CPV kód

09000000-3

Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Mesto Poprad 2 888 647 EUR
Mesto Žilina 1 105 988 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 40 662 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 1 006 926 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 6 96 366 EUR
Mesto Trnava 1 118 950 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 1 202 423 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 434 921 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 9 5 796 875 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 12 684 523 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 184 484 EUR
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 39 22 537 780 EUR
Mesto Lipany 1 182 213 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 2 752 246 EUR
Bytová správa, s.r.o. 1 23 398 EUR
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 1 91 899 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 5 765 356 EUR
Obec Madunice 1 14 936 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 18 995 169 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 1 1 409 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 235 000 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 53 21 878 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 6 3 020 025 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia 2 64 526 EUR
Letisko Poprad - Tatry, a.s. 4 581 078 EUR
Zoologická záhrada Košice 1 134 644 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 280 674 EUR
Národný bezpečnostný úrad 2 308 364 EUR
ENERGO-SK, a.s. 4 2 433 900 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 105 929 EUR
Národný onkologický ústav 2 1 230 EUR
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1 14 932 EUR
EURO-VAT, spol. s r.o. 1 410 800 EUR
Obec Zákamenné 1 242 EUR
Solar 2009, a.s. 3 213 184 019 EUR
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 2 192 918 EUR
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 8 1 226 054 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 2 12 920 EUR
Solar 2009, a. s. 10 425 330 621 EUR
Základná škola s materskou školou Bzovík 136 1 0 EUR
Základná škola s materskou školou Senohrad 1 8 239 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10 2 140 806 EUR
ENERGA Slovakia s. r. o. 9 4 466 235 EUR
Energie2, a.s. 3 448 419 EUR
Pow-en a. s. 1 176 625 EUR
Stredoslovenská energetika, a.s. 2 195 776 EUR
MET Slovakia, a. s. 2 1 796 997 EUR
MAGNA ENERGIA a.s. 5 5 842 603 EUR
UNIVERSAL EXPORTS LTD, s. r. o. 1 91 899 EUR
Albertina Packaging, spol. s r.o. 1 410 800 EUR
SLOVNAFT, a.s. 47 645 769 801 EUR
ZSE Energia, a.s. 8 7 367 794 EUR
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 11 3 266 856 EUR
Linde Gas k.s. 2 1 542 183 EUR
Východoslovenská energetika a.s. 7 1 403 551 EUR
OMV Slovensko, s.r.o. 8 4 651 762 EUR
AUTEX s.r.o. 4 27 437 EUR
Východoslovenská energetika Holding a.s. 4 470 650 EUR
PARAPETROL, a.s. 4 22 542 EUR
T a M trans spedition, s.r.o. 12 7 163 192 EUR
UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. 8 4 556 766 EUR
TATRAGRAND, s.r.o. 1 234 932 EUR
T a M trans spedition s.r.o. 1 184 484 EUR
Tomaš Teniak TENAOIL 12 3 057 EUR
ALBIA Krásno, s.r.o. 1 333 EUR
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 26 8 742 EUR
KOS - Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o. 2 8 239 EUR
Kallisto s.r.o. 1 500 EUR
TREVA, s.r.o. 1 105 988 EUR
OMA CZ Slovakia, s. r. o. 9 8 336 EUR
A.En. Slovensko s.r.o. 3 8 125 038 EUR
AGROPOL Slovakia s.r.o. 3 822 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka elektrickej energie pre mesto Trnava Mesto Trnava 125 000 125000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Plaváreň - dodávka zemného plynu Bytová správa, s.r.o. 31 000 31000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty do benkalora Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 93 800 93800.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Pedagogická a sociálna akadémia 30 000 30000.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie pre letisko Letisko Poprad - Tatry, a.s. 200 000 200000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Lipany 173 078 173078.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 100 000 100000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka plynu pre letisko Poprad Letisko Poprad - Tatry, a.s. 160 000 160000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 32 936 32936.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Združená dodávka energií Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 280 674 280674.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a.s. 29 356 778 29356778.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Rámcová dohoda na dodávku elektrickej energie Úrad vlády Slovenskej republiky 74 342 74342.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet, číslo zákazky v EVO: 02.01 Úrad vlády Slovenskej republiky 551 995 551995.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 32 992 32992.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 28 044 28044.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 24 604 24604.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 46 678 46678.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a.s. 164 184 466 164184466.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
ELEKTRICKÁ ENERGIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 278 980 2278980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 32 528 32528.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 212 765 212765.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 233 922 233922.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Upratovacie služby Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 234 932 234932.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 14 766 14766.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 16 494 16494.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre ZOO Košice Zoologická záhrada Košice 225 800 225800.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 14 832 14832.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie a plynu pre letisko Letisko Poprad - Tatry, a.s. 266 207 266207.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Spoločné obstarávanie elektrickej energie a zemného plynu Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 680 000 680000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávka elektrickej energie a plynu Mesto Poprad 253 041 253041.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Nákup elektrickej energie a zemného plynu Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 275 000 275000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 17 309 17309.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 280 629 280629.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
ELEKTRICKÁ ENERGIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 866 862 866862.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a.s. 19 642 775 19642775.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a. s. 164 184 466 164184466.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 919 459 919459.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
ELEKTRICKÁ ENERGIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 254 749 254749.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 16 211 16211.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a. s. 16 056 503 16056503.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 292 785 292785.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 14 200 14200.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
ELEKTRICKÁ ENERGIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 244 875 244875.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 40 662 40662.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 156 125 156125.0 EUR 2013 Tovary Nie 2
