CPV kód

90910000-9

Upratovacie služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 1 440 000 EUR
Slovenská správa ciest 1 59 251 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 1 7 483 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 1 119 246 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12 17 362 256 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 44 324 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 282 424 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 22 249 218 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 57 052 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 308 750 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 1 153 934 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 4 0 Neuvedná
Domov seniorov Lamač 1 122 233 EUR
Mesto Martin 1 39 600 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 32 016 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 4 95 000 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 1 15 300 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 16 1 943 585 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 1 320 275 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 171 161 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 5 280 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2 1 093 317 EUR
Dopravný úrad 1 6 840 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 230 705 EUR
Krajský súd v Košiciach 2 524 309 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 3 473 000 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 18 822 792 EUR
Domov pri kríži 1 220 900 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 1 171 653 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 445 033 EUR
Slovenská národná knižnica 1 288 144 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 13 13 459 381 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 2 277 802 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 4 4 503 917 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 4 54 123 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 319 731 EUR
Stredná odborná škola 2 169 693 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 1 491 481 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 10 141 420 EUR
Divadelný ústav 1 6 999 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 6 320 755 EUR
SZRB Asset Management, a.s. 1 5 600 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 4 306 406 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7 1 332 096 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 2 39 000 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2 258 042 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 1 644 397 EUR
Krajský súd 1 40 488 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 34 156 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 16 600 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 855 128 EUR
Štátna pokladnica 3 0 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 8 131 576 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 6 299 009 EUR
Univerzitná knižnica v Bratislave 1 178 800 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 52 999 EUR
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 1 67 824 EUR
Národný onkologický ústav 2 2 444 230 EUR
Krajská prokuratúra 2 89 549 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 41 494 EUR
Krajská prokuratúra 1 0 EUR
Slovenská pošta, a.s. 7 2 692 649 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 1 81 233 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 5 19 962 EUR
K13-Košické kultúrne centrá 1 479 549 EUR
Seniorcentrum Staré Mesto 1 17 300 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 1 54 336 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 78 798 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 9 499 EUR
Okresný súd Rimavská Sobota 4 50 539 EUR
Okresný súd Humenné 4 56 115 EUR
Stredná zdravotnícka škola 3 28 184 EUR
Úrad vládneho auditu 1 7 700 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
SLOVCLEAN a.s. 14 11 904 167 EUR
ORIOLA SK s.r.o. 9 1 552 884 EUR
J & M Služby, s. r. o. 1 13 300 EUR
SLUŽBY - SERVIS spol. s r.o. 5 169 248 EUR
VIALLE PLUS, s.r.o. 4 445 927 EUR
ROBO Piešťany, a.s. 1 119 836 EUR
STRABAG Property and Facility Services s. r. o. 1 282 424 EUR
AMG Security s.r.o. 13 713 350 EUR
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 5 2 708 775 EUR
AB Facility s. r. o. 11 9 535 082 EUR
MAPEKA s.r.o. 9 287 868 EUR
Q-Zet, s.r.o. 2 9 519 EUR
STAEG Slovakia, spol. s r. o. 2 214 633 EUR
Reiwag Facilitz Services SK, s. r. o. 1 76 490 EUR
Goldrein- Agneša Fukóová 1 67 824 EUR
KLINTON, s. r. o. 22 8 263 430 EUR
UMYTO s.r.o. 1 106 563 EUR
ELLESCO - Lukáš Šimko 1 70 560 EUR
ORIOLA s.r.o. 1 39 600 EUR
Mgr. Jana Olašáková-ORIOLA-CLEAN 1 11 475 EUR
LUX - KOŠICE, s.r.o. 10 9 512 918 EUR
cata-REAL, s.r.o. 7 1 220 594 EUR
cata-REAL, s.r.o. 4 0 Neuvedná
ČaSS, spol. s r.o. 4 28 569 973 EUR
BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 1 293 023 EUR
Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA 1 2 327 EUR
TEPOSERVIS, s.r.o. 1 1 440 000 EUR
CDS, spol. s r. o. 1 1 491 481 EUR
Q-Zet servis, s.r.o. 2 65 483 EUR
IB Rein, s.r.o. 2 169 693 EUR
EDYMAX SE 3 2 123 212 EUR
