CPV kód

33141200-2

Katétre

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 9 68 340 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 146 82 844 420 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 2 187 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 4 658 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 282 137 617 666 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 14 3 823 171 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 952 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 50 5 098 184 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 2 400 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 65 91 639 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 4 348 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
MEDITRADE spol. s r. o. 63 46 604 766 EUR
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 67 38 837 827 EUR
TIMED, s.r.o. 46 37 713 669 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 25 12 369 367 EUR
MEDLINE MEDICA SLOVAKIA, s.r.o. 2 53 700 EUR
MEDICAL GROUP SK a.s. 2 314 002 EUR
MED - ART, spol. s r.o. 1 236 033 EUR
SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. 27 8 742 016 EUR
MEDIS Nitra, spol. s r.o. 3 4 000 EUR
Biomedica Slovakia s.r.o. 13 2 941 009 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 3 34 600 EUR
VIDRA a spol. s.r.o. 2 18 187 EUR
UNOTECH, spol. s r.o. 25 2 624 963 EUR
PHARMA GROUP, a.s. 40 12 596 878 EUR
GlobalMed a. s. 18 3 299 833 EUR
Johnson & Johnson, s.r.o. 2 1 129 713 EUR
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 14 2 494 603 EUR
InterMedical, spol. s r.o. 1 331 836 EUR
Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o. 1 14 972 EUR
TRANSKONTAKT spol. s r.o. 2 146 000 EUR
PULImedical, spol. s r.o. 1 2 260 EUR
K&M MEDIA s. r. o. 1 8 100 EUR
A care, s.r.o. 14 7 512 482 EUR
TATRA - ALPINE a. s. 21 13 062 507 EUR
INAMED, s. r. o. 22 12 175 256 EUR
EUROMEDICAL spol. s. r.o. 12 1 954 005 EUR
Ing. Juraj Pisch - JUPI 13 1 415 336 EUR
BIOTRONIK Slovensko s.r.o. 11 596 261 EUR
ELU Medical s.r.o. 2 1 245 563 EUR
TransMedica, s.r.o. 8 4 494 991 EUR
ADYTON medical devices SK s. r. o. 2 3 516 708 EUR
JN Development, s.r.o. 4 1 429 162 EUR
Euromedical s.r.o. 1 14 950 EUR
Teleflex Medical, s.r.o. 35 361 584 EUR
SUBITO SK spol. s r. o. 9 446 452 EUR
ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. 3 3 739 803 EUR
Cardioservice, s. r. o. 8 2 655 504 EUR
Cardioservice, s.r.o. 1 58 000 EUR
Medtronic Slovakia s. r. o. 4 473 214 EUR
Biomedica Slovakia, s.r.o. 3 137 622 EUR
MEDINT PRO, a. s. 3 1 117 595 EUR
Media Comp. s.r.o. 1 4 658 EUR
MEDISYNER, o.z. 23 70 144 EUR
S.A.B. Slovakia s.r.o 1 2 400 EUR
Slomed s.r.o. 1 166 458 EUR
InterMedical Plus, a.s. 8 2 373 908 EUR
Neomedica s. r. o. 1 833 EUR
SK Medic s.r.o. 1 14 235 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 058 301 1058301.0 EUR 2015 Tovary Nie 11
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 23 413 23413.0 EUR 2015 Tovary Nie 5
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 19 600 19600.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 110 196 1110196.0 EUR 2015 Tovary Nie 12
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 15 637 15637.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 318 539 1318539.0 EUR 2015 Tovary Nie 11
Špeciálny zdravotnícky materiál pre neurointervenčnú rádiologickú liečbu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 364 777 364777.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na periférne vaskulárne intervencie. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 663 592 12663592.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 11
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 293 569 1293569.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 11
Centrálne venózne katétre Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 123 985 123985.0 EUR 2014 Tovary Nie 5
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 940 14940.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 26 370 26370.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 37 078 37078.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 010 604 1010604.0 EUR 2015 Tovary Nie 11
ŠZM pre intervenčnú rádiologickú liečbu so zameraním na stentgrafty a hustopletené stenty vrátane príslušenstva. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 047 311 8047311.0 EUR 2015 Tovary Nie 4
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 28 710 28710.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 37 210 255 37210255.0 EUR 2015 Tovary Nie 15
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 200 4200.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 28 880 449 28880449.0 EUR 2015 Tovary Nie 23
Elektrofyziologické vyšetrenie srdca. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 473 968 1473968.0 EUR 2015 Tovary Nie 26
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 22 680 22680.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 591 821 591821.0 EUR 2015 Tovary Nie 11
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 701 779 701779.0 EUR 2015 Tovary Nie 11
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 247 683 1247683.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 10
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 508 554 508554.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 9
Zdravotnícke pomôcky pre intervenčnú a invazívnu kardiológiu vrátane príslušenstva Univerzitná nemocnica Martin 3 823 176 3823176.0 EUR 2014 Tovary Nie 14
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 367 315 367315.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 305 420 7305420.0 EUR 2015 Tovary Nie 18
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 035 110 1035110.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 10
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 374 048 374048.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 9
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 851 394 851394.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 11
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 749 660 749660.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 11
Sety na uzatváranie artérií po punkcii Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 294 346 1294346.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 4
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 507 074 507074.0 EUR 2015 Tovary Nie 9
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na transkatétrovú liečbu štrukturálnych chýb srdca vrátane príslušenstva Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 996 198 5996198.0 EUR 2017 Tovary Nie 16
