Osoba

Dr. Thomas Birtel


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Dr. Thomas Birtel
Adresa:
Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
Nezistený
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
25
Aktívne na UVOstat.sk:
7
Obstarávaní:
731
Zmlúv:
880
V celkovej hodnote:
2,088,700,185 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK - III. etapa 239,976 EUR 9. November 2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ochrana urbanizovaného územia Bratislavy na úpätí Malých Karpát, poder na Pieskovom potoku I 383,305 EUR 21. Apríl 2015
Obec Širkovce Rekonštrukcia miestnych komunikácií Širkovce 82,977 EUR 24. Február 2016
Obec Prestavlky Revitalizácia priestranstva obce Prestavlky 93,356 EUR 31. Marec 2016
Obec Hrádok Miestne komunikácie obce Hrádok 70,964 EUR 26. Apríl 2016
Obec Studenec Výstavba chodníka s osvetlením pre IBV Studenec. 60,672 EUR 10. Marec 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba - sanácia škár na vozovkách diaľnic a komunikácií v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 137,350 EUR 3. Október 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba - sanácia škár na vozovkách diaľnic a komunikácií v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 133,700 EUR 3. Október 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba - sanácia škár na vozovkách diaľnic a komunikácií v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 394,195 EUR 3. Október 2014
Letisko Poprad - Tatry, a.s. Stavebné práce na spevňovaní pohybových plôch – oprava a údržba pohybových plôch na letisku Poprad - Tatry 53,199 EUR 22. September 2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Revitalizácia objektov FEI STU – odstránenie nepredvídateľnej situácie havarijného stavu 1,042,800 EUR 20. Október 2015
Mesto Poprad Rekonštrukcia MK ulica Hviezdoslavova v Poprade 318,074 EUR 6. Júl 2015
Obec Vrchteplá Rekonštrukcia miestnej komunikácie Vrchteplá 89,687 EUR 8. Február 2016
Obec Nová Lehota Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Nová Lehota 119,846 EUR 5. Február 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Obnova povchových vlastností vozoviek nátermi 768,600 EUR 14. August 2015
Obec Jankovce Jankovce-rekonštrukcia obecnej infraštruktúry 75,549 EUR 30. August 2016
Mesto Myjava Rekonštrukcia cyklocesty Myjava, časť Turá Lúka 272,757 EUR 31. August 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia hav. úsekov ciest II. a III. triedy PSK po zimnej údržbe ciest 2016, 2.etapa 87,760 EUR 13. September 2016
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Rekonštrukcie ciest vo vybraných úsekoch Nitrianskeho samosprávneho kraja 2,915,940 EUR 25. Júl 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za I. Q. 2015 143 EUR 15. Január 2015
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Revitalizácia objektov FEI STU 15,594,000 EUR 19. Január 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltová emulzia C65 B4. 4,360 EUR 31. December 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest 910 EUR 30. September 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za III. Q. 2014 1,651 EUR 8. Júl 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za II. Q. 2014 3,214 EUR 4. Apríl 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za II. Q. 2014 744 EUR 3. Apríl 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za II. Q. 2014 266 EUR 3. Apríl 2014
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Sústava na odkanalizovanie a čístenie odpadových vôd v okrese Prievidza I. etapa 13,855,373 EUR 28. Január 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za IV Q. 2015 13,698 EUR 5. Október 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za IV Q. 2015 20,827 EUR 5. Október 2015
Obec Hrachovo Obnova miestnych komunikácií v obci Hrachovo 83,142 EUR 19. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 22,466 EUR 18. August 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Špeciálne studené asfaltové zmesi. 13,258 EUR 31. December 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozoviek rýchlostných ciest v správe SSÚR 4 Košice. 410,130 EUR 31. December 2016
Národné lesnícke centrum (NLC) Výstavba dažďovej kanalizácie s odlučovačom ropných látok a výstavba manipulačnej spevnenej plochy vrátane opravy oplotenia. 11,907 EUR 3. Máj 2017
Národné lesnícke centrum (NLC) Výstavba dažďovej kanalizácie s odlučovačom ropných látok a výstavba manipulačnej spevnenej plochy vrátane opravy oplotenia. 31,969 EUR 3. Máj 2017
Obec Lutila Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Lutila 109,294 EUR 2. Máj 2017
Obec Jalovec KOMUNIKÁCIA IBV LÁNČEKY - STRÁŽE 81,675 EUR 7. Júl 2017
Obec Borcová Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Borcová 105,898 EUR 30. Jún 2017
Obec Horné Semerovce Úprava verejného priestranstva v obci Horné Semerovce 55,482 EUR 18. Júl 2017
Univerzitná nemocnica Martin UN Martin - dostavba 6. pavilónu dokončenie 1. etapy s financovaním na obdobie 4 rokov 1,348,349 EUR 29. November 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 1,632 EUR 13. Október 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 5,977 EUR 5. Október 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky 1,407,330 EUR 31. December 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest 1,560 EUR 31. December 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba vozoviek v správe SSÚR 2 Nová Baňa a SSÚR 3 Zvolen emulznými technológiami. 1,597,900 EUR 16. Marec 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Doplňujúce práce pri vybudovaní špecializovaných pracovísk pre Univerzitný vedecký park (II.) 289,192 EUR 16. Apríl 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Zvolen, úprava toku Neresnica, r. km 0,293-2,403, 1,926,215 EUR 28. Jún 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest II. a III. triedy 338,217 EUR 20. August 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest II. a III. triedy 104,157 EUR 4. Jún 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest II. a III. triedy 93,676 EUR 20. August 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest II. a III. triedy 220,387 EUR 4. Jún 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 14,808 EUR 16. Júl 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 3,352 EUR 16. Júl 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 3,206 EUR 8. Október 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky 882,237 EUR 31. December 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" ŽST Rimavská Sobota, rekonštrukcia výhybiek 12,991,570 EUR 31. Január 2019
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Kationaktívna asfaltová emulzia 206,820 EUR 16. Apríl 2019
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Vysprávkový kameň 12,474 EUR 4. Jún 2019
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón 56,200 EUR 29. Máj 2019
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón 179,355 EUR 29. Máj 2019
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón 54,400 EUR 29. Máj 2019
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 6. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 7,200 EUR 26. Jún 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Odstránenie havarijných stavov ciest II. a III. triedy 157,479 EUR 1. Júl 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Odstránenie havarijných stavov ciest II. a III. triedy 249,853 EUR 1. Júl 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Špeciálne studené asfaltové zmesi. 665 EUR 30. Jún 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 8,414 EUR 18. August 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na vozidlo) 16,911 EUR 18. Jún 2021
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na vozidlo) 5,715 EUR 18. Jún 2021
Žilinský samosprávny kraj Rekonštrukcia cesty II/541 879,793 EUR 30. August 2019
Obec Most pri Bratislave Vybudovanie cyklodopravného spojenia Studené – Most pri Bratislave 255,927 EUR 17. September 2019
Banskobystrický samosprávny kraj Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce. 2,763,818 EUR 3. September 2019
Mesto Banská Bystrica Banská Bystrica-statická doprava Rudohorská - I. a II. etapa“ - realizácia stavebných prác 255,212 EUR 4. Júl 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Špeciálne studené asfaltové zmesi. 2,905 EUR 30. September 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 6,309 EUR 19. August 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 9,067 EUR 17. August 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 5,106 EUR 16. September 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 6,832 EUR 17. September 2020
Zvolenská teplárenská, a.s. Zmena média v parných rozvodoch - II. etapa 6,397,531 EUR 28. Október 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 12,053 EUR 18. August 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na vozidlo) 13,422 EUR 18. Jún 2021
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na vozidlo) 7,150 EUR 18. Jún 2021
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na vozidlo) 487 EUR 18. Jún 2021
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na vozidlo) 3,756 EUR 18. Jún 2021
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 20,033 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 13,092 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 8,654 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 19,651 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 11,397 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 3,076 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 6,287 EUR 26. August 2019
Trenčiansky samosprávny kraj Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v Trenčianskom samosprávnom kraji, úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín 3,499,535 EUR 21. Máj 2020
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Kationaktívna asfaltová emulzia 14,848 EUR 17. Jún 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava mosta ev. č. D2 – 113 nad ŽSR, Bratislava - Lamač 1,386,079 EUR 26. Január 2021
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou Turbo 5000. 3,350 EUR 17. August 2020
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Katión - aktívna asfaltová emulzia 19,448 EUR 18. August 2020
Žilinský samosprávny kraj Rekonštrukcia cesty II/487 469,970 EUR 31. August 2020
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou Asfaltovanie chodníka 0 EUR 9. Jún 2017
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou Turbo 5000. 3,900 EUR 21. Júl 2017
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Zosilnenie povrchu cesty v okrese Žilina (1. časť: k.ú. Žilina - 1 úsek) 31,819 EUR 6. Október 2017
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Drvené kamenivo, lomový kameň 9,780 EUR 23. Február 2016
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 7,500 EUR 21. Marec 2016
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia ciest Banský Studenec, Banská Štiavnica-Šobov 82,890 EUR 9. September 2016
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 796 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 14,518 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 7,128 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 18,461 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 15,847 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 10,492 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 10,013 EUR 26. August 2019
Hlavné mesto SR Bratislava Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy 19,030 EUR 4. Marec 2019
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Kationaktívna asfaltová emulzia nemodifikovaná 9,000 EUR 25. Marec 2021
