CPV kód

60410000-5

Pravidelné letecké dopravné služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 14 395 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 93 117 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 69 2 216 110 EUR
Medzinárodné laserové centrum 11 5 756 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 206 990 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 40 000 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 54 34 489 EUR
Dopravný úrad 13 280 179 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 8 214 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 42 38 433 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 22 8 924 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 4 1 701 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 32 381 214 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30 155 146 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 5 486 720 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 68 84 579 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 566 749 EUR
Tlačová agentúra Slovenskej republiky 2 5 638 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 3 4 947 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 10 400 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 3 2 227 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 182 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 233 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 9 22 843 EUR
Ústav zoológie SAV 3 2 621 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 900 EUR
Slovenské hnutie špeciálnych olympiád 1 60 000 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 7 3 248 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 37 26 076 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 584 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 14 4 977 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 2 4 383 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 4 3 654 EUR
Protimonopolný úrad SR 29 20 158 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 490 EUR
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 1 149 EUR
Slovenský historický ústav v Ríme 27 5 655 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 17 15 782 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 3 1 595 EUR
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 2 2 643 EUR
Spojená škola 1 0 EUR
Gymnázium Leonarda Stöckela 1 9 940 EUR
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. 1 1 327 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Faveo, s.r.o. 6 133 924 EUR
Redi Tour s.r.o. 6 545 812 EUR
FLY TRAVEL, s.r.o. 26 458 700 EUR
GLOBAMERICA, s.r.o. 78 780 715 EUR
SATUR TRAVEL, a.s. 28 514 593 EUR
Tucan, cestovná agentúra, s.r.o. 8 26 721 EUR
GO travel Slovakia s. r. o. 41 434 565 EUR
NADOSAH, spol. s.r.o. 17 435 490 EUR
MGROUP, s.r.o. 1 323 EUR
LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o. 3 82 747 EUR
DEIS spol.s.r.o. 1 417 EUR
Orbix s.r.o. 11 443 970 EUR
IC TOUR s.r.o. 10 17 821 EUR
ETN Slovakia spol. s r.o. 3 1 595 EUR
WINGS, s.r.o. 7 2 169 EUR
REDI TOUR, s.r.o. 3 7 444 EUR
SATUR TRAVEL a.s. 14 299 534 EUR
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 18 19 529 EUR
Tripex s.r.o. 7 7 739 EUR
ASIANA, spol, s r.o. 6 208 756 EUR
Marisell, s.r.o. 16 13 306 EUR
PROFILINE Group, s.r.o. 1 350 EUR
TORY TOUR, s.r.o. Košice 15 14 175 EUR
PAXTRAVEL, s. r. o. 3 11 414 EUR
Enfield, s.r.o. 1 39 000 EUR
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 217 331 787 EUR
Povex s.r.o. 1 92 EUR
VIA FRANCE, s.r.o. 1 679 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Obstaranie leteniek a ubytovania pri zahraničných služobných cestách Slovenská agentúra životného prostredia 206 990 206990.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie prepravy osôb Slovenské hnutie špeciálnych olympiád 60 000 60000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečovanie leteniek na zahraničné pracovné cesty Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. od 40 000 do 206 000 40000 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 33 657 33657.0 EUR 2013 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteniek Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 199 900 199900.0 EUR 2013 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách Dopravný úrad 209 998 209998.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 15 148 15148.0 EUR 2013 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteniek Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 26 379 26379.0 EUR 2013 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteniek Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 17 705 17705.0 EUR 2013 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteniek Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 26 763 26763.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 3
Zabezpečenie leteniek Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 64 163 64163.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 3
Zabezpečenie leteniek Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 199 900 199900.0 EUR 2013 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteniek a služieb súvisiacich s prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 811 25811.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Zabezpečenie leteniek a služieb súvisiacich s prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 67 307 67307.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Zabezpečenie leteniek Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 43 061 43061.0 EUR 2013 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteniek Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 749 999 749999.0 EUR 2015 Služby Áno 3
Zabezpečenie leteniek Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 10 041 10041.0 EUR 2013 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteniek Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 8 258 8258.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách Dopravný úrad 4 990 4990.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách Dopravný úrad 1 670 1670.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 22 326 22326.0 EUR 2013 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách Dopravný úrad 5 483 5483.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 54 433 54433.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 3
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách Dopravný úrad 4 446 4446.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 26 565 26565.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 3
Zabezpečenie leteniek Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 7 505 7505.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 3
Zabezpečenie leteniek Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4 771 4771.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 3
Zabezpečenie leteniek Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 6 133 6133.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách Dopravný úrad 8 599 8599.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 28 692 28692.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách Dopravný úrad 5 770 5770.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 45 377 45377.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 3
Zabezpečenie leteniek Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 45 150 45150.0 EUR 2015 Služby Áno 3
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách Dopravný úrad 6 867 6867.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách Dopravný úrad 6 798 6798.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 20 297 20297.0 EUR 2015 Služby Áno 3
