Osoba

Ing. Dušan Masaryk


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Dušan Masaryk
Adresa:
Jura Hronca 60 Bratislava 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
40 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
6
Aktívne na UVOstat.sk:
4
Obstarávaní:
35
Zmlúv:
44
V celkovej hodnote:
8,167,475 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Mertel RG Slovenská Republika 35967412 Áno
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
Mertel RG Events GmbH fn388169m Nie
SOHO GROUP, a.s. 50102371 Áno
SAPTA, a.s. 50100963 Áno
MIVE s.r.o. 47042681 Nie
Mertel RG Slovenská Republika 35967412 Áno
Mertel RG Česká republika, spol. s r.o. 26763567 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Poskytnutie služieb súvisiacich so zabezpečovaním podujatí Ministerstva vnútra SR počas predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016 208,333 EUR 28. Jún 2016
Národné osvetové centrum Ozvučenie a osvetlenie kultúrnych podujatí na roky 2016- 2018 , 5 19,985 EUR 16. Marec 2016
Slovenský pozemkový fond Ubytovanie, stravovanie, prenájom konkresovej sály a školiacich miestností s technikou. 19,158 EUR 14. Október 2016
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Ubytovacie a konferenčné služby pre komplexné zabezpečenie seminára STRAHOS 2016 14,755 EUR 1. Február 2016
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Výpočtová technika, príslušenstvo. 0 EUR 15. Apríl 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Propagačné predmety s potlačou 71,667 EUR 2. December 2016
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Zabezpečenie produkčných služieb v súvislosti s mediálnou kampaňou Operačného programu Zdravotníctvo. 24,864 EUR 11. August 2015
Centrum vedecko-technických informácií SR Spotrebný materiál, informačné a propagačné výrobky 48,333 EUR 10. September 2015
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Organizačné, technické a marketingové zabezpečenie medzinárodných konferencií organizovaných v rámci Slovenského predsedníctva v Stratégii EÚ pre dunajský región 35,000 EUR 21. September 2021
Divadelný ústav Tlač knižných publikácií, propagačných materiálov a časopisu kd. 80,000 EUR 23. Marec 2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania za rok 2014 80,000 EUR 25. Marec 2015
Národné osvetové centrum Technicko -organizačné zabezpečenie 2016 6,666 EUR 21. Január 2016
Úrad vlády Slovenskej republiky Zabezpečenie medzinárodnej konferencie v dňoch 15.-16. septembra 2016 v okrese Bratislava I 60,000 EUR 19. Máj 2016
Slovenská inovačná a energetická agentúra S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež 411,666 EUR 14. Jún 2019
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Organizačné zabezpečenie, realizácia odborného a sprievodného programu a komplexná prevádzka slovenského pavilónu na EXPO Dubaj 2020 2,349,065 EUR 13. Júl 2021
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Notebooky pre potreby úradu 8,388 EUR 13. Apríl 2016
Bratislavský samosprávny kraj Cateringové služby pre potreby Bratislavského samosprávneho kraja 438 EUR 11. September 2015
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Organizácia a zabezpečenie realizácie slovenskej expozície Expo Astana 2017 v Kazachstane 636,957 EUR 4. Máj 2017
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Organizačné zabezpečenie, realizácia odborného a sprievodného programu a komplexná prevádzka slovenského pavilónu na EXPO Dubaj 2020 442,736 EUR 29. December 2021
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Tlačiarenské služby, výroba a potlač propagačných predmetov, grafické služby a ďalšie služby súvisiace s tlačou 96,559 EUR 2. Marec 2015
Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, 811 07 Bratislava Rekonštrukcia budovy Gymnázia Jána Papánka, Vazovova 6 692,381 EUR 27. Apríl 2017
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy KP Pasienky – oprava spŕch a WC 153,312 EUR 2. August 2017
Slovenská inovačná a energetická agentúra S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež 75,712 EUR 14. Jún 2019
Slovenská agentúra životného prostredia Organizácia medzinárodného stretnutia 8,150 EUR 24. Marec 2016
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Služby podpory prevádzky a rozvoja bezpečnostnej sieťovej infraštruktúry a pripojenia do internetu 158,400 EUR 21. Apríl 2017
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Zabezpečenie školiacich priestorov, ubytovania a stravovania účastníkov vzdelávacích aktivít 34,233 EUR 20. August 2020
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Zabezpečenie školiacich priestorov, ubytovania a stravovania účastníkov vzdelávacích aktivít 48,910 EUR 20. August 2020
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Zabezpečenie školiacich priestorov, ubytovania a stravovania účastníkov vzdelávacích aktivít 37,628 EUR 20. August 2020
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Zabezpečenie školiacich priestorov, ubytovania a stravovania účastníkov vzdelávacích aktivít 41,848 EUR 20. August 2020
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Zabezpečenie školiacich priestorov, ubytovania a stravovania účastníkov vzdelávacích aktivít 30,915 EUR 20. August 2020
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Zabezpečenie školiacich priestorov, ubytovania a stravovania účastníkov vzdelávacích aktivít 27,049 EUR 20. August 2020
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Zabezpečenie školiacich priestorov, ubytovania a stravovania účastníkov vzdelávacích aktivít 14,342 EUR 20. August 2020
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Zabezpečenie školiacich priestorov, ubytovania a stravovania účastníkov vzdelávacích aktivít 40,664 EUR 20. August 2020
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Zabezpečenie školiacich priestorov, ubytovania a stravovania účastníkov vzdelávacích aktivít 50,480 EUR 20. August 2020
IUVENTA Ubytovanie, stravovanie a prenájom miestností v Banskej Bystrici 27,000 EUR 20. Január 2016
Slovenská agentúra životného prostredia Organizácia medzinárodného pracovného stretnutia 6,533 EUR 7. Jún 2016
Slovenská agentúra životného prostredia Organizácia 2-dňovej národnej konfrencie 8,888 EUR 26. September 2016
Spojená škola Vybudovanie nových a rekonštrukcia pôvodných sociálnych zariadení na internáte SŠ SNP 30, Ivanka pri Dunaji 74,023 EUR 26. Máj 2016
Slovenská inovačná a energetická agentúra S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež 66,149 EUR 14. Jún 2019
Slovenská inovačná a energetická agentúra S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež 12,182 EUR 14. Jún 2019
Slovenská inovačná a energetická agentúra S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež 66,064 EUR 14. Jún 2019
Gymnázium, Ulica 1. mája 8, 901 01 Malacky Lyžiarsky výcvik 10,899 EUR 20. December 2016
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Organizačné zabezpečenie, realizácia odborného a sprievodného programu a komplexná prevádzka slovenského pavilónu na EXPO Dubaj 2020 1,297,116 EUR 3. September 2021
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Organizačné zabezpečenie, realizácia odborného a sprievodného programu a komplexná prevádzka slovenského pavilónu na EXPO Dubaj 2020 570,027 EUR 13. August 2021

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×