CPV kód

44800000-8

Náterové farby, laky a tmely

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 624 401 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 9 84 505 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 940 651 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 30 789 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 4 30 776 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 1 025 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2 215 033 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 1 111 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 2 3 912 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 650 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 6 003 EUR
Košický samosprávny kraj 1 125 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 4 347 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 4 464 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 5 346 964 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 429 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 0 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 3 042 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 500 000 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 970 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 18 620 273 EUR
Slovenské národné múzeum 18 5 090 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 39 35 502 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 1 543 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 1 46 000 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 53 40 624 EUR
Spišská katolícka charita 1 314 EUR
Zoologická záhrada 1 3 474 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 6 67 164 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 7 28 380 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 829 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 3 8 448 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 4 2 751 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 10 413 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 18 1 213 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4 17 601 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 5 3 522 EUR
Službyt Nitra, s.r.o. 1 5 400 EUR
Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava 1 10 300 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 206 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 13 037 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 7 765 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 3 83 199 EUR
Domov dôchodcov 1 230 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 5 87 844 EUR
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 1 4 825 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 14 458 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
STAVOSPOL, spol. s r.o. 1 1 902 EUR
HELVET, s.r.o. 1 194 776 EUR
ŠKP-ŠPORT, spol. s r.o. 2 215 033 EUR
CHEMOLAK a.s. 97 1 691 436 EUR
RENOJAVA s.r.o. 1 125 EUR
PARAPETROL, a.s. 1 2 415 EUR
MOTIP DUPLI SLOVAKIA s. r. o. 12 939 692 EUR
Marián Troliga - MT 1 750 EUR
STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. 1 240 EUR
Color Slovakia, s. r. o. 1 500 000 EUR
Stavebné profily s.r.o. 2 7 750 EUR
KRIDLA s.r.o 1 275 EUR
MažeTo, s.r.o. 1 31 000 EUR
Drogéria u Kovára s. r. o. 1 4 000 EUR
Magdaléna Kokoruďová - REPROS 5 8 250 EUR
Lucia Rošková R-interiér 92 108 503 EUR
Farby Kušnír, s.r.o. 8 25 209 EUR
H-COLOR, spol.s.r.o. 2 14 053 EUR
3D-GROUP s.r.o. 2 15 092 EUR
FARLESK spol. s r.o. 5 1 690 EUR
Monika Jakubová 3 2 280 EUR
Painthouse, s. r. o. 1 833 EUR
NOVOCHEMA, družstvo 3 11 437 EUR
Rastislav Pavlus 2 2 036 EUR
GALIJA COLOR s.r.o. 34 30 587 EUR
FRANCHI & KIM Slovakia, spol. s r.o. 2 0 EUR
Povex s.r.o. 2 43 815 EUR
STC MARTIN, s.r.o. 3 6 825 EUR
C-TRADE, spol. s r.o. 5 710 EUR
Color de Luxe s.r.o. 2 83 EUR
ROKO group, s.r.o. 5 1 176 EUR
COLORLAK SK, s.r.o. 2 5 155 EUR
RIZNER s. r. o. 1 1 665 EUR
MICOLOR, s.r.o. 3 4 346 EUR
GIEGO s.r.o. 1 823 EUR
5K, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 5 496 EUR
Marek Špeťko - IMEX 12 4 623 EUR
JUEL, s.r.o. 8 25 263 EUR
RAMOTECH s. r. o. 2 7 479 EUR
VAPECO s.r.o. 2 2 278 EUR
Mário Drahoš 1 499 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Náterové látky a riedidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 897 24897.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Náterové látky a riedidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 29 136 29136.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Značkovacie spreje a farby pre lesníctvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 51 224 51224.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 350 000 350000.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Značkovacie spreje a farby pre lesníctvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 800 50800.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Náterové látky a riedidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 590 15590.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Náterové látky a riedidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 000 31000.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Náterové látky a riedidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 44 735 44735.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Značkovacie spreje a farby pre lesníctvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 358 800 358800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Značkovacie spreje a farby pre lesníctvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 424 31424.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 49 385 49385.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 24 207 24207.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Značkovacie spreje a farby pre lesníctvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 855 22855.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 36 649 36649.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Značkovacie spreje a farby pre lesníctvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 977 69977.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 22 207 22207.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 33 346 33346.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Značkovacie spreje a farby pre lesníctvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 424 27424.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 30 173 30173.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Značkovacie spreje a farby pre lesníctvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 684 47684.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 143 9143.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Značkovacie spreje a farby pre lesníctvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 963 22963.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 62 545 62545.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 28 391 28391.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 85 232 85232.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 32 460 32460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Značkovacie spreje a farby pre lesníctvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39 255 39255.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 575 12575.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Značkovacie spreje pre lesníctvo. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 169 200 169200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 13 460 13460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automobilové farby, laky a pomocný materiál Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 498 600 498600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Stredisko sociálnej starostlivosti 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové hmoty, riedidlá , penetračné nátery a stierky Slovenské národné múzeum 225 225.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové, farby, laky a tmely, riedidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 800 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Stredisko sociálnej starostlivosti 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, laky, potreby na maľovanie a natieranie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarské potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 732 732.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby, laky, maliarske štetce, riedidlá Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyuretánové náterové hmoty, tužidlo, riedidlo, základový plnič Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 150 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Stredisko sociálnej starostlivosti 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
farby Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby laky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 710 1710.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby a maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 8 547 8547.13 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby a riedidlá Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 271 271.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové hmoty Zoologická záhrada 5 882 5882.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 104 1104.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby, riedidlá, maliarske štetce Technická univerzita v Košiciach 57 57.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 242 1241.98 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové, farby, laky a tmely, riedidlá alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 840 3840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
