CPV kód

64200000-8

Telekomunikačné služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 37 685 EUR
Slovenská správa ciest 1 139 875 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 28 574 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 2 107 988 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 509 842 EUR
Mesto Poprad 1 53 267 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 8 602 877 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 504 070 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 243 471 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 414 000 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 5 492 611 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 4 35 932 EUR
Trnavský samosprávny kraj 15 649 000 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 55 000 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 3 1 449 794 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 174 999 EUR
Mesto Prievidza 1 68 333 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1 510 105 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 2 484 000 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 6 079 ERN
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 60 1 138 049 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2 49 704 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 45 626 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 105 600 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 8 000 000 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 99 845 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 896 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 255 590 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 4 748 805 EUR
Mesto Nové Zámky 1 20 000 EUR
Mesto Šaľa 1 38 343 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 7 386 122 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 28 3 205 522 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 16 128 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 5 80 864 002 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 4 157 591 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 31 1 674 633 EUR
Mesto Kežmarok 2 144 418 EUR
Záchranná služba 2 87 880 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 770 774 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 26 15 898 650 EUR
Mesto Trenčín 3 278 492 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 4 69 210 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 1 90 000 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 58 434 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 3 1 720 510 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 1 180 000 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 2 52 844 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 6 1 547 612 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 2 1 849 772 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 9 924 158 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 2 273 EUR
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 1 16 662 EUR
Zoologická záhrada 1 5 625 EUR
Slovenský pozemkový fond 3 152 838 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2 65 085 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 2 100 000 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 1 0 Neuvedná
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 35 5 962 702 EUR
Slovenská pošta, a.s. 16 4 324 909 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 20 533 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 22 917 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 36 826 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1 29 165 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 61 184 EUR
Petržalský domov seniorov 2 4 035 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Slovanet, a.s. 11 2 678 127 EUR
Slovak Telekom, a.s. 76 11 607 368 EUR
O2 Slovakia, s.r.o. 77 6 679 791 EUR
Orange Slovensko, a.s. 1 6 079 ERN
Orange Slovensko, a.s. 121 115 331 968 EUR
BENESTRA, s. r. o. 8 161 940 EUR
GlobalTel, a.s. 1 2 100 000 EUR
Slovanet, a.s. - firma zrušená 1 1 432 910 EUR
Energotel,a.s. 1 174 999 EUR
O2 Business Services, a.s. 22 515 489 EUR
O2 Czech Republic a.s. 7 530 405 EUR
SWAN, a.s. 3 10 474 265 EUR
O2 Czech Republic, a.s. 11 2 105 867 EUR
HGdata s.r.o. 1 49 984 EUR
IMAFEX, spol. s r.o. 2 2 273 EUR
1 0 Neuvedná

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Služby hlasovej a dátovej komunikačnej siete pre potreby referenda v roku 2015 Štatistický úrad Slovenskej republiky 35 976 35976.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie telekomunikačných služieb Národný ústav celoživotného vzdelávania 96 662 96662.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Mobilný operátor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 206 000 206000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie hlasových služieb Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 198 000 198000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby hlasovej a dátovej komunikačnej siete pre potreby volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 Štatistický úrad Slovenskej republiky 39 480 39480.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby mobilného operátora (EVO) Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 75 000 75000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Kombinovaná virtuálna privátna sieť ŠFRB Štátny fond rozvoja bývania 180 000 180000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služba mobilného operátora Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 990 39990.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby hlasovej a dátovej komunikačnej siete pre potreby volieb do NR SR 2016 Štatistický úrad Slovenskej republiky 39 401 39401.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie telekomunikačných služieb, pripojenie do verejnej telefónnej siete a poskytovanie pevnej hlasovej služby. Fakultná nemocnica Trnava 25 000 25000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Prenájom rádiových okruhov od SE a telekomunikačné služby v areáli EMO Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 175 000 175000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 13 830 13830.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 23 008 23008.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Telekomunikačné služby mobilného operátora Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 404 800 1404800.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 31 982 31982.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Elektronické komunikačné služby a podporná komunikačná infraštruktúra G2G pre UPVS. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 2 100 000 2100000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 24 078 24078.