CPV kód

30197630-1

Papier na tlač alebo iné grafické účely

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 17 317 EUR
Mesto Prešov 2 1 278 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 26 493 211 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 2 344 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 47 453 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 9 200 195 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 679 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 1 687 EUR
Stredná odborná škola polygrafická 3 305 898 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 57 549 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 0 EUR
Mesto Stupava 1 2 655 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 320 000 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 222 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 1 523 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 3 907 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 3 730 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 3 363 EUR
Obec Zemianske Kostoľany 2 612 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 6 559 048 EUR
Mesto Nové Zámky 1 906 EUR
Slovenské národné múzeum 1 375 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 660 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 17 599 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 8 3 299 EUR
Mesto Pezinok 27 12 085 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 1 63 045 EUR
IUVENTA 1 1 371 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 2 12 958 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 4 16 065 EUR
Mestské lesy Dobšiná, spol.s r.o. 1 560 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 32 23 378 EUR
Mincovňa Kremnica, štátny podnik 1 92 990 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 2 2 195 EUR
Mesto Turčianske Teplice 5 7 191 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 3 29 142 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 14 361 898 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 1 568 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 3 2 566 EUR
Obec Papradno 1 210 EUR
Obec Veľké Dvorníky 1 99 EUR
Obec Nesvady 1 1 246 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 3 6 431 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 3 501 EUR
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 1 166 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2 1 336 EUR
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 22 000 EUR
Slovenská pošta, a.s. 33 5 696 553 EUR
Slovenská pošta, a.s. 2 0 Neuvedná
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 246 EUR
Okresný súd Bratislava IV 7 8 490 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 5 718 EUR
Centrum polygrafických služieb 1 44 774 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 9 6 954 EUR
Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou 2 132 EUR
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 10 2 317 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 4 999 EUR
Elektroenergetické montáže, a.s. 1 329 EUR
VÚEZ, a.s. 1 65 EUR
Okresný súd Trnava 5 13 723 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 5 1 592 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 698 EUR
Stredná odborná škola 1 212 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Tibor Varga TSV PAPIER 42 644 096 EUR
Europapier Slovensko, s. r. o. 20 641 246 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 38 37 444 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 4 1 034 EUR
DOLIS s.r.o. 9 146 488 EUR
Xepap, spol. s r.o. 69 6 378 088 EUR
Xepap, spol. s r.o. 2 0 Neuvedná
SUNSOFT plus spol. s r.o. 1 880 EUR
BRITRADE SLOVAKIA, s.r.o. 1 63 045 EUR
Büroprofi Kanex Slovakia s. r. o. 1 50 010 EUR
STEPA Slovakia s.r.o. 2 12 958 EUR
Fedrigoni S.p.A. 1 92 990 EUR
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 1 2 344 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 7 6 645 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 1 104 EUR
Nussy, s.r.o. 5 17 317 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 15 13 660 EUR
SCP PAPIER, a.s. 25 336 536 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 17 5 592 EUR
KRIDLA s.r.o 1 1 183 EUR
Roman Laco - ROADA 1 323 EUR
Ing. Ľudovít Paulina MIPA 7 11 023 EUR
nanoTECH s.r.o. 1 416 EUR
WERNAM, s.r.o. 3 5 163 EUR
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 3 4 075 EUR
PRINT TRADE s.r.o. 1 306 EUR
VICOM s.r.o. 6 2 251 EUR
PAPIER LECHMAN s.r.o. 1 738 EUR
PALATIN s.r.o. 1 210 EUR
INTERVIA s. r. o. 1 67 EUR
Ivan Kozák - K & H 1 680 EUR
Oldřich Krédl 6 4 847 EUR
TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. 1 612 EUR
TRIPSY s.r.o. 1 698 EUR
Chránená dielňa ALFA s.r.o. 1 0 EUR
SEMA MR, s.r.o. 2 3 390 EUR
DUMAR-SK s.r.o. 1 304 EUR
GRAFID, s.r.o. 1 246 EUR
MIPA MI, s.r.o. 1 187 EUR
BDM group s.r.o. 1 113 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup tovaru na výrobu reklamných a propagačných materiálov Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 63 045 63045.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho papiera. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 90 000 90000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup špeciálneho ceninového papiera. Mincovňa Kremnica, štátny podnik 104 000 104000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Ofsetový papier a kartón Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 133 990 133990.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Technická univerzita v Košiciach 320 000 320000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 241 523 241523.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 105 713 105713.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Papier pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 13 286 13286.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Papier pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 9 767 9767.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Papier pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 19 941 19941.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 10 790 10790.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 142 049 142049.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 160 1160.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 210 425 210425.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Papier pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 500 000 500000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho papiera Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 272 2272.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 123 647 123647.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 19 798 19798.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup kancelárskeho papiera Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 354 3354.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 130 648 130648.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 24 712 24712.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Papier pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 9 603 9603.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 157 476 157476.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 911 911.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 207 483 207483.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 11 650 11650.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Papier pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 6 451 6451.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 13 080 13080.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 91 678 91678.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 302 7302.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 12 175 12175.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 100 042 100042.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 136 250 136250.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 30 653 30653.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 61 097 61097.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 6 984 6984.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 29 214 29214.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Nákup kancelárskeho papiera Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 548 1548.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 15 495 15495.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 115 616 115616.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 25 312 25312.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 27 187 27187.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Tlačový papier, kartón, lepenka a spotrebný materiál Stredná odborná škola polygrafická 199 000 199000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 2017 Tovary Nie 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 2017 Tovary Nie 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 37 641 37641.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 112 470 112470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 17 705 17705.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 158 189 158189.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 44 216 44216.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 150 824 150824.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 1 204 810 1204810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 31 464 31464.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 47 425 47425.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 80 218 80218.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica Košice 1 404 1404.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plotrový papier Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 70 70.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, A3 Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 360 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