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Rekonštrukcie ciest II/590 L.N.Ves - Borský Mikuláš a III/1149 prieťah Prietrž 209,067 EUR 30. Jún 2021
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Nitra, r. Nitra - rekonštrukcia betónových ochranných múrikov v staničení POH 53,530 - 58,315 a ĽOH 56,364 - 58,815; stavebné práce 1,283,109 EUR 22. Júl 2021
Slovenská správa ciest Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy v BB kraji I. etapa 459,887 EUR 25. Október 2021
Slovenská správa ciest Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy v BB kraji I. etapa 656,636 EUR 18. Október 2021
Slovenská správa ciest Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy v BB kraji I. etapa 408,984 EUR 25. Október 2021
Mesto Púchov Rekonštrukcia komunikácie p.č. 1328 v k.ú. Nosice 102,505 EUR 11. November 2021
Hlavné mesto SR Bratislava Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy 5,381,121 EUR 4. Marec 2019
Obec Zákopčie Rekonštrukcia miestnych komunikácií – II etapa 53,259 EUR 22. Júl 2014
Obec Kružno Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kružno 96,891 EUR 12. Február 2016
Mestské lesy Dobšiná, spol.s r.o. Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry – Mestské lesy Dobšiná 829,872 EUR 12. Február 2016
Mesto Handlová Oprava mestskej komunikácie Ul. potočná, Handlová 181,747 EUR 8. Jún 2016
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Oprava vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji 70,000 EUR 26. September 2014
Mesto Turzovka Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Turzovka 265,715 EUR 30. November 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba vozoviek v správe SSÚR 6 Čadca emulznými technológiami 1,567,500 EUR 21. December 2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Rekonštrukcia čerpacej stanice Čergov, SO 02 Ukľudňovacia nádrž tesniaca podzemná stena 376,167 EUR 13. November 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Oprava ciest II. a III. triedy emulznými technológiami za studena v rámci Žilinského kraja. 162,045 EUR 17. Jún 2015
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Doplňujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy na zhotovenie diela "Katedra hudobnej výchovy UKF v Nitre" 242,995 EUR 8. Apríl 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Realizácia výmeny nefunkčných tesnení v chodníku tunela Branisko. 250,000 EUR 24. August 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky 200,444 EUR 31. Marec 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách na úseku R1 Šášovské Podhradie - Zvolen. 3,530,272 EUR 26. November 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba vozoviek dialníc a rýchlostných ciest - odstranovanie lokálnych porúch - výtlkov tryskovou metódou. 14,967 EUR 30. September 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba vozoviek dialníc a rýchlostných ciest - odstranovanie lokálnych porúch - výtlkov tryskovou metódou. 9,622 EUR 30. September 2015
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obaľovaná asfaltová zmes za tepla – asfaltový betón 187,730 EUR 21. December 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Špeciálne studené asfaltové zmesi. 201,600 EUR 22. December 2015
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 268,180 EUR 30. Jún 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 144,500 EUR 30. Jún 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 3,307 EUR 11. Júl 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 35,575 EUR 13. Jún 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 13,402 EUR 18. August 2016
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Rekonštrukcia mostného objektu č. 2145-001 most cez potok Jordán v obci Dražkovce 75,217 EUR 3. Júl 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 19,763 EUR 10. Júl 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 12,319 EUR 3. Júl 2017
Žilinský samosprávny kraj Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/583 v k.ú. Terchová 418,064 EUR 2. November 2017
Mesto Bytča Oprava miestnych komuníkácií 129,758 EUR 8. November 2017
Slovenská správa ciest I/16 Most Lučenec, ev. č. 16-228 - rekonštrukcia 986,952 EUR 23. Október 2017
Mesto Poprad Rekonštrukcia MK Ul. Vagonárska Poprad - Veľká, časť Spišská Sobota 198,117 EUR 4. Jún 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Protipovodňová podzemná tesniaca stena ĽSOH Váhu v km 27,454 – 30,025- stavebné práce 2,777,691 EUR 19. Jún 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik LC Morka-rekonštrucia 226,036 EUR 12. Júl 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest 2,210 EUR 30. Jún 2018
Trenčiansky samosprávny kraj Opravy cestnej infraštruktúry TSK - cesty II. a III. triedy 3,647,928 EUR 23. Júl 2018
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky výspravkovou súpravou Turbo 5000 s dopravou 4,000 EUR 11. Apríl 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest 1,716 EUR 31. December 2018
Hlavné mesto SR Bratislava Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy 32,264,141 EUR 4. Marec 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 176,246 EUR 16. Január 2019
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Kationaktívna asfaltová emulzia 20,700 EUR 12. Jún 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba vozoviek v správe SSÚD 8 Liptovský Mikuláš a SSÚD 9 Mengusovce emulznými technológiami 219,713 EUR 30. September 2020
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Kationaktívna asfaltová emulzia nemodifikovaná 11,450 EUR 20. Jún 2019
Mesto Banská Bystrica Oprava časti miestnej komunikácie Kapitulská a chodníkov v parku pod Pamätníkom SNP, Banská Bystrica 155,035 EUR 17. Júl 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia a modernizácia mostov v rámci PSK 259,243 EUR 7. November 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest 1,690 EUR 31. December 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva pre 08 7,076 EUR 28. Február 2020
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 1,829 EUR 30. Jún 2016
Mesto Liptovský Hrádok CYKLOTRASA LIPTOVSKÝ HRÁDOK - II. ETAPA 403,967 EUR 21. Apríl 2020
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Kationaktívna asfaltová emulzia nemodifikovaná 9,850 EUR 16. Jún 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Súvislá oprava vozoviek v správe SSÚD 10 Beharovce a SSÚD 11 Prešov emulznými technológiami 786,900 EUR 10. December 2020
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 6. Špeciálne drvené kamenivo do TURBA 5000 6,900 EUR 14. August 2020
Mesto Rožňava Revitalizácia Póschovej záhrady 229,794 EUR 10. August 2020
Mesto Nemšová Cyklochodníky Mesta Nemšová. 273,596 EUR 22. September 2020
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Rekonštrukcia cesty II/561 Topoľníky - intravilán, km 27,870 - 30,280 293,484 EUR 1. Október 2020
Žilinský samosprávny kraj ZOSILNENIE POVRCHU CIEST II. A III. TRIEDY NA STREDNÝCH KYSUCIACH 229,506 EUR 25. September 2020
Žilinský samosprávny kraj ZOSILNENIE POVRCHU CIEST II. A III. TRIEDY NA STREDNÝCH KYSUCIACH 296,176 EUR 25. September 2020
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 1,738 EUR 21. Marec 2016
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 6,200 EUR 22. Marec 2016
Obec Rudňany Rekonštrukcia asfaltových povrchov miestnych komunikácií. 55,850 EUR 10. Jún 2016
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Obaľovaná drva (asfalt) - Asfalt ACO 8-II 50/70 8,750 EUR 17. Jún 2016
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia ciest Kozí Vrbovok-Trpín, Domaníky-trať ŽSR, Domaníky-Medovarce 291,500 EUR 9. September 2016
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 1,729 EUR 14. Február 2017
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 5,425 EUR 15. Február 2017
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Studená obaľovaná drva 1,330 EUR 31. Marec 2017
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 31,500 EUR 9. Apríl 2018
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Kationaktívna asfaltová emulzia nemodifikovaná 11,575 EUR 24. August 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest 2,860 EUR 31. Marec 2019
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 11. Kamenivo na posyp ciest 3,275 EUR 1. Marec 2021
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. PRUSKÉ - KANALIZÁCIA A ČOV 7,874,999 EUR 3. Jún 2021
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik II. Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 2 1,368,231 EUR 28. Júl 2021
Obec Muránska Dlhá Lúka Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Muránska Dlhá Lúka 243,150 EUR 14. Október 2021
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Rekonštrukcia mosta M6688 cez rieku Hnilec a trať ŽSR - Gelnica 479,874 EUR 6. Október 2021
Obec Švábovce Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Švábovce 549,516 EUR 27. Október 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 28,110 EUR 19. Júl 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 10,372 EUR 6. September 2021
Trenčiansky samosprávny kraj Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK 2,127,526 EUR 22. November 2021
Obec Prochot Úprava verejných priestranstiev v obci Prochot, časť SO13, SO14, SO15 83,056 EUR 27. Apríl 2016
Slovenská správa ciest I/64 Bytčica - bodová závada 526,588 EUR 13. November 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Expedičný sklad dreva Trenčianska Turná - stavebné úpravy 266,163 EUR 17. Júl 2014
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Doplňujúce stavebné práce týkajúce sa zosilnenia konštrukcií stavby a podpornej konštrukcie nezahrnuté do pôvodnej zmluvy na zhotovenie diela "Katedra hudobnej výchovy UKF v Nitre" 171,756 EUR 26. August 2015
Mesto Moldava nad Bodvou Moldava nad Bodvou - Regenerácia rómskeho osídlenia 427,865 EUR 24. Apríl 2015
Obec Budiš Rekonštrukcia MK a dažďovej kanalizácie v obci Budiš 65,682 EUR 11. Marec 2016
Obec Kapišová Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kapišová 71,925 EUR 11. Marec 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest. 100,000 EUR 19. Február 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba vozoviek dialníc a rýchlostných ciest - odstranovanie lokálnych porúch - výtlkov tryskovou metódou. 2,115 EUR 31. December 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Špeciálne studené asfaltové zmesi. 5,326 EUR 31. Marec 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest. 1,040 EUR 30. Jún 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest 780 EUR 31. Marec 2016
Slovenská správa ciest Oprava povrchu poškodených vozoviek (Remix). 1,539,558 EUR 27. Október 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba vozoviek dialníc a rýchlostných ciest - odstranovanie lokálnych porúch - výtlkov tryskovou metódou. 5,640 EUR 30. Jún 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltová emulzia C65 B4. 1,635 EUR 30. September 2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šurany - kanalizácia a ČOV 18,849,927 EUR 25. Február 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 3,911 EUR 8. Marec 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 72,555 EUR 4. Apríl 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest 2,433 EUR 31. Marec 2017
Obec Dubodiel REKONŠTRUKCIA POVRCHOV MK PREPOJENIA MEDZI NÁMESTÍM A VINOHRÁDKOM V OBCI DUBODIEL 56,980 EUR 23. Jún 2017
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Opravy ciest technológiou penetračného makadamu a súvislá údržba vozoviek emulznými technológiami za studena - nátermi 1,344,176 EUR 10. Júl 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - 2. etapa 838,538 EUR 25. September 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - 2. etapa 566,177 EUR 2. Október 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - 2. etapa 673,848 EUR 25. September 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - 2. etapa 529,816 EUR 25. September 2017
