Osoba

PhDr. Alexandra Kasperová


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
PhDr. Alexandra Kasperová
Adresa:
1 Herálec 58255
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
58 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
18
Aktívne na UVOstat.sk:
8
Obstarávaní:
526
Zmlúv:
566
V celkovej hodnote:
868,699,529 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Actly s. r. o. 48181773 Áno
AUTOPOLIS, s.r.o. 35728311 Áno
A SMS, s.r.o. 35830387 Áno
MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Áno
FVE Mučín, s.r.o. 45324735 Nie
FVE Dolný Bar, a. s. 35929103 Nie
CLEAN ENERGY SOURCES - BETA, spoločnosť s ručením obmedzeným, v skratke: CES - BETA, s.r.o. 31700934 Nie
UNIMEDIA, s.r.o. 31380999 Áno
SCR technologies s.r.o. 47203811 Nie
ANRAcar s.r.o. 35733357 Áno
DIGILINE, spol. s r. o. 48228869 Nie
SG FP a.s. 46084690 Nie
SG FP s. r. o. 46084690 Nie
GRAND KOLIBA, s. r. o. 47530561 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
Zelená pošta s. r. o. 46529233 Áno
Actly s. r. o. 48181773 Áno
PEKNÁ MODRÁ s.r.o. 35699949 Nie
Cromwell a.s. 31353746 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Obec Šajdíkove Humence Modernizácia, prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia obce Šajdíkove Humence s použitím LED technológie 145,285 EUR 7. November 2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR 306,224 EUR 6. Júl 2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup terénnych osobných automobilov. 43,000 EUR 30. Jún 2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR 407,197 EUR 21. August 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 47,638 EUR 20. Január 2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR 60,990 EUR 6. Júl 2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 45,080 EUR 13. Október 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Združená dodávka elektrickej energie 6,250,260 EUR 31. Marec 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 257,606 EUR 23. November 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 15,764 EUR 29. November 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 99,635 EUR 7. December 2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR 377,779 EUR 6. Júl 2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR 403,796 EUR 21. August 2014
Trenčiansky samosprávny kraj Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 563,011 EUR 19. December 2016
Trenčiansky samosprávny kraj Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 368,819 EUR 19. December 2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR 6,073,470 EUR 13. Október 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Združená dodávka elektrickej energie pre potreby MO SR 5,409,893 EUR 28. Marec 2018
Trenčiansky samosprávny kraj Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 450,119 EUR 19. December 2016
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dodávka elektrickej energie 66,312 EUR 1. Október 2018
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Osobné motorové vozidlá 22,908 EUR 5. Október 2018
Mesto Levoča Dodávka elektrickej energie a súvisiace služby 104,240 EUR 22. Október 2018
Obstarávacie trhovisko Slovenska Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 118 237,334 EUR 26. Október 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 102,357 EUR 21. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 1,157,744 EUR 18. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 519,472 EUR 27. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 31,563 EUR 21. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 4,111,668 EUR 27. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 39,186 EUR 27. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 18,070 EUR 27. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 67,692 EUR 21. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 67,695 EUR 21. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 72,103 EUR 27. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 46,168 EUR 21. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 105,252 EUR 21. December 2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR 559,335 EUR 17. Február 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 510,409 EUR 17. December 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 50,843 EUR 23. December 2019
Mesto Trnava Združený nákup zemného plynu 120,532 EUR 19. Jún 2019
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Nákup plynu pre rezort MPSVR SR 318,563 EUR 11. Marec 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 40,764 EUR 28. Máj 2019
Banskobystrický samosprávny kraj Dodávka elektriny 1,878,427 EUR 12. December 2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Zemný plyn 29,100 EUR 31. December 2019
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Združená dodávka elektrickej energie 156,969 EUR 19. November 2019
Gymnázium Terézie Vansovej Dodávka zemného plynu 14,009 EUR 25. November 2019
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné Elektrická energia 60,549 EUR 2. Január 2020
ENERGO-SK, a.s. Dodanie elektrickej energie a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie 443,315 EUR 28. Apríl 2020
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné Elektrická energia 63,994 EUR 16. December 2020
Mesto Nové Mesto nad Váhom Obstaranie elektrickej energie 455,110 EUR 8. December 2020
Domov sociálnych služieb v Jabloni Združená dodávka elektriny 3,272 EUR 7. August 2020
Slovenská správa ciest opravy a servisné prehliadky motorových vozidiel 29,057 EUR 10. August 2016
Základná škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany Dodávka zemného plynu 18,665 EUR 16. November 2016
Fakultná nemocnica Trnava Dodávka zemného plynu 12,576 EUR 12. December 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Osobný automobil nižšej strednej triedy (segment „C“ podľa klasifikácie použitej v štatistike ZAP SR) určený na prepravu osôb 101,867 EUR 3. Máj 2018
Obec Prašník elektrická enegia 34,812 EUR 4. Marec 2021
Nitriansky samosprávny kraj Dodanie elektrickej energie a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie 2,203,694 EUR 26. November 2021
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu na zmluvné obdobie 2015 54,677 EUR 17. December 2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu 92,047 EUR 8. Jún 2015
Služby Mesta Piešťany Dodávka elektrickej energie a prevzatie záruky za odchýlku 479,723 EUR 29. December 2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR 292,409 EUR 21. August 2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR 384,629 EUR 21. August 2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia 7,000,000 EUR 9. Jún 2017
Základná škola Dodávka zemného plynu 84,987 EUR 4. Október 2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR 314,708 EUR 17. Február 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 63,075 EUR 25. Júl 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 76,201 EUR 25. Júl 2018
