Osoba

Olivier Bouygues


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Olivier Bouygues
Adresa:
villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
71 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
19
Aktívne na UVOstat.sk:
5
Obstarávaní:
2
Zmlúv:
2
V celkovej hodnote:
0
Obstarávaní:
412
Zmlúv:
509
V celkovej hodnote:
338,160,538 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
IS-LOM s.r.o., Maglovec 31720803 Áno
Inžinierske stavby, a. s. 31651402 Áno
VCES a.s. 26746573 Áno
VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o. 49703994 Nie
COLAS HUNGÁRIA Zrt. 01-10-046401 Nie
COLAS Út Zrt. 01-10-046637 Nie
Colas Alterra Zrt. 01-10-048283 Nie
COLAS CZ, a.s. 26177005 Nie
COLAS RAIL, S.A.S. 632049128 Nie
Elektroline a.s. 45312338 Áno
Colas Közlekedésépítő Zrt. 01-10-049415 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
ALSTOM TRANSPORT SA 389191982 Nie
COLAS RAIL, S.A. 632049128 Nie
IS-LOM s.r.o., Maglovec 31720803 Áno
Čermák a Hrachovec a.s. 26212005 Nie
COLAS CZ a.s. 26177005 Nie
Inžinierske stavby, a. s. 31651402 Áno
CESTY NITRA, a.s. 34128344 Áno
COLAS HUNGÁRIA Zrt. 01-10-046401 Nie
COLAS ALTERRA Zrt. 01-10-048283 Nie
VCES a.s. 26746573 Áno
BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL,, 78280 Guyancourt 407986074 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Trnavský samosprávny kraj Rekonštrukcia ciest lokality Biela hora 660,000 EUR 1. Apríl 2015
Lesné a pozemkové spoločenstvo Harvelka Rekonštrukcia protipožiarných lesných ciest v Harvelke 1,198,523 EUR 29. December 2015
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rek. cesty-účelová komunikácia Levoča-Mariánska hora II. a III. etapa 308,131 EUR 17. Október 2016
Mesto Štúrovo Úprava ulice Pri garážach - Štúrovo 70,482 EUR 22. Júl 2014
Slovenská správa ciest „Cesta I/75 a I/64 Nové Zámky, križovatka – stavebné práce„ 707,845 EUR 23. Apríl 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Protipožiarna lesná cesta Mankovec - rekonštrukcia 196,929 EUR 17. Marec 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Sanácia ríms a chodníkov na mostných objektoch v úseku diaľnice D1 Beharovce - Fričovce 119,197 EUR 22. December 2014
Slovenská správa ciest Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - II. fáza - Banskobystrický kraj 1,598,135 EUR 31. Január 2017
Mesto Lipany Chodník pre peších - Moyzesova ul. Lipany 94,844 EUR 11. Máj 2017
Mesto Brezová pod Bradlom Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v Meste Brezová pod Bradlom 357,980 EUR 7. Jún 2017
Nemocnica Poprad a. s. Parkovisko v areáli Nemocnice Poprad a.s. 63,191 EUR 12. Jún 2017
Trenčiansky samosprávny kraj Súvislé opravy ciest II. a III. triedy 3,023,832 EUR 26. Október 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 1,745 EUR 31. Október 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 1,995 EUR 31. Október 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 8,557 EUR 3. Október 2017
Slovenská správa ciest I/66 Veľká Lomnica - Kežmarok 1,085,324 EUR 21. August 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest II. a III. triedy 103,918 EUR 4. Jún 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 2,129 EUR 7. December 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 2,394 EUR 7. December 2018
Mesto Senec Oprava a údržba chodníkov a komunikácií v Senci 1,832,250 EUR 19. Jún 2019
Mesto Modra REVITALIZÁCIA MOYZESOVEJ ULICE MODRA – 1. ETAPA 295,655 EUR 19. Jún 2019
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón 53,500 EUR 10. Jún 2019
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón 110,000 EUR 10. Jún 2019
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón 108,000 EUR 10. Jún 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia mostov v okrese Humenné 252,967 EUR 18. Jún 2020
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia mostov v okrese Humenné 327,599 EUR 18. Jún 2020
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 352,070 EUR 23. Apríl 2020
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 324,324 EUR 23. Apríl 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozoviek v správe SSÚD 8 Liptovský Mikuláš a SSÚD 9 Mengusovce 4,741,923 EUR 21. Január 2021
Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. Rekonštrukcia lesných ciest 149,889 EUR 6. August 2020
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce – Brezovica, zlepšenie mobility v okrese Levoča 643,073 EUR 17. Február 2021
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia ciest v okrese Rimavská Sobota-1-2017 (RI93, RI94, RI95, RI96, RI97, RI98, RI101, RI103) 487,704 EUR 7. August 2017
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia cesty Rimavská Sobota (ul. Školská - ul. Malohontská) 58,883 EUR 8. Jún 2016
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia cesty Kostolná-rámový priepust 19,500 EUR 10. Jún 2016
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia ciest Nevoľné-Kremnica, Lutilla-Slaská 202,493 EUR 9. September 2016
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia ciest Žarnovická Huta, Nová Baňa-Malá Lehota, Brod Kľak 216,298 EUR 9. September 2016
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 977 EUR 17. Október 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava vozoviek v správe SSÚR 6 Čadca a SSÚD 6 Martin 29,160 EUR 31. Marec 2021
Mesto Trnava Obnova Ružového parku v Trnave 2,300,811 EUR 21. September 2021
Obec Veľké Raškovce Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľké Raškovce 1,437,466 EUR 15. Október 2021
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Rekonštrukcia cesty II/507 Hlohovec žel. priecestie - Hlohovec, km 68,290 - 69,230 307,794 EUR 5. November 2021
Nitriansky samosprávny kraj Cesta II/509 Bajč - Štúrovo 3,886,891 EUR 22. December 2021
Mesto Kolárovo „Asfaltovanie komunikácií na Brnenskom námestí“ 92,445 EUR 28. Október 2021
Mesto Senec Oprava a údržba chodníkov a komunikácií v Senci 1,657 EUR 2. Apríl 2015
Obec Hlboké Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hlboké 83,123 EUR 12. Február 2016
Obec Radošina Oprava krytov miestnych komunikácií v obci Radošina 91,498 EUR 30. September 2014
Trnavský samosprávny kraj Rekonštrukcia cesty III/06118 Trnava-Zeleneč, doplňujúce stavebné práce 103,256 EUR 26. Február 2015
OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o. REKONŠTRUKCIA LESNEJ CESTY ČEŠŇOVÁ -TRI KAMENE, DOBRÁ NIVA 899,962 EUR 29. December 2015
Obec Veľká Hradná Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci Veľká Hradná 79,958 EUR 27. Júl 2016
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obaľovaná asfaltová zmes za tepla – asfaltový betón 266,263 EUR 21. December 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón 20,450 EUR 10. Júl 2017
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón 40,690 EUR 10. Júl 2017
Mesto Spišská Belá Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa – mesto Spišská Belá 386,446 EUR 18. August 2017
