CPV kód

09134100-8

Motorová nafta

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 17 056 702 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 19 8 258 285 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 158 140 268 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 362 308 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 73 939 540 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 6 151 378 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 60 060 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 26 895 737 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 17 8 022 322 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 49 400 000 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 293 032 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 10 181 797 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 49 48 606 591 EUR
Dopravný úrad 1 9 100 EUR
Mestské lesy Košice a.s. 1 7 270 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 174 581 EUR
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 8 1 730 670 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 2 211 000 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 192 998 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 665 884 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 8 1 143 077 EUR
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 19 308 078 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 12 6 215 479 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 25 2 919 891 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 413 900 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 4 41 054 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 750 000 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 3 68 291 250 EUR
Spojená škola 2 67 234 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 40 1 610 087 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 98 820 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 1 119 350 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 27 353 706 EUR
Záchranná služba 7 2 121 001 EUR
Technické služby mesta Prešov a.s. 17 319 509 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 18 147 179 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO 2 112 350 EUR
Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 2 226 500 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 184 667 EUR
TEKOS,spol. s r.o. 24 266 319 EUR
Zoologická záhrada 1 4 350 EUR
Technické služby mesta, príspevková organizácia 3 168 542 EUR
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 236 10 106 042 EUR
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 0 Neuvedná
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 3 970 000 EUR
Letisko Poprad - Tatry, a.s. 7 37 336 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 67 236 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 17 574 800 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 32 49 262 432 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 1 83 167 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 48 468 907 EUR
Letisko Sliač, a.s. 1 2 291 EUR
Služby Mesta Piešťany 2 450 002 EUR
Obec Zborov nad Bystricou 1 7 449 EUR
Obec Štiavnik 27 104 330 EUR
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 2 103 533 EUR
EKOVER spol. s r.o. 5 798 039 EUR
Technické služby mesta Svit 1 199 553 EUR
Slovenské elektrárne, a.s. 29 9 746 012 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 4 146 105 EUR
TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 24 189 648 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 56 813 234 EUR
Technické služby mesta Humenné 44 478 972 EUR
Obec Kuchyňa 1 7 954 EUR
Technické služby mesta Trebišov 10 269 573 EUR
Správa zariadení sociálnych služieb 3 40 843 EUR
Obecný podnik Šarišské Čierne s.r.o. 1 37 874 EUR
Technické služby mesta Rimavská Sobota 5 148 255 EUR
Technické služby mesta Trebišova 14 122 700 EUR
Technické služby mesta Rimavská Sobota 2 472 731 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 1 14 500 EUR
ViOn, a.s. 1 119 350 EUR
UNIVERSAL EXPORTS LTD, s. r. o. 3 1 574 959 EUR
AF-CAR, s.r.o. 15 3 184 893 EUR
SLOVNAFT, a.s. 459 355 154 087 EUR
SLOVNAFT, a.s. 1 0 Neuvedná
OMV Slovensko, s.r.o. 19 4 433 340 EUR
Stanislav Kandra 1 183 529 EUR
Bennet Oil s.r.o. 26 5 197 232 EUR
Solar 2009, a.s. 1 61 548 000 EUR
PARAPETROL, a.s. 1 9 181 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 6 743 250 EUR
T a M trans spedition, s.r.o. 186 105 058 197 EUR
UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. 4 12 387 675 EUR
SK-fuel s. r. o. 2 282 104 EUR
PETROLTRANS, a.s. 49 679 693 EUR
Fuel Traders Corporation s. r. o. 61 963 345 EUR
DIESEL AGV s. r. o. 1 55 200 EUR
TANKER, s.r.o. 40 496 326 EUR
Helada, s.r.o. 11 130 868 EUR
G+G, s.r.o. 19 362 444 EUR
Solar 2009, a. s. 55 1 127 411 EUR
Róbert Pecko - DIESELTRANS 4 17 849 EUR
ADVANCE OIL s. r. o. 13 142 841 EUR
REAL - K, s.r.o. 1 83 167 EUR
1 1 445 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom platobných kariet Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 130 000 130000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY PRE POTREBY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 67 176 67176.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávky motorovej nafty do nadzemného zásobníka Technické služby mesta, príspevková organizácia 45 792 45792.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nafta motorová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 122 127 122127.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
motorová nafta 2014 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 109 000 109000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty pre motorové vozidlá. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 55 938 55938.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na palivové karty Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 200 000 200000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží. Technické služby mesta Prešov a.s. 20 000 20000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávky motorovej nafty do nadzemného zásobníka Technické služby mesta, príspevková organizácia 54 000 54000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt EKOVER spol. s r.o. 157 309 157309.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta Spojená škola 28 600 28600.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
NÁKUP PHM NA PALIVOVÉ KARTY A DO SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 95 000 000 95000000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Palivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 500 000 3500000.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Dodávka PHM /motorového benzínu a nafty/ pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 211 000 211000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za IV. Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 220 120 1220120.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Záchranná služba 183 849 183849.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 292 187 292187.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 264 971 264971.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 791 225 791225.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 146 720 146720.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 222 214 222214.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 61 548 000 61548000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 10 528 10528.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 582 700 4582700.0 EUR 2016 Tovary Nie 13
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 9 379 9379.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 248 698 248698.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta Slovenské elektrárne, a.s. 172 424 172424.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Palivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500 000 1500000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta a pohonné látky Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 4 200 000 4200000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 151 109 151109.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 94 775 94775.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 642 782 642782.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 71 773 71773.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 13