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Dodávka zemného plynu 961,961 EUR 28. December 2018
Mesto Pezinok Energie 2019 - 2020 856,516 EUR 18. December 2018
Služby Mesta Piešťany Dodávka elektrickej energie od 1.1.2019 do 31.122019 109,692 EUR 14. November 2018
Rozhlas a televízia Slovenska Osobné motorové vozidlo segmentu „K“ a súvisiace služby (záručný servis) 151,500 EUR 19. Marec 2019
Obec Trenčianska Teplá Združená dodávka elektrickej energie 76,438 EUR 4. Marec 2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Zemný plyn 27,060 EUR 30. Jún 2019
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Elektrická energia pre rok 2021 78,338 EUR 3. November 2020
Mesto Šaľa Dodávka elektrickej energie 235,000 EUR 3. December 2019
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Nákup plynu pre rezort MPSVR SR 710,551 EUR 11. Marec 2019
Hlavné mesto SR Bratislava Zabezpečenie distribúcie mesačníka 62,749 EUR 9. November 2020
Mesto Levoča Dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie a prepravy 142,703 EUR 13. August 2019
ANIMA - Domov sociálnych služieb Dodávka zemného plynu 13,906 EUR 15. Október 2019
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Združená dodávka elektrickej energie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku vrátane distribúcie 37,001 EUR 4. November 2019
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Nákup osobného motorového vozidla na služobné účely 14,300 EUR 12. December 2019
Slovenská správa ciest Nákup motorových vozidiel 41,600 EUR 9. Marec 2020
Záchranná zdravotná služba Bratislava Nákup špeciálnych vozidiel ZZS BA 764,448 EUR 21. Máj 2020
Hlavné mesto SR Bratislava Nákup osobných motorových vozidiel so zvláštnymi výstražnými znameniami a svetlami 120,360 EUR 2. Apríl 2020
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Spracovanie údajov, tlač a kompletizácia výsledkov ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2020 v roku 2021 140,105 EUR 17. December 2020
Mesto Levoča Elektrická energia 198,897 EUR 31. August 2017
Výskumná agentúra Združená dodávka elektrickej energie 0 EUR 4. Marec 2016
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Dodávky zemného plynu 169,362 EUR 22. November 2016
Mesto Nové Zámky Osobný automobil M1 - elektromobil 24,150 EUR 14. December 2016
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. Osobné motorové vozidlo 74,999 EUR 13. Apríl 2018
Mestské kultúrne stredisko Sabinov Dodávka zemného plynu 43,908 EUR 10. Júl 2018
DUMAT - mestská príspevková organizácia Dodávka zemného plynu 160,479 EUR 12. September 2018
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 1,007,557 EUR 14. September 2021
Banskobystrický samosprávny kraj Dodávka elektriny 3,813,818 EUR 21. December 2021
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Nákup mediálneho priestoru mediálnej kampane Operačného programu Zdravotníctvo. 46,249 EUR 24. November 2015
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya Elektrická energia 14,122 EUR 19. November 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup nových osobných automobilov nižšej kategórie 178,992 EUR 31. December 2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR 419,677 EUR 6. Júl 2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR 343,789 EUR 6. Júl 2013
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu 23,840 EUR 16. December 2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu 109,488 EUR 23. November 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu 54,301 EUR 14. December 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu 281,190 EUR 10. December 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu 3,963 EUR 17. December 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu 44,323 EUR 21. December 2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR 347,162 EUR 6. Júl 2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR 43,709 EUR 6. Júl 2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 43,125 EUR 20. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 75,810 EUR 21. Február 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Vozidlá 4x4 PICK UP 600,515 EUR 18. September 2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Nákup osobných motorových vozidiel pre UPSVR 301,022 EUR 18. September 2018
Obec Raslavice Dodávka elektrickej energie 74,994 EUR 29. November 2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR 130,862 EUR 17. Február 2019
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Dodávka elektrickej energie 106,525 EUR 31. Október 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Osobné automobily nižšej kategórie 148,750 EUR 31. December 2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Zemný plyn 25,871 EUR 30. September 2019
Slovenská kanoistika Nové osobné motorove vozidlo - minibus alebo ekvivalent, farba - Blazer Blue alebo ekvivalen, motor - diesel, prevodovka - manuálna 6M stupňová 26,967 EUR 7. Február 2020
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Združená dodávka energií na roky 2021 – 2022 11,424,600 EUR 30. November 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Združená dodávka elektrickej energie pre potreby MO SR s garanciou pôvodu z obnoviteľných zdrojov energie 27,327,250 EUR 15. December 2020
Rozhlas a televízia Slovenska (2)Nové osobné motorové vozidlo Kia Ceed SW 1.6 CRDi GOLD my 2017 100 kW, 136 k alebo ekvivalent 116,900 EUR 18. Máj 2017
Mesto Turčianske Teplice Dodávka zemného plynu pre odberné miesta vo vlastníctve obstarávateľa na roky 2018 - 2019 70,954 EUR 26. Október 2017
Obec Lubina Dodávka elektriny 18,426 EUR 24. November 2017
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Združená dodávka plynu 25,781 EUR 29. November 2017
Slovenský pozemkový fond Osobné motorové vozidlá HYUNDAI i30, 5-dverový Classic 1.4 MPi 74 kW/100 k M6 67,495 EUR 9. September 2016
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Výrobcom predpísaný servis po ubehnutí 50 000 km na motorovom vozidle Hyundai i30 nafta 183 EUR 14. November 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Vozidlo so zvýšenou terénnou priechodnosťou 99,992 EUR 16. Január 2017
Fond na podporu kultúry národnostných menšín Nové motorové vozidlo 14,167 EUR 18. Júl 2018
Trenčiansky samosprávny kraj Združená dodávka elektrickej energie 631,822 EUR 27. December 2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Nákup plynu pre rezort MPSVR SR 561,675 EUR 11. Marec 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač prepravných dokladov 650,000 EUR 26. August 2021
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Dodávka elektrickej energie na obdobie 2023 – 2026 pre objekty NBS 1,578,327 EUR 28. September 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Policajné vozidlá 4x4 SUV 24,057 EUR 6. Október 2021
Mesto Trnava Dodávka elektrickej energie pre mesto Trnava 118,950 EUR 27. November 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie 2014 79,744 EUR 17. December 2014
Národný ústav reumatických chorôb Elektrická energia 48,888 EUR 18. December 2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR 390,408 EUR 6. Júl 2013
