CPV kód

39160000-1

Školský nábytok

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Mesto Štúrovo 1 29 158 EUR
Obec Čierny Balog 1 26 367 EUR
Mesto Malacky 2 22 603 EUR
Mesto Poprad 4 67 239 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 26 492 EUR
Mesto Žilina 1 3 100 EUR
Žilinský samosprávny kraj 2 25 567 EUR
Mesto Trnava 1 9 195 EUR
Mesto Kolárovo 1 0 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 4 15 100 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 893 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 320 EUR
Mesto Rožňava 1 34 890 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 1 250 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 1 73 626 EUR
Mesto Rajec 1 2 433 EUR
Obec Beluša 1 38 894 EUR
Stredná priemyselná škola strojnícka 1 15 317 EUR
Košický samosprávny kraj 1 9 833 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 3 058 EUR
Mesto Stupava 1 44 880 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 1 583 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 1 434 EUR
Mesto Lipany 1 25 251 EUR
Mesto Komárno 30 19 362 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 8 115 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 46 945 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 1 330 EUR
Mesto Humenné 1 38 083 EUR
Mesto Košice 1 169 166 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 6 96 221 EUR
Mesto Modra 1 12 917 EUR
Mesto Partizánske 1 709 EUR
Stredná odborná škola 2 6 324 EUR
Mesto Senec 1 66 667 EUR
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 6 22 927 EUR
Mesto Galanta 6 110 025 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 580 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 2 128 EUR
Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava 1 0 EUR
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 1 2 708 EUR
Mesto Brezová pod Bradlom 1 4 249 EUR
Mesto Trenčín 2 73 500 EUR
Obec Bernolákovo 4 30 587 EUR
Obec Varhaňovce 1 2 121 EUR
Mesto Handlová 1 4 541 EUR
Obec Trenčianska Teplá 2 20 276 EUR
Mesto Púchov 3 39 572 EUR
Obec Varín 2 42 749 EUR
Obec Ostrovany 1 11 996 EUR
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 2 4 244 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava 1 0 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 350 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 1 3 499 EUR
Stredná priemyselná škola 9 14 077 EUR
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske") 1 0 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 2 2 214 EUR
Gymnázium V. B. Nedožerského 2 27 761 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 1 11 667 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 5 18 598 EUR
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 2 13 953 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 0 EUR
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 1 2 458 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 5 11 681 EUR
Základná škola 2 12 645 EUR
Spojená škola 1 6 169 EUR
Obec Pohorelá 1 14 892 EUR
Stredná odborná škola 1 13 074 EUR
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 1 1 412 EUR
Stredná odborná škola technická 1 1 996 EUR
Športové gymnázium 4 25 288 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 1 10 283 EUR
Stredná odborná škola 1 1 683 EUR
Obec Košeca 1 23 333 EUR
Stredná priemyselná škola 1 1 333 EUR
Obec Drahňov 1 30 000 EUR
Základná škola Jana Amosa Komenského 5 36 941 EUR
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 4 70 799 EUR
Mesto Gelnica 3 109 064 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 5 7 170 EUR
Základná škola Horný Vadičov 1 3 917 EUR
Základná škola 7 12 358 EUR
Základná škola Juraja Fándlyho 1 16 015 EUR
Gymnázium 1 583 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 2 925 EUR
Základná škola 2 20 682 EUR
Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany 1 4 500 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 1 499 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 10 741 EUR
Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno 3 8 904 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 3 7 437 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 7 145 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 3 196 EUR
Gymnázium Andreja Kmeťa 2 4 222 EUR
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 5 7 397 EUR
Základná škola s materskou školou Cinobaňa 1 1 307 EUR
Základná škola Slovenská Kajňa 3 1 872 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 3 574 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 7 283 EUR
Základná škola s materskou školou Gbely 1 1 050 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 4 6 438 EUR
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 6 8 715 EUR
Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 1 619 EUR
Obchodná akadémia 1 2 079 EUR
Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza 1 1 280 EUR
Spojená škola 3 6 576 EUR
Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 1 4 480 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 2 6 097 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 2 7 755 EUR
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 1 4 324 EUR
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu 1 1 165 EUR
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 1 2 191 EUR
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická 2 7 293 EUR
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 3 15 949 EUR
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 1 1 958 EUR
Športové gymnázium 4 6 569 EUR
Základná škola - Alapiskola 4 2 625 EUR
Základná škola Parchovany 1 1 329 EUR
Základná škola 1 4 833 EUR
Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého 1 1 203 EUR
Základná škola M. R. Štefánika ul. SNP č. 3 90028 Ivanka pri Dunaji 4 11 131 EUR
Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 2 10 833 EUR
Základná škola Michalovce Krymská 5 1 7 333 EUR
Základná škola 1 3 664 EUR
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 2 5 215 EUR
Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 1 2 658 EUR
Základná škola Golianova 8 v Banskej Bystrici 1 7 833 EUR
Základná škola s materskou školou Oravské Veselé 1 15 646 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 3 8 119 EUR
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 2 0 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építoipari Szakkozépiskola 2 3 563 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 6 26 900 EUR
Stredná odborná škola 1 2 333 EUR
Gymnázium Milana Rúfusa 1 1 825 EUR
Základná škola Galanta 1 4 408 EUR
Základná škola na Žitavskej ul. 1 v Bratislave 1 7 500 EUR
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava 1 12 900 EUR
Základná škola s Materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášikove - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 1 1 404 EUR
Stredná priemyselná škola dopravná 1 875 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča 1 8 102 EUR
Gymnázium Dubnica nad Váhom 1 3 125 EUR
Základná škola, Biskupická 21, Bratislava 1 5 603 EUR
Športové gymnázium 1 15 337 EUR
Hotelová akadémia 1 145 EUR
Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 2 6 883 EUR
Základná škola Sačurov 1 3 038 EUR
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 1 490 EUR
Jazyková škola Užhorodská č. 8, 040 01 Košice 1 1 919 EUR
Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava 2 8 602 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 1 353 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa 1 1 669 EUR
Spojená škola 1 9 166 EUR
Základná škola Komenského ul. 3, Komárno 1 5 876 EUR
Stredná odborná škola 1 958 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 4 375 778 EUR
Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov 1 23 463 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, Prievidza 1 2 344 EUR
DOBRÁ ŠKOLA n.o. 4 25 951 EUR
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 1 3 958 EUR
Obec Šarišské Bohdanovce 1 4 248 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 1 092 EUR
Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou 1 682 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Daffer spol. s r.o. 12 163 613 EUR
MY DVA Slovakia, s.r.o. 5 21 647 EUR
Lencos In, s. r. o. 2 98 648 EUR
NABIMEX, s.r.o. 12 192 048 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 4 136 173 EUR
UEZ s.r.o. 1 7 333 EUR
BASCO SK, s.r.o. 2 2 504 EUR
Mgr. Viera Janočková - VERA 1 490 EUR
HELAGO-SK, s. r. o. 1 9 195 EUR
DAVID interier design, spol. s r.o. 1 42 644 EUR
MERCI, s.r.o. 1 169 166 EUR
Interiéry Riljak, s.r.o. 13 90 102 EUR
BEGA, s.r.o. 12 400 969 EUR
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 4 49 314 EUR
KODRETA furniture, s.r.o. 2 3 371 EUR
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 86 374 572 EUR
Školská technika s.r.o. 1 2 995 EUR
DIPOS s.r.o. 12 40 917 EUR
MERCATOR DMS, spol. s r.o. 6 16 437 EUR
ABAMET, s.r.o. 5 8 191 EUR
LINEA SK spol. s r.o. 16 55 379 EUR
GÜDE, s.r.o. 1 1 669 EUR
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 13 25 541 EUR
AKD s.r.o. 1 1 250 EUR
TechnoBank, s.r.o. 1 1 934 EUR
NOMIland s.r.o. 22 14 960 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 4 90 268 EUR
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o. 1 583 EUR
Ing. Daniel Krajčovič - INTERPAP 1 7 500 EUR
Ing. Rudolf Mudrík - OFFER 17 42 834 EUR
Ing. Viera Riljaková - INTERIÉRY 15 68 034 EUR
Ľubomír Beňo P.ART 1 0 EUR
AB SYSTEM SLOVAKIA 5 6 380 EUR
Baribal s.r.o. 2 1 353 EUR
TABRIS PLUS, s.r.o. 1 4 500 EUR
Educas s.r.o. 3 30 012 EUR
ŠKOLEX, spol. s r.o. 4 11 504 EUR
K - Ten KOVO, s.r.o. 6 19 347 EUR
Mária Vinczeová 1 29 158 EUR
metaloBox Slovakia, s.r.o. 1 14 083 EUR
Mária Mudríková - KENT 2 4 616 EUR
MONASTER, s.r.o. 4 102 532 EUR
Ľubomír Kusyn 1 23 463 EUR
Edushop s.r.o. 2 567 EUR
Marián Juhás MRJ 1 2 228 EUR
Škola.sk, s. r. o. 10 216 882 EUR
LAMAJ, spol s r.o. 2 2 466 EUR
Marián Hucík - Kika Wood 10 43 499 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nábytok pre ZŠ Stupava Mesto Stupava 49 000 49000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie nábytkom pre učebne THA00100 aTHA0015A Fakulty prírodných vied UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 42 644 42644.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
plastové lavice do čakárni, 3-sedadlo Krajská prokuratúra v Prešove 610 610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 5 993 5993.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok, počítačový stôl - katedra na notebook Základná škola Juraja Fándlyho 28 500 28500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola Jana Amosa Komenského 18 589 18589.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatňové skrine kovové na sokli Základná škola 13 992 13992.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
školský nábytok - školský stôl jednomiestny, školská stolička Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola Jana Amosa Komenského 18 589 18589.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 6 000 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
školský nábytok Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 4 159 4159.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola Jana Amosa Komenského 18 589 18589.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lavička do šatne Gymnázium 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovová šatňová skriňa s uzamykaním na kódovací zámok Spojená škola Banská Bystrica 3 150 3150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola elektrotechnická 17 600 17600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
učiteľská stolička Základná škola Slovenská Kajňa 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