Slovenská správa ciest I/20 Okr. Hr. Košice okolie - Kendice 1,695,550 EUR 10. Október 2017
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Zhotovenie stavby: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce 55,623,994 EUR 29. Január 2018
Obec Balog nad Ipľom Zberný dvor separovaného odpadu – Balog nad Ipľom 260,062 EUR 10. Máj 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Špeciálne studené asfaltové zmesi. 4,035 EUR 30. Jún 2018
Slovenská správa ciest I/77 Prieťah mesta Podolínec 787,266 EUR 5. September 2018
Slovenská správa ciest Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, I. etapa v PO a KE kraji 4,478,566 EUR 10. December 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 5,013 EUR 8. Marec 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 6,936 EUR 15. Marec 2019
Mesto Myjava Cyklochodník Lesanka v Myjavskej pahorkatine 309,736 EUR 31. Máj 2019
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Drvený a mletý kameň – Trnavská, Topoľčianska a Zvolenská oblasť 327,790 EUR 6. Október 2020
Hlavné mesto SR Bratislava Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy 1,095,895 EUR 4. Marec 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na nákladné vozidlo) 17,779 EUR 27. Apríl 2018
Hlavné mesto SR Bratislava Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy 194,173 EUR 4. Marec 2019
Slovenská správa ciest I/18 a I/21 Petič – Hanušovce nad Topľou 8,610,954 EUR 30. Marec 2020
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso 18,579,729 EUR 28. Február 2020
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 31,990 EUR 14. Apríl 2020
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 5,496 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 1,782 EUR 26. August 2019
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky výspravkovou súpravou Turbo 5000 s dopravou 5,000 EUR 18. Jún 2020
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcie ciest III. tried v PSK 197,769 EUR 8. Júl 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba vozoviek v správe SSÚD 8 Liptovský Mikuláš a SSÚD 9 Mengusovce emulznými technológiami 792,400 EUR 11. Apríl 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Rýchlostná cesta R4 Košice - Milhosť, odpočívadlo - stavebné práce 8,757,346 EUR 3. December 2020
Mesto Púchov Rekonštrukcia spevnených plôch 15,333 EUR 12. Júl 2017
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Zosilnenie povrchu cesty v okrese Bytča (1. časť: k.ú. Hvozdnica - 1 úsek) 40,050 EUR 9. Október 2017
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 13,000 EUR 11. Apríl 2016
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 4,500 EUR 21. Apríl 2016
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Studená obaľovaná drva 1,480 EUR 16. Február 2017
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Obaľovaná drva (asfalt) - Asfalt ACO 8-II 50/70 15,700 EUR 24. Marec 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltová zmes na vyspravky výtlkov a opravu ciest 7,000 EUR 17. Apríl 2018
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Asfaltom obalená zmes ACo III. 36,195 EUR 8. Jún 2018
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltový betón : AC8 obrusný II ; AC11 obrusný II ; AC16 ložný II - ( TO_2021 ) 17,500 EUR 25. Február 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 9,124 EUR 2. Február 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 5,567 EUR 2. Február 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 9,930 EUR 1. Február 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 7,663 EUR 22. Február 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 5,800 EUR 16. Marec 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 5,800 EUR 16. Marec 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 5,990 EUR 17. Marec 2021
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Inertný posypový materiál 96,257 EUR 10. August 2021
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Inertný posypový materiál 56,704 EUR 10. August 2021
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Inertný posypový materiál 68,003 EUR 10. August 2021
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 8,161 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 45,412 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 9,627 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 6,344 EUR 26. August 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 978,750 EUR 3. November 2021
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 646,588 EUR 3. November 2021
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Modernizácia ciest v okrese Humenné a Poprad 303,792 EUR 13. December 2021
Mesto Turzovka Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy Turzovka 231,725 EUR 20. December 2021
Obec Mojtín Realizácia miestnej komunikácie Gábrišovci 95,927 EUR 15. Február 2016
Obec Jankovce Jankovce-revitalizácia verejného priestranstva 74,966 EUR 12. Máj 2016
Slovenská správa ciest Bezpečnostné opatrenia na ceste I/59 v prieťahu obcou Uľanka. 113,807 EUR 13. Október 2014
Obec Raková Rekonštrukcia miestnej komunikácie MK 50 Raková - Fojstvo 71,837 EUR 16. Október 2014
Slovenská správa ciest I/61 Opatová - most 061 1,198,989 EUR 26. Október 2015
Mesto Poprad Rekonštrukcia MK ulica Hviezdoslavova v Poprade - doplňujúce práce 60,497 EUR 18. September 2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica Poltár - ochranné opatrenia na potoku Poltarica, r.km 3,0 5,0 SO.03 a SO.04 27,221 EUR 26. Jún 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesná cesta Lovce - Piesky - rekonštrukcia 145,556 EUR 9. Marec 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Nákup lomového kameniva pre organizačné zložky/závody SC ŽSK 63,765 EUR 28. Január 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Nákup lomového kameniva pre organizačné zložky/závody SC ŽSK 37,953 EUR 28. Január 2015
Obec Kameničany Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kameničany 90,962 EUR 5. Február 2016
Obec Dolný Lieskov Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Dolný Lieskov k.ú. Tŕstie 84,300 EUR 5. Február 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - 4.etapa 499,093 EUR 4. Máj 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - 4.etapa 302,936 EUR 4. Máj 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltová emulzia C65 B4. 6,812 EUR 30. September 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Špeciálne studené asfaltové zmesi. 2,421 EUR 31. Marec 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 84,593 EUR 12. Apríl 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 36,067 EUR 12. Apríl 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozoviek rýchlostných ciest v správe SSÚR 4 Košice. 868,447 EUR 31. December 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Špeciálne studené asfaltové zmesi. 1,936 EUR 31. December 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 75,731 EUR 9. Apríl 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 38,957 EUR 9. Apríl 2018
Mesto Poprad Výstavba cyklistických komunikácií Most D1 Matejovce - Poprad Západ ÚSEK "B"; MSÚ POPRAD - MOST UL. ŠPORTOVÁ 688,168 EUR 7. August 2018
Mesto Nitra Cyklistický chodník Nitra – Vráble I. a II. etapa 741,664 EUR 12. September 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Špeciálne studené asfaltové zmesi. 4,842 EUR 31. December 2018
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Prírodné hutné drvené kamenivo (NR - 2019) 6,990 EUR 10. Január 2019
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 5,098 EUR 22. Február 2019
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Drvené kamenivo 3,240 EUR 11. Január 2019
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 0-63 1,189 EUR 9. Máj 2019
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Rekonštrukcia cesty III/1155 Gbely - Smolinské, km 5,690 - 6,800 165,920 EUR 13. Október 2020
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo na zimný posyp 585,150 EUR 30. September 2019
Trnavská teplárenská, a.s. REKONŠTRUKCIA HV DN 600 Mikovíniho – Gen. Goliana, úsek sečná Š 1004 – Š 1046 a DN 700 Koniarekova - Nobelova, Úsek sekcˇná šachta Š 938 - Š 949 5,061,873 EUR 11. December 2019
Trnavská teplárenská, a.s. REKONŠTRUKCIA HV DN 600 Mikovíniho – Gen. Goliana, úsek sečná Š 1004 – Š 1046 a DN 700 Koniarekova - Nobelova, Úsek sekcˇná šachta Š 938 - Š 949 2,410,046 EUR 11. December 2019
Slovenská správa ciest Dopravné stavebné riešenie bývalého colného priestoru na ceste I/64 v Komárne. 453,849 EUR 29. Január 2019
Mesto Nitra Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie Nábrezie mládeže pri SPU) 1,069,545 EUR 18. Február 2020
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 15. Kamenivo na zimný posyp ciest 3,899 EUR 15. Október 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltová zmes na vyspravky výtlkov a opravu ciest 6,080 EUR 2. Marec 2020
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 3,100 EUR 16. Február 2021
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Súvislé opravy ciest na území Košického samosprávneho kraja 496,182 EUR 24. Júl 2020
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Rekonštrukcia cesty III/1131 Skalica - ul. Mýtna, Horská - Zlatnícka dolina, km 0,610 - 2,210 149,003 EUR 27. Júl 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba vozoviek v správe SSÚD 8 Liptovský Mikuláš a SSÚD 9 Mengusovce emulznými technológiami 421,543 EUR 31. December 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltová emulzia C65B4 9,984 EUR 6. Apríl 2017
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Drvené kamenivo 6,540 EUR 13. September 2017
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 14. Kamenivo na zimný posyp ciest 4,000 EUR 26. Január 2018
Obec Poluvsie Rekonštrukcia miestnej komunikácie 61,000 EUR 28. Január 2016
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia cesty Žiar nad Hronom-železničná stanica 84,190 EUR 10. Jún 2016
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 1,500 EUR 26. Júl 2016
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia ciest Vinica-Kamenné Kosihy, Dolné Strháre-Suché Brezovo 547,843 EUR 9. September 2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Vysprávkový kameň 9,750 EUR 28. November 2016
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Studená obaľovaná drva 1,450 EUR 24. Marec 2017
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky výspravkovou súpravou Turbo 5000 s dopravou 2,470 EUR 7. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 6,283 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 10,028 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 3,125 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 3,434 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 2,993 EUR 26. August 2019
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Katiónaktívna emulzia 193,524 EUR 9. Jún 2021
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 6. Kamenivo pre vysprávky tryskovou metódou 13,800 EUR 30. Jún 2021
Mesto Banská Štiavnica Rekonštrukcia a modernizácia atletického štadióna v Banskej Štiavnici. 411,617 EUR 23. August 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Zvolen 33,992,144 EUR 16. September 2021
Mesto Žilina Cyklotrasy v meste Žilina 119,703 EUR 24. September 2021
Mesto Žilina Cyklotrasy v meste Žilina 41,638 EUR 24. September 2021
Nitriansky samosprávny kraj „Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Topoľčany“_ 696,959 EUR 6. Október 2021