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 816 272 816272.0 EUR 2015 Tovary Nie 11
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 441 029 441029.0 EUR 2015 Tovary Nie 10
Špeciálny zdravotnícky materiál pre detskú intervenčnú kardiológiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 443 146 1443146.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre detskú intervenčnú kardiológiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 443 146 1443146.0 EUR 2017 Tovary Nie 8
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu srdca Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 199 687 5199687.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Katétre pre meranie významnosti stenóz na koronárnych cievach Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 573 873 573873.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Centrálne venózne katétere s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 033 2033.46 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drenážne katétre Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 142 9141.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katétre s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 920 2920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drenážne katétre Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 142 9141.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálne venózne katétere s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 316 2316.06 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dialyzačné katétre- akútny antimikrobiálny, permanentný, fixácia katétrov Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4 348 4348.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu, Laryngeálna maska na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest a spontánnu alebo riadenú ventiláciu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 551 1550.64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter periférne zavádzaný, dvojlumenový, s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 755 755.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálne venózne katétere s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 223 2222.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drenážny katéter pre laparotómiu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 181 180.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter oximetrický 3 lumenový Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 199 199.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Periférne zavádzaný centrálno venózny katéter jednolumenový, katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 382 1382.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odsávacie katétre Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 880 2880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter oximetrický, katéter dialyzačný Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 497 497.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Venty k drenáži srdcových oddielov Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 525 7525.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katétre s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 920 2920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ablačný katéter pre systém TactiSys Quartz Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 45 150 45150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter embolektomický/ trombektomický Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter intravenózny + mandrén Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 150 4150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálne venózne katétere s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 225 2225.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter centrálny, venózny pre dospelých Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 150 4150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu, centrálny venózny katéter, katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 948 947.58 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katétre močové Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 150 4150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Valvulotom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 083 8083.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rektálna rúrka, vata, lopatka vyšetrovacia lekárska, infúzna súprava, náplasti, chirurgické obväzy, močový sáčok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 588 588.29 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava na odsávanie uzavretá Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 100 4100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Systémy na odsávanie a drenáž Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Intravaskulárny zobrazovací katéter a vodič so senzormi tlaku Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 124 500 124500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 115 667 115667.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ihly pre periférne nervové blokády pod USG, Epidurálny set pediatrický, Spinálna ihla Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 533 1533.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Suchý drenážny systém pre drenáž hrudnej dutiny, Centrálny venózny katéter trojlumenový, Katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 683 682.78 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu, centrálny venózny katéter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 663 1663.02 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katétre s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 165 2165.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katétre s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 085 3084.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu, centrálny venózny katéter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 258 2258.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katétre s rozšíreným príslušenstvom, Fixácia katétrov a hadičiek Grip-Lok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 705 2705.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu, centrálny venózny katéter, Suchý drenážny systém pre drenáž hrudnej dutiny Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 844 1844.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu, centrálny venózny katéter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 834 1834.02 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálny venózny katéter, Drôt zavádzací detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 587 586.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katétre s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 115 2115.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katéter ablačný pre systém TactiSys Quartz Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 157 500 157500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Injekčné striekačky, epidurálne ihly, katétre, intravenózne kanyly, spinálne ihly Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 748 1748.21 EUR 2017 Tovary Nie 1
