Osoba

Ing. Juraj Široký


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Juraj Široký
Adresa:
Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
68 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
15
Aktívne na UVOstat.sk:
7
Obstarávaní:
296
Zmlúv:
333
V celkovej hodnote:
300,960,945 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
CHEMOLAK a.s. 31411851 Áno
Plastika, a. s. 00152781 Áno
ZELENÝ SEN, s. r. o. 44184425 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
CHEMOLAK a.s. 31411851 Áno
Plastika, a. s. 00152781 Áno
GEOtrans-LOMY, s.r.o. 35703369 Nie
GEOtrans-LOMY , s.r.o. 35703369 Nie
VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o. 36400653 Áno
VÁHOSTAV - SK, a.s. 31356648 Áno
VHS-PS, s. r. o. 50630822 Áno
BEST PLACE, a.s. 36694444 Nie
DEVELOPMENT 4, a.s. 36688223 Nie
HC SLOVAN Bratislava, a.s. 35840862 Nie
VHS-Asfalty, s.r.o. 51454670 Áno
VHS-DaM, s.r.o. 51184729 Nie
VHS-Geotech, s.r.o. 51453746 Áno
CONTROL-VHS-SK, s.r.o. 36402613 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Náterové látky a riedidlá 15,590 EUR 12. Marec 2012
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup farieb pre náterové systémy 19,926 EUR 30. September 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry 120,000 EUR 4. Júl 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup farieb pre náterové systémy 1,162 EUR 31. Marec 2019
Trenčiansky samosprávny kraj Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica 505,008 EUR 12. Október 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Makov - úprava toku Kysuca 1,186,944 EUR 11. December 2018
Žilinský samosprávny kraj Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji 36,867 EUR 29. Marec 2019
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov Farby a maliarske potreby 17,917 EUR 8. Apríl 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup farieb pre náterové systémy 14,021 EUR 31. December 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov 23,974 EUR 1. Júl 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov 27,313 EUR 1. Október 2019
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Farba a riedidlá 7,000 EUR 18. September 2020
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Maliarský material a náradie 1,350 EUR 18. Apríl 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Náterový systém na protikoróznu ochranu oceľových konštrukcií exteriérov 3,250 EUR 26. Apríl 2017
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Materiál na vodorovné dopravné značenie : farba Sinolack Lech alebo ekvivalent, balotina Sovitec alebo ekvivalent, toluénové riedidlo 84,000 EUR 19. Apríl 2016
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Dodávka maliarskych náterov , farieb , lepidiel , lakov a tmelov 4,022 EUR 10. Marec 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Farby a riedidlá 4,900 EUR 21. Marec 2017
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Farby a riedidlá 2,000 EUR 28. Marec 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. farby a riedidlá 1,680 EUR 3. Apríl 2018
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Farba na vodorovné dopravné značenie, biela - odtieň 0100 UNIAKRYL S 2822 alebo ekvivalent 206 EUR 17. August 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry 13,386 EUR 4. Júl 2016
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 2,564 EUR 12. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 317 EUR 12. Október 2018
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Farby-laky, maliarsky materiál, lepidlá a tmely 6,380 EUR 26. Apríl 2021
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Farba na vodorovné dopravné značenie 170,400 EUR 5. August 2014
Slovenská správa ciest Nový cestný most cez Dunaj medzi mestami Komárno - Komárom, prístupová komunikácia 2,919,850 EUR 17. Október 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup farieb pre náterové systémy 1,639 EUR 31. December 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup farieb pre náterové systémy. 15,990 EUR 30. Jún 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry 743 EUR 4. Júl 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Borša, Viničky - čerpacie stanice vnútorných vôd 688,038 EUR 1. Február 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry 22,552 EUR 4. Júl 2016
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 111,016 EUR 12. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 162,995 EUR 12. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 130,166 EUR 12. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 130,166 EUR 12. Október 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Náterové látky 4,292 EUR 28. November 2018
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Maliarský material a náradie 1,500 EUR 29. Apríl 2019
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Zebrakryl HS alebo ekvivalent 5,544 EUR 11. Marec 2019
Univerzitná nemocnica Bratislava Maliarsky materiál 7,467 EUR 8. Apríl 2019
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Maliarske potreby 1,250 EUR 15. Október 2018
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Syntetické farby vrchné, základné + riedidlá 3,690 EUR 12. Február 2019
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Dodávka maliarskeho materiálu 11,000 EUR 21. Október 2020