skrinková zostava pre družinu Základná škola Slovenská Kajňa 539 539.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovová šatňová skriňa s uzamykaním na kódovací zámok Spojená škola Banská Bystrica 3 150 3150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lavičky do šatne Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 270 1270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školská stolička SOKRATES-P čalunená alebo ekvivalent Technická univerzita v Košiciach 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok a skrine Základná škola Jana Amosa Komenského 5 689 5689.01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zostava nábytku a hračka pre MŠ Mesto Komárno 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do materskej školy Mesto Rajec 3 300 3300.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Školský nábytok a skrine Základná škola Jana Amosa Komenského 3 439 3439.01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok (školská lavica trojmiestna, školská lavica dvojmiestna, školská stolička čalúnená) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 638 7638.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice,katedra, počítačové stoly, stoličky Spojená škola 3 200 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skrinka 3 - policová R3 + 12 plastových zásuviek Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabuľa školská Dubno keramic Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 6 000 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školská katedra 30 ks, stolička tapacírovaná 30 ks Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 4 430 4430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nábytok pre dve triedy - set A (2 ks katedra, 2 ks učiteľská stolička čalúnená, 30 ks lavica dvojmiestna veľkosť 6, 60 ks stolička veľkosť 6, 2 ks lavica dvojmiestna veľkosť 7, 4 ks stolička veľkosť 7, 2ks stojan na prezentaciu školy) Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická 4 900 4900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok pre materskú školu_59 Mesto Komárno 215 214.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do materskej školy_52 Mesto Komárno 1 238 1237.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
nábytok do triedy - (8ks ks katedra, 8 ks učiteľská stolička čalúnená, 105 ks lavica dvojmiestna veľkosť 6, 210 ks stolička veľkosť 6) Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 12 100 12100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok výškovo nastaviteľný - set - lavica dvojmiestna, stolička, katedra pevná, stolička pre učiteľa pevná) Základná škola s materskou školou Gbely 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok výškovo nastaviteľný - dodávka vrátane dopravy Základná škola 3 960 3960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské stoličky výškovo nastaviteľné - typ SAXANA WOOD alebo dizajnovo zhodný ekvivalent Základná škola 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytková zostava INLANDIA 4 alebo dizajnovo zhodný ekvivalent Základná škola 1 880 1880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
školská stolička 100 ks, školská lavica 50 ks Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 6 142 6142.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nábytku do tried Stredná priemyselná škola 2 044 2043.81 EUR 2016 Tovary Nie 1
jedálenské stoličky do školskej jedálne Mesto Kolárovo 6 130 6130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok výškovo nastaviteľný - set - lavica dvojmiestna, stolička, katedra pevná, stolička pre učiteľa pevná) Základná škola Parchovany 1 700 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 3 200 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice a stoličky Základná škola 6 261 6261.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice a katedra Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého 1 900 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
školský nábytok Základná škola M. R. Štefánika ul. SNP č. 3 90028 Ivanka pri Dunaji 3 500 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
školský nábytok Základná škola M. R. Štefánika ul. SNP č. 3 90028 Ivanka pri Dunaji 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice a katedra Základná škola M. R. Štefánika ul. SNP č. 3 90028 Ivanka pri Dunaji 7 500 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice,katedra Spojená škola 2 800 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nábytok do triedy - (8ks ks katedra, 10 ks učiteľská stolička čalúnená, 104 ks lavica dvojmiestna veľkosť 6, 228 ks stolička veľkosť 6) Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabuľa školská Dubno keramic Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
školská stolička, školská lavica dvojmiestná Gymnázium Michala Miloslava Hodžu 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 1 382 1382.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola 5 250 5250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
školský nábytok Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 4 400 4400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 4 730 4730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice,školské stoličky Základná škola s materskou školou Cinobaňa 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice,katedra Spojená škola 2 800 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učiteľský set - 1 ks katedra + 1 ks stolička Obec Bernolákovo 1 355 1355.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský set - 1 lavica + 1 stolička (výškovo nastaviteľný) Obec Bernolákovo 24 375 24375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do kabinetu ZŠ alebo ekvivalent Obec Bernolákovo 4 910 4910.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabuľa školská s keramickým povrchom jednodielna Športové gymnázium 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabuľa školská Dubno keramic Základná škola M. R. Štefánika ul. SNP č. 3 90028 Ivanka pri Dunaji 3 800 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok do učebne Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 900 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava 2 200 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabuľa školská Dubno keramic Športové gymnázium 2 250 2250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice a stoličky Gymnázium Milana Rúfusa 2 999 2999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok - školská lavica, stoličky, katedra, tabuľa Mesto Žilina 3 770 3770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá EUR 2016 Tovary Nie 1