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021 6,202,458 EUR 28. Jún 2021
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 5,744 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 8,145 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 16,269 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 13,059 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 1,779 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 11,927 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 3,090 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 5,664 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 487 EUR 26. August 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy Prešovského samosprávneho kraja 423,563 EUR 16. Júl 2014
Obec Čičmany Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Čičmany. 42,008 EUR 12. Február 2016
Obec Miezgovce Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Miezgovce 60,429 EUR 12. Máj 2016
Mesto Nováky Miestna komunikácia Nováky - ulica Ernesta Ottu 102,200 EUR 3. Október 2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Rekonštrukcia hasičských staníc VO 01 5,416,960 EUR 3. September 2014
Žilinský samosprávny kraj Areálová komunikácia a prístupový chodník pre pacientov - Poliklinika v Námestove 40,247 EUR 18. September 2014
Mesto Poprad Úprava vnútrobloku Dominika Tatarku v Poprade 23,987 EUR 10. Júl 2014
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obnova povrchov vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji 29,500 EUR 11. September 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obnova povrchov vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji 45,200 EUR 11. September 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obnova povrchov vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji 38,490 EUR 11. September 2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Rekonštrukcia čerpacej stanice Čergov 2,033,325 EUR 5. Máj 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava diaľničného mosta ev. č. D2-073 cez potok Lakšár 345,003 EUR 10. Február 2015
Obec Malé Raškovce Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Malé Raškovce 65,443 EUR 29. Marec 2016
Obec Príbelce Rekonštrukcia miestných komunikácii v obci Príbelce 82,487 EUR 10. Marec 2016
Obec Tachty Oprava vozoviek miestnych komunikácií v obci Tachty 72,960 EUR 21. Január 2016
Obec Malá Čausa Rekonštrukcia miestnych komunikácií a záchytného parkoviska 70,958 EUR 25. Január 2016
Obec Prakovce Oprava MK v obci Prakovce 667,486 EUR 12. September 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozoviek rýchlostných ciest v správe SSÚR 4 Košice. 19,999 EUR 31. Marec 2016
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Terminál intermodálnej prepravy Lužianky 51,809,419 EUR 18. Júl 2016
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované 24,499 EUR 23. Jún 2014
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované 42,251 EUR 23. Jún 2014
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované 15,200 EUR 23. Jún 2014
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča 55,320,665 EUR 24. Jún 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba vozoviek dialníc a rýchlostných ciest - odstranovanie lokálnych porúch - výtlkov tryskovou metódou. 2,820 EUR 31. Marec 2015
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Modernizácia údržbovej základne - 2. etapa 7,945,617 EUR 3. November 2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Kanalizácia a ČOV Sereď 11,530,000 EUR 12. Jún 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky 2,070,680 EUR 31. December 2016
Mesto Púchov Ukončenie dopravnej infraštruktúry Dvory V., Púchov 101,666 EUR 16. Máj 2017
Obec Ladomerská Vieska Rekonštrukcia miestnej komunikácie Horný Ladomer 72,941 EUR 3. Júl 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest 3,380 EUR 31. Marec 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Obnova povrchových vlastností vozoviek nátermi 986,655 EUR 10. Júl 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Zosuv na ceste III/3635 Detrík - Malá Domaša 233,968 EUR 18. September 2018
Mesto Spišské Podhradie Spišský Jeruzalem, SO 06 ODSTAVNÁ A PARKOVACIA PLOCHA, SPIŠSKÁ KAPITULA 248,292 EUR 18. Apríl 2019
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2018 2,538,702 EUR 24. Október 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 1,863 EUR 18. August 2016
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 32,000 EUR 22. Marec 2019
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Studená asfaltová zmes 49,225 EUR 16. Január 2019
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm - prané, určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 15,300 EUR 22. Február 2019
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky výspravkovou súpravou Turbo 5000 s dopravou 1,900 EUR 13. Marec 2019
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Asfaltom obalená zmes Aco III. 64,050 EUR 6. Jún 2019
Univerzitná nemocnica Martin UNM – dostavba 6. pavilónu – II. etapa 2,473,229 EUR 13. August 2019
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Výstavba Detenčného ústavu Hronovce 17,678,615 EUR 18. Február 2020
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Kationaktívna asfaltová emulzia nemodifikovaná 23,250 EUR 10. Júl 2019
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky výspravkovou súpravou Turbo 5000 s dopravou 4,700 EUR 20. August 2019
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Inertný posypový materiál II. 35,532 EUR 27. Február 2020
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Kationaktívna asfaltová emulzia nemodifikovaná 9,475 EUR 6. Apríl 2020
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 2,577 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 3,010 EUR 26. August 2019
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Rekonštrukcie mostných objektov v Žilinskom kraji 58,523 EUR 23. Júl 2019
Hlavné mesto SR Bratislava Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy 8,721,841 EUR 4. Marec 2019
Hlavné mesto SR Bratislava Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy 3,858,015 EUR 4. Marec 2019
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Asfaltom obalená zmes ACo 39,599 EUR 10. August 2017
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltový betón : AC8 obrusný II ( LV (ŠAH) _2018 ) 15,500 EUR 5. Február 2018
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 6,000 EUR 8. Február 2018
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 8,623 EUR 22. Marec 2016
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obnova povrchu cesty III/2282 Zákamenné v km 0,000 - 3,000 129,883 EUR 10. Jún 2016
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Oprava ciest emulznými technológiami za studena 48,870 EUR 10. August 2016
Mesto Púchov Rozšírenie spevnených plôch 1,169 EUR 10. November 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltová zmes aplikovaná za studena 4,384 EUR 16. Február 2017
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 16,250 EUR 24. Marec 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltová emulzia C65B4 9,744 EUR 28. Marec 2018
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Kationaktívna asfaltová emulzia 27,700 EUR 16. August 2018
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltový betón : AC8 obrusný II ; AC11 obrusný II ; AC16 ložný II ( KN_2021 ) 15,500 EUR 26. Február 2021
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 12. Kamenivo na posyp ciest 6,800 EUR 26. Február 2021
Hlavné mesto SR Bratislava Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy 4,435,764 EUR 4. Marec 2019
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Kationaktívna asfaltová emulzia nemodifikovaná 17,500 EUR 16. Marec 2021
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klatovského ramena z Váhu, II. etapa, 1. časť a III. etapa 5,648,900 EUR 30. Apríl 2021
Mesto Žilina Asfaltovacie práce – oprava miestnych komunikácií, chodníkov a ihrísk 458,333 EUR 28. Máj 2021
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou TURBO a PATCHMATIC s dopravou 3,198 EUR 2. Jún 2021
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky výspravkovou súpravou Turbo 5000 s dopravou 10,070 EUR 18. Jún 2021
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 2,797 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 1,301 EUR 26. August 2019
Obec Kúty "Miestna komunikácia a chodník Sasinkova ulica, Kúty” 257,541 EUR 2. August 2021
Banskobystrický samosprávny kraj Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce. 524,269 EUR 19. Júl 2021
Obec Záskalie Rekonštrukcia miestnych komunikácii Záskalie 83,400 EUR 15. Február 2016
Slovenská správa ciest I/64, Porubka, Rajecké Teplice -obnova adhézie krytu vozovky. 98,950 EUR 1. Október 2014
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy Prešovského samosprávneho kraja - II. ETAPA 571,977 EUR 20. September 2014
Mesto Partizánske Rekonštrukcia miestnej komunikácie Malá okružná v Partizánskom - I.etapa 182,666 EUR 15. Júl 2014
Mesto Partizánske Rekonštrukcia miestnej komunikácie Veľká okružná v Partizánskom - I.etapa 95,034 EUR 15. Júl 2014
Mesto Púchov REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE LICHARDOVA ULICA, PÚCHOV 176,000 EUR 17. Jún 2014
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK 431,757 EUR 31. Júl 2015
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK 551,545 EUR 31. Júl 2015
Slovenská správa ciest I/68 Haniska križovatka 1,581,664 EUR 22. Jún 2015
Trenčianske kúpele, s. r. o. Rekonštrukcia hotela KRYM – stavebné práce 1,975,877 EUR 28. November 2014
Obec Lovinobaňa Rekonštrukcia chodníka, kanalizácie a prípojok v obci Lovinobaňa 40,685 EUR 28. August 2014
Mesto Snina Rekonštrukcia miestnych komunikácií na území mesta Snina 777,667 EUR 19. September 2016
MH Invest II, s.r.o. Zmena dopravy v priemyselnom parku Prievidza 5,827,540 EUR 14. Marec 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba vozoviek dialníc a rýchlostných ciest - odstranovanie lokálnych porúch - výtlkov tryskovou metódou. 9,870 EUR 30. September 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba vozoviek dialníc a rýchlostných ciest - odstranovanie lokálnych porúch - výtlkov tryskovou metódou. 4,230 EUR 30. September 2014
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s. 12,591,895 EUR 25. August 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozoviek rýchlostných ciest v správe SSÚR 4 Košice. 337,305 EUR 30. September 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky 24,165 EUR 30. September 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Kationaktívna asfaltová emulzia 67,960 EUR 6. Júl 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Kationaktívna asfaltová emulzia 92,131 EUR 6. Júl 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Kationaktívna asfaltová emulzia 114,936 EUR 6. Júl 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Kationaktívna asfaltová emulzia 143,370 EUR 6. Júl 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Kationaktívna asfaltová emulzia 113,976 EUR 6. Júl 2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik VD Kráľová – rekonštrukcia pravostrannej hrádze 8,956,944 EUR 5. Máj 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky 5,509 EUR 30. September 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 5,576,536 EUR 18. August 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozoviek rýchlostných ciest v správe SSÚR 4 Košice. 6,001,263 EUR 8. August 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec 239,112,849 EUR 23. November 2016
Obec Balog nad Ipľom Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Balog nad Ipľom 119,137 EUR 30. Jún 2017
