CPV kód

79713000-5

Strážne služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Nitriansky samosprávny kraj 2 52 414 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 714 899 EUR
Mesto Poprad 6 242 356 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 1 338 448 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 45 990 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 1 183 544 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 3 2 850 682 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 3 38 699 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 267 696 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2 8 385 120 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 52 499 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 51 261 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 5 590 420 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 65 922 452 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 3 179 466 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 1 206 999 EUR
Psychiatrická liečebňa Sučany 1 53 699 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 531 000 EUR
Dopravný úrad 1 58 339 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 601 125 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 337 975 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 199 999 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 2 206 000 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 2 219 546 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 10 978 586 EUR
Slovenská národná knižnica 2 1 487 005 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 131 999 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 9 1 527 875 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 7 1 713 415 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 15 612 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 4 935 000 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 1 040 766 EUR
Stredná odborná škola 2 219 780 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 917 352 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 4 442 800 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 597 759 EUR
Mesto Trebišov 7 209 223 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 28 708 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 38 4 161 368 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 516 218 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 2 8 312 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 5 538 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 1 833 221 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 4 87 921 EUR
Technické služby mesta Prešov a.s. 1 144 963 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 1 86 076 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 36 676 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 1 103 017 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2 45 613 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 2 21 499 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 132 652 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 3 4 817 463 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 2 11 279 EUR
Slovenský pozemkový fond 1 165 000 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 6 230 318 EUR
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave 1 32 076 EUR
Obytný súbor Krasňany, s.r.o. 1 205 349 EUR
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín 1 29 210 EUR
Slovenská pošta, a.s. 2 4 776 000 EUR
Výskumná agentúra 5 0 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 4 159 183 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 7 300 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 4 354 854 EUR
Technické služby mesta Humenné 4 14 EUR
Národné osvetové centrum 1 2 778 EUR
Detský domov Lastovička 1 20 918 EUR
MsHK Žilina, a.s. 1 4 776 EUR
KSP, s.r.o. 1 3 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 1 160 500 EUR
Kunsthalle Bratislava 1 7 083 EUR
STEFE Trnava, s. r. o. 1 171 760 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DUG s.r.o. 6 4 136 103 EUR
Š-live s.r.o. 3 103 377 EUR
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 55 7 601 731 EUR
SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o. 23 664 643 EUR
AMG Security s.r.o. 26 1 264 294 EUR
DUGYTECH, s.r.o. 1 34 952 EUR
EAGLE SECURITY, a.s. 2 949 899 EUR
SBS 1, s.r.o. 1 28 908 EUR
BONUL, s.r.o. 24 22 825 516 EUR
OSOP, spol. s r.o. 1 165 000 EUR
Aegis Eu s. r. o. 1 51 261 EUR
KOBRA S.B.S. spol. s r.o. 1 45 990 EUR
ZAPO Group s.r.o. 1 205 349 EUR
SBS 1 s.r.o. 1 23 506 EUR
DKFB PLUS, s.r.o. 37 1 587 549 EUR
EAGLE SECURITY, a.s. 7 182 870 EUR
G1 MONITOR, s.r.o. 1 342 068 EUR
G 3 Plus, s.r.o. 1 394 900 EUR
ABO, a.s. 2 179 703 EUR
O.M.O., s.r.o. 2 3 179 466 EUR
B.O.B. Group s. r. o. 1 4 192 560 EUR
TERAVA, s.r.o. 7 254 031 EUR
SBS DARK SHADOWS s. r. o. 1 46 000 EUR
Luboš Hodulík - EFEKT SECURITY 1 20 918 EUR
JMK TREND s.r.o. 2 4 779 EUR
TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. 2 744 250 EUR
EuroPatrol, s. r. o. 1 130 825 EUR
MK&Z Security s.r.o. 3 10 EUR
Secure one s. r. o. 1 114 000 EUR
KV - Security s. r. o. 4 464 357 EUR
TATRAPOL, s.r.o. 1 24 468 EUR
DM3 SECURITY, s.r.o. 1 34 339 EUR
LENIA INDUS SECURITY, s. r. o. 18 3 480 743 EUR
Indus Praha, spol. s.r.o. 3 856 706 EUR
SBS Alfa a Omega, s.r.o. 1 110 050 EUR
KASprof-SECURITY agency, s.r.o. 5 987 807 EUR
ATRO SK s.r.o. 1 165 413 EUR
Maba Pro s.r.o. 1 259 057 EUR
SIA - Security Industry Authority s. r. o. 1 595 105 EUR
MONDE, spol. s r. o. 2 46 350 EUR
AVAL BETA s.r.o. 2 1 648 119 EUR
VEKAM Security s.r.o. 1 44 999 EUR
Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. 3 1 720 338 EUR
PATROL SLOVAKIA, s. r. o. 1 12 EUR
