CPV kód

34913000-0

Rôzne náhradné diely

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 76 344 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 8 437 303 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 25 260 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 1 097 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 5 8 873 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 4 467 602 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 34 229 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 13 2 162 651 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 10 0 Neuvedná
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 4 10 694 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 999 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 7 575 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 20 287 359 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 0 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 2 708 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 213 000 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 7 26 794 EUR
Slovenské národné múzeum 5 2 751 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 55 650 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 12 266 377 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 188 241 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 610 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 263 343 860 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 414 863 935 EUR
Národný onkologický ústav 1 1 350 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 2 126 058 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 2 112 580 EUR
Saneca Pharmaceuticals a. s. 2 12 189 EUR
NOVOVITAL 1 19 499 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 14 389 746 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 49 750 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 1 1 097 EUR
Siemens s.r.o. 3 188 241 EUR
AUDIOSCAN, s.r.o. 1 25 260 EUR
RG KOVO s.r.o. 3 2 080 EUR
AGROKOM - PLUS, spol. s r.o. 1 10 433 EUR
Tempus - Trans s.r.o. 30 86 698 EUR
KomAgrartechnik, s.r.o. 2 6 603 EUR
STABO, s.r.o. 2 7 810 EUR
Ing. Milan Rosoľanka - MIRAL 1 18 455 EUR
KOBIT - SK, s.r.o. 35 52 919 EUR
BISMONT, s. r. o. 1 33 750 EUR
KONNEX s.r.o. 3 30 562 EUR
Merck spol. s r.o. 2 1 493 EUR
VWR International GmbH 1 9 090 EUR
SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o. 3 104 781 EUR
VPP - verejno-prospešný podnik, spol. s r.o. 3 62 473 EUR
Michal Hruška - MET AGRO 4 1 340 EUR
Ing. Vít Drgon Fi DRGON 1 19 499 EUR
Artspect spol. s r. o. 1 1 350 EUR
Zeppelin SK s.r.o. 2 2 870 063 EUR
Ing.Róbert Križan EUROCAR 7 103 333 EUR
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 4 1 434 EUR
TOMS - SK, s.r.o. 1 2 600 EUR
INTERTEC s.r.o. 4 945 EUR
OPTOTEAM, s.r.o. 1 136 EUR
Živa SK s.r.o. 2 4 975 EUR
HIT Slovensko, a.s. 1 917 EUR
RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o. 2 816 778 EUR
REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. 3 36 182 EUR
ORVEX MT spol. s r.o. 5 144 811 EUR
BRAMA-SK, s.r.o. 2 1 309 280 EUR
Auto- Piko, s.r.o. 2 259 EUR
Montservis, s.r.o. 1 10 683 EUR
GTB a.s. 1 30 020 EUR
Marián Troliga - MT 66 405 479 EUR
COREX, s.r.o. 3 399 605 EUR
Vlastimil Šiška LESTECH 3 10 044 EUR
ANZA-CZ s.r.o. 2 12 798 EUR
BALJER-ZEMBROD, spol. s r.o. 3 1 294 853 EUR
Peter Martiny, s. r. o. 1 55 650 EUR
EKOBAL s.r.o. 1 99 800 EUR
Steeling, s.r.o. 163 401 827 EUR
KATIS s.r.o. 1 12 780 EUR
ELEKTRA SLOVENSKO a.s. 2 0 Neuvedná
SKARAB, s.r.o. 4 81 572 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 38 145 722 EUR
A B A U T O B O S S s.r.o. 1 7 700 EUR
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. 12 18 053 EUR
TOMIRTECH, s. r. o. 5 9 560 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 1 640 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 3 099 EUR
Jaroslav Vašulín 1 79 EUR
Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL 19 101 160 EUR
MažeTo, s.r.o. 1 34 EUR
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 56 51 482 EUR
BERK, spol. s r.o. Košice 22 41 462 EUR
SOR SLOVAKIA, s.r.o. 15 147 921 EUR
ŠTÝL EU s.r.o. 4 4 637 EUR
Narimex, spol. s r.o. 1 247 EUR
VIA, spol. s r.o. 62 132 668 EUR
Ing. Štefan Šesták - LONATER 6 3 645 EUR
CBM CR s.r.o. 28 47 365 EUR
EURIS, spol. s r.o. 11 9 709 EUR
Slavka Ivanová-Štýl 6 2 352 EUR
Agroland Nitra spol. s r.o. 17 19 089 EUR
MTM Tech Slovakia, s.r.o. 1 6 593 EUR
SOLID plus s.r.o. 1 650 EUR
STROJSTAV PREŠOV s.r.o. 1 49 900 EUR
ADAP s.r.o. 1 55 EUR
František Miško - PRENAD 2 13 399 EUR
OLLÍK,s.r.o. 3 3 195 EUR
AIR kompresory, s. r. o. 2 1 215 EUR
VŠ SYSTÉM, s.r.o. 3 915 EUR
Marko MT, s.r.o. 11 5 849 EUR
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s.r.o. 1 13 300 EUR
TAMAS MM s.r.o. 21 33 962 EUR
ZLINER s.r.o. 5 418 697 EUR
ZLINER s.r.o. 3 0 Neuvedná
ADIP, spol. s r. o. 30 47 472 EUR
IDOS PROJEKT, s.r.o. 1 41 038 EUR
TR TECHNIC s.r.o. 1 2 847 EUR
MOTOSPOL SK s.r.o. 30 501 356 EUR
RIZNER s. r. o. 4 1 941 EUR
NIRA, s.r.o. 2 1 950 EUR
GIEGO s.r.o. 1 187 EUR
T.Z.M., s.r.o. 3 498 EUR
GEPI s.r.o. 2 3 817 EUR
AGROPOL Slovakia s.r.o. 5 4 512 EUR
Ing. Mojmír Hajko - agrotek 3 655 EUR
SPAREX SK, spol. s r. o. 1 73 974 EUR
Elektroline a.s. 1 0 Neuvedná
Inter Bus & Truck, s. r. o. 5 5 075 EUR
Webasto Thermo & Comfort Slovakia s.r.o. 4 1 290 EUR
1 0 Neuvedná
ICEL, s.r.o. 1 302 686 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
SOLARIS SLOVAKIA, s.r.o. 3 927 678 EUR
TOMI AUTO, s.r.o 1 213 000 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka náhradného dielu k RTG prístroju MULTIXPRO (RTG lampa) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 22 204 22204.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka náhradného dielu v rámci odstránenia poruchy CT SOMATOM SENSATION 64 CARDIAC Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 143 392 143392.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka náhradných dielov v rámci odstránenia poruchy na CT SOMATOM SENSATION 64 CARDIAC Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 22 645 22645.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Technické prostriedky pre manipuláciu s PHM Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 772 2772.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Technické prostriedky pre manipuláciu s PHM Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 988 8988.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Technické prostriedky a náhradné diely pre manipuláciu s tekutými pohonnými látkami (PHM) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 47 904 47904.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
Náhradný diel k CT prístroju Toshiba Aquilion One Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 25 260 25260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na chladiacu a vzduchovú sústavu autobusov Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 825 825.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 645 645.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 270 1270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na univerzálne nosiče - kolesové nakladače UN 053, UNO 180 a UNC 060/061 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 35 000 35000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 6 260 6260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 5 760 5760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Grafitové kyvety Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na poľnohospodárske kolesové traktory ZETOR Správa ciest Košického samosprávneho kraja 40 000 40000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 620 1620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 980 2980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 870 3870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Iveco Citelis a Iveco First Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 5 990 5990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 240 2240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 660 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 16 400 16400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 5 500 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 810 2810.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 6 200 6200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 950 1950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 260 1260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre nakladač UNC 060-061 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor EBN 10,5, NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 350 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 480 1480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 950 4950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 700 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 690 1690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 600 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kartáče na zametacie nadstavby a traktorový zametač Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 650 2650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor BN 9,5 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 980 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 700 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 690 4690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa originálnych náhradných dielov na kosačku Reform Metrac G5, VIN: VAR226055BAZ50627 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 900 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 330 2330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 050 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 690 2690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 2990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 2990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 260 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Iveco Citelis a Iveco First Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 240 1240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 790 1790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 900 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 350 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na chladiacu a vzduchovú sústavu autobusov Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 9 550 9550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre nákladné automobily, traktory, mechanizmy, prívesy Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 458 1458.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 2990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 2990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
