Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.

Piešťany
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MAGNA ENERGIA a.s.

IČO: 35743565

Adresa: Nitrianska18/7555 18/7555, Piešťany

Registračné číslo: 2019/9-PO-E2193

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. September 2019

Záznam platný do: 6. September 2022

Posledná zmena: 30. Január 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 4 078 701,00 EUR 14 15
2014 294 121 617,00 EUR 25 25
2015 16 587 501,00 EUR 13 17
2016 55 459 728,29 EUR 66 68
2017 42 710 726,30 EUR 45 45
2018 313 649 649,43 EUR 83 95
2019 41 693 245,03 EUR 81 83
2020 56 174 441,75 EUR 47 53
2021 27 406 027,92 EUR 21 22
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 270 243 879,00 EUR 11 11
2015 28 469 250,00 EUR 17 17
2016 21 102 204,29 EUR 64 69
2017 84 688 159,30 EUR 58 60
2018 300 687 883,43 EUR 82 83
2019 52 780 616,87 EUR 83 94
2020 59 785 466,91 EUR 52 54
2021 30 310 359,92 EUR 26 34
2022 3 813 818,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 82 486 200,00 82486200.00 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 2 203 694,00 2203694.00 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 88 062,72 88062.72 EUR
Mesto Malacky 1 161 968,14 161968.14 EUR
Mesto Poprad 1 2 538 785,00 2538785.00 EUR
Mesto Bardejov 1 36 682,69 36682.69 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 34 546 948 567,00 546948567.00 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 225 614,00 225614.00 EUR
Mesto Levoča 9 1 699 945,37 1699945.37 EUR
Mesto Trnava 3 654 481,72 654481.72 EUR
Mesto Kolárovo 1 32 526,00 32526.00 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 1 29 820,00 29820.00 EUR
Správa športových zariadení Levice 1 153 959,95 153959.95 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 12 576,22 12576.22 EUR
Psychiatrická nemocnica 2 147 984,33 147984.33 EUR
Obec Terchová 1 25 161,52 25161.52 EUR
Mesto Nitra 1 538 020,00 538020.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 1 578 327,00 1578327.00 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 1 20 319,83 20319.83 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 597 909,00 597909.00 EUR
Mesto Prievidza 2 179 993,75 179993.75 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 2 56 331,28 56331.28 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 17 14 200 911,00 14200911.00 EUR
Mesto Piešťany 7 856 475,00 856475.00 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 3 266 844,88 266844.88 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 3 37 830,74 37830.74 EUR
Mesto Komárno 1 167 424,00 167424.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 2 761 125,00 761125.00 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 2 524 948,00 524948.00 EUR
Obec Kanianka 1 19 083,33 19083.33 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 4 420 286,10 420286.10 EUR
Mesto Nové Mesto nad Váhom 1 455 110,00 455110.00 EUR
Bytová správa, s.r.o. 1 14 000,00 14000.00 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 1 106 525,38 106525.38 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 28 062,52 28062.52 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 7 339 681,73 339681.73 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 9 11 181 021,00 11181021.00 EUR
Mesto Svidník 2 80 906,91 80906.91 EUR
Obec Zemianske Kostoľany 3 65 038,90 65038.90 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 3 106 841,25 106841.25 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 4 9 431 394,00 9431394.00 EUR
Mesto Šurany 1 35 067,00 35067.00 EUR
Obec Vyhne 2 67 855,27 67855.27 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 1 682 266,00 1682266.00 EUR
Mesto Sabinov 4 259 333,56 259333.56 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1 1 365 058,00 1365058.00 EUR
Mesto Nové Zámky 5 828 638,97 828638.97 EUR
Mesto Šaľa 1 235 000,00 235000.00 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 37 000,67 37000.67 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 2 1 874 189,00 1874189.00 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 15 953 529,00 15953529.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 65 321,58 65321.58 EUR
Mesto Pezinok 3 1 317 941,00 1317941.00 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 2 134 421,00 134421.00 EUR
Obec Lodno 1 441 731,00 441731.00 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 34 733,48 34733.48 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 1 352 982,00 352982.00 EUR
Mesto Hlohovec 2 117 298,82 117298.82 EUR
Obec Jenkovce 1 10 561,86 10561.86 EUR
Obec Tovarné 1 2 608,32 2608.32 EUR
Obstarávacie trhovisko Slovenska 2 748 226,00 748226.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 44 48 952 311,00 48952311.00 EUR
Mesto Trenčín 5 574 271,09 574271.09 EUR
Obec Veľké Ripňany 1 84 876,85 84876.85 EUR
Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice 2 6 649,09 6649.09 EUR
Obec Trenčianska Teplá 1 76 438,16 76438.16 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 1 14 122,00 14122.00 EUR
Obec Vysoká nad Kysucou 1 25 658,33 25658.33 EUR
Mesto Turčianske Teplice 3 410 523,65 410523.65 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 3 283 740,00 3283740.00 EUR
Letisko Poprad - Tatry, a.s. 1 54 161,38 54161.38 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 48 888,00 48888.00 EUR
Mesto Kremnica 1 514 616,00 514616.00 EUR
Mesto Rajecké Teplice 2 107 977,93 107977.93 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 4 70 472 197,00 70472197.00 EUR
Obec Rudina 1 16 355,83 16355.83 EUR
ENERGO-SK, a.s. 3 1 080 218,00 1080218.00 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 3 42 494,33 42494.33 EUR
Obec Smižany 5 165 339,16 165339.16 EUR
Obec Sebedražie 1 165 827,00 165827.00 EUR
Domov sociálnych služieb v Jabloni 3 29 711,04 29711.04 EUR
Mesto Veľký Krtíš 1 191 466,00 191466.00 EUR
Obec Orechová Potôň 1 1 678 128,00 1678128.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3 208 992,48 208992.48 EUR
Obec Močenok 2 84 819,45 84819.45 EUR
Obec Bojničky 1 33 628,86 33628.86 EUR
Obec Konská 1 3 268,14 3268.14 EUR
Služby Mesta Piešťany 3 1 059 415,00 1059415.00 EUR
Obec Štiavnik 3 178 815,45 178815.45 EUR
Obec Dolný Hričov 1 14 661,87 14661.87 EUR
Obec Oščadnica 1 113 865,51 113865.51 EUR
Spojená škola 1 10 743,36 10743.36 EUR
Obec Raslavice 2 119 559,17 119559.17 EUR