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Aglomerácia Podbrezová - kanalizácia a ČOV 5,527,084 EUR 30. November 2017
Slovenská správa ciest Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried, III. etapa, I/76 Štúrovo, Nánska 1,381,710 EUR 20. December 2017
Obec Čierny Balog Revitalizácia centra obce Čierny Balog 232,158 EUR 31. Júl 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 31,200 EUR 17. Október 2018
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltový betón : AC8 obrusný II ; AC11 obrusný II ; AC16 ložný II - ( TO_2019 ) 17,670 EUR 18. Február 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava vozoviek v správe SSÚR 6 Čadca a SSÚD 6 Martin 923,388 EUR 15. Október 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia a modernizácia mostov v rámci PSK 475,184 EUR 5. November 2019
Mesto Žilina Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku, ul. Fatranská, Žilina-Vlčince 341,876 EUR 3. November 2020
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Asfaltom obalená zmes Aco III. 54,520 EUR 14. Máj 2020
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Rekonštrukcia cesty III/1346 Kráľov Brod - Kráľov Brod časť Máčonáš, km 0,001 - 3,600 406,275 EUR 4. September 2020
Technické služby mesta Humenné Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 13,000 EUR 11. Apríl 2016
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia ciest Husiná-V.Dravce, Behynce-Muráň, Revúca-žel.stanica, Jesenské-Širkovce, Pavlovce-Belín, R. Sobota-Teplý vrch, Kalinovo-Hrachovo, Neporadza-spojka 598,720 EUR 9. September 2016
Banskobystrický samosprávny kraj Vybudovanie cyklotrasy 147,155 EUR 12. Október 2016
Obec Smolenice Cyklotrasa Smolenice 209,745 EUR 11. Jún 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava vozoviek v správe SSÚR 6 Čadca a SSÚD 6 Martin 13,784 EUR 30. Jún 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava vozoviek v správe SSÚR 6 Čadca a SSÚD 6 Martin 195,646 EUR 30. September 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 4,260 EUR 18. August 2021
Mesto Banská Štiavnica Rekonštrukcia verejných priestranstiev –ulica Pod Kalváriou. 404,166 EUR 24. September 2021
Mesto Banská Bystrica Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej cesty Moskovská – Kyjevské námestie – Nové Kalište – THK – Švermova 1,061,674 EUR 28. Október 2021
Slovenská správa ciest I/50 Trenčianske Mitice - zosuv km 127,380 - 128,380 1,878,877 EUR 19. Január 2015
Obec Hôrka nad Váhom Hôrka nad Váhom - Lokalita Na Zámlynčí 82,900 EUR 15. Apríl 2016
Obec Pozdišovce Oprava MK Vislok v obci Pozdišovce 38,549 EUR 2. Október 2014
Obec Seňa Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Seňa 159,976 EUR 1. Október 2014
Obec Horné Srnie Rekonštrukcia MK Družstevná, Horné Srnie. 62,344 EUR 8. September 2014
Obec Černík Rekonštrukcia cestnej komunikácie PC 04a v k. ú. obce Černík 187,155 EUR 9. November 2015
Trnavský samosprávny kraj Rekonštrukcia ciest lokality Sládkovičovo 734,249 EUR 21. Máj 2015
Slovenská správa ciest Cesta I/75, II/511 Dvory nad Žitavou, križovatka - stavebné práce 863,446 EUR 23. Apríl 2015
Mesto Trnava Cestička pre chodcov a cyklistov Kamenná cesta, Trnava 296,037 EUR 25. Október 2016
Slovenská správa ciest I/79 Trebišov – Veľaty rekonštrukcia 7,450,606 EUR 23. Apríl 2015
Slovenská správa ciest I/18 Liptovský Mikuláš – rekonštrukcia cesty 79,907 EUR 21. December 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 27,125 EUR 19. Január 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 30,625 EUR 19. Január 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 29,675 EUR 19. Január 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 15,000 EUR 19. Január 2017
Obec Rosina Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Rosina 586,984 EUR 11. September 2017
Obec Trnkov Trnkov protipovodňové opatrenia 148,375 EUR 25. Január 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 1,770 EUR 19. Január 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 1,995 EUR 19. Január 2018
Združenie obcí JURAVA Prepojenie cyklotrás malokarpatskej a podunajskej oblasti s katastrom obce Chorvátsky Grob 328,830 EUR 9. Apríl 2018
Obec Matiašovce Rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie na ul. Pod lesom 259,193 EUR 26. Jún 2018
Slovenská správa ciest I/76 Šarovce kruhová križovatka - Kalná nad Hronom - oprava cesty 1,848,818 EUR 3. Október 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 5,916 EUR 14. Január 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 6,650 EUR 14. Január 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 9,072 EUR 4. Január 2019
Mesto Trnava Rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova 622,523 EUR 19. August 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Stabilizácia zosuvov na ceste III/3431 Záhradné 315,414 EUR 2. Marec 2020
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Asfaltom obalená zmes Aco I. 35,967 EUR 17. Júl 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov 3. etapa, II/543 Hniezdne – Spišská Stará Ves 778,466 EUR 4. December 2020
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Rekonštrukcia cesty III/1151 Prietrž - Osuské, km 0,000- 4,962 515,729 EUR 15. Júl 2020
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcie ciest III. tried v PSK 252,662 EUR 14. Júl 2020
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 620 EUR 17. Október 2018
Mesto Lučenec Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča a štvrte MRŠ - vnútroblokovej cesty, parkovísk a chodníka - v meste Lučenec 454,984 EUR 7. August 2020
Banskobystrický samosprávny kraj Vybudovanie cyklotrasy 143,131 EUR 21. November 2016
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Rekonštrukcia cesty III/1279 Trnava, ul. Bernolákova - Koniarekova - Zavarská 459,372 EUR 1. Marec 2021
Obec Veľký Biel Podunajská cyklodopravná trasa úsek v k.ú. Veľký Biel 156,530 EUR 6. August 2021
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Rekonštrukcia cesty III/1298 Košolná - Dolné Orešany, km 0,000 - 3,152 416,443 EUR 9. September 2021
Mesto Trnava Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hajdóczyho ulice 1,146,706 EUR 8. November 2021
Slovenská správa ciest Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v BB kraji I. etapa 2,886,647 EUR 11. Október 2021
Slovenská správa ciest Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v BB kraji I. etapa 1,927,190 EUR 11. Október 2021
Slovenská správa ciest Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v BB kraji I. etapa 4,995,115 EUR 11. Október 2021
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 641,241 EUR 15. November 2021
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 625,750 EUR 15. November 2021
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Rekonštrukcia mosta M 1510 cez rieku Laborec pred obcou Vojany 809,823 EUR 30. November 2021
Mesto Malacky Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníka. 251,462 EUR 24. Júl 2014
Obec Brestov Brestov-rekonštrukcia MK na Močidlách 40,791 EUR 7. Apríl 2016
