Dodávateľ

Energie2, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.5

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Energie2, a.s.

IČO: 46113177

Adresa: Lazaretská 3a, Bratislava

Registračné číslo: 2020/1-PO-F2091

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Január 2020

Záznam platný do: 28. Január 2023

Posledná zmena: 31. Máj 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 279 529,00 EUR 7 7
2015 4 685 826,00 EUR 11 11
2016 4 349 842,96 EUR 28 29
2017 8 286 654,19 EUR 44 44
2018 17 295 071,63 EUR 53 53
2019 16 905 477,09 EUR 49 49
2020 8 872 474,78 EUR 49 50
2021 4 133 348,21 EUR 19 19
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 196 110,00 EUR 2 2
2015 1 085 890,00 EUR 12 12
2016 7 014 997,96 EUR 31 32
2017 9 094 820,19 EUR 43 43
2018 15 436 998,63 EUR 52 52
2019 13 767 190,47 EUR 47 47
2020 9 936 854,40 EUR 47 48
2021 8 275 362,21 EUR 26 26

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 3 153 934,00 3153934.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 2 203 745,00 203745.00 EUR
Mesto Poprad 2 2 538 810,00 2538810.00 EUR
Obec Ivanka pri Dunaji 1 175 347,00 175347.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 50 035,65 50035.65 EUR
Mesto Trnava 2 6 978 446,67 6978446.67 EUR
Správa športových zariadení Levice 1 170 320,03 170320.03 EUR
Prešovský samosprávny kraj 5 20,00 20.00 EUR
Obec Nedožery - Brezany 1 7 916,67 7916.67 EUR
Mesto Martin 1 112 916,00 112916.00 EUR
Obec Terchová 1 41 975,55 41975.55 EUR
Mesto Topoľčany 2 462 976,00 462976.00 EUR
Mesto Nitra 1 206 000,00 206000.00 EUR
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied 1 62 432,00 62432.00 EUR
Obec Rohožník 1 50 447,00 50447.00 EUR
Mesto Stupava 1 260 321,00 260321.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 22,00 22.00 EUR
Obec Gbelce 1 150 908,00 150908.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 199 993,95 199993.95 EUR
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 1 8 340,00 8340.00 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 196 001,76 196001.76 EUR
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 1 29 674,00 29674.00 EUR
Mesto Lipany 4 522 111,78 522111.78 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 112 918,00 112918.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 566 371,00 566371.00 EUR
Bytová správa, s.r.o. 1 53 333,92 53333.92 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 8 4 386 251,00 4386251.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 796 075,00 796075.00 EUR
Mesto Humenné 1 41 666,67 41666.67 EUR
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 1 420 554,00 420554.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 69 973,20 69973.20 EUR
Mesto Brezno 1 522 444,00 522444.00 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 2 775 149,16 775149.16 EUR
Mesto Dunajská Streda 2 862 756,00 862756.00 EUR
Mesto Modra 1 192 279,00 192279.00 EUR
Mesto Šaľa 1 398 839,00 398839.00 EUR
Mesto Partizánske 2 182 013,32 182013.32 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 251 396,88 251396.88 EUR
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 1 62 017,28 62017.28 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 4 900 000,00 4900000.00 EUR
Mesto Trebišov 1 208 740,23 208740.23 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 52 608,25 52608.25 EUR
Mesto Pezinok 4 1 548 858,00 1548858.00 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 33 464,61 33464.61 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 5 617 895,00 5617895.00 EUR
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 1 47 712,84 47712.84 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 12 584,00 12584.00 EUR
Mesto Kežmarok 1 136 567,00 136567.00 EUR
Obstarávacie trhovisko Slovenska 14 7 868 431,00 7868431.00 EUR
Obec Krpeľany 1 44 503,00 44503.00 EUR
Mesto Brezová pod Bradlom 1 68 223,51 68223.51 EUR
Mesto Zvolen 2 1 728 703,00 1728703.00 EUR
Mesto Dolný Kubín 1 164 554,00 164554.00 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 3 207 628,16 207628.16 EUR
Mesto Púchov 2 120 995,82 120995.82 EUR
Mincovňa Kremnica, štátny podnik 1 308 500,00 308500.00 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 1 38,00 38.00 EUR
Obec Veľký Biel 1 182 000,00 182000.00 EUR
Mesto Turčianske Teplice 1 143 238,69 143238.69 EUR
Letisko Poprad - Tatry, a.s. 5 573 784,73 573784.73 EUR
Štátna pokladnica 1 98 264,86 98264.86 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 350 895,31 350895.31 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 68 042,21 68042.21 EUR
Mesto Kremnica 3 179 654,82 179654.82 EUR
Mestská časť Košice-Nad Jazerom 4 99 229,17 99229.17 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 2 172 387,93 172387.93 EUR
Obec Rudina 1 30 149,34 30149.34 EUR
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 1 194 751,87 194751.87 EUR
Obec Smižany 2 83 775,58 83775.58 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 2 85 992,42 85992.42 EUR
Mestská časť Košice - Západ 1 33 424,00 33424.00 EUR
Obec Liptovské Revúce 1 13 897,00 13897.00 EUR
Obec Trnavá Hora 1 18 440,83 18440.83 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 150 023,09 150023.09 EUR
Mesto Lučenec 2 136 437,00 136437.00 EUR
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 1 51 797,78 51797.78 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 39 099,00 39099.00 EUR
Obec Bojničky 1 36 177,38 36177.38 EUR
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. 1 13 982,30 13982.30 EUR
Služby Mesta Piešťany 1 92 633,49 92633.49 EUR