náhradné diely na motorové píly a vyvetvovače Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 750 3750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 920 2920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 900 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 150 2150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 180 2180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 2990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Iveco Citelis a Iveco First Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 550 1550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 690 1690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 9 800 9800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Iveco Citelis a Iveco First Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 700 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 2990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 2990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačky trávnatých porastov STP-C 133 a 136 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 50 000 50000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 2990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 890 2890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na UN 053 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 70 70.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 160 1160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 600 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 690 690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 900 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na nákladné vozidlá TATRA 815 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 115 924 115923.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 700 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stihl komponenty Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 190 1190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 720 2720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 250 2250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 890 2890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 900 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 2990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na motor Zetor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 313 312.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na žací stôl STP-C Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 990 1990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 750 1750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis a Karosa Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 900 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 180 1180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 2990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na UN 053 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 520 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 2990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 700 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 2990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 630 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 110 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorové kosačky STPC Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 378 3378.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 60 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradný diel na umývaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 810 810.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Striekacia pištoľ vysokotlakového čističa Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 2990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 2990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 960 2960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktor Zetor Crystal 8011 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 311 311.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku PRONAR GK 80L Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 029 2029.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 800 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 700 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor ZETOR 10145 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 377 377.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na nákladné vozidlá AVIA Správa ciest Košického samosprávneho kraja 9 992 9991.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na nákladné vozidlá AVIA Správa ciest Košického samosprávneho kraja 10 000 9999.93 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na nákladné vozidlá AVIA Správa ciest Košického samosprávneho kraja 9 999 9999.42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na nákladné vozidlá AVIA Správa ciest Košického samosprávneho kraja 9 998 9997.59 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na nákladné vozidlá AVIA Správa ciest Košického samosprávneho kraja 9 996 9995.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 800 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 700 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Tedom C12G Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 2990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Tedom C12G Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 2990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 2990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na motorové píly a krovinorezy Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 273 273.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na krovinorezy STIHL/HUSQVARNA Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 135 1135.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Klinové remene Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtre na zametaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 70 70.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 630 2630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 600 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 170 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 990 990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Karosa B952.1718 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 380 2380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 250 2250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely-rôzne Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 2990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 280 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
štartéry na traktory Zetor Crystal 8011 a 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 751 751.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorové kosačky STPC - hydraulické čerpadlo, hydromotor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 148 2148.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svetlá na signalizačný vozík Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 150 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely a spotrebný materiál na krovinorezy a motrové píly STIHL Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 560 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorové kosačky STPC a ORSI Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 320 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Tedom C12G Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 200 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 990 990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Tedom C12G Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 280 2280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre nakladač UNC 060-061 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 220 1220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 250 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 650 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 290 2290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autopríslušenstvo a náhradné diely na traktory Zetor 7211, 8011, Forterra 11441 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 793 793.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 2990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 2990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 580 1580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 962 962.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 518 518.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Iveco Citelis a Iveco First Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 950 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 2990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 2990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 680 1680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka náhradných dielov na opravu pohyblivých schodov Hlavné mesto SR Bratislava 67 242 67242.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 2990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 700 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 2990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 612 612.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 8011 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 968 968.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autopríves sklápací BSS PS2 17.13 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 970 970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 700 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 960 2960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 950 1950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 980 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Opravárenské sady Knorr Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 990 1990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 360 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku STPC 133.1a ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 604 3604.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 136 136.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyžínacie lanká, žacie hlavy Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 008 1007.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 290 2290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 2990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 2990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 690 1690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesové traktory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 112 112.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