Mesto Nové Zámky Projekt: Život pre Lastovičiu - farby a príslušenstvo 233 EUR 27. August 2019
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Farba na vodorovné dopravné značenie biela, žltá, zelená, čierna - UNIAKRYL S 2822 alebo ekvivalent 4,500 EUR 9. Marec 2020
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Odstránenie havarijného stavu mosta M 4959 cez rieku Hornád v osade Sopotnica 1,460,000 EUR 10. November 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup farieb pre náterové systémy 926 EUR 31. Marec 2020
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava Náterové hmoty s príslušenstvom 14,800 EUR 2. Október 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Hrubovrstvová lazúra na drevo 1,428 EUR 21. Apríl 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Náterový systém na protikoróznu ochranu oceľových konštrukcií exteriérov 5,750 EUR 6. Júl 2017
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice Náterové farby a ďalšie maliarske potreby 750 EUR 23. November 2017
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov Farby-laky, maliarske potreby 2,917 EUR 29. Júl 2016
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Materiál na vodorovné dopravné značenie : farba UNIAKRYL S 2822 -odtieň modrý ( RAL 5017 , STN 4510), alebo ekvivalent 300 EUR 8. September 2016
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Balotina (Swarcoflex), (Sovitec) alebo ekvivalent 590 EUR 9. September 2016
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov Farby a maliarske potreby 10,333 EUR 14. Marec 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Farby na kov 4,609 EUR 9. Júl 2018
Technické služby mesta Humenné uniakryl S2822/0100, 3,330 EUR 1. Jún 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup farieb pre náterové systémy 36,215 EUR 30. Jún 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup farieb pre náterové systémy 1,206 EUR 31. Marec 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Náterové látky a riedidlá 31,000 EUR 12. Marec 2012
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup farieb pre náterové systémy. 550 EUR 31. December 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry 8,546 EUR 4. Júl 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO 27,463 EUR 29. December 2017
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO 927 EUR 29. December 2017
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO 13,460 EUR 16. Marec 2018
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Maliarský materiál, 1,333 EUR 11. Január 2019
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Maliarský materiál, 375 EUR 25. Február 2019
Univerzita Komenského v Bratislave Farby na vodorovné dopravné značenie 1,200 EUR 15. Máj 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov 67,372 EUR 1. Apríl 2019
Žilinský samosprávny kraj Obnova a zosilnenie povrchu ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji 43,902 EUR 6. Október 2020
Žilinský samosprávny kraj Zosilnenie a oprava povrchov ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji 109,260 EUR 17. September 2019
Žilinský samosprávny kraj Zosilnenie a oprava povrchov ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji 68,838 EUR 17. September 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup farieb pre náterové systémy 28,299 EUR 30. September 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na nákladné vozidlo) 6,006 EUR 30. Apríl 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 1,077 EUR 12. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 14,700 EUR 12. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 765 EUR 12. Október 2018
Obec Utekáč Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Utekáč pre zlepšenie dodávky a zvýšenie kvality pitnej vody 360,719 EUR 2. September 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov 44,172 EUR 1. Október 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Farba na vyznačovanie 300 EUR 6. Apríl 2017
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice Náterové farby, maliarske potreby a stavebný materiál 554 EUR 13. Apríl 2017
Mesto Nové Zámky Farby, riedidlá a príslušenstvo 5,833 EUR 17. Január 2018
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Riedidlo - rozpúšťadlá (C6000 ) 1,300 EUR 23. Marec 2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Farba syntetická a farba na VDZ 23,187 EUR 10. Máj 2016
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby Farby, tmely a maliarske potreby 3,833 EUR 16. Marec 2017
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Farby a maliarske doplnky 1,958 EUR 16. Február 2018
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Maliarský materiál, 909 EUR 27. Apríl 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Náterové látky a riedidlá 29,136 EUR 12. Marec 2012
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup farieb pre náterové systémy 2,128 EUR 31. Marec 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup farieb pre náterové systémy 9,618 EUR 30. Jún 2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Uskutočnenie stavebných prác na stavebných celkoch: Lietavská Lúčka úprava Pastierskeho potoka, Oščadnica tok Oščadnica, rekonštrukcia, VD Kráľová stabilizácia ĽOH, Nová Bystrica úprava toku Bystrica 10,851,000 EUR 1. Jún 2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO 14,605 EUR 30. September 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO 9,602 EUR 30. September 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO 13,582 EUR 31. Marec 2017
