CPV kód

66510000-8

Poisťovacie služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 9 132 864 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 1 777 062 EUR
Slovenská správa ciest 4 532 724 EUR
Mesto Malacky 3 288 973 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 760 000 EUR
Mesto Považská Bystrica 3 339 219 EUR
Mesto Prešov 4 163 356 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 16 402 448 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 111 567 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 3 962 784 EUR
Mesto Skalica 1 0 EUR
Mesto Trnava 29 1 698 429 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 38 817 814 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 309 259 EUR
Prešovský samosprávny kraj 18 2 808 848 EUR
Mesto Rožňava 2 269 976 EUR
Mesto Vráble 5 145 145 EUR
Mesto Martin 2 321 504 EUR
Mesto Topoľčany 10 305 495 EUR
Mesto Nitra 1 359 000 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 71 642 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 1 737 224 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 6 1 349 541 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 11 367 506 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 3 962 946 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 59 400 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 157 917 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 84 102 768 398 EUR
Mesto Piešťany 8 403 877 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 288 670 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 4 238 086 EUR
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 2 915 170 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 69 417 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 4 424 460 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 173 947 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 2 84 236 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 44 637 EUR
Mesto Košice 46 11 775 147 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 4 1 641 762 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 5 152 409 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 4 4 400 053 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 77 550 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 45 866 010 EUR
Mesto Fiľakovo 1 118 310 EUR
Mesto Nové Zámky 1 71 656 EUR
Mesto Šaľa 3 116 080 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 2 133 069 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 33 3 573 942 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 483 632 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 5 196 541 EUR
Mesto Michalovce 1 15 000 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 4 591 832 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 2 853 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 15 502 341 EUR
Združenie miest a obcí Horná Orava 1 177 988 EUR
Záchranná služba 2 67 782 EUR
Mesto Detva 2 220 960 EUR
Slovenská akadémia vied (SAV) 1 500 000 EUR
Mikroregión obcí Pod Pánskym dielom 1 120 715 EUR
Združenie obcí - Južný región 3 309 991 EUR
Mesto Zvolen 1 175 118 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 4 319 230 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 1 326 000 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 5 18 879 679 EUR
Mesto Stropkov 6 285 550 EUR
Mesto Snina 14 1 355 625 EUR
Mikroregion Štítnická dolina Občianske združenie 1 195 710 EUR
Mesto Zlaté Moravce 1 187 298 EUR
Združenie obcí Tribečsko-Inoveckého regiónu 1 80 548 EUR
Združenie miest a obcí Spiša 1 156 931 EUR
Mesto Žarnovica 2 168 900 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 14 987 412 EUR
Slovenská pošta, a.s. 52 32 598 619 EUR
Regionálne združenie obcí Košice - okolie 5 543 304 EUR
Dolnohronské regionálne združenie 7 238 018 EUR
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 26 751 878 EUR
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 2 5 457 874 EUR
Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 10 260 219 EUR
Združenie miest a obcí Žitného ostrova 31 982 181 EUR
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 14 1 992 284 EUR
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 29 1 249 511 EUR
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2 0 Neuvedná
Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 16 1 256 380 EUR
Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 8 1 556 555 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 2 807 908 EUR
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 19 234 175 EUR
Združenie obcí mikroregiónu Palóc - Hont 2 153 807 EUR
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 1 173 897 EUR
Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región 7 729 304 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Union poisťovňa, a.s. 166 10 529 218 EUR
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 136 81 310 643 EUR
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 158 53 288 960 EUR
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 2 0 Neuvedná
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 127 9 987 087 EUR
Generali Poisťovňa a.s. 1 255 960 EUR
UNIQA poisťovňa a.s. 11 4 161 486 EUR
Wüstenrot poisťovňa a.s. 1 17 605 EUR
OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A., pobočka poisťovne iného členského štátu 7 1 018 879 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 186 384 EUR
Groupama Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 4 1 037 269 EUR
QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 1 760 000 EUR
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 63 31 128 636 EUR
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s 1 7 803 019 EUR
Colonnade Insurance S.A. so sídlom Rue Eugene Ruppert 20, L-2453 Luxemburg, Luxembursko zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 61605 konajúca prostredníctvom Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 2 14 620 EUR
PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 43 40 943 144 EUR
PREMIUM Insurance Company Limited 1 114 083 EUR
Colonnade Insurance S.A. 6 285 152 EUR
PREMIUM Insurance Company Limited 1 7 493 706 EUR
KOOPERTIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 1 1 777 062 EUR
PREMIUM Insurance Company Limited 3 8 719 144 EUR
Colonnade Insurance S.A 1 378 EUR
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 1 8 644 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Obstarávanie poistných služieb pre Mesto Skalica Mesto Skalica od 89 780 do 150 000 89780 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexné poistenie majetku, motorových vozidiel, všeobecnej zodpovednosti za škodu, peňazí a komplexné poistenie liečebných nák Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 206 990 206990.0 EUR 2016 Služby Áno 3
