CPV kód

31400000-0

Akumulátory, galvanické články a batérie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 80 444 014 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 12 115 850 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 75 750 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 14 1 683 864 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 1 058 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 607 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 6 66 431 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 49 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 13 980 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 3 12 457 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 133 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 3 48 050 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 3 448 313 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 0 Neuvedná
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 1 606 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 680 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 33 469 417 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 15 739 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 642 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 56 789 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 91 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 3 49 129 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 17 16 257 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 732 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 283 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 2 1 935 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 550 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 6 79 540 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 47 298 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 63 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 10 18 116 EUR
Slovenské národné múzeum 1 88 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 2 483 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 2 2 908 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 36 21 113 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 3 696 EUR
Národné rehabilitačné centrum 3 1 168 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 11 13 886 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 5 595 EUR
Mesto Spišské Vlachy 1 240 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 3 909 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 575 EUR
Východoslovenská distribučná, a. s. 1 821 000 EUR
Slovenské elektrárne, a.s. 2 3 268 057 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 4 6 367 EUR
Štátna školská inšpekcia 1 542 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 901 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 4 999 EUR
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 1 1 050 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Siemens s.r.o. 1 821 000 EUR
KONEX elektro, spol. s r.o. 6 2 108 EUR
IMAO electric, s. r. o. 2 2 158 EUR
STABO, s.r.o. 2 19 150 EUR
TECH-MONT Helicopter company s.r.o. 1 13 750 EUR
František Matušík - AUTOAGREGÁTY, AUTOELEKTRIKA 5 38 489 EUR
BOLEX, s.r.o. 1 8 642 EUR
PC SEMA, s.r.o. 2 1 774 EUR
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 1 17 750 EUR
ITSK, s.r.o. 4 586 EUR
RCTT, s.r.o. 1 191 999 EUR
MIKONA s.r.o. 1 1 315 EUR
EUROPEA ES, s. r. o. 2 1 041 EUR
Lindák Rastislav-NILTEX 3 7 573 EUR
IBG Slovensko, s.r.o. 2 437 613 EUR
Meditecon, s.r.o. 1 2 940 EUR
BATTEX Slovakia, s.r.o. 64 1 313 388 EUR
Medishop Slovakia, s.r.o. 1 125 678 EUR
MEDICAL BUSINESS & CONSULTING SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 26 910 EUR
ProScience Tech s. r. o. 1 106 EUR
INTECO PLUS spol. s r.o. 1 2 796 EUR
PARAPETROL, a.s. 8 20 471 EUR
Z+M servis spol. s r. o. 6 2 063 EUR
Marián Troliga - MT 1 2 799 EUR
SEVOTECH spol. s r.o. 1 98 292 EUR
TECHNIUM, spol. s r.o. 1 2 835 EUR
AutoSave, s.r.o. 16 393 192 EUR
STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. 1 240 EUR
Steeling, s.r.o. 6 8 426 EUR
S PoweR export - import, s.r.o. 1 273 930 EUR
EnerSys, s. r. o. 5 3 293 730 EUR
SGL media, s.r.o. 4 4 586 EUR
SKARAB, s.r.o. 6 6 585 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 2 2 803 EUR
Surgitech s. r. o. 1 1 939 EUR
Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL 3 31 681 EUR
nanoTECH s.r.o. 27 15 474 EUR
MažeTo, s.r.o. 27 77 517 EUR
ALBIA Krásno, s.r.o. 2 215 EUR
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 6 2 462 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 1 91 EUR
TECHALL SLOVENSKO, spol. s r.o. 3 29 190 EUR
Altrinia s. r. o. 1 50 EUR
DASTIN s.r.o. 1 45 EUR
IN kom, s.r.o. 1 0 EUR
EMOS SK s.ro. 3 37 462 EUR
BEPOL, s.r.o. 1 0 EUR
Biuro Usług Technicznych Krzysztof Nowicki 1 18 455 EUR
Slavka Ivanová-Štýl 1 1 230 EUR
Rudolf Taiš - predaj a servis motorových píl 1 940 EUR
ARIGA s.r.o. 1 2 107 EUR
ELTECO, a.s. 1 19 998 EUR
EUROTAKT, s.r.o. 1 8 865 EUR
ALBAT, spol. s r.o. 3 13 092 EUR
ALTRAX s.r.o. 1 4 792 EUR
Davide s.r.o. 1 0 EUR
HENRYSO, s.r.o. 1 220 EUR
VKS ELTO s.r.o. 1 0 EUR
Branislav Tkáč 15 183 883 EUR
VOLITA+, s.r.o. 7 28 918 EUR
MOTOSPOL SK s.r.o. 3 27 656 EUR
X logistics, s.r.o. 1 309 EUR
Vladimír Janičina ELKO 5 5 710 EUR
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum 1 2 150 EUR
Ing. Soňa Štofová SOPAS 1 47 EUR
Martin Peti - PEXTRA 8 3 933 EUR
FULLTIME, s.r.o. 1 1 515 EUR
KASON, s.r.o. 1 2 774 EUR
EZ - PROFINAL SK, spol. s r.o. 1 9 458 EUR
Xtreme.sk s. r. o. 1 159 EUR
RAMOTECH s. r. o. 2 31 042 EUR
1 0 Neuvedná
A - network spol. s r.o. 1 38 333 EUR
G-SYSTEMS, s.r.o. 1 1 817 EUR
ELVOSOLAR, a. s. 1 75 750 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 222 13222.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 816 10816.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 515 515.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 011 4011.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 942 7942.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zdravotnícky materiál a prístroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 125 678 125678.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 958 11958.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícky materiál a prístroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 835 2835.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Akumulátory Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 222 895 222895.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál a prístroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 914 26914.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 075 9075.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 660 10660.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 294 000 294000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Akumulátory a batérie pre zariadenia IKT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 278 405 278405.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 659 16659.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory a batérie pre zariadenia IKT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 191 999 191999.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 551 5551.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autobatérie pre potreby DPB, a.s. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 214 718 214718.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IPR EBO 10 099/1 – Výmena batérií 1,2EE04, 14, 05 a dieselgenerátorovej stanice Slovenské elektrárne, a.s. 1 800 000 1800000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 052 3052.