Mestské kultúrne stredisko Sabinov 5 388 205,32 388205.32 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 2 9 880,08 9880.08 EUR
Obec Veľké Orvište 1 13 735,38 13735.38 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 3 81 937,81 81937.81 EUR
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 1 17 583,33 17583.33 EUR
Obec Bystričany 2 108 128,03 108128.03 EUR
Združenie miest a obcí Spiša 3 765 232,00 765232.00 EUR
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach 2 23 411,27 23411.27 EUR
Obec Prašník 1 34 812,16 34812.16 EUR
Obec Šajdíkove Humence 1 145 285,00 145285.00 EUR
Mestské kultúrne stredisko 1 13 328,70 13328.70 EUR
Technické služby Brezno 4 644 455,72 644455.72 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 242 509,64 242509.64 EUR
Výskumná agentúra 3 0,00 0.00 EUR
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 2 730 437,00 730437.00 EUR
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 4 2 083 545,00 2083545.00 EUR
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 7 855 347,00 7855347.00 EUR
Obec Lubina 2 36 468,40 36468.40 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 1 110 436,10 110436.10 EUR
Obec Dobrá Voda 1 28 578,96 28578.96 EUR
NOVOVITAL 1 72 871,33 72871.33 EUR
Mesto Turany 2 86 694,45 86694.45 EUR
Obec Veselé 1 26 380,83 26380.83 EUR
Obec Bežovce 1 9 240,91 9240.91 EUR
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 1 25 506,19 25506.19 EUR
Mesto Bojnice 2 38 882,43 38882.43 EUR
Mesto Gelnica 3 105 314,50 105314.50 EUR
Stredná odborná škola 1 40 131,45 40131.45 EUR
Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo 2 60 660,36 60660.36 EUR
Spojená škola 1 20 507,12 20507.12 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 259 649,65 259649.65 EUR
Základná škola J. A. Komenského Revúca 2 20 497,54 20497.54 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 181 204,80 181204.80 EUR
Obec Sklené Teplice 1 26 386,13 26386.13 EUR
Obec Hvozdnica 2 43 997,02 43997.02 EUR
Základná škola Slovenská Kajňa 1 2 353,91 2353.91 EUR
Mestská časť Košice - Krásna 2 0,00 0.00 EUR
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 3 94 023,13 94023.13 EUR
Galéria mesta Bratislavy 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola s materskou školou 2 12 722,68 12722.68 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 16 067,83 16067.83 EUR
Divadlo Andreja Bagara v Nitre 1 79 367,88 79367.88 EUR
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 3 35 820,58 35820.58 EUR
Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 1 16 839,92 16839.92 EUR
DUMAT - mestská príspevková organizácia 1 160 479,40 160479.40 EUR
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 3 29 109,79 29109.79 EUR
Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu 3 59 733,44 59733.44 EUR
Základná umelecká škola Stará Turá 3 6 716,19 6716.19 EUR
Základná umelecká škola M.Moyzesa 1 11 837,68 11837.68 EUR
Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok 1 27 817,80 27817.80 EUR
Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 1 10 787,32 10787.32 EUR
Základná škola 1 84 986,98 84986.98 EUR
Základná škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany 1 18 664,76 18664.76 EUR
Stredná odborná škola potravinárska 3 31 688,70 31688.70 EUR
Základná škola 2 43 736,59 43736.59 EUR
Základná škola s materskou školou 1 31 518,58 31518.58 EUR
Základná škola s materskou školou Bystričany 1 18 003,50 18003.50 EUR
Základná škola s materskou školou E.A.Cernana 1 4 998,88 4998.88 EUR
Základná škola v Raslaviciach 2 43 391,64 43391.64 EUR
Diagnostické centrum 1 13 640,29 13640.29 EUR
Základná škola s materskou školou Hvozdnica 1 11 646,36 11646.36 EUR
Gymnázium Terézie Vansovej 1 14 008,56 14008.56 EUR
Reedukačné centrum 1 48 678,15 48678.15 EUR
Základná škola s materskou školou Hôrky 1 40 425,01 40425.01 EUR
ANIMA - Domov sociálnych služieb 2 23 667,96 23667.96 EUR
Základná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky 1 20 706,08 20706.08 EUR
Materská škola, Nové Zámky, Šoltésovej ul. 1 7 479,12 7479.12 EUR
Materská škola - Óvoda, Cyrilometódska 42, Nové Zámky 1 2 313,28 2313.28 EUR
Základná umelecká škola, Nové Zámky 1 4 337,91 4337.91 EUR
Centrum voľného času PYRAMÍDA, Jánošíkova 1, Nové Zámky 1 2 281,67 2281.67 EUR
Základná škola 1 33 486,55 33486.55 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 62 246,07 62246.07 EUR
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 2 124 543,34 124543.34 EUR
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 1 750 819,00 750819.00 EUR
Obec Hvozdnica 1 20 966,67 20966.67 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 3 367 170,11 367170.11 EUR
TECHNOTUR s.r.o. 1 157 586,00 157586.00 EUR
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku 1 27 988,33 27988.33 EUR
Materská škola Poľná 2, Veľký Krtíš 1 17 480,89 17480.89 EUR
Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné 1 10 572,72 10572.72 EUR
Základná škola s materskou školou Moravany nad Váhom 1 6 720,83 6720.83 EUR
Základná škola s materskou školou, Školská 528, Veľké Ripňany 1 44 891,92 44891.92 EUR
Základná škola s materskou školou 1 8 131,19 8131.19 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka elektrickej energie pre mesto Trnava Mesto Trnava 125 000,00 125000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 80 000,00 80000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2014 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 89 641,00 89641.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na zmluvné obdobie 2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 85 500,00 85500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný ústav reumatických chorôb 50 000,00 50000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu-CVO114 Obec Sebedražie 184 000,00 184000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie pre rok 2016 Obec Smižany 42 000,00 42000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie pre rok 2016 Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 60 000,00 60000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2020 (SEAP) Trenčiansky samosprávny kraj 50 074,00 50074.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Elektrická energia Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 20 000,00 20000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Modernizácia, prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia obce Šajdíkove Humence s použitím LED technológie Obec Šajdíkove Humence 147 285,00 147285.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 287 754,00 287754.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 306 224,00 306224.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 402,00 2402.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Mesto Nové Zámky 34,00 34.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 390 408,00 390408.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 407 197,00 407197.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 419 677,00 419677.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 171 082,00 171082.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
