CPV kód

34144000-8

Motorové vozidlá na špeciálne účely

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Domov sociálnych služieb v Ľubici, G. Svobodu 139 1 25 850 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 142 346 519 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 7 1 181 904 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 78 900 EUR
Mesto Rožňava 3 634 500 EUR
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 4 1 581 680 EUR
Národná transfúzna služba SR 2 2 672 112 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 2 164 917 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 10 786 440 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 19 571 EUR
Obec Trenčianske Mitice 1 109 200 EUR
Mesto Krupina 2 186 000 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 203 900 EUR
Liaharenský podnik Nitra akciová spoločnosť 1 213 356 EUR
Mäso ZEMPLÍN, akciová spoločnosť Michalovce 1 139 800 EUR
Obec Kalinkovo 1 208 910 EUR
Mestské lesy Tisovec s.r.o. 1 169 980 EUR
Mesto Košice 1 92 500 EUR
Mesto Šurany 2 211 750 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Spišskej Starej Vsi 1 30 988 EUR
Domov sociálnych služieb DÚHA 1 31 057 EUR
Mesto Trenčianske Teplice 1 39 998 EUR
Anjelské Ruky,n.o. 1 29 667 EUR
Mesto Fiľakovo 1 108 330 EUR
Mesto Holíč 1 109 200 EUR
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 1 385 520 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 154 500 EUR
AGRO-IPEĽ, spol. s r.o. 1 299 040 EUR
Obec Stará Bystrica 1 187 200 EUR
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 1 172 940 EUR
Spojená škola 2 336 183 EUR
Mesto Michalovce 2 42 367 EUR
Obec Klin 3 140 966 EUR
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 2 336 500 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 1 55 833 EUR
Obec Mútne 1 237 000 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 1 210 000 EUR
Mesto Krásno nad Kysucou 1 0 EUR
Technické služby mesta Prešov a.s. 5 1 348 060 EUR
Obec Oravská Lesná 1 204 600 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 1 109 200 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO 4 629 180 EUR
Obec Dlhé Klčovo 1 27 284 EUR
Obec Búč 1 111 860 EUR
Obec Marcelová 1 123 600 EUR
Centrum sociálnych služieb Duhový sen Kalinov 1 30 900 EUR
PUĽS 1 86 900 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 3 346 730 EUR
Obec Bošáca 4 468 900 EUR
Mestská časť Košice-Nad Jazerom 1 18 667 EUR
SCHETELIG CE s.r.o. 2 152 093 EUR
ŽIVOT, n.o. 1 33 773 EUR
Mesto Sečovce 3 433 917 EUR
Obec Veľké Rovné 1 62 500 EUR
Obec Červeník 1 111 600 EUR
Obec Markušovce 1 89 184 EUR
Správa mestských komunikácií Poprad 2 168 239 EUR
Mesto Snina 1 0 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 1 230 248 EUR
Mesto Rimavská Sobota 1 39 000 EUR
Obec Cífer 1 112 584 EUR
Obec Boleráz 1 112 584 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Medzilaborciach 1 31 227 EUR
Obec Dlhá nad Oravou 1 120 000 EUR
Obec Oščadnica 3 315 173 EUR
Eurotrend, n.o. 1 29 750 EUR
Obec Trstín 1 112 548 EUR
Obec Dobrá Niva 1 0 EUR
Obec Okoč 1 112 584 EUR
Obec Moča 1 111 860 EUR
Obec Šterusy 1 103 200 EUR
Obecné lesy Ľubietová, spol. s r.o. 1 165 100 EUR
AG Hradová s.r.o. 1 52 200 EUR
Kvál s. r. o. 1 75 300 EUR
TIMBER Slovakia, a.s. 1 252 800 EUR
Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo 1 199 600 EUR
VITAGRO, s.r.o. 1 208 555 EUR
Henrich Ravas - Agrovest 1 521 760 EUR
Obec Trhovište 2 209 690 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 567 500 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 1 197 770 EUR
Obec Milhosť 1 73 633 EUR
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár 1 156 300 EUR
Združenie Biela Orava pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava 1 185 000 EUR
VEPOS, spol. s r.o. 2 189 860 EUR
Brantner Poprad, s.r.o. 1 189 900 EUR
Mestský podnik služieb Šurany 1 49 992 EUR
ANIMUS, n.o. 1 38 662 EUR
HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o. 2 332 200 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
WAGON TRADING, spol. s r.o. 1 25 850 EUR
SOME SLOVAKIA, s.r.o. 2 197 100 EUR
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o. 5 504 682 EUR
Tempus - Trans s.r.o. 3 475 842 EUR
BMC, spol. s r.o. 1 64 303 EUR
KomAgrartechnik, s.r.o. 3 347 320 EUR
STABO, s.r.o. 5 23 972 515 EUR
DELTA EUROPE, s.r.o. 1 169 980 EUR
REDOX, s.r.o. 23 5 377 222 EUR
PGT s.r.o. 7 214 979 EUR
DANUBIASERVICE, a.s. 1 29 667 EUR
E.C.A. spol. s r.o. 3 492 800 EUR
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 2 194 243 EUR
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. 1 89 500 EUR