Správa ciest Košického samosprávneho kraja „Odstránenie havarijného stavu mosta II/547 020 Ružín – rekonštrukcia“ 1,376,000 EUR 26. Jún 2017
Mesto Žilina Výstavba a rekonštrukcia povrchov chodníkov v meste Žilina – Staré mesto, Malá Praha, Bôrik 620,776 EUR 4. August 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Špeciálne studené asfaltové zmesi. 9,341 EUR 31. Marec 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 33,594 EUR 18. August 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na nákladné vozidlo) 40,000 EUR 27. Apríl 2018
Mesto Púchov REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE ULICA KUKUČÍNOVA, PÚCHOV - HORNÉ KOČKOVCE 139,916 EUR 16. Júl 2018
Mesto Turzovka Dopravné prepojenie MK v meste Turzovka 442,638 EUR 30. Júl 2018
Trenčiansky samosprávny kraj Rekonštrukcia a opravy vybraných úsekov ciest a mostov v správe SC TSK 1,351,507 EUR 31. Júl 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest II. a III. triedy, 2. etapa 93,684 EUR 8. August 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 6,514 EUR 18. August 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami 21,488,913 EUR 12. November 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Protipovodňová podzemná tesniaca stena ĽSOH Malého Dunaja v km 5,600 - 11,000; stavebné práce 5,451,894 EUR 12. December 2018
Obec Sečovská Polianka Stavebné úpravy a udržiavacie práce miestnej komunikácie na Veternej ulici v obci Sečovská Polianka 297,983 EUR 15. Marec 2019
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Inertný posypový materiál 196,000 EUR 17. Január 2019
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Studená obaľovaná drva 1,790 EUR 1. Marec 2019
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Drvené kamenivo 4,000 EUR 2. Apríl 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 47,248 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 59,620 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 136,486 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 76,632 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 80,155 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 112,736 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 54,457 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 96,600 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 125,800 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 5,450 EUR 26. August 2019
Mesto Turzovka Rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka. 987,190 EUR 6. September 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 4,176 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 1,655 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 8,993 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 8,159 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 4,804 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 14,198 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 557 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 2,557 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 15,657 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 496 EUR 26. August 2019
Správa ciest Košického samosprávneho kraja OPRAVY CIEST PENETRAČNÝM MAKADAMOM, SÚVISLÁ ÚDRŽBA VOZOVIEK EMULZNÝMI TECHNOLÓGIAMI ZA STUDENA A REALIZÁCIA SPOJOVACIEHO POSTREKU 625,855 EUR 21. Február 2020
Správa ciest Košického samosprávneho kraja OPRAVY CIEST PENETRAČNÝM MAKADAMOM, SÚVISLÁ ÚDRŽBA VOZOVIEK EMULZNÝMI TECHNOLÓGIAMI ZA STUDENA A REALIZÁCIA SPOJOVACIEHO POSTREKU 464,627 EUR 21. Február 2020
Správa ciest Košického samosprávneho kraja OPRAVY CIEST PENETRAČNÝM MAKADAMOM, SÚVISLÁ ÚDRŽBA VOZOVIEK EMULZNÝMI TECHNOLÓGIAMI ZA STUDENA A REALIZÁCIA SPOJOVACIEHO POSTREKU 288,267 EUR 21. Február 2020
Správa ciest Košického samosprávneho kraja OPRAVY CIEST PENETRAČNÝM MAKADAMOM, SÚVISLÁ ÚDRŽBA VOZOVIEK EMULZNÝMI TECHNOLÓGIAMI ZA STUDENA A REALIZÁCIA SPOJOVACIEHO POSTREKU 445,830 EUR 21. Február 2020
Správa ciest Košického samosprávneho kraja OPRAVY CIEST PENETRAČNÝM MAKADAMOM, SÚVISLÁ ÚDRŽBA VOZOVIEK EMULZNÝMI TECHNOLÓGIAMI ZA STUDENA A REALIZÁCIA SPOJOVACIEHO POSTREKU 573,640 EUR 21. Február 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna 232,146,454 EUR 13. Február 2020
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Kationaktívna asfaltová emulzia 5,445 EUR 30. September 2019
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Kationaktívna asfaltová emulzia nemodifikovaná 11,875 EUR 23. August 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva pre 12 2,490 EUR 28. Február 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest 130 EUR 31. Marec 2020
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky výspravkovou súpravou Turbo 5000 s dopravou 3,800 EUR 28. Apríl 2020
Žilinský samosprávny kraj Mostný objekt ev. č. 487-063 570,232 EUR 16. Apríl 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 20,125 EUR 18. August 2016
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina 323,373,002 EUR 12. November 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba vozoviek v správe SSÚR 6 Čadca a SSÚD 6 Martin emulznými technológiami 439,600 EUR 7. December 2020
Slovenská správa ciest Zvyšovanie pasívnej bezpečnoosti na cestách I.tried v správe Slovenskej správy ciest 7,045,528 EUR 18. August 2020
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 5,327 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 3,658 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 2,653 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 3,836 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 5,975 EUR 26. August 2019
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Zosilnenie povrchu ciest v okrese Bytča (k.ú. Veľké Rovné - 1 úsek) 26,815 EUR 11. Júl 2017
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Zosilnenie povrchu ciest v okrese Žilina (2 časti, 1. časť k.ú. Mojš - 1 úsek; 2. časť k.ú. Varín - 3 úseky) 65,976 EUR 11. Júl 2017
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Inertný posypový materiál 28,844 EUR 7. September 2017
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Vysprávkový kameň 7,799 EUR 8. Február 2018
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 3,085 EUR 11. Marec 2016
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia cesty Tomášovce - Halíč 200,000 EUR 17. Jún 2016
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Drvené kamenivo 6,639 EUR 13. September 2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Oprava komunikácie pri zastávke na SNP,Považská Bystrica a oprava komunikácie pri zastávke pri Priemyselnej škole,Považská Bystrica 12,671 EUR 29. September 2016
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 9,600 EUR 14. Február 2017
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 6,470 EUR 15. Február 2017
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Studená obaľovaná drva 1,350 EUR 9. Marec 2017
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 18. Kamenivo na zimný posyp ciest 4,700 EUR 27. Apríl 2018
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 1,800 EUR 20. Júl 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Špeciálne studené asfaltové zmesi. 8,231 EUR 31. Marec 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest 390 EUR 30. Jún 2019
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Rekonštrukcia mostných objektov 895,702 EUR 26. Júl 2021
Banskobystrický samosprávny kraj Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce. 24,929 EUR 19. Júl 2021
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Rekonštrukcia atletického štadióna UMB, Tajovského ul. 57, Banská Bystrica 878,159 EUR 17. September 2021
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus 380,265 EUR 11. Október 2021
Obec Mojtín Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejného priestranstva v obci Mojtín 74,418 EUR 15. Apríl 2016
Mesto Poprad Rekonštrukcia MK ul. Smetanova Poprad - Matejovce 130,822 EUR 4. September 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava mosta ev.č. 11-232 nad traťou ŽSR, Brodno 124,111 EUR 28. November 2014
Obec Chrámec Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Chrámec 85,882 EUR 3. Február 2016
Mesto Partizánske Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Pekárenská, Partizánske 191,899 EUR 30. September 2016
Banskobystrický samosprávny kraj Most na ceste II/527 ev.č.527-013 Záhorce 114,733 EUR 16. Máj 2016
Mesto Partizánske Návrh uspoiadania autobusových zastávok a priechodu pre chodcov na ul. Mostovej a Nitrianskej v Partizánskom 37,682 EUR 8. September 2014
Mesto Partizánske Návrh uspoiadania autobusových zastávok a priechodu pre chodcov na ul. Mostovej a Nitrianskej v Partizánskom 44,496 EUR 8. September 2014
Mesto Partizánske Návrh uspoiadania autobusových zastávok a priechodu pre chodcov na ul. Mostovej a Nitrianskej v Partizánskom 36,159 EUR 8. September 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Výmena tesnenia pozdĺžnych pracovných škár cemento-betónového krytu vozovky tunela Branisko 90,450 EUR 16. September 2014
ARGIM, spol. s r.o. Zvýšenie energetickej efektívnosti prevádzky výrobného objektu spoločnosti ARGIM, spol. s r.o. 570,881 EUR 5. Máj 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesná cesta Dlhá úboč - rekonštrukcia 488,907 EUR 20. Marec 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vytvorenie odstavných plôch - podjazd Lučivná. 103,308 EUR 4. Február 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Obnova povrchových vlastností vozoviek nátermi 245,460 EUR 1. September 2014
Mesto Partizánske Rekonštrukcia miestnych komunikácií ul. Námestie SNP a 1. mája, Partizánske - 1. etapa 194,189 EUR 10. August 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky. 32,752 EUR 30. Jún 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. R1 Vlčkovce - Križovany nad Dudváhom, protihlukové opatrenia 2,189,348 EUR 15. Január 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 379 EUR 12. Január 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 576 EUR 11. Január 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za II Q. 2015 4,428 EUR 30. Apríl 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za II Q. 2015 1,161 EUR 6. Apríl 2015
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Vybudovanie špecializovaných pracovísk pre Univerzitný park v objekte TÚ LF UPJŠ v Košiciach, Tr. SNP 1, Košice 7,685,000 EUR 26. Marec 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za IV. Q. 2014 6,733 EUR 10. Október 2014
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 4,269 EUR 14. Október 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 7,051 EUR 13. Október 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba vozoviek diaľnic a rýchlostných komunikácií odstraňovaním porúch – výtlkov tryskovou technológiou 88,200 EUR 20. Marec 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba vozoviek diaľnic a rýchlostných komunikácií odstraňovaním porúch – výtlkov tryskovou technológiou 49,000 EUR 20. Marec 2017
Mesto Handlová Oprava mestských komunikácií v Handlovej 1,148,388 EUR 10. Apríl 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Oprava a rekonštrukcia teoretických ústavov JLF UK Martin - II.etapa 559,943 EUR 27. Jún 2017
Obec Strelníky Revitalizácia centra obce Strelníky 58,194 EUR 28. Jún 2017
Mestské lesy Jelšava, s.r.o. Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry – Mestské lesy Jelšava, s.r.o. 707,458 EUR 21. Júl 2017
Mesto Stropkov Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Stropkov 286,378 EUR 31. Júl 2017
Mesto Vranov nad Topľou Oprava komunikácií a chodníkov na území mesta Vranov nad Topľou 199,881 EUR 2. August 2017
Obec Ľubica Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Ľubica 279,489 EUR 15. Marec 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 26,803 EUR 18. August 2016