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO 8,624 EUR 31. Marec 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov 62,545 EUR 14. September 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov 12,575 EUR 4. Jún 2018
Žilinský samosprávny kraj Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji 161,610 EUR 18. Apríl 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov 42,935 EUR 10. Júl 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry 12,967 EUR 4. Júl 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Dotesnenie OH rieky Nitra v rkm 42,330 - 48,456 452,368 EUR 23. Október 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Dotesnenie OH rieky Nitra v rkm 42,330 - 48,456 559,346 EUR 23. Október 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Dotesnenie OH rieky Nitra v rkm 42,330 - 48,456 603,945 EUR 23. Október 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Dotesnenie OH rieky Nitra v rkm 42,330 - 48,456 644,395 EUR 23. Október 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry 6,285 EUR 4. Júl 2016
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Náterové farby, riedidlo a príslušenstvo 583 EUR 18. Október 2018
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik Farby - laky, lepidlá, tmely a príslušenstvo 46,000 EUR 1. Marec 2019
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Farby a riedidlá 2,700 EUR 5. Apríl 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu, I. etapa 7,492,545 EUR 4. Október 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Výmena zábradlia diaľničného mosta ev. č.D1-098 Horná Streda 162,752 EUR 7. Január 2020
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Farba a riedidlá 20,330 EUR 14. August 2019
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Farby a maliarske doplnky 4,873 EUR 28. November 2019
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Maliarský materiál, 1,250 EUR 5. December 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry 391 EUR 4. Júl 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup farieb pre náterové systémy 16,596 EUR 31. December 2020
Technické služby mesta Humenné uniakryl S2822/0100, uniakryl S2822/0610 , riedidlo C6000 2,208 EUR 10. Apríl 2017
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Odmasťovací prostriedok, rozpúšťadlo. 580 EUR 20. Apríl 2017
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby Farba na betón a príslušenstvo 1,279 EUR 21. Apríl 2017
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Zosilnenie povrchu ciest v okrese Kysucké Nové Mesto, 3. časti (1. časť k.ú. Snežnica - 1 úsek; 2. časť k.ú. Rudina - 3 úseky; 3. časť k.ú. Kys.Lieskovec - 2 úseky) 94,696 EUR 14. August 2017
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Zosilnenie povrchu cesty v okrese Bytča (1. časť: k.ú. Veľké Rovné - 1 úsek) 79,877 EUR 9. Október 2017
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre Náterové farby, riedidlá. 308 EUR 4. December 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Maliarske potreby 1,300 EUR 16. Marec 2018
Technické služby mesta Humenné uniakryl S2822/0100, uniakryl S2822/0610 , riedidlo C6000, akryl 0240 , farba na bazeny 4,750 EUR 18. Apríl 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Náterové látky 20,833 EUR 13. Jún 2018
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Farba na vodorovné dopravné značenie biela, zelená, čierna - UNIAKRYL S 2822 alebo ekvivalent 5,300 EUR 14. Apríl 2021
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Maliarsky materiál 1,400 EUR 6. Máj 2021
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obnova povrchu ciest III. triedy v regióne Turiec: „SO 1 Obnova povrchu cesty III/2140 Daňová, SO 2 Obnova povrchu cesty III/2175 Turčianske Teplice“ 57,860 EUR 30. August 2021
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Nákup farby, balotíny a riedidla na vodorovné dopravné značenie 119,734 EUR 9. Jún 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Náterové látky a riedidlá 24,897 EUR 12. Marec 2012
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup farieb pre náterové systémy 14,017 EUR 30. September 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup farieb pre náterové systémy 19,032 EUR 30. Jún 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Náterové látky a riedidlá 44,735 EUR 12. Marec 2012
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO 29,258 EUR 30. Jún 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO 20,126 EUR 30. Jún 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO 18,347 EUR 30. Jún 2017
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO 14,999 EUR 30. Jún 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry 7,373 EUR 4. Júl 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik VS Veľké Kozmálovce, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie toku Hron 73,400 1,345,062 EUR 1. August 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup farieb pre náterové systémy 453,570 EUR 5. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) vrátane dopravy 22,312 EUR 8. Október 2018