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 700 000 700000.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách Dopravný úrad 3 927 3927.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 27 419 27419.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 46 796 46796.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách Dopravný úrad 8 923 8923.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách Dopravný úrad 8 811 8811.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 49 277 49277.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 700 700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 500 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň - Belo Horizonte Ústav zoológie SAV 600 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň - Rio de Janeiro Tlačová agentúra Slovenskej republiky 5 000 5000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Varšavy s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 3 000 3000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Sofie s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 600 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu VH - 25.-26.1.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 900 900.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu VH - 19.-20.1.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 900 900.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu VP - 20.-21.1.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 900 900.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu NH - 24.-28.1.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 900 900.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu PB - 2.-7.2.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 900 900.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Obojsmerné letenky z Viedne do Rigy, Lotyšsko Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 100 2100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 676 676.0 EUR 2016 Služby Nie 1
spiatočná letenka Viedeň - Kolín/Bonn 7. 2. 2016 - 12. 2. 2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 450 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne do Bruselu a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 675 675.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne do Miami a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 339 1339.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 750 750.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky z Viedne (VIE) do St. Petersburgu (LED) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 400 1400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky z Košíc do Bodø, Nórsko a späť do Košíc Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 10 500 10500.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Letenky z Budapešti (BUD) do Perth, Australia (PER) s prestupom v Berlíne (TXL) a Abu Dhabi (AUH) a späť z Perth, Australia (PER) do Budapešti (BUD) s prestupom v Abu Dhabi (AUH) a Bruseli (BRU) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 700 3700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne na Mexiko City - F.B. 16/2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 1 100 1100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
spiatočná letenka Viedeň (VIE) - Brusel (BRU) 17. 2. 2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 700 700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
spiatočná letenka Viedeň (VIE) - Brusel (BRU) 18. 2. 2016 - 19.2.2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 700 700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
spiatočná letenka Viedeň - Kolín/Bonn 29. 2. 2016 - 2. 3. 2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 300 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Protimonopolný úrad SR 739 739.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Kolína nad Rýnom Protimonopolný úrad SR 359 359.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu IH - 17.-18.2.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 900 900.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Spiatočná letenka z Viedne do Malty s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 750 750.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky z Viedne do Palerma s prestupom v Ríme Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 580 580.0 EUR 2016 Služby Nie 1
spiatočná letenka Viedeň (VIE) - Lisabon (LIS) 3. 4. 2016 - 8. 4. 2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 600 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
spiatočná letenka Viedeň (VIE) - Lisabon (LIS) 3. 4. 2016 - 8. 4. 2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 1 200 1200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Jednosmerné letenky z Budapešti do Bergenu s prestupom v Oslo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 800 2800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Jednosmerné letenky z Bergenu do Reykjaviku bez prestupu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 800 800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Jednosmerné letenky z Reykjaviku do Budapešti s prestupom v Oslo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 000 2000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu - AJ,LB/8.3/2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 1 375 1375.0 EUR 2016 Služby Áno 1
spiatočná letenka Viedeň (Budapešť alebo Praha) - Denver medzinárodné letisko USA Slovenský hydrometeorologický ústav 1 100 1100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obojsmerná letenka z Viedne do Paríža - DeGaulle Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 300 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Protimonopolný úrad SR 1 378 1378.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 190 190.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 000 1000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Jednosmerná letenka z Viedne alebo z Bratislavy do Ríma Úrad pre verejné obstarávanie 140 140.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne (VIE) do Bostonu s prestupom v Mníchove alebo Frankfurte a späť z Washingtonu do Viedne (VIE) s prestupom v Mníchove alebo Frankfurte Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 800 800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obojsmerná letenka: Budapešť- Kodaň a späť Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 185 185.0 EUR 2016 Služby Nie 1
spiatočná letenka - 2 Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 150 150.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu JB - 17.-18.2.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 900 900.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Letenka z Viedne (VIE) do Funchal priame spojenie a späť z Funchal do Viedne (VIE) s prestupom v Lisabone (Portela letisko) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 380 380.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obojsmerná letenka z Viedne (VIE) do Ancona (AOI) s prestupom v Ríme (FCO) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 760 760.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 1 370 1370.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky z Viedne do Antalya Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 600 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
spiatočná letenka Viedeň - Frankfurt 7. 3. 2016 - 9. 3. 2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 380 380.0 EUR 2016 Služby Nie 1
spiatočná letenka Viedeň - Frankfurt 9. 3. 2016 - 11. 3. 2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 380 380.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Amsterdamu Protimonopolný úrad SR 712 712.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Ríma Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 450 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Barcelony Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 450 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 750 750.0 EUR 2016 Služby Nie 1