AAA Autopožičovňa s. r. o. 1 54 336 EUR
ROEZ, s.r.o. 1 1 171 653 EUR
Juniper s. r. o. 2 2 690 429 EUR
SEHOS PLUS s. r. o. 14 590 051 EUR
TOPPRO s.r.o. 1 116 248 EUR
Verin Consulting s.r.o. 1 665 EUR
Enfield, s.r.o. 5 196 399 EUR
Váš Komfort s. r. o. 1 7 483 EUR
Mgr. Zuzana Berkyová- SLIK 1 6 999 EUR
MODIFIN Facility s. r. o. 1 17 300 EUR
STAV MD s.r.o. 1 51 583 EUR
Bohumír Tarnoci - B.T.SERVIS 2 24 544 EUR
ALA BAMA, spol. s r.o. 1 67 EUR
Božena Šarmirová 1 80 EUR
PRESS & BURG Business s.r.o. 2 16 418 EUR
Empira s.r.o. 1 13 420 EUR
Peter Horňák - SHR 2 10 697 EUR
AMG Facility SK s.r.o. 17 626 681 EUR
MO Group, s. r. o. 4 454 524 EUR
ISTER CENTRUM s.r.o. 4 106 156 EUR
Best Slovakia Travel s.r.o. 1 22 403 EUR
INTEP, s.r.o. 1 0 EUR
AF - DIAMANT s. r. o. 1 13 300 EUR
TERAVAS, s.r.o. 1 0 EUR
Ľuboš Cudziš 4 41 886 EUR
ips cleaning s.r.o. 1 51 921 EUR
ELLESCO, s.r.o. 1 26 299 EUR
ZET dip s. r. o. 2 145 400 EUR
SOLUTION s.r.o. 1 110 000 EUR
Special Service International SK s. r. o. 2 3 657 062 EUR
LumaCorp, s.r.o. 8 101 186 EUR
Goldrein Plus s.r.o. 1 52 000 EUR
Goldrein s. r. o. 1 12 695 EUR
AMÁLIA SERVIS, s. r. o. 2 57 198 EUR
BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. 1 178 800 EUR
ProGarden s.r.o. 1 130 000 EUR
ATALIAN FACILITY SK s. r. o. 1 2 000 000 EUR
LUMA Facility, s.r.o. 1 9 499 EUR
M. S. SERVICE s.r.o. 1 16 600 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Poskytovanie upratovacích služieb pre SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia 95 000 95000.0 EUR 2016 Služby Áno 4
Upratovacie služby pre ÚPSVR Rimavská Sobota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 122 000 122000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 129 000 129000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Upratovacie služby vo VŠC DUKLA Banská Bystrica. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 78 000 78000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace práce v objekte Gr?sslingova 35, Bratislava Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 61 405 61405.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie upratovacích služieb pre objednávateľa Mesto Martin 36 000 36000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby upratovania v objektoch SP, a. s. – vlastných a prenajatých. Slovenská pošta, a.s. 686 845 686845.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Upratovanie budov v správe Bytového podniku mesta Košice, s.r.o. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 375 439 1375439.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Upratovacie služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 160 518 160518.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Upratovanie dopravných prostriedkov - električky, autobusy a trolejbusy Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 475 328 475328.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služby upratovania v objektoch SP, a. s. – vlastných a prenajatých. Slovenská pošta, a.s. 355 194 355194.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Upratovacie služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 181 772 181772.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Upratovacie služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 160 518 160518.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Upratovacie služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 258 775 258775.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Poskytovanie upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb pre ÚVN SNP Ružomberok-FN Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 440 000 1440000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Upratovacie služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 142 317 142317.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Upratovacie služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 165 951 165951.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Servisné upratovanie, čistenie a dezinfekcie v priestoroch Fakultnej nemocnice Trenčín. Fakultná nemocnica Trenčín 1 491 481 1491481.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby upratovania v objektoch SP, a. s. vlastných a prenajatých. Slovenská pošta, a.s. 328 788 328788.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Upratovacie služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 192 955 192955.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby upratovania v objektoch SP, a. s. vlastných a prenajatých. Slovenská pošta, a.s. 365 835 365835.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby upratovania v objektoch SP, a. s. – vlastných a prenajatých. Slovenská pošta, a.s. 333 334 333334.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 184 717 184717.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby upratovania v objektoch SP, a. s. – vlastných a prenajatých. Slovenská pošta, a.s. 351 197 351197.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby upratovania v objektoch SP, a. s. – vlastných a prenajatých. Slovenská pošta, a.s. 271 456 271456.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Upratovanie K13-Košické kultúrne centrá 479 549 479549.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Upratovacie služby 2016 - 2020 Krajský súd v Košiciach 274 079 274079.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie čistiacich a upratovacích služieb Ministerstvo financií Slovenskej republiky 319 731 319731.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Environmentálne hygienické služby Krajský súd 40 488 40488.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Špeciálne čistiace služby Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 119 836 119836.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Upratovacie a čistiace služby Úrad pre verejné obstarávanie 81 233 81233.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poskytnutie upratovacích a čistiach služieb na obdobie 48 mesiacov Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 889 150 1889150.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