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky NKP BH - Rekonštrukcia objektov v areáli Bratislavského hradu 13,460,416 EUR 26. November 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup farieb pre náterové systémy 1,714 EUR 31. December 2018
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Farby a riedidlá 35,500 EUR 14. Marec 2019
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Maliarský materiál, 1,250 EUR 27. Jún 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry 314 EUR 4. Júl 2016
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Maliarský materiál 1,025 EUR 13. Február 2020
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 19,342 EUR 12. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 984 EUR 12. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 20,600 EUR 12. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 7,372 EUR 12. Október 2018
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice Náterové farby a ďalšie maliarske potreby 3,575 EUR 27. November 2020
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Syntetické farby vrchné, základné, polyuretánové dvojzložkové farby vrchné + riedidlá, tuźidlá 8,200 EUR 12. Február 2021
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Červená farba na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií 508 EUR 19. Apríl 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Farba penetračná základná Chemodur P U 2073 alebo ekvivalent, Farba epoxidová základná dvojzložková Eponal S 2300 vrátane tvrdidla alebo ekvivalent, Farba vrchná polyuretánová dvojzložková jednovrstvová Chemopur RW 1SCH U 2094 vrátane tvrdidla alebo ekvivalent, Riedidlo 700 EUR 18. Máj 2017
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Farba syntetická a farba na vodorovné dopravné značenie 21,000 EUR 5. Jún 2017
Mesto Nové Zámky Farby, riedidlá a príslušenstvo 3,083 EUR 3. August 2017
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Syntetické farby vrchné, základné + riedidlá 3,400 EUR 12. Február 2018
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Zmes do ostrekovačov zimná 7,500 EUR 12. Február 2016
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Farby a riedidlá 3,300 EUR 9. Marec 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Farba na povrchovú úpravu betónu a penetráciu 1,400 EUR 28. Júl 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Farba vrchná dvojzložková polyuretánová 1028 1,950 EUR 23. August 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Náterové látky 3,350 EUR 19. September 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov 7,057 EUR 4. Január 2021
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca farby 836 EUR 30. Január 2017
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Syntetické farby vrchné, základné + riedidlá 8,850 EUR 16. Február 2017
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby Farby, tmely a maliarske potreby 3,167 EUR 7. Marec 2018
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Zebrakryl HS alebo ekvivalent 5,220 EUR 11. Apríl 2018
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov Farby a maliarske potreby 14,414 EUR 7. Máj 2018
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Farba syntetická a farba na vodorovné dopravné značenie 16,000 EUR 18. Júl 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry 15,618 EUR 4. Júl 2016
Univerzita Komenského v Bratislave Maliarsky materiál 12,000 EUR 21. Apríl 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup farieb pre náterové systémy 254 EUR 31. Marec 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov 14,907 EUR 1. Apríl 2021
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Rekonštrukcia (stabilizácia) úseku cesty geobunkami v 1/2 profile cesty medzi obcami Horný Kalník - Turčianske Jaseno 161,040 EUR 4. Október 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup farieb pre náterové systémy 33,029 EUR 30. September 2021
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Farby, laky, riedidlá 194,529 EUR 15. December 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. D1 Jánovce - Jablonov I. úsek 2,490,952 EUR 6. Júl 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). 214,975 EUR 3. August 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). 119,175 EUR 3. August 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). 169,050 EUR 3. August 2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO 23,215 EUR 30. December 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO 13,433 EUR 30. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry 12,730 EUR 4. Júl 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO 20,972 EUR 29. September 2017
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO 9,200 EUR 29. September 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov 479,051 EUR 24. August 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry 2,855 EUR 4. Júl 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov 85,232 EUR 28. Február 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na nákladné vozidlo) 35,000 EUR 30. Apríl 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Vodná stavba Brezová pod Bradlom - rekonštrukcia 324,245 EUR 14. Jún 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Mlynárce - Čakajovce, rekonštrukcia POH rieky Nitra v rkm 61,710 - 68,550 338,783 EUR 15. August 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Revízia kaskády Hričov - Mikšová - Považská Bystrica 2,587,974 EUR 28. Máj 2019