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autobatéria Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 160 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátor 12 V/ 44 Ah/ 440A Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 41 41.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autobatéria. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 55 55.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup akumulátorov s dopravou. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 620 4620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup akumulátorov s dopravou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 390 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autobatérie (nové) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 24 800 24800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 018 3018.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory (2) Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 353 1353.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Smart Array BBWC Battery Pack - 398648-001 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 60 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autobatéria 180 Ah Mesto Spišské Vlachy 290 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup batérií 12V Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 3 360 3360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 417 417.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trakčné batérie do montážnej plošiny DENKA Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 104 1104.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup batérií 12V Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 3 360 3360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 290 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 13 972 13972.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory 125Ah Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 390 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trakčný akumulátor Banner Energy Bull 963 51, 12V/180Ah alebo rovnocenný ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 650 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 056 1056.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autobatérie do nákladných vozidiel a mechanizmov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 930 1930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátor pre motorové vozidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 640 640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Batérie pre meracie prístroje, nabíjačka na batérie Technická univerzita v Košiciach 115 115.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 414 3414.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autobatérie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 220 3220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nabíjateľné baterky s nabíjačkou Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 948 2948.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
autobatérie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 12 141 12141.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 430 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné akumulátory do svietidiel núdzového osvetlenia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 466 466.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátorové batérie Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 877 2877.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autobatéria 170 Ah Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 563 563.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne batérie do UPS Národné rehabilitačné centrum 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory do motorových vozidiel a mechanizmov Správa ciest Košického samosprávneho kraja 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
batérie do záložných zdrojov UPS Slovenský hydrometeorologický ústav 1 680 1680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup akumulátorov s dopravou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 200 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 577 577.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 17 217 17217.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 171 1171.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 766 9765.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trakčný akumulátor 12/180Ah Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 260 1260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátor pre motorové vozidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Novovyrobený akumulátor Banner 12V/180Ah alebo rovnocenný ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Galvanické batérie, galvanické články, batérie, alkalické batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory do motorových vozidiel a mechanizmov Správa ciest Košického samosprávneho kraja 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 900 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Batérie do prístrojov Slovenský hydrometeorologický ústav 876 875.63 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne batérie do UPS Národné rehabilitačné centrum 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trakčný akumulátor 12/180Ah Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 924 924.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 675 3675.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 720 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradný akumulátor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 60 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záložné akumulátory pre EPS Trenčiansky samosprávny kraj 1 164 1163.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 190 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátor Ústav na výkon trestu odňatia slobody 850 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Batérie, akumulátory a nabíjačky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 81 600 81600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Novovyrobený akumulátor EXIDE Premium 12V/100Ah, EA1000 alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oplôtky a vybavenie na pastvu Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 10 749 10748.6 EUR 2016 Tovary Áno 1
Autobatérie do nákladných vozidiel a mechanizmov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 900 2900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie zálohových zdrojov Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 19 998 19998.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobatérie (nové, nepoužité)- bez údržbové akumulátory určené na štartovanie spaľovacích motorov a napájanie palubných sietí vozidiel. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 16 500 16500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 380 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka akumulátorov pre UPS Štátna školská inšpekcia 2 600 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 240 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory do motorových vozidiel a mechanizmov Správa ciest Košického samosprávneho kraja 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 760 760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 12 411 12411.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátorové batérie Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 320 2320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie zálohových zdrojov Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 19 998 19998.