UPRATOVANIE V CELOM OBJEKTE TEOLOGICKEJ FAKULTY TU, KOSTOLNÁ Č.1, 819 44 BRATISLAVA Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 32 016 32016.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Stredná odborná škola 172 000 172000.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Komplexné upratovacie služby na FEI STU Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 246 006 1246006.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu Národný onkologický ústav 1 249 231 1249231.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 6 500 000 6500000.0 EUR 2017 Služby Nie 2
UPRATOVACIE A ČISTIACE SLUŽBY PRE SOCIÁLNU POISŤOVŇU Sociálna poisťovňa, ústredie 4 503 919 4503919.0 EUR 2017 Služby Nie 4
Zabezpečenie externých upratovacích a čistiacich služieb kancelárskych a prevádzkových priestorov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 035 866 1035866.0 EUR 2018 Služby Nie 8
Upratovacie služby Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 54 336 54336.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovanie kancelárskych priestorov Slovenská správa ciest 59 251 59251.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie a dezinfekčné služby Fakultná nemocnica Nitra 1 171 653 1171653.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie služby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 33 640 33640.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000 10000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie sociálneho zariadenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 500 3500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodávka kompletných upratovacích a čistiacich služieb vrátane čistiacich potrieb. Divadelný ústav 15 000 15000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie priestorov budovy v Prievidzi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 100 5100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie a čistenie administratívnej budovy Krajský súd v Banskej Bystrici 26 000 26000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie a čistenie administratívnej budovy Okresný súd Rimavská Sobota 8 000 8000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tepovanie kobercov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 70 70.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Úrad vlády Slovenskej republiky 120 000 120000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Úrad vlády Slovenskej republiky 120 000 120000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Čistiace a upratovacie služby Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 30 000 30000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie a čistenie administratívnej budovy Okresný súd Humenné 24 000 24000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Umývanie okien Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 808 808.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 156 507 156506.5 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie a čistenie administratívnej budovy Štátna pokladnica 60 000 60000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 58 690 58689.94 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 34 000 34000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisné upratovanie, čistenie a dezinfekcia v priestoroch poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na obdobie 6 mesiacov Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 206 500 206500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie kancelárskych priestorov Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 3 542 3542.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie a čistenie administratívnej budovy Okresný súd Rimavská Sobota 18 000 18000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie služby na 12 mesiacov (1.1.2017 - 31.12.2017) Výskumný ústav vodného hospodárstva 48 000 48000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie kancelárskych priestorov Banská Bystrica Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 2 591 2591.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000 10000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie interiérov budov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 10 464 10463.64 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 162 000 162000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie kancelárskych priestorov Košice Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 3 576 3576.