CPV kód

34144710-8

Nakladače na kolesách

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 1 043 038 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 244 316 EUR
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 1 45 400 EUR
Obec Jalovec 1 70 500 EUR
PODIELNICKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO RYBANY 2 78 400 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 2 712 471 EUR
Poľnohospodárske družstvo Mestečko 2 163 000 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 3 223 980 EUR
Obec Podbrezová 1 50 208 EUR
Obec Stakčín 1 190 833 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 610 083 EUR
Obec Horné Turovce 1 41 500 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 49 998 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 119 900 EUR
Obec Zemianske Sady 1 0 EUR
Obec Nýrovce 1 72 500 EUR
Intech Slovakia, s.r.o. 3 207 950 EUR
Obec Súľov - Hradná 1 58 333 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 1 0 EUR
Mesto Krásno nad Kysucou 2 229 958 EUR
Obec Horné Plachtince 1 64 310 EUR
Technické služby mesta Prešov a.s. 1 167 900 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 1 33 708 EUR
Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 1 0 EUR
Mesto Leopoldov 1 0 EUR
Obec Práznovce 1 0 EUR
Obec Očová 1 0 EUR
Obec Uhrovec 1 152 350 EUR
Obec Lužianky 2 76 900 EUR
Obec Rybník 1 124 792 EUR
Technické služby, s.r.o. 1 80 360 EUR
Zoologická záhrada Košice 1 41 450 EUR
Obec Dolné Obdokovce 1 250 900 EUR
Obec Gemerská Poloma 3 121 550 EUR
Obec Príbelce 1 47 833 EUR
Obec Hontianske Moravce 3 418 907 EUR
Mesto Veľký Šariš 1 36 250 EUR
ŽIAREC,poľnohospodárske družstvo 1 124 000 EUR
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 1 33 240 EUR
Obec Telince 1 72 500 EUR
Obec Lesnica 1 65 245 EUR
Agroland Ipel, s.r.o. 1 86 900 EUR
Obec Veľké Pole 1 55 833 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 2 0 EUR
Obec Zbrojníky 1 48 430 EUR
Obec Banský Studenec 1 47 500 EUR
Obec Nesluša 2 215 050 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 43 750 EUR
Obec Zemplínska Teplica 1 79 875 EUR
Agrodružstvo OPZ 1 84 000 EUR
Obec Jastrabie nad Topľou 1 0 EUR
AGRO CS Slovakia, a.s. 1 187 000 EUR
Obec Tvrdomestice 1 72 833 EUR
Obec Malá Čalomija 1 49 742 EUR
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. 3 493 992 EUR
Obec Kováčovce 1 37 970 EUR
Technické služby mesta Humenné 1 43 158 EUR
Prevádzkareň obce Lendak 1 78 999 EUR
Obec Tovarníky 2 82 417 EUR
Obec Sikenica 1 49 710 EUR
Obec Podhorie 1 72 492 EUR
Obec Stará Huta 1 49 895 EUR
Obec Holice 6 129 720 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
AGRI CS Slovakia s.r.o. 2 326 492 EUR
MOREAU AGRI, s.r.o. 3 283 000 EUR
Marián Šupa 8 360 825 EUR
AGROPRET - PULZ, a. s. 1 45 200 EUR
AGRALL s. r. o. 6 129 720 EUR
AGROKOM - PLUS, spol. s r.o. 1 190 833 EUR
AGRA, s.r.o. 1 244 583 EUR
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s. r. o. 1 283 416 EUR
BIOLIFE spol. s r.o. 1 76 900 EUR
LMM, spol. s r.o. 11 692 074 EUR
AGROTRADE GROUP spol. s r.o. 4 514 123 EUR
HYDREX, s.r.o. 10 1 094 496 EUR
Stavebná mechanizácia, s.r.o. 3 291 250 EUR
EURIS PRO-AGRO, s.r.o. 1 99 700 EUR
AGROTIM spol. s r.o. 1 119 900 EUR
KOBIT - SK, s.r.o. 1 152 350 EUR
MOREAU AGRI JUH , s.r.o. 1 86 900 EUR
Róbert Bartuš, s.r.o. 1 5 150 EUR
CM Slovakia spol. s r.o. 4 183 120 EUR
Agrokov, spol. s r.o. 3 536 100 EUR
AGRATECH s.r.o. 1 0 EUR
Ag - pulz s.r.o. 2 82 417 EUR
BAULOGIC, s.r.o. 1 132 917 EUR
P & L Slovakia, spol. s.r.o. 1 80 360 EUR
VPP - verejno-prospešný podnik, spol. s r.o. 1 37 200 EUR
LMM, spol. s r.o. 1 115 000 EUR
DETVA Servis, s.r.o. 1 33 200 EUR
Zeppelin SK s.r.o. 1 0 EUR
TOMS - SK, s.r.o. 9 2 417 704 EUR
KLC s.r.o. 1 277 500 EUR
TERRASTROJ spol. s r.o. 1 88 000 EUR
GROSSA NOVA s.r.o. 1 79 875 EUR
TERRASTROJ spol. s r.o. 2 122 749 EUR
ELKOPLAST CZ, s.r.o. 1 250 900 EUR
Tomáš Beliš 1 49 998 EUR
STARTECH, s. r. o. 1 140 100 EUR
JRK Slovensko s.r.o. 1 16 700 EUR
AUSTRO SERVIS s.r.o. 4 195 375 EUR
SNAP, s.r.o. 5 186 503 EUR
MMJ Trade s.r.o. 1 74 950 EUR
KCI TECH, s.r.o. 1 36 250 EUR
KLC SERVIS, s.r.o. 1 0 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
nákup nového samohybného kolesového nakladača s teleskopickým výložníkom + príslušenstva Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 73 000 73000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lesná technika Intech Slovakia, s.r.o. 249 710 249710.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Technika pre živočíšnu výrobu PODIELNICKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO RYBANY 88 250 88250.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Technika do živočíšnej výroby ŽIAREC,poľnohospodárske družstvo 124 000 124000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický nakladač Poľnohospodárske družstvo Mestečko 75 000 75000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Stroje a technické vybavenie zberného dvora v Uhrovci Obec Uhrovec 102 459 102459.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Technika na nakladanie ľahkých a sypkých materiálov Poľnohospodárske družstvo Mestečko 87 000 87000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický nakladač Agroland Ipel, s.r.o. 86 900 86900.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Samohybný kolesový nakladač s príslušenstvom. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 154 846 154846.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Samohybný kolesový nakladač s príslušenstvom. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 038 349 1038349.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce - tech. časť Obec Dolné Obdokovce 250 900 250900.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kolesové nakladače s teleskopickým výložníkom – nové v počte 5ks Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 277 500 277500.