„Nákup elektrickej energie pre mesto Komárno“ Mesto Komárno 167 424,00 167424.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 343 789,00 343789.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 7 855 343,00 7855343.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 267 000 000,00 267000000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie elektrickej energie pre obce patriace do Združenia miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 572 669,00 572669.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb-CVO614 Obec Orechová Potôň 1 735 771,00 1735771.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Mesto Levoča a organizácie mesta 2016-2017 Mesto Levoča 453 744,00 453744.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 94 303,00 94303.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra od 0,00 do 0,00 0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 254 000,00 6254000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 60 990,00 60990.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 218 137,00 7218137.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 20 000 000,00 20000000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a prevzatie záruky za odchýlku Služby Mesta Piešťany 479 723,00 479723.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 250 260,00 6250260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup palív - združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre odberné miesta Mesto Piešťany 107 998,00 107998.0 EUR 2013 Tovary Nie 2
Spoločné obstarávanie elektrickej energie. Združenie miest a obcí Spiša 284 777,00 284777.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 281 107,00 281107.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 191 773,00 7191773.0 EUR 2015 Služby Nie 5
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 292 409,00 292409.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 281 328,00 281328.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 328 995,00 328995.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 223 716,00 223716.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 416 273,00 416273.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Elektrická energia Obec Jaslovské Bohunice 338 173,00 338173.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb - PSO 916 Obec Lodno 441 731,00 441731.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Služby Mesta Piešťany 470 000,00 470000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčiansky samosprávny kraj 8 085 087,00 8085087.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 384 629,00 384629.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 366 836,00 366836.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 720 305,00 720305.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka energií Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 19 579 305,00 19579305.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 034 008,00 7034008.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie pre obce patriace do ZMO, región JE Jaslovské Bohunice Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 238 732,00 238732.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 377 779,00 377779.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 403 796,00 403796.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka energií Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 19 953 292,00 19953292.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčiansky samosprávny kraj 1 489 330,00 1489330.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 4 000 000,00 4000000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 7 000 000,00 7000000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 367 962,00 367962.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčiansky samosprávny kraj 725 350,00 725350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 320 857,00 320857.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 347 162,00 347162.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 298 188,00 298188.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčiansky samosprávny kraj 606 353,00 606353.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 6 073 470,00 6073470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií na roky 2018 – 2020 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 19 515 000,00 19515000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – PSO 517 Mesto Šurany 35 067,00 35067.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE MESTO PEZINOK A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU Mesto Pezinok 169 471,00 169471.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – PSO 417 Mesto Liptovský Mikuláš 225 614,00 225614.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 43 709,00 43709.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 626 659,00 626659.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčiansky samosprávny kraj 1 097 754,00 1097754.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup palív – združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre odberné miesta - 2 Mesto Piešťany 600 000,00 600000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre potreby MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 250 000,00 16250000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a elektrickej energie ENERGO-SK, a.s. 957 513,00 957513.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre potreby MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 409 893,00 5409893.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 446 498,00 446498.