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie kancelárskych priestorov Bratislava Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 12 370 12370.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie interiéru budovy Záchranná zdravotná služba Bratislava 8 316 8316.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb a dodávka hygienického spotrebného materiálu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 88 437 88437.17 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 162 000 162000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 58 008 58008.1 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie služby SZRB Asset Management, a.s. 9 000 9000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie služby v Komárne Dopravný úrad 8 730 8730.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie služby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 30 272 30272.4 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovanie sociálneho zariadenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 500 3500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 58 008 58008.1 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 60 967 60966.54 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie služby Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 70 000 70000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovanie a čistenie administratívnej budovy Štátna pokladnica 42 500 42500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovanie priestorov budovy v Prievidzi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 984 4983.5 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie služby - Svrčinovec Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 040 1040.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 000 5000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb v administratívnej budove. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 41 525 41524.97 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace práce v objektoch Podjavorinskej 6 a Obchodná 52 v Bratislave Seniorcentrum Staré Mesto 20 000 20000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Úrad vlády Slovenskej republiky 140 606 140606.4 EUR 2017 Služby Nie 1
Čistiace a upratovacie služby Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 25 000 25000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb v administratívnej budove. Krajská prokuratúra 50 000 50000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie služby - Svrčinovec Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 840 840.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Čistiace a upratovacie služby Krajská prokuratúra 60 000 60000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie služby objektu korporátne WC na odpočívadle Čierne Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 496 8496.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb v administratívnej budove. Krajská prokuratúra v Prešove 58 464 58464.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 20 221 20221.3 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 34 380 34380.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovanie a čistenie administratívnej budovy Okresný súd Rimavská Sobota 20 000 20000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb a dodávka hygienického spotrebného materiálu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 95 910 95910.07 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb v administratívnej budove Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 68 206 68205.62 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovanie interiérov budov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 10 200 10200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objekte Zdravotného strediska Mestská časť Bratislava - Rača 13 500 13500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovanie a čistenie administratívnej budovy Okresný súd Humenné 25 000 25000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovanie a čistenie administratívnej budovy Okresný súd Humenné 25 000 25000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 58 008 58008.1 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 99 749 99748.8 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie služby objektu korporátne WC na odpočívadle Čierne Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 660 9660.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie služby Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 40 650 40650.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie, čistiace a baliace služby pre zariadenia spoločného stravovania. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 46 400 46400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 99 749 99748.8 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie služby objektu korporátne WC na odpočívadle Čierne Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 960 9960.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie služby - 7 podlaží Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 46 080 46080.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovanie priestorov budovy v Prievidzi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 990 8990.