CPV kód

15112000-6

Hydina

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 157 159 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 187 649 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 40 317 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 85 835 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 114 559 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 41 583 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 11 506 EUR
Technická univerzita v Košiciach 7 401 310 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 93 290 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 2 63 200 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 134 020 EUR
Ružinovský domov seniorov 2 41 067 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 35 000 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 1 830 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 82 483 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 4 120 708 EUR
Zoologická záhrada 4 12 519 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 25 340 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 75 665 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 143 458 EUR
Športové gymnázium 1 0 EUR
Centrum účelových zariadení 2 253 400 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 3 2 599 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 5 43 875 EUR
Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 2 29 120 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 26 417 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 12 667 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 1 6 083 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 1 9 333 EUR
"PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 1 2 841 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 5 69 193 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 7 41 954 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 5 66 364 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 0 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 1 658 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 3 55 088 EUR
"LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 4 27 695 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 2 26 806 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 3 41 040 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 47 156 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 92 499 EUR
Ústav na výkon väzby 3 31 716 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
INMEDIA, spol. s r.o. 48 948 197 EUR
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 9 91 814 EUR
MIK, s.r.o. 1 1 830 EUR
Bidvest Slovakia s. r. o. 47 860 371 EUR
CHRIEN, spol. s r.o. 18 239 770 EUR
METRO Cash & Carry SR s. r. o. 3 267 179 EUR
Hôrka s.r.o. 1 16 989 EUR
POZANA MEAT s.r.o. 2 134 020 EUR
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným 3 35 515 EUR
FEGA FROST, s.r.o. 3 0 EUR
MIRKOM s.r.o. 1 29 300 EUR
DIAMON, s.r.o. 1 21 099 EUR
YOPI MARKET s.r.o. 1 14 200 EUR
MIRKOM PLUS s.r.o. 1 35 189 EUR
Domäsko s.r.o. 7 60 527 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Mrazená hydina Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 84 806 84806.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čerstvé, chladené hydinové mäso Centrum účelových zariadení 179 200 179200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazená hydina Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 9 150 9150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 20 853 20853.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydinové mäso Zoologická záhrada 5 772 5772.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka mrazenej hydiny Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 30 000 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Technická univerzita v Košiciach 129 924 129924.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hlbokomrazená hydina, hlbokomrazené ryby, hlbokomrazená zelenina GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 5 500 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 969 10969.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydina mrazená Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 300 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hlbokomrazené potraviny Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 206 820 206820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená hydina a hydinové výrobky LIKAVA - centrum sociálnych služieb 17 851 17851.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazená zelenina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 300 14300.01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydina Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 23 228 23227.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazené hydinové mäso a mrazené vnútornosti Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 23 760 23760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydina Ružinovský domov seniorov 36 000 36000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazená zelenina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 300 14300.01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydina mrazená Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 573 12573.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená hydina a hydinové výrobky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 47 626 47625.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hlbokomrazená hydina, hlbokomrazené ryby, hlbokomrazená zelenina GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 9 480 9480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazené hydinové mäso, mrazené ryby, hlboko zmrazené výrobky a mrazené vnútornosti Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 74 760 74760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potraviny - mrazené výrobky "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 4 633 4633.07 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerstvé chladené hydinové mäso Centrum účelových zariadení 74 200 74200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso a vnútornosti Zoologická záhrada 1 270 1270.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso a vnútornosti Zoologická záhrada 1 270 1270.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené hydinové mäso Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 520 8520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazené, spracované a konzervované ryby Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 15 662 15661.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Technická univerzita v Košiciach 120 649 120649.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka mrazenej hydiny Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 33 300 33300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazená zelenina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 42 298 42298.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydina (141_2017) Zoologická záhrada 7 512 7512.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydina Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 25 600 25600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 43 605 43605.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydina mrazená Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 380 10380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydina mrazená Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 080 4080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