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 27 422 27422.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Telekomunikačné služby mobilného operátora Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 713 913 713913.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 29 182 29182.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 7 974 7974.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 27 541 27541.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Telekomunikačné služby mobilného operátora Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 78 505 78505.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 330 000 330000.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 22 233 22233.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 892 000 892000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 11 554 11554.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby mobllného operátora Banskobystrický samosprávny kraj 896 896.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 550 000 550000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 50 964 50964.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 22 913 22913.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Projekt informačná podpora operátora (IPO) – GENESYS Fáza II Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 844 775 1844775.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zriadenie a prevádzka Hlasovej virtuálnej privátnej siete. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 000 000 4000000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 25 155 25155.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 913 4913.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Virtuálna privátna dátová sieť Generálna prokuratúra SR 2 484 000 2484000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pevné hlasové služby Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 510 105 510105.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 7 264 7264.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 24 118 24118.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 28 048 28048.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytnutie mobilných telekomunikačných služieb. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 255 590 255590.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 134 384 134384.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 157 021 157021.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie telekomunikačných služieb Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 34 606 34606.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Služby mobilného operátora Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 208 000 208000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 235 931 235931.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 31 130 31130.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 23 218 23218.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Telekomunikačné služby mobilného operátora Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 168 747 168747.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 31 893 31893.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 43 649 43649.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Telekomunikačné a dátové služby mobilného operátora pre NKÚ SR Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 55 000 55000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie hlasových a dátových služieb pre mobilné siete a dodanie koncových telekomunikačných zariadení Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 36 826 36826.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 43 766 43766.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Telekomunikačné služby mobilného operátora Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 71 542 71542.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 23 207 23207.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 23 549 23549.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Telekomunikačné služby Mesto Kežmarok 94 434 94434.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby Mesto Šaľa 38 343 38343.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby pevnej siete a dátové služby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 45 626 45626.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 45 223 45223.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 36 957 36957.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 23 076 23076.0 EUR 2014 Služby Nie 1
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 15 026 15026.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Mobilné telekomunikačné služby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 254 921 254921.0 EUR 2017 Služby Nie 1
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 29 543 29543.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 48 130 48130.0 EUR 2014 Služby Áno 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 200 000 1200000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 19 278 19278.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 144 336 3144336.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Telekomunikačné služby Záchranná služba 87 880 87880.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Poskytovanie prístupu do L2 siete prostredníctvom optickej prístupovej linky pre kamery Mesta Kežmarok Mesto Kežmarok 49 984 49984.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 46 584 46584.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 22 826 22826.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 50 291 50291.0 EUR 2017 Služby Áno 1
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 24 450 24450.0 EUR 2014 Služby Áno 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 29 570 29570.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 2 402 555 2402555.0 EUR 2018 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 720 068 720068.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 77 514 77514.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 167 708 167708.0 EUR 2017 Služby Áno 1
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 26 493 26493.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 20 057 20057.0 EUR 2014 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 147 329 147329.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 16 178 16178.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 63 429 63429.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 49 215 49215.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 60 000 60000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Elektronické komunikačné služby pre potreby ÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 432 910 1432910.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 159 000 159000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