Univerzitná nemocnica Bratislava STAVEBNÝ OBJEKT HELIPORT V LOKALITE RUŽINOV 2,177,544 EUR 16. August 2019
Fakultná nemocnica Nitra Prístavba objektu urgentného príjmu a očnej kliniky FN Nitra 6,893,601 EUR 7. November 2019
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Riedidlo - rozpúšťadlá (C6000 ) 2,050 EUR 13. Apríl 2017
Mesto Nové Zámky Projekt: Interaktívne detské ihriská 665 EUR 11. September 2019
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Maliarský materiál, 808 EUR 18. Október 2019
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Farby 583 EUR 6. December 2019
Mesto Nové Zámky Farby, riedidlá a príslušenstvo 833 EUR 2. Marec 2020
Technické služby mesta Humenné uniakryl S2822/0100, uniakryl S2822/0610 , riedidlo C6000, akryl 0240 , farba na bazeny 3,660 EUR 24. Marec 2020
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Farby-laky, maliarsky materiál, lepidlá a tmely 3,083 EUR 27. Marec 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup farieb pre náterové systémy 8,357 EUR 30. Jún 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry 5,625 EUR 4. Júl 2016
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Náterové farby a maliarske potreby 583 EUR 21. Apríl 2017
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Farby a maliarske doplnky 667 EUR 12. Júl 2017
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Zosilnenie povrchu ciest v okrese Martin (k.ú. Turčiansky Peter - 6 úsekov) 87,500 EUR 4. Október 2017
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Zosilnenie povrchu ciest v okrese Martin (1. časť: k.ú. Diaková - 1 úsek; 2. časť: k.ú. Turany - 1 úsek) 69,472 EUR 6. Október 2017
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Maliarský materiál, mazivá 1,000 EUR 9. Február 2018
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Náterové látky na vodorovné dopravné značenie farba Sinolack Lech alebo ekvivalent, balotina Sovitec alebo ekvivalent 8,430 EUR 29. Január 2016
Technické služby mesta Humenné uniakryl S2822/0100, uniakryl S2822/0610 , riedidlo C6000 2,080 EUR 2. Marec 2016
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Farby, riedidlá a maliarske potreby 3,321 EUR 19. Máj 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Náterové farby, hmoty, laky a podobné výrobky 131,428 EUR 9. September 2016
Technická univerzita v Košiciach Náterové farby, riedidlá, tmely 4,417 EUR 24. November 2016
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Farby a riedidlá 4,100 EUR 17. Marec 2017
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby Farby a maliarske potreby 1,083 EUR 17. Máj 2018
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Farba na vodorovné dopravné značenie, žltá - odtieň 0610 UNIAKRYL S 2822 alebo ekvivalent 110 EUR 17. August 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 45,604 EUR 12. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 3,678 EUR 12. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 15,586 EUR 12. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 34,783 EUR 12. Október 2018
Mesto Nové Zámky Farby, riedidlá a príslušenstvo 667 EUR 22. Júl 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Sanácia kotveného oporného múru na severnom portáli tunela Horelica. 99,243 EUR 8. September 2014
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Oceľové konštrukcie zdvíhacích podláh a stavebné práce na stavebných konštrukciách 330,186 EUR 23. Máj 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Služby železničnej dopravy - pristavovanie a odsun železnicných vozových jednotiek 11,628 EUR 1. Október 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Služby železničnej dopravy - pristavovanie a odsun železnicných vozových jednotiek 4,284 EUR 3. November 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Služby železničnej dopravy - pristavovanie a odsun železnicných vozových jednotiek 2,040 EUR 2. December 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO 273,078 EUR 17. Marec 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO 76,922 EUR 17. Marec 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov 56,294 EUR 24. August 2017
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Farby-laky, maliarsky materiál, lepidlá a tmely 2,500 EUR 29. November 2018
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Maliarský materiál, 1,333 EUR 8. November 2018
Mesto Nové Zámky Farby, riedidlá a príslušenstvo 5,417 EUR 1. Marec 2019
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice Náterové farby a ďalšie maliarske potreby 1,833 EUR 15. November 2018
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Farba na vodorovné dopravné značenie 140,000 EUR 16. Apríl 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Náterové látky 16,449 EUR 23. Máj 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat (km 0-4,3) 142,876,816 EUR 24. Júl 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry 1,768 EUR 4. Júl 2016
Slovenská správa ciest I/59 MO 59 - 091 Nižná, odstránenie havarijného stavu mosta 1,784,668 EUR 28. Február 2018