JOSEBA, s.r.o. 1 3 121 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Strážna služba Fakultná nemocnica Nitra 100 000 100000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Strážna služba v objektoch Dopravného úradu Dopravný úrad 58 339 58339.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie výkonu strážnej služby a súvisiacich pridaných služieb Stredná odborná škola 190 000 190000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Strážna služba Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 199 999 199999.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Strážna služba Slovenský pozemkový fond 165 000 165000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Ochrana objektu – strážna služba v objekte VÚZ Bystrina NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 86 000 86000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Ochrana majetku NSK v objektoch Nemocnica Šaľa Nitriansky samosprávny kraj 28 908 28908.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Strážna služba. Technické služby mesta Prešov a.s. 204 422 204422.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie strážnej a informačnej služby v administratívnej budove Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Vazovova 7/A Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave 38 000 38000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Stráženie a ochrana objektov a zariadení NPPC Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 56 247 56247.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie strážnej a informačnej služby v objekte v správe verejného obstarávateľa. Obytný súbor Krasňany, s.r.o. 205 349 205349.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Ochrana majetku NSK v objektoch Nemocnica Šaľa. Nitriansky samosprávny kraj 30 660 30660.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Strážna služba Exportno-importná banka Slovenskej republiky 206 999 206999.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie strážnej služby Geodetický a kartografický ústav Bratislava 131 000 131000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie strážnej služby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 108 624 108624.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Strážna služba Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín 27 275 27275.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie strážnej služby formou fyzickej ochrany objektov v správe SC ŽSK, jej závodov a stredísk závodov vo vymedzených časových úsekoch v spojení s obsluhou existujúceho kamerového systému vo vlastníctve verejného obstarávateľa prostredníctvom Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 040 766 1040766.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Strážne služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 26 265 26265.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Strážne služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 33 414 33414.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Strážne služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 30 300 30300.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Strážne služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 20 960 20960.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Strážne služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 32 215 32215.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Strážna služba pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 4 935 000 4935000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie výkonu represívneho výjazdu zásahových jednotiek dodávateľa na narušených objektoch Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 2 456 000 2456000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Strážne služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 24 480 24480.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Strážne služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 15 236 15236.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Strážna služba Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 342 068 342068.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Strážna služba SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 1 163 808 1163808.0 EUR 2014 Služby Nie 4
Strážna služba Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 5 590 420 5590420.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Strážna služba Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 394 900 394900.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Ochranná a strážna služba v administratívnych budovách MDVRR SR. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 500 000 2500000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie strážnej služby pre BSK a iných nehnuteľností ktoré vlastní, prípadne BSK nadobudne Bratislavský samosprávny kraj 3 3.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Nepretržitá technická služba a bezpečnostná služba Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 833 221 1833221.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Strážna služba Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 487 035 487035.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Strážna služba a služba vrátnik - informátor Centrum vedecko-technických informácií SR 219 546 219546.0 EUR 2016 Služby Áno 2
Strážna služba SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 995 589 2995589.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexné zabezpečenie ochrany bezpečnostnou službou pre potreby DPB, a.s. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 4 192 560 4192560.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
BEZPEČNOSTNÉ A STRÁŽNE SLUŽBY Slovenská inšpekcia životného prostredia 36 676 36676.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážna služba SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 183 877 183877.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Strážna služba a ochrana objektov pre NÚCEM (2017 – 2020) Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 86 076 86076.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie výkonu strážnej služby a súvisiacich pridaných služieb Stredná odborná škola 219 777 219777.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážne služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 749 900 749900.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážna služba SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 92 883 92883.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna a informačná služba/Levice Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 25 011 25011.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Strážna a informačná služba II/Žilina Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 45 323 45323.44 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie ochrany objektu a napojenie na pult centralizovanej ochrany Košice Ústredie ľudovej umeleckej výroby 4 800 4800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Strážna, bezpečnostná a informačná služba pre areál a objekty objednávateľa Fakultná nemocnica Trenčín 145 182 145182.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Strážna a informačná služba/Zvolen Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 34 381 34381.06 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie strážnej služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 27 720 27720.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 34 944 34944.0 EUR 2016 Služby Nie 1