papier Color Copy alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 170 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou 83 83.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 550 1550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Zemianske Kostoľany 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou 83 83.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, A3 Krajská prokuratúra Nitra 1 125 1125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier pre digitálnu tlač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier do tlačiarne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 161 161.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, A3 Krajská prokuratúra Nitra 1 125 1125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier do fotokopírovacích zariadení a do atramentových a laserových tlačiarní Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 280 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby,kancelársky papier,obálky,obaly,ceruzky,fix,zvýrazňovače,gumy,lepiace pásky,rýchloviazače Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 8 600 8600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Papradno 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plotrový papier Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 230 230.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
papier Color Copy alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 690 690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ofsetový papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 080 1080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ofsetový kartón Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Grafický papier, samolepka Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 850 1850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rolky do plotera Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 955 3955.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 360 3360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky, kopírovací a grafický papier Mesto Turčianske Teplice 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Krajská prokuratúra Nitra 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Bratislava IV 950 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 250 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 270 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Veľké Dvorníky 125 125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Elektroenergetické montáže, a.s. 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier pre digitálnu tlač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 340 1340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 188 187.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Victoria Balance Exklusive alebo Royal White, kancelárske potreby Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 114 114.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 280 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica Košice 1 560 1560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 760 760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kreatívny papier Slovenské národné múzeum 375 375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Okresný súd Bratislava IV 950 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier VÚEZ, a.s. 92 92.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 110 1110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tepelnú väzbu Ekonomická univerzita v Bratislave 140 139.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 240 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Trnava 2 700 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny papier do atramentovej tlačiarne EPSON Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Okresný súd Bratislava IV 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier formát A3 Okresný súd Bratislava IV 220 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 25 000 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier 2016 Mesto Prešov 1 040 1040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Okresný súd Bratislava IV 2 200 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho papiera Generálna prokuratúra SR 5 400 5400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
špeciálny grafický papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 400 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby,kancelársky papier,obálky,obaly,ceruzky,fix,zvýrazňovače,gumy,lepiace pásky,rýchloviazače Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 10 350 10350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 1 977 1977.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, dvohárky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 600 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Okresný súd Bratislava IV 4 700 4700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier formát A3 Okresný súd Bratislava IV 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier IQ allround, formát A4 Mestské lesy Dobšiná, spol.s r.o. 560 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho papiera - farebný a biely Ekonomická univerzita v Bratislave 1 266 1266.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, A3 Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 670 1670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Trnava 2 930 2929.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
papier Color Copy alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 170 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 480 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 200 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 120 1120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 861 861.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartón na obálky pre digitálnu tlač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 880 2880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, listové zásuvky, dierkovač, spínací strojček - veľký Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 250 2250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 480 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a obálky Mestská časť Bratislava - Petržalka 7 200 7200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Zemianske Kostoľany 380 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 606 1605.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Stupava 3 700 3700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
papier Color Copy alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky, kopírovací a grafický papier Mesto Turčianske Teplice 1 700 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho papiera Ekonomická univerzita v Bratislave 621 621.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 480 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, spony do spínacieho strojčeka,plastové poháre, laminovacie fólie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 200 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kopírovací papier, laminovacia fólia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 279 278.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Trnava 6 959 6959.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ofsetový kartón Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 20 208 20208.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 850 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier, kancelárske potreby Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 394 394.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezdrevný obojstranne natieraný papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 215 2215.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 480 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
špeciálny grafický papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezdrevný papier/kartón Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 101 900 101900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 2 379 2378.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 720 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 080 1080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 480 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny papier do atramentovej tlačiarne EPSON Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 577 1576.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 304 304.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier 2017 Mesto Prešov 710 709.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezdrevný papier/kartón Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 40 000 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 440 1440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Trnava 11 730 11730.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier - farebný a biely RD Ekonomická univerzita v Bratislave 720 720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 750 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
papier Color Copy alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 865 865.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier do fotokopírovacích zariadení a do atramentových a laserových tlačiarní Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 280 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rolky do plotera Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 256 2256.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 491 491.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 148 1148.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