spiatočná letenka Viedeň - Toulouse 08. 03. 2016 - 12. 03. 2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 350 350.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Bruselu do Bratislavy SLORD - DS/11.3/2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 125 125.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu VP - 2.3.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 900 900.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Obojsmerná letenka z Viedne (Vienna International) do Bruselu (Brussels Airport) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 515 515.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň (Schwechat) - Brusel 9.3.2016 - 10.3.2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 700 700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Dve spiatočné letenky z Viedne do Paríža - P.B.G.S 27/2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 500 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Amsterdamu(Holandsko) Centrum vedecko-technických informácií SR 420 420.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka: Budapešť/Viedeň - Casablanca - Budapešť/Viedeň Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 4 200 4200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapest – Peking Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 700 1700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu SF - 8.-9.3.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 900 900.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Obojsmerná letenka Budapešť – Paríž - Pointe Pitre a späť Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 600 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu PBohm - 14.-16.3.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 900 900.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu VH - 9.3.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 900 900.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Spiatočné letenky z Bruselu do Bratislavy SLORD/TL/25.3/2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 250 250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu VHanz - 15.-16.3.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 850 850.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu NHurt - 9.-10.3.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 850 850.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu IHerm - 17.-18.3.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 850 850.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Djanič. - 14.-17.3.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 850 850.0 EUR 2016 Služby Áno 1
1 ks spiatočná letenka z Viedne (VIE) do Bilbaa (BIO) Medzinárodné laserové centrum 370 370.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 700 700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu MBuc. - 16.3.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 850 850.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Obojsmerné letenky z Viedne do Beijing Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 400 1400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obojsmerná letenka z Viedne (VIE) do Ženevy (GVA) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 300 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Protimonopolný úrad SR 450 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Amsterdamu MS/JD/16.5/2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 500 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň (Schwechat) - Ľubľana 12.4.2016 - 14.4.2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 400 400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obojsmerná letenka z Vienna-Schwechat do Rome-Fiumicino Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 230 230.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých dopravných služieb Centrum vedecko-technických informácií SR 80 030 80030.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 3 300 3300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obojsmerná letenka z Viedne do Madridu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 298 298.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň - Londýn alebo ekvivalent Tlačová agentúra Slovenskej republiky 800 800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
spiatočná letenka Viedeň (VIE) - Zagreb (ZAG) 16. 05. 2016 - 18. 05. 2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 500 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
spiatočná letenka Viedeň (VIE) - Zagreb (ZAG) 16. 05. 2016 - 18. 05. 2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 500 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
spiatočná letenka Viedeň (VIE) - Luxemburg (LUX) 12. 04. 2016 - 14. 04. 2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 600 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 675 675.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky z Krakowa do Molde s prestupom v Oslo - Gardemoen a späť z Molde do Krakowa s prestupom v Oslo - Gardemoen Gymnázium Leonarda Stöckela 10 000 10000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckých dopravných služieb Centrum vedecko-technických informácií SR 80 660 80660.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu IHerm - 5.-7.4.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 700 700.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu JTomk. - 6.-7.4.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 800 800.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Spiatočná letenka z Viedne do Amsterdamu Protimonopolný úrad SR 734 734.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých dopravných služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 160 800 160800.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 195 195.0 EUR 2016 Služby Nie 1
spiatočná letenka Viedeň - Toulouse 23. 05. 2016 - 03. 06. 2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 400 400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
spiatočná letenka Viedeň (VIE) - Bologna (BLQ) 17. 05. 2016 - 19. 05. 2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 380 380.0 EUR 2016 Služby Nie 1
spiatočná letenka Viedeň (VIE) - Amsterdam (AMS) 17. 05. 2016 - 21. 05. 2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň - Jerevan ( priamy let ) Ústav zoológie SAV 1 150 1150.0 EUR 2016 Služby Nie 1
1 ks spiatočná letenka z Viedne (VIE) do Quebecu Medzinárodné laserové centrum 956 956.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letecká doprava a autobusová doprava Viedeň - Frankfurt - Štrasburg a spať Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 600 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka zo Štokholmu do Viedne Protimonopolný úrad SR 1 084 1084.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 678 678.0 EUR 2016 Služby Nie 1
spiatočná letenka Viedeň - Frankfurt 09. 05. 2016 - 12. 05. 2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 250 250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 370 370.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Amsterdamu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 420 420.0 EUR 2016 Služby Nie 1
spiatočná letenka Viedeň - Kolín/Bonn 12. 05. 2016 - 20. 05. 2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 350 350.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých dopravných služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 134 998 134998.33 EUR 2016 Služby Áno 1
