Osoba

Ing. Ladislav Náměstek


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Ladislav Náměstek
Adresa:
Na louce 569/20 Praha 10 10900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
69 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
3
Aktívne na UVOstat.sk:
1
Obstarávaní:
53
Zmlúv:
60
V celkovej hodnote:
46,513,770 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
PRAGOLAB s.r.o. 31352839 Áno
Pragolab s.r.o. 48029289 Nie
PRAGOLAB s.r.o. 48029289 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
PRAGOLAB s.r.o. 31352839 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Slovenský hydrometeorologický ústav Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia 15,567,416 EUR 12. Apríl 2019
Univerzita Komenského v Bratislave ACCORD - Dodávka laboratórnych prístrojov pre FMFI UK a PRIF UK 773,166 EUR 25. Máj 2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Motorizovaný mikroskop s U-optickou trasou 21,731 EUR 27. September 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum 52,900 EUR 31. Máj 2018
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky VYBAVENIE LABORATÓRIÍ 1,734,270 EUR 6. December 2019
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky VYBAVENIE LABORATÓRIÍ 5,376,010 EUR 16. December 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nákup prístrojového vybavenia pre analýzu drog 167,605 EUR 29. Január 2021
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nákup prístrojového vybavenia pre analýzu drog 127,050 EUR 29. Január 2021
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nákup prístrojového vybavenia pre analýzu drog 16,500 EUR 29. Január 2021
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Plynový chromatograf s hmotnostným spektrometrom 123,780 EUR 30. Jún 2017
Výskumný ústav vodného hospodárstva Laboratórne vybavenie - ONLINE INTERNAL STANDARD KIT ICAP Q 1,117 EUR 8. September 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Software pre orientáciu v mikroskopovanej vzorke 2,245 EUR 8. Október 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Binokulárny študentský vzpriamený mikroskop s príslušenstvom 13,358 EUR 19. Júl 2019
Štátny ústav pre kontrolu liečiv FTIR spektrometr s ATR nástavcom s diamantovým kryštálom 46,958 EUR 26. September 2019
Univerzitná nemocnica Bratislava UV/VIS SPEKTROFOTOMETER 8,900 EUR 12. Jún 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Binokulárny študentský vzpriamený mikroskop s príslušenstvom 21,583 EUR 19. Apríl 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Príslušenstvo pre mikroskopovanie živých buniek 5,430 EUR 6. Október 2017
Ústav zoológie SAV Kolóna 467 EUR 5. August 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Profylaktika a nastavenie laboratórneho prístroja - plynového chromatografu s detektormi 1,340 EUR 14. November 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum 43 EUR 30. Jún 2019
DB Biotech, a.s. Laboratórne prístroje 180,400 EUR 27. Marec 2019
Ústav zoológie SAV Kolóna 375 EUR 6. December 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Vedecký mikroskop s kamerou a ovládacím softvérom 5,910 EUR 17. Máj 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Laboratórny invertovaný mikroskop DMi 1 + MC120HD 4,675 EUR 20. Október 2016
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Héliový pyknometer 19,529 EUR 9. Marec 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórne prístroje 4,195 EUR 29. November 2021
Výskumný ústav vodného hospodárstva Laboratórne prístroje pre analýzy vody (EVO) 1,760,408 EUR 2. September 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra oprava a údržba presných zariadení 27,896 EUR 23. Október 2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Prenájom fluorescenčného zdroja a špeciálnej optiky pre mikroskop Leica 7,917 EUR 7. September 2018
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát ZARIADENIA NA ŠTÚDIUM ŠTRUKTÚRY STAVEBNÝCH MATERIÁLOV 45,500 EUR 20. November 2014
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Kvapalinový chromatograf s kvartérnou analytickou pumpou a s DAD detektorom 23,460 EUR 24. Júl 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Príslušenstvo k mikroskopom Leica 4,500 EUR 29. September 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Profylaktika a nastavenie plynového chromatografu s Fourierovou transformáciou GC/FTIR 1,450 EUR 14. November 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórne prístroje 13,334 EUR 8. Jún 2021
Slovenský hydrometeorologický ústav Nákup náhradných dielov ThermoFicher Teom. 109,941 EUR 26. November 2014
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Školenia pre potreby projektu ITMS 26110230087 2,090 EUR 21. Január 2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Prenájom fluorescenčného zdroja a špeciálnej optiky pre mikroskop Leica 9,167 EUR 27. September 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Vysokotlakový reaktor so zmiešavaním 20,950 EUR 24. Marec 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Mikroskop s kresliacim ramenom 7,423 EUR 15. Máj 2018
Univerzita Komenského v Bratislave Technologické zariadenia pre Univerzitný vedecký park UK - Prístroje 8,337,600 EUR 13. Júl 2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Prenájom fluorescenčnej jednotky vrátane fluorescenčnej kamery a špeciálnej optiky k mikroskopu Leica DM2500 3,500 EUR 2. November 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Laboratórne prístroje a zariadenia 34,260 EUR 22. August 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum 43 EUR 31. December 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Oprava a nastavenie laboratórneho prístroja - plynového chromatografu s detektormi 3,241 EUR 11. Júl 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Prenájom fluorescenčnej jednotky vrátane fluorescenčnej kamery a špeciálnej optiky k mikroskopu Leica DM2500 3,500 EUR 8. November 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Profylaktika a nastavenie plynového chromatografu s hmotnostným detektorom GC/MS Polaris Q 1,055 EUR 14. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Stereomikroskop s fúznou optikou 2,992 EUR 15. Máj 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Opravy a údržba presných zariadení 15,500 EUR 19. Júl 2021
Fakultná nemocnica Trnava Hmotnostný spektrometer pracujúci na princípe trojitého kvadrupólu s kvapalinovým chromatografom pre analýzu liečiv - 1 ks 351,500 EUR 7. Október 2021
Ústav anorganickej chémie SAV Infračervená cela (IČ cela) 39,498 EUR 27. August 2014
Slovenská akadémia vied (SAV) Prístrojové vybavenie pre výskumné centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV 2,813,929 EUR 1. December 2021
Slovenská akadémia vied (SAV) Prístrojové vybavenie pre výskumné centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV 5,493,116 EUR 1. December 2021
Slovenská akadémia vied (SAV) Prístrojové vybavenie pre výskumné centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV 2,963,467 EUR 1. December 2021
Neurobiologický ústav SAV Membrany pre laserovu mikrodisekciu 588 EUR 8. December 2016
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied Údržba a servis vybraných laboratórnych prístrojov a zariadení 9,996 EUR 17. September 2014
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied Údržba a servis vybraných laboratórnych prístrojov a zariadení 29,736 EUR 17. September 2014
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied Údržba a servis vybraných laboratórnych prístrojov a zariadení 19,920 EUR 29. September 2014
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied Potenciostat s EIS, elektrochemická nádobka pre ploché vzorky s príslušenstvom 6,133 EUR 24. Apríl 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline Plynový chromatograf s príslušenstvom 72,619 EUR 25. September 2019
Neurobiologický ústav SAV Membrany pre laserovu mikrodisekciu 588 EUR 11. Október 2017

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×