CPV kód

39711130-9

Chladničky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 8 976 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 1 650 EUR
Slovenská správa ciest 2 858 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 5 1 377 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 1 384 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 2 5 144 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 1 734 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 3 652 EUR
Mesto Kolárovo 1 0 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 1 417 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 7 878 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 4 15 761 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 16 938 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 3 8 457 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 10 10 532 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 1 693 EUR
HOREZZA, a.s. 2 2 190 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 992 EUR
Mesto Komárno 6 2 528 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 12 12 005 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 1 676 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 2 028 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 10 14 415 EUR
Mesto Košice 5 11 086 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 700 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 2 4 366 EUR
Slovenské národné múzeum 1 451 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 369 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 21 20 477 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 978 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 3 375 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 242 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 26 13 290 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 6 1 241 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 765 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 20 825 EUR
Biomedicínske centrum SAV 1 11 412 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 374 EUR
Slovenské národné divadlo 2 699 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 7 292 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 20 5 932 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 2 9 433 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 3 3 393 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 1 405 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 2 696 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 1 830 EUR
Zoologická záhrada 3 13 941 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 627 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 5 4 147 EUR
Národný onkologický ústav 1 5 810 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 1 1 542 EUR
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 2 2 966 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 1 451 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 4 721 EUR
Centrum účelových zariadení 1 1 500 EUR
Stredná odborná škola 1 1 141 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 1 380 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 4 8 697 EUR
Základná škola Šrobárova 1 1 047 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 1 233 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 3 183 EUR
Správa mestského majetku Gbely, spol. s r.o. 1 930 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 139 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 5 100 EUR
Stredná odborná škola drevárska 2 974 EUR
Stredná odborná škola 5 3 517 EUR
"DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 1 333 EUR
Patria - Domov dôchodcov Galanta 1 946 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 1 1 520 EUR
Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 2 556 EUR
Základná škola s materskou školou Ľubotín 1 1 246 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 1 1 428 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 717 EUR
Gymnázium Milana Rúfusa 1 942 EUR
Základná škola s materskou školou, J.Mudrocha1343/19, Senica 1 570 EUR
Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca 1 1 000 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 7 5 226 EUR
TRIGON s.r.o. 4 15 695 EUR
ENERGIO-PTS spol. s r.o. 1 7 492 EUR
ECOTEST spol. s r.o. 3 3 820 EUR
PC SEMA, s.r.o. 1 1 666 EUR
Lambda Life a.s. 1 717 EUR
ITSK, s.r.o. 58 30 190 EUR
CORA GASTRO, s.r.o. 3 11 028 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 1 296 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 7 4 526 EUR
Ib-elektro s.r.o. 46 48 508 EUR
Ivan Hoferica - LIMAR 40 30 698 EUR
WINTEC Slovakia s.r.o. 16 11 457 EUR
ALVEX, spol. sr.o. 1 930 EUR
GASTROLUX, s.r.o 1 1 208 EUR
BL technics, s.r.o. 3 2 491 EUR
LarUm, s.r.o. 2 6 250 EUR
Tibor Németh - GASTROCENTER 4 4 258 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 2 7 706 EUR
Vladimír Reguly IBIS SERVICE 9 10 694 EUR
DAVAC spol. s r.o. 1 5 208 EUR
TRADENET s.r.o. 2 2 693 EUR
OMES spol. s r.o. 2 2 661 EUR
GASTRO GLASS TATRY spol. s r.o. 1 7 292 EUR
LINOREX, spoločnosť s ručením obmedzeným 2 5 224 EUR
FriendS&FriendS, s.r.o. 2 13 700 EUR
EKOCHLAD,s.r,o 3 1 176 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 1 509 EUR
STEREX, s. r. o. 1 557 EUR
HENRYSO, s.r.o. 17 5 687 EUR
EUROGASTROP s.r.o. 3 6 919 EUR
Gastro Global s.r.o. 1 1 542 EUR
Aloquence, s. r. o. 4 5 934 EUR
X logistics, s.r.o. 4 6 917 EUR
GIEGO s.r.o. 3 1 214 EUR
KASON, s.r.o. 7 9 246 EUR
T.Z.M., s.r.o. 1 313 EUR
HS technology s.r.o. 4 1 180 EUR
Oľga Chládeková - PIXEL elektro 4 3 460 EUR
EU PasTels, s.r.o. 1 5 350 EUR
SAVOG s. r. o. 2 2 006 EUR
UNI-JAS gastrotechnika s.r.o. 2 23 573 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
chladnička Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 380 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 290 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička uzamykateľná Výskumný ústav vodného hospodárstva 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička LIEBHERR GKv 6410 alebo ekvivalent Správa mestského majetku Gbely, spol. s r.o. 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička jednodverová bez mrazničky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela technika, ohrievač LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladnička, umývačka riadu, mikrovlná rúra Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 940 940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladničky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 5 260 5260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 142 142.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompresorová autochladnička Waeco-CoolFreeze CFX - 50, alebo ekvivalent alebo ekvivalent Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 502 2502.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Chladnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 230 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička monoklimatická, veľmi tichá, jednodverová, samostatne stajaca, biela, nová, 1. triedy do hotelových izieb Centrum účelových zariadení 1 630 1630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladnička, umývačka riadu, mikrovlná rúra Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 920 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička jednodverová Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 140 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a napojenie chladničky, práčky, umývačky riadu a mikrovlnej rúry Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička BEKO TS 190320, alebo ekvivalent Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 160 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička LIEBHERR FKS 5002 Patria - Domov dôchodcov Galanta 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chladiace boxy Národný onkologický ústav 5 990 5990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladničky Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 390 1390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička LIEBHERR alebo ekvivalent alebo ekvivalent Základná škola s materskou školou Ľubotín 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička pre komerčné použitie GKPv 6570 ; Mraznička pre komerčné použitie GGPv 6570 Štátny veterinárny a potravinový ústav 11 000 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna chladnička na jedy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 540 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička LIEBHERR GKv 6410 Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička LIEBHERR LKv 3913 Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 775 1775.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup minibarov a chladničiek do 50 litrov Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 660 6660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skriňa mraziaca Nitriansky samosprávny kraj 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička pre gastronómiu s ventilátorom Základná škola Šrobárova 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 4 500 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladničky s výparníkom, kombinované a chladnička do gastronomickej prevádzky NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 8 080 8079.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička jednodverová Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 240 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 152 1152.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička jednodverová biela /electrolux,zanussi,whirpool/ Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 289 289.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 152 1152.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladnička Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 360 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mraziacim boxom Whirlpool ARC 104/1/A+, alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 333 333.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