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Úrad vlády Slovenskej republiky 157 010 157010.4 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovanie a čistenie administratívnej budovy Štátna pokladnica 60 000 60000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovanie priestorov školy- 7 podlaží Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 38 400 38400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie upratovacích služieb v interiéri a exteriéri administratívnych budov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 68 472 68472.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 62 191 62190.72 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb a dodávka hygienického spotrebného materiálu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 98 430 98430.07 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie služby Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 282 424 282424.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb v administratívnej budove Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 68 206 68205.62 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie služby Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 78 619 78618.76 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb Bratislavský samosprávny kraj 121 970 121970.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 58 008 58008.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 3 473 000 3473000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 102 902 102902.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upratovacie služby pre DS Lamač Domov seniorov Lamač 199 643 199643.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Upratovacie služby Stredná zdravotnícka škola 5 612 5612.29 EUR 2019 Služby Nie 1
Upratovanie priestorov budovy v Prievidzi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 960 9960.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Univerzitná nemocnica Bratislava 22 249 218 22249218.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Čistenie vozidiel MHD Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 153 934 1153934.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Čistiace a upratovacie služby a zimná údržba vybraných objektov a priestorov v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 347 738 347738.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby pre Banskobystrický kraj Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 600 000 2600000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Upratovacie služby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 108 815 108815.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Dodávka kompletných upratovacích a čistiacich služieb v objekte Domova pri kríži v Bratislave Domov pri kríži 220 900 220900.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Upratovacie služby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 348 424 348424.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Upratovacie služby v objektoch Slovenskej národnej knižnice Slovenská národná knižnica 498 449 498449.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Upratovacie služby Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 197 117 197117.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby 2020 až 2024 Krajský súd v Košiciach 336 000 336000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Upratovanie a čistenie administratívnej budovy Okresný súd Humenné 25 000 25000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Upratovanie dopravných prostriedkov - električky a autobusy Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 139 800 139800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upratovacie služby Stredná zdravotnícka škola 4 660 4659.98 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb v administratívnej budove. Krajská prokuratúra 47 100 47100.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 65 785 65784.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upratovanie dopravných prostriedkov - električky a autobusy Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 139 800 139800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb a dodávka hygienického spotrebného materiálu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 98 995 98994.55 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 141 120 141120.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Upratovanie a čistenie administratívnej budovy Okresný súd Rimavská Sobota 21 000 21000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Upratovacie služby Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 70 000 69999.99 EUR 2019 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby v administratívnej budove Úrad vládneho auditu 11 831 11831.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Upratovacie služby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 282 970 282970.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Upratovacie služby Univerzitná knižnica v Bratislave 178 800 178800.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 016 369 1016369.0 EUR 2020 Služby Nie 8