Nákup energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 487 624 487624.0 EUR 2013 Tovary Nie 2
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a. s. 23 519 798 23519798.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie elektrickej energie a zemného plynu 2017 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 1 437 000 1437000.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 248 709 248709.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 13 742 13742.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
ELEKTRICKÁ ENERGIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 255 272 255272.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 112 692 112692.0 EUR 2013 Tovary Nie 2
Nákup rafinérskych produktov – motorová nafta a bezolovnatý benzín Centrum výcviku Lešť 184 484 184484.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a. s. 27 343 417 27343417.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 220 222 220222.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Pohonné hmoty 2017 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 4 084 992 4084992.0 EUR 2017 Tovary Nie 4
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 264 337 264337.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 264 337 264337.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 21 335 21335.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup energetických médií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 250 488 250488.0 EUR 2013 Tovary Nie 2
ELEKTRICKÁ ENERGIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 261 367 261367.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a. s. 35 214 980 35214980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELEKTRICKÁ ENERGIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 92 587 92587.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a elektrickej energie ENERGO-SK, a.s. 957 513 957513.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 12 458 12458.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty 2017 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 296 054 296054.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a. s. 24 816 127 24816127.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 099 487 1099487.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 29 703 29703.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a. s. 29 409 012 29409012.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 235 000 235000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostrednictvom palivových kariet Slovenská inovačná a energetická agentúra 105 929 105929.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty 2017 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 320 677 320677.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Olej hydraulický, motorový, prevodový 90 Obec Zákamenné 369 369.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hnedé uhlie , kocka Cígeľ Základná škola s materskou školou Bzovík 136 21 003 21002.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 46 - 400 litrov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 460 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 68 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 320 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorový olej - M7ADSIII Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 318 318.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorový olej - M6AD Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 157 1157.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorový olej - M8AD Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 335 335.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OTHP 32 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 960 960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prevodový olej - PP 90 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 236 236.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorový olej M6AD Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové oleje Regionálne cesty Bratislava a.s. 2 900 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydraulický olej - Texaco Rando HD 10 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 220 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorový olej M8AD Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 68 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 320 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 46 - 400 litrov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 32 - 600 litrov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hnedé uhlie , kocka Cígeľ Základná škola s materskou školou Senohrad 10 500 10500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oleje, tuky a mazivá Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 17 266 17266.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 46 - 400 litrov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OTHP 32 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 360 1360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 46 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 240 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorový olej - M7ADSIII Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 260 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorový olej M8AD Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 320 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 46 - 400 litrov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 480 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 68 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 320 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 46 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 240 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 46 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 240 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 46 - 400 litrov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 480 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oleje, mazivá a tuky Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 16 582 16581.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OTHP 32 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorový olej - M7ADSIII Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 260 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Olej M7 ADS III Plus Národný onkologický ústav 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Motorový olej M8AD Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 260 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorový olej M8AD Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 315 315.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 68 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 820 820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorový olej M6AD Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 68 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 240 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 46 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 240 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OTHP 32 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 380 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydraulický olej - LUBOL PREMIUM HM 10 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 350 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 68 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 520 520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 46 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 240 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a. s. 29 409 012 29409012.