strážna služba, ochrana hnuteľného a nehnuteľného majetku a osôb Výskumná agentúra 10 500 10500.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie strážnej služby bez zbrane na stráženie výstavného priestoru - 1/2016_K Národné osvetové centrum 3 541 3541.2 EUR 2016 Služby Nie 1
Strážna služba/TN Detský domov Lastovička 30 000 30000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Bezpečnostná služba na zimnom štadióne MsHK Žilina, a.s. 4 975 4975.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie ochrany objektu a napojenie na pult centralizovanej ochrany Košice Ústredie ľudovej umeleckej výroby 4 800 4800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Ochrana budovy Slovenská konsolidačná, a.s. 10 000 10000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výkon strážnej služby v areáli KSP, s.r.o. 4 3.6 EUR 2016 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35 040 35040.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nonstop bezpečnostná služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 52 560 52560.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Strážna služba v psychiatrickej nemocnici -4 osoby Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 156 480 156480.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie strážnej služby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 105 000 105000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Strážna služba Fakultná nemocnica Nitra 149 101 149101.27 EUR 2016 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35 040 35040.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Strážna služba v priemyselnom parku Mesto Trebišov 42 400 42400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie strážnej služby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 18 600 18600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Strážna služba v priemyselnom parku Mesto Trebišov 42 400 42400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výkon strážnej a informačnej služby Výskumná agentúra 9 000 9000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Výkon strážnej a informačnej služby Výskumná agentúra 9 000 9000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
zabezpečenie strážnej služby - sobota, nedeľa, sviatok alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Petržalka 3 000 3000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Fyzická ochrana objektov, strážna a informačná služba Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 36 737 36736.58 EUR 2016 Služby Nie 1
Nonstop bezpečnostná služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 43 800 43800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Strážna služba v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 189 600 189600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Strážne služby Katolícka univerzita v Ružomberku 5 959 5958.69 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie strážnej služby v areáli priemyselného parku Mesto Poprad 71 600 71600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážne služby a zabezpečenie ochrany majetku administratívnych budov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 144 062 144062.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Výkon strážnej a informačnej služby Výskumná agentúra 9 000 9000.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Zabezpečenie strážnej služby v areáli priemyselného parku Mesto Poprad 71 600 71600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážna služba v strediskách organizácie Technické služby mesta Humenné 4 4.05 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážne služby a zabezpečenie ochrany majetku administratívnych budov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 144 062 144062.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážne služby a zabezpečenie ochrany majetku administratívnych budov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 144 062 144062.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 999 9999.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie strážnej služby v areáli priemyselného parku Mesto Poprad 72 000 72000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpečnostnej strážnej služby Objektu Kaštieľ s parkom Veľké Leváre Univerzitná nemocnica Bratislava 151 000 151000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie strážnej služby Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 54 662 54662.4 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážna služba/NB Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 000 9000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie strážnej služby Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 54 662 54662.4 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000 9999.99 EUR 2017 Služby Nie 1
Nonstop bezpečnostná služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000 10000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážna služba v psychiatrickej nemocnici -4 osoby / v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 161 885 161884.8 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 100 6100.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážne služby a zabezpečenie ochrany majetku administratívnych budov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 142 962 142962.3 EUR 2017 Služby Nie 1
Fyzická ochrana objektov, strážna a informátorská služba Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 50 728 50727.6 EUR 2017 Služby Nie 1
