CPV kód

90900000-6

Čistiace a sanitárne služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 449 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 2 866 413 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 43 171 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 24 989 EUR
Domov seniorov Lamač 2 167 334 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 1 133 839 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 16 925 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 7 1 143 016 EUR
Centrum výcviku Lešť 4 15 707 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 141 667 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 349 285 EUR
Slovenské národné múzeum 1 468 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 4 662 300 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 2 858 250 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 2 206 755 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 26 914 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 71 47 027 304 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 1 42 480 EUR
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 2 103 792 EUR
MEDIK - M, n. o. 1 105 577 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 105 107 293 386 EUR
Seniorcentrum Staré Mesto 1 12 667 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 1 7 500 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
SLOVCLEAN a.s. 1 349 285 EUR
ORIOLA SK s.r.o. 2 16 925 EUR
SLUŽBY - SERVIS spol. s r.o. 1 43 171 EUR
VIALLE PLUS, s.r.o. 1 1 133 839 EUR
AMG Security s.r.o. 2 154 989 EUR
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 24 13 461 981 EUR
AB Facility s. r. o. 19 14 492 231 EUR
STAEG Slovakia, spol. s r. o. 1 17 350 EUR
KLINTON, s. r. o. 1 149 984 EUR
Global Facility a. s. 1 39 900 EUR
Mgr. Jana Olašáková-ORIOLA-CLEAN 1 42 480 EUR
cata-REAL, s.r.o. 7 11 705 931 EUR
EUROCLEAN s.r.o. 78 73 667 789 EUR
AKS group s.r.o. 1 3 500 EUR
METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť 9 6 233 987 EUR
ISS Facility Services spol. s r.o. 10 6 205 407 EUR
Peter Duchyňa - HOPOS 1 4 662 300 EUR
PARK - M, s.r.o. 1 105 577 EUR
NIBIA s. r. o. 1 159 999 EUR
ATALIAN SK s. r. o. 5 800 210 EUR
SEHOS PLUS s. r. o. 1 7 500 EUR
CWS-boco Slovensko, s.r.o. 1 11 501 EUR
Lindström, s.r.o. 1 15 413 EUR
Bohumír Tarnoci - B.T.SERVIS 1 449 EUR
Sanita a technika, s.r.o. 2 8 317 EUR
Jan Múdry - A.D.S 1 3 890 EUR
AMG Facility s.r.o. 2 103 792 EUR
ISTER CENTRUM s.r.o. 2 154 333 EUR
EXIN clean s.r.o. 3 507 239 EUR
ips cleaning s.r.o. 1 197 998 EUR
ZET dip s. r. o. 1 468 EUR
SOLUTION s.r.o. 27 33 625 597 EUR
Purity of LIFE service s.r.o. 1 166 855 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Upratovacie služby Domov seniorov Lamač 39 900 39900.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Upratovacie služby Mesto Liptovský Mikuláš 38 780 38780.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Upratovacie služby Domov seniorov Lamač 160 000 160000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Upratovacie služby Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 39 900 39900.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Upratovacie služby Krajská prokuratúra Nitra 39 210 39210.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Čistenie železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 795 693 795693.0 EUR 2015 Služby Nie 3
POSKYTOVANIE SLUŽIEB ČISTENIA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 14 980 196 14980196.0 EUR 2016 Služby Nie 3
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 11 809 11809.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Poskytovanie služieb čistenia železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 843 349 843349.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Poskytovanie služieb čistenia železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 666 009 666009.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5 467 091 5467091.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Čistenie železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 796 848 796848.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Čistenie železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 691 935 691935.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Zabezpečenie externých upratovacích a čistiacich služieb kancelárskych a prevádzkových priestorov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 133 839 1133839.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 662 300 4662300.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Čistenie železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 853 291 853291.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Čistenie železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 699 394 699394.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Čistenie železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 776 023 776023.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Poskytovanie služieb čistenia železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 942 272 942272.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE UPRATOVANIE ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MEDIK - M, n. o. 134 880 134880.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 181 034 181034.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Poskytovanie služieb čistenia železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 741 258 741258.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 333 040 333040.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Poskytovanie služieb čistenia železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 566 686 566686.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 331 382 331382.0 EUR 2016 Služby Nie 3
Poskytovanie služieb čistenia železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 862 793 862793.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 367 814 367814.0 EUR 2016 Služby Nie 3
Poskytovanie služieb čistenia železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 887 851 887851.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 334 900 334900.0 EUR 2016 Služby Nie 3
Poskytovanie služieb čistenia železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 864 636 864636.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Servisné upratovanie, čistenie, dezinfekcia a doplnkové služby Fakultná nemocnica Trenčín 2 858 250 2858250.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Čistenie železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 25 597 082 25597082.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 362 524 362524.0 EUR 2016 Služby Nie 3
Čistenie železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 221 851 221851.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5 846 921 5846921.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 258 597 258597.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 77 495 77495.0 EUR 2016 Služby Nie 3
Čistenie železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 616 770 1616770.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Zmluva o servisnom prenájme čistiacich rohožiek Úrad vlády Slovenskej republiky 29 337 29336.78 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby 2016 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 55 688 55688.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Čistenie mobilných toaliet Centrum výcviku Lešť 4 999 4999.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Čistenie mobilných toaliet Centrum výcviku Lešť 4 999 4999.0 EUR 2016 Služby Nie 1
tepovanie matracov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 450 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby od 02.01.2017 do 30.12.2017, pondelok až piatok - denný 7 hodinový pracovný úväzok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000 10000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 56 000 56000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby od 02.01.2017 do 30.12.2017, pondelok až piatok - denný 7 hodinový pracovný úväzok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 990 9990.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Denné upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby, denný dovoz, rozvoz a manipulácia so stravou pre pacientov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 165 000 165000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Čistenie mobilných toaliet Centrum výcviku Lešť 4 999 4999.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Denné upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby, denný dovoz, rozvoz a manipulácia so stravou pre pacientov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 165 000 165000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Čistenie mobilných toaliet (CC) Centrum výcviku Lešť 6 100 6100.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie služby Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 9 000 9000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Denné upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby, denný dovoz, rozvoz a manipulácia so stravou pre pacientov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 165 000 165000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Denné upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby, denný dovoz, rozvoz a manipulácia so stravou pre pacientov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 165 000 165000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby Seniorcentrum Staré Mesto 15 240 15239.95 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby, ekologické a bez chlórové SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 56 000 56000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Denné upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby, denný dovoz, rozvoz a manipulácia so stravou pre pacientov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 208 500 208500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Denné upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby, denný dovoz, rozvoz a manipulácia so stravou pre pacientov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 208 489 208489.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Denné upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby, denný dovoz, rozvoz a manipulácia so stravou pre pacientov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 208 489 208489.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 265 975 265975.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Čistenie železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 584 000 1584000.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 332 446 332446.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Upratovacie služby v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 170 000 170000.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Čistenie železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 484 530 1484530.0 EUR 2018 Služby Nie 4
tepovanie stoličiek Slovenské národné múzeum 1 400 1400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Čistenie železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 291 718 1291718.0 EUR 2019 Služby Nie 4
ČISTENIE ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL (ŽKV) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 19 387 838 19387838.0 EUR 2019 Služby Nie 3
ČISTENIE ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL (ŽKV) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 800 000 800000.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Čistenie železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 210 200 210200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 290 323 290323.0 EUR 2018 Služby Nie 2
ČISTENIE ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL (ŽKV) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 9 371 076 9371076.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb pre Ústrednú vojenskú nemocnicu SNP Ružomberok-FN Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 867 528 2867528.0 EUR 2019 Služby Nie 1
ČISTENIE ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL (ŽKV) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 689 000 1689000.0 EUR 2019 Služby Nie 4
ČISTENIE ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL (ŽKV) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 529 070 3529070.0 EUR 2019 Služby Nie 4
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 177 645 177645.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 314 862 314862.0 EUR 2018 Služby Nie 2
ČISTENIE ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL (ŽKV) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 841 029 1841029.0 EUR 2020 Služby Nie 4
Upratovacie, čistiace a sanitárne služby Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 170 000 170000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 436 154 436154.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Zmluva o servisnom prenájme čistiacich rohožiek Úrad vlády Slovenskej republiky 18 682 18681.94 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služby na 48 mesiacov Centrum vedecko-technických informácií SR 349 285 349285.0 EUR 2020 Služby Nie 1
ČISTENIE ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL (ŽKV) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 252 200 4252200.0 EUR 2020 Služby Nie 4
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 436 872 436872.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 486 141 486141.0 EUR 2018 Služby Nie 2
ČISTENIE ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL (ŽKV) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 087 699 2087699.0 EUR 2020 Služby Nie 4
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 268 155 268155.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 338 614 338614.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 411 849 411849.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 432 028 432028.0 EUR 2018 Služby Nie 2
ČISTENIE ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL (ŽKV) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 970 000 1970000.0 EUR 2021 Služby Nie 4
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5 846 921 5846921.0 EUR 2018 Služby Nie 2
ČISTENIE ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL (ŽKV) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 391 200 4391200.0 EUR 2021 Služby Nie 4

