CPV kód

45112000-5

Výkopové zemné práce a presun zemín

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Obec Slovenský Grob 1 173 014 EUR
Národný futbalový štadión, a.s. 1 1 366 666 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 176 078 EUR
Obec Ladce 1 75 860 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 2 062 156 EUR
Obec Dolné Zelenice 1 72 985 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 81 827 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 1 168 876 EUR
Bratislavské regionálne ochranárske združenie 3 269 990 EUR
Obec Budimír 1 59 939 EUR
Obec Hraň 1 71 620 EUR
Obec Nýrovce 1 537 000 EUR
Obec Kotrčiná Lúčka 1 487 034 EUR
Obec Podolie 3 15 007 284 EUR
Obec Podhorany 1 165 071 EUR
Mesto Šamorín 1 68 016 EUR
Obec Klubina 1 47 994 EUR
Mesto Zvolen 1 105 297 EUR
Obec Láb 1 80 029 EUR
Obec Štrba 1 99 021 EUR
Obec Vysoká nad Kysucou 1 53 800 EUR
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 1 185 502 EUR
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad 1 84 201 EUR
Obec Komjatná 1 116 304 EUR
Mesto Veľký Meder 1 86 184 EUR
Obec Beckov 1 70 775 EUR
Obec Hiadeľ 1 41 835 EUR
Obec Vrakúň 1 59 800 EUR
Obec Vyšná Slaná 1 72 833 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 115 178 223 179 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 88 0 Neuvedná
eustream, a.s. 6 9 935 334 EUR
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 1 41 956 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
EKOFORM spol. s r.o. 1 537 000 EUR
EBA, s.r.o. 1 1 366 666 EUR
Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV 1 47 994 EUR
Stavoinvest - SK, s.r.o. 1 487 034 EUR
M.Cup s.r.o. 9 687 263 EUR
ŠPORTFINAL s.r.o. 1 168 876 EUR
SKLÁDKY a ODPADY s.r.o. 1 74 300 EUR
SAROUTE, s.r.o. 1 2 062 156 EUR
EKOM PLUS, s.r.o. 2 168 011 EUR
GAAD REAL, s.r.o. 1 185 502 EUR
DOKARO výrobné družstvo 15 16 926 259 EUR
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 1 105 297 EUR
Aquamaat,s.r.o. 1 165 071 EUR
Svidgas, s.r.o. 1 271 432 EUR
M-Silnice SK, s.r.o. 1 5 002 428 EUR
EUROPE INVEST UNION s.r.o. 1 59 800 EUR
RAPID-IS, s.r.o. 1 173 014 EUR
ELTODO SK, a.s. 1 41 956 EUR
M - SILNICE a.s. 1 5 002 428 EUR
Trading universal services, s.r.o. 1 176 078 EUR
OK - TEAM, s.r.o. 1 116 304 EUR
BaK PAL 1 53 800 EUR
Metrostav Slovakia a. s. 1 5 002 428 EUR
IPR Stav, s.r.o. 1 41 835 EUR
SPORTER s.r.o. 1 68 016 EUR
NAUTILUS, spol. s r.o. 2 195 690 EUR
MONTRÚR s. r. o. Košice 2 3 983 956 EUR
ORESTAV, s.r.o. 1 2 360 725 EUR
Ján Prelec - FEJA 1 2 225 521 EUR
BMS Bojnanský, s.r.o. 1 1 093 700 EUR
SAG Elektrovod, a.s. 1 5 275 555 EUR
Michal Zaic - Transport 9 7 064 091 EUR
SIIS Handel s.r.o. 14 12 723 111 EUR
Jozef Janiš - EKO-STAVSOL 10 2 068 718 EUR
Ing. Ľubomír Buday GEKO 25 7 951 448 EUR
LANÍK, s.r.o. 16 39 317 894 EUR
SUPTel s.r.o. 2 4 738 240 EUR
PRES-TEL, s.r.o. 4 24 276 944 EUR
MZT s.r.o. 6 11 205 485 EUR
GEKO s.r.o. 9 16 037 878 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
ELSPOL - SK, s. r. o. 2 9 325 437 EUR
PETROSTAV SK s.r.o. 2 21 312 119 EUR
1 0 Neuvedná

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Stavebné výkopové práce a zabezpečenie stavebnej jamy pre športovú infraštruktúru „Národný futbalový štadión“ Národný futbalový štadión, a.s. 2 836 980 2836980.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Ladce 77 300 77300.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území Dunajská Streda, Malé Blahovo Mesto Dunajská Streda 72 500 72500.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Revitalizácia bezečkého oválu Mesto Kysucké Nové Mesto 243 000 243000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Budimír 67 500 67500.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Hraň 75 500 75500.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Dolné Zelenice 75 500 75500.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rozšírenie vodovodu v obci Kotrčiná Lúčka Obec Kotrčiná Lúčka 471 195 471195.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Multifunkčné ihrisko Obec Láb 95 044 95044.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Podhorany - vedľajšie vetvy tlakovej kanalizácie – 2.etapa Obec Podhorany 238 603 238603.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rozšírenie kanalizácie Slovenský Grob Obec Slovenský Grob 173 014 173014.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Výstavba multifunkčného ihriska Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad 75 500 75500.0 EUR 2015 Práce Nie 1