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčiansky samosprávny kraj 1 332 699,00 1332699.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 306 210,00 306210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Mesto Nové Zámky 456 333,00 456333.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 325 388,00 325388.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčiansky samosprávny kraj 681 166,00 681166.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 3 283 740,00 3283740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2016 Obec Vysoká nad Kysucou 30 800,00 30800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Výskumná agentúra 23 000,00 23000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka zemného plynu Krajský súd v Banskej Bystrici 38 800,00 38800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Sabinov 180 000,00 180000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Terchová EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Mesto Prievidza 224 750,00 224750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017,2018 Obec Sklené Teplice 38 920,80 38920.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Obec Hvozdnica EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Konská EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Oščadnica 153 680,00 153680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Levoča 184 879,50 184879.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Psychiatrická nemocnica 113 100,00 113100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mestské kultúrne stredisko Sabinov 71 887,00 71887.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Rajecké Teplice 96 000,00 96000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 16 000,00 16000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Obec Štiavnik EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Výskumná agentúra 22 000,00 22000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 3 760,00 3760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 50 000,00 50000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Tovarné 3 530,00 3530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Slovenský hydrometeorologický ústav 130 022,00 130022.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestské kultúrne stredisko Sabinov 174 892,16 174892.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná umelecká škola M.Moyzesa EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 112 000,00 112000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Smižany 40 000,00 40000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Bystričany 73 500,00 73500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Bežovce 13 487,00 13487.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Zemianske Kostoľany 68 000,00 68000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Zemianske Kostoľany 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plyn - dodávka Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok 46 000,00 46000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Jenkovce 12 690,00 12690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 11 000,00 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávanie elektrickej energie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 10 500,00 10500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany 32 000,00 32000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávky zemného plynu Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 233 158,32 233158.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Žiar nad Hronom 57 000,00 57000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Smižany 40 000,00 40000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská časť Košice - Krásna 7 450,00 7450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby Brezno 51 729,00 51729.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 21 770,00 21770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná umelecká škola Stará Turá 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Fakultná nemocnica Trnava 18 600,00 18600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Raslavice 56 000,00 56000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Obec Lubina 21 651,45 21651.45 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Výskumná agentúra 22 000,00 22000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka zemného plynu Základná škola v Raslaviciach 34 500,00 34500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na obdobie od 1.7.2017 do 30.6.2019 Spojená škola 21 000,00 21000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Levoča 166 331,68 166331.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 15 000,00 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2018,2019 Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach 28 000,00 28000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo 67 684,00 67684.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Mesto Levoča 239 498,11 239498.11 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Štiavnik 108 000,00 108000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Obec Močenok 46 000,00 46000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie (r.2018) Bytová správa, s.r.o. 15 000,00 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Reedukačné centrum 59 860,00 59860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 60 000,00 60000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Hôrky 71 269,00 71269.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu (r.2018,2019) Obec Vyhne 35 000,00 35000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola potravinárska 15 000,00 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta vo vlastníctve obstarávateľa na roky 2018 - 2019 Mesto Turčianske Teplice 95 000,00 95000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu 22 000,00 22000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie do objektov vo vlastníctve objednávateľa na roky 2018 - 2019 Mesto Turčianske Teplice 172 800,00 172800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Diagnostické centrum 18 222,26 18222.26 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu Mestská časť Košice - Krásna 38 682,53 38682.