CPV kód

30197620-8

Písací papier

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 41 147 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 47 30 619 EUR
Mesto Rožňava 9 14 983 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 32 31 977 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 364 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 2 14 583 EUR
Mesto Trstená 9 1 372 EUR
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 9 779 EUR
Stredná odborná škola 1 344 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 9 2 129 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 3 888 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 6 642 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 12 763 EUR
Kancelária prezidenta SR 2 1 794 EUR
Obec Chotín 2 107 EUR
Mesto Púchov 2 4 448 EUR
Zariadenie pre seniorov Komárno 5 1 753 EUR
Obec Lužianky 12 1 862 EUR
Mesto Tvrdošín 1 481 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 2 2 145 EUR
Obec Kozárovce 4 925 EUR
Okresný súd Piešťany 1 3 200 EUR
Okresný súd Revúca 2 762 EUR
Okresný súd Galanta 2 6 285 EUR
Krajská prokuratúra 10 10 537 EUR
Mesto Zlaté Moravce 3 3 141 EUR
Obec Veľké Dvorníky 1 258 EUR
Obec Lozorno 1 47 EUR
Komunita Kráľovnej pokoja 1 64 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 2 56 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 9 2 901 EUR
Krajská prokuratúra 8 8 998 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 1 391 EUR
Vojenský historický ústav 2 0 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 5 550 EUR
Obec Topoľníky 2 306 EUR
Obec Krušovce 3 264 EUR
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 8 1 702 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 3 2 060 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 2 6 474 EUR
Okresný súd Bratislava II 2 7 254 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 6 267 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 31 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 190 EUR
Obec Ordzovany 1 24 EUR
Viacúčelové zariadenie pre seniorov 1 0 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 8 852 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 6 642 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1 95 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 999 EUR
Krajská prokuratúra 1 2 633 EUR
SLOVAKIA TRAVEL 1 1 814 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Tibor Varga TSV PAPIER 34 57 145 EUR
Europapier Slovensko, s. r. o. 1 1 620 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 55 31 712 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 3 655 EUR
Xepap, spol. s r.o. 35 61 975 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 4 14 521 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 8 1 122 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 2 6 252 EUR
Nussy, s.r.o. 3 591 EUR
PAPERA s.r.o. 1 1 079 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 29 14 068 EUR
SCP PAPIER, a.s. 7 9 818 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 27 9 904 EUR
KRIDLA s.r.o 4 874 EUR
Ing. Ľudovít Paulina MIPA 7 5 878 EUR
WERNAM, s.r.o. 7 5 439 EUR
PRESTO Co., s.r.o. 1 164 EUR
Antalis, a.s. 1 2 517 EUR
VICOM s.r.o. 2 717 EUR
MVDr. Zlatica Kudrecová DUMAR 2 1 312 EUR
Simply supplies s.r.o. 8 4 464 EUR
STAV mix, s. r. o. 1 366 EUR
AGIRA plus, s.r.o. 2 395 EUR
INTERVIA s. r. o. 3 1 295 EUR
OFFICE DEPOT s.r.o. 1 0 EUR
APL plus, s.r.o. 1 719 EUR
BLARO, s.r.o. 1 171 EUR
Oldřich Krédl 1 650 EUR
OfficeLand, s.r.o. 1 995 EUR
TRIPSY s.r.o. 2 749 EUR
C.solution s.r.o. 1 760 EUR
SEMA MR, s.r.o. 3 3 990 EUR
Setop, s.r.o. 1 842 EUR
Future Technologies, a.s. 3 1 137 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Obec Topoľníky 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier SIRIUS Office alebo ekvivalent od renomovaného výrobcu tlačiarní (Canon, HP, Minolta, Epson) Základná škola s materskou školou Župkov 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3 Obec Lozorno 80 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 265 265.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Krušovce 130 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier JET, alebo Royal White, alebo Victoria Balance Exklusive Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 35 35.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Okresný súd Revúca 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 485 485.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Púchov 2 917 2917.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 483 483.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 390 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 483 483.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Zlaté Moravce 2 415 2415.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 440 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Chotín 60 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Lužianky 190 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 230 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Okresný súd Galanta 3 878 3878.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Trstená 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelarský papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 175 175.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 130 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Okresný súd Revúca 560 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 496 496.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 249 249.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 168 168.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 490 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Trstená 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 493 493.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Rožňava 6 200 6200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Kancelária prezidenta SR 3 810 3810.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Kancelária prezidenta SR 410 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Mesto Tvrdošín 585 585.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 485 485.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 485 485.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Krušovce 70 70.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Ordzovany 30 30.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 486 486.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 825 825.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Viacúčelové zariadenie pre seniorov EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 490 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Rožňava 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier biely Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 46 46.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 008 1008.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 410 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 380 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Zlaté Moravce 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 410 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky - písací papier A4 Okresný súd Bratislava II 5 500 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 953 953.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 325 325.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Recyklovaný kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky - písací papier A4 Okresný súd Bratislava II 5 500 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky - písací papier A4 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 920 1920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Centrum sociálnych služieb - DEMY 475 475.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 498 498.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Lužianky 190 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Vojenský historický ústav 640 640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier biely Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 160 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 460 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Krušovce 140 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 780 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 330 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 453 452.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 130 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 9 552 9552.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 573 573.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Piešťany 4 070 4070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 465 465.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Kozárovce 270 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier SIRIUS Office alebo ekvivalent od renomovaného výrobcu tlačiarní (Canon, HP, Minolta, Epson) Základná škola s materskou školou Župkov 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Obec Topoľníky 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Trstená 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Obec Veľké Dvorníky 700 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Púchov 2 725 2725.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Zariadenie pre seniorov Komárno 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 460 459.