Obec Veľké Dvorníky Budovanie novej cyklistickej komunikácie a cyklokoridoru na existujúcej miestnej komunikácii v obci Veľké Dvorníky 288,404 EUR 26. Júl 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 7,497 EUR 18. August 2016
Mesto Humenné Rekonštrukcia ciest a chodníkov v meste Humenné 655,938 EUR 5. Október 2018
Slovenská správa ciest REkonštrukcia mostov ciest I. triedy II. fáza v Nitrianskom a Trnavskom kraji 8,871,275 EUR 20. Február 2019
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Kamenivo na zimný posyp ciest 18,990 EUR 26. Október 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Odstránenie havarijných stavov ciest II. a III. triedy, Poprad, Svidník 338,198 EUR 1. Júl 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Odstránenie havarijných stavov ciest II. a III. triedy, Poprad, Svidník 295,675 EUR 1. Júl 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest 390 EUR 30. September 2019
Slovenská správa ciest I/64 Ivanka pri Nitre - oprava cesty 195,354 EUR 8. November 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Špeciálne studené asfaltové zmesi. 5,649 EUR 31. December 2019
Zvolenská teplárenská, a.s. Zmena média v parných rozvodoch 6,584,999 EUR 9. Marec 2020
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou Turbo 5000. 3,899 EUR 9. August 2019
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Kationaktívna asfaltová emulzia 33,750 EUR 9. August 2019
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Inertný posypový materiál III. 83,986 EUR 27. Február 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 4,986 EUR 7. November 2020
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Katiónaktívna asfaltová emulzia 213,530 EUR 24. Jún 2020
Hlavné mesto SR Bratislava Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy 520,042 EUR 4. Marec 2019
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020 5,099,996 EUR 3. August 2020
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Inertný posypový materiál 17,699 EUR 7. September 2017
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Zosilnenie povrchu cesty v okrese Kysucké Nové Mesto (1. časť: k.ú. Oškerda - 1 úsek) 26,898 EUR 10. Október 2017
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltový betón : AC8 obrusný II ; AC11 obrusný II ( LV_2018 ) 56,999 EUR 5. Február 2018
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Drvené kamenivo 2,399 EUR 21. Apríl 2016
Obec Raková Dodávka drveného kameniva - oprava a rozšírenie siete chodníkov 3,283 EUR 11. Máj 2016
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obnova povrchu cesty III/2189 Háj v km 0,000 - 0,226 17,600 EUR 24. Jún 2016
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou Turbo 5000. 4,050 EUR 1. Júl 2016
Správa ciest Košického samosprávneho kraja II. Kationaktívna asfaltová emulzia 67,170 EUR 13. September 2016
Mesto Púchov Rozšírenie spevnených plôch 0 EUR 4. Október 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltová zmes na vyspravky výtlkov a opravu ciest 3,500 EUR 24. Október 2016
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 3,139 EUR 14. Február 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltová zmes na vyspravky výtlkov a opravu ciest 8,200 EUR 15. Marec 2017
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou Turbo 5000. 1,699 EUR 13. Apríl 2018
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou Turbo 5000. 3,900 EUR 9. August 2018
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Kationaktívna asfaltová emulzia nemodifikovaná 23,400 EUR 10. August 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 94,907 EUR 8. Apríl 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 29,448 EUR 2. Apríl 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 16,732 EUR 30. Jún 2016
Obec Poruba Vodozádržné opatrenia v obci Poruba - stavebné práce 994,786 EUR 7. Apríl 2021
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Kationaktívna asfaltová emulzia nemodifikovaná 11,400 EUR 1. Apríl 2021
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 31,500 EUR 16. Apríl 2021
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Kationaktívna asfaltová emulzia 15,390 EUR 12. Máj 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Jarovce v zmysle zmluvných podmienok FIDIC "žltá kniha" 2,097,363 EUR 28. Júl 2021
Mesto Nemšová Revitalizácia centrálnej mestskej zóny – SO 200, SO 203 139,495 EUR 14. September 2021
Hlavné mesto SR Bratislava Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy 2,311,291 EUR 4. Marec 2019
Obecný podnik lesov, spol. s r.o. Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry – Obecný podnik lesov, spol. s r.o. 452,427 EUR 12. Február 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Modernizácia ciest - eliminácia bezpečnostných rizík 694,754 EUR 4. Máj 2016
Slovenská správa ciest Vysprávky vozoviek dýzovou metódou na cestách I.triedy 427,500 EUR 16. Október 2014
Slovenská správa ciest Vysprávky vozoviek dýzovou metódou na cestách I.triedy 1,094,400 EUR 4. November 2014
Slovenská správa ciest Vysprávky vozoviek dýzovou metódou na cestách I.triedy 1,371,120 EUR 30. Október 2014
Mesto Žilina Rekonštrukcia krytu na ulici Záchrastie - Bytčica a rekonštrukcia asfaltového krytu na ihriskách sídlisk v Žiline 58,614 EUR 14. August 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Súvislá údržba vozoviek v správe SSÚR 4 Košice emulznými technológiami. 331,000 EUR 8. Október 2015
Obec Trenčianska Turná Dostavba Ul. Oslobodenia, Trenčianska Turná. 45,265 EUR 30. Júl 2015
Obec Lovinobaňa Oprava miestnej komunikácie – ulica Mierová 57,000 EUR 24. August 2015
Obec Párnica Výstavba parkoviska a rekonštrukcia cesty v obci Párnica. 91,398 EUR 5. Február 2016
Obec Kotrčiná Lúčka Rekonštrukcia miestnych komunikácií 67,374 EUR 4. Február 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK po zimnej údržbe ciest v roku 2016 301,926 EUR 9. August 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK po zimnej údržbe ciest v roku 2016 168,985 EUR 9. August 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK po zimnej údržbe ciest v roku 2016 182,628 EUR 9. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kontrolné skúšky zemín, betónov, vozovky 100,000 EUR 22. August 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Svätý Ján 5,979,708 EUR 2. Apríl 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Diaľnica D1 Trnava - Križovatka Lúka (D1 v km 49,500 - 95,450) - Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách. 24,499,542 EUR 18. December 2014
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Dostavba budovy VÚSCH, a.s. 5,595,000 EUR 25. Február 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky 9,157,500 EUR 30. September 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltová emulzia C65 B4. 2,180 EUR 30. Jún 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba vozoviek dialníc a rýchlostných ciest - odstranovanie lokálnych porúch - výtlkov tryskovou metódou. 12,829 EUR 30. Jún 2015
Slovenská správa ciest Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Trenčianskom kraji 34,789,202 EUR 13. Február 2015
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 13,758 EUR 1. Júl 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 4,838 EUR 3. August 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 4,605 EUR 19. September 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 9,826 EUR 1. August 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 1,734 EUR 6. September 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest 975 EUR 31. December 2016
Mesto Nováky Rekonstrukcia ulice Kukučínovej 86,899 EUR 1. Jún 2017
Obec Nevidzany REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 50,100 EUR 26. Jún 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK 298,112 EUR 14. Júl 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 13,831 EUR 18. August 2016
Mesto Kežmarok Prestavba mosta cez potok Ľubica – Mesto Kežmarok 276,171 EUR 14. September 2017
Trenčiansky samosprávny kraj Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK 2,462,475 EUR 19. September 2017
Trenčiansky samosprávny kraj Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK 3,073,195 EUR 31. Júl 2017
Slovenská správa ciest I/18 Hôrka - Jánovce 1,356,927 EUR 27. September 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 35,638 EUR 18. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 31,595 EUR 18. August 2016
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Realizácia technického vybavenia pre zabezpečenie priestorov Slovensjkej národnej galérie 1,036,700 EUR 9. Apríl 2018
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 19. Kamenivo na zimný posyp ciest 41,500 EUR 3. Október 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Špeciálne studené asfaltové zmesi. 581 EUR 30. September 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozoviek rýchlostných ciest v správe SSÚR 4 Košice. 494,206 EUR 31. December 2018
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky výspravkovou súpravou Turbo 5000 s dopravou 10,000 EUR 29. Marec 2019
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Kationaktívna asfaltová emulzia nemodifikovaná 9,175 EUR 11. Apríl 2019
Prešovský samosprávny kraj Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji 2,370,297 EUR 19. Jún 2019
Prešovský samosprávny kraj Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji 2,505,337 EUR 19. Jún 2019
Prešovský samosprávny kraj Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji 3,108,320 EUR 19. Jún 2019
Prešovský samosprávny kraj Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji 2,115,986 EUR 27. Jún 2019
Prešovský samosprávny kraj Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji 1,238,044 EUR 27. Jún 2019
Hlavné mesto SR Bratislava Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy 35,941 EUR 4. Marec 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 8,535 EUR 18. August 2016
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 9. Kamenivo na zimný posyp ciest 9,825 EUR 11. Október 2019
Obec Čierny Balog Most pri kostole Čierny Balog - Dobroč_2 229,358 EUR 6. Máj 2020
Mesto Zvolen Cyklistický chodník námestie SNP – sídlisko Zlatý Potok – Etapa 2 241,666 EUR 21. December 2020
Obec Trenčianska Teplá Na kole blíže k lázním - cyklistický chodník v Trenčianskej Teplej 317,640 EUR 30. September 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba vozoviek v správe SSÚD 8 Liptovský Mikuláš a SSÚD 9 Mengusovce emulznými technológiami 460,073 EUR 31. December 2020
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. Inertný posypový materiál - drvené kamenivo frakcie 2/4 mm 274 EUR 16. Október 2017
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Kationaktívna asfaltová emulzia 138,095 EUR 18. Apríl 2016
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. Inertný posypový materiál - drvené kamenivo frakcie 2/4 mm 560 EUR 25. Október 2016
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou Turbo 5000. 2,250 EUR 20. Marec 2017
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Asfaltová zmes obaľovaná za tepla 18,550 EUR 21. Marec 2017
Obec Raková Dodávka drveného kameniva - oprava a rozšírenie siete chodníkov 14,374 EUR 24. Marec 2017
Mesto Hriňová Dodanie štrku 7,800 EUR 31. Marec 2017
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Inertný posypový materiál 148,237 EUR 12. Marec 2018
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Drvené kamenivo 1,680 EUR 14. August 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok - Kežmarok, zlepšenie dopravnej mobility v okresoch Kežmarok a Levoča 968,387 EUR 3. Marec 2021