Upratovacie služby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 703 972 703972.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Upratovacie a dezinfekčné služby na pracoviskách UNLP - PRK Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 440 035 440035.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 102 902 102902.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 14 630 841 14630841.0 EUR 2020 Služby Nie 9
Upratovacie a čistiace služby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 61 848 61848.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby v ŠD STU v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 213 999 213999.0 EUR 2020 Služby Nie 6
Upratovacie služby Stredná zdravotnícka škola 18 422 18421.67 EUR 2020 Služby Nie 1
Upratovacie a dezinfekčné služby na pracoviskách UNLP Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 120 451 3120451.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Upratovacie a dezinfekčné služby na pracoviskách UNLP Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 120 451 3120451.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Čistenie vozidiel MHD Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 3 914 865 3914865.0 EUR 2020 Služby Nie 4
Upratovanie dopravných prostriedkov - električky a autobusy Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 154 000 154000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Upratovacie služby Národný onkologický ústav 1 194 999 1194999.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Upratovacie služby Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 81 000 81000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Upratovacie služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 26 991 26991.36 EUR 2020 Služby Nie 1
Upratovacie služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 496 13495.68 EUR 2020 Služby Nie 1
Upratovacie služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 997 8997.12 EUR 2020 Služby Nie 1
Upratovacie služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 40 487 40487.04 EUR 2020 Služby Nie 1
Upratovacie služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 40 487 40487.04 EUR 2020 Služby Nie 1
Upratovacie služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 26 991 26991.36 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb Bratislavský samosprávny kraj 241 165 241165.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Štatistický úrad Slovenskej republiky 308 750 308750.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Upratovacie služby pre Univerzitu Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 3 006 146 3006146.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Upratovacie služby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 59 760 59760.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Upratovacie, dezinfekčné a čistiace služby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 125 000 125000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Upratovacie služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 905 13905.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Upratovacie služby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 111 125 111125.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 57 337 57337.34 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 58 000 57999.53 EUR 2021 Služby Nie 1
Upratovacie služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 566 5566.4 EUR 2021 Služby Nie 1
Upratovacie služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 133 11132.8 EUR 2021 Služby Nie 1
Upratovacie služby Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 12 000 12000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Upratovacie služby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 20 436 20436.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Upratovacie, dezinfekčné a čistiace služby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 714 4714.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Upratovacie, dezinfekčné a čistiace služby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 9 428 9428.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Upratovacie, dezinfekčné a čistiace služby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 714 4714.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Upratovacie služby Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 200 439 1200439.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Upratovacie práce pre UK Univerzita Komenského v Bratislave 2 585 434 2585434.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Upratovacie, dezinfekčné a čistiace služby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 23 570 23570.0 EUR 2021 Služby Nie 5
Upratovacie práce pre UK Univerzita Komenského v Bratislave 104 995 104995.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Upratovacie služby pre priestory Metropolitného inštitútu Bratislavy Metropolitný inštitút Bratislavy, skrátene MIB 20 000 20000.0 EUR 15. December 2020 22. December 2020 Neuvedené 2020-12-15 00:00:00 UTC 2020-12-22 13:00:00 UTC
výzva na predloženie ponuky Okresný súd Zvolen 36 400 36400.0 EUR 8. November 2019 18. November 2019 Neuvedené 2019-11-08 00:00:00 UTC 2019-11-18 00:00:00 UTC
Upratovacie a čistiace služby (Bratislavský, Košický a Prešovský kraj) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12 264 948 12264948.0 EUR 25. Marec 2021 26. Apríl 2021 Nie 2021-03-25 00:00:00 UTC 2021-04-26 10:00:00 UTC
