CPV kód

35110000-8

Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 23 929 EUR
Mesto Prešov 7 50 413 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 155 399 093 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 1 195 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 460 000 EUR
Horská záchranná služba 4 239 484 EUR
Obec Veľká Ves nad Ipľom 1 1 488 EUR
Obec Korňa 2 71 142 EUR
Obec Balog nad Ipľom 1 964 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DeLUX - SM, s.r.o. 1 2 741 400 EUR
HESTON s.r.o. 2 9 130 000 EUR
GAAD REAL, s.r.o. 2 13 100 000 EUR
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., 4 41 287 529 EUR
JaGa Bratislava spol. s r.o. 1 60 000 EUR
PYRA, spol. s r.o. 2 133 515 EUR
REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. 1 1 722 EUR
Medishop Slovakia, s.r.o. 1 1 195 EUR
PRAKTIKPUMP, s.r.o. 1 4 158 EUR
LBM - Bratislava s.r.o. 1 42 000 EUR
Montservis, s.r.o. 1 7 027 EUR
ANZA - CZ s.r.o. 1 1 595 EUR
STRAŽAN s.r.o. 1 400 000 EUR
Techno Group, spol. s r.o. 1 30 492 EUR
Geodesign Latitud 57 Aktiebolag 1 5 060 000 EUR
GUMOTEX, akciová společnost 2 10 480 000 EUR
TOP TEAM spol. s r.o. Košice 1 816 000 EUR
PRO-DIVE s.r.o. 1 778 EUR
FLORIAN, s.r.o. 2 30 772 338 EUR
PYROKOMPLET s.r.o. 6 38 657 363 EUR
BVH, spol. s r.o. 1 2 741 000 EUR
Prometeus - SL s.r.o. 1 964 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 1 872 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 1 014 EUR
Ib-elektro s.r.o. 1 185 EUR
STEBERG s.r.o. 5 269 404 EUR
SLOVASTAV, s. r. o. 1 1 333 EUR
3Fin s. r. o. 1 1 298 EUR
URBANSTAU s.r.o. 1 103 991 EUR
SAFE TIME, spol. s r.o. 3 352 674 EUR
KNEZEK SK s.r.o. 1 13 246 EUR
Outland s.r.o. 1 1 374 EUR
Johan ENVIRO s.r.o. 1 3 373 EUR
IMIDJEX spol. s r.o. 1 29 142 EUR
GIEGO s.r.o. 1 725 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Servis a opravy zariadení Holmatro pre potreby Hasičského a Záchranného zboru SR Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 60 000 60000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Technické prostriedky a náhradné diely pre manipuláciu s tekutými pohonnými látkami (PHM) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 622 8622.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
ROSENBAUER - Špeciálna hasičská technika Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 400 000 400000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Prenosné protipovodňové zábrany Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 17 000 000 17000000.0 EUR 2015 Tovary Áno 5
Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 580 236 3580236.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 430 780 7430780.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 29 914 575 29914575.0 EUR 2014 Tovary Áno 3
Prenosné protipovodňové zábrany Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 135 000 3135000.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 361 938 361938.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Materiálno-technické vybavenie lezeckej skupiny – lezecký materiál pre HaZZ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 644 251 2644251.0 EUR 2017 Tovary Áno 2
Nákup termokamery Mesto Prešov 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súpravy záchranných nafukovacích chodníkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 37 632 37632.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zlaňovacia postroj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 360 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nosidlá záchranárske Horská záchranná služba 47 900 47900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrocentrála s príslušenstvom Mesto Prešov 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plávajúce čerpadlo s príslušenstvom Mesto Prešov 1 700 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súpravy záchranných nafukovacích chodníkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 37 632 37632.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Evakuačná sieť do podvesu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 141 832 141832.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Zlepšenie materiálno - technického zabezpečenia hasičského zboru, dodanie výstroja a výzbroje Obec Korňa 51 999 51999.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hasičský materiál a technika Mesto Prešov 15 900 15900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Evakuačná sieť do podvesu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 149 268 149268.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nosidlá záchranárske Horská záchranná služba 112 652 112652.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Požiarna hadica PZ52 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 135 135.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplnenie materiálno - technického zabezpečenia Dobrovoľného hasičského zboru Obec Korňa 34 990 34990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laná, záchranárske, bezpečnostné vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 825 2825.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie pre DHZO Obec Veľká Ves nad Ipľom 1 800 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup prenosného automatického defibrilátoru Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 550 1550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie DHZO Obec Balog nad Ipľom 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Záchranárske a bezpečnostné vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 569 569.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezpečnostný opasok pre hasičov s voliteľnou výbavou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 352 000 352000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Transportné prostriedky a nosidlá záchranárske Horská záchranná služba 79 632 79632.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie na čistenie a údržbu požiarnych hadíc s príslušenstvom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 007 121 1007121.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Nákup sorpčných materiálov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 702 3702.24 EUR 2019 Tovary Nie 1
hasičské a záchranné vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 046 1046.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hasičské a záchranárske vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 039 2039.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Transportné prostriedky a záchranárske nosidlá Horská záchranná služba 62 202 62202.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hasičská technika, materiál, výzbroj a výstroj Mesto Prešov 9 759 9759.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hasičská výstroj Mesto Prešov 4 500 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hasičské a záchranné vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 480 5480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hasičské a záchranné vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 186 186.46 EUR 2020 Tovary Nie 1
Horolezecké lano Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 933 933.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup sorpčných materiálov a priemyselných utierok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 905 4905.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Horolezecké lano Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 933 933.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hasičská technika, materiál, výzbroj a výstroj 2020 Mesto Prešov 19 000 19000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×