Viacboxová šatníková skriňa. Základná škola Galanta 8 500 8500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 192 2192.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské šatňové skrinky Základná škola s materskou školou Oravské Veselé 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola na Žitavskej ul. 1 v Bratislave 9 000 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský set - 1 lavica + 1 stolička (výškovo nastaviteľný) Obec Bernolákovo 15 840 15840.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
školský nábytok Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 1 720 1720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice Stredná priemyselná škola dopravná 1 700 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice, školský nábytok Základná škola s Materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášikove - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 1 845 1845.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Gymnázium Andreja Kmeťa 2 882 2882.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby vyučovacieho procesu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 1 858 1857.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske") 1 526 1526.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
nábytok do triedy - (17ks ks katedra, 15 ks učiteľská stolička čalúnená, 25 ks taburetka Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča 11 300 11300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola technická 2 850 2850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do materskej školy_102 Mesto Komárno 1 885 1885.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok a hračky pre MŠ Mesto Komárno 797 797.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jedálenské stoly a stoličky Základná škola, Biskupická 21, Bratislava 8 100 8100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabuľa školská Dubno keramic Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nábytok pre tri triedy - set E (3 ks katedra, 3 ks učiteľská stolička čalúnená, 45 ks lavica dvojmiestna veľkosť 6, 90 ks stolička veľkosť 6, 3 ks lavica dvojmiestna veľkosť 7, 6 ks stolička veľkosť 7, 1ks stojan na prezentaciu školy) Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická 6 700 6700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
školské šatňové skrine Stredná odborná škola 6 228 6228.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok, nábytok do školskej jedálne Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 6 368 6368.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava školského nábytku (1 x dvojmiestny stôl a 2 x stolička) Športové gymnázium 20 500 20500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok a šatňové skrine. Katolícka univerzita v Ružomberku 3 311 3311.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo do sociálnych zariadení pre MŠ_110 Mesto Komárno 930 930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
školský nábytok Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 1 525 1525.15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola elektrotechnická 3 900 3900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok - lavice, stoličky, stoličky s výsuvným pultíkom Stredná zdravotnícka škola 5 300 5300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do materskej školy_115 Mesto Komárno 1 190 1190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok alebo ekvivalent Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 12 531 12531.22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lavica (stôl) do učebne pre telesne postihnutých študentov na invalidnom vozíku Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 240 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice a stoličky Stredná odborná škola 23 988 23988.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok do strednej školy Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 16 900 16900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Jazyková škola Užhorodská č. 8, 040 01 Košice 2 640 2640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok pre materskú školu_135 Mesto Komárno 430 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok alebo ekvivalent STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 3 350 3350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola elektrotechnická 6 500 6500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabuľa školská Dubno keramic Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava 18 361 18361.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské šatňové skrine dvojdverové Stredná odborná škola 2 542 2542.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 408 408.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup školských lavíc a stoličiek Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 10 246 10246.18 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice,katedra Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza 1 670 1670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava 8 900 8900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kreslá pre učebňu / oddychovú zónu Stredná zdravotnícka škola 3 600 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola - Alapiskola 1 630 1630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice a katedra ,školské stoličky Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 2 730 2730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építoipari Szakkozépiskola 2 350 2350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skriňová zostava Základná škola Slovenská Kajňa 1 900 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építoipari Szakkozépiskola 2 350 2350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola - Alapiskola 1 680 1680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učiteľská katedra na notebook so zásuvkou Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 5 500 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola Golianova 8 v Banskej Bystrici 11 700 11700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do materskej školy_157 Mesto Komárno 560 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 3 494 3494.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