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorový olej M8AD Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 260 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 46 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 240 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plnoautomatizovaná linka plnenia prevádzkových kvapalín EURO-VAT, spol. s r.o. 410 800 410800.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Hydraulický olej OHHM 46 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 240 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 46 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 240 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorový olej FUCHS TITAN HD 10W Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 550 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty 2017 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 364 545 364545.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorový olej M8AD Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 260 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a. s. 46 755 115 46755115.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OTHP 32 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 400 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorový olej M8AD Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 300 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oleje, mazivá a tuky Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 12 936 12936.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie elektrickej energie a zemného plynu 2019 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 1 884 390 1884390.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Pohonné hmoty 2017 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 85 841 85841.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a elektrickej energie ENERGO-SK, a.s. 1 476 387 1476387.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a. s. 12 699 131 12699131.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 46 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 240 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 68 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 240 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorový olej M8AD Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 260 260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty 2017 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 342 709 342709.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Hydraulický olej OHHM 46 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 240 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 68 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 520 520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty 2017 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 346 909 346909.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 539 800 1539800.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 434 922 434922.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávka energií pre Nemocnicu Poprad a.s. Nemocnica Poprad a. s. 752 247 752247.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Hydraulický olej OTHP 32 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 400 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oleje a mazivá Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 820 1820.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oleje a mazivá Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 2 300 2300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorový olej M8AD Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 260 260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 46 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 480 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oleje, mazivá a tuky Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 20 744 20743.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Oleje a mazivá Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 14 500 14500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie elektrickej energie a zemného plynu 2020 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 1 834 000 1834000.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Oleje a mazivá Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 11 700 11700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty 2017 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 306 090 306090.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Modernizácia osobných výťahov v objekte mestského úradu v Žiline Mesto Žilina 105 988 105988.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty 2017 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 265 353 265353.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Olej M7 ADS III Plus Národný onkologický ústav 1 350 1350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu Trenčiansky samosprávny kraj 12 684 523 12684523.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu Trenčiansky samosprávny kraj 12 684 523 12684523.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oleje, mazivá a tuky Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 19 908 19908.08 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty 2017 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 296 816 296816.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Elektrická energia a zemný plyn Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 202 423 1202423.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Oleje, mazivá a tuky Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 19 908 19908.08 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie a zemného plynu pre obec Madunice Obec Madunice 80 255 80255.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty 2017 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 287 943 287943.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty 2017 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 279 580 279580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty 2017 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 287 909 287909.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Medicinálne, technické a špeciálne plyny a služby súvisiace s dodávkou Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 437 085 1437085.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a elektrickej energie Národný bezpečnostný úrad 308 364 308364.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Združená dodávka elektrickej energie a plynu na rok 2022 Univerzita Komenského v Bratislave 4 753 773 4753773.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Medicinálne, technické a špeciálne plyny a služby súvisiace s dodávkou Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 105 098 105098.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Nákup energií pre obec Kanianka Obec Kanianka 80 255 80255.0 EUR 27. November 2020 9. December 2020 Neuvedené 2020-11-27 00:00:00 UTC 2020-12-09 10:00:00 UTC
Dodávka a distribúcia elektrickej energie a plynu KÚPELE SLIAČ a.s. 940 687 940686.68 EUR 22. November 2021 16. December 2021 Nie 2021-11-22 00:00:00 UTC 2021-12-16 09:00:00 UTC
Hlboko zmrazené výrobky vrátane hydiny, zeleniny a rýb Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom 4 554 4554.0 EUR 27. December 2021 27. December 2021 Neuvedené 2021-12-27 00:00:00 UTC 2021-12-27 13:00:00 UTC
Dodanie elektrickej energie Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 100 000 100000.0 EUR 4. December 2014 30. December 2014 Nie 2014-12-04 00:00:00 UTC 2014-12-30 12:01:00 UTC
Dodávka elektrickej energie Mestská krytá plaváreň 120 000 120000.0 EUR 23. Október 2019 11. November 2019 Neuvedené 2019-10-23 00:00:00 UTC 2019-11-11 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×