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Exportno-importná banka Slovenskej republiky 17 800,00 17800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mesto Bojnice 12 840,00 12840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola v Raslaviciach 22 000,00 22000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby Brezno 182 648,81 182648.81 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Trenčín 76 130,50 76130.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Obec Lubina 22 900,00 22900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 31 000,00 31000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 17 900,00 17900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Obec Bojničky 42 000,00 42000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná umelecká škola Stará Turá 2 700,00 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou E.A.Cernana 6 316,16 6316.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka zemného plynu Slovenský hydrometeorologický ústav 101 200,00 101200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia NOVOVITAL 73 200,00 73200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Hlohovec 51 500,00 51500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Psychiatrická nemocnica 102 474,35 102474.35 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia alebo ekvivalent Mesto Svidník 91 600,00 91600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 37 400,00 37400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Sabinov 70 000,00 70000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Dolný Hričov 19 000,00 19000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná umelecká škola, Nové Zámky 5 380,00 5380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Dobrá Voda 34 295,40 34295.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Materská škola - Óvoda, Cyrilometódska 42, Nové Zámky 2 901,00 2901.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky 26 192,00 26192.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Materská škola, Nové Zámky, Šoltésovej ul. 9 313,00 9313.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Centrum voľného času PYRAMÍDA, Jánošíkova 1, Nové Zámky 2 812,00 2812.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Spojená škola 13 200,00 13200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 14 500,00 14500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa športových zariadení Levice 190 000,00 190000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 27 968,06 27968.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Sabinov 245 000,00 245000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mestské kultúrne stredisko Sabinov 60 488,72 60488.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Rajecké Teplice 81 856,00 81856.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávanie elektrickej energie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 17 700,00 17700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Mesto Nové Zámky 456 333,33 456333.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 54 650,00 54650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola 40 000,00 40000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu DUMAT - mestská príspevková organizácia 175 000,00 175000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 21 600,00 21600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 24 500,00 24500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Obec Štiavnik 80 000,00 80000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Obec Hvozdnica 37 000,00 37000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou 8 469,55 8469.55 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Kanianka 23 000,00 23000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola J. A. Komenského Revúca 12 950,22 12950.22 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu z distribučnej siete, vrátane prevzatia záruky za odchýlku Galéria mesta Bratislavy 73 000,00 73000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 264 585,82 264585.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Trenčín 197 746,92 197746.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Levoča 252 146,00 252146.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 68 500,00 68500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 102 000,00 102000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu 32 000,00 32000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 314 708,00 314708.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Elektrická energia pre rok 2019 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 108 390,65 108390.65 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 24 268,37 24268.37 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a súvisiace služby Mesto Levoča 125 100,00 125100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 13 750,00 13750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Gelnica 56 906,88 56906.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 26 900,00 26900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčiansky samosprávny kraj 730 623,00 730623.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestské kultúrne stredisko Sabinov 170 700,00 170700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 122 500,00 122500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Bystričany 82 762,00 82762.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 47 100,00 47100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 11 500,00 11500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Bystričany 20 000,00 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na 12 mesiacov Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 19 500,00 19500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola potravinárska 15 000,00 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie – ZMO Spiša Združenie miest a obcí Spiša 224 096,00 224096.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie zemného plynu – ZMO Spiša Združenie miest a obcí Spiša 256 359,00 256359.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie od 1.1.2019 do 31.122019 Služby Mesta Piešťany 115 000,00 115000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 118 Obstarávacie trhovisko Slovenska 237 334,00 237334.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Rudina 25 974,00 25974.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná umelecká škola Stará Turá 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 267 000 000,00 267000000.