UMIKOV CZ s.r.o. 1 199 600 EUR
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. 1 42 367 EUR
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 1 11 100 EUR
MANNET spol. s r.o. 1 425 460 EUR
PROCAR, a.s. 1 93 000 EUR
KOBIT - SK, s.r.o. 17 2 361 687 EUR
KONNEX s.r.o. 10 1 236 601 EUR
Volvo Group Slovakia, s.r.o. 1 87 790 EUR
SCANIA SLOVAKIA s.r.o., 2 466 156 EUR
autosport SZILÁGYI s.r.o. 2 127 500 EUR
HYCA s.r.o. 8 26 226 309 EUR
MURTEC s.r.o. 5 1 062 997 EUR
HANES Slovakia, s.r.o. 1 172 940 EUR
UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. 4 365 253 EUR
BAULOGIC, s.r.o. 1 62 500 EUR
KURTA spol. s r.o. 2 26 442 900 EUR
MOTOR - CAR Košice s.r.o. 1 38 662 EUR
EXIMA, spol. s r.o. 1 80 800 EUR
MB SERVIS, s.r.o. 7 10 051 500 EUR
CSAKOM spol. s r.o. 1 73 633 EUR
Bluetech s.r.o. 1 0 EUR
"WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 1 18 689 870 EUR
KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. 2 0 EUR
AUTOKAROS, a.s. 2 150 700 EUR
TANAX TRUCKS a. s. 1 22 988 100 EUR
KOBIT, spol. s r.o. 1 26 259 250 EUR
Agro SEPO s.r.o. 1 40 000 EUR
KATIS s.r.o. 1 210 000 EUR
CSM Industry s.r.o. 1 385 520 EUR
Miroslav Riš - Riš & Riš 1 78 900 EUR
TSM SLOVAKIA s.r.o. 1 76 250 EUR
Slavka Ivanová-Štýl 1 6 423 EUR
HCS Pezinok s. r. o. 1 152 892 EUR
SZILCAR PARTNERS s.r.o. 2 2 672 112 EUR
BTI s. r. o. 1 55 833 EUR
ALBERA Slovensko s. r. o. 1 18 667 EUR
NIRA, s.r.o. 1 0 EUR
AUTO-KLIMA Bratislava s.r.o. 1 19 571 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup 9-miestneho ŠMV s hydraulickou zdvíhacou plošinou Domov sociálnych služieb v Ľubici, G. Svobodu 139 21 850 21850.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia ekologickej porážky a výroby hospodarskych zvierat so zameraním na ekologiu-doprava Mäso ZEMPLÍN, akciová spoločnosť Michalovce 141 500 141500.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Auto na odvoz dreva. Mestské lesy Tisovec s.r.o. 170 000 170000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Spišskej Starej Vsi 21 100 21100.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou Domov sociálnych služieb DÚHA 25 000 25000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou Anjelské Ruky,n.o. 23 773 23773.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zberný dvor Stará Bystrica - technológia Obec Stará Bystrica 156 000 156000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie pohrebného automobilu prostredníctvom finančného lízingu Mesto Michalovce 29 200 29200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Expedičná dopravná technika Liaharenský podnik Nitra akciová spoločnosť 268 000 268000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
„Nákup špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou“ Centrum sociálnych služieb Duhový sen Kalinov 21 850 21850.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Budovanie zberného dvora v obci Bošáca a podpora separácie odpadov - I. etapa Obec Bošáca 197 100 197100.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Nákup chladiarenského auta s príslušenstvom SCHETELIG CE s.r.o. 65 000 65000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup 9-miestneho ŠMV s hydraulickou zdvíhacou plošinou ŽIVOT, n.o. 24 720 24720.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Fekáno-kanalizačná nadstavba k automobilovému nosiču Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 170 000 170000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nosič kontajnerov reťazový teleskopický Obec Veľké Rovné 62 500 62500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup multifunkčného nákladného motorového vozidla Obec Markušovce 75 000 75000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Modernizácia technológie živočíšnej výroby – nákladné vozidlo na prepravu živých zvierat AGRO-IPEĽ, spol. s r.o. od 200 000 do 250 000 200000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup a dodávka nákladného vozidla s viacúčelovým podvozkom MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 170 840 170840.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Medzilaborciach 25 000 25000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou na prepravnú službu Obec Dlhé Klčovo 24 530 24530.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
