CPV kód

33110000-4

Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 31 900 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 2 790 000 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 1 352 000 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 34 506 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 79 000 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 3 717 712 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 10 470 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 75 990 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 284 148 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 1 798 549 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 4 219 795 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 1 461 417 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 4 481 438 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 2 1 519 200 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 340 413 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 29 165 EUR
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 4 341 666 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 5 1 098 813 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 22 93 714 705 EUR
Národný onkologický ústav 4 209 100 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 1 595 890 EUR
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 2 144 950 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 498 000 EUR
Nemocnica Snina, s.r.o. 1 446 000 EUR
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 3 1 154 908 EUR
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 1 327 250 EUR
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 6 625 582 EUR
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 8 847 884 EUR
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 3 1 202 333 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
ULTRAMED s.r.o. 11 775 528 EUR
MEDITRADE spol. s r. o. 5 11 390 993 EUR
Siemens s.r.o. 1 498 000 EUR
Siemens Healthcare s.r.o. 21 22 081 862 EUR
AUDIOSCAN, s.r.o. 6 28 654 840 EUR
RADIX spol. s r.o. 1 8 700 EUR
MEDIXRAY, s.r.o. 4 292 222 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 1 108 400 EUR
MEDICAL GROUP SK a.s. 1 1 595 890 EUR
DCX spol. s r. o. 1 110 825 EUR
GUTTA Slovakia, spol. s r.o. 4 570 333 EUR
INTES Poprad, s.r.o. 2 15 621 430 EUR
S&T Slovakia s. r. o. 7 24 561 862 EUR
PHARMA GROUP, a.s. 1 244 870 EUR
GlobalMed a. s. 2 466 723 EUR
Fénix Bratislava, spol. s r.o. 1 29 165 EUR
EGAMED, spol. s r.o. 1 95 200 EUR
Unique Medical s. r. o. 2 4 018 312 EUR
Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o. 1 70 580 EUR
HOSPIMED - Slovakia, spol. s r.o. 1 9 080 EUR
PHARMACOPOLA s.r.o. 1 858 EUR
MVDr. Peter Pongrácz VETIS 1 790 EUR
FUJIFILM Europe GmbH - organizačná zložka 1 103 219 EUR
NRSYS s.r.o. 3 561 333 EUR
M E D I L A S spoločnosť s ručením obmedzeným 1 24 295 EUR
MeWAdia s.r.o. 3 14 619 EUR
FLEXIMED SLOVAKIA, s. r. o. 1 75 990 EUR
InMed Slovakia s.r.o. 4 4 190 533 EUR
BLUEMED s.r.o. 5 256 332 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Navigačný systém pre oddelenie neurochirurgie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 191 666 191666.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Multidetektorový počítačový tomograf Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 595 890 1595890.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mobilné RTG C-rameno Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 301 120 301120.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Unikátne a kombinované prístrojové systémy pre molekulárnu medicínu s príslušenstvom pre UVP Medipark Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 717 712 3717712.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
MULTIDETEKTOROVÝ POČÍTAČOVÝ TOMOGRAF Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 498 000 498000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
CT prístroje pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 40 594 899 40594899.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 5
CT prístroje pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 40 594 899 40594899.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
CT prístroje pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 6 134 173 6134173.0 EUR 2017 Tovary Nie 6
CT prístroj pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 497 429 1497429.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
CT prístroj Nemocnica Snina, s.r.o. 446 000 446000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
CT prístroje pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 448 278 1448278.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradný diel pre zariadenie SOMATOM Sensation Cardiac, v.č. 54485 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 148 758 148758.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Flexibilný 2-kanalový ureterorenoskop Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 9 080 9080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
monitor prietoku krvi v mozgu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 35 000 35000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Navigačný systém pre neurochirurgiu Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 191 666 191666.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Flexibilný Uretero-Renoskop Fakultná nemocnica Trenčín 9 900 9900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Flexibilný ureterorenoskop alebo ekvivalent Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 13 585 13585.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Flexibilný ureterorenoskop Univerzitná nemocnica Bratislava 10 500 10500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná endoskopická HD zobrazovacia jednotka Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 24 300 24300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup digitálneho detektora flat panel detektor Perkin Elmer XRpad 4343 F alebo ekvivalent do digitálneho RTG prístroja Nitriansky samosprávny kraj 38 900 38900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kynologické zdravotnícke pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 086 1086.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrazvukový prístroj vyššej strednej triedy vhodný pre potreby ortopedickej ambulancie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 19 120 19120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Videogastroskop vrátane príslušenstva Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 16 517 16517.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručičkový manometer Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 168 168.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová tomografia so zameraním na kardio-vaskulárne vyšetrenia Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 294 000 1294000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné pracovisko Angio-CT Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 790 000 2790000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rádiologické zariadenia Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 1 089 720 1089720.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
CT prístroje pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 459 166 1459166.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rádiologické zariadenia Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 1 202 333 1202333.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
CT prístroj pre vyšetrenie srdca a ciev vrátane 5 ročného servisu Fakultná nemocnica Trenčín 1 510 500 1510500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
CT prístroj pre vyšetrenie srdca a ciev vrátane 5 ročného servisu pre potreby Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 461 417 1461417.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rádiologické zariadenia Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 1 154 908 1154908.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
Zobrazovacia technika Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 300 600 300600.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zobrazovacia technika Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 208 250 208250.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zobrazovacia technika Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 95 200 95200.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Videogastroskop ultrazvukový radiálny Fakultná nemocnica Trnava 76 100 76100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
RTG mobilné zariadenie s C ramenom s FD technológiou Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 90 000 90000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ultratenký videokolonoskop Národný onkologický ústav 33 308 33308.47 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ultrazvukový videogastroskop s radiálnym snímaním Národný onkologický ústav 82 400 82400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zobrazovacia technika Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 494 763 494763.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Rádiologické zariadenia Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 341 666 341666.0 EUR 2020 Tovary Áno 4
HD VIDEOBRONCHOSKOPICKÁ ZOSTAVA Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 166 364 166364.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Strihacie strojčeky akumulátorové Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 108 1108.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čítacie zariadenie RTG snímok - nepriama digitalizácia - veterinárny CR systém Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 21 888 21888.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rádiologické zariadenia Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 419 666 419666.0 EUR 2020 Tovary Áno 6
Rádiologické zariadenia Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 320 250 320250.0 EUR 2020 Tovary Áno 5
Rádiologické zariadenia Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 305 333 305333.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Rádiologické zariadenia Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 325 000 325000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Videobronchoskopická zostava Národný onkologický ústav 68 800 68800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rhinoskop Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 488 1488.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mamograf Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 103 219 103219.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zdravotnícke a medicínske zariadenia NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 481 439 481439.0 EUR 2020 Tovary Áno 4
Videoduodenoskop Národný onkologický ústav 27 120 27119.51 EUR 2021 Tovary Nie 1
CT prístroje pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 961 625 2961625.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Endoskopická videzostava Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 60 000 60000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup rádiologických prístrojov Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 217 583 217583.0 EUR 2021 Tovary Áno 2