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobatérie, batérie, akumulátory Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 060 1060.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 12 411 12411.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 828 828.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumúlátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6 060 6060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradná batéria pre vŕtací systém Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 330 2330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory batérie do elektronických pipiet Eppendorf Research Pro Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 127 127.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátorové batérie a Lítiové batérie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 740 740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie do UPS vrátane inštalácie a nastavenia Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 177 14177.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 787 3787.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 100 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobatérie pre osobné, nákladné vozidlá a mechanizmy Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 18 536 18536.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 787 3787.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lítiová batéria Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 17 17.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie na autobusy Sor NB 12, NB 18,Citelis 18M Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 600 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 666 666.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie na autobusy Sor NB 12, NB 18,Citelis 18M Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 070 1070.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 5 396 5395.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobatérie pre osobné, nákladné vozidlá a mechanizmy Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 20 170 20170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobatéria Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
NiCd Batérie FERAK Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 14 000 14000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie na autobusy Sor NB 12, NB 18,Citelis 18M Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 737 736.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobatérie pre osobné, nákladné vozidlá a mechanizmy Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 20 170 20170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup akumulátorov s dopravou. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 620 620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 130 2130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie na autobusy Sor NB 12, NB 18,Citelis 18M Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 450 1450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie Slovenské národné múzeum 93 93.37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory 12 V 5Ah Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne batérie do UPS Národné rehabilitačné centrum 950 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 690 690.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
autobatérie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 10 821 10821.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie na autobusy Sor NB 12, NB 18,Citelis 18M Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 700 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 13 736 13736.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 150 3150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie na autobusy Sor NB 12, NB 18,Citelis 18M Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 300 4300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 360 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátorové batérie Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 936 1935.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie na autobusy Sor NB 12, NB 18,Citelis 18M Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup akumulátorov s dopravou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 600 4600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 209 2209.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alkalické batérie, nabíjateľné batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 743 2742.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie, akumulátory a nabíjačky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 56 750 56750.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 240 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k rádiostaniciam Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 38 990 38990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobatérie (nové, nepoužité)- bez údržbové akumulátory určené na štartovanie spaľovacích motorov a napájanie palubných sietí vozidiel. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 12 000 12000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup akumulátorov s dopravou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 750 3750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 520 520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
autobatérie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 12 479 12478.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vymena baterii a ventilatorov do Riello UPS Multi Sentry MCT 10kVA Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 680 1680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 7 000 7000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup akumulátorov s dopravou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 855 855.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 880 880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 17 301 17301.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 147 063 147063.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 850 850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 100 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Svietidlo akumulátorové, skúšačka a akumulátor olovený Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 756 755.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 080 1080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 800 2800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory 12 V 8,5Ah Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 338 338.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 120 2120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Batérie 12V/18Ah Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lítiová batéria LS 14250 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 110 110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 830 830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 393 3393.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Batérie, alkalické batérie, nabíjacie batérie, mikrovlná rúra Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 450 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lítiová batéria SAFT LS 14250 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 110 110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory a batérie pre zariadenia IKT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11 818 11818.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátorové batérie Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 950 2950.