CPV kód

66515200-5

Poistenie majetku

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 404 000 EUR
Mesto Poprad 3 217 765 EUR
Mesto Žilina 9 1 326 142 EUR
Žilinský samosprávny kraj 22 3 230 336 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 1 132 861 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 359 558 EUR
Mesto Nitra 2 333 155 EUR
Trnavský samosprávny kraj 10 3 583 182 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 116 652 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 41 1 335 495 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 6 398 995 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 94 126 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 29 22 515 143 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 126 069 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 126 661 EUR
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 7 69 659 354 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 5 639 839 EUR
Mesto Šaľa 2 173 629 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 6 23 355 897 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 59 056 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 367 186 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 53 110 041 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 3 11 574 EUR
Mesto Trenčín 14 77 095 EUR
Mesto Sereď 5 232 639 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 2 100 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 6 898 273 EUR
Národný onkologický ústav 2 340 651 EUR
MH Invest II, s.r.o. 3 23 330 EUR
Úrad pre reguláciu hazardných hier 2 19 407 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Union poisťovňa, a.s. 4 366 439 EUR
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 26 31 017 361 EUR
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 61 38 863 522 EUR
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 36 3 148 356 EUR
Generali Poisťovňa a.s. 4 3 040 105 EUR
ČSOB Poisťovňa a.s. 5 257 317 EUR
HDI Versicherung AG 2 25 788 EUR
MSIG Insurance Europe AG 2 25 788 EUR
UNIQA poisťovňa a.s. 42 243 763 EUR
Wüstenrot poisťovňa a.s. 2 25 788 EUR
Obchodná poisťovacia a zaisťovacia spoločnosť ASTRA S.A., pobočka poisťovne členského štátu 1 15 900 EUR
AMG Security s.r.o. 1 59 056 EUR
Groupama Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 8 552 165 EUR
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 21 31 951 796 EUR
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 9 638 722 EUR
Colonnade Insurance S.A. so sídlom Rue Eugene Ruppert 20, L-2453 Luxemburg, Luxembursko zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 61605 konajúca prostredníctvom Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 1 99 761 EUR
PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 7 28 075 558 EUR
Colonnade Insurance S.A. 1 4 080 EUR
PREMIUM Insurance Company Limited 1 4 797 679 EUR
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 1 61 267 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Komplexné poistenie Univerzitná nemocnica Martin 81 852 81852.0 EUR 2016 Služby Nie 6
Poistenie majetku Centrum vedecko-technických informácií SR 23 127 23127.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Poistenie majetku MH SR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 18 800 18800.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti Mesto Nitra 190 000 190000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb Mesto Poprad 90 000 90000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie majetku mesta Šaľa Mesto Šaľa 85 969 85969.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku Mesto Trenčín 136 261 136261.0 EUR 2014 Služby Nie 14
Rámcová dohoda o poistení majetku, vozidiel, hospodárskych zvierat, poľnohospodárskych plodín a osôb Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) od 100 000 do 140 000 100000 EUR 2015 Služby Nie 1
Poisťovacie služby pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 117 644 117644.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu ústredia NBS a expozitúr v Banskej Bystrici a Košiciach a objektov na Tomášikovej č. 28/a, Vazovovej č. 2 a Cukrovej č. 8 v Bratislave NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 175 300 175300.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu. Národný onkologický ústav 190 198 190198.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistenie budov Katolíckej univerzity v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku od 21 800 do 29 800 21800 EUR 2016 Služby Áno 1
Poisťovacie služby Mesto Žilina 190 000 190000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 134 500 134500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Rámcová dohoda o poistení TTSK Trnavský samosprávny kraj 1 219 363 1219363.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 189 439 189439.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 203 487 203487.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku Centrum vedecko-technických informácií SR 303 462 303462.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 102 792 102792.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4 021 505 4021505.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 102 220 102220.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 150 081 150081.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Poistenie majetku Fakultná nemocnica Trnava 359 558 359558.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4 150 460 4150460.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 175 157 175157.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Poistenie majetku Dátového centra Centrum vedecko-technických informácií SR 76 130 76130.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 1 630 830 1630830.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 177 511 177511.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4 016 960 4016960.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 099 910 1099910.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Rámcová dohoda o poistení TTSK Trnavský samosprávny kraj 140 809 140809.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 133 408 133408.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Poistná zmluva na poistenie majetku, zodpovednosť za škodu PO, poistenie straty na výnosoch, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 14 855 602 14855602.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 102 858 102858.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 110 827 110827.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu na obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 Trenčiansky samosprávny kraj 126 661 126661.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistná zmluva na poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu a povinne zmluvného poistenia za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 185 000 185000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistenie majetku v správe Ministerstva kultúry SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 987 620 2987620.