Nonstop bezpečnostná služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000 10000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážne služby a zabezpečenie ochrany majetku administratívnych budov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 116 400 116400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážna a informačná služba Výskumná agentúra 31 000 31000.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Strážna služba/NB Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 000 9000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážne služby a zabezpečenie ochrany majetku administratívnych budov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 116 400 116400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 470 4470.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážna služba Mestská časť Bratislava - Petržalka 7 800 7800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážna služba v priemyselnom parku Mesto Trebišov 42 400 42400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nonstop bezpečnostná služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000 10000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážna služba v priemyselnom parku Mesto Trebišov 42 400 42400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 993 9993.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážne služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000 10000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 800 8800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nonstop bezpečnostná služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000 10000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 504 9504.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 000 8000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 910 8910.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna, bezpečnostná a informačná služba pre areál a objekty objednávateľa Fakultná nemocnica Trenčín 168 192 168192.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba/NB Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 999 9999.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba areálu, ochrana objektov a majetku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 207 7207.2 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 000 9000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nonstop bezpečnostná služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000 10000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 994 9993.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 828 9828.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000 10000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 000 8000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážne služby a zabezpečenie ochrany majetku administratívnych budov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 160 800 160800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35 280 35280.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35 280 35280.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nonstop bezpečnostná služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000 10000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 700 9700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 000 8000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba/NB Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 999 9999.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000 10000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000 10000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 936 9936.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 900 9900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 000 8000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 800 7800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 000 8000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nonstop bezpečnostná služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000 10000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 196 20196.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 192 720 192720.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 900 9900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Fyzická ochrana objektov, strážna a informátorská služba Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 66 374 66373.8 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba/NB Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 999 9999.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nonstop bezpečnostná služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000 10000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba areálu, ochrana objektov a majetku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 742 9741.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 936 9936.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 900 9900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna a informačná služba/Veľký Krtíš Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 55 650 55649.66 EUR 2016 Služby Nie 1
Strážna služba v priemyselnom parku Mesto Trebišov 42 400 42400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 900 9900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba v priemyselnom parku Mesto Trebišov 42 400 42400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nonstop bezpečnostná služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000 10000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážne služby a zabezpečenie ochrany majetku administratívnych budov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 146 563 146563.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 430 317 430317.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 200 122 200121.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba OZ Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 2 399 275 2399275.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Zabezpečenie strážnej služby pre objekty Úradu vlády Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky 516 218 516218.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie represívnych výjazdov zásahových jednotiek dodávateľa na narušených objektoch SP, a. s. Slovenská pošta, a.s. 2 320 000 2320000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nonstop bezpečnostná služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000 10000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Bezpečnostná služba Psychiatrická liečebňa Sučany 76 352 76352.16 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 720 9720.