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávka elektrickej energie 7,855,343 EUR 9. Január 2015
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice Spoločné obstarávanie elektrickej energie pre obce patriace do Združenia miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 572,669 EUR 19. December 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup nových osobných automobilov nižšej kategórie 503,415 EUR 30. Október 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup terénnych osobných automobilov. 150,500 EUR 30. September 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup terénnych osobných automobilov. 150,500 EUR 30. Jún 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Združená dodávka elektrickej energie. 0 EUR 26. Marec 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 349,700 EUR 22. Júl 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 508,900 EUR 22. Júl 2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR 328,995 EUR 6. Júl 2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR 223,716 EUR 21. August 2014
Služby Mesta Piešťany Dodávka elektrickej energie 470,000 EUR 8. December 2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR 366,836 EUR 6. Júl 2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 43,125 EUR 12. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 75,971 EUR 12. September 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR 298,188 EUR 21. August 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Osobné automobily nižšej kategórie 595,000 EUR 12. November 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Osobné automobily nižšej kategórie 148,750 EUR 31. December 2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Nákup plynu pre rezort MPSVR SR 8,000,000 EUR 11. Marec 2019
Trenčiansky samosprávny kraj Združená dodávka elektrickej energie 0 EUR 27. December 2018
Slovenský hydrometeorologický ústav Nákup a dodávka zemného plynu 107,321 EUR 31. December 2018
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany Dodávka elektrickej energie 9,013 EUR 9. November 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zber údajov v rámci výskumu súčasného stavu a vývojových trendov občianskej spoločnosti na Slovensku 29,680 EUR 10. Máj 2019
Obstarávacie trhovisko Slovenska Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 120 510,892 EUR 15. Október 2020
Nemocnica Poprad a. s. Dodávka energií pre Nemocnicu Poprad a.s. 371,839 EUR 31. December 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 40,764 EUR 24. Október 2019
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Spracovanie údajov, tlač a kompletizácia výsledkov vykonaného ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2019 v roku 2020 150,929 EUR 2. Marec 2020
Mesto Malacky Dodávka elektrickej energie 161,968 EUR 2. August 2019
Mesto Turany Dodávka zemného plynu 21,796 EUR 8. August 2019
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči Dodávka zemného plynu vrátane distribúcie 4,239 EUR 4. December 2019
Slovenský hydrometeorologický ústav Nákup a dodávka zemného plynu 154,949 EUR 9. Január 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Združená dodávka elektrickej energie pre potreby MO SR 5,384,548 EUR 26. Marec 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 44,150 EUR 21. Február 2020
Mesto Levoča Dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie a prepravy 122,413 EUR 25. Máj 2020
Mesto Nové Zámky Združená dodávka elektriny 0 EUR 6. Jún 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Policajné vozidlá 4x4 SUV 216,517 EUR 28. Október 2020
Slovenský zväz cyklistiky Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Combi alebo ekvivalent 14,000 EUR 3. Apríl 2017
Mesto Levoča Dodávka zemného plynu 129,586 EUR 4. Júl 2017
Národné osvetové centrum Mediálny priestor - inzercia na rok 2016_K2 8,244 EUR 4. Apríl 2016
Výskumná agentúra Združená dodávka elektrickej energie 0 EUR 8. September 2016
Slovenský hydrometeorologický ústav Dodávka zemného plynu 71,866 EUR 20. Október 2016
Základná umelecká škola M.Moyzesa Dodávka zemného plynu 11,838 EUR 24. Október 2016
Obec Raslavice Dodávka elektrickej energie 44,565 EUR 16. December 2016
Obec Dobrá Voda Dodávka elektrickej energie 28,579 EUR 14. Máj 2018
Mesto Malacky Elektromobil 27,500 EUR 21. September 2018
Hlavné mesto SR Bratislava Neadresné distribučné služby pre časopis in.ba 99,215 EUR 26. November 2021
Univerzitná nemocnica Martin Dodávka el. energie vr. jej prepravy distrib. sústavou do odb. miest odberateľa, zabezpečenie dodávky vr. distrib. služieb a prevzatie zodp. za odchýlku formou združ. dodávky na zmluv. obd. 6 mesiacov 597,909 EUR 8. December 2021
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania za rok 2015 206,100 EUR 27. Apríl 2016
Mesto Nové Zámky Dodávka elektriny 34 EUR 9. Január 2015
Mesto Komárno „Nákup elektrickej energie pre mesto Komárno“ 167,424 EUR 22. September 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Združená dodávka elektrickej energie 6,254,000 EUR 31. Marec 2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR 20,000,000 EUR 21. August 2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR 281,107 EUR 6. Júl 2013
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Osobné automobily 80,500 EUR 6. Február 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 19,950 EUR 10. Február 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 49,725 EUR 8. Jún 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 75,810 EUR 28. Apríl 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR 320,857 EUR 30. Jún 2017
Trenčiansky samosprávny kraj Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 448,701 EUR 19. December 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 29,925 EUR 20. Jún 2018
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči Dodávka zemného plynu vrátane distribúcie 5,641 EUR 3. December 2018
Banskobystrický samosprávny kraj Dodávka elektriny 1,956,855 EUR 20. December 2018
Nemocnica Poprad a. s. Elektrická energia 389,286 EUR 19. December 2018
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Elektrická energia pre rok 2019 90,288 EUR 19. Október 2018
TECHNOTUR s.r.o. Dodávka elektrickej energie pre organizácie v Meste Stará Turá na rok 2020 157,586 EUR 6. December 2019
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany Združená dodávka elektrickej energie 138,829 EUR 11. Júl 2019
Domov sociálnych služieb v Jabloni Združená dodávka plynu 14,139 EUR 24. Júl 2019
Letisko Poprad - Tatry, a.s. Dodávka plynu na 12 mesiacov (r.2020) 54,161 EUR 10. Október 2019
Stredná odborná škola drevárska Dodávka elektrickej energie 16,068 EUR 30. Október 2019
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Zemný plyn 88,063 EUR 8. November 2019
Štatistický úrad Slovenskej republiky Osobné motorové vozidlá 110,625 EUR 15. November 2019
Mesto Nitra Elektrina pre potreby mesta Nitra a ním zriadených organizácií 538,020 EUR 20. Marec 2020