Spiatočné letenky z Viedne (medzinárodné letisko, Rakúsko) do Tallinnu (Tallinn Lennart Meri), Estónsko Úrad pre verejné obstarávanie 830 830.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 185 185.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky z Viedne do Skopje a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 391 1391.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň - Brusel Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 661 660.83 EUR 2016 Služby Nie 1
2 spiatočné letenky Viedeň (Schwechat) - Belehrad 06.06.2016 - 10.06.2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 400 400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Protimonopolný úrad SR 707 707.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Bratislavy do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 900 900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 670 670.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Protimonopolný úrad SR 707 707.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 220 220.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 220 220.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 220 220.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Brusel Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 474 474.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Brusel Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 576 576.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Brusel Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 550 550.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 2 220 2220.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých dopravných služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 134 998 134998.33 EUR 2016 Služby Áno 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 1 360 1360.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky: Košice - Varšava - Miláno Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 565 565.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obojsmerná letenka z Viedne do Amsterdamu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 250 250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky z Viedne do Moskvy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 200 1200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň (Schwechat) - Ľubľana 1.6.2016 - 3.6.2016 Národný ústav celoživotného vzdelávania 1 000 1000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Jednosmerná letenka z Ríma do Viedne Úrad pre verejné obstarávanie 150 150.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Sociálna poisťovňa, ústredie 700 700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
spiatočná letenka Viedeň - Rím 20. 06. 2016 - 22. 06. 2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky z Budapešti (BUD) do Lanzhou (LHW) s prestupom v Pekingu (PEK) a späť z Lanzhou (LHW) do Budapešti (BUD) s prestupom v XI AN (XIY) a v Pekingu (PEK) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 048 2048.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Amsterdamu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 600 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň - Brusel Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 663 663.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie zahraničnej pracovnej cesty Maastricht Úrad pre verejné obstarávanie 700 700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Protimonopolný úrad SR 680 680.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Protimonopolný úrad SR 708 708.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Ríma Úrad pre verejné obstarávanie 518 518.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Barcelony Protimonopolný úrad SR 616 616.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Budapešť - Dubai - Singapur - Denpasar a späť Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 900 1900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Košice - Berlín a späť Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 080 1080.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky z Viedne do Bukurešti Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 450 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Sociálna poisťovňa, ústredie 1 400 1400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
1 ks spiatočná letenka z Viedne (VIE) do Minska (MSQ) Medzinárodné laserové centrum 430 430.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky z Viedne do Londýna a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 897 897.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky z Budapešti do Paríža a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 468 468.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť alebo ekvivalent Slovenský historický ústav v Ríme 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 1 320 1320.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť alebo ekvivalent Slovenský historický ústav v Ríme 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky z Viedne do Maskatu, Omán a späť z Maskatu, Omán do Viedne s prestupom v Abu Dhabi Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 750 750.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Brusel Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 487 487.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky - Budapešť - Paríž (CDG) a späť, autobus Košice - Budapešť letisko a späť Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 380 380.0 EUR 2016 Služby Nie 1
1 ks spiatočná letenka z Viedne (VIE) do Sochi Intl. AER (RU) Medzinárodné laserové centrum 537 537.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka: Krakov/Košice - Calgary - Krakov/Košice Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 4 500 4500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky z Viedne do Helsínk a späť Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 600 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Luxemburgu Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 374 374.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky z Viedne do Kapského Mesta a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 858 857.67 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 1 320 1320.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 290 290.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Protimonopolný úrad SR 1 621 1621.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Štokholmu Protimonopolný úrad SR 296 296.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Alicante a späť Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 371 371.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Brusel a späť Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 334 334.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 270 270.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 270 270.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 270 270.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky z Viedne do Vilniusu Mesta a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 370 370.02 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Protimonopolný úrad SR 1 415 1415.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 220 220.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav zoológie SAV 905 905.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Bratislavy do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 1 400 1400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky z Viedne do Moskvy a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 824 824.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 800 800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obojsmerná letenka z Viedne do Pekingu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 000 1000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 250 250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Bratislavy do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 1 800 1800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Ľubľana a späť Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 526 526.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 456 456.0 EUR 2016 Služby Nie 1