poklop strechy na T5245 Slovenské národné múzeum 160 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 550 1550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 990 1990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesové traktory ZETOR Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 090 1090.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku FELLA-Werke KM 167 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 800 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydromotor SMR 315 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žacie struny pre krovinorezy Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 220 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 099 1099.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor ZETOR 7211 a kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 666 666.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 8011 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 123 123.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka náhradných dielov vrátane servisu príslušenstva k prístroju HPLC/MS Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 680 680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 960 2960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na snežné pluhy Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 6 905 6905.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 617 617.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku MORIS DOC 400 AVANT Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 540 3540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na motorové píly a krovinorezy Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 639 639.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktor FARMTRAC 675 DTN Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 520 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ručný ovládač Národný onkologický ústav 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
náhradné diely na stroje HUSQVARNA NOVOVITAL 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesové traktory Zetor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 430 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesové traktory Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 400 4400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypacie nadstavby a snehové radlice Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 29 011 29011.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na UN 053 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 6 442 6441.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na nakladač UN 053 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 236 236.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na motorové píly a príslušenstvo k motorovým pílam Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty k zariadeniu Millipore Simplicity na úpravu ultra čistej vody Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 838 837.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypačovú korbu VSV 6/4 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 687 1687.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre automobily Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 370 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 220 2220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku FELLA-Werke KM 167 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na značkovací stroj Hofmann H-18 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 32 000 32000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo do zariadenia Millipore Simplicity / Simplicity UV Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 963 962.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradný diel na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 230 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ND do laboratórnych prístrojov - Pneumatický spínač Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 164 164.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na snehové radlice. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 5 810 5810.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
náhradné diely na krovinorezy Stihl, malotraktora Vari-Tera Slovenské národné múzeum 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ND do laboratórnych prístrojov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 402 402.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na zametaciu nadstavbu KOBIT K5 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na snehovú radlicu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 475 475.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypačovú nadstavbu KOBIT SK8 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 10 500 10500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na bubnovú kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 350 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na nakladač UN 053 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 573 573.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradný diel na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 650 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradný diel na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 720 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na univerzálny nakladač UN 053 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel na snehovú radlicu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 820 820.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktory Zetor 7211 a Zetor 8011 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 392 2391.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 020 1020.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktory Zetor 7341 a Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 385 385.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na snehové radlice. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 070 2070.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel na snehovú radlicu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 810 810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesové traktory Zetor 7745 a Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 380 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktor Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 275 1275.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 880 880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na samozberný zametač a na zametaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 850 1850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podporné koleso k snehovej radlici ORT Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 617 2616.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 - chladiaci systém Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 880 880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na krovinorez STIHL FS 460C-EM Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 865 865.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STIGA Park PRO 540IX Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 694 694.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku Husquarna PZ 29 a pojazdovú kosačku Husquarna W53CS Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 1 015 1015.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorové kosačky ISEKI SXG, ISEKI TXG a ISEKI ZERO SZ 330 Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 8 410 8410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na valcový zametač Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 670 1670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 260 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 990 990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na zametaciu nadstavbu KOBIT K5 a K7 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 11 100 11100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Zetor 8011, 7211, 6340 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 600 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladiaci systém pre kosačku typu Pronar WWT 480 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 7 450 7450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktor Zetor 7011 a Zetor 8011 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 455 455.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 200 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 990 4990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na klimatizáciu Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 700 4700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis a Iveco First Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 900 4900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 700 4700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nože na traktorovú kosačku ORSI Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 240 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 803 803.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 696 696.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 990 4990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 600 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na klimatizáciu Webasto Santana XL Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 700 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 800 3800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ložiská a guferá na kosačku ŽTR 165, STPC Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 764 764.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 300 3300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 700 4700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 990 1990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 400 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 750 4750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 200 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 300 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na klimatizáciu Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 600 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 400 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 300 4300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis M18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 300 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ORSI Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 060 3060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 660 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 a Zetor 8011 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 274 274.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 750 1750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 400 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 600 4600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 700 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 400 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 990 4990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely k pomocnému motoru Hatz 3L41C Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 629 629.