CPV kód

22000000-0

Tlačené výrobky a príbuzné produkty

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 1 981 EUR
Mesto Trnava 5 25 997 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 38 14 492 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 3 27 111 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 5 81 080 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 150 000 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 6 1 153 013 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 3 070 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 99 114 473 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 14 999 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 8 19 451 EUR
Mesto Nové Zámky 5 8 680 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 2 1 549 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 5 174 606 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 21 900 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 28 43 333 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 8 2 688 EUR
Záchranná služba 6 7 658 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 137 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 13 2 464 EUR
Zoologická záhrada 2 18 325 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 3 768 EUR
Obec Kozárovce 1 1 000 EUR
Národný onkologický ústav 14 20 751 EUR
Mesto Lučenec 1 165 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 7 3 627 EUR
Slovenský olympijský výbor 1 134 999 EUR
Krajská prokuratúra 3 1 438 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 17 992 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 148 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 98 EUR
Základná škola, SNP 5, Šurany 1 882 EUR
Základná škola s materskou školou, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec 1 1 450 EUR
Ústav pamäti národa 1 0 EUR
Limitless Group s.r.o. 1 2 396 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Tibor Varga TSV PAPIER 2 593 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 3 5 606 EUR
Ultra Print, s.r.o. 11 33 175 EUR
DOLIS s.r.o. 2 21 900 EUR
Patria I., spol. s r.o. 1 134 999 EUR
Marketing and Business Group, s.r.o. 1 1 738 EUR
Tlačiareň P+M, s.r.o. 1 0 EUR
Xepap, spol. s r.o. 1 36 EUR
NOVART, s.r.o. 1 174 940 EUR
DMC, s.r.o. 53 36 123 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 5 6 376 EUR
EQUILIBRIA, s.r.o. 28 58 902 EUR
POVAŽSKÁ TLAČIAREŇ, s.r.o. 9 57 838 EUR
Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 28 14 238 EUR
Jaroslav Oprala GARMONDNITRA-vydavateľstvo,tlačiareň,kníhviazačstvo 1 2 730 EUR
i + i print spol. s r.o. 1 150 000 EUR
Slovenská Grafia a.s. 1 169 200 EUR
SCP PAPIER, a.s. 2 1 549 EUR
FLORIAN, s.r.o. 1 1 000 EUR
PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. 2 4 155 EUR
Bittner print s.r.o. 4 20 146 EUR
Hauerland spol. s r.o. 1 1 416 EUR
KRIDLA s.r.o 1 275 EUR
Jaroslav Vasičko JV tlačiareň 59 126 585 EUR
POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s. r. o. 1 337 EUR
Simply supplies s.r.o. 2 83 EUR
Ultra Print Digital, s.r.o. 2 1 235 EUR
Vladimír Avuk - AVBAL 2 2 003 EUR
Cofin, a.s. 1 380 EUR
KRAIN, s.r.o. 11 3 599 EUR
FIBI, s.r.o. 1 568 EUR
Jozef Forgáč-olympia 2 642 EUR
Juraj Vargha - VARPEX 1 1 285 EUR
Bystrík Igaz - BIBO DESIGN 1 59 EUR
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 1 1 450 EUR
SINEAL, spol. s r. o. 1 9 992 EUR
Richard Šrobár LITTERA 1 882 EUR
EMPOWER & Holding, s.r.o. 1 1 549 EUR
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. 7 13 761 EUR
TLAČIAREŇ J+K s. r. o. 11 20 275 EUR
ARKA, a.s. 2 2 220 EUR
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 4 765 973 EUR
WDW s.r.o. 1 50 EUR
Bawer-trans, s. r. o. 3 8 700 EUR
Varínska tlačiareň/ELEKTRO AB s.r.o. 1 0 EUR
Pixel Print s.r.o. 3 1 563 EUR
GIEGO s.r.o. 1 496 EUR
ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1 212 100 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Tlačené výrobky a príbuzné produkty Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 55 000 55000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Výroba propagačných predmetov s logom NBS NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 150 000 150000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie polygrafických výrobkov. Slovenský olympijský výbor 134 999 134999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica Košice 144 144.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 128 128.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica Košice 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá -HP-kazety Národný onkologický ústav 2 900 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 85 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 165 165.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá a tlačiarenské výrobky Záchranná služba 2 821 2821.49 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podpis karty Kancelária prezidenta SR 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica Košice 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 190 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 475 475.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie prenosných reklamných systémov pre účely konania podujatí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 30 542 30541.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 010 2009.83 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá podľa priloženého návrhu Krajská prokuratúra 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spisový obal A3 UNIVERZITA J. SELYEHO 360 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Project 2 (4th Edition), Project 3 (3rd Edition), Project 3 (4th Edition), Project 4 (3rd Edition), Project 4 (4th Edition), Project 5 (3rd Edition), Project 5 (4th Edition) Základná škola s materskou školou, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec 1 595 1595.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 162 162.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica Košice 105 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 355 355.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlač publikácií ÚPN Ústav pamäti národa 33 500 33500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačoviny- časopis a výročná správa Zoologická záhrada 19 172 19172.06 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 24 24.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica Košice 105 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Fakultná nemocnica Trnava 10 719 10719.42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 039 5038.86 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Národný onkologický ústav 2 600 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba, tlač samolepiek Hlavné mesto SR Bratislava 1 859 1859.21 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica Košice 105 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
učebnice anglického jazyka Základná škola, SNP 5, Šurany 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 335 335.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obojstranné preukazy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 198 000 198000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica Košice 105 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 565 565.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá a tlačiarenské výrobky Záchranná služba 2 806 2806.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spisový obal Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 402 402.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica Košice 105 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 460 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výstroj pre hasičov Obec Kozárovce 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica Košice 105 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá ,papier xerox Národný onkologický ústav 5 290 5290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 278 278.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 195 195.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica Košice 105 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá a tlačiarenské výrobky Záchranná služba 1 080 1080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spisový obal a spisová doska UNIVERZITA J. SELYEHO 760 760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica Košice 105 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá ,kancelárske potreby. Národný onkologický ústav 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica Košice 105 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá a tlačiarenské výrobky Záchranná služba 866 865.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obojstranné preukazy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 237 600 237600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá a tlačiarenské výrobky Záchranná služba 866 865.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačivá a tlačiarenské výrobky Záchranná služba 1 416 1416.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačivá Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba, tlač samolepiek Hlavné mesto SR Bratislava 1 859 1858.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačivá zdravotnícke. Národný onkologický ústav 2 810 2810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba tlačív podľa priloženého návrhu. Národný onkologický ústav 5 056 5056.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba tlačív podľa priloženého návrhu.III/17 Národný onkologický ústav 4 407 4407.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba tlačív podľa priloženého návrhu.I/17 Národný onkologický ústav 6 880 6880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 485 484.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač služobných kníh a tlačív Hlavné mesto SR Bratislava 3 353 3353.26 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 685 685.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačivá Fakultná nemocnica Trnava 7 889 7889.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačivá podľa priloženého návrhu Krajská prokuratúra 3 320 3320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 370 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač brožúr Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 740 740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 869 869.