MRAZENÁ HYDINA A HYDINOVÉ VÝROBKY LIKAVA - centrum sociálnych služieb 13 255 13255.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydina Ružinovský domov seniorov 50 400 50400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydina Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 997 1996.94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hlbokomrazená hydina, hlbokomrazené ryby, hlbokomrazená zelenina GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 7 540 7540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydina Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 18 966 18966.15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazené hovädzie, bravčové mäso a rôzne mrazené mäsa. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 60 000 60000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydina Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 17 382 17382.37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydina mrazená Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 072 15072.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Technická univerzita v Košiciach 32 300 32300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazené ryby a mrazené výrobky "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 9 604 9604.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazená zelenina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 46 535 46535.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Technická univerzita v Košiciach 97 800 97800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazené, spracované a konzervované ryby Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 17 393 17393.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka mrazenej hydiny Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 40 700 40700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladená hydina Technická univerzita v Košiciach 15 628 15627.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydina Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 37 473 37473.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hlbokomrazená hydina, hlbokomrazené ryby, hlbokomrazená zelenina GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 11 800 11800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina a hydinové výrobky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 161 5160.84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydina mrazená Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 300 15300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 60 106 60106.15 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuracie mäso a hydinové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 25 400 25400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydina a hydinové výrobky Fakultná nemocnica Nitra 15 828 15827.81 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 38 375 38375.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hlbokomrazené potraviny Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 237 202 237202.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazená zelenina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 42 222 42222.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 59 990 59990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydina mrazená Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 780 15780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Technická univerzita v Košiciach 38 569 38569.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazená zelenina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 42 739 42739.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup hydinového mäsa Ekonomická univerzita v Bratislave 2 150 2150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina a hydinové výrobky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 235 6234.96 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydina a hydinové výrobky Fakultná nemocnica Nitra 60 560 60559.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazené ryby a mrazené výrobky "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 8 000 8000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuracie mäso a hydinové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 32 000 32000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazené, spracované a konzervované ryby Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 28 448 28447.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka mrazenej hydiny Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 36 200 36200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny - hydina, ryby, zelenina, zemiaky, ostatné mrazené výrobky Športové gymnázium 29 338 29337.92 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydina Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 21 077 21077.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Technická univerzita v Košiciach 58 593 58593.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Nemocnica s poliklinikou Myjava 14 121 14121.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlbokomrazené hydinové mäso a ryby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 45 273 45272.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 15 473 15472.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlbokomrazená hydina, hlbokomrazené ryby, hlbokomrazená zelenina,... GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 10 800 10800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny - mrazená hydina Letecká vojenská nemocnica, a.s. 30 800 30800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydina mrazená Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 750 15750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
MRAZENÁ HYDINA A HYDINOVÉ VÝROBKY LIKAVA - centrum sociálnych služieb 21 700 21700.05 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená a chladená hydina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 94 480 94480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazená zelenina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 36 999 36999.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené hydinové mäso a mrazené potraviny "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 15 240 15240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené hydinové mäso Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 000 12000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 85 358 85358.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlbokomrazené hydinové mäso a ryby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 18 576 18575.76 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydina mrazená Ústav na výkon trestu odňatia slobody 25 200 25200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