Obec Veľká Ves nad Ipľom 1 22 139,76 22139.76 EUR
Dopravná akadémia, Trenčín 1 30 712,73 30712.73 EUR
Obec Šterusy 1 28 324,12 28324.12 EUR
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 1 14 502,45 14502.45 EUR
Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda 1 9 125,00 9125.00 EUR
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1 42 247,28 42247.28 EUR
Obec Brodské 1 23 859,00 23859.00 EUR
Obec Stráňavy 1 46 352,05 46352.05 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 3 54 786,33 54786.33 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 5 208 520,23 208520.23 EUR
Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 2 31 043,67 31043.67 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 61 293,72 61293.72 EUR
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 1 13 237,24 13237.24 EUR
Obec Jasenica 1 21 054,00 21054.00 EUR
Obec Kováčová 2 23 540,57 23540.57 EUR
Obec Dolný Ohaj 1 208 533,00 208533.00 EUR
Obec Mužla 2 254 158,00 254158.00 EUR
Mesto Žarnovica 1 44 824,35 44824.35 EUR
Slovenská pošta, a.s. 1 3 553 500,00 3553500.00 EUR
Regionálne združenie obcí Košice - okolie 1 418 509,00 418509.00 EUR
Výskumná agentúra 4 78 185,02 78185.02 EUR
Obec Lieskovec 1 29 969,42 29969.42 EUR
Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 1 212 270,00 212270.00 EUR
MH Invest II, s.r.o. 1 87 692,92 87692.92 EUR
Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 1 271 917,00 271917.00 EUR
Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 1 290 854,00 290854.00 EUR
Poliklinika Tehelná, a.s. 2 107 139,06 107139.06 EUR
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie 1 6 975,58 6975.58 EUR
BIONERGY, a. s. 1 377 650,00 377650.00 EUR
Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia 1 46 827,82 46827.82 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 3 2 392 652,43 2392652.43 EUR
NOVOVITAL 3 226 064,34 226064.34 EUR
VITALITA n.o. 1 66 612,49 66612.49 EUR
Mestská krytá plaváreň 1 97 361,32 97361.32 EUR
Technické služby Detva s.r.o. 1 138 728,00 138728.00 EUR
Mesto Bojnice 1 22 103,71 22103.71 EUR
Správa majetku Košického samosprávneho kraja 1 4 493,52 4493.52 EUR
Službyt Nitra, s.r.o. 2 297 869,00 297869.00 EUR
Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 1 36 569,52 36569.52 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 1 52 677,76 52677.76 EUR
Mesto Gelnica 2 211 486,62 211486.62 EUR
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 1 11 722,92 11722.92 EUR
Technické služby mesta Humenné 1 138 123,52 138123.52 EUR
Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 1 22 189,70 22189.70 EUR
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 1 14 916,67 14916.67 EUR
Technické služby mesta Trebišov 2 230 202,78 230202.78 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 1 60 984,77 60984.77 EUR
Základná škola Matky Alexie 1 25 625,92 25625.92 EUR
Základná škola s materskou školou 1 16 666,67 16666.67 EUR
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 1 29 942,99 29942.99 EUR
Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza 1 27 911,92 27911.92 EUR
Základná škola s materskou školou 1 18 056,78 18056.78 EUR
Centrum sociálnych služieb EDEN 1 13 442,84 13442.84 EUR
Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 1 22 085,99 22085.99 EUR
Základná škola, Ul. S. Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza 1 41 594,82 41594.82 EUR
Stredná odborná škola stavebná 1 41 573,22 41573.22 EUR
Hotelová akadémia 1 37 494,64 37494.64 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 3 98 266,23 98266.23 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín 1 16 441,72 16441.72 EUR
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 1 11 097,66 11097.66 EUR
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA 1 24 024,91 24024.91 EUR
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 2 9 124,00 9124.00 EUR
Základná škola Kukučínova Vranov nad Topľou 1 50 110,86 50110.86 EUR
Základná škola 2 111 746,19 111746.19 EUR
Základná škola v Trenčíne, Východná ul. 9 1 16 727,74 16727.74 EUR
Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2 1 5 247,68 5247.68 EUR
Základná škola, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza 1 34 881,45 34881.45 EUR
Spojená škola 2 24 329,94 24329.94 EUR
Centrum voľného času 2 9 247,20 9247.20 EUR
Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. č. 128/25 1 19 340,12 19340.12 EUR
Základná škola s materskou školou 1 17 552,44 17552.44 EUR
Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky 1 51 373,52 51373.52 EUR
Centrum sociálnych služieb TAU 2 48 574,00 48574.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave 1 8 342,85 8342.85 EUR
Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 3 221 902,25 221902.25 EUR
Kysucká knižnica v Čadci 1 8 234,43 8234.43 EUR
Základná škola s materskou školou 1 11 748,48 11748.48 EUR
Stredná odborná škola 1 25 231,91 25231.91 EUR
Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce 1 73 102,59 73102.59 EUR
Základná škola s materskou školou 1 19 411,44 19411.44 EUR
Gymnázium 1 14 449,95 14449.95 EUR
Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 1 37 999,00 37999.00 EUR
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 2 1 130 519,00 1130519.00 EUR
Technické služby mesta Trebišova 2 243 935,80 243935.80 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 1 17 421,31 17421.31 EUR
Základná škola 1 26 262,99 26262.99 EUR
Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región 2 241 180,00 241180.00 EUR