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 397 426 397426.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta, benzín UNI 95 s dovozom do benkalorov. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 457 000 1457000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka motorovej nafty do zásobníka v areáli Služieb mesta Piešťany Služby Mesta Piešťany 2 2.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 9 807 9807.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 239 964 239964.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov. Čiastkové zmluvy k Rámcovej zmluve III.kv.2014 Slovenské elektrárne, a.s. 19 253 19253.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží,palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za II. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 709 610 1709610.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 402 702 402702.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 023 955 1023955.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka pohonných hmôt pre potreby Národnej transfúznej služby SR Národná transfúzna služba SR 293 032 293032.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom čerpacích kariet Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 850 000 850000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 11 340 11340.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 277 237 277237.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží,palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za II. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 421 818 1421818.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov. Čiastkové zmluvy k Rámcovej zmluve II.kv.2014 Slovenské elektrárne, a.s. 137 028 137028.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 967 387 967387.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 419 220 419220.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 237 823 237823.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tankovanie motorovej nafty do HDV na pracoviskách ZSSK Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 3 323 250 3323250.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nafta motorová typu AP 2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 197 400 9197400.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 142 496 142496.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov. Čiastkové zmluvy k Rámcovej zmluve III. kv.2015 Slovenské elektrárne, a.s. 156 521 156521.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 847 888 847888.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 317 967 317967.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Dodávka motorovej nafty Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 2 417 760 2417760.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za II. Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 510 853 1510853.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov. Čiastkové zmluvy k Rámcovej zmluve II. kv.2015 Slovenské elektrárne, a.s. 215 055 215055.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta v zmysle STNE EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov Slovenské elektrárne, a.s. 2 038 889 2038889.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 192 380 192380.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 91 329 91329.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 241 553 241553.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov. Čiastkové zmluvy k Rámcovej zmluve I. kv.2015 Slovenské elektrárne, a.s. 29 936 29936.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za I. Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 263 754 1263754.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 742 779 742779.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Záchranná služba 1 419 588 1419588.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 126 622 126622.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 385 356 385356.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Tankovanie motorovej nafty do rušňov na odčlenených pracoviskách ZSSK CARGO v roku 2015 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 3 420 000 3420000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 21 874 21874.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 110 247 110247.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 17 631 091 17631091.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nafta motorová typu AP 2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 278 535 2278535.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 287 657 287657.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 000 400000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov 4600010938 Čiastkové zmluvy k Rámcovej zmluve IV. kv.2015 Slovenské elektrárne, a.s. 48 771 48771.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 482 870 482870.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží,palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za IV. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 551 604 1551604.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 249 368 249368.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 13
Motorová nafta Slovenské elektrárne, a.s. 102 531 102531.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 834 392 834392.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta Slovenské elektrárne, a.s. 343 512 343512.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 000 000 30000000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 747 135 747135.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 20 999 20999.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 262 440 262440.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 13
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 12 729 12729.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nafta motorová typu AP 2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 664 500 7664500.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 798 690 798690.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 537 950 537950.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup a dodávka motorovej nafty do zásobníka Služby Mesta Piešťany 450 000 450000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 263 182 263182.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov. Čiastkové zmluvy k Rámcovej zmluve IV. kv.2014 Slovenské elektrárne, a.s. 19 253 19253.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za III. Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 425 034 1425034.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Záchranná služba 100 718 100718.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 365 560 365560.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 257 664 257664.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 13
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 305 748 1305748.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup PHM na palivové karty a do skladovacích nádrží ( benkalorov ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 587 964 1587964.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta Slovenské elektrárne, a.s. 51 485 51485.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Pohonné hmoty Záchranná služba 101 001 101001.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 103 803 103803.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 17 893 17893.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 910 959 910959.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 4 000 000 4000000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných hmôt EKOVER spol. s r.o. 140 833 140833.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 235 504 235504.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 245 277 1245277.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 270 245 270245.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 13
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 406 9406.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta Slovenské elektrárne, a.s. 178 753 178753.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 207 470 207470.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Pohonné hmoty Záchranná služba 110 966 110966.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 62 603 62603.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 644 306 644306.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávky motorovej nafty do nadzemného zásobníka Technické služby mesta, príspevková organizácia 54 000 54000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 14 124 14124.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 482 304 1482304.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 367 213 367213.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 277 510 277510.0 EUR 2017 Tovary Nie 13