syntetický vrchný náter na kov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 330 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farba na vyznačovanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 230 1230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 423 422.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 135 134.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarský material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 390 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby a maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 3 800 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové farby, laky, tmely a maliarske potreby Spišská katolícka charita 397 397.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové látky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 24 454 24454.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Univerzitná nemocnica Bratislava 11 510 11510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
farby Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby a obklady Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 589 588.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarské a natieračské potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 195 195.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové hmoty, riedidlá, tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 950 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové hmoty, riedidlá, tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrchný polyuretánový náter Lankwitzer Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 730 730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar pre údržbu objektov Slovenské národné múzeum 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby pre interiérové použitie vrátane dopravy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 402 402.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 088 2088.36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá, tužidlá, tmely a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 240 1240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farba na povrchovú úpravu betónu a penetráciu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby-laky, maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 5 983 5982.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarské potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 110 110.15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarské potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 654 654.34 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby, riedidlá. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 270 1270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby a riedidlá Správa ciest Košického samosprávneho kraja 50 000 50000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál a materiál na povrchovú úpravu stien Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava 12 409 12408.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 236 236.38 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farba syntetická základná Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 68 68.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá, tužidlá, tmely a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 750 1750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá, a maliarske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 775 774.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové látky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 540 5540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 890 890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové, farby, laky a tmely, riedidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 600 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
interiérová farba - biela Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farba na vodorovné dopravné značenie Správa ciest Košického samosprávneho kraja 195 000 195000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
náterové farby, potreby pre maliarov Domov dôchodcov 280 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 370 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lak, moridlo, štetec, brúsny papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 41 40.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarský material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 650 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
farba Slovenské národné múzeum 105 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálna vrchná farba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 813 812.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby a maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 520 2520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby, riedidlá. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 700 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 290 2290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby, riedidlá, tmely Technická univerzita v Košiciach 6 320 6320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
interiérová farba - biela Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 990 1990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 090 2090.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarský material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 880 880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové látky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3 806 3806.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzne stavebné materiály Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 48 48.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
farby,značkovacie fólie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá, spojivá Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 2 616 2616.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál a príslušenstvo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 250 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarský material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 950 1950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál a maliarske náradie Službyt Nitra, s.r.o. 5 944 5943.57 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarske potreby - fólia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 449 448.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lepidlá a špagáty Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 410 410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové, farby, laky a tmely, riedidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 200 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
farby Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 350 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarský material a náradie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 380 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka náterových farieb, lakov a tmelov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 654 653.98 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 920 920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarský material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 280 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lak, moridlo, brúsny papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 35 34.54 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové hmoty Slovenské národné múzeum 103 102.86 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby a maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 23 696 23696.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 377 376.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka maliarskych náterov , farieb , lepidiel , lakov a tmelov Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 550 5550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál 02/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 8 100 8100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarský material a náradie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 480 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, tmely a maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 5 150 5150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
exteriérová farba, maliarske potreby Slovenské národné múzeum 470 470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 146 145.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
náterové farby, potreby pre maliarov Slovenské národné múzeum 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 800 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 200 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarske potreby pre rekonštrukčné práce Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 013 1012.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farba na vyznačovanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 850 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
náterový materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 491 490.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové hmoty Slovenské národné múzeum 117 117.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
interiérová farba - biela Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarský material a náradie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 500 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antigrafity náter, odstraňovač grafitových náterov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 010 1009.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové látky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37 015 37015.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hrubovrstvová lazúra na drevo Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 600 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 39 991 39991.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, potreby pre maľovanie a natieranie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 290 2290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzny stavebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 601 3600.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 170 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