Urbárske pozemkové spoločenstvo Vikartovce Protipožiarná lesná cesta Červenec 1,170,989 EUR 29. December 2015
Mesto Malacky Rekonštrukcia chodníkov a parkovísk. 115,125 EUR 9. Október 2014
Urbárske lesné a pasienkové spoločenstvo Sebechleby - pozemkové spoločenstvo Protipožiarna lesná cesta Sebechleby 286,152 EUR 1. Júl 2014
Mesto Banská Štiavnica Prestavba miestnej komunikácie – budovateľská ulica. 67,105 EUR 17. September 2015
Slovenská správa ciest I/79 Vranov n/Topľou Čemernianska ulica rekonštrukcia, odvodnenie 1,649,873 EUR 22. Jún 2015
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Drvené kamenivo určené pre použitie pri vysprávkach ciest tryskovou metódou. 58,475 EUR 24. Jún 2015
SlovakiaWood, s.r.o. Rekonsˇtrukcia lesných ciest v Orovnici 1,236,600 EUR 29. December 2015
Obec Šípkové Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Šípkové 82,403 EUR 1. August 2016
Obec Bajč Bajč- Infraštruktúra pre nový stavebný obvod – 2.etapa 198,286 EUR 7. November 2016
Mesto Moldava nad Bodvou Opravy chodníkov a verejných priestranstiev 138,312 EUR 10. November 2016
Slovenská správa ciest I/65D Martin obchvat (TEN-T) 18,228,935 EUR 15. Máj 2015
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III.triedy na rok 2016-II. etapa 1,749,356 EUR 30. Marec 2017
Mesto Kežmarok Oprava povrchov miestnych komunikácií v meste Kežmarok 574,689 EUR 27. September 2017
Žilinský samosprávny kraj Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2018 Čadca - Milošová 279,403 EUR 4. Jún 2018
Žilinský samosprávny kraj Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji 96,856 EUR 26. November 2018
Žilinský samosprávny kraj Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji 23,784 EUR 26. November 2018
Žilinský samosprávny kraj Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji 28,472 EUR 23. November 2018
Žilinský samosprávny kraj Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji 33,754 EUR 15. November 2018
Žilinský samosprávny kraj Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji 57,351 EUR 15. November 2018
Žilinský samosprávny kraj Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji 25,419 EUR 15. November 2018
Žilinský samosprávny kraj Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji 38,371 EUR 26. November 2018
Žilinský samosprávny kraj Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji 81,277 EUR 26. November 2018
Žilinský samosprávny kraj Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji 77,590 EUR 26. November 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest III. triedy 427,341 EUR 19. August 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest III. triedy 267,911 EUR 19. August 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest III. triedy 253,641 EUR 19. August 2019
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Rekonštrukcia cesty II/507 Hlohovec za železničným priecestím, km 72,180 - 73,687 134,725 EUR 21. August 2019
Obec Utekáč Zhotovenie stavby priemyselná zóna Obce Utekáč 1,068,033 EUR 6. Marec 2020
Mesto Banská Štiavnica Rekonštrukcia I. etapy cestnej komunikácie a parkoviska na ulici Mládežnícka v Banskej Štiavnici (03). 540,200 EUR 22. September 2020
Obec Plavecký Mikuláš IBV Záhumnie III., IV. etapa Plavecký Mikuláš 319,094 EUR 19. Jún 2020
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Rekonštrukcia cesty III/1275 Naháč - Horné Dubové, km 0,000 - 5,960 395,323 EUR 21. December 2020
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Súvislé opravy ciest na území Košického samosprávneho kraja 388,709 EUR 3. August 2020
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Náhradné diely a komponenty do zariadení trakčného vedenia 0 27. Júl 2020
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Asfaltová zmes obaľovaná za tepla 30,750 EUR 7. Apríl 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 2,780 EUR 31. Máj 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 1,064 EUR 31. Máj 2019
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 113,116 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 145,600 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 133,054 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 45,166 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 44,666 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 44,800 EUR 13. Apríl 2021
METRO Bratislava, a.s. Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislave 100,206 EUR 19. December 2020
METRO Bratislava, a.s. Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislave 195,023 EUR 19. December 2020
Mesto Vranov nad Topľou Vranov n. T. – Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry na Ul. Cintorínskej 184,479 EUR 15. Jún 2021
Lesy mesta Kežmarok s.r.o. Protipožiarna lesná cesta TRASA - rekonštrukcia 254,394 EUR 6. Júl 2021
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Rekonštrukcia ciest III/1356 a III/1349 Matúškovo - Mostová 199,347 EUR 7. Júl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 1,325 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 928 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 1,505 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 2,217 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 3,991 EUR 13. Apríl 2021
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy Prešovského samosprávneho kraja 123,944 EUR 28. Júl 2014
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy Prešovského samosprávneho kraja 91,058 EUR 28. Júl 2014
Obec Bajany POZEMKOVÉ ÚPRAVY – KATASTER BAJANY 1,698,000 EUR 2. November 2015
Obec Kobeliarovo Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Kobeliarovo 92,944 EUR 19. Február 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozoviek R1 a R2 v správe SSÚR 2 Nová Baňa a SSÚR 3 Zvolen 4,987,820 EUR 9. Február 2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Oprava cesty II/592 Bánovce n. Bebravou-D. Naštice 173,313 EUR 25. November 2014
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Opravy ciest a mostov II. a III. triedy v RSÚC Nitra a.s. 2,207,000 EUR 12. September 2014
Mesto Myjava Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2,387,000 EUR 15. Jún 2015
Obec Nižný Kručov Revitalizácia okolia domu smútku 114,957 EUR 18. Marec 2016
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované 34,240 EUR 25. Jún 2014
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované 39,100 EUR 25. Jún 2014
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované 14,450 EUR 25. Jún 2014
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované 11,250 EUR 25. Jún 2014
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované 137,949 EUR 25. Jún 2014
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované 20,295 EUR 25. Jún 2014
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované 20,295 EUR 25. Jún 2014
Mesto Poprad Rekonštrukcia časti MK a chodníka na Ul. Velická cesta v Poprade- Spišskej Sobote 173,301 EUR 29. December 2016