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Zemný plyn 29,467 EUR 31. Marec 2020
Mesto Nové Zámky Združená dodávka elektriny 180,121 EUR 26. Jún 2020
Mestské kultúrne stredisko Sabinov Dodávka zemného plynu 33,835 EUR 17. Júl 2020
Štatistický úrad Slovenskej republiky Osobné motorové vozidlá 48,000 EUR 5. August 2020
Mesto Kolárovo „Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu“ 32,526 EUR 6. Október 2020
Obec Štiavnik Združená dodávka elektrickej energie 86,888 EUR 12. September 2017
Štatistický úrad Slovenskej republiky Osobné motorové vozidlo 59,974 EUR 28. September 2017
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne Osobný automobil Hyundai i30 hatchback 1,6 CRDi (81 KW) 12,000 EUR 11. December 2017
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. Motorové vozidlá 77,490 EUR 10. Jún 2016
Mesto Nemšová Osobné motorové vozidlo 10,747 EUR 9. September 2016
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dodávka elektrickej energie 49,996 EUR 7. Október 2016
Mestské kultúrne stredisko Sabinov Dodávka elektrickej energie 121,928 EUR 18. Október 2016
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany Združená dodávka elektrickej energie 103,681 EUR 21. November 2016
Obec Lubina Dodávka elektriny 18,042 EUR 19. December 2016
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Združená dodávka zemného plynu 28,063 EUR 10. Apríl 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Malý terénny automobil bez balistickej ochrany kategórie N1G BE – pick up 44,070 EUR 12. Apríl 2018
Materská škola, Nové Zámky, Šoltésovej ul. Združená dodávka elektriny 7,479 EUR 18. Máj 2018
Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno Dodávka zemného plynu 16,840 EUR 25. September 2018
Rozhlas a televízia Slovenska Osobný automobil segmentu „D“ a súvisiace služby (záručný servis) 56,380 EUR 17. Marec 2021
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dopravné prostriedky s príslušenstvom 199,740 EUR 6. Apríl 2021
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 173,404 EUR 14. December 2020
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 4,710 EUR 28. Október 2020
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 18,435 EUR 19. November 2020
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 3,638,316 EUR 30. November 2020
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 918,615 EUR 21. Október 2020
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 3,906 EUR 27. November 2020
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 308,802 EUR 4. Marec 2021
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Nákup plynu pre rezort MPSVR SR 452,085 EUR 11. Marec 2019
Fakultná nemocnica Trenčín Dodávka zemného plynu a elektrickej energie 1,110,243 EUR 17. December 2021
Fakultná nemocnica Trenčín Dodávka zemného plynu a elektrickej energie 763,946 EUR 17. December 2021
Slovenská správa ciest Oprava a údržba osobných motorových vozidiel 84,000 EUR 30. September 2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Špeciálne vozidlá (EVO) 150,445 EUR 30. December 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup terénnych osobných automobilov 21,500 EUR 31. December 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 45,080 EUR 10. Júl 2015
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Meranie indikátorov kvality a spokojnosti s vybranými elektronickými službami verejnej správy a monitoring vybraných ukazovateľov pre oblasť rozvoja informatizácie spoločnosti na roky 2017- 2019 79,000 EUR 17. Október 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Združená dodávka energií na roky 2018 – 2020 19,515,000 EUR 29. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 29,956 EUR 6. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 126 EUR 8. December 2017
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2017 147,839 EUR 28. Február 2018
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Združená dodávka elektriny 3,283,740 EUR 22. December 2017
Mesto Levoča Dodávka zemného plynu 197,202 EUR 5. Október 2018
Trenčiansky samosprávny kraj Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 405,504 EUR 19. December 2016
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie - ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 264,587 EUR 14. Február 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Združená dodávka elektrickej energie pre potreby MO SR 5,410,452 EUR 12. Marec 2019
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Dodávka elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku 10,675,600 EUR 15. Marec 2019
Národná transfúzna služba SR Osobné motorové vozidlá nižšej strednej triedy 42,500 EUR 14. December 2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Zemný plyn 12,946 EUR 30. September 2020
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Nákup plynu pre rezort MPSVR SR 418,225 EUR 11. Marec 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Osobné automobily nižšej kategórie 148,750 EUR 30. Jún 2019
Trenčiansky samosprávny kraj Združená dodávka elektrickej energie 628,942 EUR 27. December 2018
Mesto Nitra Osobné motorové vozidlo kategórie M1 SUV – 1ks 18,625 EUR 10. November 2020
Centrum pre deti a rodiny Istebné Nákup 5-miestneho osobného motorového vozidla 9,167 EUR 23. August 2019
Domov sociálnych služieb v Jabloni Združená dodávka elektriny 12,300 EUR 22. August 2019
Psychiatrická nemocnica Hronovce Združená dodávka elektrickej energie 65,322 EUR 24. Október 2019
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. Dodávky zemného plynu vrátane zodpovednosti za odchýlku 29,820 EUR 10. Jún 2020
Obec Hvozdnica Združená dodávka elektrickej energie 20,967 EUR 13. Júl 2020
Mesto Pezinok Dodanie elektrickej energie 291,954 EUR 8. December 2020
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Elektrická energia na roky 2022 - 2025 4 EUR 2. December 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Výsuvné plató do vozidla Ford Ranger 7,500 EUR 17. September 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Policajné vozidlá 4x4 SUV 24,057 EUR 1. Júl 2020
Obec Močenok Dodávka elektriny 0 EUR 4. Október 2017
Bytová správa, s.r.o. Dodávka elektrickej energie (r.2018) 14,000 EUR 9. Október 2017
Obec Bojničky Elektrická energia 33,629 EUR 12. December 2017
Obec Vysoká nad Kysucou Dodávka elektrickej energie na rok 2016 25,658 EUR 20. Január 2016
Slovenská konsolidačná, a.s. Poskytnutie služieb spracovania, hromadnej tlače, balenia a distribúcie zásielok. 65,074 EUR 22. Apríl 2016
Obec Konská Dodávka zemného plynu 3,268 EUR 16. Jún 2016
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany Dodávanie elektrickej energie 8,713 EUR 18. November 2016
Mesto Svidník Elektrická energia alebo ekvivalent 0 EUR 21. Marec 2018
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Osobné motorové vozidlo nižšej strednej triedy - segment "C" 32,151 EUR 24. Apríl 2018
Základná umelecká škola, Nové Zámky Združená dodávka elektriny 4,338 EUR 14. Máj 2018
Trenčiansky samosprávny kraj Nákup elektromobilu 24,917 EUR 25. September 2018