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
UPRATOVACIE A ČISTIACE SLUŽBY Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 729 752 7729752.0 EUR 16. August 2021 12. Október 2021 Nie 2021-08-16 00:00:00 UTC 2021-10-12 09:00:00 UTC
Čistiace, dezinfekčné, sanitárne a upratovacie služby AB Karloveská SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 141 760 141760.0 EUR 19. Október 2021 3. November 2021 Neuvedené 2021-10-19 00:00:00 UTC 2021-11-03 09:00:00 UTC
Upratovacie a čistiace služby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 7 110 543 7110543.34 EUR 13. December 2021 24. Január 2022 Nie 2021-12-13 00:00:00 UTC 2022-01-24 10:00:00 UTC
Upratovacie a čistiace služby Úrad vlády Slovenskej republiky 82 458 82457.81 EUR 27. Február 2015 24. Marec 2015 Nie 2015-02-27 00:00:00 UTC 2015-03-24 10:00:00 UTC
Upratovacie služby Domov seniorov Lamač 160 000 160000.0 EUR 29. Apríl 2015 22. Máj 2015 Nie 2015-04-29 00:00:00 UTC 2015-05-22 08:00:00 UTC
Poskytovanie upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb v priestoroch FNsP J. A. Reimana Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 106 683 5106683.2 EUR 24. Jún 2014 11. August 2014 Nie 2014-06-24 00:00:00 UTC 2014-08-11 14:30:00 UTC
Poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb pre Krajskú prokuratúru Trenčín a okresné prokuratúry v jej pôsobnosti Krajská prokuratúra 110 000 110000.0 EUR 26. November 2014 17. December 2014 Nie 2014-11-26 00:00:00 UTC 2014-12-17 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×