Poisťovacie služby pre SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav 56 000 56000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Poisťovacie služby Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 80 000 80000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Horná Orava Združenie miest a obcí Horná Orava od 175 292 do 206 999 175292 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytnutie poistných služieb pre SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia 150 000 150000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre organizácie pristupujúce k verejnému obstarávaniu. Mikroregión obcí Pod Pánskym dielom od 132 475 do 206 999 132475 EUR 2016 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia obcí – Južný región Združenie obcí - Južný región od 192 548 do 208 999 192548 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie Leteckej meteorologickej služby Slovenského hydrometeorologického ústavu. Slovenský hydrometeorologický ústav 60 000 60000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie majetku projektov ŠF EÚ a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 162 359 162359.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Vráble a spolu poistené organizácie Mesto Vráble od 73 474 do 206 999 73474 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie majetku Mesta Stropkov a organizácií v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti Mesto Stropkov od 81 157 do 120 000 81157 EUR 2014 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Mikroregiónu Štítnická dolina a pre ďalšie pristupujúce subjekty Mikroregion Štítnická dolina Občianske združenie 201 099 201099.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Zlaté Moravce a pre ďalšie organizácie pristupujúce k verejnému obstarávaniu. Mesto Zlaté Moravce od 193 057 do 206 999 193057 EUR 2015 Služby Nie 1
Obstarávanie poistných služieb pre Mesto Snina Mesto Snina od 179 434 do 206 999 179434 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia obcí Tribečsko - Inoveckého regiónu Združenie obcí Tribečsko-Inoveckého regiónu od 84 859 do 150 000 84859 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku NPPC Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 154 825 154825.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb Mesto Martin 129 500 129500.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Centrum vedecko-technických informácií SR 94 189 94189.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Žiar nad Hronom a spolupoistené organizácie Mesto Žiar nad Hronom 173 000 173000.0 EUR 2014 Služby Nie 5
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 100 000 100000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistné služby pre Mesto Považská Bystrica Mesto Považská Bystrica 156 880 156880.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Spiša a pre ďalšie pristupujúce organizácie. Združenie miest a obcí Spiša od 161 219 do 206 999 161219 EUR 2015 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 159 000 159000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku financovaného z prostriedkov EÚ-2 (EVO) Slovenská akadémia vied (SAV) 650 000 650000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Poistenie majetku Univerzita Komenského v Bratislave 703 928 703928.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 308 698 308698.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Dolnohronského regionálneho združenia Dolnohronské regionálne združenie 22 631 22631.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie Mesto Stará Ľubovňa 5 760 5760.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 319 644 319644.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 25 437 25437.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 300 318 300318.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity v Prešove Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 169 2169.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Dolnohronského regionálneho združenia Dolnohronské regionálne združenie 6 495 6495.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 786 786.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 4 571 4571.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do ZMO,región JE Jaslovské Bohunice a ďalšie pristupujúce organizácie Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 2 878 2878.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 26 920 26920.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie Mesto Stará Ľubovňa 5 283 5283.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Dolnohronského regionálneho združenia Dolnohronské regionálne združenie 5 604 5604.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 1 396 1396.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 1 221 1221.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 14 570 14570.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 23 147 23147.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 300 162 300162.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 120 605 120605.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 50 601 50601.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku Mesta Prešov a organizácií v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti. Mesto Prešov 3 566 3566.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie Mesto Stará Ľubovňa 1 329 1329.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 28 400 28400.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 22 717 22717.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie Mesto Stará Ľubovňa 324 994 324994.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 803 019 7803019.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Komplexné poistenie majetku verejného obstarávateľa Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 760 000 760000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 25 526 25526.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 26 452 26452.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 3 249 820 3249820.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 345 290 345290.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie majetku Mesta Prešov a organizácií v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti. Mesto Prešov 152 856 152856.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 3 249 820 3249820.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie majetku Univerzita Komenského v Bratislave 915 915.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity v Prešove Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 231 4231.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Dolnohronského regionálneho združenia Dolnohronské regionálne združenie 193 948 193948.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 19 801 19801.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 1 647 1647.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie Mesto Stará Ľubovňa 1 450 1450.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 163 044 163044.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku Mesta Prešov a organizácií v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti. Mesto Prešov 3 620 3620.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 2 768 2768.