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Kationaktívna asfaltová emulzia nemodifikovaná 8,475 EUR 28. Júl 2021
Hlavné mesto SR Bratislava Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy 1,280,766 EUR 4. Marec 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava mosta ev.č. R1 – 178 Badín 397,836 EUR 12. August 2021
Obec Oščadnica Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Oščadnica 2021 258,469 EUR 27. September 2021
Trenčiansky samosprávny kraj Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre: 1. etapa Partizánske - Šimonovany 859,856 EUR 22. November 2021
Obec Nevidzany Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov Nevidzany 1. Etapa“ 55,763 EUR 19. Február 2016
Obec Dražice Oprava miestnej komunikácie a výstavba chodníka v obci Dražice 59,980 EUR 10. Február 2016
Mesto Svit Rekonštrukcia cesty a chodníka, Ul. kpt. Nálepku, Svit 249,166 EUR 4. August 2014
Mesto Považská Bystrica Rekonštrukcia ulice Mládežníckej, Považská Bystrica 117,448 EUR 15. Júl 2014
Obec Závod Zhotovenie miestnych komunikácií v obci Závod 56,092 EUR 29. Júl 2015
Obec Zemianske Kostoľany Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Boženy Němcovej Zemianske Kostoľany 46,754 EUR 3. Júl 2015
Obec Brieštie Rekonštrukcia krytu miestnej komunikácie 50,702 EUR 29. Marec 2016
Obec Hrušov Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v katastri obce Hrušov 999,471 EUR 14. Marec 2016
Obec Štrba Oprava hlavnej prístupovej komunikácie na Štrbskom Plese 351,820 EUR 29. Júl 2016
Správa mestských komunikácií Poprad Oprava asfaltových krytov na mestských komunikáciách a chodníkoch v meste Poprad 124,695 EUR 2. August 2016
Mesto Spišská Nová Ves Parkovisko sídlisko Mier - Bezručova ulica, Spišská Nová Ves 124,583 EUR 7. Október 2016
Obec Chanava Poľné cesty - Chanava 1,523,618 EUR 12. Október 2015
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenova zmes obaľovaná za tepla 254,160 EUR 10. Jún 2015
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenova zmes obaľovaná za tepla 174,043 EUR 10. Jún 2015
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenova zmes obaľovaná za tepla 321,049 EUR 10. Jún 2015
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenova zmes obaľovaná za tepla 176,520 EUR 10. Jún 2015
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenova zmes obaľovaná za tepla 110,400 EUR 10. Jún 2015
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenova zmes obaľovaná za tepla 110,400 EUR 10. Jún 2015
Mesto Prešov Cyklochodník ul. Bajkalská – konečná zast. MHD na sídl. III. 119,731 EUR 29. December 2016
Obec Vaďovce Rekonštrukcia chodníkov pri ceste III/5818 Vaďovce 85,127 EUR 27. Jún 2017
Obec Peder Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Peder 62,761 EUR 30. Jún 2017
Mesto Detva Cyklocesta mesta Detva - cesta do a zo zamestnania 339,370 EUR 26. Jún 2018
Mesto Košice Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií, stavebný objekt SO 104-00 Cesta III/3404 Myslavská cesta 883,132 EUR 20. Júl 2018
Mestská časť Bratislava - Ružinov Rekonštrukcia vozovkových vrstiev komunikácií rok 2018 638,000 EUR 22. Jún 2018
Nemocnica svätého Michala, a. s. STAVEBNÉ ÚPRAVY ČASTI 4.NP PRE LÔŽKOVÚ JEDNOTKU 874,448 EUR 4. Apríl 2019
Košický samosprávny kraj Stavby na cestách KSK – C3 Stavebné úpravy ciest v okrese Spišská Nová Ves, Gelnica a Rožňava – III/3226 Letanovce – stavebná úprava cesty 658,706 EUR 3. Jún 2019
Košický samosprávny kraj Stavebné práce projektu ID - R008 II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou – Jasov – Košice 1,901,293 EUR 20. November 2020
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 74,550 EUR 3. Apríl 2019
Košický samosprávny kraj Stavby na cestách KSK – C2 Stavebné úpravy ciest v okrese Košice – okolie: „III/3315 Gomboš – Perín – stavebná úprava cesty“ 389,692 EUR 10. Jún 2020
Košický samosprávny kraj Stavebné úpravy mostov – SNV, GL časť: „202-00, 549-003 most cez potok Úhorná pred obcou Smolník“ 277,854 EUR 10. Jún 2020
Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa Inertný posypový materiál - drvené kamenivo frakcie 4/8 mm, 8/11 mm alebo ekvivalent 24,925 EUR 19. Február 2021
Obec Kočovce Miestna komunikácia 83,750 EUR 7. Október 2016
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Materiál na aplikáciu postrekových technológií - kationaktívna asfaltová emulzia 189,500 EUR 13. Apríl 2018
Mestská časť Bratislava - Ružinov Stavebné opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy 5,000,000 EUR 23. Jún 2021
Mesto Kysucké Nové Mesto Komunikácia Dúbie - Hurbanova 179,778 EUR 18. Október 2021
Obec Svinia Svinia - miestna komunikácia, ul. Slnečná. 159,863 EUR 3. November 2014
Mesto Poltár Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Fučíkova ulica Poltár 111,849 EUR 4. Jún 2014
Obec Ľuboreč Rekonštrukcia miestnych komunikácií Ľuboreč . 78,978 EUR 19. Február 2016
Mesto Detva Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Kpt. Nálepku,Detva 152,866 EUR 16. September 2014
Mesto Košice Košice, stavebné úpravy chodníkov/zjazdných chodníkov 694,024 EUR 20. August 2014
MH Invest, s.r.o. Priemyselný park Vígľaš - technická infraštruktúra 2,262,249 EUR 7. Október 2015
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Drienov, Šarišské Bohdanovce, Nová Polhora - kanalizácia a ČOV 17,400,357 EUR 28. September 2016
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Materiály na aplikáciu postrekových technológií a vysprávky vozoviek 816,612 EUR 5. Jún 2015
Obec Králiky Revitalizácia verejného priestranstva v obci Králiky 67,821 EUR 18. August 2017
Mesto Fiľakovo Novostavba tržnice Mesta Fiľakovo 620,542 EUR 1. Jún 2018
Mesto Fiľakovo Rekonštrukcia miestnych komunikácií 176,785 EUR 13. Júl 2018
Žilinská teplárenská, a.s. Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné. 6,398,016 EUR 5. Marec 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Katiónaktívna asfaltová emulzia 203,500 EUR 17. Júl 2019
Mesto Trenčín Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v Meste Trenčín 44,372 EUR 18. September 2020
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Inertný posypový materiál 154,575 EUR 31. Október 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Inertný posypový materiál 466,700 EUR 31. Október 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Inertný posypový materiál 154,700 EUR 31. Október 2019
Mesto Prievidza Zvýšenie atraktivity VOD v Prievidzi zavedením moderných dopravných informačných systémov a rekonštrukciou autobusovej stanice a záchytného parkoviska 510,765 EUR 20. Február 2020
Mesto Prievidza Zvýšenie atraktivity VOD v Prievidzi zavedením moderných dopravných informačných systémov a rekonštrukciou autobusovej stanice a záchytného parkoviska 283,184 EUR 20. Február 2020
Košický samosprávny kraj Sanácia zosuvu na ceste II/554 Trhovište 83,513 EUR 21. Máj 2020
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 0-4 a 4-8 (andezit) 6,499 EUR 11. December 2020
Košický samosprávny kraj Stavby na cestách KSK – C3 Stavebné úpravy ciest v okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica a Rožňava – III/3244 Spišská Nová Ves – stavebná úprava cesty 258,330 EUR 11. December 2020
Technické služby mesta Levoča Asfaltová zmes obaľovaná za tepla 17,400 EUR 7. Apríl 2017
Obec Licince Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Licince 284,892 EUR 11. Máj 2021
Mesto Spišská Nová Ves Dopravné prepojenie ulice Starosaská s okružnou križovatkou pri OC Neo zóna 397,472 EUR 15. December 2021
Regionálne cesty Bratislava a.s. Operatívne zalievanie škár a trhlín na cestách II. a III. triedy v správe Regionálnych ciest Bratislava a.s. 228,480 EUR 3. September 2014
Mesto Prievidza Oprava miestnych komunikácií na území mesta Prievidza 1,258,795 EUR 20. August 2014
Mestská časť Bratislava - Ružinov Rekonštrukcia vozovkových vrstiev komunikácií a pešieho chodníka v MČ Bratislava – Ružinov rok 2014 158,699 EUR 8. September 2014
SLOVAK MAK, s.r.o. Modernizácia výrobných priestorov, skladov a technológia pre SLOVAK MAK, s.r.o. 696,888 EUR 31. Júl 2014
Mesto Dolný Kubín Oprava miestnej komunikácie na ul. Aleja Slobody - I. etapa 44,591 EUR 20. November 2015
Košický samosprávny kraj Práce naviac v rámci projektu: DSS RAMIREZ - Domov sociálnych služieb Rakovec. 78,757 EUR 21. Máj 2015
MALES, s.r.o. Rekonštrukcia lesnej cesty KALIŠTE, k.ú. Nová Lehota. 1,759,779 EUR 9. Február 2016
Obec Slopná Rekonštrukcia miestnej komunikácie Slopná 89,217 EUR 5. Február 2016
Mesto Dolný Kubín Oprava miestnej komunikácie na ul. Aleja slobody - I. etapa v Dolnom Kubíne 145,246 EUR 8. September 2015
Obec Fiľakovské Kováče Rekonštrukcia chodníka a miestnej komunikácie 91,799 EUR 2. Marec 2016
Obec Hrušov Rekonštrukcia extravilánovej miestnej komunikácie - Čierťaže v k.ú. obce Hrušov 95,319 EUR 26. Jún 2017
Mesto Trenčín Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste Trenčín 3,900,000 EUR 11. Júl 2017
Mesto Košice Košice, rekonštrukcia pozemných komunikácií – stavebný objekt SO 103-00 Klimkovičova 266,300 EUR 13. Október 2017
Obec Čierne Stavba cezhraničného komunikačného spojenia Jaworzynka - Čierne - Skalité - 2. etapa 720,031 EUR 16. Január 2018
Mesto Prievidza Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza 1,285,216 EUR 9. Júl 2018
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Preventívno - ambulantné a diagnostické centrum SÚSCCH a.s. 7,467,955 EUR 11. Marec 2019
Košický samosprávny kraj CESTA III/3404 VYŠNÝ KLÁTOV, ZOSUV SVAHU - OKR. KS 112,525 EUR 15. Máj 2019
Technické služby mesta Levoča Asfaltová zmes obaľovaná za tepla 17,100 EUR 25. Február 2020
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Katiónaktívna asfaltová emulzia 58,818 EUR 17. Júl 2019
Obec Nemce Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Nemce 171,942 EUR 8. Júl 2020
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Katiónaktívna asfaltová emulzia 55,300 EUR 17. Júl 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Katiónaktívna asfaltová emulzia 80,319 EUR 17. Júl 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 4,434 EUR 15. Február 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Katiónaktívna asfaltová emulzia 16,912 EUR 17. Júl 2019
Mestská časť Bratislava - Ružinov Rekonštrukcia vozovkovej vrstvy komunikácie Pavlovova 73,947 EUR 19. August 2016
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Inertný posypový materiál na posyp ciest-kamenná drvina I. 42,500 EUR 12. Október 2016
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. Drvené kamenivo 2,392 EUR 13. Október 2016
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 64,137 EUR 3. Apríl 2019
Technické služby mesta Levoča Asfaltová zmes obaľovaná za tepla 16,800 EUR 4. Marec 2021
Mesto Krupina Rekonštrukcia atletického oválu - Krupina 417,180 EUR 30. Júl 2021
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 66,788 EUR 3. Apríl 2019
Mesto Dubnica nad Váhom Cyklotrasa, úsek Dubnica nad Váhom - Prejta 491,508 EUR 19. Január 2022
Mesto Detva Rekonštrukcia chodníka na ul. M.R. Štefánika v Detve 34,476 EUR 22. August 2014
Obec Šimonovce Výstavba miestnej cestnej komunikácie v obci Šimonovce 63,992 EUR 29. Február 2016
Mesto Považská Bystrica Rekonštrukcia ulice Šoltésovej 174,825 EUR 28. Júl 2014
Obec Slopná Vybudovanie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení v obci Slopná 1,005,043 EUR 27. November 2015
Obec Veľká Lehota Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľká Lehota 154,068 EUR 8. September 2016
Mesto Spišská Nová Ves „Cyklotrasa Hornád – Pri Vyšnej hati – Madaras / I. úsek trasy: Pri Vyšnej hati – Gorkého ulica“ 599,395 EUR 2. August 2016
Obec Skároš Modernizácia miestnej komunikácie Skároš 68,866 EUR 10. Október 2016
Mesto Veľký Krtíš Obnova asfaltových povrchov miestnych komunikácií a chodníkov v meste Veľký Krtíš 161,217 EUR 2. Jún 2014