3416 Chladnička 50l s výparníkom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 85 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka chladničky pre gastronómiu Stredná odborná škola 1 450 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 583 583.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladnička Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 360 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladnička, mikrovlnová rúra, jednoplatňový varič Mesto Kolárovo 650 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
"CHLADNIČKA DVOJDVEROVÁ" - NORDline TN 1400 alebo "ekvivalent" Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 1 988 1988.22 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED televízor, chladnička 102 l a 395 l Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 799 799.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 130 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička a sklokeramická dvojplatnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 291 291.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna chladnička Národný ústav reumatických chorôb 1 775 1775.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 573 572.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladiaci box Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 829 1829.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monoklimatická chladnička GORENJE R 6192 DW Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 460 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
skriňa chladiaca Základná škola s materskou školou, J.Mudrocha1343/19, Senica 956 955.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela technika Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 614 614.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
3616 Chladnička 70l s výparníkom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 105 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela technika Kancelária prezidenta SR 580 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 560 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladnička vstavaná NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladničky,klimatizácia, umyvačká riadu Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 350 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 280 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 114 114.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladničky,klimatizácia, umyvačká riadu Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 350 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička monoklimatická Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 330 330.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Chladnička jednodverová biela /electrolux,zanussi,whirpool/ Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 455 455.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladiaca skriňa Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladničky, mrazničky a mikrovlnná rúra Biomedicínske centrum SAV 13 961 13961.29 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička jednodverová Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 110 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička Mesto Košice 4 560 4560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Mesto Košice 1 290 1290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Mesto Košice 1 752 1752.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladiaci box do exteriéru Zoologická záhrada 12 800 12800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička a mraznička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 499 499.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladničky, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička americká Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 950 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladnička (samostatne stojaca) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 229 1229.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektrický sporák, chladnička Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 410 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička, biela technika Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 242 242.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
"CHLADNIČKA JEDNODVEROVÁ" - UR-600/HF600 alebo "ekvivalent" Stredná odborná škola drevárska 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Indesit SIAA 12S alebo ekvivalent Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 200 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komerčné chladničky Sociálna poisťovňa, ústredie 3 120 3120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladničky ventilované Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladničky a sporáky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 4 850 4850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladnička Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 360 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komerčné chladničky Sociálna poisťovňa, ústredie 3 120 3120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
"monoklimatická chladnička" - Zanussi ZRG11600WA Stredná odborná škola drevárska 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
5616 Chladnička 70 – 90 l s výparníkom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 105 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladiace zariadenie Gymnázium Milana Rúfusa 1 357 1357.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Ústav na výkon trestu odňatia slobody 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednodverová monoklimatická chladnička Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednodverová monoklimatická chladnička Ústav na výkon trestu odňatia slobody 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 813 812.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
chladnička s mraziacim boxom, elektrický sporák Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 332 332.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička Katolícka univerzita v Ružomberku 799 798.93 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladiaci box s agregátom predelený priečkou (dvojbox) Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 9 700 9700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička LIEBHERR GKv 6000 Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 284 1284.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 184 184.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička monoklimatická Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 556 1556.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
chladnička, práčka Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 700 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