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie Mesto Stará Ľubovňa 3 838 3838.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 4 626 4626.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 26 877 26877.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Poistenie majetku Univerzita Komenského v Bratislave 61 919 61919.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie Mesto Stará Ľubovňa 8 939 8939.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 5 332 5332.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 4 285 4285.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku Mesta Prešov a organizácií v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti. Mesto Prešov 3 314 3314.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 338 567 338567.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 229 647 229647.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 26 822 26822.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 318 454 318454.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 37 485 37485.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do ZMO,región JE Jaslovské Bohunice a ďalšie pristupujúce organizácie Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 717 032 717032.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 15 268 15268.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 13 609 13609.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity v Prešove Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 14 830 14830.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400 000 400000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 309 212 309212.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 26 606 26606.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 23 121 23121.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Poisťovacie služby Mesto Košice 2 501 469 2501469.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku nadobúdaného z fondov EÚ Slovenský hydrometeorologický ústav 186 384 186384.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 2 117 2117.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 2 341 2341.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 13 448 13448.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do ZMO,región JE Jaslovské Bohunice a ďalšie pristupujúce organizácie Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 26 067 26067.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Dolnohronského regionálneho združenia Dolnohronské regionálne združenie 5 182 5182.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 294 469 294469.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 87 370 87370.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Poisťovacie služby Univerzita Komenského v Bratislave 875 000 875000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 105 980 105980.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Poistenie liečebných nákladov zamestnancov poistníka v zahraničí. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 000 35000.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní letových prevádzkových služieb na letisku Sliač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 352 225 352225.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov. Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 310 364 310364.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 154 088 154088.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Mesto Rožňava 98 928 98928.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Mesto Malacky 121 226 121226.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu za mesto Piešťany Mesto Piešťany 114 687 114687.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 5 594 279 5594279.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poisťovacie služby Mesto Košice 1 627 926 1627926.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 23 664 23664.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 12 801 12801.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 1 733 1733.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 3 640 3640.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie Mesto Stará Ľubovňa 3 994 3994.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do ZMO,región JE Jaslovské Bohunice a ďalšie pristupujúce organizácie Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 30 427 30427.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 295 362 295362.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 17 499 17499.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb 2017 Mesto Bánovce nad Bebravou od 89 486 do 117 456 89486 EUR 2017 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Mesto Košice 21 774 21774.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 347 021 347021.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 17 767 17767.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do ZMO,región JE Jaslovské Bohunice a ďalšie pristupujúce organizácie Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 5 541 5541.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 27 262 27262.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 1 011 1011.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu Mesto Liptovský Mikuláš 146 986 146986.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie motorových vozidiel Záchranná zdravotná služba Bratislava 288 670 288670.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Záchranná služba 50 177 50177.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 14 279 14279.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 598 180 598180.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 348 236 348236.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 25 936 25936.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 81 615 81615.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 347 642 347642.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 22 685 22685.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 26 615 26615.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Poisťovacie služby Mesto Košice 1 246 1246.0 EUR 2017 Služby Nie 1