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 850 4850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na klimatizáciu Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 800 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 800 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis a Iveco First Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 700 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 100 4100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na klimatizáciu Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 450 4450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 900 4900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 500 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 990 4990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 800 4800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 100 4100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 300 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ložiská na kosačky ORSI Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 320 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 a Zetor 8011 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 236 236.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 990 4990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 400 4400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 200 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku PRONAR Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 235 235.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 637 637.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 100 4100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 850 1850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 900 3900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 200 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 700 4700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis a Iveco First Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojka na traktor Zetor 8011 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 920 920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na univerzálny nakladač UN 053 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 a Zetor 8011 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 391 391.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 400 4400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 990 4990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na frézu NV2-01 ako prídavné zariadenie na nakladač HON UN 053 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 590 1590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku STPC 132 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 500 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 360 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 603 603.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 300 4300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 800 3800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 700 3700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel na traktorovú kosačku STPC 132 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 060 1060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 500 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 a Zetor 8011 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 523 1523.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7245 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 693 1693.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 900 4900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 900 4900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na nakladač UN 053.1 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 620 620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 800 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 100 4100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 990 4990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 900 4900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 800 4800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 600 4600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 850 4850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 360 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel na univerzálny nakladač UN 053 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na výspravkovú súpravu Turbo 5000 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 980 4980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7341 Super Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 710 710.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211, 5211 a 7245 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 6 849 6849.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre CN analyzátor Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 097 1097.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel k pomocnému motoru Hatz 3L41C Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 692 4692.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na univerzálny nakladač UN 053 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 350 2350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autopríslušenstvo Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 704 1703.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motor na značkovací stroj Hofmann H18 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 16 950 16950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel na kolesový traktor Zetor 5211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sklápací autopríves Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 720 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 132 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 100 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 100 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesové traktory Zetor 7745 a Zetor 7341 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 060 1060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku PRONAR GK 80L Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 788 2788.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nože na kosačky - STPC 133, 133.1, 133.2, Mercedes UNIMOG Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 920 3920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 8011 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 118 118.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Zetor 8011, hydraulické zdviháky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 679 1679.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 840 840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nože na kosačku Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 910 910.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 206 1206.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na zametaciu nadstavbu K5 - Mercedes-Benz U 400 unimog Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 6 410 6410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 6 400 6400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 360 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 710 710.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesové traktory Zetor 7341 Super a Zetor 8011 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 853 853.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na univerzálny nakladač UN 053 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 840 840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 269 269.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 370 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 255 255.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu SK 5 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 650 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 320 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7745 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 160 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 230 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na zametaciu nadstavbu Kobit Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 200 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Brity na snehové radlice Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 62 644 62644.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu Kobit SK-08 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 400 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 132 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 260 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na snehové radlice. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 480 3480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Orbitový hydromotor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 360 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pyrolitické trubičky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 305 305.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na univerzálne nosiče - kolesové nakladače UN 053, UNO 180 a UNC 060/061 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 35 000 35000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel na miešacie zariadenie MZK Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 822 822.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na univerzálny nakladač UN 053 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 190 190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 6340 a Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 760 760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 376 376.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel na sypaciu nadstavbu Kobit SK-08 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 870 870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na poľnohospodárske kolesové traktory ZETOR Správa ciest Košického samosprávneho kraja 39 984 39983.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypacie nadstavby a snehové radlice Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 26 650 26650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu a snehové radlice Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 348 2348.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na zametač Mercedes - nadstavba K5, K7 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 600 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 830 830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 320 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu a snehovú radlicu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 510 510.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Brity na snehové radlice Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 56 154 56154.