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup akumulátorov s dopravou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 000 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 267 6267.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Záložný zdroj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 384 384.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup vnútorných zdrojov rádiostaníc TADIRAN Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 300 3300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 680 1680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 440 440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory , galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 594 1594.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 15 266 15266.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Batéria-akumulátor DJI Phantom 4 LiPo 5350 mAh Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 191 191.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 199 199.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup akumulátorov s dopravou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 500 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory do UPS a patch káble Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 000 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
VÝMENA AKUBATÉRIÍ NA 2. BLOKU SE - EMO Slovenské elektrárne, a.s. 1 418 750 1418750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory a batérie pre zariadenia IKT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 181 985 181985.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 333 14333.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 480 2480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Autobatérie (nové, nepoužité)- bezúdržbové akumulátory určené na štartovanie spaľovacích motorov a napájanie palubných sietí vozidiel. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 13 500 13500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 840 840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Batérie na autobusy Citelis 18M Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 400 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 12 493 12493.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 030 1030.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátorová baterka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 52 52.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 15 253 15253.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 383 1383.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 815 815.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 840 840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka monočlánkov, batérií, akumulátorov, nabíjačiek a testerov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 800 000 800000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 275 6275.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka monočlánkov, batérií, akumulátorov, nabíjačiek a testerov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 191 303 191303.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 204 9204.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Batéria Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 354 353.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátorová batéria HAWKER NBB 248 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 000 12000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup monočlánkov - alkalické batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 336 336.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátory, batérie, žiarivky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 291 291.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
batérie, monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 935 935.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátor NiMH 1,2 V Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 393 393.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
batérie, monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 928 928.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 631 630.87 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne vybavenie k rybolovu-batérie do elektr agregátov Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 89 88.71 EUR 2019 Tovary Nie 1
Batéria Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 959 959.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup monočlánkov - batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 518 2518.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k rádiostaniciam Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
batérie, monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 546 546.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lítiová batéria SAFT LS 14250 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 234 234.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 631 630.74 EUR 2019 Tovary Nie 1
Alkalické batérie, akumulátory, galvanické články a batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 428 1428.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Batéria Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 786 1786.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
baterky CR2032, baterky CR2025 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 51 51.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 492 1492.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Batérie Univerzitná nemocnica Bratislava 12 627 12626.71 EUR 2019 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 668 668.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Alkalické batérie, akumulátory, galvanické články a batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 716 716.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup akumulátorov s dopravou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 100 3100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 231 231.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 11 676 11676.07 EUR 2019 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 200 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 186 186.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Autobatérie (nové, nepoužité)- bezúdržbové akumulátory určené na štartovanie spaľovacích motorov a napájanie palubných sietí vozidiel. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 13 000 13000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 12 353 12353.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k rádiostaniciam Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 360 3360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 613 2613.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče a akumulátory Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 540 3540.15 EUR 2020 Tovary Nie 1
Autobatérie Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2020 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 18 668 18668.14 EUR 2020 Tovary Nie 1
Batérie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 247 2247.43 EUR 2020 Tovary Nie 1
