Dodávateľ

Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus

Košice - mestská časť Sever
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus

IČO: 33905690

Adresa: Slovenská 93, Košice - mestská časť Sever

Registračné číslo: 2020/7-FO-C3437

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. Júl 2020

Záznam platný do: 5. Júl 2023

Posledná zmena: 7. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 116 538,37 EUR 23 23
2017 181 192,90 EUR 35 35
2018 63 909,17 EUR 7 7
2019 183 594,50 EUR 22 22
2020 51 519,83 EUR 5 5
2021 12 915,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 116 538,37 EUR 23 23
2017 181 192,90 EUR 35 35
2018 63 909,17 EUR 7 7
2019 183 594,50 EUR 22 22
2020 51 519,83 EUR 5 5
2021 12 915,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 15 125,00 15125.00 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 2 16 372,50 16372.50 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 4 816,00 4816.00 EUR
Psychiatrická nemocnica 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Levice 1 22 365,83 22365.83 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 6 489,33 6489.33 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 10 749,99 10749.99 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 6 599,00 6599.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 16 187,50 16187.50 EUR
Obec Bobrov 1 6 065,83 6065.83 EUR
Mesto Komárno 1 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 14 744,17 14744.17 EUR
Mesto Svidník 2 17 418,00 17418.00 EUR
Mesto Holíč 1 17 498,33 17498.33 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 2 36 056,67 36056.67 EUR
Mesto Kráľovský Chlmec 1 0,00 0.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 15 457,99 15457.99 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 11 999,00 11999.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 20 665,83 20665.83 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 12 915,00 12915.00 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 4 647,50 4647.50 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 2 949,50 2949.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 5 710,83 5710.83 EUR
Obec Rudina 1 11 499,17 11499.17 EUR
Základná škola 1 10 000,00 10000.00 EUR
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1 2 916,67 2916.67 EUR
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 2 9 199,12 9199.12 EUR
Spojená škola 1 1 855,00 1855.00 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 1 3 416,00 3416.00 EUR
Základná škola 1 0,00 0.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 10 597,00 10597.00 EUR
Základná škola, Bukovecká 17, Košice 1 10 499,17 10499.17 EUR
Obec Nižná Slaná 1 8 908,33 8908.33 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 7 249,17 7249.17 EUR
Krajská prokuratúra 1 0,00 0.00 EUR
VITALITA n.o. 2 9 077,50 9077.50 EUR
Domov sociálnych služieb 1 1 640,00 1640.00 EUR
Základná škola 1 10 247,50 10247.50 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 5 124,17 5124.17 EUR
Školský internát Medická 2, Košice 1 5 830,00 5830.00 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 3 912,50 3912.50 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 4 624,17 4624.17 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 1 332,50 1332.50 EUR
Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice 1 1 655,83 1655.83 EUR
Základná škola 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola Považská 12 2 14 514,16 14514.16 EUR
Základná škola Drábova 3, Košice 1 11 374,17 11374.17 EUR
Základná škola Staničná 13 1 14 356,67 14356.67 EUR
Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 1 1 525,00 1525.00 EUR
Základná škola Ľudovíta Fullu 2 16 322,50 16322.50 EUR
Materská škola, Turgenevova 7, Košice 1 1 416,67 1416.67 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 1 7 832,50 7832.50 EUR
Základná škola, Krosnianska 4, Košice 1 2 175,83 2175.83 EUR
Základná škola Jozefa Urbana 1 10 459,50 10459.50 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 8 398,00 8398.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 1 2 619,00 2619.00 EUR
Centrum sociálnych služieb Dúbrava 1 4 867,50 4867.50 EUR
Základná škola Hroncova 23, Košice 1 0,00 0.00 EUR
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 1 11 184,17 11184.17 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1 2 234,75 2234.75 EUR
Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca 1 2 732,50 2732.50 EUR
LÚČ - Domov sociálnych služieb 1 8 985,00 8985.00 EUR
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou 1 6 305,83 6305.83 EUR
Školská jedáleň, Juhoslovanská 2, Košice 1 1 827,50 1827.50 EUR
Základná škola Košice 1 9 960,00 9960.00 EUR
Základná škola Kukučínova Vranov nad Topľou 1 7 389,00 7389.00 EUR
Hotelová akadémia 1 6 075,00 6075.00 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 7 249,17 7249.17 EUR
Materská škola 1 6 223,75 6223.75 EUR
Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 1 1 912,50 1912.50 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 1 13 999,00 13999.00 EUR
Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné 1 6 416,67 6416.67 EUR
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice 1 2 333,33 2333.33 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 28 730,83 28730.83 EUR
Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves 1 5 831,67 5831.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Univerzálny kuchynský stroj Školský internát Medická 2, Košice 7 080,00 7080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nárezový stroj Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná sušička prádla Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 4 180,00 4180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická trojrúrová nerezová pec statická ALBA TPE 30 ARS alebo ekvivalent Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 3 800,00 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 8 604,00 8604.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový elektrický konvektomat 10 x GN 1/1 s príslušenstvom LÚČ - Domov sociálnych služieb 12 800,00 12800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladiaca skriňa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 160,00 2160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička LIEBHERR LIEBHERR FK 5440 VITALITA n.o. 2 730,00 2730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka, osadenie a zapojenie profesionálneho korytového žehliča Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 196,00 5196.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Orange Vision RETIGO 1011i alebo ekvivalent s príslušenstvom VITALITA n.o. 9 900,00 9900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat injekčný 6 x 6GN 1/1 +1 zásuv Centrum sociálnych služieb Dúbrava 6 500,00 6500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladiace a mraziace zariadenia Školská jedáleň, Juhoslovanská 2, Košice 2 220,00 2220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Hotelová akadémia 9 060,00 9060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sporák kombinovaný XP700 Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 3 740,00 3740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický bojlerový Základná škola Jozefa Urbana 14 000,00 14000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Plynové varidlo bez trúby, pripojené na Propan butan2. Umývačka riadu výklopná3. Elektrická smažiaca panvica Krajská prokuratúra 7 020,00 7020.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový elektrický konvektomat AFO 642 Whirpool s príslušenstvom Mesto Svidník 11 500,00 11500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový elektrický konvektomat AFO 395 Whirpool s príslušenstvom (min 10 x GN 2/1, 20 GN 1/1 s príslušenstvom) Mesto Svidník 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický bojlerový konvektomat s príslušenstvom Základná škola Kukučínova Vranov nad Topľou 11 500,00 11500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sušička Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 3 552,00 3552.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny planetárny robot s automatickým elektrickým zdvihom kotlíka s objemom 60 l. Materská škola 7 560,00 7560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický bojlerový Psychiatrická nemocnica 22 640,00 22640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž elektrického konvektomatu s príslušenstvom Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 21 979,20 21979.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 020,00 1020.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Delička cesta so zakružovaním Univerzitná nemocnica Martin 6 700,00 6700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická pec statická Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kuchynského vybavenia do zariadení hromadného stravovania Mesto Levice 43 200,00 43200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 462,80 1462.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž elektrického konvektomatu NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 13 500,00 13500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický parný konvektomat UNOX ChefTopMindMaps Plus XEVC-2021-EPR alebo kvalitatívne a funkčne zhodný ekvivalent Základná škola 21 420,00 21420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná práčka so sušičkou MIELE PWT6089 Vario LP alebo ekvivalent Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné 8 100,00 8100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický bojlerový Psychiatrická nemocnica Hronovce 13 755,99 13755.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický FAGOR ADVANCE AE 101 alebo ekvivalent, Umývačka riadu FAGOR CO - 170 alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický FAGOR Advance, AE-101 alebo ekvivalent, Pec elektrická PCE-930 C alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 11 000,00 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická teplovzdušná pec Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 700,00 3700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická sklopná panvica Spojená škola 2 530,00 2530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nerezový transportný gastronomický vozík s aktívnym vyhrievaním Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 376,00 2376.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Škrabka zemiakov Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice 2 300,00 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica s objemom vane 80 litrov Základná škola, Krosnianska 4, Košice 3 800,00 3800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výdajný ohrevný pult s príslušenstvom Základná škola 3 400,00 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenia hromadného stravovania Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 9 912,83 9912.83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Škrabka zemiakov Materská škola, Turgenevova 7, Košice 1 860,00 1860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie do školskej jedálne_66 Mesto Komárno 7 307,00 7307.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica 120l Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca 3 300,00 3300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového elektrického konvektomatu s príslušenstvom Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 8 500,00 8500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Krájač zeleniny, nárezový stroj a stolný kuchynský robot Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 13 500,00 13500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat - elektrický s príslušenstvom BX122E ekvivalent Obec Nižná Slaná 10 692,00 10692.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup vprofesionálnej práčky ELEKTROLUX W5180H alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 11 000,00 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
