CPV kód

03220000-9

Zelenina, ovocie a orechy

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 44 150 831 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 123 390 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 131 802 EUR
Žilinský samosprávny kraj 5 81 781 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 4 1 094 373 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 103 646 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 33 698 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 20 000 EUR
Centrum výcviku Lešť 7 410 671 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 9 127 371 EUR
Mesto Komárno 1 100 194 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 175 082 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 5 83 905 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 12 499 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 48 308 879 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 269 247 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 168 700 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 165 728 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 3 55 452 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 5 93 978 EUR
Domov dôchodcov 2 49 043 EUR
Zoologická záhrada 5 215 900 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 14 140 750 EUR
Správa účelových zariadení 2 348 937 EUR
Základná škola Košice 1 0 EUR
Základná škola 1 0 EUR
"FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 3 84 900 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4 103 658 EUR
Základná škola Družicová 4, Košice 2 0 EUR
Základná škola 1 0 EUR
Základná škola 1 0 EUR
Základná škola, Bukovecká 17, Košice 2 0 EUR
Centrum účelových zariadení 5 511 853 EUR
Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 5 31 416 EUR
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 1 0 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 13 41 970 EUR
Centrum sociálnych služieb Fantázia 2 10 749 EUR
"PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 1 4 020 EUR
Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 2 14 583 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 782 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 1 58 333 EUR
Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice 1 0 EUR
Základná škola 1 0 EUR
Základná škola Považská 12 1 0 EUR
Materská škola 2 4 908 EUR
Základná škola, Požiarnická 3, Košice 2 46 250 EUR
Základná škola Drábova 3, Košice 1 0 EUR
Základná škola Staničná 13 1 0 EUR
Základná škola 1 10 917 EUR
Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 1 48 666 EUR
Základná škola Ľudovíta Fullu 2 0 EUR
Materská škola, Turgenevova 7, Košice 2 6 950 EUR
Základná škola 1 0 EUR
Základná škola Fábryho 44, Košice 2 0 EUR
Základná škola, Krosnianska 4, Košice 2 0 EUR
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 2 0 EUR
Základná škola 2 0 EUR
Základná škola Hroncova 23, Košice 1 0 EUR
Základná škola Košice 2 24 083 EUR
Materská škola, Palárikova 22, Košice 1 0 EUR
Školská kuchyňa a školská jedáleň 2 0 EUR
Materská škola 1 0 EUR
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice 2 10 741 EUR
Materská škola Havanská 26, Košice 2 10 857 EUR
"LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 2 0 EUR
Základná škola 1 6 758 EUR
Materská škola 1 0 EUR
Základná škola Mateja Lechkého 1 0 EUR
Základná škola Jozefa Urbana 1 0 EUR
Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A, Košice 2 0 EUR
Základná škola Park Angelinum 8, Košice 2 24 748 EUR
Materská škola 2 0 EUR
Materská škola Hrebendova 5, Košice 2 13 721 EUR
Materská škola 2 0 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 22 328 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
INMEDIA, spol. s r.o. 4 54 364 EUR
Fatra TIP, s.r.o. 19 445 243 EUR
Lilla Púchovská -Lilla 1 100 194 EUR
HORTI s.r.o. 27 244 312 EUR
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava - Obchod - Služby 2 348 937 EUR
HISPA SK s. r. o. 3 131 209 EUR
ZELEX, s.r.o. 9 246 738 EUR
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 23 228 793 EUR
METRO Cash & Carry SR s. r. o. 2 336 EUR
Ing. Lazhar Hassounna – Halimex 7 54 538 EUR
Eurozel 16 410 194 EUR
LUNYS, s.r.o. 7 86 136 EUR
TEKKO SLOVAKIA, s. r. o. 12 198 348 EUR
Milan Deleničák - Bukov veľkoobchod ovocie zelenina 5 153 333 EUR
PP Catering spol. s r.o. 3 944 375 EUR
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina 3 64 544 EUR
Ján Belička - BELSPOL 11 512 926 EUR
PRAD s.r.o. 1 22 328 EUR
TIS, s.r.o. 29 174 902 EUR
Štefan Mesároš - VEZOPAX 20 446 973 EUR
CS - FRUIT, spol. s r.o. 1 4 916 EUR
Dorian Corp s.r.o. 5 205 842 EUR
Ľubomír Maťaš 2 65 688 EUR
PENDO s.r.o. 2 31 250 EUR
EMATRADE s.r.o. 24 28 992 EUR
P&PENDO s.r.o. 14 202 834 EUR
OVOZEL SLOVAKIA, s r.o. 4 12 906 EUR
Obim s.r.o. 3 76 991 EUR
ALEX plus, spol. s r. o. 1 12 499 EUR
GUNAREX s.r.o. 6 39 115 EUR
ROČI PLUS s.r.o. 1 9 003 EUR
Jozef Moňok JOKRIM 10 0 EUR
OVOZEL GASTRO, s.r.o. 3 0 EUR
Rudolf Čerňan 6 293 EUR
Ľubomír Christov - VARDAR - EXPORT - IMPORT 7 0 EUR
PAM fruit s.r.o. 1 0 EUR
DUNA Fruit, s.r.o. 1 0 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Potraviny pre školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – čerstvá zelenina kvalitatívna trieda I.. Mesto Komárno 62 310 62310.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina 2014 Správa účelových zariadení 151 991 151991.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina pre ZpS a DSS Žilina - Karpatská Žilinský samosprávny kraj 41 650 41650.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Potraviny - hrubý tovar,ovocie a zelenina, mlieko a mliečne výrobky "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 115 284 115284.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky pre ZpS a DSS Žilina, ul. Karpatská Žilinský samosprávny kraj 49 152 49152.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Čerstvé ovocie a zelenina 2015 Centrum účelových zariadení 464 853 464853.0 EUR 2016 Tovary Nie 4
Ovocie a zelenina pre potreby nemocnice v Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 5 349 5349.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Ovocie a zelenina pre potreby nemocnice v Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 4 463 4463.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Ovocie a zelenina pre potreby nemocnice v Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 4 879 4879.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina pre potreby nemocnice v Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 4 645 4645.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Ovocie a zelenina pre potreby nemocnice v Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 72 600 72600.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina pre potreby nemocnice v Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 3 779 3779.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Ovocie a zelenina pre potreby nemocnice v Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 4 833 4833.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Ovocie a zelenina 2018 Správa účelových zariadení 196 946 196946.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Nemocnice s poliklinikami n.o. 24 000 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zelenina a ovocie v čerstvom stave Zoologická záhrada 12 813 12813.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina (sezóna jar-leto) Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 12 348 12348.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a čestvá zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 53 470 53469.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 941 941.