MRAZENÁ HYDINA A HYDINOVÉ VÝROBKY LIKAVA - centrum sociálnych služieb 20 827 20827.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené mäso z hydiny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 000 13000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazené ryby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 24 458 24458.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené mäso z hydiny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 905 3904.84 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené mäso z hydiny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 770 5769.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené mäso z hydiny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 843 3842.51 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydina, mrazená Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 9 509 9508.58 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené mäso z hydiny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 843 3842.51 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené mäso z hydiny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 349 21348.78 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené hydinové mäso Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 600 15600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená a chladená hydina Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 80 000 80000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 315 19315.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 15 099 15098.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydina mrazená Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 600 8600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 12 257 12256.79 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené mäso z hydiny a mrazená zeleniny a mrazené polotovary zo zeleniny a syrov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 100 28100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené mäso (hydinové, vnútornosti, ryby) Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 24 620 24620.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, ryby, zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 024 21024.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, ryby, zelenina Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 810 810.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hlbokomrazené hydinové mäso a ryby - (12-05) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 18 493 18493.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hydinové výrobky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 15 052 15051.58 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Nemocnica s poliklinikou Myjava 13 338 13337.65 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hlbokomrazená hydina, hlbokomrazené ryby, hlbokomrazená zelenina,... GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 11 900 11900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, mliečne výrobky, mrazená hydina a vajcia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 000 18000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 20 200 20200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hydina mrazená Ústav na výkon trestu odňatia slobody 23 100 23100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazené ryby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 30 060 30060.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené hydinové mäso Ústav na výkon väzby 15 000 15000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 48 662 48662.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hlbokomrazené hydinové mäso a ryby - (12-05) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 133 20132.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, ryby, zelenina Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 810 810.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hydina mrazená Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 630 14630.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazené ryby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 21 067 21067.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, ryby, zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 036 20035.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, mliečne výrobky, mrazená hydina a vajcia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 500 15500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené mäso z hydiny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 654 3654.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené hydinové mäso Ústav na výkon väzby 15 000 15000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hydina mrazená Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 000 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené mäso z hydiny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 875 2875.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené mäso z hydiny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 750 1750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené mäso z hydiny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 495 1495.06 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené mäso (hydinové, vnútornosti, ryby) Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 17 860 17860.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené mäso z hydiny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 682 20682.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené mäso z hydiny a mrazená zeleniny a mrazené polotovary zo zeleniny a syrov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 809 26809.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazené ryby a mrazené výrobky "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 11 846 11845.72 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hlbokomrazené hydinové mäso a ryby - (12-05) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 471 16471.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 931 10931.08 EUR 2021 Tovary Nie 1
MRAZENÁ HYDINA A HYDINOVÉ VÝROBKY MRAZENÉ RYBY LIKAVA - centrum sociálnych služieb 13 470 13469.97 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hlbokomrazená hydina, hlbokomrazené ryby, hlbokomrazená zelenina,... GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 9 750 9750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny-potraviny trvanlivé Nemocnica s poliklinikou Myjava 19 473 19472.74 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mrazená hydina, mrazené hovädzie držky Nemocnica svätého Michala, a. s. 13 886 13886.14 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 21 000 21000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hydina mrazená Ústav na výkon trestu odňatia slobody 30 600 30600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hydina mrazená Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 000 4000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, ryby, zelenina Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 170 1170.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazené ryby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 23 400 23400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené hydinové mäso Ústav na výkon väzby 13 800 13800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Hydina, hlboko zmrazené výrobky Centrum sociálnych služieb - Jesienka 5 880 5879.73 EUR 19. Február 2021 22. Február 2021 Neuvedené 2021-02-19 00:00:00 UTC 2021-02-22 09:00:00 UTC
Hydinové mäso Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 23 144 23143.65 EUR 9. Jún 2021 14. Jún 2021 Neuvedené 2021-06-09 00:00:00 UTC 2021-06-14 10:00:00 UTC
Hydina Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 8 964 8964.4 EUR 23. Júl 2021 28. Júl 2021 Neuvedené 2021-07-23 00:00:00 UTC 2021-07-28 10:00:00 UTC
Hydina Stredná priemyselná škola 3 917 3917.1 EUR 27. August 2021 31. August 2021 Neuvedené 2021-08-27 00:00:00 UTC 2021-08-31 10:00:00 UTC
Hydina Stredná priemyselná škola 4 805 4805.0 EUR 10. September 2021 14. September 2021 Neuvedené 2021-09-10 00:00:00 UTC 2021-09-14 12:00:00 UTC
Hydina a hydinové výrobky Fakultná nemocnica Nitra 69 602 69602.0 EUR 14. September 2021 30. September 2021 Nie 2021-09-14 00:00:00 UTC 2021-09-30 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×