Pohonné hmoty Záchranná služba 99 077 99077.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 040 663 1040663.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 97 475 97475.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 213 679 213679.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 095 000 1095000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 357 508 357508.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 157 880 157880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Slovenské elektrárne, a.s. 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 11 845 11845.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 264 248 264248.0 EUR 2017 Tovary Nie 13
Pohonné hmoty Záchranná služba 105 802 105802.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 026 878 1026878.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 87 130 87130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie, vysávanie SMV doplnkový sortiment Slovenská inšpekcia životného prostredia 184 667 184667.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 345 845 345845.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty pre potreby verejného obstarávateľa Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 159 000 159000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 18 029 18029.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Slovenské elektrárne, a.s. 69 394 69394.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 340 788 340788.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 282 453 282453.0 EUR 2017 Tovary Nie 13
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 107 740 107740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 363 830 363830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 958 615 958615.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 284 859 284859.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 11 993 11993.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 8 650 800 8650800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 254 299 254299.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 564 13564.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Slovenské elektrárne, a.s. 32 211 32211.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 264 605 264605.0 EUR 2018 Tovary Nie 13
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 36 954 36954.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 598 454 598454.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nafta motorová dovozom cisternami Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 200 000 200000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty pre Technické služby mesta Svit Technické služby mesta Svit 199 553 199553.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 176 540 176540.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 394 701 394701.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 22 827 22827.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 330 998 330998.0 EUR 2018 Tovary Nie 13
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 21 791 21791.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 085 843 1085843.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt pre potreby DPB, a.s. (EVO) Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 49 067 200 49067200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Zoologická záhrada 6 400 6400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 11 640 11640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Poprad - Tatry, a.s. 5 200 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Obec Kuchyňa 9 550 9550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 17 000 17000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 11 900 11900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 11 000 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 3 830 3830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 11 392 11392.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Sliač, a.s. 2 293 2292.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Obec Zborov nad Bystricou 9 000 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do služobných plavidiel Dopravný úrad 11 000 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 13 700 13700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 11 000 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 11 040 11040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 9 800 9800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 000 19000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 19 500 19500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta, bezolovnatý benzín Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 66 000 66000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 11 399 11399.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 3 950 3950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 10 800 10800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Obecný podnik Šarišské Čierne s.r.o. 45 450 45450.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Motorová nafta, bezolovnatý benzín Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 66 240 66240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 11 950 11950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 11 000 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Mestské lesy Košice a.s. 8 900 8900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty alebo ekvivalent Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 20 416 20416.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 10 490 10490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 670 19670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 10 900 10900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 15 500 15500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 13 500 13500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 10 680 10680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt do motorových vozidiel na palivové karty Správa zariadení sociálnych služieb 15 500 15500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 6 880 6880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 10 680 10680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Poprad - Tatry, a.s. 5 200 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 12 750 12750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 11 700 11700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 16 000 16000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 999 19999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 0.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 11 650 11650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 18 500 18500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 11 200 11200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 7 650 7650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nafta motorová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 455 4455.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 0.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 10 680 10680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 10 490 10490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 12 210 12210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 8 200 8200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 24 000 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 440 19440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO 58 400 58400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 0.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 13 000 13000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 12 522 12522.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 14 000 14000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 0.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 660 5660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 31 600 31600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 280 19280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 10 680 10680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 0.