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 900 9900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytnutie služby fyzickej ochrany majetku Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 25 229 25228.8 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytnutie služby fyzickej ochrany majetku a osôb Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 25 229 25228.8 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie strážnej služby v areáli priemyselného parku Mesto Poprad 100 224 100224.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba v strediskách organizácie Technické služby mesta Humenné 6 5.51 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie strážnej služby pre Úrad BSK a iných objektov v správe Úradu BSK Bratislavský samosprávny kraj 856 706 856706.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Nonstop bezpečnostná služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 65 390 65390.4 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba v psychiatrickej nemocnici - 4 stanoviská - osoby Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 248 763 248762.88 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba v psychiatrickej nemocnici - 4 stanoviská - osoby Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 228 763 228762.88 EUR 2019 Služby Nie 1
Nonstop bezpečnostná služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 66 758 66758.4 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba OZ Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 122 436 122436.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 137 500 137500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie strážnej služby pre Správu ciest Žilinského samosprávneho kraja Žilinský samosprávny kraj 1 183 544 1183544.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba – fyzická ochrana objektov MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 688 053 4688053.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba – fyzická ochrana objektov MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 688 053 4688053.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážne a recepčné služby Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 259 057 259057.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážne služby pre Univerzitu Komenského v Bratislave - 2019 Univerzita Komenského v Bratislave 595 105 595105.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba OZ Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 137 855 137855.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Nonstop bezpečnostná služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 29 138 29138.4 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpečnostnej strážnej služby Objektu Kaštieľ s parkom Veľké Leváre Univerzitná nemocnica Bratislava 150 696 150696.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 12 000 12000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 29 138 29138.4 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 29 138 29138.4 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 29 138 29138.4 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 794 20793.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25 034 25034.4 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna, bezpečnostná a informačná služba pre areál a objekty objednávateľa Fakultná nemocnica Trenčín 144 058 144057.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Fyzická ochrana objektov, strážna a informátorská služba Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 67 000 67000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 12 000 12000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25 034 25034.4 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25 034 25034.4 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba v priemyselnom parku Mesto Trebišov 42 400 42400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 544 800 544800.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 544 800 544800.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba v strediskách organizácie Technické služby mesta Humenné 6 5.83 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 135 072 135072.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Strážna služba OZ Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 131 275 131275.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Strážna služba – fyzická ochrana objektov MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 930 717 930717.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Poskytovanie súkromnej bezpečnostnej služby pre objekty Trhová 2 a podzemné garáže na ulici Vajanského v Trnave STEFE Trnava, s. r. o. 171 760 171760.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Ochrana majetku a monitoring Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 605 821 1605821.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Ochrana budovy Slovenská konsolidačná, a.s. 13 000 13000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Strážna služba Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 483 343 483343.3 EUR 2020 Služby Nie 1
Strážna služba Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 556 285 556285.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Strážna služba Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 620 000 620000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Strážna služba OZ Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 137 709 137709.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Strážna služba Fakultná nemocnica Trnava 71 832 71832.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Strážna, bezpečnostná a informačná služba pre areál a objekty objednávateľa Fakultná nemocnica Trenčín 113 880 113880.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Fyzická ochrana objektov, strážna a informátorská služba Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 44 834 44833.68 EUR 2020 Služby Nie 1