,,Sanácia nelegálnych skládok v obci Komjatná“ Obec Komjatná 99 999 99999.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výstavba multifunkčného ihriska pre deti a mládež v obci Vysoká nad Kysucou Obec Vysoká nad Kysucou 45 000 45000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom v meste Veľký Meder Mesto Veľký Meder 81 674 81674.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Sanácia čiernej skládky v katastri obce Hiadeľ na parcelách KN-E 701/2 a 702/2, v chránenom území NAPANT-u Obec Hiadeľ 35 470 35470.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Sanácia skládky s nezákonne uloženým odpadom obec Vrakúň Obec Vrakúň 49 919 49919.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výstavba multifunkčného ihriska v meste Šamorín Mesto Šamorín 54 370 54370.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Realizácia spoločných zariadení a opatrení v obvode PPÚ obce Nýrovce Obec Nýrovce 545 805 545805.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Beckov 65 780 65780.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výstavba multifunkčného ihriska pre deti a mládež v obci Klubina Obec Klubina 40 000 40000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výstavba skladu zabezpečeného tovaru Trstená Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 802 083 1802083.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Prípravné práce k opravám aktívnych a neaktívnych potrubných kanálov a energokanálov Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 270 000 270000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Revitalizácia Devínskeho ramena Bratislavské regionálne ochranárske združenie 128 051 128051.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Štrba 90 500 90500.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Vyšná Slaná 75 000 75000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zemné a súvisiace práce pre potreby opravy a údržby technologických a potrubných zariadení prepravnej siete eustream, a.s. eustream, a.s. 9 935 337 9935337.0 EUR 2015 Práce Nie 6
VVN Výmena 110kV káblových vedení PB-Slovnaft Západoslovenská distribučná, a.s. 5 275 555 5275555.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Zemné a súvisiace práce, výkopové práce pre poruchy Západoslovenská distribučná, a.s. 14 144 000 14144000.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 8
Zemné a súvisiace práce, výkopové práce pre poruchy Západoslovenská distribučná, a.s. 14 144 000 14144000.0 EUR 2016 Práce Nie 18
Zemné a súvisiace práce, výkopové práce pre poruchy Západoslovenská distribučná, a.s. 1 209 946 1209946.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 8
Zemné a súvisiace práce, výkopové práce pre poruchy Západoslovenská distribučná, a.s. 1 388 780 1388780.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 8
Zemné a súvisiace práce, výkopové práce pre poruchy Západoslovenská distribučná, a.s. 2 325 093 2325093.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 8
Bioklimatické rezervoáre a zahrádzanie strží Mesto Zvolen 115 260 115260.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zemné a súvisiace práce, výkopové práce pre poruchy Západoslovenská distribučná, a.s. 766 854 766854.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 8
Zemné a súvisiace práce, výkopové práce pre poruchy Západoslovenská distribučná, a.s. 1 436 568 1436568.0 EUR 2016 Práce Nie 8
DOSTAVBA PAVILÓNU A - Základná škola s materskou školou Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 185 502 185502.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii obcí Podolie a Očkov Obec Podolie 5 002 428 5002428.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zemné a súvisiace práce, výkopové práce pre poruchy Západoslovenská distribučná, a.s. 1 539 728 1539728.0 EUR 2016 Práce Nie 8
Zemné a súvisiace práce, výkopové práce pre poruchy Západoslovenská distribučná, a.s. 4 589 920 4589920.0 EUR 2016 Práce Nie 8
Zemné a súvisiace práce, výkopové práce pre poruchy Západoslovenská distribučná, a.s. 1 379 391 1379391.0 EUR 2016 Práce Nie 8