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice Náterové farby a ďalšie maliarske potreby 2,375 EUR 17. Júl 2019
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Syntetické farby vrchné, základné + riedidlá 2,499 EUR 18. Február 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov 11,321 EUR 2. Január 2020
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Náterové látky 17,263 EUR 3. Jún 2020
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov Farby a maliarske potreby 17,917 EUR 18. August 2020
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Maliarský materiál 667 EUR 25. August 2020
Univerzita Komenského v Bratislave Maliarsky materiál 2,100 EUR 26. August 2020
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Farby,riedidlá a príslušenstvo 429 EUR 12. September 2017
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Maliarský material a náradie 375 EUR 27. September 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Farba vrchná dvojzložková polyuretánová U2094 Chemopur RW1 SCH RAL 1028, tužidlo, riedidlo alebo ekvivalent 1,750 EUR 14. Apríl 2016
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Nákup farieb a maliarskeho materiálu 5,571 EUR 16. Máj 2016
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Farby a riedidlá 39,413 EUR 23. August 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Náterové látky 3,120 EUR 5. December 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Farby a riedidlá 3,250 EUR 24. Marec 2017
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Farby, riedidlá a spotrebný materiál 2,000 EUR 27. Marec 2018
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Maliarský material a náradie 667 EUR 19. September 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) vrátane dopravy 22,286 EUR 8. Október 2018
Mesto Nové Zámky Farby, riedidlá a príslušenstvo 149 EUR 9. Jún 2021
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Zosilnenie povrchu cesty III/2084 Rosina 139,767 EUR 14. Júl 2021
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja „Zosilnenie povrchu cesty III/2012 Čadca - Čadečka“ 74,265 EUR 30. August 2021
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Aglomerácia Chrenovec - Brusno - kanalizácia 16,500,000 EUR 21. September 2021
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy-Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná 14,865,800 EUR 7. December 2021
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky NKP BH - ochrana archeologických nálezov architektúr a zmeny triedy ťažiteľnosti 1,827,131 EUR 27. November 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Služby železnicnej dopravy - pristavovanie a odsun železnicných 8,568 EUR 2. Apríl 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Služby železnicnej dopravy - pristavovanie a odsun železnicných 6,630 EUR 5. Máj 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Služby železnicnej dopravy - pristavovanie a odsun železnicných 7,650 EUR 3. Jún 2014
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky NKP BH - rekonštrukcia hradného paláca a objektov v areáli BH 26,100,000 EUR 29. Júl 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov 9,143 EUR 4. September 2017
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO 32,460 EUR 16. Marec 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry 2,826 EUR 4. Júl 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov 14,203 EUR 1. Január 2019
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Farby, potreby pre maľovanie a natieranie 817 EUR 30. Apríl 2019
Žilinský samosprávny kraj Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji 69,016 EUR 9. Apríl 2019
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany Farby a laky 2,876 EUR 13. December 2018
Technické služby mesta Humenné uniakryl S2822/0100, uniakryl S2822/0610 , riedidlo C6000, akryl 0240 , farba na bazeny 3,748 EUR 25. Marec 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup farieb pre náterové systémy 28,320 EUR 30. September 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup farieb pre náterové systémy 15,549 EUR 30. Jún 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Náterové látky 4,050 EUR 31. Október 2019
Mesto Žilina Asfaltovacie práce – oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov 166,250 EUR 25. August 2020
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 4,422 EUR 12. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 1,921 EUR 12. Október 2018
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Farby a maliarske doplnky 6,667 EUR 7. Október 2020
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Náterové farby a riedidlo 1,250 EUR 18. Máj 2017
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca farby 800 EUR 18. Máj 2017
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Zosilnenie povrchu ciest v okrese Turčianske Teplice (3 časti, 1. časť k.ú. Dubové - 2 úseky; 2. časť k.ú. Ivančiná - 2 úseky; 3. časť k.ú. Sklené - 3 úseky) 173,833 EUR 21. Júl 2017
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Náterové farby, riedidlo a príslušenstvo na maľovanie 380 EUR 17. August 2017
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Materiál na vodorovné dopravné značenie : farba Sinolack Lech alebo ekvivalent, balotina , riedidlo 117,998 EUR 10. Marec 2017