Košický samosprávny kraj Cesty KSK 6 - Košice okolie - napojenie obcí na Košice 3,518,900 EUR 16. Jún 2014
Mesto Kysucké Nové Mesto Bežná údržba komunikácií 2017 72,304 EUR 10. Máj 2017
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Inertný posypový materiál kamenná drvina 805,374 EUR 7. Jún 2017
Obec Rejdová Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rejdová 77,264 EUR 30. Jún 2017
Obec Beňadovo Náučný chodník v obci Beňadovo 27,294 EUR 3. Júl 2017
Obec Borčany Rekonštrukcia miestnych komunikácií Borčany. 42,922 EUR 26. Február 2016
Obec Varín VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 194,281 EUR 13. Október 2017
Obec Kokava nad Rimavicou VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA V OBCI KOKAVA NAD RIMAVICOU 242,300 EUR 4. Máj 2018
Mesto Žiar nad Hronom 2.12 Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste  Žiar nad Hronom 350,571 EUR 3. August 2018
Technické služby mesta Levoča Asfaltová zmes obaľovaná za tepla 17,100 EUR 5. Marec 2019
Mesto Fiľakovo Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu 378,250 EUR 20. Jún 2019
Košický samosprávny kraj C2 Stavebné úpravy ciest v okrese Košice-okolie: III/3319 Zlatá Idka - stavebná úprava cesty 167,049 EUR 5. Február 2020
Obec Orechová Potôň Cyklotrasy bez hraníc 398,298 EUR 11. Marec 2020
Mesto Košice Most na Triede arm. gen. L.Svobodu - rekonštrukcia 547,258 EUR 3. December 2020
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 43,733 EUR 3. Apríl 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Katiónaktívna asfaltová emulzia 27,269 EUR 17. Júl 2019
Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa Inertný posypový materiál - drvené kamenivo frakcie 4/8 mm alebo ekvivalent 5,199 EUR 5. Október 2016
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Inertný posypový materiál na posyp ciest-kamenná drvina IV. 8,500 EUR 14. Október 2016
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 2-5 a 4-8 (andezit) alebo ekvivalent 7,900 EUR 24. November 2016
Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa Inertný posypový materiál - drvené kamenivo frakcie 4/8 mm alebo ekvivalent 13,000 EUR 20. Január 2017
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Katiónaktívna asfaltová emulzia C65B4 40,826 EUR 9. Február 2021
Mesto Košice Obnova asfaltového krytu ciest „Návšteva pápeža“ 122,119 EUR 12. August 2021
Mesto Trenčín "SO 05 Cyklotrasa, úsek ul. Ľ. Stárka" v Trenčíne 261,729 EUR 17. August 2021
Obec Biskupice Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Biskupice 272,749 EUR 30. September 2021
Mesto Dubnica nad Váhom Základná škola s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom – dopravné riešenie 332,679 EUR 23. November 2021
Nemocnica svätého Michala, a. s. Rozšírenie a zníženie rozsahu stavebných prác na zhotovení diela: Výstavba Nemocnice svätého Michala, a.s. 278,256 EUR 27. Máj 2016
Obec Nedašovce Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Nedašovce 46,145 EUR 18. Apríl 2016
Obec Turová Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií v obci Turová 85,557 EUR 29. Január 2016
Mesto Sládkovičovo Sládkovicovo kanalizácia a ČOV 616,363 EUR 3. Október 2014
Mesto Detva Oprava chodníka A.Hlinku, Detva 33,894 EUR 16. September 2014
Mesto Detva Spevnené plochy a chodníky pri DK A.S. Detva - rekonštrukcia a modernizácia 233,708 EUR 2. Júl 2014
Mesto Veľký Krtíš Rekonštrukcia parkovísk, chodníkov a miestnych komunikácií v meste Veľký Krtíš 233,812 EUR 14. Júl 2014
Mesto Martin Športovo-náučný chodník na nábreží rieky Turiec - udržiavacie práce spevnenia ľavostrannej hrádze rieky Turiec 33,900 EUR 18. Jún 2014
Obec Závod Zhotovenie miestnych komunikácií v obci Závod 3,564 EUR 8. Október 2015
Mesto Fiľakovo Vybudovanie zberného dvora a stojísk na separovaný zber komunálneho odpadu v meste Fiľakovo 514,806 EUR 9. Október 2015
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Rekonštrukcia chodníkov pre peších a ciest 108,610 EUR 11. Jún 2015
MALES, s.r.o. Protipožiarne opatrenia v lesoch spoločnosti MALES, s.r.o. 1,355,809 EUR 9. Február 2016
MH Invest, s.r.o. Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra 185,894,318 EUR 22. December 2016
Obec Poráč Rekonštrukcia miestnej komunikácie. 87,073 EUR 17. Júl 2017
Mesto Prievidza Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza 966,826 EUR 25. September 2017
Obec Senohrad SENOHRAD – VEREJNÁ KANALIZÁCIA A ČOV – 1. ETAPA 528,333 EUR 21. November 2017
Mesto Detva Revitalizácia vnútrobloku na ulici Andreja Hlinku, Detva 389,851 EUR 7. September 2018
Obec Veľké Úľany Cyklotrasa - I. etapa, Veľké Úľany 536,035 EUR 6. Marec 2019
Mesto Čadca Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 1. etapa 295,321 EUR 30. August 2019
Mesto Gbely Cyklotrasa Gbely Adamov 1. a 2. časť 260,780 EUR 16. September 2019
Mesto Šaštín - Stráže Cyklotrasy Šaštín - Nechory 105,621 EUR 9. November 2020
Mesto Šaštín - Stráže Cyklotrasy Šaštín - Nechory 124,731 EUR 9. November 2020
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Katiónaktívna asfaltová emulzia C65B4 390,000 EUR 9. Február 2021
Mesto Liptovský Mikuláš Výstavba mestskej cyklotrasy - prepojenie s mestskou časťou Liptovská Ondrašová 293,362 EUR 9. Október 2020
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Materiál na aplikáciu postrekových technológií - drvené kamenivo 129,965 EUR 10. Máj 2017
Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa Rekonštrukcia ciest a priľahlých plôch - Asfaltovanie MK ul. Tatranská a Mýtna 30,068 EUR 9. Máj 2016
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Asfaltobetón- nemodifikovaný AC 8 O 18,090 EUR 5. Apríl 2018
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 31,212 EUR 3. Apríl 2019
Mesto Prievidza Oprava a rekonštrukcia chodníkov na území mesta Prievidza 164,240 EUR 8. Február 2016
Obec Martinček Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v obci Martinček 375,749 EUR 12. Október 2015
Obec Topoľovka Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Topoľovka 79,030 EUR 14. Apríl 2016
Mesto Košice Prepojenie komunikácií Popradská – Gemerská, Košice – 4. etapa 40,688 EUR 8. December 2014
Obec Cinobaňa Oprava miestnych komunikácií v obci Cinobaňa 87,884 EUR 29. Október 2014
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Súvislé opravy, zosilnenia vybratých úsekov ciest II.a III.triedy v BBSK. 233,800 EUR 4. November 2015
Obec Šuja Výstavba cesty a chodníka v obci Šuja 59,693 EUR 23. Marec 2016
Obec Spišský Štvrtok Autobusová zástavka Spišský Štvrtok 39,782 EUR 30. Jún 2015
Mestská časť Bratislava - Vajnory Vybudovanie cyklotrasy 144,914 EUR 7. Apríl 2015
Mesto Fiľakovo Kompostáreň mesta Fiľakovo- rozvoj odpadového hospodártva II. etapa 99,856 EUR 9. September 2016
Obec Podhradie REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 82,108 EUR 5. September 2016
NFŠ, a. s. Výstavba športovej infraštruktúry „Národný futbalový štadión“ 49,810,740 EUR 28. Júl 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 2,100 EUR 15. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 2,625 EUR 15. Február 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 2,307,980 EUR 3. Apríl 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 69,505 EUR 3. Apríl 2019
Nemocnica svätého Michala, a. s. Rekonštrukcia leteckej vojenskej nemocnice 5,165,416 EUR 11. September 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 39,072 EUR 3. Apríl 2019
Mesto Prievidza Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza 289,094 EUR 10. September 2021
Obec Nová Ľubovňa Živičná úprava miestnych komunikácií v obci Nová Ľubovňa 148,714 EUR 4. August 2015
Regionálne združenie obcí Dubová Cyklistický chodník Čachtice - Častkovce - Podolie. 91,927 EUR 23. Máj 2016
Obec Strečno Rekonštrukcia miestnej komunikácie Partizánska ulica v Strečne 40,327 EUR 30. Jún 2014
MH Invest, s.r.o. PZ Nitra Mlynárce – napojenie na R1, 1. etapa (EVO) 3,478,491 EUR 8. Júl 2014
Mesto Fiľakovo Vrchná stavba ulíc Tajovského a Partizánska - Fiľakovo 75,676 EUR 26. August 2015
Obec Veľké Držkovce Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľké Držkovce 60,787 EUR 24. Február 2016
MH Invest, s.r.o. Príprava strategického parku Nitra 123,098,661 EUR 11. December 2015
Nitrianska investičná, s.r.o. Stavebné práce v rozsahu inžinierske stavby komunikácie a kanalizácie 10,282,121 EUR 15. December 2015
Mesto Detva Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Detva-Studienec – kompostáreň. 135,000 EUR 19. Apríl 2017
Obec Temeš Rekonštrukcia miestnych komunikácií 48,363 EUR 26. Jún 2017
Obec Smižany Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a plôch na parkovanie v obci Smižany 270,142 EUR 5. September 2017
Obec Veľké Rovné Opravy miestnych komunikácií v obci Veľké Rovné 145,833 EUR 13. Júl 2018
Obec Lietavská Lúčka Revitalizácia vnútrobloku v Lietavskej Lúčke 280,250 EUR 18. Január 2021
Mesto Čadca Čadca - Úprava toku Rieka - stavebný objekt SO 200 - Most cez Rieku u Rebroša - horná stavba mosta 195,774 EUR 10. Január 2019
Mesto Žiar nad Hronom ASFALTOVANIE 2018-2019 82,282 EUR 30. Júl 2019
Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa Inertný posypový materiál - drvené kamenivo frakcie 4/8 mm, 8/11 mm alebo ekvivalent 47,000 EUR 27. Január 2020
Obec Pruské Vodozádržné opatrenia v obci Pruské 95,183 EUR 9. Júl 2020
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Materiál na aplikáciu postrekových technológií - kationaktívna asfaltová emulzia 175,500 EUR 9. Máj 2017
Mesto Detva Opravy jednotlivých úsekov miestnych komunikácii asfaltobetónom 58,778 EUR 30. Jún 2016
Technické služby mesta Levoča Asfaltová zmes obaľovaná za tepla 17,400 EUR 9. Apríl 2018
Mesto Spišská Nová Ves Cyklistická radiála: Duklianska ulica - železničná stanica, autobusová stanica - sídl. Západ 1., Spišská Nová Ves 83,162 EUR 16. Apríl 2021
Mesto Trenčín Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v Meste Trenčín 64,724 EUR 16. Apríl 2021
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Katiónaktívna asfaltová emulzia C65B4 39,945 EUR 9. Február 2021
Obec Kanianka Oprava ciet v obci Kanianka 165,991 EUR 4. Jún 2014
Mesto Spišská Stará Ves Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul.Tatranská, ul.Štúrova 117,367 EUR 27. Jún 2014
Mesto Považská Bystrica Rekonštrukcia prístupovej cesty na Rozkvet 187,000 EUR 28. September 2015
HOLES, s.r.o. Protipožiarne opatrenia v lesoch spoločnosti HOLES, s.r.o. 492,709 EUR 9. Február 2016
Mesto Fiľakovo Vrchná stavba ulíc Tulipánova, Parková, Tichá, Radničná -časť, Šávoľská-pivničný rad - Fiľakovo 81,085 EUR 7. Október 2016
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová 38,695,000 EUR 26. August 2016
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 135,000 EUR 12. Jún 2017
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 69,532 EUR 12. Jún 2017
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 118,000 EUR 12. Jún 2017
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zhodnocovanie bioodpadu v Banskej Štiavnici (kompostáreň) - stavebné práce 274,878 EUR 4. September 2017
Mestská časť Bratislava - Ružinov Rekonštrukcia vozovkových vrstiev komunikácií rok 2018 II etapa 161,951 EUR 22. Október 2018
Mesto Čadca Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 2. etapa 332,560 EUR 30. August 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 46,996 EUR 3. Apríl 2019
Mesto Revúca Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred, Revúca 698,999 EUR 29. September 2020
Centrum výcviku Lešť Nákup a dodávaka posypového materiálu (drvené kamenivo - andezit, frakcia 4-8 mm) 3,675 EUR 6. Október 2016
Mestská časť Bratislava - Ružinov Rekonštrukcia ciest 5,000,000 EUR 23. Jún 2021

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×