školský nábytok Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 2 024 2023.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava 3 500 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok do jazykového laboratória Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 2 440 2440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Hotelová akadémia 221 221.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katedra pre učiteľa Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 631 631.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok do materskej školy Mesto Komárno 995 995.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské stoličky a školské lavice Stredná odborná škola elektrotechnická 8 832 8832.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok do materskej školy Mesto Komárno 1 350 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
školský nábytok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok do materskej školy Mesto Komárno 1 350 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola - Alapiskola 6 500 6500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské stoličky a školské lavice Stredná odborná škola elektrotechnická 8 832 8832.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytková zostava INLANDIA 4 alebo dizajnovo zhodný ekvivalent Základná škola 2 503 2503.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola polytechnická 11 100 11100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
učiteľské stoličky za katedru do tried Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 1 289 1288.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok do odbornej učebne Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 2 768 2767.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské lavice, stoličky, katedry, kancelárske stoličky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 5 964 5964.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup školského nábytku Stredná priemyselná škola 1 988 1988.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava školského rastúceho nábytku Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 6 600 6600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava školského nábytku (1 x dvojmiestny stôl a 2 x stolička) Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany 6 750 6750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský set Stredná odborná škola polytechnická 1 258 1258.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabuľa školská Dubno keramic Športové gymnázium 2 870 2870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabuľa školská Dubno keramic Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby MŠ Mesto Komárno 285 285.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Gymnázium Andreja Kmeťa 3 590 3590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo do sociálneho zariadenia pre MŠ_85 Mesto Komárno 248 247.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské lavice, učiteľské katedry Stredná odborná škola elektrotechnická 12 750 12750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výškovo nastaviteľný stôl Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 288 288.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šatníkové skrinky, pracovné stoly, skrine, školské stoličky výškovo nastaviteľné, školské dvojmiestne stoly výškovo nastaviteľné, katedry učiteľské, stoličky ku katedre, nábytkové zostavy- dodávka vrátane dopravy. Mesto Senec 100 280 100280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Športové gymnázium 2 966 2966.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 3 380 3380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup šatníkových skríň Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa 2 050 2050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok do MŠ_86 Mesto Komárno 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské lavice, učiteľské katedry Stredná odborná škola elektrotechnická 8 280 8280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 3 380 3380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lavička do šatne MASÍV pre MŠ_98 Mesto Komárno 453 453.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok pre MŠ_99 Mesto Komárno 490 490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Policová skriňa pre MŠ_100 Mesto Komárno 90 90.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok do materskej školy_118 Mesto Komárno 728 727.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské lavice a katedra , kancelárske stoly Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok do MŠ_136 Mesto Komárno 276 276.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské stoličky s pultíkom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 980 1980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola drevárska 4 707 4707.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava 3 200 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava školského rastúceho nábytku Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 1 700 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 588 588.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup školských lavíc a stoličiek Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
školský set - 1lavica + 2 stoličky (výškovo nastaviteľná) Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský set -1 lavica a 2 stoličky Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 16 700 16700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 4 369 4368.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