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Prístavba diagnostického centra a výstavba pavilónu detského kardiocentra - stavebné práce 32,612,500 EUR 10. Máj 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi mestami Snina - Medzilaborce - Krosno II/567 Čabalovce - Hostovice, II/575 Medzilaborce Okruž. križovatka Palota 1,845,229 EUR 22. August 2017
Slovenská správa ciest I/77 Lacková – Stará Ľubovňa 1,490,676 EUR 27. September 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 1,200 EUR 19. September 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 4,437 EUR 21. Júl 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 2,992 EUR 21. Júl 2017
Mesto Banská Bystrica Cyklistický chodník ESC-Podlavice Banská Bystrica 509,007 EUR 9. Apríl 2018
Nitriansky samosprávny kraj Ponitrianska cyklomagistrála - I. etapa – 1. časť 428,868 EUR 7. September 2018
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch Banskobystrického samosprávneho kraja – vybrané úseky okresov Lučenec, Zvolen a Revúca. 219,779 EUR 15. August 2018
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch Banskobystrického samosprávneho kraja – vybrané úseky okresov Lučenec, Zvolen a Revúca. 242,988 EUR 3. August 2018
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Teplá obaľovaná zmes (asfaltový betón) AC 11 O, II 10,833 EUR 2. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 6,658 EUR 17. Október 2018
Mesto Poprad Križovatka MK ul. J. Curie - MK ul. Banícka v Poprade 331,637 EUR 4. Jún 2020
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník - Mičakovce, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Svidník 678,636 EUR 17. Február 2021
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest 2,950 EUR 22. November 2017
Mesto Žilina Rekonštrukcia existujúcich mestských komunikácií 47,207 EUR 3. Marec 2016
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Prírodné drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 4-8 (andezit) 7,000 EUR 19. August 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja III/3179 Veľký Šariš - Medzany 217,825 EUR 30. Marec 2021
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Rekonštrukcia cesty III/1276 Dechtice - Dobrá Voda 335,654 EUR 2. August 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava mosta ev.č. R1 – 191 Banská Bystrica 2,765,421 EUR 1. Október 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozoviek v správe SSÚD 8 Liptovský Mikuláš a SSÚD 9 Mengusovce 211,871 EUR 30. September 2021
Mesto Vráble REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIÍ VO VRÁBĽOCH 205,940 EUR 26. November 2021
Obec Klasov Výstavba dopravnej infraštruktúry v obci Klasov 719,821 EUR 28. December 2015
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy Prešovského samosprávneho kraja - II. ETAPA 152,045 EUR 20. September 2014
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy ( opravy ciest ) 1,280,825 EUR 7. September 2015
Mestské lesy Košice a.s. Oprava lesnej cesty Čermeľ - Polom 83,700 EUR 16. September 2015
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK 370,938 EUR 17. Jún 2015
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK 373,319 EUR 17. Jún 2015
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK 276,470 EUR 17. Jún 2015
Trnavský samosprávny kraj Rekonštrukcia ciest lokality Malý Dunaj 1,718,085 EUR 21. Máj 2015
Slovenská správa ciest I/50 Lučenec - križovatka Vidiná. 1,112,258 EUR 15. Apríl 2015
Slovenská správa ciest Horný Zemplín rekonštrukcia, riešenie bezpečnosti cesty I/15 Sedliská - Holčíkovce 85,920 EUR 18. Február 2015
D-ORSO spol. s r.o. Rekoštrukcia lesných ciest v Hradiskovej doline 867,414 EUR 29. December 2015
Žilinský samosprávny kraj Prestavba križovatky ciest III/01889 a III/01890 (III/2084 a III/2085), Žilina - Celulózka 317,862 EUR 26. August 2016
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky CHP Vyšné Nemecké, rekonštrukcia komunikácií a parkoviska ND 510,891 EUR 23. Marec 2015
Obec Hlboké Rekonštrukcia a výstavba poľných ciest v katastrálnom území obce Hlboké 695,354 EUR 12. Október 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). 48,400 EUR 3. August 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). 116,150 EUR 3. August 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). 81,420 EUR 3. August 2015
Slovenská správa ciest Unifikácia železničných priecestí na cestách I. triedy 4,991,677 EUR 23. Júl 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 5,576,536 EUR 18. August 2016
Obec Nitrianska Streda Modernizácia miestnych komunikácií v obci Nitrianska Streda 75,301 EUR 7. Júl 2017
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Viacúčelový športový areál Prešovskej univerzity 514,148 EUR 19. Marec 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 2,760 EUR 18. August 2016
Obec Družstevná pri Hornáde Výstavba miestnych komunikácií, výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Družstevná pri Hornáde 512,511 EUR 30. Máj 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesná cesta Strečno - Uhliská - rekonštrukcia 534,866 EUR 9. Júl 2018
Trnavský samosprávny kraj Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany na slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu 664,723 EUR 31. August 2018
Slovenská správa ciest Súvislá obnova krytu vozovky na cestách I. triedy v správe IVSC Žilina 435,984 EUR 8. November 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 7,099 EUR 5. September 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 7,980 EUR 5. September 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 7,980 EUR 27. September 2018
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. „Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2019“ 5,830,014 EUR 27. Máj 2019
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Rekonštrukcia cesty III/1295 Trnava - Suchá nad Parnou, km 0,410 - 6,208 764,198 EUR 21. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Cyklotrasa Hrad Budatín – Hrad Strečno, SO A.2.1: Cyklotrasa Budatínsky most - Hydrouzol 341,403 EUR 18. September 2019
Mesto Kežmarok Dobudovanie priemyselného parku Kežmarok - Pradiareň 1,398,211 EUR 4. Október 2019
Mesto Nemšová Kľúčové - IBV Pod Horou 1,048,815 EUR 17. August 2020
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia ciest v okrese Revúca-2017 (RI87, RI88, RI89, RI90, RI91, RI92) 650,000 EUR 7. August 2017
Mesto Šaľa Rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie 78,003 EUR 24. Marec 2016
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia cesty Čelovce 81,700 EUR 10. Jún 2016
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia cesty Kostolná-rámový priepust, bezpečnostné zariadenia 8,500 EUR 11. Júl 2016
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Asfaltová zmes obaľovaná za tepla 30,750 EUR 5. Apríl 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 21,769 EUR 17. Október 2018
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Pokládka a hutnenie asfaltobetónových vrstiev vozoviek pre účely veľkoplošných vysprávok 51,420 EUR 9. Marec 2021