Exportno-importná banka Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu 41,797 EUR 7. Jún 2021
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Nákup elektrickej energie pre rok 2016 19,288 EUR 2. November 2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR 2,402 EUR 21. August 2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR 171,082 EUR 21. August 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 54,096 EUR 6. November 2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR 416,273 EUR 6. Júl 2013
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Dodávka zemného plynu 720,305 EUR 27. December 2016
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Združená dodávka energií 19,579,305 EUR 22. December 2016
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania za rok 2016 206,022 EUR 16. Marec 2017
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie pre obce patriace do ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 238,732 EUR 14. Marec 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Združená dodávka energií 19,953,292 EUR 22. December 2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Zemný plyn 4,000,000 EUR 9. Jún 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR 367,962 EUR 30. Jún 2017
Trenčiansky samosprávny kraj Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 327,767 EUR 19. December 2016
Mesto Pezinok DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE MESTO PEZINOK A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU 169,471 EUR 1. December 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR 626,659 EUR 21. August 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Združená dodávka elektrickej energie pre potreby MO SR 16,250,000 EUR 22. Marec 2018
ENERGO-SK, a.s. Dodávka zemného plynu a elektrickej energie 247,536 EUR 20. Marec 2018
Trenčiansky samosprávny kraj Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 528,505 EUR 19. December 2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR 325,388 EUR 21. August 2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR 488,512 EUR 17. Február 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 117,000,000 EUR 14. November 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 150,000,000 EUR 14. November 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 528,000 EUR 21. Marec 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 561,000 EUR 21. Marec 2019
Mestské kultúrne stredisko Sabinov Dodávka elektrickej energie 135,689 EUR 31. Október 2018
Materská škola Poľná 2, Veľký Krtíš zemný plyn 17,481 EUR 14. Október 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Osobný automobil triedy veľkých MPV (segment „H“ podľa klasifikácie použitej v štatistike ZAP SR) na prevoz menej ako 10 osôb alebo nákladu 27,498 EUR 27. Jún 2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Osobné motorové vozidlá 90,125 EUR 28. Jún 2019
Trenčiansky samosprávny kraj Dodávka elektrickej energie a zemného plynu 4,714,911 EUR 13. December 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Osobné automobily nižšej kategórie 148,750 EUR 30. September 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Policajné vozidlá 4x4 SUV 272,965 EUR 18. December 2019
Trenčiansky samosprávny kraj Nákup elektromobilu 27,083 EUR 6. September 2019
Mesto Turčianske Teplice Združená dodávka elektrickej energie do objektov vo vlastníctve objednávateľa na roky 2020 - 2021 217,374 EUR 5. November 2019
Banskobystrický samosprávny kraj Dodávka elektriny 1,782,294 EUR 2. November 2020
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Nákup plynu pre rezort MPSVR SR 468,078 EUR 11. Marec 2019
Mesto Turany Elektrická energia 64,898 EUR 14. December 2020
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Nákup plynu pre rezort MPSVR SR 631,423 EUR 11. Marec 2019
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dodávka elektrickej energie 56,572 EUR 13. Október 2017
Mesto Turčianske Teplice Združená dodávka elektrickej energie do objektov vo vlastníctve objednávateľa na roky 2018 - 2019 122,196 EUR 2. November 2017
Diagnostické centrum Dodávka elektrickej energie 13,640 EUR 2. November 2017
Exportno-importná banka Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu 14,534 EUR 7. November 2017
Technická univerzita v Košiciach Nové úžitkové motorové vozidlo s nákladným priestorom na prepravu tovaru 19,387 EUR 21. Apríl 2016
Mestské kultúrne stredisko Sabinov Dodávka zemného plynu 52,846 EUR 9. August 2016
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Nákup osobného motorového vozidla 41,596 EUR 14. November 2016
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany Dodávka elektrickej energie 17,337 EUR 9. December 2016
Výskumná agentúra Združená dodávka elektrickej energie 0 EUR 27. Február 2017
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. Osobné motorové vozidlo 219,999 EUR 13. Apríl 2018
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. Osobné motorové vozidlo 124,990 EUR 13. Apríl 2018
Ing. Ivan Kuchárik - LESNÉ A OKRASNÉ ŠKÔLKY Terénny automobil 32,990 EUR 17. Apríl 2018
Správa športových zariadení Levice Dodávka elektrickej energie 153,960 EUR 7. Jún 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Osobný automobil nižšej strednej triedy (segment „C“ podľa klasifikácie použitej v štatistike ZAP SR) určený na prepravu osôb 28,623 EUR 30. Júl 2018
Obec Štiavnik Združená dodávka plynu 62,781 EUR 20. August 2018
Štátny ústav pre kontrolu liečiv Osobné motorové vozidlá do 3,5 tony 41,090 EUR 14. Jún 2021
Obec Veľké Orvište elektrická enegia 13,735 EUR 12. Júl 2021
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Dodávka elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku 5,277,929 EUR 30. Jún 2021
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Nákup plynu pre rezort MPSVR SR 272,477 EUR 11. Marec 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Združená dodávka elektrickej energie pre potreby MO SR s garanciou pôvodu z obnoviteľných zdrojov energie 5,891,390 EUR 22. December 2021
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Nákup elektrickej energie 21,757 EUR 29. Júl 2014
Trenčiansky samosprávny kraj Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2020 (SEAP) 46,094 EUR 1. Apríl 2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR 287,754 EUR 6. Júl 2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup nových osobných automobilov nižšej kategórie 44,748 EUR 30. Jún 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu 267,000,000 EUR 28. November 2014
Mesto Levoča Dodávka elektrickej energie pre Mesto Levoča a organizácie mesta 2016-2017 453,744 EUR 17. August 2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR 281,328 EUR 21. August 2014
Trenčiansky samosprávny kraj Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 1,197,279 EUR 19. December 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 16,575 EUR 31. December 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 75,810 EUR 31. December 2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR 446,498 EUR 21. August 2014