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Samohybný kolesový nakladač s príslušenstvom. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 410 615 410615.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Samohybný kolesový nakladač s príslušenstvom. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 410 615 410615.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Technika na farmu Agrodružstvo OPZ 124 000 124000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Samohybný kolesový nakladač s príslušenstvom. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 80 973 80973.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu – Teleskopický nakladač Obec Lužianky 77 700 77700.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Samohybný kolesový nakladač s príslušenstvom. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 80 973 80973.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenia pre zberný dvor - Nesluša Obec Nesluša 140 100 140100.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Teleskopický manipulátor Technické služby, s.r.o. 80 360 80360.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač +ŠPZ +lízing 36 mesiacov, PZP, Allrisk poistenie Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 55 000 55000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup techniky - rýpadlo nakladač Prevádzkareň obce Lendak 79 000 79000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nakladač univerzálny - cestmajsterstvo Považská Bystrica - 1 ks Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 134 100 134100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šmykom riadený nakladač so zametacou kefou Obec Tovarníky 84 678 84678.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kolesový nakladač s príslušenstvom Obec Rybník 150 116 150116.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kolesový nakladač s príslušenstvom Obec Hontianske Moravce 178 560 178560.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kolesový nakladač s príslušenstvom Obec Hontianske Moravce 178 560 178560.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Šmykom riadený nakladač so zametacou kefou Obec Tovarníky 84 678 84678.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Šmykom riadený čelný nakladač LOCUST L753 s prídavnými zariadeniami alebo ekvivalent Mesto Veľký Šariš 52 159 52159.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šmykom riadený kolesový nakladač Zoologická záhrada Košice 56 500 56500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samohybný kolesový nakladač s teleskopickým výložníkom Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 68 000 68000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový šmykom riadený kolesový nakladač v počte 1 ks a 1 ks presuvný podkop Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 52 800 52800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýpadlo-nakladač Obec Nesluša 90 000 90000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čelný kolesový nakladač Obec Trnovec nad Váhom 88 166 88166.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodanie kolesového nakladača na hydinu a ryby. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 58 000 58000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kolesový nakladač s príslušenstvom Obec Hontianske Moravce 166 340 166340.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kolesový nakladač s príslušenstvom Obec Jastrabie nad Topľou 92 628 92628.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač Obec Súľov - Hradná 96 456 96456.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač Obec Veľké Pole 89 460 89460.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač Obec Banský Studenec 77 544 77544.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač Obec Príbelce 79 224 79224.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač Obec Horné Plachtince 77 184 77184.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač Obec Sikenica 59 664 59664.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač Obec Zbrojníky 58 123 58123.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač Obec Stará Huta 59 880 59880.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač Obec Malá Čalomija 59 712 59712.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač Obec Horné Turovce 49 848 49848.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Malý nakladač s príslušenstvom Obec Lesnica 98 714 98714.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač Obec Kováčovce 45 568 45568.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup traktorového nakladača s komunálnym príslušenstvom Obec Práznovce 100 000 100000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu – Teleskopický nakladač Obec Lužianky 93 240 93240.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Šmykom riadený nakladač Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 130 000 130000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čelný kolesový nakladač Obec Trnovec nad Váhom 87 762 87762.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kolesový nakladač AGRO CS Slovakia, a.s. 187 767 187766.67 EUR 2018 Tovary Áno 1
Čelné kolesové rýpadlo - nakladač s pevným rámom Obec Očová 48 456 48456.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šmykom riadený nakladač Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 195 000 195000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kolesový nakladač Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. 168 680 168680.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kolesový nakladač Technické služby mesta Prešov a.s. 169 180 169180.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kĺbový nakladač. Obec Zemplínska Teplica 101 180 101180.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kolesový nakladač s drvičom drobného stavebného odpadu Mesto Krásno nad Kysucou 137 780 137780.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nakladač Mesto Leopoldov 9 090 9089.73 EUR 2018 Tovary Áno 1