Upratovacie a čistiace služby Úrad pre verejné obstarávanie 24 011 24010.89 EUR 12. Apríl 2021 23. Apríl 2021 Neuvedené 2021-04-12 00:00:00 UTC 2021-04-23 09:00:00 UTC
Poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne časti A až D Sociálna poisťovňa, ústredie 5 023 008 5023008.02 EUR 29. Júl 2021 6. September 2021 Nie 2021-07-29 00:00:00 UTC 2021-09-06 09:00:00 UTC
Komplexné upratovacie služby na FEI STU Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 180 683 1180683.2 EUR 17. August 2021 13. September 2021 Nie 2021-08-17 00:00:00 UTC 2021-09-13 10:00:00 UTC
Upratovanie priestorov a dodávka hygienického spotrebného materiálu pre Úrad pre reguláciu hazardných hier Úrad pre reguláciu hazardných hier 40 858 40857.78 EUR 20. August 2021 27. August 2021 Neuvedené 2021-08-20 00:00:00 UTC 2021-08-27 16:00:00 UTC
Upratovacie a čistiace služby v objektoch RTVS Rozhlas a televízia Slovenska 1 858 500 1858500.0 EUR 23. September 2021 18. Október 2021 Nie 2021-09-23 00:00:00 UTC 2021-10-18 10:00:00 UTC
Upratovanie priestorov a lietadiel na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 2 194 168 2194168.28 EUR 7. Október 2021 16. November 2021 Nie 2021-10-07 00:00:00 UTC 2021-11-16 12:00:00 UTC
Upratovacie a čistiace služby Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 337 229 1337228.79 EUR 16. November 2021 22. December 2021 Nie 2021-11-16 00:00:00 UTC 2021-12-22 10:00:00 UTC
Upratovacie služby SPF 2022 - 2023 Slovenský pozemkový fond 117 812 117812.0 EUR 13. December 2021 23. December 2021 Neuvedené 2021-12-13 00:00:00 UTC 2021-12-23 10:00:00 UTC
ZABEZPEČENIE UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB PRE VŠZP, a. s. – TRENČIANSKY KRAJ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 189 196 189196.19 EUR 3. Január 2022 1. Február 2022 Nie 2022-01-03 00:00:00 UTC 2022-02-01 09:00:00 UTC
ZABEZPEČENIE UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB PRE VŠZP, a. s. – NITRIANSKY KRAJ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 219 749 219749.06 EUR 3. Január 2022 31. Január 2022 Nie 2022-01-03 00:00:00 UTC 2022-01-31 12:00:00 UTC
ZABEZPEČENIE UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB PRE VŠZP, a. s. – BRATISLAVSKÝ KRAJ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 414 442 414441.89 EUR 3. Január 2022 31. Január 2022 Nie 2022-01-03 00:00:00 UTC 2022-01-31 09:00:00 UTC
ZABEZPEČENIE UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB PRE VŠZP, a. s. – ŽILINSKÝ KRAJ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 237 099 237099.27 EUR 3. Január 2022 1. Február 2022 Nie 2022-01-03 00:00:00 UTC 2022-02-01 12:00:00 UTC
ZABEZPEČENIE UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB PRE VŠZP, a. s. – KOŠICKÝ KRAJ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 234 407 234407.06 EUR 3. Január 2022 2. Február 2022 Nie 2022-01-03 00:00:00 UTC 2022-02-02 12:00:00 UTC
ZABEZPEČENIE UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB PRE VŠZP, a. s. – BANSKOBYSTICKÝ KRAJ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 133 764 133764.33 EUR 3. Január 2022 2. Február 2022 Nie 2022-01-03 00:00:00 UTC 2022-02-02 09:00:00 UTC
ZABEZPEČENIE UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB PRE VŠZP, a. s. – PREŠOVSKÝ KRAJ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 200 735 200735.07 EUR 5. Január 2022 3. Február 2022 Nie 2022-01-05 00:00:00 UTC 2022-02-03 12:00:00 UTC
ZABEZPEČENIE UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB PRE VŠZP, a. s. – TRNAVSKÝ KRAJ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 145 268 145267.84 EUR 5. Január 2022 3. Február 2022 Nie 2022-01-05 00:00:00 UTC 2022-02-03 09:00:00 UTC
Upratovacie služby Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 135 000 135000.0 EUR 16. Január 2022 27. Január 2022 Neuvedené 2022-01-16 00:00:00 UTC 2022-01-27 08:00:00 UTC
Zabezpečenie externých upratovacích a čistiacich služieb kancelárskych a prevádzkových priestorov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 400 000 1400000.0 EUR 5. Marec 2015 15. Apríl 2015 Nie 2015-03-05 00:00:00 UTC 2015-04-15 12:00:00 UTC
Upratovacie služby pre bytové domy Kopčianska 88, Budyšínska 1, Česká 2-4, Ulica Ondreja Štefanka 5, Tománkova 7 – zelené verejné obstarávanie Hlavné mesto SR Bratislava 22 200 22200.0 EUR 19. September 2019 24. September 2019 Neuvedené 2019-09-19 00:00:00 UTC 2019-09-24 14:00:00 UTC
Upratovacie služby pre priestory nachádzajúce sa na ulici Ventúrska 22, 814 99 Bratislava Metropolitný inštitút Bratislavy, skrátene MIB 1 1.0 EUR 19. November 2019 22. November 2019 Neuvedené 2019-11-19 00:00:00 UTC 2019-11-22 14:00:00 UTC
Špeciálne čistiace služby Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 190 175 190175.0 EUR 3. Júl 2019 17. Júl 2019 Neuvedené 2019-07-03 00:00:00 UTC 2019-07-17 09:00:00 UTC
Upratovacie a dezinfekčné služby Fakultná nemocnica Nitra 1 372 000 1372000.0 EUR 14. Apríl 2015 20. Máj 2015 Nie 2015-04-14 00:00:00 UTC 2015-05-20 12:00:00 UTC
Poskytovanie upratovacích služieb a služieb zimnej údržby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice 39 999 39999.0 EUR 17. Jún 2014 8. Júl 2014 Nie 2014-06-17 00:00:00 UTC 2014-07-08 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×