MOBILNÝ OPERÁTOR Slovenská inšpekcia životného prostredia 58 434 58434.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 25 354 25354.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 160 333 160333.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 34 704 34704.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 33 572 33572.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 21 034 21034.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 101 595 101595.0 EUR 2018 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 46 565 46565.0 EUR 2018 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 77 245 77245.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 11 872 11872.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Dátové pripojenie do siete Internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 11 520 11520.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pevné internetové pripojenie Fakultná nemocnica Trenčín 32 374 32373.88 EUR 2016 Služby Nie 1
Mobilné služby SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 35 000 35000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Mobilné hlasové a dátové služby Slovenský pozemkový fond 140 000 140000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie mobilných služieb a zariadení Petržalský domov seniorov 3 850 3850.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie telefonických služieb Petržalský domov seniorov 2 160 2160.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Dátové pripojenie do siete Internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 9 936 9936.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytnutie telekomunikačných služieb, vybudovanie VPN datovej siete, pripojenie do siete Internet a VTS Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 71 000 71000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Mesto Trenčín 166 708 166707.79 EUR 2017 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 8 079 8078.96 EUR 2017 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Mesto Prievidza 97 000 97000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie telekomunikačných služieb, pripojenie do verejnej telefónnej siete a poskytovanie pevnej hlasovej služby Fakultná nemocnica Trnava 11 583 11583.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby - internetové pripojenie, dátové služby a pevné linky Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 102 000 102000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
poskytovanie a prevádzkovanie mobilných telekomunikačných služieb Štátny inštitút odborného vzdelávania 12 000 12000.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Komplexné služby mobilného operátora Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 86 049 86049.27 EUR 2017 Služby Nie 1
Dátové pripojenie do siete Internet Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 3 576 3576.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dátové pripojenie do siete Internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 776 7776.0 EUR 2017 Služby Nie 1
poskytovanie a prevádzkovanie mobilných telekomunikačných služieb Štátny inštitút odborného vzdelávania 31 500 31500.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Dátové pripojenie do siete Internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 14 040 14040.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 514 962 514962.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb a dodávka mobilných telekomunikačných zariadení Slovenský pozemkový fond 203 520 203520.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 203 688 203688.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 15 504 15504.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 15 504 15504.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 27 350 27350.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 96 148 96148.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 42 069 42069.0 EUR 2014 Služby Áno 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 57 879 57879.0 EUR 2018 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 32 455 32455.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obstaranie poskytovateľa pripojenia k Internetu (ISP) Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 192 000 192000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obstaranie poskytovateľa pripojenia k Internetu (ISP) Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 192 000 192000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 000 000 1000000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 27 512 27512.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 185 695 185695.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 15 045 15045.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Mobilné hlasové služby a dátové služby Slovenská správa ciest 174 000 174000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Mesto Trenčín 152 688 152688.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 077 8077.0 EUR 2018 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 29 246 29246.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby Rozhlas a televízia Slovenska 300 000 300000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 117 116 117116.0 EUR 2018 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 49 888 49888.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 60 413 60413.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 23 830 23830.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Služby mobilného operátora 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 13 642 13642.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 186 797 186797.0 EUR 2017 Služby Áno 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 57 259 57259.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 108 509 108509.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 17 173 17173.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 060 000 1060000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 27 355 27355.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 984 984.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 193 661 193661.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 792 5792.0 EUR 2019 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 20 701 20701.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 21 912 21912.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 107 164 107164.0 EUR 2019 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 58 803 58803.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 17 330 17330.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 27 283 27283.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo financií Slovenskej republiky 61 272 61272.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie telekomunikačných služieb Sociálna poisťovňa, ústredie 4 748 805 4748805.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 8 447 8447.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 143 400 143400.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 191 145 191145.0 EUR 2017 Služby Áno 1
POSKYTOVANIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 20 141 20141.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 14 952 14952.0 EUR 2018 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 63 086 63086.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 176 7176.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Verejná telefónna sieť a zriadenie prístupu do verejnej telefónnej siete. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 650 000 650000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 787 6787.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby - služby mobilného operátora Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 770 774 770774.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 32 556 32556.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 194 131 194131.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 130 896 130896.0 EUR 2019 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 110 108 110108.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 17 802 17802.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Služby mobilného operátora Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 14 189 14189.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 341 000 341000.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Dátové pripojenie do siete Internet Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 998 998.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Mesto Poprad 125 719 125719.44 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie telekomunikačných služieb, pripojenie do verejnej telefónnej siete a poskytovanie pevnej hlasovej služby Fakultná nemocnica Trnava 8 250 8250.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Štatistický úrad Slovenskej republiky 92 544 92543.9 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 898 3898.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zriadenie a prevádzkovanie komplexnej HVPS Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 000 000 4000000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 183 994 183994.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 30 171 30171.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 174 7174.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 22 828 22828.0 EUR 2018 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 102 070 102070.0 EUR 2020 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 18 528 18528.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 123 762 123762.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 16 776 16776.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo financií Slovenskej republiky 45 045 45045.0 EUR 2019 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE KOMPLEXNÝCH TELEKOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Content Delivery Network – CDN Rozhlas a televízia Slovenska 769 500 769500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 6 997 6997.0 EUR 2019 Služby Áno 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 55 691 55691.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 190 108 190108.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 21 072 21072.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 536 6536.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 138 527 138527.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 114 301 114301.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo financií Slovenskej republiky 53 849 53849.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 33 161 33161.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 19 049 19049.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie mobilných hlasových služieb a dátových služieb prostredníctvom APN pre potreby sčítania obyvateľov, domov a bytov SODB 2021 Štatistický úrad Slovenskej republiky 289 940 289940.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 186 767 186767.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7 084 7084.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 865 6865.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 17 648 17648.0 EUR 2018 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 68 977 68977.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo financií Slovenskej republiky 42 563 42563.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 136 972 136972.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 22 905 22905.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Zabezpečenie telekomunikačných služieb, pripojenie do verejnej telefónnej siete a poskytovanie pevnej hlasovej služby Fakultná nemocnica Trnava 11 971 11971.2 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb operátora Slovenský pozemkový fond 43 450 43449.6 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 194 499 194499.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7 070 7070.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 160 604 160604.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 20 230 20230.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 971 7971.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 26 340 26340.0 EUR 2020 Služby Nie 3
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 66 445 66445.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo financií Slovenskej republiky 40 562 40562.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytnutie telekomunikačných služieb, vybudovanie VPN datovej siete, pripojenie do siete Internet a VTS Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 49 500 49500.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Mesto Trenčín 138 000 138000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Komplexné zabezpečenie mobilných telekomunikačných služieb telekomunikačného operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete a dodanie koncových zariadení Nitriansky samosprávny kraj 118 028 118028.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 330 000 330000.0 EUR 2020 Služby Nie 2
POSKYTOVANIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 20 486 20486.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 21 100 21100.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo financií Slovenskej republiky 61 790 61790.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 323 5323.0 EUR 2019 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 15 968 15968.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 31 971 31971.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 106 943 106943.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 16 736 16736.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo financií Slovenskej republiky 68 084 68084.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 29 756 29756.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 194 669 194669.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7 040 7040.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Telekomunikačné služby - IP hlasové služby a mobilné hlasové služby. Mesto Nové Zámky 24 000 24000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 68 313 68313.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 18 755 18755.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 562 8562.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo financií Slovenskej republiky 41 720 41720.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 158 498 158498.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 21 094 21094.0 EUR 2021 Služby Nie 3
Telekomunikačné služby - mobilné Zoologická záhrada 6 865 6864.6 EUR 2021 Služby Nie 1
KOMPLEXNÉ TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY Žilinský samosprávny kraj 504 070 504070.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Elektronické komunikačné služby poskytované prostredníctvom mobilnej elektronickej komunikačnej siete Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 20 000 20000.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Pevné hlasové telekomunikačné služby a zariadenia Hlavné mesto SR Bratislava 86 266 86266.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby Hlavné mesto SR Bratislava 53 880 53880.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Potreba zabezpečenia mobilných hlasových a dátových služieb Správa ciest Košického samosprávneho kraja 120 858 120858.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Telekomunikačné služby Mestská časť Bratislava - Ružinov 151 200 151200.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby pre RTVS na roky 2021 – 2024 Rozhlas a televízia Slovenska 380 294 380294.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 037 6037.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 21 037 21037.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 139 649 139649.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 6 956 6956.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Telekomunikačné služby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 22 676 22676.0 EUR 2021 Služby Nie 3
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 54 347 54347.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 199 901 199901.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo financií Slovenskej republiky 49 926 49926.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 602 877 8602877.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7 070 7070.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 17 918 17918.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 171 8171.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 135 097 135097.0 EUR 2021 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 67 714 67714.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 144 336 3144336.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Telekomunikačné služby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 18 939 18939.0 EUR 2021 Služby Nie 3
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo financií Slovenskej republiky 67 200 67200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzky Telekomunikačnej siete Západoslovenská distribučná, a.s. 6 131 976 6131976.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Komunikačná infraštruktúra – Mobilná hlasová komunikácia a SMS Gateway Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 65 085 65085.0 EUR 2021 Služby Nie 2
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 200 000 1200000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby Hlavné mesto SR Bratislava 2 290 2290.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pevné hlasové telekomunikačné služby a zariadenia Hlavné mesto SR Bratislava 15 155 15155.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Verejné elektronické komunikačné služby a verejné elektronické komunikačné siete Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 9 684 765 9684765.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 454 337 4454337.0 EUR 28. Október 2021 24. November 2021 Nie 2021-10-28 00:00:00 UTC 2021-11-24 10:00:00 UTC
Poskytovanie elektronických hlasových komunikačných služieb v pevnom mieste pripojenia a poskytovanie mobilných elektronických komunikačných služieb Slovenská pošta, a.s. 15 050 000 15050000.0 EUR 2. November 2021 8. December 2021 Nie 2021-11-02 00:00:00 UTC 2021-12-08 10:00:00 UTC
Poskytnutie telekomunikačných služieb - hlasové a dátové služby mobilného operátora Štatistický úrad Slovenskej republiky 646 843 646843.39 EUR 11. November 2021 10. December 2021 Nie 2021-11-11 00:00:00 UTC 2021-12-10 10:00:00 UTC
Zriadenie a poskytovanie služby zjednotenej komunikácie - otvorená hlasová virtuálna privátna sieť vrátane súvisiacich služieb Technická univerzita v Košiciach 276 030 276030.1 EUR 29. December 2021 25. Január 2022 Nie 2021-12-29 00:00:00 UTC 2022-01-25 10:00:00 UTC
Služba rádiového prepojenia L2 pre mestskú spaľovňu Hlavné mesto SR Bratislava od do EUR 12. Marec 2020 23. Marec 2020 Neuvedené 2020-03-12 00:00:00 UTC 2020-03-23 10:00:00 UTC
Fixné a mobilné hlasové služby INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 7 200 7200.0 EUR 12. Marec 2020 18. Marec 2020 Neuvedené 2020-03-12 00:00:00 UTC 2020-03-18 15:00:00 UTC
Pevné hlasové služby Úrad pre verejné obstarávanie 35 902 35902.32 EUR 28. August 2020 9. September 2020 Neuvedené 2020-08-28 00:00:00 UTC 2020-09-09 09:00:00 UTC
Telekomunikačné služby Hlavné mesto SR Bratislava 462 333 462332.6 EUR 22. September 2016 25. Október 2016 Nie 2016-09-22 00:00:00 UTC 2016-10-25 10:00:00 UTC
Poskytovanie telekomunikačných služieb, vybudovanie rezortnej MPLS VPN dátovej siete a konsolidácia pripojenia do Internetu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2 378 047 2378047.2 EUR 25. November 2014 30. December 2014 Áno 2014-11-25 00:00:00 UTC 2014-12-30 09:00:00 UTC
Poskytovanie telekomunikačných služieb, vybudovanie rezortnej MPLS VPN dátovej siete a konsolidácia pripojenia do Internetu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2 853 657 2853656.64 EUR 9. Júl 2014 22. August 2014 Áno 2014-07-09 00:00:00 UTC 2014-08-22 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×