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 4 844 4843.73 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka ovocia a zeleniny (LS) Centrum výcviku Lešť 12 464 12464.17 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka čerstvého ovocia a zeleniny Centrum výcviku Lešť 50 000 50000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zelenina a ovocie v čerstvom stave Zoologická záhrada 28 548 28547.51 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina (jar-leto) - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 630 3630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina, ovocie a zemiaky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 121 850 121850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 100 6100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina (jeseň - zima) - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 968 3968.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a čestvá zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 45 542 45542.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zelenina, ovocie a orechy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 18 500 18500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 500 8500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31 892 31892.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 11 300 11300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zelenina a ovocie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 70 000 70000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina (jeseň - zima) - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 968 3968.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
zelenina, ovocie a orechy v čerstvom stave Zoologická záhrada 72 300 72299.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 500 11500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 545 9545.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 56 400 56400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie - Mierovo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 475 475.26 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie - Hlohovec Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 102 1101.78 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie - Močiar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 863 862.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 500 9500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Nemocnice s poliklinikami n.o. 26 445 26445.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 000 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zelenina, ovocie a orechy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 26 500 26500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie - Veľká Ida Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 499.79 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 700 9700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 59 000 59000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 400 8400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 214 213.51 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 165 165.21 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 23 832 23832.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Univerzitná nemocnica Bratislava 190 000 190000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 58 416 58416.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 403 403.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 556 556.26 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 67 216 67215.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a čestvá zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 27 550 27550.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina (jar-leto) - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 700 3700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a čestvá zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 46 300 46300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 16 819 16819.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 500 9500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 800 8800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka čerstvej zeleniny a ovocia (CC) Centrum výcviku Lešť 5 785 5785.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 57 907 57907.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zelenina, ovocie a orechy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 26 500 26500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 32 324 32324.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina (jar-leto) - v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 330 3330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 200 9200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka čerstvého ovocia a zeleniny Centrum výcviku Lešť 85 983 85983.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zelenina, ovocie a orechy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 26 500 26500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 200 9200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 32 324 32324.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 000 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a čestvá zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 41 103 41103.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a čestvá zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 41 103 41103.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 900 7900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina (jeseň - zima) - v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 967 3967.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 32 324 32324.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 37 352 37351.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 498 5497.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 500 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 17 541 17541.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 14 400 14400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 11 890 11890.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina II Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 46 000 46000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 404 13404.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 500 8500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina (jeseň - zima) - v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 967 3967.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zelenina, ovocie a orechy v čerstvom stave (129_2017) Zoologická záhrada 93 669 93669.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 17 993 17992.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 500 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zelenina a ovocie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 62 000 62000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 800 18800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 17 530 17530.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zelenina, ovocie a orechy v čerstvom stave (129_2017) Zoologická záhrada 93 669 93669.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 500 7500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 085 1084.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 085 1084.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 539 5538.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 28 440 28440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina a ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 33 377 33377.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 200 8200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 60 455 60454.85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina (jar-leto) - v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 330 3330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 300 8300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 45 111 45111.