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 12 530 12530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta triedy "F" - zimná, MTF (filtrovateľnosť), -20°C Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 18 000 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta triedy "F" - zimná, MTF (filtrovateľnosť), -20°C Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 13 050 13050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta triedy "F" - zimná, MTF (filtrovateľnosť) -20°C Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 45 000 45000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta triedy "F" - zimná, MTF (filtrovateľnosť), -20°C Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 18 000 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta triedy "F" - zimná, MTF (filtrovateľnosť), -20°C Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 8 100 8100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 500 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 700 5700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 8 600 8600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 0.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty alebo ekvivalent alebo ekvivalent Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 12 690 12690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 12 960 12960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 900 19900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 0.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 12 000 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 16 500 16500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta triedy "F" - zimná, MTF (filtrovateľnosť), -20°C Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 9 500 9500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 100 6100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Poprad - Tatry, a.s. 5 700 5700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 15 500 15500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 14 500 14500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty a karty na čerpanie Univerzitná nemocnica Bratislava 45 560 45560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 11 660 11660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 19 800 19800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 0.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 700 5700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 13 500 13500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 9 200 9200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 400 19400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nafta motorová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 40 554 40554.05 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 9 500 9500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 1.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 13 500 13500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty alebo ekvivalent alebo ekvivalent Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 15 352 15352.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 800 5800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 998 19998.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 400 11400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 1.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 61 550 61550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 500 5500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 8 800 8800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 24 020 24020.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 998 19998.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 13 500 13500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 13 550 13550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 1.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 400 11400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 22 500 22500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 800 19800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 19 800 19800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 11 000 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 450 5450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 17 070 17070.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 8 400 8400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 1.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 13 500 13500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt do motorových vozidiel na palivové karty Správa zariadení sociálnych služieb 15 500 15500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 400 11400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 1.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 400 5400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 580 19580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty alebo ekvivalent alebo ekvivalent Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 14 407 14407.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 16 395 16395.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 1.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 13 500 13500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 500 5500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 18 810 18810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 4 900 4900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 12 500 12500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 000 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 11 000 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 1.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 16 646 16646.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 700 5700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 19 800 19800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 17 850 17850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 12 000 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 18 920 18920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 1.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 000 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 8 000 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 400 5400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 1.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 5100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 18 000 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 26 700 26700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 17 800 17800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 13 000 13000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 30 000 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 800 19800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 12 000 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 11 000 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 19 800 19800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 5 500 5500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Poprad - Tatry, a.s. 5 400 5400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 400 11400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 5 465 5465.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 30 000 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO 57 000 57000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 17 500 17500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 15 500 15500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 14 500 14500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 950 19950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 30 000 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 11 400 11400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 14 250 14250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 10 000 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 24 210 24210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Slovenský hydrometeorologický ústav 193 000 193000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 400 11400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 30 000 30000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 14 500 14500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 19 800 19800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 5100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Poprad - Tatry, a.s. 5 880 5880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 10 500 10500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 17 460 17460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 40 000 40000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 9 000 9000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 30 000 30000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 11 900 11900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 9 800 9800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 14 000 14000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 400 11400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 30 000 30000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 4 900 4900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 18 640 18640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 31 900 31900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Rimavská Sobota 26 064 26064.