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. 1 66 681,31 66681.31 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka elektrickej energie Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied 64 646,00 64646.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb PLZ 315 Obstarávacie trhovisko Slovenska 160 000,00 160000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu PLZ - 215 Obstarávacie trhovisko Slovenska 165 000,00 165000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Lipany 173 078,00 173078.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy. Obec Liptovské Revúce 22 925,00 22925.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre MČ Bratislava - Rača a prevzatie záruky za odchýlku Mestská časť Bratislava - Rača 145 676,00 145676.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu do odberného miesta BGMH v Sučanoch vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 22 570,00 22570.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Brodské 41 000,00 41000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Obstaranie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 25 000,00 25000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Elektrická energia Mestská časť Košice - Západ 39 000,00 39000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre GJGT Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 40 000,00 40000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Akadémiu umení v Banskej Bystrici na rok 2015 Akadémia umení v Banskej Bystrici 46 656,00 46656.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Mesto Vranov nad Topľou 120 339,00 120339.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre potreby Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. (EVO) Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 95 000,00 95000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre obec Krpeľany a prevzatie záruky za odchýlku Obec Krpeľany 36 000,00 36000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu pre obec Jasenica Obec Jasenica 40 000,00 40000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Poprad 25,00 25.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu. Mincovňa Kremnica, štátny podnik 481 500,00 481500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice (2016 - 17) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 768 582,00 2768582.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2017 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 320 000,00 320000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 566 371,00 566371.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie elektrickej energie Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 212 270,00 212270.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU A ZABEZPEČENÍM DISTRIBUČNÝCH SLUŽIEB-CVO 315 Obstarávacie trhovisko Slovenska 3 072 445,00 3072445.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2017 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 125 000,00 125000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a plynu pre letisko Letisko Poprad - Tatry, a.s. 266 207,00 266207.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávka elektrickej energie Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 1 018 200,00 1018200.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup zemného plynu PSO 1116 Mesto Pezinok 432 167,00 432167.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb - PSO 1016 Mesto Pezinok 132 243,00 132243.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie. Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 290 854,00 290854.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 4 000 000,00 4000000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie Regionálne združenie obcí Košice - okolie 418 509,00 418509.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 101 571,00 101571.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Službyt Nitra, s.r.o. 147 569,00 147569.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Službyt Nitra, s.r.o. 141 183,00 141183.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie Mestská časť Bratislava - Rača 79 069,00 79069.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 263 271,00 263271.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Mesto Trnava 6 800 000,00 6800000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 99 626,00 99626.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 160 000,00 160000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017,2018 Obec Trnavá Hora 30 770,00 30770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Terchová EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie. Slovenská inovačná a energetická agentúra 46 300,00 46300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Gelnica 187 015,00 187015.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 51 000,00 51000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Agroinštitút Nitra, štátny podnik 57 000,00 57000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 15 600,00 15600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda 11 300,00 11300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Psychiatrická nemocnica Hronovce 63 258,56 63258.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2 10 200,00 10200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017 Mestská časť Košice-Nad Jazerom 20 562,00 20562.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie - r. 2017 - 12mes. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 165 000,00 165000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Základná škola, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza 57 600,00 57600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trnava 250 000,00 250000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2017 a 2018 VITALITA n.o. 90 400,00 90400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia 56 277,60 56277.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Matky Alexie 33 450,00 33450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 Národné centrum zdravotníckych informácií 48 000,00 48000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 35 000,00 35000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou 22 693,84 22693.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky 82 000,00 82000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave 11 000,00 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Lipany 152 741,48 152741.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 82 500,00 82500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie. Slovenská inovačná a energetická agentúra 53 014,00 53014.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola 37 000,00 37000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 13 000,00 13000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Žiar nad Hronom 282 179,00 282179.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Smižany 40 000,00 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum sociálnych služieb TAU 26 425,85 26425.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Bojnice 31 311,00 31311.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Kysucká knižnica v Čadci 9 964,89 9964.89 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie, združená dodávka zemného plynu Obec Veľká Ves nad Ipľom 33 000,00 33000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre ZŠ a MŠ Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce 99 644,00 99644.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou 28 000,00 28000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Kremnica 130 000,00 130000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny 2018 - 2019 DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie 9 130,00 9130.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Združená dodávka elektrickej energie - r. 2018 - 12mes. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 190 287,00 190287.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 246 693,68 246693.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Mesto Partizánske 140 000,00 140000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 141 363,74 141363.74 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 106 313,12 106313.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektriny od 1. 1. 2018 do 31. 12 2019 Spojená škola 15 430,80 15430.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 195 000,00 195000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 90 000,00 90000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2018 Mesto Trebišov 250 500,00 250500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 15 000,00 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2018 Technické služby mesta Trebišov 111 562,84 111562.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2018 Centrum voľného času 5 150,00 5150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 333 000,00 333000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 42 000,00 42000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2018 Mestská časť Košice-Nad Jazerom 22 584,31 22584.31 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 52 738,20 52738.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Brezová pod Bradlom 102 900,00 102900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Výskumná agentúra 46 000,00 46000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb. Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza 35 000,00 35000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Základná škola, Ul. S. Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza 50 000,00 50000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 3 958,70 3958.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum výcviku Lešť 235 202,11 235202.11 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 97 000,00 97000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Smižany 47 500,00 47500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola 36 000,00 36000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka plynu na kalendárny rok 2019 Letisko Poprad - Tatry, a.s. 70 000,00 70000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Nedožery - Brezany 12 000,00 12000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 16 661,19 16661.19 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. č. 128/25 23 900,00 23900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE MESTO ZVOLEN A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU Mesto Zvolen 920 564,00 920564.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Žilinský samosprávny kraj 69 507,68 69507.68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Kremnica 130 000,00 130000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 46 500,00 46500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2019 - 2020 Mesto Žiar nad Hronom 540 000,00 540000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice 2018 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 184 600,00 2184600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice 2018 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 953 600,00 1953600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Stráňavy 69 867,25 69867.