špeciálny grafický papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 8 750 8750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerografický papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 693 1693.39 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske obálky Mestská časť Bratislava - Petržalka 11 700 11700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plotrový papier Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 77 76.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 833 832.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kopírovací papier Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 740 740.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 056 1056.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 141 217 141217.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 798 1798.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 2 735 2735.15 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny papier do atramentovej tlačiarne EPSON Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 104 719 104719.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier IUVENTA 2 188 2187.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 15 641 15641.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier, kartón a špeciálny grafický papier - výrobný materiál tlačiarne Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 118 000 118000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier - farebný a biely RD Ekonomická univerzita v Bratislave 743 742.68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 720 720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 168 410 168410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Trnava 11 376 11376.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky, kopírovací a grafický papier Mesto Turčianske Teplice 2 040 2040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 360 1360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 173 173.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 16 474 16474.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
papier Color Copy alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 120 120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho papiera Ekonomická univerzita v Bratislave 396 396.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 600 4600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 602 1601.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 280 1280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papier, kartón a špeciálny grafický papier, gumové poťahy, strečová fólia - výrobný a spotrebný materiál tlačiarne Stredná odborná škola polygrafická 70 000 70000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Xerografický papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 961 1961.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 600 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 420 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 2 800 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Polygrafický materiál - papier Centrum polygrafických služieb 54 884 54884.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 223 815 223815.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 135 635 135635.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
papier Color Copy alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 250 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3 978 3978.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rolky do plotra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 157 1156.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 280 1280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 785 1785.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny papier do atramentovej tlačiarne EPSON Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske obálky Mestská časť Bratislava - Petržalka 12 000 12000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 024 5024.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 360 1360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske obálky Mestská časť Bratislava - Petržalka 12 000 12000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky, kopírovací a grafický papier Mesto Turčianske Teplice 2 100 2100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 14 026 14025.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, PEFC Národné lesnícke centrum (NLC) 3 730 3730.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
papier Color Copy alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 200 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 548 7548.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho papiera Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 17 440 17440.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Papier, kartón a špeciálny grafický papier, gumové poťahy, strečová fólia - výrobný a spotrebný materiál tlačiarne Stredná odborná škola polygrafická 105 000 105000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 192 699 192699.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 800 1800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 295 295.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 180 1180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 131 456 131456.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papier do fotokopírovacích zariadení a do atramentových a laserových tlačiarní Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 280 280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný_august 2020 Mesto Pezinok 550 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, A3 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 500 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
papier Color Copy alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 200 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 480 1480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny papier do atramentovej tlačiarne EPSON Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 250 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 114 201 114201.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 738 738.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 369 369.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný_august 2020 Mesto Pezinok 550 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 56 946 56946.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papier do fotokopírovacích zariadení a do atramentových a laserových tlačiarní Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 420 420.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 134 592 134592.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky, kopírovací a grafický papier Mesto Turčianske Teplice 2 100 2100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 375 1375.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 158 700 158700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 153 396 153396.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier - farebný Ekonomická univerzita v Bratislave 277 277.15 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný_február_2021 Mesto Pezinok 550 550.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
papier Color Copy alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 125 125.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ofsetový biely bezdrevný papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 15 102 15102.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 8 954 8953.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 178 057 178057.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 15 263 15263.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola 400 400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný_apríl_2021 Mesto Pezinok 550 550.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho papiera Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 16 224 16224.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
špeciálny grafický papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 5 690 5690.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Nové Zámky 1 680 1680.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - papier, škatuľa (ekologický výrobok) Obec Nesvady 2 720 2720.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier - biely obojstranne natieraný vysoko lesklý Ekonomická univerzita v Bratislave 302 301.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 100 989 100989.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, A3 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 792 792.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ofsetový biely bezdrevný papier, kartón Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 18 500 18500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 157 046 157046.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 181 521 181521.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 152 837 152837.0 EUR 2022 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Dodávka kancelárskeho papiera Mesto Trnava 57 000 57000.0 EUR 28. Január 2022 7. Február 2022 Neuvedené 2022-01-28 00:00:00 UTC 2022-02-07 10:00:00 UTC
TABELAČNÝ A XEROGRAFICKÝ PAPIER PRE POTREBY SLOVENSKEJ POŠTY, A.S. Slovenská pošta, a.s. 1 655 551 1655551.0 EUR 31. Január 2022 23. Február 2022 Nie 2022-01-31 00:00:00 UTC 2022-02-23 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×