2 ks spiatočné letenky z Viedne Schwechat - Amsterdam Medzinárodné laserové centrum 700 700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Brusel a späť Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 471 471.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Sofia a späť Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 542 542.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 300 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky z Viedne do Skopje a späť zo Skopje do Viedne, spojenie priame alebo s prestupom v Ljubljane Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 100 1100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Protimonopolný úrad SR 710 710.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Protimonopolný úrad SR 1 420 1420.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 2 200 2200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Brusel a späť Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 516 516.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Brusel a späť Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 462 462.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Viedeň - Paríž - Reunion Island a späť Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 270 1270.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Rigy Protimonopolný úrad SR 455 455.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých prepravných služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 134 774 134774.32 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Berlína Úrad pre verejné obstarávanie 800 800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne do Lyonu a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 340 340.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 800 800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 1 800 1800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 1 400 1400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Ríma Protimonopolný úrad SR 276 276.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obojsmerná letenka z Viedne do Minska Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 495 495.26 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma Slovenský historický ústav v Ríme 140 140.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Brusel a späť Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 539 539.2 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Bratislavy/Viedne do Bruselu s ubytovaním Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 11 400 11400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 1 100 1100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 700 700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 2 000 2000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Protimonopolný úrad SR 1 408 1408.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Ríma do Bratislavy Slovenský historický ústav v Ríme 90 90.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Protimonopolný úrad SR 1 408 1408.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 260 260.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Protimonopolný úrad SR 1 180 1180.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Protimonopolný úrad SR 549 549.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky z Viedne do Vilnius, Litva s prestupom vo Varšave a späť z Vilnius, Litva do Viedne bez prestupu. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 950 950.0 EUR 2016 Služby Nie 1
2 ks spiatočné letenky z Viedne do Karlsruhe Medzinárodné laserové centrum 650 650.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 2 000 2000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 2 700 2700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 2 700 2700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 2 900 2900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka : Budapešť - Dubai - Budapešť Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 2 130 2130.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 1 100 1100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne do Baku a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 247 1246.92 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých prepravných služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 64 395 64394.57 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne do Dubaja a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 123 2123.44 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 600 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nákup spiatočnej letenky Vienna Schwechat VIE AT do Porto OPO PT Medzinárodné laserové centrum 500 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 2 000 2000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 690 690.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 690 690.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka z Viedne do Bruselu a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 525 525.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka z Viedne do Moskvy, letisko Domodedovo a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 632 632.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Protimonopolný úrad SR 730 730.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka: Košice/Budapešť - Johannesburg (JAR) - Košice/Budapešť Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 3 000 3000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka: Budapešť - Amsterdam - Los Angeles - Kona - Seatle - Amsterdam - Budapešť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 218 1218.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka do Cairns, Australia Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 240 1240.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Amsterdamu Úrad pre verejné obstarávanie 400 400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 1 700 1700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň-Kyjev-Viedeň Protimonopolný úrad SR 950 950.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň-Brusel-Viedeň Protimonopolný úrad SR 540 540.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Krakow - Alicante - Krakow Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 250 250.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých prepravných a ubytovacích služieb Sociálna poisťovňa, ústredie 18 480 18480.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka: Viedeň - Frankfurt - San Francisco - Kona - San Francisco - Frankfurt - Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 449 1449.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Vilnius v Litve Štátny inštitút odborného vzdelávania 180 180.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Spiatočná letenka Viedeň-Brusel-Viedeň Protimonopolný úrad SR 730 730.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 550 1550.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Národný ústav celoživotného vzdelávania 1 500 1500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 1 400 1400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 1 100 1100.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Obojsmerná letenka z Bilbao, Španielsko do Viedne, Rakúsko a z Viedne, Rakúsko do Bilbao, Španielsko. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 500 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky pre 6 osôb na trase Košice –Ľvov Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 680 1680.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých dopravných služieb Centrum vedecko-technických informácií SR 81 000 81000.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Spiatočná letenka Krakow - Alicante - Krakow Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 600 600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 700 700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letecká doprava - spiatočná letenka Viedeň (VIE) - Vancouver (YVR) s 1 prestupom Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 2 600 2600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice – Viedeň – Nikózia (Larnaca) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 600 600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Lisabonu Štátny inštitút odborného vzdelávania 275 275.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Spiatočná letenka do Rigy (medzinárodné letisko), Lotyšsko Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 660 660.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Jednosmerná letenka Berlín-Bratislava Protimonopolný úrad SR 100 100.0 EUR 2017 Služby Nie 1