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na kalendárny rok 2019 Letisko Poprad - Tatry, a.s. 136 000,00 136000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2019 Centrum voľného času 6 060,00 6060.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola stavebná 51 770,00 51770.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín 24 350,40 24350.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Kováčová 6 955,00 6955.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Hotelová akadémia 53 550,00 53550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2019 Technické služby mesta Trebišov 128 334,00 128334.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Gymnázium 25 508,90 25508.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 39 000,00 39000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 318 Obstarávacie trhovisko Slovenska 206 790,00 206790.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 52 178,74 52178.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 23 723,00 23723.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 84 000,00 84000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2019 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 345 000,00 345000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 41 000,00 41000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum sociálnych služieb STUDIENKA 35 342,00 35342.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 47 000,00 47000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum sociálnych služieb TAU 38 700,00 38700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb –CVO 418 Obstarávacie trhovisko Slovenska 230 656,00 230656.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Poliklinika Tehelná, a.s. 75 000,00 75000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 67 000,00 67000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Obec Lieskovec 40 130,24 40130.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa majetku Košického samosprávneho kraja 5 400,00 5400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na roky 2019 -2020 Mestská časť Košice-Nad Jazerom 53 440,00 53440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 121 979,20 121979.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstarávanie elektrickej energie Technické služby Detva s.r.o. 138 728,00 138728.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup, dodávka a distribúcia elektrickej energie Mestská krytá plaváreň 120 000,00 120000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 1 151 607,00 1151607.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 70 000,00 70000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia NOVOVITAL 93 500,00 93500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 44 530,00 44530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Výskumná agentúra 40 000,00 40000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 16 750,00 16750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 379 700,00 379700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 750 819,00 750819.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Energie 2019 - 2020 Mesto Pezinok 1 606 123,00 1606123.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2019-2020 Obec Rohožník 97 000,00 97000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Lipany 182 570,00 182570.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Mesto Partizánske 93 776,78 93776.78 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb EDEN 18 800,00 18800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou 27 000,00 27000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 915 076,00 1915076.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 238 858,00 1238858.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 140 237,00 140237.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 95 477,00 95477.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu BIONERGY, a. s. 580 000,00 580000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu – CVO 219 Obstarávacie trhovisko Slovenska 474 283,00 474283.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 319 Obstarávacie trhovisko Slovenska 385 192,00 385192.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 119 Obstarávacie trhovisko Slovenska 810 630,00 810630.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre mesto Modra a prevzatie záruky za odchýlku Mesto Modra 192 279,00 192279.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Mesto Poprad 2 538 785,00 2538785.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
„Nákup a dodávka elektrickej energie“ Mesto Dunajská Streda 753 104,00 753104.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mesto Lučenec - dodávka elektrickej energie Mesto Lučenec 70 383,00 70383.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
