Osoba

Ing. Ľubomír Šoltýs


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Ľubomír Šoltýs
Adresa:
Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
49 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
29
Aktívne na UVOstat.sk:
5
Obstarávaní:
60
Zmlúv:
70
V celkovej hodnote:
11,472,247 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
KOSIT WEST s. r. o. 50492471 Áno
KOSIT a.s. 36205214 Áno
KOSIT SERVICES s. r. o. 50601041 Nie
KOSIT EAST s.r.o. 50273884 Nie
AVE Východ s.r.o. 50273884 Nie
Wood & Company, a.s. 35827092 Áno
Saneca Pharmaceuticals a. s. 46833323 Nie
CHIRANA T.Injecta, a. s. 36794619 Áno
INJECTA, a. s. 44266995 Nie
WOOD Waste Management Limited c45903 Nie
REMKO Sirník, s.r.o. 36573345 Áno
DUTEKO, a.s. 36446254 Nie
UR P6 s. r. o. 35881267 Nie
AUPARK a. s. 47240377 Nie
Lakeside Office 1, a. s. 35889063 Nie
TriGranit Centrum, a. s. 35889063 Nie
HEC Services, s.r.o. 47254076 Nie
HEC Services II, s.r.o. 50252348 Nie
BA Business Center s.r.o. 35752408 Nie
ewia a. s. 52071359 Nie
KOSIT NORTH s. r. o. 51285771 Nie
KOSIT Horný Šariš s.r.o. 50932284 Nie
OPTIMAL PARTNER s. r. o. 36779768 Nie
Optimal TFM Partner s. r. o. 36779768 Nie
ewia CCE5 s.r.o. 52723038 Nie
ewia CCE6 s.r.o. 52722929 Nie
ewia CCE1 s.r.o. 52652653 Nie
ewia CCE4 s.r.o. 52722945 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
KOSIT WEST s. r. o. 50492471 Áno
KOSIT a.s. 36205214 Áno
KOSIT SERVICES s. r. o. 50601041 Nie
KOSIT EAST s.r.o. 50273884 Nie
AVE Východ s.r.o. 50273884 Nie
Wood & Company, a.s. 35827092 Áno
Saneca Pharmaceuticals a. s. 46833323 Nie
CHIRANA T.Injecta, a. s. 36794619 Áno
INJECTA, a. s. 44266995 Nie
WOOD Waste Management Limited c45903 Nie
REMKO Sirník, s.r.o. 36573345 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Obec Obišovce Služby v oblasti nakladania s odpadmi v obci 57,526 EUR 29. Október 2019
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Zneškodnenie odpadu - objemný odpad 40,299 EUR 7. December 2020
Záchranná zdravotná služba Bratislava Kompletná správa procesov spojených so vznikom, skladovaním a likvidáciou nebezpečného odpadu 50,163 EUR 3. Máj 2021
Mesto Moldava nad Bodvou Zabezpečenie nakladania s odpadom na území mesta Moldava nad Bodvou 33,471 EUR 23. Marec 2016
Obec Seňa Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu 67,374 EUR 12. December 2018
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Nakladanie s nebezpečným a ostatným odpadom 127,322 EUR 21. August 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Likvidácia a spracovanie objemného odpadu 3,499 EUR 12. Február 2016
Mesto Moldava nad Bodvou Obstaranie kompostérov v Moldave nad Bodvou 0 EUR 11. Jún 2018
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Zber a zhodnotenie alebo zneškodnenie vybraných odpadov v kategórií ostatný, nebezpečný a elektroodpad 187,038 EUR 24. Apríl 2020
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Zber a zhodnotenie alebo zneškodnenie vybraných odpadov v kategórií ostatný, nebezpečný a elektroodpad 81 EUR 24. Apríl 2020
Mesto Moldava nad Bodvou Odpadové hospodárstvo_2021 279,849 EUR 12. Apríl 2021
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu z celoplošného testovania na COVID 19. nVS 223,000 EUR 7. Jún 2021
Mesto Moldava nad Bodvou Obstaranie kompostérov 0 EUR 2. Október 2018
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Likvidácia a spracovanie nie nebezpečného odpadu, objemného a komunálneho odpadu 184,828 EUR 9. Apríl 2019
Obec Veľké Leváre Zber a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu v obci V. Leváre 109,008 EUR 8. Január 2021
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Zneškodnenie odpadov 164,999 EUR 28. August 2020
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Likvidácia a spracovanie nie nebezpečného odpadu, objemného a komunálneho odpadu 120,545 EUR 24. Február 2017
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Zneškodnenie drobného stavebného odpadu 1,949 EUR 17. December 2020
Obec Seňa Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu 30,660 EUR 6. December 2017
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice Zber, odvoz a zneškodnenie obsahu lapača tukov. 1,320 EUR 29. Február 2016
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu 14,942 EUR 27. Júl 2021
Obec Borský Svätý Jur Zber, preprava a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu v obci Borský Svätý Jur 35,534 EUR 20. September 2021
Mesto Moldava nad Bodvou Zabezpečenie nakladania s odpadom na území mesta Moldava nad Bodvou 669,227 EUR 23. Marec 2016
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu 9,380 EUR 9. Jún 2016
Mesto Rožňava Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu 674,000 EUR 16. Marec 2021
Technická univerzita v Košiciach Zber, odvoz a likvidácia/zhodnotenie odpadu 76,530 EUR 27. Máj 2015
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Zneškodnenie odpadov 197,400 EUR 26. Marec 2020