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 30 000 30000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 400 11400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 14 000 14000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 18 500 18500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 19 960 19960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 10 000 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 30 000 30000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 40 000 40000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 700 15700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 15 097 15097.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 12 416 12416.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31 000 31000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 12 240 12240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 700 15700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 18 417 18417.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 5100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Poprad - Tatry, a.s. 6 000 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31 000 31000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 12 800 12800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 10 500 10500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt do motorových vozidiel na palivové karty Správa zariadení sociálnych služieb 18 031 18031.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31 000 31000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Rimavská Sobota 36 600 36600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31 000 31000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 25 771 25771.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 10 000 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 12 780 12780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 13 000 13000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 12 600 12600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 500 15500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 15 285 15285.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 5100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 20 964 20963.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Rimavská Sobota 30 336 30336.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31 000 31000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 12 900 12900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 5100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 368 993 368993.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 42 100 42100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31 000 31000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 500 15500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 321 348 321348.0 EUR 2018 Tovary Nie 13
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 440 6440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 26 500 26500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 28 624 28624.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 175 495 175495.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 110 082 1110082.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 33 000 33000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 13 000 13000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Rimavská Sobota 46 152 46152.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 5100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 11 000 11000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do dieselgenerátorov pre Projekt MO34 Slovenské elektrárne, a.s. 704 310 704310.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 5 325 5325.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 240 6240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 15 598 15598.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 17 000 17000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31 000 31000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 15 808 15808.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 100 6100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 14 902 14902.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 15 808 15808.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31 000 31000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 12 960 12960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 000 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup PHM na palivové karty a do skladovacích nádrží Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 49 897 307 49897307.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 375 280 375280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 350 273 350273.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 26 310 26310.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 324 098 324098.0 EUR 2018 Tovary Nie 13
Motorová nafta Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 221 000 221000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 5100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Poprad - Tatry, a.s. 6 000 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 20 000 20000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 000 15000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 14 410 14410.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 780 5780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 12 160 12160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31 000 31000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 2 080 2080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Rimavská Sobota 42 840 42840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 240 800 240800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 10 400 10400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Spojená škola 37 300 37300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 19 467 19467.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 981 690 981690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 14 000 000 14000000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 12 140 12140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 5100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
NÁKUP PHM NA PLATOBNÉ KARTY A DO SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 95 000 000 95000000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 19 342 19342.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 15 160 15160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 100 15100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 12 140 12140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31 000 31000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 60 000 60000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 12 140 12140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 36 700 36700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt EKOVER spol. s r.o. 141 271 141271.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31 000 31000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 194 301 194301.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 123 540 123540.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 14 765 14765.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 304 977 304977.0 EUR 2019 Tovary Nie 13