„Dodávka elektrickej energie“ Mesto Stupava 260 321,00 260321.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre objekty Technickej univerzity v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 20,00 20.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty Technickej univerzity v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 1,00 1.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 202 046,00 202046.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie plynu pre vybrané organizácie v rezorte kultúry Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 900 000,00 4900000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 48 000,00 48000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou 16 650,00 16650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie alebo ekvivalent Dopravná akadémia, Trenčín 42 000,00 42000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 20 766,24 20766.24 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Kremnica 85 000,00 85000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2020 Technické služby mesta Trebišova 127 208,00 127208.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na 12 mesiacov (r.2020) Letisko Poprad - Tatry, a.s. 119 750,00 119750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 95 427,52 95427.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenská konsolidačná, a.s. 69 000,00 69000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Obec Bojničky 48 129,00 48129.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta vo vlastníctve obstarávateľa na roky 2020 - 2021 Mesto Turčianske Teplice 225 049,00 225049.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2020 Mesto Gelnica 68 568,00 68568.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Rudina 36 494,66 36494.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Mesto Humenné 63 123,41 63123.41 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby mesta Humenné 185 000,00 185000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia zemného plynu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 Spojená škola 20 500,00 20500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na kalendárny roky 2020, 2021 Bytová správa, s.r.o. 70 000,00 70000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie od 1.1.2020 do 31.12.2020 Služby Mesta Piešťany 107 000,00 107000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Kukučínova Vranov nad Topľou 80 114,67 80114.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 79 982,00 79982.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 60 279,00 60279.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 27 200,00 27200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia NOVOVITAL 99 500,00 99500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Ľubovnianska nemocnica, n. o. 92 000,00 92000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Výskumná agentúra 38 819,14 38819.14 EUR 2020 Tovary Áno 1
Elektrina pre potreby mesta Nitra a ním zriadených organizácií Mesto Nitra 1 600 000,00 1600000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na roky 2021 a 2022 Štátna pokladnica 133 000,00 133000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE MESTO KEŽMAROK A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU Mesto Kežmarok 136 567,00 136567.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Regionálne združenie miest a obcí – Požitavský región Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región 52 655,00 52655.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Regionálne združenie miest a obcí – Požitavský región Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región 188 525,00 188525.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Obec Mužla Obec Mužla 110 706,00 110706.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. 19 800,00 19800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Základná škola 35 561,00 35561.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou 24 545,00 24545.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 25 800,00 25800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Veľký Biel 182 000,00 182000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 83 544,18 83544.18 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 8 926,00 8926.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Žarnovica 61 885,33 61885.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola v Trenčíne, Východná ul. 9 30 000,00 30000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku na 2 odberné miesta Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 249 740,23 249740.23 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu. Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 41 500,00 41500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Regionálne združenie miest a obcí TEKOV Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 271 917,00 271917.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Šaľa 398 839,00 398839.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Obec Kováčová 26 634,94 26634.94 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a dodávka zemného plynu pre organizácie v meste Topoľčany na roky 2021- 2023 Mesto Topoľčany 1 507 815,00 1507815.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2021 s prevzatím zodpovednosti za odchýlku MH Invest II, s.r.o. 116 734,88 116734.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Mesto Dolný Kubín Mesto Dolný Kubín 164 554,00 164554.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. 108 600,00 108600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2021 s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Mesto Púchov 90 000,00 90000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2021 Technické služby mesta Trebišova 161 538,00 161538.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 102 000,00 102000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2021 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 122 075,00 122075.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Poliklinika Tehelná, a.s. 75 000,00 75000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu vrátane zodpovednosti za odchýlku Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 63 212,00 63212.