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Dodávka elektriny Obec Močenok 110 000,00 110000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Bojnice 39 289,00 39289.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu 2019-2020 Mesto Žiar nad Hronom 47 500,00 47500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Raslavice 90 000,00 90000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu vrátane distribúcie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 6 800,00 6800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Trenčiansky samosprávny kraj 2 458 423,93 2458423.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Banskobystrický samosprávny kraj 1 956 855,00 1956855.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Nemocnica Poprad a. s. 389 286,00 389286.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 961 961,00 961961.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Trenčiansky samosprávny kraj 2 254 708,00 2254708.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 575 579,00 22575579.0 EUR 2018 Služby Nie 12
Dodanie elektrickej energie Mesto Hlohovec 100 500,00 100500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka zemného plynu Slovenský hydrometeorologický ústav 107 721,10 107721.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby Brezno 205 000,00 205000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Trenčianska Teplá 97 000,00 97000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie - ZMO, región JE Jaslovské Bohunice Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 264 587,00 264587.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 750 819,00 750819.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 559 335,00 559335.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Energie 2019 - 2020 Mesto Pezinok 1 606 123,00 1606123.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1 365 058,00 1365058.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčiansky samosprávny kraj 1 175 220,00 1175220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre potreby MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 410 452,00 5410452.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a elektrickej energie ENERGO-SK, a.s. 1 476 387,00 1476387.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 10 675 600,00 10675600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej enregie Divadlo Andreja Bagara v Nitre 105 300,00 105300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup plynu pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 8 000 000,00 8000000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Zemianske Kostoľany 11 500,00 11500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 488 512,00 488512.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Slovenská Kajňa 2 837,00 2837.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 130 862,00 130862.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola J. A. Komenského Revúca 16 000,00 16000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Trenčiansky samosprávny kraj 642 280,00 642280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Bardejov 44 500,00 44500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 32 990,00 32990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združený nákup zemného plynu Mesto Trnava 147 000,00 147000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávanie elektrickej energie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 17 500,00 17500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup plynu pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 318 563,00 318563.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 140 237,00 140237.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Trenčiansky samosprávny kraj 628 942,00 628942.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Trenčiansky samosprávny kraj 459 046,00 459046.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 95 477,00 95477.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup plynu pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 413 675,00 413675.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Šaľa 211 987,00 211987.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Mesto Bánovce nad Bebravou Mesto Bánovce nad Bebravou 352 982,00 352982.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie v Meste Stará Turá na rok 2020 TECHNOTUR s.r.o. 157 586,00 157586.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Mesto Poprad 2 538 785,00 2538785.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Banskobystrický samosprávny kraj 1 878 427,00 1878427.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka energií pre Nemocnicu Poprad a.s. Nemocnica Poprad a. s. 752 247,00 752247.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup plynu pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 710 551,00 710551.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 202 046,00 202046.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 193 130,00 193130.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 68 900,00 68900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Domov sociálnych služieb v Jabloni 17 240,00 17240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo 48 833,00 48833.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 208 800,00 208800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Turany 32 000,00 32000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola 50 000,00 50000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie a prepravy Mesto Levoča 211 500,00 211500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu (r.2020,2021) Obec Vyhne 50 000,00 50000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Domov sociálnych služieb v Jabloni 14 990,00 14990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Mestské kultúrne stredisko 14 570,00 14570.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2020 Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach 11 942,00 11942.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky zemného plynu pre rok 2020 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 263 847,31 263847.31 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Trenčín 220 468,12 220468.