elektrická výklopná panvica Domov sociálnych služieb 2 700,00 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 14 221,00 14221.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat Základná škola 15 690,00 15690.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s vyvíjačom pary v bojleri Základná škola Ľudovíta Fullu 13 840,00 13840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dvojdverová nerezová chladnička Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 1 830,00 1830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou 12 540,00 12540.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Mraznička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Celoliatinová plynová panvica Základná škola Hroncova 23, Košice 4 600,00 4600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny robot stojanový RM 60 H Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 4 200,00 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiálovo technické vybavenie : Kuchyňa a jedáleň Obec Bobrov 9 309,60 9309.6 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka a inštalácia konvektomatu na zemný plyn Psychiatrická nemocnica Hronovce 59 910,24 59910.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický bojlerový s príslušenstvom Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 15 000,00 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technológia kuchyne materskej školy Mesto Kráľovský Chlmec 22 522,00 22522.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Konvektomat Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 376,00 5376.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladničky a mrazničky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 160,00 8160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konvektomat Základná škola 12 850,00 12850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mraznička pre komerčné použitie GGPv 6570 Štátny veterinárny a potravinový ústav 6 798,00 6798.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s navážacím vozíkom Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 11 080,00 11080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konvektomat DIAMOND 10xGN1/1 alebo ekvivalent Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 000,00 7000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Krájač zeleniny Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 282,00 3282.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie reštauračných a kuchynských zariadení Úrad vlády Slovenskej republiky 29 784,72 29784.72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nárezový stroj Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 709,13 1709.13 EUR 2019 Tovary Nie 1
Krájač chleba Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 539,20 2539.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konvektomat Retigo B1011b - elektrický bojlerový alebo ekvivalent Stredná odborná škola obchodu a služieb 12 348,00 12348.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický sporák - 2 ks Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 8 184,00 8184.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konvektomat plynový s príslušenstvom Základná škola Košice 18 800,00 18800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení s príslušenstvom pre kuchyňu ZŠ Základná škola Ľudovíta Fullu 13 500,00 13500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol Mesto Holíč 28 700,00 28700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plynový parný konvektomat Základná škola Drábova 3, Košice 19 250,00 19250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení s príslušenstvom pre kuchyňu ŠJ Základná škola Staničná 13 29 600,00 29600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konvektomat Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 15 854,40 15854.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ZŠ Základná škola Považská 12 18 200,00 18200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Obec Rudina 15 133,78 15133.78 EUR 2019 Tovary Nie 1
Gastrozariadenia, Výdajný ohrevný pult Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 5 200,00 5200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nový elektrický konvektomat 10 x GN 2/1 s príslušenstvom Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves 12 000,00 12000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadenia pre kuchyňu ZŠ Základná škola, Bukovecká 17, Košice 16 400,00 16400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plynový konvektomat 20 x GN 2/1 Retigo Blue Vision B2021ig- injekčný alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25 530,00 25530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická výklopná panvica Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice 2 800,00 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Gastrozariadenia pre kuchyňu ZŠ Základná škola Považská 12 18 200,00 18200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plynový konvektomat pre OLVaS Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 12 288,00 12288.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia hromadného stravovania Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 900,00 13900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kapotová umývačka riadu AD-125+zmäkčovač vody Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 030,00 4030.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technologické zariadenia stravovacích prevádzok Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 400,00 11400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technologické zariadenia stravovacích prevádzok Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 24 000,00 24000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zlepšenie vybavenia školských jedální. Mestská časť Bratislava - Petržalka 20 895,00 20895.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 118 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Martin Kováč
Adresa:
Slnečnicová 48 Malá Ida 044 20
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×