chladnička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 138 137.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladničky bez mraziaceho boxu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 850 6850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monoklimatická chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 455 455.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička skriňová Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 115 115.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 4 544 4544.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prevádzkové stroje, prístroje pre materské školy a školské jedálne Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 4 174 4174.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 199 199.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička LIEBHERR LKv 3913 Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 410 1410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Electrolux EJ2302AOW2, dvojdverová chladnička, 1 kus alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladničky s výparníkom, jednodverové chladničky a kombinované chladničky NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 4 226 4226.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Electrolux EJ2302AOW2, dvojdverová chladnička, 1 kus alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička jednodverová Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 770 770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička Stredná odborná škola polytechnická 1 020 1020.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka chladničky pre gastronómiu Stredná odborná škola 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Electrolux EJ2302AOW2, dvojdverová chladnička, 1 kus alebo ekvivalent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 299 299.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 142 142.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 854 854.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička nerezová 700 l ventilovaná Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 2 280 2280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
chladnička Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladiaci box s agregátom Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 100 5100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
chladničky, PC stolový, kábel elektrický predlžovací, kábel HDMI Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 988 1988.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 191 191.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 191 191.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
chladnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 330 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 460 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Ústav na výkon trestu odňatia slobody 239 239.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 158 158.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monoklimatická chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 410 410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
chladnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 330 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
chladnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 125 125.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 166 165.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička LIEBHERR LKv 3913 Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 208 207.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička LIEBHERR LKUv 1613 Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 595 1595.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička a mraznička Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 670 670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie elektrospotrebičmi pre internát Stredná odborná škola 420 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie elektrospotrebičmi pre internát Stredná odborná škola 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Voľne stojace chladničky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 544 544.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompresorová autochladnička WAECO CoolFreeze CF-80, alebo ekvivalent Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Chladnička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 162 162.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
3517 Chladnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 408 407.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Slovenské národné múzeum 451 451.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička monoklimatická Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 896 896.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladničky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 910 910.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 330 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hotelové minichladničky Candy alebo ekvivalent HOREZZA, a.s. 1 250 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 180 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička Romo CR350A++ Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 387 387.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 130 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biela technika Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ventilované Chladničky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 630 1630.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 115 115.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hotelové minichladničky Candy alebo ekvivalent HOREZZA, a.s. 1 250 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednodverová monoklimatická chladnička Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička s mraziacim boxom Ústav na výkon trestu odňatia slobody 150 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 198 198.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
TN 1400 UNIVERZÁLNA NEREZOVÁ CHLADIACA SKRIŇA Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 985 1985.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička – malá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 110 110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 382 382.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 150 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
chladnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 220 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 270 1270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Univerzálna chladiaca skriňa Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastro zariadenie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 500 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička Ústav na výkon trestu odňatia slobody 816 816.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 210 210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
CHLADNIČKA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 375 375.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 390 390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička a mraznička Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 235 235.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička jednodverová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 751 4751.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 467 466.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička jednodverová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 580 2580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 450 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Malé chladničky a varná doska Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 642 642.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladiaci stavebnicový box s agregátom do interiéru (L489) Zoologická záhrada 5 138 5138.24 EUR 2018 Tovary Áno 1
Chladnička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 175 175.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 3 500 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 660 660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 266 266.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 380 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička jednodverová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 751 4751.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička Zoologická záhrada 1 029 1029.23 EUR 2018 Tovary Áno 1
Chladnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 420 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monoklimatická chladnička GORENEJE R 6192 LW "DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednodverová chladnička s mraziacou časťou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 281 281.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička Slovenská správa ciest 970 970.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladničky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 000 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monoklimatická chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 250 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladničky pre školské jedálne materských škôl Mesto Košice 5 805 5805.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou pre školské jedálne materských škôl Mesto Košice 2 565 2565.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednodverová, voľne stojaca chladnička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 449 449.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Voľne stojacia chladnička Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 664 664.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Moniklimatická Chladnička Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 380 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička monoklimatická Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 296 296.