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Farby a maliarske doplnky 2,583 EUR 31. Marec 2017
Mesto Nové Zámky Farby, náplň do odstrekovačov zimná a letná zmes 1,000 EUR 21. Jún 2018
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Maliarsky materiál 1,767 EUR 23. Marec 2021
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Farby a riedidlá 46,275 EUR 4. Máj 2021
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Farby a riedidlá 9,282 EUR 28. Júl 2020
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Farby a riedidlá 3,153 EUR 28. Júl 2020
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Farby a maliarske potreby 1,042 EUR 22. Október 2019
Regionálne cesty Bratislava a.s. Náterové látky, balotina a riedidlo na vodorovné dopravné značenie 13,500 EUR 3. Máj 2017
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Farby a riedidlá 26,896 EUR 28. Júl 2020
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Farby a riedidlá 3,895 EUR 28. Júl 2020
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Farby a riedidlá 8,565 EUR 28. Júl 2020
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Farby a riedidlá 2,441 EUR 28. Júl 2020
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Farby a riedidlá 66,998 EUR 16. Február 2016
Obec Slovinky Protipovodňové opatrenia v obci Slovinky 2,165,670 EUR 12. September 2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany Nákup tovaru - farby, laky, glazúry, riedidlá 26,000 EUR 3. Február 2021
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Farby a riedidlá 55,160 EUR 28. Júl 2020
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Farby a riedidlá 39,890 EUR 28. Júl 2020
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Farby laky 1,149 EUR 8. Marec 2016
Mesto Bardejov Mestský hnedý priemyselný park Bardejov - doplňujúce stavebné práce 163,720 EUR 19. Marec 2015
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Náterové, farby, laky a tmely, riedidlá 1,000 EUR 19. Marec 2019
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Farby a maliarske potreby 1,583 EUR 13. November 2018
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Farby, riedidlá, a maliarske potreby 441 EUR 16. September 2016
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Farby – laky, maliarsky materiál, lepidlá a tmely 1,990 EUR 23. Marec 2021
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Farby a maliarske potreby 1,592 EUR 27. August 2020
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Náterové, farby, laky a tmely, riedidlá 0 EUR 24. Máj 2017
Regionálne cesty Bratislava a.s. Náterové látky, riedidlo a balotina na vodorovné dopravné značenie. 11,663 EUR 28. Apríl 2016
Regionálne cesty Bratislava a.s. Kúpa farby na vodorovné dopravné značenie (biela, červená, čierna) a riedidla 2,900 EUR 17. September 2018
Mesto Veľký Šariš Veľký Šariš Baratoky 1,069,500 EUR 25. Jún 2021
Obec Bojná Kanalizácia a ČOV Bojná - Veľké Dvorany 10,252,410 EUR 29. September 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany Farby, laky, riedidlá a iné 23,000 EUR 7. December 2018
Obec Moravské Lieskové Kanalizácia a ČOV Moravské Lieskové 10,390,753 EUR 6. Marec 2017
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Farby – laky, maliarsky materiál, lepidlá a tmely 1,083 EUR 6. November 2020
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany betón vodostavebný a vodotesný 120,939 EUR 22. August 2019
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Farby a maliarske potreby 1,640 EUR 30. August 2019
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Náterové, farby, laky a tmely, riedidlá 1,125 EUR 2. Október 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Farby a riedidlá 26,174 EUR 28. Júl 2020
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Farby a riedidlá 9,322 EUR 28. Júl 2020
Regionálne cesty Bratislava a.s. Kúpa bielej farby na vodorovné dopravné značenie a balotiny 1,000 EUR 14. Júl 2017
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Farby a maliarske potreby 567 EUR 21. Jún 2016
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Farba na vodorovné dopravné značenie biela, červená, žltá a riedidlo. 2,999 EUR 24. Február 2017
Nemocnica Levice s.r.o. Prestavba časti priestorov na centrálny príjem, prestavba vstupu pre RZP a výťahovej šachty, polikliniky–širšie komplementy, zateplenie pavilónu Nemocnica Levice 3,392,248 EUR 13. September 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice VS Vlčia Dolina – doplňujúca injektáž, pravostranné zaviazanie – výber zhotoviteľa 198,175 EUR 10. December 2019
Stredisko sociálnej starostlivosti Maliarsky materiál 4,500 EUR 2. August 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany Farby, laky, riedidlá pre OZ PN 2020 34,199 EUR 21. Január 2020
Stredisko sociálnej starostlivosti Maliarsky materiál 3,700 EUR 25. August 2020
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Farby a riedidlá 78,300 EUR 6. Apríl 2018
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Farby a riedidlá 10 EUR 28. Júl 2020
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Farby a riedidlá 714 EUR 28. Júl 2020
AQUA - team Slovakia s.r.o. Krupina - preventívne protipovodňové opatrenia na toku Kňazov jarok 3,599,978 EUR 11. Február 2020

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×