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 45 900 45900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 16 459 16459.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 000 9000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina a ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 26 400 26399.94 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina (jar-leto) - v.03 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 300 3300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovocie, zelenina a zemiaky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 106 010 106010.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 800 9800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 32 462 32462.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 620 4620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina (jeseň - zima) - v.03 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 300 3300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 500 8500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zelenina a ovocie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 20 000 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 000 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 28 829 28829.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 346 1345.98 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 346 1345.98 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 11 500 11500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina II Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 56 048 56048.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 43 974 43973.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka čerstvého ovocia a zeleniny Centrum výcviku Lešť 88 292 88291.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 800 7800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina a ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 40 668 40668.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina a ovocie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 70 215 70215.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 500 8500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zelenina a ovocie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 69 000 69000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie 2019 Mierovo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 883 1883.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie 2019 Hlohovec Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 264 1264.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 958 6957.68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 085 8084.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - Čerstvá zelenina a zemiaky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 32 959 32959.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - Čerstvé ovocie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 9 060 9060.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 422 6421.86 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 827 16826.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 500 7500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 32 000 32000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 803 10803.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina a ovocie Centrum účelových zariadení 50 000 50000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 000 7000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina (jeseň - zima) - v.03 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 800 3800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 000 8000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie, zelenina a zemiaky Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 31 552 31552.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie, zelenina a zemiaky Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 37 862 37862.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Univerzita Komenského v Bratislave 35 000 35000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 000 8000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 45 930 45930.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 65 414 65413.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina (jar-leto) - v.03 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 4 300 4300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 500 9500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 53 137 53137.26 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 25 650 25650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 500 9500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 800 10800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 32 398 32398.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín - DNS Centrum výcviku Lešť 100 180 100180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Univerzitná nemocnica Bratislava 421 857 421857.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie, zelenina a zemiaky Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 44 110 44109.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 42 965 42965.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 500 10500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 500 9500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 000 8000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola Košice 42 070 42070.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zelenina, ovocie a orechy Centrum sociálnych služieb Fantázia 14 900 14900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 400 7400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 51 281 51280.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 48 135 48135.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Materská škola 6 502 6502.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 500 9500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 500 11500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 340 4340.18 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Univerzitná nemocnica Bratislava 102 000 102000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 705 704.53 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 208 15208.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 51 281 51280.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 978 19977.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 950 8950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 50 054 50054.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 601 600.95 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 003 9002.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 51 281 51280.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 300 7300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Školská kuchyňa a školská jedáleň 54 843 54843.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice 8 320 8320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Materská škola Havanská 26, Košice 6 040 6040.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola, Požiarnická 3, Košice 44 400 44400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola Fábryho 44, Košice 23 201 23201.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola Ľudovíta Fullu 24 642 24642.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 20 048 20048.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 400 8400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 281 1281.26 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Materská škola 8 878 8878.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 56 992 56992.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 200 9200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A, Košice 28 940 28940.