školský nábytok Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 1 957 1956.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednomiestny stôl s uzamykateľným priestorom na notebook Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 2 720 2720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
"Rôzny nábytok a vybavenie" v tom Školský nábytok Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 5 961 5961.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Mesto Partizánske 865 865.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola Horný Vadičov 5 805 5804.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok, šatňová skrinka, školská lavica, školská stolička Základná škola 17 000 17000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytková zostava INLANDIA 4 alebo dizajnovo zhodný ekvivalent Základná škola 2 000 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do školskej triedy Obchodná akadémia 3 000 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovová šatňová skriňa s uzamykaním na kódovací zámok Spojená škola Banská Bystrica 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školské lavice a stoličky Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 18 000 18000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školské PC stoličky Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 4 450 4450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiálno - technické vybavenie tried - interiérové vybavenie Obec Varín 23 399 23399.18 EUR 2018 Tovary Áno 1
Školské lavice,stoličky a katedra Obec Varhaňovce 3 182 3182.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 6 696 6696.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok Obec Ostrovany 19 000 19000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Archívne oceľové 5 - policové regály Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 350 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školské lavice a katedra ,školské stoličky Spojená škola 16 200 16200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby MŠ_73 Mesto Komárno 1 544 1543.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lavičky do šatne Mesto Komárno 151 151.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šatňové skrine kovové na sokli Základná škola 17 000 17000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok Žilinský samosprávny kraj 22 756 22755.65 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do tried a tlačivá k dokumentácii pre potreby MŠ Mesto Komárno 1 456 1456.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie biologicko-chemickej učebne ZŠ - nábytok Obec Trenčianska Teplá 14 732 14731.72 EUR 2018 Tovary Áno 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno 5 258 5258.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školské lavice dvojmiestne, školské stoličky Gymnázium Dubnica nad Váhom 4 663 4663.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby MŠ_116 Mesto Komárno 457 456.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok Žilinský samosprávny kraj 22 756 22755.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 13 299 13298.7 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technické vybavenie učební Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 27 125 27125.16 EUR 2018 Tovary Áno 1
školský nábytok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 2 700 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 42 028 42027.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 16 305 16305.1 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technické vybavenie učební Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 43 862 43861.6 EUR 2018 Tovary Áno 1
Školský nábytok Mesto Brezová pod Bradlom 6 266 6266.22 EUR 2018 Tovary Áno 1
Školský nábytok do materskej školy Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 645 1645.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok Košický samosprávny kraj 16 682 16682.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školské lavice dvojmiestne, školské stoličky, školská katedra, učiteľská stolička Stredná odborná škola 1 600 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie biologicko-chemickej učebne ZŠ - nábytok Obec Trenčianska Teplá 14 732 14731.72 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nábytok do IKT učebne Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 3 250 3250.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Školské lavice dvojmiestne, školské stoličky , školská katedra, učiteľská stolička Spojená škola 7 403 7403.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie odborných učební ZŠ - interiérové vybavenie Mesto Trenčín 34 351 34351.18 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie nábytku Obec Čierny Balog 33 531 33530.8 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaranie nábytku do Základnej školy Endre Adyho v Štúrove Mesto Štúrovo 35 575 35574.7 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie učební na ZŠ I Mesto Galanta 20 616 20616.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie učební na ZŠ III Mesto Galanta 13 895 13894.8 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nábytok do MŠ Obec Drahňov 43 015 43015.02 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie učební na ZŠ II Mesto Galanta 33 888 33888.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Školský nábytok Stredná odborná škola, Prakovce 282 2 800 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky a nábytok pre potreby MŠ Mesto Komárno 2 374 2374.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Školský nábytok výškovo nastaviteľný - dodávka vrátane dopravy Základná škola 4 500 4500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
školský nábytok Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 3 840 3840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie nábytku Mesto Modra 24 876 24876.1 EUR 2019 Tovary Áno 1
Predeľovacia stena pre MŠ Mesto Komárno 170 169.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok pre MŠ Mesto Komárno 900 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Nábrežná Mesto Kysucké Nové Mesto 97 922 97922.0 EUR 2019 Tovary Áno 6