Mesto Nové Zámky Združená dodávka elektriny 441,902 EUR 6. Jún 2018
Štatistický úrad Slovenskej republiky Osobné motorové vozidlo 51,630 EUR 9. Október 2018
Obec Močenok Dodávka elektriny 84,819 EUR 23. November 2018
Trenčiansky samosprávny kraj Združená dodávka elektrickej energie 2,254,708 EUR 27. December 2018
Trenčiansky samosprávny kraj Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 533,403 EUR 19. December 2016
ENERGO-SK, a.s. Dodávka zemného plynu a elektrickej energie 389,367 EUR 26. Marec 2019
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Osobné motorové vozidlá 83,058 EUR 11. Marec 2019
Trenčiansky samosprávny kraj Združená dodávka elektrickej energie 642,280 EUR 27. December 2018
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany Dodávanie elektrickej energie 14,583 EUR 28. Jún 2019
Trenčiansky samosprávny kraj Združená dodávka elektrickej energie 459,046 EUR 27. December 2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Nákup plynu pre rezort MPSVR SR 413,675 EUR 11. Marec 2019
ANIMA - Domov sociálnych služieb Dodávka elektrickej energie 9,762 EUR 2. November 2020
Mesto Poprad Dodávka elektriny 2,538,785 EUR 13. December 2019
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Nákup osobných motorových vozidiel 164,782 EUR 29. November 2019
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dodávka elektrickej energie 66,856 EUR 16. Júl 2019
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Dodávky zemného plynu pre rok 2020 200,854 EUR 20. September 2019
Mesto Levoča Dodávka elektrickej energie a súvisiace služby 212,714 EUR 7. Október 2019
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Elektrická energia pre rok 2020 v2. 87,978 EUR 10. Október 2019
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. Dodávka zemného plynu 110,436 EUR 16. Október 2019
Stredná odborná škola elektrotechnická Združená dodávka elektrickej energie, združená dodávka zemného plynu 181,205 EUR 22. Október 2019
Rozhlas a televízia Slovenska Osobné motorové vozidlo segmentu „D“ 10,991 EUR 13. November 2019
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Združená dodávka plynu 26,242 EUR 19. November 2019
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku Dodávka zemného plynu 27,988 EUR 25. November 2019
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Servis motorových vozidiel pre Banskobystrický kraj (3) 14,800 EUR 11. Marec 2020
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Servis motorových vozidiel pre Košický kraj (3) 11,110 EUR 11. Marec 2020
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Nákup plynu pre rezort MPSVR SR 615,858 EUR 11. Marec 2019
Mesto Trnava Združená dodávka zemného plynu 415,000 EUR 12. November 2020
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dodávka elektrickej energie 58,900 EUR 6. Máj 2020
Rozhlas a televízia Slovenska Osobný automobil segmentu „D“ a súvisiace služby (záručný servis) 57,400 EUR 18. Jún 2020
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Zemný plyn 26,051 EUR 30. Jún 2020
Mesto Svidník Elektrická energia alebo ekvivalent 80,907 EUR 31. Júl 2020
Slovenský hydrometeorologický ústav Nákup a dodávka zemného plynu 86,150 EUR 19. December 2017
Krajský súd v Banskej Bystrici Dodávka zemného plynu 20,320 EUR 17. Marec 2016
Obec Oščadnica Dodávka elektrickej energie 113,866 EUR 20. Jún 2016
Mesto Levoča Dodávka zemného plynu 138,445 EUR 24. Jún 2016
Obec Štiavnik Združená dodávka plynu 29,147 EUR 7. September 2016
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent 2,759 EUR 21. September 2016
Slovenský Strelecký Zväz Nový úžitkový automobil FORD Custom V362 alebo ekvivalent 25,650 EUR 26. September 2016
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne Osobný automobil Hyundai i30 hatchbak 1,6 CRDi (81 KW) FAMILY 12,000 EUR 21. December 2016
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. Osobné motorové vozidlo 24,999 EUR 13. Apríl 2018
Výskumný ústav vodného hospodárstva Automobil do ťažkého terénu (pick up) s príslušenstvom 94,417 EUR 9. Júl 2018
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany Dodávanie elektrickej energie 14,535 EUR 28. Jún 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 1,756 EUR 9. September 2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia 30,526 EUR 31. Marec 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Združená dodávka elektrickej energie pre potreby MO SR s garanciou pôvodu z obnoviteľných zdrojov energie 4,308,407 EUR 1. Marec 2021
Mesto Nové Zámky Združená dodávka elektriny 206,582 EUR 26. Apríl 2021
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Automobily do 3,5 tony s príslušenstvom_DNS 193,028 EUR 23. November 2021
Obec Jaslovské Bohunice Elektrická energia 338,173 EUR 21. November 2016
Mesto Liptovský Mikuláš Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – PSO 417 225,614 EUR 1. December 2017
Združenie miest a obcí Spiša Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie – ZMO Spiša 224,096 EUR 29. Október 2018
Mesto Hlohovec Dodanie elektrickej energie 80,562 EUR 23. Január 2019
Základná škola s materskou školou Bystričany Dodávka elektrickej energie 18,004 EUR 9. November 2018
Technické služby Brezno Dodávka elektrickej energie 202,794 EUR 27. Február 2019
Základná umelecká škola Stará Turá Dodávka elektrickej energie 2,591 EUR 21. November 2018
Základná škola Slovenská Kajňa Dodávka elektrickej energie 2,354 EUR 7. Máj 2019
Mesto Bardejov Dodávka elektrickej energie 36,683 EUR 24. Máj 2019
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa Združená dodávka elektrickej energie 25,506 EUR 28. Máj 2019
Bratislavský samosprávny kraj Reklamné služby - plošná printová inzercia 132,999 EUR 20. Jún 2019
Základná škola Dodávka elektrickej energie 20,493 EUR 2. November 2020
Stredná odborná škola Dodávka zemného plynu 40,131 EUR 15. August 2019
Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice Združená dodávka elektrickej energie 3,150 EUR 19. December 2019
Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu Dodávka zemného plynu 16,877 EUR 6. November 2017
Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné Elektrická energia 10,573 EUR 3. December 2020
Mesto Sabinov Dodávka elektrickej energie 137,508 EUR 16. Jún 2020
Stredná odborná škola potravinárska Dodávka elektrickej energie 9,512 EUR 24. Október 2017
Základná umelecká škola Stará Turá Dodávka elektrickej energie 2,178 EUR 11. December 2017
Základná škola s materskou školou E.A.Cernana Dodávka elektrickej energie 4,999 EUR 7. December 2017
Mesto Hlohovec Dodávka zemného plynu 36,737 EUR 2. Február 2018
Psychiatrická nemocnica Dodávka zemného plynu 66,899 EUR 3. August 2016
Obec Smižany Dodávka elektrickej energie 33,333 EUR 2. November 2016
Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok Plyn - dodávka 27,818 EUR 8. November 2016
Základná škola s materskou školou Dodávka zemného plynu 31,519 EUR 21. November 2016