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradný diel na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 130 130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na nadstavbu UDS 114a Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 370 1370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu Kobit SK-08 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 706 1706.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 810 810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na snehovú radlicu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 880 880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kladivká a náhradné diely na mulčovač AGRIMASTER AF 200 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 530 1530.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 5211, 7211, 8011 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 802 3802.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šnek na sypaciu nadstavbu Boschung Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 700 4700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sklenné duplikátorové reaktory LENZ Saneca Pharmaceuticals a. s. 14 000 14000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Náhradné diely ostatné Saneca Pharmaceuticals a. s. 3 500 3500.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Náhradné diely na sypač KOBIT T815 - SK5 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 036 1036.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku ORSI Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 370 370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre krovinorezy a náhradné diely na motorové píly Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 843 843.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 916 1916.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 013 1013.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 132 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 580 580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydraulický zubový hydromotor UM 80 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku PRONAR Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na zametaciu nadstavbu Kobit Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktor Zetor 8011 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 370 1370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na zametaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 050 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorové kosačky STPC 133, STPC 133.2 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 9 910 9910.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na krovinorez a motorovú pílu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 724 724.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 736 736.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na nadstavbu - samozberný zametač Kobit K5 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 330 330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Orbitový hydromotor MR 160 CD/4 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 650 1650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 350 1350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nože na kosačky FERRI Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 600 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku FELLA KM 167 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 100 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STP-C 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 554 3554.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autopríslušenstvo Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 586 1586.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely do drobnej mechanizácie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 269 3269.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 8 500 8500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Kobit Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 499 499.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 600 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 15 490 15490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na krovinorezy a motorové píly STIHL Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 615 1615.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku MORIS Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka náhradných dielov a komponentov do zariadení trakčného vedenia a príslušenstva Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 283 020 283020.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na svahovú kosačku Metrac G5, rok výroby 2004 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 087 2087.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 100 2100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STP-C 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 624 3624.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
náhradné diely na opravu kosačky RIDER 970-12, STIHL FS-410, motorový fukár STIHL SH-85 Slovenské národné múzeum 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 400 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kladivká a náhradné diely na mulčovač AGRIMASTER AF 200 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 060 3060.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 555 555.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STP-C 132 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 564 3564.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 11 200 11200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na vysprávkovú nadstavbu Kobit Turbo 5000 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 737 1737.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku FELLA KM 167 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 830 3830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 5 490 5490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 8 490 8490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 990 990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 600 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 124 2124.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradný diel na univerzálny nakladač UN 053 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 280 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 646 646.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku FELLA KM 167 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 930 1930.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na krovinorezy STIHL Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 822 822.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na zametaciu nadstavbu Kobit Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 374 1374.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 982 982.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 7 200 7200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 600 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Škodu 706 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 880 1880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktor Zetor 8011 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 435 435.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 300 4300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 875 1875.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky, servisné kontroly a oprava VZT a klimatizačných jednotiek Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 127 800 127800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 990 990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo - lopata na FARESIN FH 10.70 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 600 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 250 3250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 600 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 100 4100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 199 3199.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor EBN 11 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 660 660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypačovú nadstavbu SK-8H Hurikán Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 380 5380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 15 300 15300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 10 200 10200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 690 2690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 700 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 9 399 9399.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pyrolitické trubičky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 305 305.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na MT8 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 41 038 41037.84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 330 330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 8 300 8300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 400 4400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na MT8 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 41 038 41037.84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 950 950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 7 890 7890.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Brity na snehové radlice Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 62 925 62925.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 600 4600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 7 800 7800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 200 3200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 5 700 5700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 550 4550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 10 300 10300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydromotory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 260 1260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 110 1110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor EBN 11 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 290 1290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypačovú nadstavbu SK-8H Hurikán Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 850 850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradný diel na snehovú radlicu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 840 840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradný diel na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 260 4260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na motorové píly Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 750 3750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Štartéry a alternátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 350 4350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradný diel na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Brity na snehové radlice Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 84 616 84616.