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Pokládka a hutnenie asfaltobetónových vrstiev vozoviek pre účely veľkoplošných vysprávok 42,240 EUR 9. Marec 2021
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Pokládka a hutnenie asfaltobetónových vrstiev vozoviek pre účely veľkoplošných vysprávok 57,840 EUR 9. Marec 2021
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Pokládka a hutnenie asfaltobetónových vrstiev vozoviek pre účely veľkoplošných vysprávok 70,440 EUR 9. Marec 2021
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Nákup asfaltového betónu 373,500 EUR 22. Marec 2021
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Nákup asfaltového betónu 72,000 EUR 22. Marec 2021
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Nákup asfaltového betónu 138,000 EUR 22. Marec 2021
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Nákup asfaltového betónu 429,000 EUR 22. Marec 2021
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Rekonštrukcie cesty II/500 v rozsahu 4 500m 219,321 EUR 24. Máj 2021
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Rekonštrukcie cesty II/500 v rozsahu 4 500m 373,181 EUR 24. Máj 2021
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Rekonštrukcie cesty II/500 v rozsahu 4 500m 82,985 EUR 24. Máj 2021
Slovenská správa ciest I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom 1,743,999 EUR 24. August 2021
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky CHP Vyšné Nemecké OD - prístavba sociálnych zariadení 119,099 EUR 23. Marec 2015
Obec Štôla Rekonštrukcia MK - ŠTÔLA 76,709 EUR 18. Február 2016
Obec Ihľany Ihľany – Revitalizácia II (4.1c) 175,959 EUR 18. Máj 2015
Slovenská správa ciest Cesta I/64 a II/580 Šurany, križovatka - stavebné práce 1,006,142 EUR 23. Apríl 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozovky rýchlostnej cesty R1 a privádzača R1A v správe SSÚR 1 Galanta 4,975,280 EUR 9. Február 2016
Obec Sačurov Živičné úpravy povrchov MK v obci Sačurov 118,343 EUR 5. Máj 2015
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Súvislé opravy ciest II. a III. triedy 3,732,600 EUR 6. September 2016
Obec Trenčianske Stankovce Rekonštrukcia krytu vozovky, rekonštrukcia chodníka, parkovisko - Malé Stankovce. 163,948 EUR 7. September 2016
Obec Prašník Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci Prašník 78,842 EUR 12. August 2016
Obec Petrova Lehota Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Petrova Lehota 81,280 EUR 12. August 2016
Mesto Štúrovo Spevnené a odstavné plochy k bytovým domom na ul. Železničný rad č. 41,43,45 Štúrovo 26,680 EUR 30. Október 2014
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 2,366 EUR 23. Január 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 3,325 EUR 23. Január 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 8,400 EUR 31. Január 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 1,900 EUR 20. Január 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia cesty-účelová komunikácia Levoča-Mariánska hora II. a III. etapa, 2. fáza 349,999 EUR 15. Máj 2017
Obec Štitáre Rekonštrukcia MK Štitáre 87,416 EUR 10. Júl 2017
Obec Bajany Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Bajany 127,267 EUR 17. Júl 2017
Obec Ľubotín Kanalizácia a ČOV Ľubotín I. a II. etapa 2,103,000 EUR 23. Október 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 2,955 EUR 18. August 2016
Mesto Kežmarok Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok. 357,290 EUR 12. Február 2019
Obec Vrbovce Vrbovce - Tri Kamene - Veterný mlyn Kuželov chodník pre peších aj cyklistov 478,384 EUR 26. Jún 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 2,940 EUR 19. Január 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 3,800 EUR 19. Január 2017
Mesto Stará Turá Cyklochodník kataster Stará Turá 207,583 EUR 16. Jún 2020
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Modernizácia cesty II/558 Hudcovce - Topoľovka, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Humenné 825,930 EUR 17. Február 2021
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Asfaltom obalená zmes ACo 38,000 EUR 31. Júl 2017
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltový betón : AC8 obrusný II ; AC11 obrusný II ( NZ_2018 ) 42,600 EUR 6. Február 2018
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltový betón : AC8 obrusný II ; AC11 obrusný II ( TO_2018 ) 10,500 EUR 7. Február 2018
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Asfaltom obalená zmes Aco I. 27,930 EUR 21. Máj 2021
Mesto Banská Bystrica Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Banskej Bystrici - 2021 324,980 EUR 27. Máj 2021
Mesto Banská Bystrica Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Banskej Bystrici - 2021 228,902 EUR 27. Máj 2021
Mesto Banská Bystrica Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Banskej Bystrici - 2021 55,971 EUR 27. Máj 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava mosta ev. č. R1 - 156 nad traťou ŽSR, Hronom a c. III. triedy, Hronská Breznica 3,176,546 EUR 7. Jún 2021
Mesto Trnava Prepojovací cyklochodník Pri Kalvárii 251,590 EUR 4. August 2021
Mesto Bytča Havarijná oprava miestnych komunikácií a chodníkov 133,738 EUR 4. August 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 5,106 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 647 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 844 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 316 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 943 EUR 13. Apríl 2021
Mesto Trnava Rekonštrukcia MK Šrobárova v Trnave 532,798 EUR 13. Október 2016
Obec Cestice Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Cestice 2,051,770 EUR 28. Január 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Modernizácia ciest - eliminácia bezpečnostných rizík 675,767 EUR 4. Máj 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Modernizácia ciest - eliminácia bezpečnostných rizík 465,025 EUR 4. Máj 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Modernizácia ciest - eliminácia bezpečnostných rizík 386,774 EUR 4. Máj 2016
Mesto Svidník Rekonštrukcia miestnej komunikácie, Ul. 8. mája, Svidník 59,125 EUR 12. November 2014
Trnavský samosprávny kraj Rekonštrukcia cesty III/06118 Trnava - Zeleneč 853,500 EUR 10. September 2014
Urbársky spolok obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo Protipožiarna lesná cesta Nižná Boca 183,894 EUR 1. Júl 2014
Obec Podbranč Revitalizácia obce Podbranč 324,202 EUR 6. Máj 2015
Obec Davidov Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Davidov 99,578 EUR 26. Február 2016
URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ OBCE JAKUBANY pozem. spol. Rekonštrukcia požiarnych ciest a požiarnej nádrže 1,191,583 EUR 29. December 2015
Urbárske lesné a pasienkové spoločenstvo Sebechleby - pozemkové spoločenstvo Rekonštrukcia lesných ciest v Starej Hore 1,114,759 EUR 29. December 2015
Obec Hájske Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v katastri obce Hájske 643,532 EUR 4. Apríl 2016