Teleskopický manipulátor Obec Zemianske Sady 115 260 115260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nakladač univerzálny - 1 ks Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 91 180 91180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šmykom riadený kolesový nakladač a asfaltová fréza Technické služby mesta Humenné 58 000 58000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nakladač univerzálny - 1 ks Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 91 180 91180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šmykom riadený nakladač Mesto Dubnica nad Váhom 53 960 53960.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Šmykom riadený kolesový nakladač LOCUST 903 s prídavnými zariadeniami alebo ekvivalent Obec Podbrezová 60 250 60250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Samohybný kolesový nakladač s teleskopickým výložníkom - nový ( nepoužívaný ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 83 300 83300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šmykom riadený nakladač Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 50 000 50000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Teleskopický nakladač Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 222 000 222000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šmykom riadený nakladač Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 40 310 40310.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup nakladačov Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 332 583 332583.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Nový kĺbový čelný kolesový nakladač JCB 417 HT AGRI alebo "ekvivalent" Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 120 000 120000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šmykom riadený kolesový nakladač Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 212 000 212000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šmykom riadený nakladač s frézou na asfalt Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 63 948 63948.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Stakčín 253 759 253759.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Šmykom riadený nakladač Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 50 000 50000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technologické vybavenie na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest a chodníkov Obec Telince 95 635 95635.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technologické vybavenie na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest a chodníkov Obec Podhorie 93 216 93216.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technologické vybavenie na čistenie, údržbu zelene Obec Nýrovce 93 983 93983.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technologické vybavenie na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest a chodníkov Obec Tvrdomestice 94 037 94037.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technologické vybavenie na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest a chodníkov Obec Jalovec 94 057 94057.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Šmykom riadený nakladač s hydraulickým alebo mechanickým upínačom Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 75 660 75660.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kolesový nakladač s drvičom drobného stavebného odpadu Mesto Krásno nad Kysucou 140 748 140748.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Teleskopický nakladač Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 287 880 287880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kolesový nakladač Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. 206 160 206160.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kompostareň Gemerská Poloma – technické vybavenie Obec Gemerská Poloma 135 376 135376.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Čelný nakladač Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 300 000 300000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Univerzálny nakladač - nosič náradia s príslušenstom Hlavné mesto SR Bratislava 75 000 75000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Šmykom riadený nakladač s prídavnými zariadeniami - 3 ks Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 213 840 213840.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kolesový nakladač Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. 201 000 201000.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Teleskopický nakladač s príslušenstvom Obec Holice 129 720 129720.0 EUR 2022 Tovary Áno 6

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Nákup hnuteľných vecí na navýšenie kapacity a podporu triedeného zberu Mesto Štúrovo 195 363 195363.0 EUR 13. Máj 2022 2. Jún 2022 Neuvedené 2022-05-13 00:00:00 UTC 2022-06-02 10:00:00 UTC
Zvýšenie kapacity pre triedený zber komunálnych odpadov Obec Dvory nad Žitavou 502 300 502300.0 EUR 16. Marec 2022 18. Apríl 2022 Áno 2022-03-16 00:00:00 UTC 2022-04-18 10:00:00 UTC
Teleskopický nakladač Zdenek Černay 82 700 82700.0 EUR 31. August 2015 17. September 2015 Áno 2015-08-31 00:00:00 UTC 2015-09-17 10:00:00 UTC
Nákup samohybných kolesových nakladačov s príslušenstvom. Regionálne cesty Bratislava a.s. 195 000 195000.0 EUR 10. Jún 2014 1. Júl 2014 Nie 2014-06-10 00:00:00 UTC 2014-07-01 10:00:00 UTC
Teleskopický manipulátor Podielnícke družstvo Horná Lehota 88 500 88500.0 EUR 22. Máj 2015 11. Jún 2015 Áno 2015-05-22 00:00:00 UTC 2015-06-11 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×