Výkopové a zemné práce Západoslovenská distribučná, a.s. 20 000 000 20000000.0 EUR 2018 Práce Nie 20
Zemné a súvisiace práce, výkopové práce pre poruchy Západoslovenská distribučná, a.s. 563 350 563350.0 EUR 2016 Práce Nie 8
Výkopové a zemné práce Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Práce Nie 7
Revitalizácia Karloveského ramena VZ Sihoť Bratislavské regionálne ochranárske združenie 117 000 117000.0 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Revitalizácia Karloveského ramena VZ Sihoť Bratislavské regionálne ochranárske združenie 117 000 117000.0 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Výkopové a zemné práce Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Práce Nie 8
Výkopové a zemné práce Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Práce Nie 8
Výkopové a zemné práce Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Práce Nie 7
Výkopové a zemné práce Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Práce Nie 6
Realizácia optickej trasy v meste Žilina 2014 na pripojenie stredných škôl do siete SANET. Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 41 956 41956.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výkopové a zemné práce Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Práce Nie 6
Výkopové a zemné práce Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Práce Nie 2
Výkopové a zemné práce Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Práce Nie 2
Výkopové a zemné práce Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Práce Nie 4
Výkopové a zemné práce Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Práce Nie 2
Výkopové a zemné práce Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Práce Nie 6
Výkopové a zemné práce Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Práce Nie 1
Výkopové a zemné práce III. Západoslovenská distribučná, a.s. 36 478 906 36478906.0 EUR 2021 Práce Nie 15
Výkopové a zemné práce Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Práce Nie 1
Výkopové a zemné práce III. Západoslovenská distribučná, a.s. 833 790 833790.0 EUR 2021 Práce Nie 4
Výkopové a zemné práce III. Západoslovenská distribučná, a.s. 4 901 084 4901084.0 EUR 2021 Práce Nie 5

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Zeleneč 76 600 76600.0 EUR 15. Január 2016 4. Február 2016 Nie 2016-01-15 00:00:00 UTC 2016-02-04 08:00:00 UTC
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Peder 43 200 43200.0 EUR 13. Október 2015 30. Október 2015 Nie 2015-10-13 00:00:00 UTC 2015-10-30 12:00:00 UTC
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Zuberec 101 210 101210.0 EUR 24. September 2015 13. Október 2015 Nie 2015-09-24 00:00:00 UTC 2015-10-13 09:00:00 UTC
Výstavba multifunkčného ihriska Mesto Čierna nad Tisou 75 300 75300.0 EUR 30. September 2015 19. Október 2015 Nie 2015-09-30 00:00:00 UTC 2015-10-19 09:00:00 UTC
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Slovenský Grob 65 950 65950.0 EUR 24. September 2015 15. Október 2015 Nie 2015-09-24 00:00:00 UTC 2015-10-15 09:00:00 UTC
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Dvory nad Žitavou 90 500 90500.0 EUR 23. Júl 2015 11. August 2015 Nie 2015-07-23 00:00:00 UTC 2015-08-11 10:00:00 UTC
Kanalizácia a ČOV, Kraľovany - 2. etapa Obec Kraľovany 185 646 185646.38 EUR 18. December 2015 8. Január 2016 Áno 2015-12-18 00:00:00 UTC 2016-01-08 09:00:00 UTC
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Horný Bar 62 200 62200.0 EUR 13. Október 2015 30. Október 2015 Nie 2015-10-13 00:00:00 UTC 2015-10-30 09:00:00 UTC
Sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Valaská Dubová Obec Valaská Dubová 99 994 99993.99 EUR 26. August 2015 16. September 2015 Nie 2015-08-26 00:00:00 UTC 2015-09-16 14:00:00 UTC
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Rybky 90 500 90500.0 EUR 24. Júl 2015 12. August 2015 Nie 2015-07-24 00:00:00 UTC 2015-08-12 08:00:00 UTC
Výstavba multifunkčného ihriska Mesto Lipany 75 500 75500.0 EUR 24. Júl 2015 12. August 2015 Nie 2015-07-24 00:00:00 UTC 2015-08-12 14:00:00 UTC
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Župčany 75 500 75500.0 EUR 24. Júl 2015 12. August 2015 Nie 2015-07-24 00:00:00 UTC 2015-08-12 15:00:00 UTC
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Ostratice 70 000 70000.0 EUR 23. September 2014 10. Október 2014 Nie 2014-09-23 00:00:00 UTC 2014-10-10 13:00:00 UTC