farby Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup farieb s príslušenstvom 2017 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové, farby, laky a tmely, riedidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 700 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
interiérová farba - biela Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 90 90.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarský material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Stredisko sociálnej starostlivosti 8 000 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Impregnácia dreva Slovenské národné múzeum 90 90.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka maliarskych náterov, farieb a maliarskych potrieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 360 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové hmoty a lepidlá Slovenské národné múzeum 76 76.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové hmoty Slovenské národné múzeum 115 115.05 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarský material a náradie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové, farby, laky a tmely, riedidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
palisander Slovenské národné múzeum 110 110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
interiérová farba - biela Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 70 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby,riedidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 740 740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby a maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 590 2590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, Laky, Riedidlá Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 10 000 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarský material a náradie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 880 880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarský material a náradie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 690 690.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové látky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 22 139 22138.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 350 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie priestorov Integrovaného poradenského centra- POPISOVATEĽNÝ NÁTER Košický samosprávny kraj 217 216.66 EUR 2017 Tovary Áno 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 650 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové, farby, laky a tmely, riedidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové farby, riedidlá. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 400 8400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mazivá, oleje, farby Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 675 674.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby a laky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 6 094 6094.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
interiérová farba - biela Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 70 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 600 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarský materiál, mazivá Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 700 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby,riedidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 250 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarský materiál, mazivá Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 950 1950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarský materiál, mazivá Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 950 1950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 830 830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové hmoty a lepidlá Slovenské národné múzeum 236 236.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové hmoty Slovenské národné múzeum 271 271.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, tmely a maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4 650 4650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby,riedidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 630 630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, potreby pre maľovanie a natieranie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 632 2632.07 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 650 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
interiérová farba - biela Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 70 70.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby,riedidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 750 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
exteriérová farba, maliarske potreby Slovenské národné múzeum 1 370 1370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
farby a riedidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 600 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové, farby, laky a tmely, riedidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 500 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 890 890.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarský materiál, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 150 1150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby a maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 25 970 25970.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 180 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, lepidlá Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 250 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové farby, riedidlá. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 945 945.35 EUR 2018 Tovary Nie 1
interiérová farba - biela Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 70 70.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové látky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 54 036 54036.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 590 590.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové, farby, laky a tmely, riedidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 750 1750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 450 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarský material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 450 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 385 385.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarský material a náradie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 850 850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové hmoty s príslušenstvom. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 23 500 23500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Stredisko sociálnej starostlivosti 7 000 7000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 680 680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farba na vodorovné dopravné značenie, biela - odtieň 0100 UNIAKRYL S 2822 alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 250 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarský material a náradie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 950 950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interiérová biela farba na steny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 369 369.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové, farby, laky a tmely, riedidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 480 1480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 340 1340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 550 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové, farby, laky a tmely, riedidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 450 3450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lesnícke pomôcky- značkovací sprej, značkovacia páska, krieda, laminátové pásmo, oceľové pásmo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 332 332.15 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 42 935 42935.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarský materiál, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 400 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
interiérová farba - biela Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 70 70.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 780 780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 370 370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové látky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 6 355 6355.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby - laky, lepidlá a tmely Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 015 1015.39 EUR 2018 Tovary Nie 1
interiérová farba - biela Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 125 125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, potreby pre maľovanie a natieranie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 143 6142.83 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, laky, riedidlá a iné SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 28 240 28240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby a laky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4 120 4120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 520 520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 56 294 56294.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarský materiál, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 500 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