2 ks spiatočná letenka z Viedne (VIE) do Petrohradu (LED) Medzinárodné laserové centrum 790 790.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka do Taipei (medzinárodné letisko), Taiwan Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 2 200 2200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu (priamy let) Štátny inštitút odborného vzdelávania 480 480.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Spiatočná letenka Krakow - Alicante - Krakow Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 500 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Obojsmerná letenka z Viedne do Pekingu a z Pekingu do Viedne. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 000 1000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Obojsmerná letenka z Viedne do Belehradu a z Belehradu do Viedne. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 400 400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň-Brusel-Viedeň Protimonopolný úrad SR 730 730.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 1 700 1700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Sociálna poisťovňa, ústredie 1 500 1500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 850 850.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Tallin - Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 052 1052.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka do Varšavy (medzinárodné letisko), Poľsko + poistenie storna letenky s 0 % účasťou Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 230 230.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka: Viedeň/Budapešť - Adana (Turecko) - Viedeň/Budapešť Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 5 280 5280.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Obojsmerná letenka z Viedne do Los Angeles a z Los Angeles do Viedne Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 850 850.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky z Viedne do Volgogradu a z Volgogradu do Viedne, spojenie priame alebo s prestupom v Moskve Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 000 1000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Záhrebu Úrad pre verejné obstarávanie 350 350.0 EUR 2017 Služby Nie 1
1 ks spiatočná letenka z Viedne do Berlína Medzinárodné laserové centrum 190 190.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť (Maďarsko) – Rím (Taliansko) Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 170 170.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 700 1700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka do TROMSO, Nórsko Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 630 630.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 1 500 1500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Varšavy Úrad pre verejné obstarávanie 1 842 1842.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky z Viedne alebo Budapešti do Shenzhenu (Čína) a zo Shenzhenu (Čína) do Viedne alebo Budapešti, spojenie priame alebo s prestupom v Pekingu (Čína) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 600 1600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Košíc do Luxemburgu Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. 1 400 1400.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Obojsmerná letenka z Viedne do Zürichu a z Zürichu do Viedne. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 320 320.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky z Viedne do Vilnius a z Vilnius do Viedne Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 700 700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Sociálna poisťovňa, ústredie 1 200 1200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Sociálna poisťovňa, ústredie 1 200 1200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka do Rostocku, Nemecko Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 430 1430.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Paríža Úrad pre verejné obstarávanie 2 200 2200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Obojsmerná letenka z Viedne do Washingtonu a z Washingtonu do Viedne Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 300 1300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Tallinnu (priamy let) Štátny inštitút odborného vzdelávania 400 400.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Spiatočná letenka z Viedne do Londýna (priamy let) počet 2 ks Štátny inštitút odborného vzdelávania 650 650.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 780 780.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 550 550.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 270 270.0 EUR 2017 Služby Nie 1
spiatočná letenka: Viedeň - Dubaj - Osaka (Kansai) Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 3 600 3600.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 960 1960.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Spojená škola 1 114 1113.92 EUR 2017 Služby Áno 1
Spiatočná letenka do Jerevanu (medzinárodné letisko), Arménsko Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 600 600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Belehradu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 300 300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 690 690.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých prepravných a ubytovacích služieb Sociálna poisťovňa, ústredie 16 320 16320.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice (Slovensko) - Amsterdam Schiphol (Holandsko) Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 450 450.0 EUR 2017 Služby Nie 1
spiatocné letenky z Viedne do Copenhagenu Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 107 1107.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 320 320.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň -Vilnius- Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 346 346.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Luxemburgu Úrad pre verejné obstarávanie 410 410.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Paríža s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 620 620.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 250 1250.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenky z Viedne do Frankfurtu Medzinárodné laserové centrum 406 406.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bordeaux Medzinárodné laserové centrum 864 864.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice (Slovensko) - Praha (Česko) Ústav experimentálnej fyziky SAV 250 250.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 1 300 1300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 2 000 2000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 380 380.