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Viničné 75 500 75500.0 EUR 13. Október 2015 30. Október 2015 Nie 2015-10-13 00:00:00 UTC 2015-10-30 11:00:00 UTC
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Plášťovce 43 200 43200.0 EUR 13. Október 2015 30. Október 2015 Nie 2015-10-13 00:00:00 UTC 2015-10-30 10:00:00 UTC
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Rudina 70 000 70000.0 EUR 23. September 2014 10. Október 2014 Nie 2014-09-23 00:00:00 UTC 2014-10-10 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Tovarné. Obec Tovarné 61 719 61719.0 EUR 1. Február 2016 17. Február 2016 Áno 2016-02-01 00:00:00 UTC 2016-02-17 09:00:00 UTC
Revitalizácia bežeckého oválu Mesto Kysucké Nové Mesto 240 000 240000.0 EUR 23. December 2014 15. Január 2015 Nie 2014-12-23 00:00:00 UTC 2015-01-15 09:00:00 UTC
Výstavba multifunkčného ihriska ZŠ Dr. Fischera Kežmarok Mesto Kežmarok 55 576 55575.87 EUR 14. September 2015 30. September 2015 Nie 2015-09-14 00:00:00 UTC 2015-09-30 09:00:00 UTC
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Bohdanovce nad Trnavou 77 300 77300.0 EUR 24. Júl 2015 12. August 2015 Nie 2015-07-24 00:00:00 UTC 2015-08-12 10:00:00 UTC
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Bolešov 75 500 75500.0 EUR 24. Júl 2015 12. August 2015 Nie 2015-07-24 00:00:00 UTC 2015-08-12 09:00:00 UTC
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Ohradzany 73 200 73200.0 EUR 24. Júl 2015 12. August 2015 Nie 2015-07-24 00:00:00 UTC 2015-08-12 11:00:00 UTC
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Šutovce 75 500 75500.0 EUR 24. Júl 2015 12. August 2015 Nie 2015-07-24 00:00:00 UTC 2015-08-12 13:00:00 UTC
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Rožňavské Bystré 75 500 75500.0 EUR 24. Júl 2015 12. August 2015 Nie 2015-07-24 00:00:00 UTC 2015-08-12 16:00:00 UTC
Likvidácia nelegálnych skládok odpadu v obci Diakovce Obec Diakovce 66 400 66399.52 EUR 7. September 2015 25. September 2015 Nie 2015-09-07 00:00:00 UTC 2015-09-25 14:00:00 UTC
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Šiba 75 500 75500.0 EUR 18. September 2015 7. Október 2015 Nie 2015-09-18 00:00:00 UTC 2015-10-07 09:00:00 UTC
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Rudnianska Lehota 75 500 75500.0 EUR 28. Júl 2015 14. August 2015 Nie 2015-07-28 00:00:00 UTC 2015-08-14 13:00:00 UTC
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Hažlín 75 500 75500.0 EUR 28. Júl 2015 14. August 2015 Nie 2015-07-28 00:00:00 UTC 2015-08-14 12:00:00 UTC
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Valkovce 75 500 75500.0 EUR 28. Júl 2015 14. August 2015 Nie 2015-07-28 00:00:00 UTC 2015-08-14 11:00:00 UTC
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Tušice 75 500 75500.0 EUR 28. Júl 2015 14. August 2015 Nie 2015-07-28 00:00:00 UTC 2015-08-14 10:00:00 UTC
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Soľ 75 500 75500.0 EUR 28. Júl 2015 14. August 2015 Nie 2015-07-28 00:00:00 UTC 2015-08-14 08:00:00 UTC
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Dvorianky 75 500 75500.0 EUR 11. August 2015 28. August 2015 Nie 2015-08-11 00:00:00 UTC 2015-08-28 12:00:00 UTC
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Šarišské Bohdanovce 71 000 71000.0 EUR 22. Júl 2015 10. August 2015 Nie 2015-07-22 00:00:00 UTC 2015-08-10 09:00:00 UTC
Likvidácia dažďových vôd v intraviláne obce Veľká Mača Obec Veľká Mača 225 152 225151.98 EUR 16. September 2014 3. Október 2014 Áno 2014-09-16 00:00:00 UTC 2014-10-03 10:00:00 UTC
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Bajerov 75 500 75500.0 EUR 11. August 2015 28. August 2015 Nie 2015-08-11 00:00:00 UTC 2015-08-28 11:00:00 UTC
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Vyšný Kubín 90 500 90500.0 EUR 11. August 2015 28. August 2015 Nie 2015-08-11 00:00:00 UTC 2015-08-28 10:00:00 UTC
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Ludrová 69 300 69300.0 EUR 11. August 2015 28. August 2015 Nie 2015-08-11 00:00:00 UTC 2015-08-28 09:00:00 UTC
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Streženice 75 500 75500.0 EUR 11. August 2015 28. August 2015 Nie 2015-08-11 00:00:00 UTC 2015-08-28 08:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×