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na štiepkovač dreva Lindana TP 150 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 700 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na snehové radlice Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 120 2120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 700 2700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na snehovú radlicu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 676 1676.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 350 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 5 900 5900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Autopríslušenstvo Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 672 1671.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na snehové radlice Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 824 2824.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku PRONAR Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 315 315.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na valcový zametač Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 128 1128.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nože na kosačky FERRI Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 354 354.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradný diel na výspravkovú súpravu Turbo 5000 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 197 197.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133.2 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 595 595.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na zametaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 400 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na krovinorezy a motorové píly STIHL Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 963 963.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydromotor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 816 816.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačkuORSI Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 270 270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 360 2360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku MORIS Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 250 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 925 1925.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na motorové píly krovinorezy Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 190 1190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku PRONAR Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 780 780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Opravy nákladných vozidiel - TATRA T815, Ružomberok SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 30 525 30525.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Opravy nákladných vozidiel - TATRA-T815, Púchov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 47 250 47250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Opravy nákladných vozidiel - TATRA-T815, Nitra SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 19 350 19350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Opravy nákladných vozidiel - TATRA-T815, Topoľčany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 23 000 23000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Opravy nákladných vozidiel - TATRA-T815, Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 35 000 35000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Opravy nákladných vozidiel - TATRA-T815, Šaľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 25 180 25180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Valec vibračný VV-110 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 45 45.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vyžínacie lanko Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 370 370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na na traktorovú kosačku FERRI Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 310 310.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 682 682.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Píla ručná motorová Husqvarna 365 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 147 147.13 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Záložné zdroje LPIS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300 299.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na nákladné vozidlo MTS Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 898 898.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačkuORSI Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 270 270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na nákladné vozidlo MTS Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 898 898.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kladivká a náhradné diely na mulčovač AGRIMASTER AF 200 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 984 2984.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné dielce na motorové vozidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 314 314.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné dielce na motorové vozidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7711 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Autopríslušenstvo Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 570 1570.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7711 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 102 102.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Letiskovú techniku Z7011 a ŽTR-165 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 954 2954.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely a príslušenstvo na krovinorezy STIHL - HUSQVARNA Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 146 1146.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na príves Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 700 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 366 366.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7711 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 111 111.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 8 200 8200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Brity na snehové radlice Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 56 401 56401.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Letiskovú techniku Z7011 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 660 659.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pozáručný servis záhradnej techniky, ručného a elektrického náradia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 19.8 EUR 2019 Služby Nie 1
Náhradné diely na terénny automobil 4x4 - UAZ 469 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 505 505.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na snehové radlice Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 800 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na snehové radlice Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 400 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6 596 6596.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 460 460.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 030 1030.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 480 480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok strmene Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 920 920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 000 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 590 1590.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 060 1060.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 500 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - podvozok strmene Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 840 840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris - kúrenie Eberspächer Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 130 130.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - kúrenie Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 100 3100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - kúrenie Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 290 290.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok strmene Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 450 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 500 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 145 145.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 270 270.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 550 1550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 800 4800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 900 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 000 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 200 4200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 960 960.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - kúrenie Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 370 370.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - podvozok strmene Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 690 3690.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok strmene Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 135 2135.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 800 1800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 750 1750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 120 1120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 670 670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 570 1570.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 980 1980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok strmene Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 050 1050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 110 110.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - kúrenie Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 590 590.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 020 1020.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 595 595.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 780 780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 98 98.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - kúrenie Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 810 810.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 300 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 800 1800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 450 1450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 900 3900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 550 1550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 150 1150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 050 3050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - podvozok strmene Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 920 1920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok strmene Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 900 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 910 910.