Školský nábytok Obec Košeca 39 292 39292.36 EUR 2019 Tovary Áno 1
školské stoličky Stredná odborná škola 3 750 3750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby MŠ Mesto Komárno 1 097 1097.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie odborných učební ZŠ - interiérové vybavenie Mesto Malacky 5 424 5424.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Školský nábytok Obec Varín 32 744 32744.44 EUR 2019 Tovary Áno 1
školský nábytok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 4 900 4900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zlepšenie kľúčových kompetencií – interiérové vybavenie Mesto Handlová 8 000 8000.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie učební na ZŠ II/2 Mesto Galanta 33 887 33887.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie učební na ZŠ III/2 Mesto Galanta 12 040 12040.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Jedálenský nábytok Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 3 000 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Školské stoly, stoličky a katedra Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 971 1970.84 EUR 2019 Tovary Nie 1
Školský nábytok Športové gymnázium 7 491 7490.82 EUR 2019 Tovary Nie 1
Školské lavice dvojmiestne Stredná odborná škola 2 020 2020.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie laboratórií Trenčiansky samosprávny kraj 4 774 4773.74 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lavice,stoličky do tried ZŠ a jedálenská zostava Základná škola Komenského ul. 3, Komárno 7 051 7051.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výškovo nastaviteľný stôl - bezbariérový nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 200 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola 1 171 1171.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 3 600 3600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie učební a knižnice Mesto Púchov 30 114 30114.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zabezpečenie odborných učební v ZŠ - nábytok OF 2.10.2019 Mesto Trnava 11 060 11060.21 EUR 2019 Tovary Áno 1
Školský nábytok (LA, stoličky, katedry, uč. stoličky) Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 9 773 9773.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Školský nábytok (LA, stoličky, katedry, uč. stoličky) Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 9 773 9773.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie učební ZŠ - nábytok Mesto Púchov 31 309 31308.55 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kovová šatníková skriňa Mesto Komárno 720 720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie jedálne do materskej školy Mesto Komárno 1 136 1136.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
"Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne - zariadenie dielní" Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov 28 157 28157.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie interiérového vybavenia pre odborné učebne štyroch základných škôl v meste Mesto Poprad 68 308 68307.63 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup interiérového vybavenia učební pre základné školy Mesto Humenné 61 218 61217.7 EUR 2020 Tovary Áno 1
Interiérové vybavenie učební Mesto Púchov 5 936 5935.68 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vybavenie učební na ZŠ IV Mesto Galanta 29 050 29050.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Školský nábytok Základná škola - Alapiskola 4 500 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie interiérového vybavenia pre odborné učebne dvoch základných škôl v meste Mesto Poprad 4 945 4944.66 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice - Časť 01 - Interiérové vybavenie pre učebňu fyziky. DOBRÁ ŠKOLA n.o. 11 617 11617.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice - Časť 02 - Interiérové vybavenie pre polytechnickú učebňu. DOBRÁ ŠKOLA n.o. 14 339 14339.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice - Časť 02 - Interiérové vybavenie pre polytechnickú učebňu. DOBRÁ ŠKOLA n.o. 7 972 7972.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice - Časť 03 - Interiérové vybavenie pre školskú knižnicu. DOBRÁ ŠKOLA n.o. 7 972 7972.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup školských lavíc a stoličiek Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 7 075 7075.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie nábytku pre základnú školu Obec Beluša 54 017 54016.72 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vybavenie odborných učební ZŠ s MŠ školským nábytok Obec Pohorelá 22 796 22796.12 EUR 2020 Tovary Áno 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola 1 377 1376.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stoličky bez operadla, stojanové vešiaky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 400 2400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Šatňová skriňa kovová Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 823 822.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovová skriňa pre chemikálie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 612 611.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modernizácia odbornej učebne ZŠ s MŠ v meste - Obstaranie interiérového vybavenia pre odborné učebne dvoch základných škôl v meste Mesto Poprad 3 886 3886.44 EUR 2020 Tovary Áno 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola 5 498 5498.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rozšírenie kapacity materskej školy - Obstaranie interiérového vybavenia pre materskú školu Mesto Poprad 20 628 20627.87 EUR 2020 Tovary Áno 1
Skvalitnenie vzdelávania v ZŠ Hviezdoslavova 1 Lipany – Interiérové vybavenie - nábytok Mesto Lipany 29 750 29750.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