Banskobystrický samosprávny kraj Likvidácia povodňových škôd v okrese Revúca 953,541 EUR 6. Február 2015
Obec Šterusy Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci Šterusy 82,721 EUR 27. Júl 2016
Obec Zamarovce MK Pod Kopánky II. 168,558 EUR 27. Apríl 2016
Obec Unín Rekonštrukcia poľných ciest - Unín 508,889 EUR 7. Október 2015
Mesto Senec Oprava a údržba chodníkov a komunikácií v Senci 259,078 EUR 30. Jún 2014
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky CHP Vyšné Nemecké – Užhorod, rekonštrukcia – rozšírenie komunikácií a súvisiace doplňujúce práce “ – ENPI - zhotoviteľ stavby 115,656 EUR 9. Október 2015
Obec Podbranč Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Podbranč 59,778 EUR 26. Júl 2016
Obec Záborské Záborské, chodníky I. etapa 88,971 EUR 30. Jún 2017
Slovenská správa ciest I/66 Hranovnica zosuv - havária 2,239,362 EUR 28. Júl 2017
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2017 7,417,220 EUR 17. Október 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 1,200 EUR 18. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 27,019 EUR 18. August 2016
eustream, a.s. Stavebné a technologické práce pri výstavbe KS05 Lakšárska Nová Ves 0 22. Február 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava mosta ev. č. 68-070.3 nad c. I/68 v križovatke Dargovských hrdinov, Košice 498,502 EUR 22. Január 2019
Prešovský samosprávny kraj Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji 3,838,249 EUR 19. Jún 2019
Prešovský samosprávny kraj Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji 4,162,643 EUR 28. Jún 2019
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2019 5,532,509 EUR 8. August 2019
Mesto Partizánske Revitalizácia vnútrobloku Luhy I. v Partizánskom 226,948 EUR 30. Jún 2020
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Zosilnenie povrchu ciest v okrese Martin (2 časti, 1. časť k.ú. Kláštor pod Znievom - 4 úseky; 2. časť k.ú. Vrícko - 1 úsek) 112,000 EUR 27. Jún 2017
Obec Prietrž Cesta k pamätníku - rekonštrukcia 73,420 EUR 4. Marec 2016
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia cesty Polom-spojka 195,000 EUR 8. Jún 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia dopravného spojenia v okresoch Svidník, Stropkov a Jaslo, II/556 Fijaš - Lomné 1,655,000 EUR 24. Marec 2021
Mesto Trnava Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kríčok 1,926,606 EUR 26. Apríl 2021
Mesto Vranov nad Topľou Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií 207,950 EUR 10. August 2021
Mestská časť Bratislava - Rusovce Revitalizácia autobusového otočiska 385,977 EUR 23. August 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 2,235 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 1,426 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 3,065 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 3,574 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 10,784 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 2,464 EUR 13. Apríl 2021
Obec Topoľníky #We love cycling - Vybudovanie cyklistickej komunikácie Topoľníky – Okoč (1 a 2 úsek) 261,172 EUR 8. December 2021
Lesné spoločenstvo Kysučné, s.r.o. Protipožiarna lesná cesta Kysučné 319,021 EUR 1. Júl 2014
Obec Soblahov Úprava a rekonštrukcia povrchov MK Dolné Záhrady Soblahov 54,934 EUR 30. Jún 2014
Obec Čičava Regenerácia centra - Odstraňovanie následkov škôd po povodniach v r. 2010 332,195 EUR 20. Január 2015
Obec Horné Hámre Rekonštrukcia miestnych komunikácií po pozemkových úpravách v obci Horné Hámre. 652,951 EUR 15. Marec 2016
Obec Nižná Kamenica Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Nižná Kamenica 2,080,491 EUR 2. Február 2016
Obec Rovensko Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Rovensko 79,679 EUR 29. Júl 2016
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenova zmes obaľovaná za tepla 174,250 EUR 10. Jún 2015
Mesto Trenčín Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne 2,290,972 EUR 13. Apríl 2017
Obec Zohor Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Poľná ulica, Zohor a rekonštrukcia a odvodnenie komunikácie – Stupavská ulica, Zohor 125,299 EUR 16. Október 2017
Obec Brezina Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Brz 67,334 EUR 1. Február 2016
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 87,688 EUR 3. Apríl 2019
Obec Zohor Rekonštrukcia Školskej ulice v Zohore I,II. Etapa 144,574 EUR 2. December 2020
Mesto Trenčín Rekonštrukcia prístupovej cesty k južnému opevneniu Trenčianskeho hradu a Výstavba chodníka okolo Čerešňového sadu 138,569 EUR 26. August 2020
Košický samosprávny kraj C1 Stavebné úpravy ciest v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov - „Časť III/3695 križovatka Rad – Svinice – stavebná úprava cesty“ 188,633 EUR 8. Jún 2021
Obec Zbyňov Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Zbyňov 64,965 EUR 18. Apríl 2016
Mesto Topoľčany Stavebné práce ul. Sv. Cyrila a Metoda a časti ul. Štúrovej, Topoľčany- doplňujúce stavebné práce 35,706 EUR 27. Apríl 2016
Obec Vechec Rekonštrukcia MK na ulici Školskej 67,718 EUR 20. August 2014
AGROMA s.r.o. Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Skalica 289,380 EUR 30. Október 2014
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia Rekonštrukcia mestských komunikácií Stará Turá 67,920 EUR 24. Júl 2014
Obec Veľké Hoste Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Veľké Hoste 735,574 EUR 19. Október 2015
Obec Opatovce Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záhumnie v obci Opatovce. 182,713 EUR 1. Júl 2015
Obec Malá Lodina Revitalizácia centra obce Malá Lodina 377,550 EUR 21. Apríl 2015
Mesto Košice Stavebná údržba pozemných komunikácií 2,748,117 EUR 14. December 2017
Mesto Trenčín Rekonštrukcia ulice Karpatská – dobudovanie cyklistickej infraštruktúry 87,540 EUR 7. December 2018
Mesto Trenčín Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v Meste Trenčín 41,112 EUR 13. August 2020
Mesto Trenčín Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v Meste Trenčín 216,100 EUR 21. August 2020
Mesto Trenčín Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v Meste Trenčín 130,750 EUR 28. August 2020
Mesto Trenčín Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v Meste Trenčín 116,400 EUR 9. September 2020
Mesto Trenčín Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v Meste Trenčín 47,788 EUR 23. September 2020
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Nový turistický produkt- časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna - Mníšek nad Popradom 752,658 EUR 21. November 2019
Mesto Trenčín Stavba Cyklotrasy, SO - ul. Zlatovská, SO - Prepojenie ul. Zlatovská – Hlavná v Trenčíne 347,000 EUR 19. Jún 2020
Mesto Stará Ľubovňa Obchvatová komunikácia - IBV Rovinky 631,508 EUR 7. Júl 2020
Mesto Trenčín Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v Meste Trenčín 382,871 EUR 13. Október 2020
Mesto Trenčín Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v Meste Trenčín 45,896 EUR 19. Október 2020