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička Slovenské národné divadlo 300 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Biela technika Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 600 2600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Zanussi ZRA 40100WA alebo ekvivalent Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 10 000 10000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 393 392.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka chladničky pre gastronómiu Stredná odborná škola 800 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chromatografická chladnička s posuvnými dverami Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 517 8517.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička pre potreby MŠ_38 Mesto Komárno 125 125.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 330 330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladničky Slovenské národné divadlo 580 580.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 555 1555.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Ústav na výkon trestu odňatia slobody 162 162.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladiaca skriňa 600 L Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 860 860.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 199 199.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
biela technika Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 760 1760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička monoklimatická Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 666 665.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita Komenského v Bratislave 700 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Biela technika Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 620 1620.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 189 189.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička jednodverová Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 188 188.15 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Zanussi ZRA 40100WA alebo ekvivalent Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 11 000 11000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 264 264.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 150 2150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 132 132.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monoklimatická chladnička voľne stojaca Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 462 461.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Ústav na výkon trestu odňatia slobody 650 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Mesto Komárno 530 530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 279 279.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička LIEBHERR LKv 3913 Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 637 1637.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička v kvalite SAMSUNG RB37J500MWW/EF Mesto Komárno 550 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička bez mrazničky monoklimatická Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 250 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 264 264.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 330 330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 166 166.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatická práčka a chladnička Mesto Komárno 875 875.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladničky Mesto Komárno 686 685.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladničky na skladovanie laboratórnych vzoriek. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 700 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladničky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 023 2023.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Slovenská správa ciest 110 110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 303 303.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička jednodverová Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 242 241.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička LIEBHERR LKv 3913 Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 213 2212.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladničky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 248 248.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monoklimatická chladnička voľne stojaca Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 358 357.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
kuchynské elektrické zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 600 2600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mini chladnička Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 92 91.58 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 631 631.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička do 90 l Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 576 576.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórna chladnička Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 822 1821.79 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia pre chladenie a mrazenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 575 575.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladiaci box bez podlahy s agregátom Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 7 308 7308.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia pre chladenie a mrazenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 306 305.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia pre chladenie a mrazenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 96 96.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Biela technika Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 070 1070.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladiaci box bez podlahy s agregátom Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 7 308 7308.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 495 495.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička na lieky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 016 7016.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Barová chladnička do gastronomickej prevádzky Stredná odborná škola 1 370 1370.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia pre chladenie a mrazenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 221 1221.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Biela technika Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 840 840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Biela technika Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 900 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Biela technika Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 200 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladničky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 112 2112.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička s mraziacim boxom Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 332 331.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladničky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 342 1341.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladiaca dvojdverová skriňa Centrum sociálnych služieb - Juh 2 100 2100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička pre profesionálnu gastronómiu, Chladnička pre laboratórne účely Ľubovnianska nemocnica, n. o. 3 669 3669.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladiace zariadenia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 320 1320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička jednodverová s mraziacim boxom Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 124 124.17 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladničky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 900 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička Mesto Komárno 369 369.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladničky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 592 2592.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladničky laboratórne, chladničky lekárenské Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 31 422 31422.39 EUR 2020 Tovary Áno 1
Biela technika Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 500 500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chladnička jednodverová Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 141 140.83 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chladnička jednodverová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 448 2448.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chladnička, prenosný chladiaci box Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 1000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chladnička dvojdverová Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 213 212.85 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×