„Nákup špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou“ Eurotrend, n.o. 25 284 25284.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálne zametacie vozidlo Mesto Krupina 100 000 100000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Multifunkčné vozidlo Mesto Krupina 86 000 86000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálne zametacie vozidlo Obec Cífer 94 000 94000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálne zametacie vozidlo Obec Boleráz 94 000 94000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálne zametacie vozidlo Obec Marcelová 103 000 103000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálne zametacie vozidlo Obec Trstín 94 000 94000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálne zametacie vozidlo Obec Okoč 94 000 94000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Multifunkčné vozidlo Obec Moča 112 000 112000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Multifunkčné vozidlo Obec Búč 112 000 112000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Multifunkčné vozidlo Obec Šterusy 86 000 86000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálne zametacie vozidlo Mesto Sečovce 94 000 94000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákladný automobil na odvoz dreva Obecné lesy Ľubietová, spol. s r.o. 171 600 171600.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálne zametacie vozidlo Obec Bošáca 103 000 103000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka špeciálnych vozidiel AG Hradová s.r.o. 55 000 55000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Stavebná činnosť Kvál s. r. o. 76 000 76000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov - TIMBER Slovakia, a.s. (auto)-zmena TIMBER Slovakia, a.s. 248 605 248605.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vozidlo na zvor separovaného odpadu Obec Bošáca 123 500 123500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace zariadenie pozemných komunikácií Obec Trenčianske Mitice 91 000 91000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálne zametacie vozidlo Mesto Holíč 91 000 91000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace zariadenie pozemných komunikácií Mesto Dubnica nad Váhom 91 000 91000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálne zametacie vozidlo Obec Červeník 93 000 93000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup chladiarenského auta s príslušenstvom SCHETELIG CE s.r.o. 88 384 88384.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Mobilná revízna plošina mostných objektov Regionálne cesty Bratislava a.s. 175 000 175000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Modernizácia technológie živočíšnej výroby VITAGRO, s.r.o. 211 900 211900.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Špecializovaná technológia do živočíšnej výroby Henrich Ravas - Agrovest 262 260 262260.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Špeciálne zametacie vozidlo Obec Dlhá nad Oravou 100 000 100000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálne zametacie vozidlo Obec Mútne 195 000 195000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálne zametacie vozidlo Obec Oravská Lesná 170 000 170000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákladné vozidlo pre Technické služby mesta Mesto Trenčianske Teplice 39 750 39750.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Ľahký lesný a povodňový špeciál. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 18 689 870 18689870.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup nového univerzálneho nosiča náradia vrátane jeho príslušenstva Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 100 900 1100900.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup nových montážnych plošín na automobilovom podvozku. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 329 600 329600.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zvozovej súpravy na drevo s príslušenstvom a zaškolením obsluhy. Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo 199 600 199600.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálna hasičská a záchranárska technika II. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 17 583 334 17583334.0 EUR 2015 Tovary Áno 5
Nákup nového univerzálneho nosiča náradia vrátane jeho príslušenstva. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 234 000 234000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Komunálna technika Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 568 680 568680.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup nového univerzálneho nosiča náradia vrátane jeho príslušenstva. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 574 500 4574500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zberný dvor Klin – technológie Obec Klin 140 966 140966.0 EUR 2016 Tovary Áno 2