Mesto Trenčín Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v Meste Trenčín 104,800 EUR 10. November 2020
Mesto Trenčín Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v Meste Trenčín 23,361 EUR 25. November 2020
Mesto Trebišov Oprava mestských cestných komunikácií a chodníkov, 2. etapa 63,333 EUR 10. Október 2017
Mesto Spišská Nová Ves Cyklotrasa Ferčekovce - Novoveská Huta 473,736 EUR 19. August 2021
Obec Miňovce Miňovce – Vybudovanie spoločných zariadení PÚ 1,366,940 EUR 3. November 2015
Obec Veľké Ripňany Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľké Ripňany Veľké Ripňany 216,795 EUR 2. Máj 2016
Obec Kráľová pri Senci III. etapa cyklotrasy Kráľová pri Senci 263,323 EUR 7. August 2014
Obec Červeník Oprava krytu miestnej komunikácie v obci Červeník 49,997 EUR 29. September 2015
Mesto Spišská Nová Ves Rekonštrukcia MK Levočská (časť), J. Fabiniho (časť), Radlinského (časť), Trieda 1. mája (časť), Zd. Nejedlého v Spišskej Novej Vsi 332,986 EUR 20. Júl 2015
Pozemkové urbárske spoločenstvo LENDAK PROTIPOŽIARNA LESNÁ CESTA POD DANKOVOU 631,700 EUR 14. Január 2016
Košický samosprávny kraj Zriadenie cezhraničných cyklotrás spájajúcich obce v regióne Veľkého Miliča s využitím jestvujúcich ciest a ich obnovou 369,510 EUR 29. Máj 2014
Obec Stará Lesná Výstavba cesty 107,284 EUR 29. Jún 2017
Mesto Trenčín Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste Trenčín 3,900,000 EUR 11. Júl 2017
Obec Vechec Vechec - Riešenie bezpečnostnej situácie na ceste II/576 183,954 EUR 26. Február 2018
Mesto Sabinov Eurovelo 11 – Sabinov a Orkucany 845,943 EUR 26. Marec 2019
Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa Rekonštrukcia chodníkov 29,044 EUR 5. August 2016
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 132,715 EUR 3. Apríl 2019
Mesto Spišská Stará Ves Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišská Stará Ves – stavebné práce 173,323 EUR 20. Apríl 2021
Obec Lozorno Modernizácia Zvončínskej ulice 236,179 EUR 27. Apríl 2021
Mesto Revúca „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Revúca“ 41,971 EUR 31. Máj 2021
Mesto Revúca „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Revúca“ 53,034 EUR 31. Máj 2021
Mesto Revúca „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Revúca“ 163,637 EUR 31. Máj 2021
Košický samosprávny kraj C1 Stavebné úpravy ciest v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov - „III/3667 križovatka s II/552 Zemplínske Jastrabie - Cejkov – stavebná úprava cesty“ 331,725 EUR 9. Jún 2021
Obec Jarovnice Stavebné práce pre projekt: "Pozemné komunikácie - obec Jarovnice" 763,947 EUR 12. Júl 2021
Bratislavský samosprávny kraj Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji – okres Malacky 1,383,692 EUR 6. September 2021
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 84,909 EUR 3. Apríl 2019
Obec Dunajská Lužná Rekonštrukčné práce a opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a verejných priestranstiev v obci Dunajská 194,062 EUR 29. Október 2015
Mesto Trebišov Trebišov - Revitalizácia sídliska Mier 145,417 EUR 12. September 2014
Mesto Košice Obnova mestského kúpaliska, Staničné námestie 5, Košice 3,928,242 EUR 18. August 2015
Mesto Topoľčany Oprava chodníkov a miestnej komunikácie ul. Slobody, Topoľčany 173,759 EUR 25. Jún 2015
Obec Prenčov Revitalizácia verejných priestranstiev obydlí MRK v obci Prenčov 465,000 EUR 13. Marec 2015
AGRO HN, s.r.o. Rekoštrukcia cesty Sebechlebský majer 934,678 EUR 29. December 2015
Obec Terchová Odstránenie povodňových škôd na miestných komunikáciách vo vlastníctve obce Terchová 250,000 EUR 5. November 2015
Obec Tvarožná Výstavba miestnej komunikácie, chodníka na ulici Nová IBV 61,278 EUR 15. Február 2016
Košická Futbalová Aréna a. s. Košická futbalová aréna, príprava územia 394,460 EUR 26. Máj 2017
Obec Brežany REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V OBCI BREŽANY 68,269 EUR 22. Február 2016
Obec Podkylava Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Podkylava 85,792 EUR 26. Jún 2017
Obec Zohor Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Zohor 267,980 EUR 25. Jún 2018
Mesto Trenčín Revitalizácia vnútrobloku Východná ulica, Trenčín - Juh 137,500 EUR 19. Jún 2020
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 67,446 EUR 3. Apríl 2019
Mesto Trenčín Park pre Úspech, Revitalizácia zelene na Zlatovskej ulici 65,000 EUR 11. August 2020
Mesto Košice Odvodňovacie zariadenia pozemných komunikácií_2017 258,157 EUR 18. August 2017
Mesto Košice Odvodňovacie zariadenia pozemných komunikácií 210,449 EUR 30. August 2016
Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa Rekonštrukcia cesty a priľahlých plôch - Asfaltovanie MK ul. Továrenská 41,458 EUR 2. September 2016
Mesto Medzev Oprava asfaltových povrchov miestnych vozoviek. 44,976 EUR 13. December 2016
Mesto Trenčín Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v Meste Trenčín 51,295 EUR 22. Október 2021
Mesto Trenčín Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v Meste Trenčín 36,394 EUR 22. Október 2021
Obec Tvarožná Regenerácia centra obce Tvarožná - I. Etapa 529,822 EUR 31. Marec 2015
Obec Hosťovce Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Hosťovce 78,886 EUR 15. Apríl 2016
Obec Lužianky Závodníkova ulica- predĺženie1 Lužianky 47,434 EUR 29. Október 2014
Mesto Prešov Cyklochodník Šváby - II. etapa 112,425 EUR 23. Júl 2014
Obec Hajná Nová Ves Rekonštrukcia miestnych komunikácii Hajná Nová Ves 82,913 EUR 20. Jún 2017
Obec Kočín - Lančár Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci Kočín-Lančár 82,670 EUR 21. Jún 2017
Mesto Gbely REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 383,346 EUR 28. Júl 2017
Mesto Topoľčany Oprava krytov MK Topoľčany 212,993 EUR 28. August 2019
Obec Lozorno Modernizácia Karpatskej ulice 448,627 EUR 29. Máj 2020
Mesto Rimavská Sobota Obnova povrchu miestnych komunikácií 0 EUR 9. Október 2017
Mesto Košice Prepojovacia komunikácia 77,754 EUR 19. December 2016
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 101,654 EUR 3. Apríl 2019
Mesto Vrútky Výstavba chodníkov a rekonštrukcia miestnych komunikácií vo Vrútkach 224,867 EUR 18. Október 2021
Mesto Topoľčany Oprava miestnych komunikácií - ul. Gogoľova a ul. J. Kráľa 75,952 EUR 30. November 2021
Obec Lendak Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií v obci Lendak - II.etapa 1,590,000 EUR 1. Október 2014
Mesto Bánovce nad Bebravou Rozšírenie odstavných plôch na Ul. Družstevná, Bánovce nad Bebravou. 47,206 EUR 8. Október 2014
Obec Čečejovce Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Čečejovce 82,910 EUR 10. Október 2014
Obec Nový Ruskov Projekt pozemkových úprav Nový Ruskov 2,170,290 EUR 3. November 2015
Mesto Tornaľa Projekt pozemkových úprav k.ú. Starňa 1,186,040 EUR 30. Október 2015
Obec Zohor Oprava komunikácie a rekonštrukcia chodníka na Železničiarskej ulici v obci Zohor 100,585 EUR 30. September 2015
Lesné spoločenstvo - Zborov - pozemkové spoločenstvo Protipožiarna lesná cesta Fojtov potok 831,789 EUR 29. December 2015