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie nehnuteľností spolufinancovaných z fondov EÚ v rámci regionálneho operačného programu Žilinský samosprávny kraj 444 416 444416.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Rámcová dohoda o poistení TTSK Trnavský samosprávny kraj 287 582 287582.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 102 858 102858.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 55 077 55077.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 132 861 1132861.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poisťovacie služby pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 279 423 279423.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Poistenie majetku Centrum vedecko-technických informácií SR 144 586 144586.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4 179 472 4179472.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 106 557 106557.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Poistenie majetku ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 6 898 273 6898273.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 168 378 168378.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 107 125 107125.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 107 723 107723.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 166 082 166082.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie motorových vozidiel a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Mesto Šaľa 96 009 96009.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné poistenie pre mesto Žilina Mesto Žilina 150 339 150339.0 EUR 2017 Služby Nie 2
POISTENIE MAJETKU A POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU Mesto Nitra 180 000 180000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Rámcová dohoda o poistení TTSK Trnavský samosprávny kraj 318 868 318868.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 108 602 108602.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5 460 5460.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 110 353 110353.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 16 436 16436.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Univerzitná nemocnica Martin 230 111 230111.0 EUR 2018 Služby Nie 7
Poistenie majetku právnických osôb Hlavné mesto SR Bratislava 59 056 59056.21 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 100 2100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistenie majetku právnickej osoby MH Invest II, s.r.o. 8 757 8757.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie majetku proti komplexným živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie skla, poistenie zodpovednosti za škodu Mesto Poprad 92 743 92743.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 299 085 5299085.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Rámcová dohoda o poistení TTSK Trnavský samosprávny kraj 337 299 337299.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Rámcová poistná dohoda na zabezpečenie poistnej ochrany voči rizikám poistených v oblasti poistenia majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 16 441 126 16441126.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu Národný onkologický ústav 193 895 193895.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie majetku právnickej osoby MH Invest II, s.r.o. 8 925 8924.63 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rámcová dohoda o poistení TTSK Trnavský samosprávny kraj 167 756 167756.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexné poistenie pre mesto Žilina Mesto Žilina 196 693 196693.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Poistenie mesta Sereď a jeho organizácií Mesto Sereď 144 956 144956.0 EUR 2019 Služby Nie 4
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Poistenie majetku v správe MK SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 797 679 4797679.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Rámcová poistná dohoda na zabezpečenie poistnej ochrany voči rizikám poistených v oblasti poistenia majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 16 441 126 16441126.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistenie majetku právnickej osoby MH Invest II, s.r.o. 9 202 9202.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Poistenie majetku projektov EŠIF (NISPEZ IV, SK4ERA, DC VaV II, NITT SK II, Pop VaT II, nové projekty) Centrum vedecko-technických informácií SR 99 761 99761.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Komplexné poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Úrad pre reguláciu hazardných hier 8 407 8407.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Komplexné poistenie Univerzitná nemocnica Martin 593 451 593451.0 EUR 2020 Služby Nie 7
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Rámcová poistná dohoda na zabezpečenie poistnej ochrany voči rizikám poistených v oblasti poistenia majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 16 441 126 16441126.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistná zmluva na poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu a povinne zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 219 000 219000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Komplexné poistenie pre Mesto Žilina Mesto Žilina 331 191 331191.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Komplexné poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Čerín Čačín Úrad pre reguláciu hazardných hier 11 000 11000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistenie majetku proti komplexným živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie skla, poistenie zodpovednosti za škodu Mesto Poprad 78 250 78250.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 4

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Rámcová dohoda na poistenie majetku, zodpovednosť za škodu PO, poistenie straty na výnosoch, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu na obdobie od 1.2.2022 do 31.1.2025 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 14 802 562 14802561.75 EUR 18. Október 2021 16. November 2021 Nie 2021-10-18 00:00:00 UTC 2021-11-16 10:00:00 UTC
Poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku Fakultnej nemocnice Trnava Fakultná nemocnica Trnava 474 984 474984.0 EUR 20. December 2021 17. Január 2022 Nie 2021-12-20 00:00:00 UTC 2022-01-17 09:00:00 UTC
Poistenie majetku 2021-2023 Mesto Žiar nad Hronom 174 256 174255.6 EUR 24. August 2020 11. September 2020 Neuvedené 2020-08-24 00:00:00 UTC 2020-09-11 10:00:00 UTC
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 43 804 43804.0 EUR 9. Október 2014 28. Október 2014 Áno 2014-10-09 00:00:00 UTC 2014-10-28 12:00:00 UTC
Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku Mesto Trenčín 195 714 195713.87 EUR 5. Október 2018 25. Október 2018 Nie 2018-10-05 00:00:00 UTC 2018-10-25 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×