„ Poistenie majetku mesta Dunajská Streda„ Mesto Dunajská Streda 190 845 190845.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu NBS NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 270 000 270000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 18 437 405 18437405.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb ZOM Palóc - Hont Združenie obcí mikroregiónu Palóc - Hont 142 013 142013.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Fiľakovo Mesto Fiľakovo 118 310 118310.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 1 210 326 1210326.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Havarijné a majetkové poistenie trolejbusov Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 457 585 457585.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 34 302 34302.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 130 055 6130055.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Žarnovica Mesto Žarnovica 165 269 165269.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 486 000 1486000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 298 782 298782.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 14 828 14828.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do ZMO,región JE Jaslovské Bohunice a ďalšie pristupujúce organizácie Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 8 261 8261.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 137 486 137486.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Dolnohronského regionálneho združenia Dolnohronské regionálne združenie 3 600 3600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 2 217 2217.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 2 710 2710.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektov Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 117 259 117259.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 612 573 612573.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 15 708 15708.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 333 800 333800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Dolnohronského regionálneho združenia Dolnohronské regionálne združenie 558 558.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 111 185 111185.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 443 443.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie Mesto Stará Ľubovňa 2 642 2642.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 34 555 34555.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Vranov nad Topľou Mesto Vranov nad Topľou 251 474 251474.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 13 882 13882.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 1 359 1359.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 1 879 1879.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 1 417 1417.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do ZMO,región JE Jaslovské Bohunice a ďalšie pristupujúce organizácie Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 1 932 1932.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 332 588 332588.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 138 845 1138845.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 34 377 34377.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Stropkov Mesto Stropkov 220 999 220999.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poistenie majetku Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 157 917 157917.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku alebo ekvivalent Mesto Michalovce 15 000 15000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania Záchranná služba 25 000 25000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 423 480 423480.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 3 065 3065.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 907 907.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 1 128 1128.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Vranov nad Topľou Mesto Vranov nad Topľou 53 898 53898.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 79 535 79535.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 46 682 46682.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 140 112 1140112.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 333 463 333463.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 13 978 13978.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Obstarávanie poistných služieb - Mesto Vráble Mesto Vráble 82 711 82711.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Poisťovacie služby Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 175 000 175000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 000 000 9000000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistná zmluva na poistenie majetku, poistenie všeobec. zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie motor. vozidiel a povinné zml. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla Mesto Zvolen 175 118 175118.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Havarijné poistenie ŽKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 493 706 7493706.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 211 405 211405.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Poisťovacie služby Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 169 422 169422.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Detva Mesto Detva 220 961 220961.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 139 854 1139854.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 27 465 27465.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 33 451 33451.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 17 509 17509.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb ZOM Palóc - Hont Združenie obcí mikroregiónu Palóc - Hont 11 794 11794.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb 2017 Mesto Bánovce nad Bebravou 853 853.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Stropkov Mesto Stropkov 1 581 1581.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Žarnovica Mesto Žarnovica 3 631 3631.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti_ Nitriansky samosprávny kraj 2 374 312 2374312.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 91 693 91693.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 31 387 31387.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poistenie majetku, motorových vozidiel, všeobecnej zodpovednosti za škodu, peňazí a komplexné poistenie liečebných nákladov zamestnancov UPJŠ pri zahraničných cestách Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 640 1640.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 333 735 333735.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Úrad vlády Slovenskej republiky 395 534 395534.0 EUR 2019 Služby Nie 5
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 830 2830.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 156 491 1156491.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 34 040 34040.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné poistenie majetku, motorových vozidiel, všeobecnej zodpovednosti za škodu, peňazí a komplexné poistenie liečebných nákladov zamestnancov UPJŠ pri zahraničných cestách Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 300 3300.0 EUR 2019 Služby Áno 2
Poistenie ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 825 643 1825643.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 333 286 333286.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 900 1900.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Skupinové úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 764 1764.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 900 1900.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Skupinové úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 764 1764.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie služobných motorových vozidiel Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 290 3290.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 212 500 212500.0 EUR 2019 Služby Nie 4
Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 36 600 36600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Havarijné poistenie služobných motorových vozidiel Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 532 7532.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 850 2850.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 850 2850.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie služobných motorových vozidiel Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 290 3290.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Havarijné poistenie služobných motorových vozidiel Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 532 7532.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie majetku RTVS a poistenie zodpovednosti za škodu Rozhlas a televízia Slovenska 339 250 339250.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie majetku a finančnej hotovosti na 12 mesiacov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 73 700 73700.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 138 664 1138664.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Poistenie majetku ŠGÚDŠ Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 154 687 154687.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 34 524 34524.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie majetku a finančnej hotovosti na 12 mesiacov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 73 700 73700.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 928 928.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 2 189 2189.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Komplexné poistenie majetku, motorových vozidiel, všeobecnej zodpovednosti za škodu, peňazí a komplexné poistenie liečebných nákladov zamestnancov UPJŠ pri zahraničných cestách Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 220 13220.0 EUR 2019 Služby Áno 3
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 334 334.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 324 693 324693.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 512 5512.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Poisťovacie služby Trnavský samosprávny kraj 1 737 224 1737224.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 134 060 1134060.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 486 5486.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 34 236 34236.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 29 078 29078.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Poistenie majetku PSK a OvZP PSK Prešovský samosprávny kraj 1 845 306 1845306.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Poistenie majetku štátu v správe SSC Slovenská správa ciest 532 725 532725.0 EUR 2019 Služby Nie 4
Komplexné poistenie II Mesto Trnava 727 616 727616.0 EUR 2019 Služby Nie 4
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 754 360 754360.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce Mesto Snina 136 764 136764.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 439 1439.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Mesto Piešťany 147 739 147739.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Poisťovacie služby Mesto Piešťany 134 968 134968.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce Mesto Snina 91 380 91380.0 EUR 2019 Služby Nie 2
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2019 Služby Nie 5
Poisťovacie služby Mesto Košice 463 463.0 EUR 2019 Služby Nie 4
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 136 142 1136142.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 1 271 1271.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 299 217 299217.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie majetku PSK a OvZP PSK Prešovský samosprávny kraj 66 115 66115.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 504 504.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu Mesto Nitra 359 000 359000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu BVS, a.s. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 326 000 1326000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistenie Železníc Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 8 099 518 8099518.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb Mesto Martin 192 126 192126.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce Mesto Snina 361 361.0 EUR 2020 Služby Nie 2
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2019 Služby Nie 4
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 1 030 1030.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 479 1479.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Stropkov Mesto Stropkov 417 417.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 463 463.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 822 822.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 150 208 1150208.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 35 264 35264.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie majetku PSK a OvZP PSK Prešovský samosprávny kraj 481 324 481324.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 322 932 322932.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Mesto Piešťany 4 816 4816.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 11 845 11845.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Zabezpečenie poistných služieb pre Mesto Topoľčany Mesto Topoľčany 195 000 195000.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu Mesto Liptovský Mikuláš 447 174 447174.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 120 120.0 EUR 2020 Služby Nie 1
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2019 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 4 765 4765.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 3 124 3124.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Poistenie majetku PSK a OvZP PSK Prešovský samosprávny kraj 141 260 141260.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 134 969 1134969.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Komplexné poistenie II Mesto Trnava 33 993 33993.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 35 643 35643.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 14 034 14034.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 55 55.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 317 820 317820.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 59 400 59400.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistenie majetku a finančnej hotovosti na 36 mesiacov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 221 100 221100.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 774 000 774000.0 EUR 2020 Služby Nie 2
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2019 Služby Nie 3