školský nábytok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 2 700 2700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 4 894 4894.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Odborné učebne ZŠ - interiérové vybavenie Mesto Malacky 30 864 30864.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Stoličky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 562 562.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie učební - nábytok Stredná priemyselná škola strojnícka 22 668 22668.49 EUR 2020 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 893 892.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie IKT učebne a jazykovej učebne - nábytok Obec Šarišské Bohdanovce 5 098 5098.4 EUR 2020 Tovary Áno 1
Stoly do učebne Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 061 4061.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drevené lavice na chodby Stredná zdravotnícka škola 2 300 2300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola 2 434 2433.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie odborných učební ZŠ - interiérové vybavenie Mesto Trenčín 60 717 60717.08 EUR 2020 Tovary Áno 1
„Vybudovanie odborných učební - Mestská časť Bratislava–Vrakuňa“ Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 73 262 73262.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Školský nábytok do tried Športové gymnázium 15 232 15231.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Šatňová skriňa kovová Športové gymnázium 2 379 2378.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Študentský stôl a stolička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 700 1700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Školský nábytok Športové gymnázium 6 215 6215.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Školský nábytok do tried Základná škola Michalovce Krymská 5 9 659 9658.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie učební nábytkom Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 5 077 5076.55 EUR 2020 Tovary Áno 1
Školský nábytok do triedy Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 6 000 6000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup školského nábytku Gymnázium V. B. Nedožerského 25 699 25699.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola 2 473 2473.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Školský nábytok výškovo nastaviteľný - dodávka vrátane dopravy Základná škola 4 724 4724.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia Strednej odbornej školy informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica - nábytok Stredná odborná škola informačných technológií 314 370 314370.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia Strednej odbornej školy informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica - nábytok Stredná odborná škola informačných technológií 314 370 314370.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia Strednej odbornej školy informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica - nábytok Stredná odborná škola informačných technológií 187 889 187889.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia Strednej odbornej školy informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica - nábytok Stredná odborná škola informačných technológií 187 889 187889.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Nákup školského nábytku Základná škola Sačurov 5 650 5650.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Súbor interiérového vybavenia pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice Mesto Košice 169 166 169166.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Nákup školského nábytku Gymnázium V. B. Nedožerského 15 318 15318.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola 7 900 7900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup školských lavíc a stoličiek Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 6 291 6291.24 EUR 2021 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 4 578 4577.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čiastočná výmena školských lavíc a stoličiek v triedach a učebniach Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 16 594 16594.32 EUR 2021 Tovary Nie 1
školské lavice a školské stoličky pre žiakov stredných škôl Spojená škola Banská Bystrica 10 800 10800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
školské lavice a školské stoličky pre žiakov stredných škôl Spojená škola Banská Bystrica 3 200 3200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Školské lavice s katedrou a stoličkami - SŠ (17+1) Stredná priemyselná škola 2 800 2800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
školský nábytok Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 5 000 5000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vybavenie učební a školskej knižnice v Základnej škole Gelnica Mesto Gelnica 120 534 120534.0 EUR 2021 Tovary Áno 3
Žiacke lavice a stoličky Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou 1 350 1350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok do triedy Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, Prievidza 2 815 2815.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie odborných učební ZŠ Mesto Rožňava 42 000 42000.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola 2 395 2395.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno 4 036 4036.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Interiérové vybavenie učebne Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 78 219 78219.0 EUR 1. December 2021 22. December 2021 Neuvedené 2021-12-01 00:00:00 UTC 2021-12-22 10:00:00 UTC
Modernizácia vzdelávacieho prostredia v ZŠ na Ul. mieru v Bytči Mesto Bytča 61 823 61822.74 EUR 10. Január 2019 1. Február 2019 Áno 2019-01-10 00:00:00 UTC 2019-02-01 10:00:00 UTC
Vybavenie jazykovej učebne Základná škola Rozhanovce 6 500 6500.0 EUR 9. Júl 2014 11. Júl 2014 Nie 2014-07-09 00:00:00 UTC 2014-07-11 00:00:00 UTC
Laboratórny a kovový nábytok Gymnázium, Komenského 32, Trebišov 26 128 26128.0 EUR 7. November 2014 2. December 2014 Áno 2014-11-07 00:00:00 UTC 2014-12-02 12:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×