Periférne zavádzaný katéter, Hemodialyzačný katéter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 558 3558.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katéter intravenózny + mandrén Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 30 880 30880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotný materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na digitálny katéter IVUS za účelom kvantifikácie významnosti stenóz Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 41 000 41000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katétre s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 510 1510.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Foley katéter s teplotnou sondou, neinvazívna ventilácia, tracheostomická kanyla Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 930 929.57 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katéter periférne zavádzaný Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 165 2165.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drenážne katétre Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 886 7886.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katéter periférne zavádzaný, náplasť fixačná Grip-Lok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 789 1789.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Periférne zavádzaný centrálno venózny katéter jednolumenový, katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 442 442.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katétre pre rádiofrekvenčnú abláciu varixov Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 130 000 130000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrálne venózne katétere s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 556 556.02 EUR 2017 Tovary Nie 1
Periferne zavadzany CVK, Vascu-PICC -detsky, s rozsirenym prislusenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 920 2920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odsávací katéter s rukoväťou Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 659 658.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Foley katéter, odsávacia hadica, neinvazívna ventilácia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 693 693.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kateter Vascu-line Medcomp s rozsirenym prislusenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 705 705.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu, centrálny venózny katéter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 915 914.88 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katetrizačný set, náplasť fixačná Grip-Lok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 977 977.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Periférne zavádzaný katéter, lepidlo na katétre, fixácia katétrov, náplasti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 093 4093.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 996 1995.86 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odsávací katéter s kontrolným ventilom-Vacutipom Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 953 953.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Periférne zavádzaný katéter, lepidlo na katétre, fixácia katétrov, náplasti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 231 2230.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katetrizačný set, lepidlo chirurgické, fixácie katétrov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 326 2326.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Respiratory a Medical Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 436 436.37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odsávacie katétre Fakultná nemocnica Trnava 9 840 9840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - cievka odsávacia, katéter, tampón, maska anestetická, náplasti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 249 1248.91 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardioplegický set dvojramenný Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 46 280 46280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 208 112 208112.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
PICC katétre, tunelizované centrálne žilové katétre, katetrizačné sety, centrálne venózne katétre, hemodialyzačné katétre, fixácie a iný k nim prislúchajúci spotrebný materiál, kožne lepidlo Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 75 983 75983.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ablačný katéter Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 500 17500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - transparentné krytie, odsávacie cievky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 393 1392.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Transseptálna ihla s ovládateľným zavádzačom Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 102 333 102333.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál k prístroju Rotablator System Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 18 550 18550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sety na urgentné zavedenie centrálneho venózneho katétra 3, 4 a 5 - lúmenového s antimikrobiálnym krytím Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 70 650 70650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 442 442.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Centrálno-venózny set, trojlumenový, pediatrický Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 371 370.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Suchý drenážny systém, katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 565 565.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Súprava na odsávanie uzavretá Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 29 200 29200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Centrálno-venózny set pediatrický so špeciálnym zavádzacím setom TEARAWAY (alebo ekvivalent) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 742 741.