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Prešovský samosprávny kraj 4,00 4.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Pezinok 234 842,00 234842.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty Technickej univerzity v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 1,00 1.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 420 Obstarávacie trhovisko Slovenska 59 865,00 59865.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektrickej energie Mesto Martin 112 916,00 112916.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2021 Mestská časť Košice-Nad Jazerom 23 000,00 23000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 320 Obstarávacie trhovisko Slovenska 672 488,00 672488.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mesto Lučenec - dodávka elektrickej energie na rok 2021 Mesto Lučenec 66 054,00 66054.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 59 947,00 59947.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Brezno 522 444,00 522444.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE OBJEKTY SLOVENSKEJ POŠTY, A.S. Slovenská pošta, a.s. 3 553 500,00 3553500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Prešovský samosprávny kraj 4,00 4.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Obec Dolný Ohaj Obec Dolný Ohaj 208 533,00 208533.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 32 000,00 32000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrická energia NOVOVITAL 61 560,00 61560.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 290 385,00 290385.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
„Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu – verejné osvetlenie “ Mesto Dunajská Streda 154 195,00 154195.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Prešovský samosprávny kraj 4,00 4.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Lipany 94 458,70 94458.7 EUR 2021 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Výskumná agentúra 23 900,00 23900.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
elektrická enegia Obec Šterusy 36 499,00 36499.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie do siete verejného osvetlenia na druhý polrok 2021 s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Mesto Púchov 64 514,02 64514.02 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa športových zariadení Levice 265 000,00 265000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Prešovský samosprávny kraj 4,00 4.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Ivanka pri Dunaji 175 347,00 175347.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a prevzatie záruky za odchýlky Mesto Zvolen 808 139,00 808139.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 420 554,00 420554.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Prešovský samosprávny kraj 4,00 4.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Obec Gbelce Obec Gbelce 150 908,00 150908.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Obec Mužla Obec Mužla 143 452,00 143452.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu - CVO 721 Obstarávacie trhovisko Slovenska 127 000,00 127000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu - CVO 321 Obstarávacie trhovisko Slovenska 235 456,00 235456.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 121 Obstarávacie trhovisko Slovenska 531 156,00 531156.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu - CVO 421 Obstarávacie trhovisko Slovenska 760 060,00 760060.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 346 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Cyril Bedlovič
Adresa:
Strážovská ulica 99 Krakovany 922 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Apríl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Dávid Vlnka
Adresa:
P. O. Hviezdoslava 2 Topoľčany 955 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Apríl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Branislav Bušo
Adresa:
Malé Bierovce 98 Adamovské Kochanovce 91305
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Apríl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Petr Beniak
Adresa:
Zvánovická 1 Praha 4 141 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Apríl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dušan Vlnka
Adresa:
P. O. Hviezdoslava 2 Topoľčany 95501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Jún 2017
Záznam do:
22. November 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
František Hroššo
Adresa:
Hlohovská cesta 44 Nemčice 95501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Jún 2017
Záznam do:
8. Apríl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Dušan Vlnka
Adresa:
Komenského 41 Topoľčany 95501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Jún 2017
Záznam do:
8. Apríl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dušan Vlnka
Adresa:
P. O. Hviezdoslava 2 Topoľčany 95501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dušan Vlnka
Adresa:
P. O. Hviezdoslava 2 Topoľčany 95501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
advokátska kancelária MIŽENKOVÁ, s.r.o.
Adresa:
V. Šrobára 2 Šaľa 927 01
Meno:
BBLegal s.r.o.
Adresa:
Mlynské nivy 58 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Meno:
BBLegal s.r.o.
Adresa:
Páričkova 11 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.11.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 8.04.2021 do: 22.11.2021

StiahniZáznam platný od: 12.06.2017 do: 8.04.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×