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Sociálna poisťovňa, ústredie 1 400 1400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka z Viedne do Neapolu a späť Slovenský historický ústav v Ríme 600 600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 1 400 1400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 450 450.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka: Viedeň -Istanbul- Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 206 206.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Národný ústav celoživotného vzdelávania 800 800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Paríža (priamy let) počet 2 ks Štátny inštitút odborného vzdelávania 450 450.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 180 180.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 600 600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 280 280.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky: Košice – Moskva a Moskva – Viedeň Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 350 350.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 400 400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Varšavy s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 696 696.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 700 700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka: Viedeň - Incheon - Viedeň Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 3 960 3960.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka z Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 350 350.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 760 760.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň- Lisabon január 2018 Centrum vedecko-technických informácií SR 501 501.2 EUR 2017 Služby Áno 1
Obojsmerné letenky z Viedne do Basilej a späť z Basilej do Viedne bez prestupu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 200 1200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 750 750.0 EUR 2018 Služby Nie 1
2 spiatočné letenky z Viedne do Bruselu - Belgicko s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 1 535 1534.8 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Benátky - Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 646 646.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých dopravných služieb Centrum vedecko-technických informácií SR 81 000 81000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obojsmerná letenka z Viedne do Zurichu a späť z Zurichu do Viedne bez prestupu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 400 400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 720 720.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Brusel - Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 493 493.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 000 3000.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Letenky: Viedeň - Larnaka (Cyprus) - Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 736 736.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenka: Viedeň - Madrid Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 255 255.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky,Budapešť – Frankfurt – Rio de Janeiro a Rio de Janeiro – Frankfurt – Budapešť Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 3 000 3000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Bratislava - Štrasburg - Viedeň Úrad pre verejné obstarávanie 1 100 1100.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Madridu (priamy let) počet 2 ks Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 100 1100.0 EUR 2018 Služby Nie 1
2 spiatočné letenky z Viedne/Bratislavy do Bruselu s ubytovaním na tri noci pre dve osoby Sociálna poisťovňa, ústredie 1 320 1320.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Jednosmerná letenka z Viedne do Sofie Úrad pre verejné obstarávanie 500 500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Bruselu s ubytovaním na dve noci pre jednu osobu Sociálna poisťovňa, ústredie 642 642.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky - Viedeň (alternatíva Budapešť, Bratislava) - San Sebastian Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 900 900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky Viedeň - Barcelona Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 400 400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Priama spiatočná letenka z Viedne do Varšavy Úrad pre verejné obstarávanie 2 700 2700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 2 200 2200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Jednosmerná letenka zo Sofie do Bratislavy Úrad pre verejné obstarávanie 300 300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Paríž (Charles de Gaulle airport) - Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 778 777.86 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Brusel - Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 478 478.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup spiatočných leteniek a služby s tým spojené : Viedeň - Berlín -Viedeň , zabezpečenie hotelového ubytovania ( Berlín) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 154 1153.5 EUR 2018 Služby Nie 1
2 spiatočné letenky z Viedne/Bratislavy do Bruselu Sociálna poisťovňa, ústredie 1 512 1512.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Tokyo - Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 404 2404.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky Viedeň - Amsterdam -Viedeň a zabezpečenie hotelového ubytovania (1) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 400 1400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Berlína - Nemecká republika Sociálna poisťovňa, ústredie 113 112.8 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Helsinky - Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 707 706.56 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Brusel - Viedeň Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 700 700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Sociálna poisťovňa, ústredie 553 553.2 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých dopravných služieb Ekonomická univerzita v Bratislave 210 004 210004.0 EUR 2018 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Sociálna poisťovňa, ústredie 432 432.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky : Viedeň - Edinburg -Viedeň a Viedeň -Riga-Viedeň Ústredie ľudovej umeleckej výroby 650 650.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Paríž (Charles de Gaulle airport) - Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 710 1710.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky Viedeň - San Sebastian (Španielsko) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 800 1800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách Dopravný úrad 3 897 3897.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Ženeva - Viedeň Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 200 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Sociálna poisťovňa, ústredie 704 704.4 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Budapešť - Tbilisi- Budapešť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 815 815.3 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Astana- Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 494 1493.68 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 300 300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Kyjev- Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 444 444.3 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Seville- Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 545 545.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Bratislava - Kyjev- Bratislava Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 483 483.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 57 653 57653.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Letenky: Bratislava - Skopje- Bratislava Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 466 465.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup spiatočných leteniek a služby s tým spojené : Viedeň - Varšava( Poľsko) -Viedeň v dvoch termínoch, Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 200 1200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Sociálna poisťovňa, ústredie 720 720.0 EUR 2018 Služby Nie 1