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 509 509.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zavádzače s hemostatickou chlopňou vrátane príslušenstva Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 208 628 208627.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 442 442.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotný materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na digitálny katéter IVUS za účelom kvantifikácie významnosti stenóz Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 16 214 16214.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sety na urgentné zavedenie centrálneho venózneho katétra 3, 4 a 5 - lúmenového s antimikrobiálnym krytím Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 57 220 57220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hybridné mikrokatétre Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 34 280 34279.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Periférne zavádzaný CVK- PICC so Securacathom, 4 Fr. 1 lum, 55 cm Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 110 2110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Centrálno-venózny set pediatrický so špeciálnym zavádzacím setom TEARAWAY (alebo ekvivalent) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 112 1112.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 634 634.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský, katéter Foley s teplotnou sondou Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 637 636.72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Katétre na centrálne cievne vstupy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 89 940 89940.38 EUR 2019 Tovary Nie 1
Arteriálny katéter, Trojprvková rampa na spájanie infúznej linky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 540 540.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 187 187.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Suchý drenážny systém, katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 550 549.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 009 003 17009003.0 EUR 2019 Tovary Nie 17
Špeciálny zdravotnícky materiál pre nekoronárne, vaskulárne, diagnostické a terapeutické rádiologické intervencie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 416 363 12416363.0 EUR 2019 Tovary Nie 16
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 27 649 121 27649121.0 EUR 2019 Tovary Nie 18
Sety na uzatváranie artérií po punkcii Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 843 870 1843870.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 498 077 4498077.0 EUR 2020 Tovary Nie 24
Špeciálny zdravotnícky materiál ku kryoablácií Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 62 125 62125.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský, katéter Foley s teplotnou sondou Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 781 781.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Katétre arteriálne detské Ga 20/5cm; Ga 24/5cm a centrálny venózny katéter, dvojlumenový, 5 FR, 13cm. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 422 421.68 EUR 2019 Tovary Nie 1
Katétre na centrálne cievne vstupy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 80 018 80017.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
ŠZM - katéter odsávací s prerušovačom Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 552 2552.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na vodiace katétre a katétre pre sondovanie koronárnych artérií Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 560 989 560989.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre oddelenie arytmií a kardiostimulácie určený predovšetkým pre diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 378 088 3378088.0 EUR 2020 Tovary Nie 11
Spotrebný materiál k CARESCAPE B850 Monitorom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 17 967 17966.87 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál ku kryoablácií Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 395 17395.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ablačné katétre pre kardiochirurgiu a cievnu chirurgiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 627 166 627166.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na vodiace katétre, punkčné sety a spotrebný materiál pre perkutánu koronárnu intervenciu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 023 569 2023569.0 EUR 2021 Tovary Nie 6
Katétre pre perkutánnu koronárnu intervenciu a katétre pre intrakoronárne zobrazovanie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 421 507 1421507.0 EUR 2021 Tovary Nie 6
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčné arytmologické a rádiologické výkony zamerané na diagnostiku a terapiu srdcovo-cievnych ochorení Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 359 132 14359132.0 EUR 2021 Tovary Nie 8
Špeciálny zdravotnícky materiál pre výkony zamerané na intervenčnú kardioílógiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 364 942 2364942.0 EUR 2021 Tovary Nie 6
Močové katétre Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 5 798 5798.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Intravaskulárne litotriptické (IVL) katétre určené na obtiažne kalcifikované stenózy. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 213 585 213585.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Centrálne venózne katétre Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 178 654 178654.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 258 852 258852.0 EUR 2021 Tovary Nie 5

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Špeciálny zdravotnícky materiál orientovaný na diagnostickú, intervenčnú kardiológiu a rádiológiu a na abláciu v endovaskulárnej oblasti a termosenzorovú abláciu pre výkony v elektrofyziológii Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 036 894 2036894.11 EUR 4. Október 2021 4. November 2021 Nie 2021-10-04 00:00:00 UTC 2021-11-04 09:00:00 UTC
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na liečbu štrukturálnych chýb srdca detského pacienta Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 397 061 1397060.87 EUR 5. Október 2021 1. November 2021 Nie 2021-10-05 00:00:00 UTC 2021-11-01 09:00:00 UTC
Transkatétrové chlopňové bioprotézy Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 560 000 1560000.0 EUR 30. Október 2015 11. December 2015 Nie 2015-10-30 00:00:00 UTC 2015-12-11 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×