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 080 1080.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 924 924.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 750 4750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - kúrenie Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 400 3400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 300 4300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 050 2050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok strmene Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 200 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 350 2350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 400 3400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 400 3400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok strmene Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 200 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - kúrenie Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 400 3400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Brity na snehové radlice Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 39 332 39331.73 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 150 3150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 500 3500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 450 2450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 500 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 300 2300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 8 800 8800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris - kúrenie Eberspächer Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 500 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 710 710.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 280 280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 730 4730.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 700 4700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 650 2650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 730 730.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 980 980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 560 2560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 750 1750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - kúrenie Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 500 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 650 2650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 300 2300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 270 270.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 290 290.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - servisné náradie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 165 165.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 700 2700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 550 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - klimatizácia Konvekta Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 720 720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - klimatizácia Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 800 3800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 430 430.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 000 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 100 4100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 890 890.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 300 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - podvozok strmene Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 450 1450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 5 000 5000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 620 620.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 200 4200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - klimatizácia Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 800 3800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - klimatizácia konvekta Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 870 3870.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 850 850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 200 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 990 1990.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok strmene Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 300 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 70 70.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 310 310.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 100 3100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 200 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 100 2100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 350 2350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy - Wabco príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 130 130.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 200 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 220 220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 650 1650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 390 390.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - kúrenie Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 720 720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 100 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 890 890.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 400 2400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 890 1890.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 500 3500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 350 1350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 660 660.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 220 220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 500 3500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup náhradných dielov pre LPM Ulič, š.p. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 132 000 132000.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Náhradné diely na traktorovú kosu - vodiaci valec s držiakmi Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 304 1304.13 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 498 498.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Konsignačný sklad – Náhradné diely autobusy SOR Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2020 Tovary Nie 1
originálne náhradné diely na opravy strojov stihl, vari, hecht Slovenské národné múzeum 450 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 90 90.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 430 430.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 630 1630.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 580 580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 580 580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 200 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 870 870.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosu - hydromotor Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 418 1418.47 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 273 2273.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Letiskovú techniku Zetor 7011 - 7711 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 430 2429.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Autopríslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 115 115.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 230 230.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
prúdový chránič Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 224 224.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 660 660.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
filtre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 272 2272.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné dielce na motorové vozidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
originálne náhradné diely na opravy strojov stihl,Husqarna-rider 970 Slovenské národné múzeum 800 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 300 4300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
1. Nákup hadíc pre nákladné motorové vozidlá a mechanizmy Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2 185 2185.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
2. Nákup hadíc pre nákladné motorové vozidlá a mechanizmy Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2 185 2185.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
3. Nákup hadíc pre nákladné motorové vozidlá a mechanizmy Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2 185 2185.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
4. Nákup hadíc pre nákladné motorové vozidlá a mechanizmy Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2 185 2185.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
5. Nákup hadíc pre nákladné motorové vozidlá a mechanizmy Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2 185 2185.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 595 595.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorové kosačky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 102 1102.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kontajnery a zberné nádoby Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 12 780 12780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely a komponenty do zariadení trakčného vedenia Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2020 Tovary Nie 6
Náhradné diely na Záložné zdroje LPIS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 610 609.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely do traktorov - ND na ŽTR 165 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 234 234.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné dielce na motorové vozidlá a agregáty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosu - prevodovka Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 950 2950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7711 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 800 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosu - hriadeľ cepáku kosy Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 560 560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka náhradných dielov vrátane servisu príslušenstva k prístroju HPLC/MS Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 781 781.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Záložné zdroje LPIS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 189 189.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Letiskovú techniku Zetor 7011 - 7711 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 772 772.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lišta a reťaz na motorovú pílu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 82 81.73 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na prívesy k nákladným autám rôznych výrobcov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 302 686 302686.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris - kúrenie Eberspächer Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 580 1580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre nákladné vozidlá Tatra SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 71 650 71650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 700 1700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup náhradných dielov k motorovej píle HQ 340 a HQ 445 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100 100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lišta a reťaz na motorovú pílu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100 100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 250 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