2 spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Sociálna poisťovňa, ústredie 1 056 1056.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Brusel - Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 468 468.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Lyon - Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 460 460.0 EUR 2018 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Sociálna poisťovňa, ústredie 516 516.0 EUR 2018 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Lisabonu - Portugalsko Sociálna poisťovňa, ústredie 318 318.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Kyjev- Viedeň, Bratislava - Kyjev - Bratislava Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 760 760.34 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Izhevsk- Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 889 889.46 EUR 2019 Služby Nie 1
2 spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Sociálna poisťovňa, ústredie 990 990.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500 500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Brusel- Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 230 230.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Almata- Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 888 887.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých dopravných služieb Centrum vedecko-technických informácií SR 60 000 60000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 24 647 24647.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Letenky: Bratislava - Sofia - Bratislava Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 467 467.4 EUR 2019 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Bruselu od 27.-28.3.2019 Sociálna poisťovňa, ústredie 733 733.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Brusel- Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 488 487.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky: Madrid- Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 220 220.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky: Frankfurt nad Mohanom - Turín - Frankfurt nad Mohanom Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 299 299.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Budapešť-Rím Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 650 650.0 EUR 2019 Služby Nie 1
5 spiatočných leteniek z Viedne do Dὕsseldorfu - Nemecko od 3.-6.6.2019 Sociálna poisťovňa, ústredie 1 333 1333.2 EUR 2019 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Belehradu - Srbsko od 12.-16.6.2019 Sociálna poisťovňa, ústredie 324 324.0 EUR 2019 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Bruselu od 26.-27.6.2019 Sociálna poisťovňa, ústredie 721 721.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 63 015 63015.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 34 646 34646.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteckých dopravných služieb Ekonomická univerzita v Bratislave 215 000 215000.05 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky: Madrid - Nice- Madrid Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 267 267.0 EUR 2019 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Ríma od 23.-25.9.2019 Sociálna poisťovňa, ústredie 181 181.2 EUR 2019 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Bruselu od 24.-26.9.2019 Sociálna poisťovňa, ústredie 546 546.0 EUR 2019 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Paríža (CDG) od 10.-13.10.2019 Sociálna poisťovňa, ústredie 256 255.6 EUR 2019 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Bruselu od 1.-3.10.2019 Sociálna poisťovňa, ústredie 666 666.0 EUR 2019 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Bruselu od 23.-24.10.2019 Sociálna poisťovňa, ústredie 745 745.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Zadar a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 526 526.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky: Bratislava - Kyjev (IEV) a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 408 408.0 EUR 2019 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Bruselu od 21.-22.10.2019 Sociálna poisťovňa, ústredie 756 756.0 EUR 2019 Služby Nie 1
5 spiatočných leteniek z Viedne do Varšavy 28.10.2019 Sociálna poisťovňa, ústredie 3 606 3606.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenka: Madrid - Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 280 280.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Madrid a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 468 468.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Brusel a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 707 707.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky: Bratislava - Kyjev - Bratislava a Ľvov - Kyjev Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 394 1394.0 EUR 2019 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka Viedeň - Helsinky od 25.-27.11.2019 Sociálna poisťovňa, ústredie 492 492.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky z Viedne do Santiago (Čile) s prestupom v Paríži a späť zo Santiago (Čile) do Viedne s prestupom v Paríži Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 766 2766.4 EUR 2019 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Bruselu od 2.-4.12.2019 Sociálna poisťovňa, ústredie 664 663.6 EUR 2019 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Bruselu od 2.-3.12.2019 Sociálna poisťovňa, ústredie 750 750.0 EUR 2019 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Bruselu od 18.-19.12.2019 Sociálna poisťovňa, ústredie 790 789.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Madrid a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 367 367.0 EUR 2019 Služby Nie 1
2 spiatočné letenky z Viedne do Bruselu od 10.-12.2.2020 Sociálna poisťovňa, ústredie 1 248 1248.0 EUR 2020 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Bruselu od 26.2.-1.3.2020 Sociálna poisťovňa, ústredie 458 458.4 EUR 2020 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Rím a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 177 177.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Malta a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 185 185.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Letenky: Bratislava - Kyjev a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 494 494.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie leteckých dopravných služieb Centrum vedecko-technických informácií SR 60 000 60000.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 22 482 22482.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 357 357.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Zabezpečenie leteckých dopravných služieb Ekonomická univerzita v Bratislave 150 000 150000.01 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 20 847 20847.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 28 437 28437.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 169 2169.0 EUR 2017 Služby Nie 3

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Obstaranie leteniek a ubytovania pri zahraničných služobných cestách Slovenská agentúra životného prostredia 206 990 206990.0 EUR 21. August 2015 10. September 2015 Áno 2015-08-21 00:00:00 UTC 2015-09-10 12:00:00 UTC
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách Dopravný úrad 174 999 174999.0 EUR 29. Apríl 2015 8. Jún 2015 Nie 2015-04-29 00:00:00 UTC 2015-06-08 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×