Slovak Business Agency Reprezentatívny telefonický prieskum zameraný na zisťovanie názorov a stanovísk malých a stredných podnikateľov na využívanie externých foriem financovania 9,876 EUR 25. Január 2017
Základná škola v Raslaviciach Dodávka zemného plynu 25,062 EUR 8. Marec 2017
Obec Kanianka Dodávka elektrickej energie 19,083 EUR 20. September 2018
Obec Veselé elektrická enegia 26,381 EUR 19. Máj 2021
Mesto Trenčín Zavedenie a prevádzkovanie platobného systému na úhradu parkovného prostredníctvom SMS správ mobilného telefónu 398,784 EUR 16. December 2016
Mesto Šurany Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – PSO 517 35,067 EUR 20. November 2017
Mesto Piešťany Nákup palív – združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre odberné miesta - 2 600,000 EUR 23. Február 2018
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – ZMOS 306,210 EUR 7. Máj 2018
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. Dodávka elektriny 750,819 EUR 18. Január 2019
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov Dodávka elektriny 1,365,058 EUR 11. Január 2019
Mesto Bojnice Dodávka zemného plynu 28,188 EUR 27. November 2018
Mesto Žiar nad Hronom Dodávka zemného plynu 2019-2020 31,446 EUR 28. November 2018
Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo Dodávka zemného plynu 33,000 EUR 31. Júl 2019
Základná škola s materskou školou Združená dodávka elektrickej energie 6,023 EUR 17. Jún 2020
Bratislavský samosprávny kraj Reklamné služby - plošná printová inzercia 124,708 EUR 7. Október 2020
Spojená škola Združená dodávka elektrickej energie na obdobie od 1.7.2017 do 30.6.2019 20,507 EUR 13. Apríl 2017
Slovenská inovačná a energetická agentúra Nákup osobných automobilov 107,496 EUR 20. December 2017
NOVOVITAL Elektrická energia 72,871 EUR 22. December 2017
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany Združená dodávka zemného plynu 8,986 EUR 17. August 2016
Obec Jenkovce Dodávka zemného plynu 10,562 EUR 11. November 2016
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany Združená dodávka elektrickej energie 13,855 EUR 10. Júl 2018
Mesto Rajecké Teplice Dodávka zemného plynu 63,197 EUR 14. September 2018
Základná škola s materskou školou Združená dodávka elektrickej energie 6,700 EUR 15. Jún 2018
Galéria mesta Bratislavy Dodávka zemného plynu z distribučnej siete, vrátane prevzatia záruky za odchýlku 0 EUR 7. September 2018
Základná škola s materskou školou Moravany nad Váhom zemný plyn 6,721 EUR 1. Marec 2021
Slovak Business Agency Monitorovanie podnikateľského prostredia v SR prostredníctvom prieskumov 36,300 EUR 26. August 2021
Slovak Business Agency Monitorovanie podnikateľského prostredia v SR prostredníctvom prieskumov 368,800 EUR 26. August 2021
Slovak Business Agency Monitorovanie podnikateľského prostredia v SR prostredníctvom prieskumov 172,400 EUR 26. August 2021
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia Dodávka elektrickej energie 19,067 EUR 26. Október 2018
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. Dodávka elektrickej energie 38,353 EUR 6. November 2018
Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu Dodávka zemného plynu 21,667 EUR 18. Október 2018
SZRB Asset Management, a.s. Operatívny lízing osobných automobilov strednej triedy 68,995 EUR 11. November 2020
Obec Smižany Dodávka elektrickej energie 41,499 EUR 17. Október 2019
Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu Dodávka zemného plynu 21,190 EUR 23. Október 2019
Akadémia umení v Banskej Bystrici Dodávka elektrickej energie 34,733 EUR 26. November 2019
Obec Smižany Dodávka elektrickej energie 41,348 EUR 23. November 2020
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku - NÚ. 74,599 EUR 18. Máj 2020
Slovenská kanoistika Nové osobné motorove vozidlo - minibus alebo ekvivalent, farba - Blazer Blue alebo ekvivalen, motor - diesel, prevodovka - manuálna 6M stupňová 27,747 EUR 22. December 2020
Mesto Piešťany Nákup palív – združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre odberné miesta - 2 17,647 EUR 8. December 2020
Mesto Piešťany Nákup palív – združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre odberné miesta - 2 25,453 EUR 8. December 2020
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Osobné motorové vozidlo kombi 12,449 EUR 11. September 2020
Mesto Gelnica Dodávka zemného plynu 2021 28,681 EUR 6. Október 2020
Základná škola s materskou školou Hôrky Dodávka zemného plynu 40,425 EUR 13. Október 2017
Technické služby Brezno Dodávka elektrickej energie 182,414 EUR 21. November 2017
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia Dodávka elektrickej energie 14,260 EUR 28. November 2017
Psychiatrická nemocnica Dodávka zemného plynu 81,086 EUR 2. Február 2018
Obec Smižany Dodávka elektrickej energie 38,028 EUR 25. November 2016
Technické služby Brezno Dodávka elektrickej energie 44,260 EUR 2. December 2016
Bratislavský samosprávny kraj Reklamné a marketingové služby - vklad inzercie 34,498 EUR 22. Marec 2017
Mesto Sabinov Dodávka elektrickej energie 0 EUR 22. Jún 2018
Zoologická záhrada Vozidlo na transport jedincov (L489) 29,992 EUR 3. September 2018
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. Dodávka elektrickej energie 20,417 EUR 19. Jún 2018
Obec Veľké Ripňany elektrická enegia 84,877 EUR 7. Júl 2021
Obec Sebedražie Nákup zemného plynu-CVO114 165,827 EUR 11. Júl 2014
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku 97,696 EUR 2. November 2018
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín Dodávka zemného plynu 17,583 EUR 19. Október 2018
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Nové osobné motorové vozidlo Hyundai Nová i30 alebo ekvivalent 41,666 EUR 19. Máj 2017
Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo Dodávka zemného plynu 27,660 EUR 1. August 2017
Reedukačné centrum Dodávka zemného plynu 48,678 EUR 16. Október 2017
Základná škola v Raslaviciach Dodávka elektrickej energie 18,329 EUR 16. November 2017
Mesto Trenčín Dodávka zemného plynu 50,605 EUR 23. November 2017
Obec Hvozdnica Združená dodávka plynu 16,092 EUR 26. Máj 2016
BIOPEL, a. s. Osobné motorové vozidlá 106,491 EUR 28. Júl 2016
Obec Bystričany Dodávka zemného plynu 44,961 EUR 2. November 2016
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia Dodávka elektrickej energie 9,167 EUR 14. November 2016
Základná umelecká škola Stará Turá Dodávka elektrickej energie 1,946 EUR 12. December 2016
Mesto Trenčín Dodávka elektrickej energie 215,208 EUR 24. September 2018
Mestské lesy v Bratislave Terénne vozidlo 36,900 EUR 14. Júl 2014
Združenie miest a obcí Spiša Spoločné obstarávanie elektrickej energie. 284,777 EUR 5. Február 2016
Mesto Bardejov Elektromobil 29,991 EUR 27. September 2018
Obec Zemianske Kostoľany Dodávka zemného plynu 9,095 EUR 17. Apríl 2019
Základná škola J. A. Komenského Revúca Dodávka elektrickej energie 10,018 EUR 14. Máj 2019
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach Dodávka elektrickej energie na rok 2020 453 EUR 19. September 2019
Mesto Trenčín Dodávka zemného plynu 150,250 EUR 3. Október 2019