štartovací mechanizmus motorovej píly Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 35.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 310 1310.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Brity na snehové radlice Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 118 555 118555.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 580 580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris - kúrenie Eberspächer Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 885 885.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pomocný materiál Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2020 Tovary Nie 3
Náhradné diely SOR - diely mimo konsignačného skladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 413 094 413094.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
ČASŤ 1 : Nákup náhradných dielov na traktorové prívesy Správa ciest Košického samosprávneho kraja 9 355 9354.93 EUR 2020 Tovary Nie 1
ČASŤ 2 : Nákup náhradných dielov na traktorové prívesy Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 191 1190.65 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 185 185.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 580 580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 670 670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 230 230.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 750 750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 000 1000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 600 600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 590 590.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 600 600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 130 130.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 580 580.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na snehové radlice. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 760 3760.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup gumených britov na snehové radlice Správa ciest Košického samosprávneho kraja 12 122 12122.3 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris - kúrenie Eberspächer Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 200 200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - servisné náradie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 190 190.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 585 585.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup náhradných dielov pre LPM Ulič, š.p. na rok 2021 Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 98 000 98000.0 EUR 2021 Tovary Nie 6
Oceľové brity Správa ciest Košického samosprávneho kraja 17 439 17438.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 140 140.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - klimatizácia Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 460 460.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely do vysokozdvižných vozíkov PPS SV 20 Detvan, rok výroby 1996, výrobné číslo 01071/96 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 784 784.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 400 400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 945 945.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 725 725.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - klimatizácia Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 370 370.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Konsignačný sklad - Náhradné diely autobusy SOLARIS Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 648 589 648589.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - klimatizácia Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 310 310.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 715 715.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely a servis pre nakladače a stavebnú techniku CATERPILLAR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 870 063 2870063.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 200 200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - klimatizácia Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 570 570.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy – Man, Iveco, SOR, MB, Solaris, univerzálne diely Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 352 901 1352901.0 EUR 2021 Tovary Nie 7
Náhradné diely a servis pre manipulačné linky BALJER ZEMBROD LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 294 854 1294854.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - klimatizácia Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 300 300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 150 150.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Opravy nákladných vozidiel - TATRA 815, Topoľčany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 33 000 33000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Opravy nákladných vozidiel - TATRA 815, Nitra SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 6 000 6000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Opravy nákladných vozidiel - TATRA 815, Šaľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 950 2950.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Opravy nákladných vozidiel - TATRA 815, Púchov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 74 000 74000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Opravy nákladných vozidiel - TATRA 815, Ružomberok SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 19 400 19400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Opravy nákladných vozidiel - TATRA 815, Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 6 000 6000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 930 930.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 176 176.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 750 750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na nadstavby nákladných motorových vozidiel FAUN Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 100 003 100003.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup tlmičov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 994 242 1994242.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Nákup tlmičov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 131 816 131816.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Nákup náhradných dielov na štvorkolky POLARIS Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 213 900 213900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup náhradných dielov pre cestné mechanizmy Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 800 000 1800000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Nezávislé kúrenie do vozidla TATRA Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 400 1400.0 EUR 4. Február 2021 9. Február 2021 Neuvedené 2021-02-04 00:00:00 UTC 2021-02-09 10:00:00 UTC
Náhradné diely na nadstavby - FAUN VIAJET 6R/LM-X Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 426 1425.8 EUR 31. Marec 2021 6. Apríl 2021 Neuvedené 2021-03-31 00:00:00 UTC 2021-04-06 09:00:00 UTC
Náhradné diely pre nákladné vozidlá TATRA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 128 745 3128745.0 EUR 6. Apríl 2021 29. Apríl 2021 Nie 2021-04-06 00:00:00 UTC 2021-04-29 11:00:00 UTC
Náhradné diely toaliet a vodného hospodárstva železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 233 000 4233000.0 EUR 6. Apríl 2021 4. Máj 2021 Nie 2021-04-06 00:00:00 UTC 2021-05-04 09:00:00 UTC
Náhradné diely na nadstavby - FAUN VIAJET 6R/LM-X Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 426 1425.8 EUR 7. Apríl 2021 9. Apríl 2021 Neuvedené 2021-04-07 00:00:00 UTC 2021-04-09 11:00:00 UTC
Hadica pre sypké látky Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 214 1213.68 EUR 6. Júl 2021 8. Júl 2021 Neuvedené 2021-07-06 00:00:00 UTC 2021-07-08 11:00:00 UTC
Hriadeľ cepáku s náhradnými dielmi Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 208 1207.5 EUR 22. Júl 2021 23. Júl 2021 Neuvedené 2021-07-22 00:00:00 UTC 2021-07-23 11:00:00 UTC
Náhradné diely na autobusy – MAN,MB, Solaris, Iveco Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2 836 856 2836856.31 EUR 12. August 2021 9. September 2021 Nie 2021-08-12 00:00:00 UTC 2021-09-09 09:00:00 UTC
Náhradné diely pre zariadenia Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 128 895 128895.45 EUR 9. November 2021 22. November 2021 Neuvedené 2021-11-09 00:00:00 UTC 2021-11-22 10:00:00 UTC
Náhradné diely na nakladače – paletizačné vidli Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 585 585.0 EUR 11. November 2021 15. November 2021 Neuvedené 2021-11-11 00:00:00 UTC 2021-11-15 11:00:00 UTC
Nákup náhradných dielov na štvorkolky CanAm Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 150 000 150000.0 EUR 16. November 2021 30. November 2021 Neuvedené 2021-11-16 00:00:00 UTC 2021-11-30 10:00:00 UTC
Náhradné diely na nakladače – paletizačné vidli Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 585 585.0 EUR 22. November 2021 23. November 2021 Neuvedené 2021-11-22 00:00:00 UTC 2021-11-23 13:00:00 UTC
Dodávka hydraulického systému riadenia vrátane točnice riadeného návesu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 249 560 249560.0 EUR 10. Január 2022 3. Február 2022 Nie 2022-01-10 00:00:00 UTC 2022-02-03 09:00:00 UTC
Nákup originálnych náhradných dielov Volkswagen pre autorizovaný servis Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 5 500 000 5500000.0 EUR 20. Január 2022 18. Február 2022 Nie 2022-01-20 00:00:00 UTC 2022-02-18 09:00:00 UTC
Náhradné diely do zariadení trakčného vedenia Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 772 679 1772679.0 EUR 10. Jún 2020 6. Júl 2020 Nie 2020-06-10 00:00:00 UTC 2020-07-06 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×