CPV kód

22462000-6

Propagačný materiál

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 27 111 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 23 600 EUR
Slovenská správa ciest 1 1 380 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 57 867 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 1 728 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 48 054 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 4 48 667 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 16 822 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 18 6 622 EUR
Prešovský samosprávny kraj 2 9 370 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 6 1 643 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 4 630 243 EUR
Slovak Business Agency 1 1 894 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 2 451 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 12 075 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 1 742 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 9 10 720 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 3 249 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 1 491 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 9 3 326 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 66 952 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 3 9 088 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 6 141 042 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6 333 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 5 44 322 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 7 359 511 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 4 150 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 2 2 885 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 6 57 389 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 43 583 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 0 EUR
Mesto Banská Bystrica 2 16 161 EUR
ZA TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ 1 2 483 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 3 10 298 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 3 888 716 EUR
Zoologická záhrada 1 15 992 EUR
Obec Kvakovce 1 0 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 4 10 602 EUR
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 1 1 249 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 36 875 EUR
Výskumná agentúra 2 6 397 EUR
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 1 0 EUR
Trenčín región 2 8 579 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 5 49 789 EUR
Spojená škola 4 2 360 EUR
Združenie rodičov pri Strednej umeleckej škole Trenčín 1 4 450 EUR
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2021, n.o. 2 262 607 EUR
Spojená škola 3 5 624 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DOLIS s.r.o. 8 372 356 EUR
DMC, s.r.o. 12 51 427 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 2 885 362 EUR
PRO, s.r.o. 1 1 380 EUR
EQUILIBRIA, s.r.o. 1 35 EUR
DISKUS, s.r.o. 1 2 190 EUR
CEA EUROPE.SK, s.r.o. 2 26 083 EUR
Merlin Media, s.r.o. 2 262 607 EUR
NIBIA s. r. o. 1 750 EUR
Hauerland spol. s r.o. 37 312 776 EUR
Anatex, s.r.o. 4 6 993 EUR
REPRE s.r.o. 11 106 629 EUR
Ultra Print Digital, s.r.o. 1 3 500 EUR
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. 1 0 EUR
skRASTer s.r.o. 3 500 EUR
Cherry Promotion, s.r.o. 3 13 833 EUR
FIBI, s.r.o. 6 76 986 EUR
Control + C, s. r. o. 1 399 EUR
Jozef Forgáč-olympia 19 59 267 EUR
LM reklama s.r.o. 2 841 EUR
IMI TRADE s.r.o. 10 6 593 EUR
PZL, s.r.o. 1 362 EUR
REDA s.r.o. 14 78 426 EUR
Adin, s.r.o. 1 0 EUR
EMPOWER & Holding, s.r.o. 1 2 000 EUR
LVC s.r.o. 2 6 680 EUR
BOSS TIMER SK, s. r. o. 1 1 402 EUR
Rechtys spol. s r. o. 1 4 997 EUR
Printline, s.r.o. 2 2 030 EUR
Martin Krajčovič - M & J Trade 1 8 071 EUR
FavStav s.r.o. 1 22 042 EUR
SIGNET PLUS spol. s r.o. 1 1 742 EUR
Pixel Print s.r.o. 6 26 534 EUR
WELTPRINT, s.r.o. 1 2 600 EUR
Fetex s.r.o. 1 5 039 EUR
Remarkable pro s.r.o. 1 595 706 EUR
Fox Hunter SK, s. r. o. 1 13 354 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výber dodávateľa propagačných predmetov Nitriansky samosprávny kraj 24 212 24212.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Prezentačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 96 222 96222.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Prezentačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 179 352 179352.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Prezentačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 82 959 82959.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Zakúpenie a potlač propagačných predmetov a reklamných stojanov a systémov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 57 867 57867.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reklamné predmety s potlačou Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 196 1196.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 355 355.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné balíčky, reklamné predmety Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 484 484.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba a dodávka informačnej tabule s potlačou, návrh a výroba informačného roll-upu (banera) a trvalej tabule (pamätnej dosky) s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 950 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
USB flash disk - kreditná karta + potlač Technická univerzita v Košiciach 762 762.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie reklamných predmetov Trenčiansky samosprávny kraj 1 444 1443.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 4 469 4469.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba a dodávka informačných predmetov s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 950 950.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Propagačné predmety s potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 540 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 310 310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety „eTwinning 3“ Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 380 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety „eTwinning 5“ Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 440 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety „eTwinning 6“ Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 315 315.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety „eTwinning 7“ Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety „eTwinning 8“ Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 670 670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety „eTwinning 9“ Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 280 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety -e Twinning 1 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie reklamných predmetov s potlačou loga, vrátane dopravy alebo ekvivalent ZA TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ 5 124 5124.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maľovaná mapa: obec a rekreačná oblasť (RO) D vrátane 2 kostolíkov. Obec Kvakovce 4 500 4500.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Propagačné materiály2 Spojená škola 1 988 1988.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Kancelária prezidenta SR 19 990 19990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety „eTwinning 4“ Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 470 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety a nosiče Hlavné mesto SR Bratislava 23 999 23998.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - USB kľúče s potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 584 584.