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a súvisiace služby Mesto Levoča 265 036,40 265036.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia pre rok 2020 v2. Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 108 251,21 108251.21 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka plynu na 12 mesiacov (r.2020) Letisko Poprad - Tatry, a.s. 67 000,00 67000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu ANIMA - Domov sociálnych služieb 18 900,00 18900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 148 229,56 148229.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Gelnica 48 320,00 48320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Smižany 41 500,00 41500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie, združená dodávka zemného plynu Stredná odborná škola elektrotechnická 230 000,00 230000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu 36 000,00 36000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola potravinárska 15 600,00 15600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Psychiatrická nemocnica Hronovce 85 159,87 85159.87 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola drevárska 20 539,00 20539.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku vrátane distribúcie Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 40 024,44 40024.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie do objektov vo vlastníctve objednávateľa na roky 2020 - 2021 Mesto Turčianske Teplice 291 890,00 291890.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemný plyn Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 132 000,00 132000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku - NÚ. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 127 500,00 127500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na 12 mesiacov Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 44 900,00 44900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 36 480,00 36480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 240 000,00 240000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Gymnázium Terézie Vansovej 20 500,00 20500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku 39 186,67 39186.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Akadémia umení v Banskej Bystrici 45 000,00 45000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 50 500,00 50500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu vrátane distribúcie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 7 250,00 7250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice 4 000,00 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby Brezno 215 000,00 215000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka zemného plynu Slovenský hydrometeorologický ústav 206 975,66 206975.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 91 599,25 91599.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup plynu pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 615 858,00 615858.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre potreby MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 384 548,00 5384548.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 424 227,00 424227.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrina pre potreby mesta Nitra a ním zriadených organizácií Mesto Nitra 1 600 000,00 1600000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 148 282,00 148282.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 64 500,00 64500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie elektrickej energie a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie ENERGO-SK, a.s. 443 315,00 443315.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku - NÚ. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 99 000,00 99000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie a prepravy Mesto Levoča 180 510,82 180510.82 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávky zemného plynu vrátane zodpovednosti za odchýlku Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 40 000,00 40000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Základná škola s materskou školou Hvozdnica 53 640,00 53640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Sabinov 185 000,00 185000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou 7 908,43 7908.43 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Mesto Nové Zámky 240 000,00 240000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Hvozdnica 28 500,00 28500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup plynu pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 468 078,00 468078.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mestské kultúrne stredisko Sabinov 51 600,00 51600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 76 186,00 76186.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia alebo ekvivalent Mesto Svidník 97 147,00 97147.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Domov sociálnych služieb v Jabloni 4 247,00 4247.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu 2021 Mesto Gelnica 46 777,00 46777.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Kremnica 514 616,00 514616.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
„Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu“ Mesto Kolárovo 32 526,00 32526.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
zemný plyn Materská škola Poľná 2, Veľký Krtíš 24 870,92 24870.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na 12 mesiacov Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 40 408,00 40408.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 60 766,00 60766.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 120 Obstarávacie trhovisko Slovenska 510 892,00 510892.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup plynu pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 418 225,00 418225.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola 40 000,00 40000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie ANIMA - Domov sociálnych služieb 12 800,00 12800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia pre rok 2021 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 103 515,30 103515.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Jaslovské Bohunice 248 400,00 248400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Banskobystrický samosprávny kraj 1 782 294,00 1782294.