stavebný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 120 120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maliarský materiál, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby - laky, lepidlá, tmely a príslušenstvo Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 61 100 61100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náterové hmoty s príslušenstvom SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 25 700 25700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 475 475.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
palisander, izolácia, stierka, štetce Slovenské národné múzeum 1 721 1721.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby a riedidlá Správa ciest Košického samosprávneho kraja 45 000 45000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náterové, farby, laky a tmely, riedidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 350 1350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maliarský material a náradie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 900 1900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby a maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 31 156 31156.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Univerzitná nemocnica Bratislava 14 207 14206.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 490 490.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 203 14203.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Značkovacie spreje pre lesníctvo. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 48 086 48086.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarský material a náradie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 500 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby, potreby pre maľovanie a natieranie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 472 1471.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 230 230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náterové látky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 19 754 19754.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 660 660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby – laky, maliarsky materiál, lepidlá a tmely Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 310 3310.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maliarský materiál, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 950 1950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 67 372 67372.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 974 23974.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby, laky a pomocný materiál Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 331 167 331167.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 313 27313.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maliarský materiál, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 600 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Stredisko sociálnej starostlivosti 5 000 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
interiérová farba - biela Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 87 87.45 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby a maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náterové, farby, laky a tmely, riedidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 350 1350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maliarske potreby - lepidlo, farba Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 270 270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maliarský materiál, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 000 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby – laky, maliarsky materiál, lepidlá a tmely Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 900 3900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náterové látky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 882 4882.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 315 315.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maliarský materiál, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 500 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby a laky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 7 140 7140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby, laky, riedidlá pre OZ PN 2020 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 34 200 34200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
interiérová farba - biela Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 115 114.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Maliarský materiál Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 680 1680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Maliarský materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 980 2980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
interiérová farba - biela Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 87 87.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
Maliarský materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 990 990.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 321 11321.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
syntetické farby, štetce, interiérová a fasádna farba Slovenské národné múzeum 730 730.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Maliarský materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 300 7300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
interiérová farba - biela Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 87 87.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farby a maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 27 401 27400.59 EUR 2020 Tovary Nie 1
Maliarský materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 250 1250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Stredisko sociálnej starostlivosti 5 000 5000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Univerzitná nemocnica Bratislava 9 535 9535.47 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farby – laky, maliarsky materiál, lepidlá a tmely Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 800 1800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náterové hmoty s príslušenstvom SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 25 700 25700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
náterové farby, potreby pre maliarov Slovenské národné múzeum 405 405.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farby – laky, maliarsky materiál, lepidlá a tmely Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 998 1998.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
farby, lak Slovenské národné múzeum 150 150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farby – laky, maliarsky materiál, lepidlá a tmely Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 998 1998.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 600 1600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farby, laky, tmely Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 061 1061.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farby, potreby pre maľovanie a natieranie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 150 4149.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náterové hmoty s príslušenstvom SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 25 700 25700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farby a laky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 7 105 7105.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 000 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 44 172 44172.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 650 1650.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup tovaru - farby, laky, glazúry, riedidlá SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 38 700 38700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
interiérová farba - biela Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 87 87.45 EUR 2021 Tovary Nie 1
Farby – laky, maliarsky materiál, lepidlá a tmely Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000 2000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Farby – laky, maliarsky materiál, lepidlá a tmely Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000 2000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Farby – laky, maliarsky materiál, lepidlá a tmely Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400 2400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 200 3200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Farby a riedidlá Správa ciest Košického samosprávneho kraja 46 399 46399.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
interiérová farba - biela Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 170 169.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čalúnnické lepidlo Univerzita Komenského v Bratislave 1 120 1120.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 057 7057.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Farby a riedidlá Správa ciest Košického samosprávneho kraja 46 399 46399.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 500 2500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Farby – laky, maliarsky materiál, lepidlá a tmely Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 316 5316.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Sklenársky tmel Univerzita Komenského v Bratislave 80 80.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 907 14907.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Farby-laky, maliarsky materiál, lepidlá a tmely Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 051 4050.85 EUR 2021 Tovary Nie 1
Maliarske potreby - lepidlo, farba Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 600 600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×