Strážna služba Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 24 000 24000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Strážna služba Správa ciest Košického samosprávneho kraja 728 832 728832.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Strážna služba Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 57 480 57480.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Strážna služba OZ Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 141 069 141069.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Strážna služba Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 57 480 57480.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Strážna služba Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 57 480 57480.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie strážnej služby v areáli priemyselného parku Mesto Poprad 107 472 107472.0 EUR 2020 Služby Nie 1
ZABEZPEČENIE STRÁŽNEJ SLUŽBY Slovenská národná knižnica 2 021 788 2021788.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Zabezpečenie strážnej služby v areáli priemyselného parku Mesto Poprad 128 966 128966.4 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytovanie strážnej služby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 232 000 232000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Strážna služba OZ Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 139 355 139355.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Strážna služba v strediskách organizácie Technické služby mesta Humenné 7 7.34 EUR 2021 Služby Nie 1
Strážna služba OZ Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 145 885 145885.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Strážna služba OZ Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 145 885 145885.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Strážna služba Ekonomická univerzita v Bratislave 65 670 65670.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Fyzická ochrana objektov, strážna a informátorská služba Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 75 189 75189.28 EUR 2021 Služby Nie 1
Strážna služba OZ Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 128 426 128426.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 135 072 135072.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie a vykonávanie strážnej služby v objekte Kunsthalle Bratislava 11 936 11936.4 EUR 2021 Služby Nie 1
Strážna služba OZ Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 145 870 145870.0 EUR 2018 Služby Nie 3

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Strážna služba Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 6 946 077 6946076.52 EUR 30. September 2020 29. Október 2020 Nie 2020-09-30 00:00:00 UTC 2020-10-29 09:00:00 UTC
Strážna služba Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 121 000 2121000.0 EUR 10. November 2020 8. December 2020 Nie 2020-11-10 00:00:00 UTC 2020-12-08 10:00:00 UTC
Strážna služba Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 6 946 077 6946076.52 EUR 8. December 2020 11. Január 2021 Nie 2020-12-08 00:00:00 UTC 2021-01-11 09:00:00 UTC
Zabezpečenie strážnej služby a ochrany majetku Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 887 760 887760.0 EUR 11. Január 2021 15. Február 2021 Nie 2021-01-11 00:00:00 UTC 2021-02-15 11:00:00 UTC
Poskytovanie strážnej služby pre objekt SVP, š. p. AB PR ROZ BB Zvolenská cesta 27, Banská Bystrica ( 2021-2022) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 51 000 51000.0 EUR 15. Január 2021 26. Január 2021 Neuvedené 2021-01-15 00:00:00 UTC 2021-01-26 09:00:00 UTC
Poskytovanie strážnej služby pre objekty SVP, š. p, Podnikové riaditeľstvo Banská Štiavnica II. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 20 200 20200.0 EUR 5. Marec 2021 16. Marec 2021 Neuvedené 2021-03-05 00:00:00 UTC 2021-03-16 11:00:00 UTC
Zabezpečenie strážnej služby pre Bratislavský samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj 814 457 814456.8 EUR 15. Marec 2021 9. Apríl 2021 Nie 2021-03-15 00:00:00 UTC 2021-04-09 10:00:00 UTC
Poskytovanie strážnej služby v objektoch Ministerstva kultúry SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 700 000 1700000.0 EUR 6. Apríl 2021 4. Máj 2021 Nie 2021-04-06 00:00:00 UTC 2021-05-04 12:00:00 UTC
Zabezpečenie strážnej služby CVTI SR, Lamačská cesta 8/A Centrum vedecko-technických informácií SR 211 200 211200.0 EUR 24. Máj 2019 3. Jún 2019 Neuvedené 2019-05-24 00:00:00 UTC 2019-06-03 10:00:00 UTC
Strážna služba v objektoch Dopravného úradu Dopravný úrad 54 750 54750.0 EUR 11. November 2014 27. November 2014 Nie 2014-11-11 00:00:00 UTC 2014-11-27 09:00:00 UTC
Poskytovanie strážnej služby pre objekty SVP š.p., podnikové riaditeľstvo Banská Štiavnica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 26 000 26000.0 EUR 29. November 2019 5. December 2019 Neuvedené 2019-11-29 00:00:00 UTC 2019-12-05 13:00:00 UTC
Ochrana majetku NSK v objektoch Komárno Hadovce Nitriansky samosprávny kraj 39 792 39791.5 EUR 2. November 2015 24. November 2015 Nie 2015-11-02 00:00:00 UTC 2015-11-24 12:00:00 UTC
Bezpečnostné služby - Stráženie areálu býv. kasární kpt. Nálepku, Zvolen - Balkán pre r. 2015-2017 Mesto Zvolen 88 800 88800.0 EUR 17. September 2014 10. Október 2014 Nie 2014-09-17 00:00:00 UTC 2014-10-10 11:30:00 UTC
Strážna služba na ochranu Plážového kúpaliska a kempingu Tornaľa Mestské služby mesta 30 800 30800.0 EUR 1. Júl 2014 21. Júl 2014 Nie 2014-07-01 00:00:00 UTC 2014-07-21 13:00:00 UTC
Strážna služba Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 160 000 160000.0 EUR 16. Júl 2014 6. August 2014 Nie 2014-07-16 00:00:00 UTC 2014-08-06 08:15:00 UTC
Strážna služba Slovenská akadémia vied (SAV) 200 000 200000.0 EUR 29. Apríl 2015 28. Máj 2015 Nie 2015-04-29 00:00:00 UTC 2015-05-28 09:00:00 UTC
Poskytovanie nepretržitej strážnej služby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 381 300 381300.0 EUR 21. Apríl 2015 4. Jún 2015 Nie 2015-04-21 00:00:00 UTC 2015-06-04 14:30:00 UTC
Strážna služba Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 290 000 290000.0 EUR 8. Jún 2015 20. Júl 2015 Nie 2015-06-08 00:00:00 UTC 2015-07-20 14:30:00 UTC
Strážne služby Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 162 000 162000.0 EUR 1. Október 2014 21. Október 2014 Nie 2014-10-01 00:00:00 UTC 2014-10-21 09:00:00 UTC
Poskytovanie strážnej služby pre objekt SVP, š.p. AB PR ROZ BB Zvolenská cesta 27, Banská Bystrica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 61 488 61488.0 EUR 13. Január 2020 23. Január 2020 Neuvedené 2020-01-13 00:00:00 UTC 2020-01-23 09:00:00 UTC
Strážna služba Domov jesene života 80 000 80000.0 EUR 4. November 2014 24. November 2014 Nie 2014-11-04 00:00:00 UTC 2014-11-24 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×