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 28 800 28800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Športové tašky s logom NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 5 500 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 260 1260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačný materiál - propagácia Múzea a pobočiek Trenčianske múzeum v Trenčíne 830 829.81 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety „eTwinning“ Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 460 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie reklamných predmetov s potlačou loga a vrátane dopravy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 343 11342.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety II. Slovenská agentúra životného prostredia 9 900 9900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie propagačných predmetov Trenčiansky samosprávny kraj 3 208 3207.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné, reklamné predmety Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 134 1133.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 970 970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamný materiál do e-shopu s potlačou loga Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 160 2160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie aktivity Roadshow 2016 - zákazka na dodanie tovaru Úrad vlády Slovenskej republiky 13 945 13945.42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačný materiál Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety III. Slovenská agentúra životného prostredia 31 940 31940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety v darčekovom balení - Pánska kravata a dámska šatka Technická univerzita v Košiciach 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie a potlač USB kľúčov Katolícka univerzita v Ružomberku 3 250 3250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 22 852 22852.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné materiály Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 60 000 60000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Reklamné predmety s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 186 3186.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné materiály s potlačou Trenčiansky samosprávny kraj 1 832 1831.82 EUR 2016 Tovary Áno 1
Reklamné propagačné predmety Technická inšpekcia, a.s. 10 500 10500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie a potlač reklamných predmetov Katolícka univerzita v Ružomberku 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Slovak Business Agency 3 800 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Výskumná agentúra 11 174 11174.4 EUR 2016 Tovary Áno 1
Ceny pre víťazov-reklamné predmety s logom Združenie rodičov pri Strednej umeleckej škole Trenčín 9 426 9426.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačný materiál Slovenská správa ciest 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné propagačné predmety a predmety na školiacu činnosť Technická inšpekcia, a.s. 9 420 9420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rebranding propagačných predmetov Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 2 640 2640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie dodávateľa na propagačné predmety so zobrazením povinných log za účelom prezentácie Operačného programu Výskum a inovácie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 17 669 17668.9 EUR 2016 Tovary Áno 1
Reklamné predmety s potlačou loga alebo grafiky podľa design manuálu Národné lesnícke centrum (NLC) 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou loga alebo grafiky podľa design manuálu Národné lesnícke centrum (NLC) 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačný materiál Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie dodávateľa na propagačné predmety so zobrazením povinných log za účelom prezentácie Operačného programu Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 17 669 17668.9 EUR 2016 Tovary Áno 1
Reklamné predmety Hlavné mesto SR Bratislava 975 975.23 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reflexné materiály Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 26 683 26683.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 000 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Výskumná agentúra 1 826 1826.28 EUR 2016 Tovary Áno 1
Propagačné materiály s potlačou Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 565 1565.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Technická univerzita v Košiciach 860 860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety a materiál do e-shopu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 930 6930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 900 1900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 42 000 42000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové tašky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 652 2652.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou podľa špecifikácie tlače, vrátane dopravy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 138 10138.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety na administratívne predmety Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 9 033 9033.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prezentačné materiály Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 25 395 25395.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Propagačný materiál Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačný materiál Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 008 1008.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobné propagačné predmety Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 17 018 17018.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Reklamné predmety a materiál pre e-shop Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 249 18249.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou loga Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 857 2857.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačný materiál Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 160 2160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Slovenská agentúra životného prostredia 32 868 32868.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 19 545 19545.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 4 967 4967.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 225 225.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety – brožúry a letáky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 887 1887.3 EUR 2017 Tovary Áno 1
Bavlnené tričká s potlačou Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 225 225.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné materiály s potlačou do súťaží Trenčiansky samosprávny kraj 2 246 2246.3 EUR 2017 Tovary Áno 1
Propagačné materiály s potlačou Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 738 738.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety a nosiče Hlavné mesto SR Bratislava 31 433 31432.51 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné tričká s logom do súťaží Trenčiansky samosprávny kraj 1 404 1404.48 EUR 2017 Tovary Áno 1
Obstaranie dodávateľa na propagačné predmety so zobrazením povinných log za účelom prezentácie operačného programu za rok 2017 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 17 611 17610.8 EUR 2017 Tovary Áno 1