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 184 377 184377.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 16 200 000 16200000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 13 000 13000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 42 000 42000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 80 536 80536.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 500 15500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 31 000 31000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 656 961 656961.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 486 140 2486140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta v zmysle STN EN 590:2014 a Motorová nafta arktická v zmysle STN EN 590:2014 označená ako trieda 2 (podľa tabuľky 3 uvedenej normy) do dieselgenerátorov Slovenské elektrárne, a.s. 4 402 993 4402993.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 20 000 20000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 10 500 10500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 300 6300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 39 000 39000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 5100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 500 15500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet a nákup pohonných látok do skladovacích nádrží - benkalorov Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 615 020 1615020.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 21 800 21800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží pre LPM Ulič, š.p. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 420 000 420000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 11 700 11700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt pre potreby TSM Technické služby mesta Rimavská Sobota 246 927 246927.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 20 178 20178.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta v zmysle STN EN 590:2014 a Motorová nafta arktická v zmysle STN EN 590:2014 označená ako trieda 2 (podľa tabuľky 3 uvedenej normy) do dieselgenerátorov Slovenské elektrárne, a.s. 325 644 325644.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 392 303 392303.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 927 094 1927094.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 325 625 325625.0 EUR 2019 Tovary Nie 13
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 179 793 179793.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 379 065 379065.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 740 8740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok do skladovacích nádrží - benkalorov Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 3 460 000 3460000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 129 165 129165.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup PHM na palivové karty a do skladovacích nádrží Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 176 261 7176261.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka rafinérských produktov Centrum výcviku Lešť 174 581 174581.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 278 685 278685.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt palivovými kartami pre motorové vozidlá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 98 820 98820.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 000 220000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 371 195 371195.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 140 761 140761.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 000 400000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 500 15500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 20 400 20400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 12 000 12000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 200 5200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 940 5940.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 12 260 12260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 10 050 10050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 37 200 37200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 20 400 20400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 500 15500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 500 15500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 600 6600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 20 800 20800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 9 000 9000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 160 6160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 37 200 37200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 6 000 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 500 15500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 5100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišova 10 000 10000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 10 300 10300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 20 700 20700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 100 6100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 5 400 5400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 33 500 33500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 12 400 12400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 000 15000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 15 412 15412.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 5 900 5900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišova 10 000 10000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty do bencaloru Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 12 500 12500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 18 500 18500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 20 866 20866.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 5 800 5800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 5100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 37 200 37200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišova 10 000 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 14 500 14500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 5 800 5800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt pre potreby obstarávateľa a iných mestských subjektov prostredníctvom palivových kariet TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 108 550 108550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 760 5760.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 14 788 14787.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 10 300 10300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 197 147 197147.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 189 529 189529.0 EUR 2020 Tovary Nie 13
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 840 000 840000.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišova 10 000 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 191 561 191561.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 905 534 905534.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty alebo ekvivalent alebo ekvivalent Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 14 100 14100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 13 375 13375.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta v zmysle STN EN 590:2014 a Motorová nafta arktická v zmysle STN EN 590:2014 označená ako trieda 2 (podľa tabuľky 3 uvedenej normy) do dieselgenerátorov Slovenské elektrárne, a.s. 22 226 22226.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 13 000 13000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 111 289 111289.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 009 20009.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 310 5310.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 127 619 127619.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 5100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 000 220000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 000 400000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 16 866 16866.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 100 5100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 10 000 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišova 10 000 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 12 500 12500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 10 000 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 000 5000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 17 000 17000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 33 000 33000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 162 117 162117.