Nákup nového univezálneho nosiča náradia vrátane jeho príslušenstva Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 927 700 1927700.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Pracovný stroj samohybný Mesto Šurany 40 000 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového univezálneho nosiča náradia vrátane jeho príslušenstva Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 242 200 1242200.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Zberové vozidlá na zber odpadu a zber BRO Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 570 000 570000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
nádstavby pre motorové vozidlá Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 230 248 230248.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového univezálneho nosiča náradia vrátane jeho príslušenstva Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 642 600 642600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup techniky pre zvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Technické služby mesta Prešov a.s. 845 813 845813.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Strojové vybavenie zberného dvora v obci Trhovište Obec Trhovište 476 986 476986.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Komunálna technika pre spoločnosť NKS, s.r.o. Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 565 000 565000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup techniky pre zvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Technické služby mesta Prešov a.s. 845 813 845813.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Špeciálny automobil Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 78 960 78960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vozidlo na zimnú a letnú údržbu mestských komunikácií vybavené posypovou nadstavbou, snehovou radlicou a korbou Správa mestských komunikácií Poprad 91 800 91800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového odťahového vozidla na osobné automobily Mesto Košice 130 000 130000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Doplnenie zberovej techniky do kompostárne - Zberové vozidlo s rotačným lisovaním Mesto Snina 246 540 246540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vozidlo na zimnú a letnú údržbu mestských komunikácií vybavené posypovou nadstavbou, snehovou radlicou a korbou Správa mestských komunikácií Poprad 110 400 110400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo s rotačným lisovaním na zber BRO Mesto Stará Ľubovňa 247 380 247380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové zberové vozidlo s rotačným lisovaním Mesto Michalovce 230 000 230000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákladné motorové vozidlo s hydraulickou rukou (Tatra alebo ekvivalent ) Spojená škola 220 000 220000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne nákladné vozidlo so zberovou nadstavbou s lineárnym lisom a príslušenstvom. Obec Kalinkovo 250 692 250692.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákladné motorové vozidlo s hydraulickou rukou (Tatra alebo ekvivalent ) Spojená škola 220 000 220000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo s rotačným lisovaním a vážiacim zariadením. Brantner Poprad, s.r.o. 193 700 193700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hákový nosič kontajnerov vrátane jedného kontajnera Správa mestskej zelene v Košiciach 70 600 70600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komunálny kolesový traktor Mesto Stará Ľubovňa 199 560 199560.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zberové vozidlo na komunálny odpad Mesto Krásno nad Kysucou 177 000 177000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technologické skriňové dodávkové automobily pre špeciálne účely vrátane ich vnútorného vybavenia (podlaha, steny) Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 90 000 90000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nosič kontajnerov Mestský podnik služieb Šurany 65 700 65700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup technologických zariadení - kontajnerové a korbové vozidlo Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 166 667 166666.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup technologických zariadení - zametačka Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 171 667 171666.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo na komunálny odpad TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO 164 200 164200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo na komunálny odpad Mesto Sečovce 200 000 200000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo kontajnerové - nosič kontajneru + nadstavba na zimnú a letnú údržbu Obec Klin 165 275 165275.