Propagačný materiál s potlačou Trenčianske múzeum v Trenčíne 11 399 11399.47 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety s potlačou Technická inšpekcia, a.s. 19 000 19000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou loga alebo grafiky podľa design manuálu Národné lesnícke centrum (NLC) 5 500 5500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné materiály s potlačou/logom obstarávateľa Hlavné mesto SR Bratislava 3 583 3583.02 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačný materiál Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 908 908.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačný materiál Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 497 1496.74 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety na propagačné účely Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 904 2903.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety s potlačou Mesto Banská Bystrica 9 664 9664.02 EUR 2017 Tovary Áno 1
Propagačný materiál Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 1 932 1931.88 EUR 2017 Tovary Áno 1
Reklamné a propagačné predmety s potlačou Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 2 666 2666.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Reklamné a propagačné predmety (111_2017) Zoologická záhrada 35 784 35783.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné materiály Prešovský samosprávny kraj 9 203 9203.47 EUR 2018 Tovary Áno 1
Propagačné predmety Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 42 000 42000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné materiály - Erasmus+ Spojená škola 3 284 3284.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Propagačné materiály s potlačou Trenčín región 6 500 6499.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačný materiál - Metodické a didaktické pomôcky Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 826 2825.97 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačný materiál - Reklamné predmety a prezentačný materiál Výskumný ústav vodného hospodárstva 9 400 9400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačný materiál - Aplikácie Riečna sieť a vodárenské nádrže Slovenskej republiky Výskumný ústav vodného hospodárstva 11 977 11976.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie dodávateľa na propagačné predmety so zobrazením povinných log za účelom prezentácie operačného programu za rok 2018. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 13 999 13999.39 EUR 2018 Tovary Áno 1
Výroba a potlač propagačných materiálov Trenčiansky samosprávny kraj 1 334 1334.28 EUR 2018 Tovary Áno 1
Propagačný materiál s potlačou Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 328 2328.38 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Trenčiansky samosprávny kraj 2 602 2601.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 19 440 19440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety s potlačou 2 Mesto Banská Bystrica 16 998 16997.6 EUR 2018 Tovary Áno 1
PROPAGAČNÝ MATERIÁL - HYGIENICKÝ BALÍČEK Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 153 893 153893.18 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačný materiál Trenčianske múzeum v Trenčíne 2 340 2340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety OP FEAD Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 90 822 90822.3 EUR 2018 Tovary Áno 1
Výroba a potlač propagačných materiálov Trenčiansky samosprávny kraj 1 234 1234.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Propagačné materiály 3 Prešovský samosprávny kraj 6 606 6606.46 EUR 2018 Tovary Áno 1
Výroba a dodanie propagačných predmetov Trenčiansky samosprávny kraj 992 991.64 EUR 2018 Tovary Áno 1
Propagačné predmety Štátny inštitút odborného vzdelávania 29 700 29700.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reklamné a propagačné predmety Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 935 3935.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné materiály s potlačou Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 189 189.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety „eTwinning“ Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 460 460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné materiály s potlačou Trenčín región 5 886 5886.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Štátny inštitút odborného vzdelávania 29 251 29251.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
PROPAGAČNÝ MATERIÁL MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SR - HYGIENICKÝ BALÍČEK PRE PACIENTOV Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 768 695 768695.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Objednávka propagačných materiálov 1 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 60 60.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Objednávka propagačných materiálov 2 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 150 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Objednávka propagačných materiálov 2 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 150 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné materiály - Erasmus+ (KA216) Spojená škola 2 200 2200.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 23 936 23936.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné materiály a predmety a reprezentačné predmety Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 119 747 119747.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Propagačné materiály - Erasmus+ (KA219) Spojená škola 720 720.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Propagačné predmety Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 48 442 48442.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Slovenská agentúra životného prostredia 595 706 595706.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Propagačný materiál s potlačou Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 202 1202.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač posterov Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 100 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety s potlačou Technická inšpekcia, a.s. 22 000 22000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiál na výrobu propagačných predmetov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 880 1880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačný materiál Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 161 2160.82 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné materiály Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 27 998 27998.15 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné materiály s potlačou Hlavné mesto SR Bratislava 6 230 6230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 48 000 48000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 14 208 14208.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Materiál na výrobu propagačných predmetov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 538 10538.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety s potlačou Technická inšpekcia, a.s. 10 000 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Propagačné materiály - Erasmus+ (KA116/2020) Spojená škola 2 200 2200.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Reklamné predmety - rúška s logom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 280 8280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Propagačné materiály - Erasmus+ (KA116/2020) Spojená škola 1 900 1900.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Propagačný materiál Trenčianske múzeum v Trenčíne 4 884 4883.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 30 600 30600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Propagačné materiály - Erasmus+ (KA202/2018) Spojená škola 3 700 3700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
EYOFF 2022_reklamné predmety Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2021, n.o. 368 566 368566.0 EUR 2022 Tovary Nie 2

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Propagačné a osvetové predmety Zdravé regióny od do EUR 9. Marec 2022 17. Marec 2022 Neuvedené 2022-03-09 00:00:00 UTC 2022-03-17 15:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×