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 132 826 1132826.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu Mesto Liptovský Mikuláš 372 645 372645.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Stropkov Mesto Stropkov 32 32.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 176 176.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 9 816 9816.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 2 062 2062.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Poistenie majetku PSK a OvZP PSK Prešovský samosprávny kraj 113 085 113085.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 707 707.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 224 968 224968.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 34 566 34566.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 38 062 38062.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 427 500 427500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 320 755 320755.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistenie majetku a finančnej hotovosti na 36 mesiacov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 21 484 21484.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 11 923 11923.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Zabezpečenie poistných služieb Regionálne združenie obcí Košice - okolie 605 000 605000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistné služby pre Národnú banku Slovenska NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 352 000 352000.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Spoločné obstarávanie poistných služieb Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 1 140 000 1140000.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce Mesto Snina 666 000 666000.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Poistné služby pre Mesto Považská Bystrica. Mesto Považská Bystrica 90 301 90301.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Mesto Malacky 167 748 167748.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu na obdobie rokov 2021-2024 v správe Mestskej časti Bratislava Ružinov a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestská časť Bratislava - Ružinov 260 000 260000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistné služby Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región 701 000 701000.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb Mesto Rožňava 171 048 171048.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Mesto Košice 2 081 117 2081117.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistné služby pre Mesto Považská Bystrica. - Opakovanie Mesto Považská Bystrica 98 101 98101.0 EUR 2020 Služby Nie 1
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2019 Služby Nie 3
Komplexné poistenie II Mesto Trnava 36 835 36835.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 1 185 1185.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 133 357 1133357.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 598 598.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 2 715 2715.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Komplexné poistenie Úrad vlády Slovenskej republiky 2 333 2333.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie majetku PSK a OvZP PSK Prešovský samosprávny kraj 124 534 124534.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 120 120.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 34 349 34349.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 320 324 320324.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce Mesto Snina 666 000 666000.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Zabezpečenie poistných služieb pre Mesto Topoľčany Mesto Topoľčany 70 996 70996.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 14 798 14798.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 858 3858.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Mesto Piešťany 1 668 1668.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Úrad vlády Slovenskej republiky 12 877 12877.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 34 674 34674.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 704 704.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 1 826 1826.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Komplexné poistenie Úrad vlády Slovenskej republiky 84 012 84012.0 EUR 2019 Služby Nie 5
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 327 898 327898.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 82 117 82117.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 5 772 5772.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 2 230 2230.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 1 104 1104.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 12 759 12759.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Poistenie podniku Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 232 000 232000.0 EUR 2019 Služby Nie 5
Poisťovacie služby Mesto Košice 1 385 627 1385627.0 EUR 2020 Služby Nie 30
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2019 Služby Nie 3
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2020 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 352 352.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Stropkov Mesto Stropkov 191 191.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 695 695.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistné služby Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región 4 794 4794.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 404 404.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 460 460.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Spoločné obstarávanie poistných služieb Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 1 099 1099.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Komplexné poistenie II Mesto Trnava 39 385 39385.0 EUR 2021 Služby Nie 3
Zabezpečenie poistných služieb pre Mesto Topoľčany Mesto Topoľčany 15 742 15742.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Zabezpečenie poistných služieb Regionálne združenie obcí Košice - okolie 21 416 21416.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 753 850 753850.0 EUR 2021 Služby Nie 3
Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 113 113.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistenie majetku a finančnej hotovosti na 36 mesiacov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17 903 17903.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Poistenie majetku a finančnej hotovosti na 36 mesiacov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 21 484 21484.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce Mesto Snina 4 717 4717.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistenie majetku PSK a OvZP PSK Prešovský samosprávny kraj 9 961 9961.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 34 495 34495.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 11 778 11778.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 323 611 323611.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu Regionálne združenie obcí Košice - okolie 449 089 449089.0 EUR 2021 Služby Nie 1