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Rádiologické zariadenia (CoV) Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 154 283 154283.33 EUR 11. Január 2021 26. Január 2021 Áno 2021-01-11 00:00:00 UTC 2021-01-26 09:00:00 UTC
Rádiologické zariadenia (CoV) Nemocnica na okraji mesta, n.o. 305 827 305827.08 EUR 11. Január 2021 26. Január 2021 Áno 2021-01-11 00:00:00 UTC 2021-01-26 09:00:00 UTC
Rádiologické zariadenia (CoV) Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 264 397 264396.66 EUR 11. Január 2021 26. Január 2021 Áno 2021-01-11 00:00:00 UTC 2021-01-26 09:00:00 UTC
Rádiologické zariadenia (CoV) Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 128 993 128993.34 EUR 11. Január 2021 26. Január 2021 Áno 2021-01-11 00:00:00 UTC 2021-01-26 09:00:00 UTC
Rádiologické zariadenia (CoV) Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 223 145 223144.99 EUR 11. Január 2021 26. Január 2021 Áno 2021-01-11 00:00:00 UTC 2021-01-26 09:00:00 UTC
Ultrasonograf - USG VVC-BioTechMed s.r.o. 107 220 107220.0 EUR 27. September 2018 25. Október 2018 Áno 2018-09-27 00:00:00 UTC 2018-10-25 10:00:00 UTC
CT, USG prístroje NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 718 704 718704.42 EUR 9. Marec 2015 20. Apríl 2015 Áno 2015-03-09 00:00:00 UTC 2015-04-20 15:00:00 UTC
Sofistikované prístrojové vybavenie pre ambulantnú časť FN Trnava Fakultná nemocnica Trnava 977 548 977548.0 EUR 27. Apríl 2015 9. Jún 2015 Áno 2015-04-27 00:00:00 UTC 2015-06-09 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×