Obec Rudník Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Rudník 81,869 EUR 22. August 2016
Mesto Medzev Rekonštrukcia miestnych komunikácií 166,123 EUR 27. Júl 2016
Mesto Košice Košice, odvodňovacie zariadenia pozemných komunikácií 103,019 EUR 2. September 2014
Mesto Košice Obnova kúpaliska Červená hviezda – posuvná stena + masážny bazén 216,504 EUR 21. Február 2017
Obec Ruskovce Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Ruskovce 79,694 EUR 20. Jún 2017
Obec Ducové Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci Ducové 74,271 EUR 21. Jún 2017
Obec Šalgovce Rekonštrukcia MK v obci Šalgovce 81,064 EUR 7. Júl 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Trhovište, Bánovce nad Ondavou – kanalizácia a ČOV 11,459,532 EUR 6. September 2017
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 2,307,980 EUR 3. Apríl 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 108,279 EUR 3. Apríl 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 57,883 EUR 3. Apríl 2019
Košický samosprávny kraj Stavby na cestách KSK – C3 Stavebné úpravy ciest v okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica a Rožňava – II/549 Mníšek nad Hnilcom – Smolnícka Huta – stavebná úprava cesty 197,610 EUR 9. Jún 2021
Mesto Topoľčany Úprava komunikácie pred budovou železničnej stanice v Topoľčanoch 90,419 EUR 10. September 2021
Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Ondrej Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Brusno 303,613 EUR 30. Október 2014
Mesto Topoľčany Stavebná úprava ul. Sv. Cyrila a Metoda a časti ul. Štúrovej, Topoľčany 389,637 EUR 15. December 2015
AGROMA s.r.o. Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest na Veľkom skalickom okruhu 813,286 EUR 29. December 2015
Obec Kyjov Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kyjov - Vetva B 119,814 EUR 16. Február 2016
Nitrianska investičná, s.r.o. Stavebné práce v rozsahu inžinierske stavby komunikácie a kanalizácie 9,779,988 EUR 15. December 2015
Mestská krytá plaváreň Obnova bazénovej haly MKP-II.etapa 345,612 EUR 12. Máj 2017
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí „KÚPELE POĽSKOSLOVENSKÉHO POHRANIČIA, IDENTIFIKOVATEĽNÝ EURÓPSKY PRIESTOR TURISTIKY PODPORUJÚCEJ ROZVOJ ZDRAVIA – 1. ETAPA – VÝSTAVBA CYKLO OKRUHU SPÁJAJÚCEHO KÚPEĽNÉ MIESTA DOLINY POPRADU“ 1,239,148 EUR 30. Október 2017
Mesto Žiar nad Hronom ASFALTOVANIE 2018-2019 139,942 EUR 2. Máj 2018
Košický samosprávny kraj Stavby na cestách KSK – C3 Stavebné úpravy ciest v okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica a Rožňava – III/3027 Čučma – stavebná úprava cesty 388,931 EUR 3. Jún 2019
Košický samosprávny kraj Stavby na cestách KSK – C3 Stavebné úpravy ciest v okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica a Rožňava – III/3015 Drnava – stavebná úprava cesty 138,689 EUR 8. Október 2020
Mesto Prievidza CYKLOTRASA MEDZI MESTAMI PRIEVIDZA A BOJNICE 1,299,850 EUR 12. November 2019
Košický samosprávny kraj Stavby na cestách KSK – C1 Stavebné úpravy ciest v okrese Michalovce, Sobrance a Trebišov: „III/3797 Bunkovce – Blatné Remety – stavebná úprava cesty“ 258,617 EUR 26. Jún 2020
Mesto Trenčín Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v Meste Trenčín 39,458 EUR 22. Apríl 2021
Mesto Trenčín Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v Meste Trenčín 64,328 EUR 5. Máj 2021
Mesto Trenčín Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v Meste Trenčín 103,233 EUR 13. Máj 2021
Mesto Trenčín Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v Meste Trenčín 28,148 EUR 18. Máj 2021
Mesto Trenčín Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v Meste Trenčín 53,403 EUR 15. Jún 2021
Mesto Trenčín Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v Meste Trenčín 165,833 EUR 18. Október 2021
Mesto Košice Košice, stavebná údržba pozemných komunikácií 2016 1,083,959 EUR 7. Júl 2016
Mesto Košice Košice, stavebná údržba pozemných komunikácií 2016 904,987 EUR 7. Júl 2016
Obec Svätý Peter Revitalizácia historických ulíc v centre obce Svätý Peter 435,480 EUR 2. Október 2014
Mesto Košice Košice, Tr. arm. gen. L. Svobodu - rekonštrukcia podchodu pre chodcov 152,867 EUR 28. Október 2014
Mesto Košice Odstránenie havarijného stavu nosného systému podchodu pre peších v km 1,8975 na Tr. arm. gen. L. Svobodu v Košiciach 454,568 EUR 17. Júl 2014
Obec Jesenské Spoločné zariadenia a opatrenia PPU Jesenské 1,186,859 EUR 14. Marec 2016
Obec Hontianske Tesáre Rekonštrukcia poľnej cesty Horné Šipice 1,154,353 EUR 29. December 2015
Košický samosprávny kraj Zriadenie cezhraničných cyklotrás spájajúcich obce v regióne Veľkého Miliča s využitím jestvujúcich ciest a ich obnovou 82,161 EUR 24. Október 2014
Obec Juskova Voľa Povrchová úprava MK v obci Juskova Voľa 48,888 EUR 27. August 2014
Obec Sopkovce Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Sopkovce. 72,147 EUR 21. Marec 2016
Obec Neporadza Rekonštrukcia MK ul. Cigánska - Neporadza 78,860 EUR 1. August 2016
Obec Zemianske Sady Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Zemianske Sady 79,920 EUR 26. Júl 2016
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 59,216 EUR 20. Jún 2017
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 111,000 EUR 12. Jún 2017
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 50,400 EUR 12. Jún 2017
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 38,700 EUR 12. Jún 2017
Obec Opatovce Rekonštrukcia MK, Opatovce 68,800 EUR 3. Júl 2017
Obec Horné Štitáre Rekonštrukcia miestnej komunikácie parc.č.390/35 a 390/93 83,203 EUR 7. Júl 2017
Mesto Prešov Komplexná rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií na území mesta Prešov v roku 2018 535,600 EUR 7. Máj 2018
Mesto Trebišov Oprava miestnych komunikácií rok 2019 222,061 EUR 27. August 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 82,857 EUR 3. Apríl 2019
Mesto Topoľčany REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA ULICI KRUŠOVSKEJ V MESTE TOPOĽČANY 185,959 EUR 12. November 2020
Mesto Holíč Cyklotrasa spajajúca Holíčsky zámok s kostolom sv. Margity Antiochijskej nadväzujúca na lávku Kopčany-Mikulčice 296,059 EUR 9. Marec 2020
Obec Stará Myjava Cyklotrasa STARÁ MYJAVA 255,833 EUR 25. Máj 2020
Mesto Topoľčany Parkoviská na sídlisku Juh č. 16, 17, 18, 19 v meste Topoľčany 90,277 EUR 6. Júl 2021
Mesto Košice Prepojovacia komunikácia Pereš – Lorinčík II 387,618 EUR 3. December 2020
Mesto Topoľčany Riešenie dopravy a technického stavu ul. S. Chalupku, Topoľčany 135,606 EUR 31. Júl 2019
Obec Malé Kozmálovce Rekonštrukcia miestnej komunikácie 60,000 EUR 4. Február 2016
Mesto Trebišov Oprava miestnych komunikácií 45,974 EUR 5. August 2016
Obec Stará Myjava CYKLOTRASA STARÁ MYJAVA - LIPOVČEKY 186,666 EUR 3. Marec 2021
Mesto Bánovce nad Bebravou Stavebno-technické úpravy miestnej komunikácie a chodníkov na ul. Svätoplukova v Bánovciach nad Bebravou 416,643 EUR 17. September 2021

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×