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Univerzálne vozidlo s výmenným systémom nadstavieb Obec Oščadnica 199 273 199273.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technologické skriňové dodávkové automobily pre špeciálne účely vrátane ich vnútorného vybavenia (podlaha, steny) v počte 2 ks Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 90 000 90000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo na komunálny odpad s nadstavbou s rotačným lisovaním Mesto Sečovce 195 600 195600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Samostatné pracovná nadstavba k podvozku nákladného automobilu 6x6 slúžiaca na čistenie kanalizácie a odvoz fekálií Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 180 000 180000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo na komunálny odpad TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO 164 200 164200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálne vozidlo s nosičom výmenných nadstavieb Obec Oščadnica 198 528 198528.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo na komunálny odpad TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO 164 200 164200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontajnery pre zberný dvor Obec Dobrá Niva 78 525 78525.2 EUR 2018 Tovary Áno 1
Hákový nosič kontajnerov vrátane jedného kontajnera Správa mestskej zelene v Košiciach 70 600 70600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné vozidlá do 7,5 t s hydraulickou rukou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 118 794 118794.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálna pojazdná dielňa do 7,5 t Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 62 056 62056.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
9-miestne špeciálne motorové vozidlo s elektro-hydraulickou plošinou ANIMUS, n.o. 46 500 46500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné vozidlo s úpravou na chladiarenské účely Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 24 600 24600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Univerzálny dokončovací stroj Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 385 520 385520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
BIO Rezací a miešací voz na biologické odpady Mesto Bánovce nad Bebravou 99 340 99340.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vozidlo na zber a prepravu odpadu Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 198 500 198500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vozidlo s hákovým nosičom na prepravu veľkoobjemových kontajnerov VEPOS, spol. s r.o. 98 000 98000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vozidlo s hákovým nosičom na prepravu veľkoobjemových kontajnerov VEPOS, spol. s r.o. 98 000 98000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup nového motorového vozidla ISUZU P75H / alebo ekvivalent/ s nadstavbou sklápač 3-stranný Mesto Rimavská Sobota 47 700 47700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nový podvozok motorového vozidla s nadstavbou pre zber komunálneho odpadu na lízing Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 173 000 173000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prepravník obaľovacej zmesi 6m3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 210 000 210000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR Národná transfúzna služba SR 1 336 056 1336056.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup špeciálneho vozidla na čistenie a údržbu chodníkov, ciest a verejných priestranstiev Mesto Fiľakovo 108 330 108330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ramenový nakladač s hydraulickou rukou TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO 141 600 141600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo UTV - úžitkové terénne vozidlo, nákladná štvorkolka Mestská časť Košice-Nad Jazerom 24 200 24200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Viacúčelový zametací stroj Obec Milhosť 88 362 88362.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komunálne vozidlo Mesto Šurany 171 750 171750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stroj na hutnenie odpadu Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár 156 300 156300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo na zber odpadov Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 258 000 258000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálne vozidlo na zber odpadu s hydraulickou rukou na streche nadstavby Technické služby mesta Prešov a.s. 249 900 249900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vozidlá pre zber a nakladanie komunálneho odpadu Mesto Rožňava 634 500 634500.