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 228 978 228978.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta v zmysle STN EN 590:2014 a Motorová nafta arktická v zmysle STN EN 590:2014 označená ako trieda 2 (podľa tabuľky 3 uvedenej normy) do dieselgenerátorov Slovenské elektrárne, a.s. 23 793 23793.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 14 000 14000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty alebo ekvivalent alebo ekvivalent Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 17 200 17200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 050 5050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 97 034 97034.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišova 10 000 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 000 220000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty do bencaloru Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 10 500 10500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží pre LPM Ulič, š.p. na rok 2020 Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 380 000 380000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 526 14526.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 5100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 12 800 12800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 23 116 23116.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 17 433 17433.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) a veľkoobchodných dodávok do veľkokapacitných nádrží pre LESY Slovenskej republiky, š.p. II. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 316 400 28316400.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Motorová nafta Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 31 400 31400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 000 5000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Banskobystrický samosprávny kraj 750 000 750000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 10 000 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišova 10 000 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 17 283 17283.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup motorovej nafty Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 8 924 000 8924000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 4 900 4900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 12 000 12000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 184 700 184700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišova 10 000 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 302 023 302023.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta v zmysle STN EN 590:2014 a Motorová nafta arktická v zmysle STN EN 590:2014 označená ako trieda 2 (podľa tabuľky 3 uvedenej normy) do dieselgenerátorov Slovenské elektrárne, a.s. 29 600 29600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 49 638 49638.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 000 220000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 624 12624.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 107 214 107214.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 4 850 4850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 16 716 16716.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 5100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty do bencaloru Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 10 100 10100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup PHM a prevádzkových kvapalín Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 450 790 8450790.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 12 000 12000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 9 500 9500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 11 000 11000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 12 000 12000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 9 700 9700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišova 10 000 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 12 587 12587.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 29 303 29303.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 13 000 13000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišova 10 000 10000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 13 325 13325.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 29 019 29019.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 000 220000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup PHM a prevádzkových kvapalín Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 284 348 284348.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 84 761 84761.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 517 692 517692.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 302 697 302697.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 955 12955.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 16 000 16000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 8 800 8800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorová nafta v zmysle STN EN 590:2014 a Motorová nafta arktická v zmysle STN EN 590:2014 označená ako trieda 2 (podľa tabuľky 3 uvedenej normy) do dieselgenerátorov Slovenské elektrárne, a.s. 36 141 36141.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) a veľkoobchodných dodávok do veľkokapacitných nádrží pre LESY Slovenskej republiky, š.p. II. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 082 10082.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup PHM na palivové karty Univerzitná nemocnica Bratislava 14 500 14500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 5100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 9 000 9000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 13 000 13000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 810 371 810371.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 300 617 300617.0 EUR 2019 Tovary Nie 13
Motorová nafta v zmysle STN EN 590:2014 a Motorová nafta arktická v zmysle STN EN 590:2014 označená ako trieda 2 (podľa tabuľky 3 uvedenej normy) do dieselgenerátorov Slovenské elektrárne, a.s. 299 886 299886.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup PHM na palivové karty a do skladovacích nádrží Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 490 745 3490745.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 3 120 000 3120000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 13 500 13500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 11 006 11006.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 820 421 820421.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 721 20721.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 144 032 144032.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 318 130 318130.0 EUR 2019 Tovary Nie 13
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 24 781 24781.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 856 006 856006.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta v zmysle STN EN 590:2014 a Motorová nafta arktická v zmysle STN EN 590:2014 označená ako trieda 2 (podľa tabuľky 3 uvedenej normy) do dieselgenerátorov Slovenské elektrárne, a.s. 109 441 109441.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup PHM na palivové karty a do skladovacích nádrží Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 495 380 2495380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 23 964 23964.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 18 600 18600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 26 339 26339.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 9 400 9400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišova 10 000 10000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 213 900 213900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 14 000 14000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 649 700 649700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 203 353 203353.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 451 14451.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 56 799 56799.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 000 220000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 14 675 14675.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorová nafta pre potreby Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 558 060 558060.