Batérie pre SLAB Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 450 19450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup monočlánkov - alkalické batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 857 857.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup rádiostaníc a spojovacích prostriedkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 119 3119.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 994 994.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 148 148.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky - batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 850 1850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Akumulátory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 618 617.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky - Akumulátor ACCU-D/L Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky a batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 332 1331.56 EUR 2020 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 286 285.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Batéria Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 574 3574.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Batérie do APX-123 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 700 2700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 479 2478.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 866 4866.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradný bateriový kit RBC55 a rozvod napájania Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 880 880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky a batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
batérie, monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 033 2032.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky a batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 586 586.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky a batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 251 250.72 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky a batérie 2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 184 184.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 016 1016.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky a batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 826 826.22 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 636 636.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky a batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 90 90.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Batéria, alkalické batérie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 310 310.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 318 318.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 318 318.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Batéria Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 802 1802.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 55 55.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky a batérie - Gombíkové batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 56 56.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky a batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 81 80.93 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky - batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 071 1071.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Batériové úložisko (BESS) - 630kW/1200 kWh Východoslovenská distribučná, a. s. 743 000 743000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Akumulátory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 713 713.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Alkalické batérie, akumulátory, galvanické články a batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 527 3526.53 EUR 2020 Tovary Nie 1
Akumulátory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 512 512.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 336 1335.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 466 466.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 726 6726.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky a batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 700 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Akumulátory a batérie pre zariadenia IKT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 61 848 61848.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Záložné zdroje UPS s príslušenstvom Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 35 125 35125.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Univerzálny externý zdroj energie - powerbanka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 69 69.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY A BATÉRIE-akumulátor pre RDST RF-13.1 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 746 1746.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k rádiostaniciam Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 60 000 60000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky a batérie 3 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150 149.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky a batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 530 530.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lítiové batérie AA Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 000 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Batérie Univerzitná nemocnica Bratislava 8 393 8392.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 474 16474.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Autobatérie (nové, nepoužité)- bezúdržbové akumulátory určené na štartovanie spaľovacích motorov a napájanie palubných sietí vozidiel. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 14 500 14500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Batérie, monočlánky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 6 670 6670.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 36 251 36251.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Batérie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 321 2320.55 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 194 3194.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátory a batérie pre zariadenia IKT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 35 805 35805.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 26 26.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 36 251 36251.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 10 984 10984.3 EUR 2021 Tovary Nie 1
Batérie do UPS vrátane inštalácie a nastavenia (oprava UPS) IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 1 880 1880.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 902 2902.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Systém pre akumuláciu elektrickej energie Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 75 750 75750.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Nákup batérií a monočlánkov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 353 1353.3 EUR 2021 Tovary Nie 1
ND do rádiostaníc a spojovacích prostriedkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 118 511 118511.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monočlánky a batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 305 3305.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monočlánky a batérie - Gombíkové batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 81 80.82 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Výmena batérii v UPS DC VaV Centrum vedecko-technických informácií SR 43 865 43864.8 EUR 29. September 2021 11. Október 2021 Neuvedené 2021-09-29 00:00:00 UTC 2021-10-11 11:00:00 UTC
VÝMENA AKUBATÉRIÍ NA 2. BLOKU EMO Slovenské elektrárne, a.s. 1 549 900 1549900.0 EUR 22. November 2021 20. December 2021 Nie 2021-11-22 00:00:00 UTC 2021-12-20 10:00:00 UTC
Experimentálna sústava energetických úložísk Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie, n.o. 7 000 000 7000000.0 EUR 6. Máj 2015 1. Jún 2015 Áno 2015-05-06 00:00:00 UTC 2015-06-01 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×