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola, Krosnianska 4, Košice 32 632 32632.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola, Bukovecká 17, Košice 17 339 17339.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 17 250 17250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola Park Angelinum 8, Košice 63 716 63715.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 700 9700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 41 908 41908.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 39 966 39966.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Materská škola Hrebendova 5, Košice 7 966 7965.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 12 500 12500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola 10 290 10289.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Materská škola, Turgenevova 7, Košice 10 801 10801.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola Družicová 4, Košice 39 043 39042.78 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Materská škola 7 124 7123.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 13 500 13500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola 22 415 22415.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 13 500 13500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Domov dôchodcov 50 000 50000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola 39 838 39837.85 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Materská škola 8 387 8386.56 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 7 801 7801.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 13 500 13500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Materská škola 11 882 11882.46 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Materská škola 8 387 8386.56 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola 8 110 8110.01 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 39 513 39513.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 15 861 15861.11 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 13 500 13500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Materská škola, Palárikova 22, Košice 10 138 10138.44 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice 25 015 25014.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 39 513 39513.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola 33 695 33695.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zelenina, ovocie a orechy Centrum sociálnych služieb Fantázia 16 050 16050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola 23 971 23970.82 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 4 089 4089.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 7 600 7600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola Košice 29 320 29320.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Materská škola 9 146 9145.98 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola Hroncova 23, Košice 43 252 43251.85 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 40 619 40618.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola Staničná 13 19 113 19113.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 7 074 7073.59 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 067 12066.57 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 500 9500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola Jozefa Urbana 10 317 10317.26 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola 13 916 13915.82 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola Drábova 3, Košice 20 583 20583.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola Považská 12 23 441 23441.46 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 302 11302.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 959 15958.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 124 5123.94 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 352 352.27 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 32 359 32359.18 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Školská kuchyňa a školská jedáleň 48 825 48825.41 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 7 600 7600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 746 24745.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Materská škola Havanská 26, Košice 8 962 8961.81 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice 9 678 9678.11 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 601 600.95 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 4 617 4617.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 19 749 19749.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600 600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 22 328 22328.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola Ľudovíta Fullu 30 429 30428.76 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 56 207 56207.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 12 000 12000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola, Krosnianska 4, Košice 37 527 37527.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola Fábryho 44, Košice 23 200 23200.02 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola Park Angelinum 8, Košice 63 716 63715.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola Mateja Lechkého 25 732 25732.12 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 36 500 36500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 34 067 34066.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola 12 627 12627.45 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Materská škola 9 096 9096.12 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A, Košice 31 344 31344.24 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola, Požiarnická 3, Košice 56 594 56593.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola 10 877 10876.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola, Bukovecká 17, Košice 16 847 16846.62 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Materská škola Hrebendova 5, Košice 8 552 8551.74 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 19 633 19632.66 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Materská škola, Turgenevova 7, Košice 10 999 10999.08 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola Družicová 4, Košice 51 663 51662.96 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Univerzitná nemocnica Bratislava 420 618 420618.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Domov dôchodcov 50 000 50000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola Košice 14 852 14851.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 11 980 11980.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín - DNS Centrum výcviku Lešť 4 750 000 4750000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Ovocie, zelenina Stredná priemyselná škola 33 243 33242.5 EUR 20. August 2021 25. August 2021 Neuvedené 2021-08-20 00:00:00 UTC 2021-08-25 12:00:00 UTC
Ovocie, zelenina Stredná priemyselná škola 33 243 33242.5 EUR 27. August 2021 31. August 2021 Neuvedené 2021-08-27 00:00:00 UTC 2021-08-31 13:00:00 UTC
Ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom 11 822 11822.48 EUR 23. December 2021 27. December 2021 Neuvedené 2021-12-23 00:00:00 UTC 2021-12-27 11:00:00 UTC
Nákup ovocia a zeleniny pre NsP v Bojniciach Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach od do 12. Január 2022 8. Február 2022 Nie 2022-01-12 00:00:00 UTC 2022-02-08 08:00:00 UTC
Ovocie a zelenina pre potreby nemocnice v Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 72 600 72600.0 EUR 22. August 2014 3. Október 2014 Nie 2014-08-22 00:00:00 UTC 2014-10-03 14:30:00 UTC
Čerstvé ovocie a zelenina 2015 Centrum účelových zariadení 464 853 464853.0 EUR 13. Október 2015 27. November 2015 Nie 2015-10-13 00:00:00 UTC 2015-11-27 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×