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárkse potreby Mesto Trstená 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 448 448.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 215 215.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Lužianky 190 190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 260 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 2 064 2064.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier JET, alebo Royal White, alebo Victoria Balance Exklusive Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 35 35.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Rožňava 520 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 456 455.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 465 465.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 912 912.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - kancelársky papier Mesto Zlaté Moravce 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Trstená 180 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 369 369.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Galanta 4 113 4112.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 903 902.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 736 736.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Rožňava 6 600 6600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 906 906.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 260 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 825 825.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Trstená 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Lužianky 190 190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 785 785.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier - formát A3 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 225 225.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 206 206.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Chotín 70 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Vojenský historický ústav 700 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 980 980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Centrum sociálnych služieb - DEMY 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Trstená 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 825 825.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 025 1025.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 110 110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Kozárovce 270 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Trstená 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 850 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 347 346.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 995 995.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 260 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 13 388 13388.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 964 964.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 060 1060.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 450 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárkse potreby Mesto Trstená 450 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Zariadenie pre seniorov Komárno 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Rožňava 6 600 6600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 050 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 964 964.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 110 110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 150 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Lužianky 250 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 056 1056.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Rožňava 850 850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 804 804.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 238 238.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier - formát A3 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 225 225.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 6 100 6100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, kancelársky papier, papierové obrúsky (servítky), papierová utierky v rolke Stredná odborná škola 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Kozárovce 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 890 890.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 250 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 110 110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 430 430.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Lužianky 200 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 340 340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 350 1350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 885 885.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Centrum sociálnych služieb - DEMY 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 620 620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky - písací papier A4 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 627 4627.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 390 390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 150 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 040 1040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 8 700 8700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 14 922 14922.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 420 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 040 1040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Mesto Rožňava 6 600 6600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Lužianky 300 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Zariadenie pre seniorov Komárno 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 900 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mondi - Maestro Special alebo ekvivalent od renomovaného výrobcu tlačiarní (Canon, HP, Minolta, Epson) Základná škola s materskou školou Župkov 930 930.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Kozárovce 350 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Lužianky 200 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 900 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier - formát A3 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 255 254.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 150 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 040 1040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Centrum sociálnych služieb - DEMY 432 432.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 355 355.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 960 960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 480 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 350 1350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 170 170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier – ekologicky vyrobený Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 15 360 15360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 040 1040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Lužianky 200 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 560 1560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 340 340.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11 999 11999.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 200 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 480 480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Mesto Rožňava 6 600 6600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 554 1554.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 150 150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Národné lesnícke centrum (NLC) 7 900 7900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Komunita Kráľovnej pokoja 110 110.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 596 1596.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier - formát A3 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 298 297.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Lužianky 200 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 554 1554.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Zariadenie pre seniorov Komárno 400 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Centrum sociálnych služieb - DEMY 432 432.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 408 408.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra Trnava 4 880 4880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 140 140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Lužianky 200 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra Trnava 4 880 4880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Mesto Rožňava 6 600 6600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Centrum sociálnych služieb - DEMY 482 482.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Zariadenie pre seniorov Komárno 290 290.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Národné lesnícke centrum (NLC) 6 690 6689.72 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Lužianky 200 200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 12 000 12000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300 300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 140 140.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier SLOVAKIA TRAVEL 5 285 5284.96 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 4 880 4880.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×