Záchranná služba Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov zo staníc Záchrannej služby Košice 9,887 EUR 9. Február 2015
Záchranná služba Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov zo staníc Záchrannej služby Košice 28,178 EUR 9. Február 2015
Záchranná služba Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov zo staníc Záchrannej služby Košice 12,239 EUR 9. Február 2015
Záchranná služba Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov zo staníc Záchrannej služby Košice 4,254 EUR 9. Február 2015
Záchranná služba Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov zo staníc Záchrannej služby Košice 2,588 EUR 9. Február 2015
Záchranná služba Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov zo staníc Záchrannej služby Košice 15,092 EUR 9. Február 2015
Záchranná služba Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov zo staníc Záchrannej služby Košice 19,815 EUR 9. Február 2015
Záchranná služba Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov zo staníc Záchrannej služby Košice 12,337 EUR 9. Február 2015
Záchranná služba Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov zo staníc Záchrannej služby Košice 4,050 EUR 9. Február 2015
Obec Jaslovské Bohunice Služby súvisiace so zberom a likvidáciou odpadu 180,248 EUR 21. Október 2020
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice Nakládka, odvoz a likvidácia objemného odpadu uloženého na dočasnej skládke 68,400 EUR 6. November 2020
Mesto Medzev Nakladanie s kuchynským odpadom na území mesta Medzev 1,070 EUR 20. Júl 2021
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Komplexná finančná, ekonomická, právna a transakčná poradenská činnosť 5,000,000 EUR 18. Jún 2014
Mesto Hlohovec Zber zmesového komunálneho odpadu zo zberných nádob umiestnených na verejných priestranstvách na území mesta Hlohovec 61,002 EUR 25. Máj 2018
Obec Bidovce Služby v oblasti nakladania s odpadmi v obci 33,502 EUR 3. December 2018
Obec Biely Kostol Služby súvisiace so zberom a likvidáciou odpadu 124,412 EUR 9. December 2020
Technické služby mesta Levoča „Preprava a energetické zhodnotenie odpadu z mesta Levoča“ 384,400 EUR 24. Marec 2021
Obec Závod "Zber, preprava a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu v obci Závod" 92,923 EUR 3. Február 2021
Obec Závod "Zber, preprava a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu v obci Závod" 22,160 EUR 3. Február 2021
Mesto Trebišov Zabezpečenie zneškodňovania zmesového komunálneho odpadu uložením na skládku komunálneho odpadu na roky 2019 a 2020 485,730 EUR 9. Apríl 2019
Obec Budimír Odvoz a likvidácia odpadu 87,486 EUR 27. November 2019
Obec Bidovce Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho, stavebného a nebezpečného odpadu 36,992 EUR 28. December 2017
Obec Bidovce Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho a stavebného odpadu 0 EUR 20. December 2016
Obec Beniakovce Služby v oblasti nakladania s odpadmi v obci 14,336 EUR 11. December 2018
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu 10,008 EUR 15. November 2019
Obec Zámutov Služby v oblasti nakladania s odpadom v obci Zámutov 89,662 EUR 11. Marec 2021
Obec Ruskov Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu 46,439 EUR 6. Február 2019
Obec Kokšov-Bakša zber, preprava a zneškodnenie odpadov 119,175 EUR 8. November 2018
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Služby odvozu a likvidácie nebezpečného odpadu 3,660 EUR 9. December 2016
Obec Bidovce Služby v oblasti nakladania s odpadmi v obci 57,997 EUR 12. Marec 2020
Obec Zborov Nakladanie s komunálnym odpadom v obci Zborov 158,608 EUR 14. December 2020
Obec Zlatá Idka Zber,odvoz, likvidácia tuhého komunálneho , stavebného odpadu a nebezpečného odpadu 24,882 EUR 11. December 2017
Obec Ruskov Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu 0 EUR 14. December 2017
Obec Zlatá Idka Zber,odvoz, likvidácia tuhého komunálneho a stavebného odpadu 9,999 EUR 21. December 2016
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu 11,288 EUR 19. Február 2020
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu zo skládky 33,735 EUR 16. Apríl 2018
Obec Kostoľany nad Hornádom Zber, odvoz, zneškodnenie komunálneho / objemového / stavebného / biologického odpadu 0 EUR 27. December 2016
Mesto Trebišov Zabezpečenie zneškodňovania odpadu uložením na skládku komunálneho odpadu 483,000 EUR 28. Október 2021
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice Nakládka, odvoz a likvidácia objemného odpadu uloženého na dočasnej skládke 57,500 EUR 19. November 2018
Obec Turňa nad Bodvou Zabezpečenie nakladania s odpadom na území obce Turňa nad Bodvou 100,059 EUR 28. Júl 2020
Mesto Medzev Zber, odvoz, zneškodnenie/zhodnotenie komunálnych odpadov, ktoré vznikli na území mesta Medzev. 183,292 EUR 28. August 2017
Obec Vyšný Medzev Odvoz komunálneho odpadu 20,830 EUR 28. Júl 2016
Mesto Medzev Nakladanie s kuchynským odpadom na území mesta Medzev 1,070 EUR 19. Júl 2021

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×