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Mesto Trnava 415 000,00 415000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Smižany 44 600,00 44600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné 14 586,71 14586.71 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií na roky 2021 – 2022 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 13 263 640,00 13263640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU Mesto Veľký Krtíš 191 466,00 191466.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Mesto Turany 81 700,00 81700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie elektrickej energie Mesto Pezinok 291 954,00 291954.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 77 797,80 77797.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu 2021-2022 Mesto Žiar nad Hronom 43 570,05 43570.05 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie elektrickej energie Mesto Nové Mesto nad Váhom 455 110,00 455110.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre potreby MO SR s garanciou pôvodu z obnoviteľných zdrojov energie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 327 250,00 27327250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice 4 200,00 4200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia na roky 2022 - 2025 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 4,00 4.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup palív – združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre odberné miesta - 2 Mesto Piešťany 43 100,00 43100.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Nákup plynu pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 631 423,00 631423.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 75 195,86 75195.86 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup palív – združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre odberné miesta - 2 Mesto Piešťany 105 378,00 105378.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20 372 699,00 20372699.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu Trenčiansky samosprávny kraj 12 684 523,00 12684523.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 290 385,00 290385.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Trenčiansky samosprávny kraj 631 822,00 631822.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
zemný plyn Základná škola s materskou školou Moravany nad Váhom 11 342,40 11342.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
elektrická enegia Obec Prašník 41 775,20 41775.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre potreby MO SR s garanciou pôvodu z obnoviteľných zdrojov energie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 308 407,00 4308407.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup plynu pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 561 675,00 561675.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Mesto Nové Zámky 256 200,00 256200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 575 579,00 22575579.0 EUR 2020 Služby Nie 6
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 575 579,00 22575579.0 EUR 2021 Služby Nie 1
elektrická enegia Obec Veselé 33 564,00 33564.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
zemný plyn Základná škola s materskou školou, Školská 528, Veľké Ripňany 60 006,06 60006.06 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Prievidza 18 665,00 18665.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Exportno-importná banka Slovenskej republiky 53 000,00 53000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
zemný plyn Základná škola s materskou školou 12 315,00 12315.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
elektrická enegia Obec Veľké Ripňany 108 350,00 108350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
elektrická enegia Obec Veľké Orvište 16 500,00 16500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 5 277 929,00 5277929.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup plynu pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 452 085,00 452085.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – ZMO, región JE Jaslovské Bohunice Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 1 007 557,00 1007557.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na obdobie 2023 – 2026 pre objekty NBS NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 578 327,00 1578327.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup plynu pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 8 000 000,00 8000000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie elektrickej energie a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie Nitriansky samosprávny kraj 2 203 694,00 2203694.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka el. energie vr. jej prepravy distrib. sústavou do odb. miest odberateľa, zabezpečenie dodávky vr. distrib. služieb a prevzatie zodp. za odchýlku formou združ. dodávky na zmluv. obd. 6 mesiacov Univerzitná nemocnica Martin 597 909,00 597909.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a elektrickej energie Fakultná nemocnica Trenčín 1 874 189,00 1874189.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Združená dodávka elektrickej energie pre potreby MO SR s garanciou pôvodu z obnoviteľných zdrojov energie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 891 390,00 5891390.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Banskobystrický samosprávny kraj 3 813 818,00 3813818.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 449 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Martin Ondko
Adresa:
Mlynská 3 Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Lukáš Moravčík
Adresa:
Rastislavova 25A Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr. Alexandra Kasperová
Adresa:
1 Herálec 58255
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Kasper
Adresa:
1 Herálec 58255
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Ondko
Adresa:
Mlynská 3 Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Lukáš Moravčík
Adresa:
Lúčna 3186/2 Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
VRBA & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Sliezska 9 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Dodávka elektrickej energie pre Fakultnú nemocnicu Trnava 1 821 730,00 EUR Tovary 4. Január 2022 Fakultná nemocnica Trnava MAGNA ENERGIA a.s.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×