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Špeciálny prepravník na zber triedeného odpadu Obec Oščadnica 7 708 7708.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR Národná transfúzna služba SR 1 336 056 1336056.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komunálna technika Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 190 000 190000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zberové vozidlá HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o. 332 200 332200.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Zberové vozidlo na kuchynský odpad Technické služby mesta Prešov a.s. 199 000 199000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši Mesto Liptovský Mikuláš 794 700 794700.0 EUR 2021 Tovary Áno 6
Nákup nákladného vozidla s nadstavbou PUĽS 86 900 86900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
1. Hákový nosič kontajnerov s hydraulickou rukou; 2. Hákový nosič kontajnerov s cisternovou nadstavbou Správa mestskej zelene v Košiciach 205 650 205650.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Komunálne technika Mesto Liptovský Mikuláš 387 204 387204.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vozidlo na zber a prepravu komunálneho odpadu Združenie Biela Orava pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava 185 000 185000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo na komunálny a triedený odpad Technické služby mesta Prešov a.s. 105 100 105100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Podpora rozvoja podnikania prostredníctvom inovácií a spolupráce so SOŠ v spoločnosti DARUS stav, s.r.o. DARUS stav s.r.o. 215 877 215876.67 EUR 2. November 2020 2. December 2020 Áno 2020-11-02 00:00:00 UTC 2020-12-02 09:00:00 UTC
Zariadenie pre zberný dvor – Rožňava Mesto Rožňava 818 812 818811.87 EUR 8. Február 2021 19. Marec 2021 Áno 2021-02-08 00:00:00 UTC 2021-03-19 09:00:00 UTC
ZAKÚPENIE NÁKLADNÉHO AUTOMOBILU S HYDRAULICKÝM ŽERIAVOM A HÁKOVÝM NOSIČOM KONTAJNEROV BBF elektro s.r.o. 220 500 220500.0 EUR 6. Apríl 2021 16. Apríl 2021 Neuvedené 2021-04-06 00:00:00 UTC 2021-04-16 12:00:00 UTC
Nákup zariadení na mechanickú úpravu drobného stavebného odpadu. Mesto Prešov 561 927 561926.67 EUR 3. Október 2016 11. November 2016 Áno 2016-10-03 00:00:00 UTC 2016-11-11 09:00:00 UTC
Dodávka motorových vozidiel Nitriansky samosprávny kraj 162 152 162152.0 EUR 4. August 2014 16. September 2014 Nie 2014-08-04 00:00:00 UTC 2014-09-16 13:00:00 UTC
Nákladné motorové vozidlo s hydraulickou rukou a vlekom AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o. 160 000 160000.0 EUR 7. Apríl 2015 27. Apríl 2015 Nie 2015-04-07 00:00:00 UTC 2015-04-27 14:00:00 UTC
Nové samozberné zametacie vozidlo na údržbu, čistenie ciest a komunikácií Mesto Dubnica nad Váhom 189 717 189716.67 EUR 21. Február 2018 12. Marec 2018 Áno 2018-02-21 00:00:00 UTC 2018-03-12 15:00:00 UTC
Zefektívnenie nakladania s BRO na území členských obcí PZO Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi 1 476 770 1476770.0 EUR 14. Apríl 2016 30. Máj 2016 Áno 2016-04-14 00:00:00 UTC 2016-05-30 09:00:00 UTC
Stredisko pre zhodnocovnieodpadov - Košice -juh - tovary ODPAD A RECYKLÁCIA KOŠICE, s.r.o. 1 680 594 1680594.0 EUR 19. September 2017 23. Október 2017 Áno 2017-09-19 00:00:00 UTC 2017-10-23 10:00:00 UTC
Multifunkčné vozidlo Obec Neporadza 86 000 86000.0 EUR 2. Marec 2015 20. Marec 2015 Nie 2015-03-02 00:00:00 UTC 2015-03-20 09:00:00 UTC
Multifunkčné vozidlo Obec Veľká Hradná 86 000 86000.0 EUR 2. Marec 2015 20. Marec 2015 Nie 2015-03-02 00:00:00 UTC 2015-03-20 09:00:00 UTC
Dodanie pohrebného automobilu prostredníctvom finančného lízingu. Mesto Michalovce 24 000 24000.0 EUR 6. Október 2015 26. Október 2015 Nie 2015-10-06 00:00:00 UTC 2015-10-26 10:00:00 UTC
Dodávka zvozovej súpravy na drevo s príslušenstvom a zaškolením obsluhy. Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo 203 000 203000.0 EUR 10. Február 2015 5. Marec 2015 Nie 2015-02-10 00:00:00 UTC 2015-03-05 13:00:00 UTC
Jazdná súprava na odvoz dreva, zložená z ťahača návesov a klanicového návesu EuroForest, s.r.o. 121 680 121680.0 EUR 2. December 2014 18. December 2014 Áno 2014-12-02 00:00:00 UTC 2014-12-18 08:00:00 UTC
Obecná kompostáreň - tovary Obec Horná Súča 266 030 266030.0 EUR 30. Máj 2016 6. September 2016 Áno 2016-05-30 00:00:00 UTC 2016-09-06 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×