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorová nafta v zmysle STN EN 590:2014 a Motorová nafta arktická v zmysle STN EN 590:2014 označená ako trieda 2 (podľa tabuľky 3 uvedenej normy) do dieselgenerátorov Slovenské elektrárne, a.s. 16 157 16157.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup PHM a prevádzkových kvapalín Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 400 518 400518.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 92 710 92710.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišova 10 000 10000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt EKOVER spol. s r.o. 157 622 157622.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) a veľkoobchodných dodávok do veľkokapacitných nádrží pre LESY Slovenskej republiky, š.p. II. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123 058 123058.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 9 500 9500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty do bencaloru Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 11 500 11500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 700 5700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 14 000 14000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100 5100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 14 687 14687.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 14 500 14500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 800 5800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišova 10 000 10000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 313 394 2313394.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 20 083 20083.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet a nákup pohonných látok do skladovacích nádrží - benkalorov (2021) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 452 550 1452550.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 500 6500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišova 10 000 10000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 355 517 355517.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 290 900 290900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 000 220000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 174 16174.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 15 700 15700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 35 863 35863.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Nákup pohonných látok a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) a veľkoobchodných dodávok do veľkokapacitných nádrží pre LESY Slovenskej republiky, š.p. II. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 346 368 346368.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Motorová nafta v zmysle STN EN 590:2014 a Motorová nafta arktická v zmysle STN EN 590:2014 označená ako trieda 2 (podľa tabuľky 3 uvedenej normy) do dieselgenerátorov Slovenské elektrárne, a.s. 34 885 34885.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 136 072 136072.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup PHM a prevádzkových kvapalín Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 407 532 407532.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 950 5950.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 14 500 14500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrže Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 646 530 646530.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží pre LPM Ulič, š.p. na rok 2021 Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 364 000 364000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt pre potreby TSM (2021 – 2023) Technické služby mesta Rimavská Sobota 225 804 225804.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 185 370 185370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 353 547 353547.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 331 17331.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta v zmysle STN EN 590:2014 a Motorová nafta arktická v zmysle STN EN 590:2014 označená ako trieda 2 (podľa tabuľky 3 uvedenej normy) do dieselgenerátorov Slovenské elektrárne, a.s. 18 473 18473.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrže Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 19 406 19406.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 35 863 35863.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Nákup pohonných látok a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) a veľkoobchodných dodávok do veľkokapacitných nádrží pre LESY Slovenskej republiky, š.p. II. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 208 821 208821.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 166 139 166139.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 000 220000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup PHM a prevádzkových kvapalín Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 433 109 433109.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 2021 III. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 9 440 000 9440000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží 2021 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 725 000 725000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt EKOVER spol. s r.o. 173 305 173305.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 000 220000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta v zmysle STN EN 590:2014 a Motorová nafta arktická v zmysle STN EN 590:2014 označená ako trieda 2 (podľa tabuľky 3 uvedenej normy) do dieselgenerátorov Slovenské elektrárne, a.s. 43 073 43073.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrže Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 70 058 70058.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 363 829 363829.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 168 543 168543.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Nákup motorovej nafty 2021 Technické služby mesta, príspevková organizácia 62 800 62800.0 EUR 23. September 2021 4. Október 2021 Neuvedené 2021-09-23 00:00:00 UTC 2021-10-04 14:30:00 UTC
„Pohonné hmoty pre obec Tvrdošovce“ Obec Tvrdošovce 88 839 88839.36 EUR 29. September 2021 25. Október 2021 Neuvedené 2021-09-29 00:00:00 UTC 2021-10-25 14:00:00 UTC
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 443 378 443378.07 EUR 18. Október 2021 22. November 2021 Nie 2021-10-18 00:00:00 UTC 2021-11-22 09:00:00 UTC
Pohonné hmoty 2021 - opakovaná Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 5 280 000 5280000.0 EUR 28. Október 2021 23. November 2021 Nie 2021-10-28 00:00:00 UTC 2021-11-23 09:00:00 UTC
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom kariet na čerpanie pohonných hmôt - čipov Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 1 723 500 1723500.0 EUR 28. Október 2021 29. November 2021 Nie 2021-10-28 00:00:00 UTC 2021-11-29 09:00:00 UTC
Motorová nafta Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. od do 2. November 2021 29. November 2021 Nie 2021-11-02 00:00:00 UTC 2021-11-29 09:00:00 UTC
Nákup motorovej nafty 2021 opakovaná Technické služby mesta, príspevková organizácia 69 700 69700.0 EUR 10. November 2021 16. November 2021 Neuvedené 2021-11-10 00:00:00 UTC 2021-11-16 14:00:00 UTC
Motorová nafta arktická do dieselgenerátorov Slovenské elektrárne, a.s. 4 000 000 4000000.0 EUR 10. Január 2022 8. Február 2022 Nie 2022-01-10 00:00:00 UTC 2022-02-08 15:00:00 UTC
Motorová nafta do nádrže Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. od 1 300 000 do 1300000.0 EUR 21. August 2015 2. Október 2015 Nie 2015-08-21 00:00:00 UTC 2015-10-02 09:00:00 UTC
Dodávka pohonných hmôt – letnej, prechodnej a zimnej nafty do nadzemných nádrží PHM Bencalor. Regionálne cesty Bratislava a.s. 252 000 252000.0 EUR 4. Máj 2015 16. Jún 2015 Nie 2015-05-04 00:00:00 UTC 2015-06-16 10:00:00 UTC
Motorová nafta Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 8 072 000 8072000.0 EUR 30. Apríl 2015 9. Jún 2015 Nie 2015-04-30 00:00:00 UTC 2015-06-09 10:00:00 UTC
Motorová nafta. Technické služby mesta Prešov a.s. 364 000 364000.0 EUR 26. Máj 2015 6. Júl 2015 Nie 2015-05-26 00:00:00 UTC 2015-07-06 10:30:00 UTC
Motorová nafta Spojená škola 35 464 35464.0 EUR 10. Október 2016 25. Október 2016 Nie 2016-10-10 00:00:00 UTC 2016-10-25 14:00:00 UTC
Nákup motorovej nafty oslobodenej od spotrebnej dane pre SVP, š.p. OZ Bratislava SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 800 000 800000.0 EUR 20. Marec 2015 4. Máj 2015 Nie 2015-03-20 00:00:00 UTC 2015-05-04 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×