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2019 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 219 219.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Spoločné obstarávanie poistných služieb Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 58 861 58861.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Spoločné obstarávanie poistných služieb Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 96 690 96690.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Poistné služby Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región 22 603 22603.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 569 569.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 156 156.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Komplexné poistenie II Mesto Trnava 36 561 36561.0 EUR 2021 Služby Nie 3
Zabezpečenie poistných služieb pre Mesto Topoľčany Mesto Topoľčany 844 844.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce Mesto Snina 1 394 1394.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 421 421.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 132 902 1132902.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Poistenie majetku a finančnej hotovosti na 36 mesiacov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22 014 22014.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Poistenie majetku PSK a OvZP PSK Prešovský samosprávny kraj 3 522 3522.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu Regionálne združenie obcí Košice - okolie 186 584 186584.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 13 409 13409.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Skupinové úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 378 378.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 35 082 35082.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 2 167 596 2167596.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie poistných služieb - Združenie obcí – Južný región Združenie obcí - Južný región 633 500 633500.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 23 199 23199.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie majetku RTVS a poistenie zodpovednosti za škodu 2021-2024 Rozhlas a televízia Slovenska 284 446 284446.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 311 781 311781.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Poistenie majetku nadobúdaného z fondov EÚ II. Slovenský hydrometeorologický ústav 119 224 119224.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 85 85.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce Mesto Snina 11 489 11489.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu Regionálne združenie obcí Košice - okolie 126 126.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistné služby Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región 908 908.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 591 591.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Spoločné obstarávanie poistných služieb Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 196 196.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 3 215 3215.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 132 490 1132490.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Spoločné obstarávanie poistných služieb Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 591 591.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Komplexné poistenie II Mesto Trnava 43 010 43010.0 EUR 2021 Služby Nie 3
Poistenie majetku PSK a OvZP PSK Prešovský samosprávny kraj 23 745 23745.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Komerčné zdravotné pripoistenie 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 42 930 42930.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 11 482 11482.0 EUR 2019 Služby Nie 2
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2019 Služby Nie 3
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2020 Služby Nie 1
Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 167 1167.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistenie majetku a finančnej hotovosti na 36 mesiacov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 21 930 21930.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Zabezpečenie poistných služieb pre Mesto Šaľa Mesto Šaľa 116 080 116080.0 EUR 2021 Služby Nie 3
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 2 702 000 2702000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 2 728 937 2728937.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistenie motorových vozidiel TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 133 069 133069.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Poisťovacie služby Banskobystrický samosprávny kraj 1 640 373 1640373.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Poisťovacie služby Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 173 897 173897.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistný program mesta Nové Zámky Mesto Nové Zámky 115 500 115500.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie vozidiel Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 867 600 867600.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 131 844 1131844.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Komplexné poistenie Úrad vlády Slovenskej republiky 7 587 7587.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Komplexné poistenie II Mesto Trnava 41 875 41875.0 EUR 2021 Služby Nie 3
Povinné zmluvné poistenie vozidiel Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 867 600 867600.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie poistných služieb pre Mesto Topoľčany Mesto Topoľčany 22 913 22913.0 EUR 2021 Služby Nie 2

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu Mesto Nitra 360 000 360000.0 EUR 18. Október 2019 15. November 2019 Nie 2019-10-18 00:00:00 UTC 2019-11-15 11:00:00 UTC
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie poistných služieb - Mesto Žarnovica Mesto Žarnovica 451 118 451118.0 EUR 10. November 2021 17. December 2021 Nie 2021-11-10 00:00:00 UTC 2021-12-17 14:00:00 UTC
Havarijné poistenie ŽKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 500 000 7500000.0 EUR 2. December 2021 7. Január 2022 Nie 2021-12-02 00:00:00 UTC 2022-01-07 09:00:00 UTC
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 2 529 000 2529000.0 EUR 16. December 2021 10. Január 2022 Nie 2021-12-16 00:00:00 UTC 2022-01-10 09:00:00 UTC
Poskytnutie poisťovacích služieb Slovenská agentúra životného prostredia 187 882 187881.8 EUR 20. Január 2022 1. Február 2022 Neuvedené 2022-01-20 00:00:00 UTC 2022-02-01 12:00:00 UTC
Poskytnutie poisťovacích služieb na 3 roky Slovenská agentúra životného prostredia 136 468 136468.35 EUR 22. Január 2019 31. Január 2019 Áno 2019-01-22 00:00:00 UTC 2019-01-31 12:00:00 UTC
Poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie motorových vozidiel Mesto Nováky 106 031 106031.2 EUR 11. Júl 2017 31. Júl 2017 Nie 2017-07-11 00:00:00 UTC 2017-07-31 12:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×