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. Dodávka elektrickej energie 35,253 EUR 6. December 2019
Technické služby Brezno Dodávka elektrickej energie 214,988 EUR 19. December 2019
Slovenský ľudový umelecký kolektív Osobné motorové vozidlo na prepravu osôb 24,000 EUR 28. Február 2020
Základná škola s materskou školou Hvozdnica Združená dodávka plynu 11,646 EUR 15. Jún 2020
Mesto Veľký Krtíš DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU 191,466 EUR 10. December 2020
Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice Združená dodávka elektrickej energie 3,500 EUR 23. December 2020
Mestská časť Košice - Krásna Združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu 0 EUR 2. November 2017
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave Motorové vozidlo osobné 18,742 EUR 21. Marec 2016
Mesto Sabinov Dodávka zemného plynu 68,713 EUR 1. Apríl 2016
Obec Zemianske Kostoľany Dodávka elektrickej energie 46,771 EUR 4. November 2016
Obec Zemianske Kostoľany Dodávka zemného plynu 9,172 EUR 4. November 2016
Mesto Žiar nad Hronom Dodávka zemného plynu 39,092 EUR 30. November 2016
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Osobné motorové vozidlá 807,800 EUR 23. Marec 2021
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Osobné motorové vozidlá 772,800 EUR 23. Marec 2021
Obec Orechová Potôň Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb-CVO614 1,678,128 EUR 22. December 2014
Mesto Piešťany Nákup palív - združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre odberné miesta 46,931 EUR 17. December 2013
Mesto Piešťany Nákup palív - združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre odberné miesta 61,067 EUR 17. December 2013
Mesto Trenčín Dodávka zemného plynu 134,970 EUR 28. September 2018
Obec Bystričany Dodávka zemného plynu 63,167 EUR 5. November 2018
Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi Dodávka zemného plynu 10,787 EUR 22. Október 2018
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. Združená dodávka elektrickej energie na 12 mesiacov 32,016 EUR 15. Október 2020
Obec Jaslovské Bohunice Dodávka elektrickej energie 186,775 EUR 12. November 2020
Mesto Gelnica Dodávka zemného plynu 33,044 EUR 21. Október 2019
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. Združená dodávka elektrickej energie na 12 mesiacov 33,674 EUR 13. November 2019
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Dodávka elektriny 62,246 EUR 16. Február 2021
Mesto Piešťany Nákup palív – združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre odberné miesta - 2 30,888 EUR 18. December 2019
Mesto Piešťany Nákup palív – združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre odberné miesta - 2 74,489 EUR 18. December 2019
Bratislavský samosprávny kraj Reklamné služby- plošná printová inzercia 94,417 EUR 13. Jún 2017
Slovenská agentúra životného prostredia Osobné motorové vozidlá - hatchback 64,542 EUR 11. Apríl 2016
Obec Terchová Dodávka zemného plynu 25,162 EUR 27. Apríl 2016
Mesto Rajecké Teplice Dodávka zemného plynu 44,781 EUR 17. August 2016
Obec Bežovce Dodávka zemného plynu 9,241 EUR 8. November 2016
Mesto Sabinov Dodávka zemného plynu 53,112 EUR 11. Apríl 2018
Materská škola - Óvoda, Cyrilometódska 42, Nové Zámky Združená dodávka elektriny 2,313 EUR 18. Máj 2018
Centrum voľného času PYRAMÍDA, Jánošíkova 1, Nové Zámky Združená dodávka elektriny 2,282 EUR 23. Máj 2018
Základná škola Dodávka elektrickej energie 23,244 EUR 24. September 2018
Základná škola J. A. Komenského Revúca Dodávka elektrickej energie 10,480 EUR 13. Jún 2018
Základná škola s materskou školou, Školská 528, Veľké Ripňany zemný plyn 44,892 EUR 19. Máj 2021
Základná škola s materskou školou zemný plyn 8,131 EUR 16. Jún 2021
Obec Smižany Nákup elektrickej energie pre rok 2016 11,131 EUR 24. November 2015
Divadlo Andreja Bagara v Nitre Dodávka elektrickej enregie 79,368 EUR 5. Apríl 2019
Združenie miest a obcí Spiša Príležitostné spoločné obstarávanie zemného plynu – ZMO Spiša 256,359 EUR 2. November 2018
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV ESS 9_Zber dát 84,000 EUR 11. December 2018
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. Združená dodávka elektrickej energie na 12 mesiacov 16,248 EUR 9. November 2018
Obec Rudina Dodávka zemného plynu 16,356 EUR 20. November 2018
Mesto Bánovce nad Bebravou Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Mesto Bánovce nad Bebravou 352,982 EUR 4. December 2019
Obec Vyhne Dodávka zemného plynu (r.2020,2021) 39,306 EUR 19. August 2019
Stredná odborná škola potravinárska Dodávka elektrickej energie 10,482 EUR 24. Október 2019
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany Združená dodávka elektrickej energie 12,980 EUR 19. Júl 2017
Obec Vyhne Dodávka zemného plynu (r.2018,2019) 28,549 EUR 16. Október 2017
Mesto Bojnice Združená dodávka elektrickej energie 10,694 EUR 7. November 2017
Mesto Prievidza Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku 166,162 EUR 17. Máj 2016
Obec Sklené Teplice Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017,2018 26,386 EUR 27. Máj 2016
Obec Tovarné Dodávka zemného plynu 2,608 EUR 13. Október 2016
Bratislavský samosprávny kraj Plošná printová inzercia 185,000 EUR 9. Júl 2018
Obec Hvozdnica Združená dodávka plynu 27,905 EUR 20. August 2018
Mesto Kremnica Dodávka elektrickej energie 514,616 EUR 2. September 2020
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Nákup motorových vozidiel 47,916 EUR 30. Jún 2021
Obec Lodno Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb - PSO 916 441,731 EUR 28. November 2016
Stredná odborná škola potravinárska Dodávka elektrickej energie 11,695 EUR 12. November 2018
Mesto Gelnica Dodávka zemného plynu 43,590 EUR 26. Október 2018
Slovenská kanoistika Nové osobné motorove vozidlo - minibus alebo ekvivalent, farba - Biela alebo ekvivalen, motor - diesel, prevodovka - automatická 38,625 EUR 15. Október 2020
Mestské kultúrne stredisko Elektrická energia 13,329 EUR 16. September 2019
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku - NÚ. 94,550 EUR 11. November 2019
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 424,227 EUR 16. Apríl 2020
Mesto Žiar nad Hronom Dodávka zemného plynu 2021-2022 36,303 EUR 18. December 2020
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach Dodávka elektrickej energie na rok 2018,2019 22,959 EUR 24. Júl 2017
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Motorové vozidlá 206,386 EUR 17. Október 2016
Mestská časť Košice - Krásna Dodávka elektrickej energie 0 EUR 30. November 2016
Obec Dolný Hričov Dodávka zemného plynu 14,662 EUR 20. Apríl 2018
Základná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky Združená dodávka elektriny 20,706 EUR 18. Máj 2018
Spojená škola Dodávka zemného plynu 10,743 EUR 3. September 2018
Mesto Trenčín Dodávka elektrickej energie 23,238 EUR 12. Jún 2018
Základná škola Dodávka zemného plynu 33,487 EUR 21. September 2018
Mesto Prievidza Dodávka zemného plynu 13,832 EUR 21. Máj 2021

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×