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 490 490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač zborníka Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 297 297.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácií (zápisový list, potvrdenia o návšteve školy) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 160 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke a kancelárske tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 354 354.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácie (Výročná správa o činnosti objednávateľa za rok 2016) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 436 435.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač tlačív (zápisový list, čestné vyhlásenie, potvrdenie o štúdiu, potvrdenie o ukončení štúdia) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 620 620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácie (Sprievodca štúdiom) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 862 861.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba vizitiek Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 81 81.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 468 468.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba tlačív podľa priloženého návrhu.IV/17 Národný onkologický ústav 4 950 4950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačené výrobky a príbuzne produkty - tlačivá zadávané do tlače Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 9 437 9437.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačené výrobky a príbuzne produkty - tlačivá štandardné Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 25 280 25280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 337 337.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač letákov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač informačnej brožúry a skladačky o možnosti štúdia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 870 1870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač zborníkov, plagátov, letákov, vizitiek, foldera a iných tlačených výrobkov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 23 606 23605.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač zborníka a publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 937 2937.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 318 318.18 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 015 1015.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač výročnej správy a habilitačnej prednášky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 336 336.37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 850 1850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, pracovné, nástenné kalendáre a diáre na rok 2018 Mesto Nové Zámky 1 369 1368.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 436 436.37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 045 4045.46 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 699 699.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 268 268.19 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 605 1605.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 538 538.18 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obojstranné preukazy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 239 400 239400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke a kancelárske tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 652 652.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač vedeckých publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 177 3176.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 622 621.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač vedeckých monografií a učebných textov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 344 2344.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, pracovné diáre, plánovacie kalendáre na rok 2018, tlačivá Mesto Nové Zámky 1 991 1991.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač vedeckých publikácií a časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 300 3300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 818 818.19 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 091 1090.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 182 1181.81 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač vysokoškolských učebníc Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 072 1072.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač učebnice Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 725 725.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 545 545.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 984 983.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 502 502.15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač vedeckých publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 414 2413.69 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačoviny 2017 (110_2017) Zoologická záhrada 30 899 30899.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač vedeckej publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 252 251.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 185 185.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač vedeckých publikácií, časopisov, letákov, vizitiek, pozvánok a iných Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 82 219 82218.65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 280 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 218 1218.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 003 1003.19 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 694 693.84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač obojstranného letáku Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 583 583.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup papiera na farebnú laserovú tlač Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 182 181.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač učebnice Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 598 598.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 391 390.91 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá zdravotnícke/2018 Národný onkologický ústav 630 630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 364 363.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 273 272.73 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač brožúr a letákov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 593 6592.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 643 642.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácií, brožúr a časopisov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 29 404 29404.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup papiera na farebnú laserovú tlač Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 400 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 660 1660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač letákov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 200 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 600 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Krabica na medicínsky odpad Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 431 5431.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač inauguračných prednášok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 596 595.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 414 414.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 250 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač brožúry Mesto Trnava 17 916 17916.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 182 181.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 317 317.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 515 1515.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 230 230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 479 479.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač tlačených výrobkov (letáky, publikácie, časopisy a iné) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 14 945 14945.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač tlačených výrobkov (plagáty, letáky, vizitky, záložky, pozvánky a iné) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 460 8460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač tlačených výrobkov (publikácie, vizitky, letáky, výročná správa, kalendár) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12 400 12400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač tlačených výrobkov (publikácie, plagáty, bannery) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 14 190 14190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač brožúry Mesto Trnava 720 720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 653 653.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 636 1636.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá podľa priloženého návrhu Krajská prokuratúra 2 500 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 458 457.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 995 995.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač diárov s vlastným grafickým spracovaním vrátane technickej prípravy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 500 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá Fakultná nemocnica Nitra 25 000 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 762 1762.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač brožúry Mesto Trnava 3 290 3290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácie - zborník Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 127 127.27 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 011 2011.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 674 673.59 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá zdravotnícke/2018 Národný onkologický ústav 1 350 1350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 160 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 552 552.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 75 75.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 773 772.73 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač tlačených výrobkov (brožúry, trhacie bloky, vizitky, pozvánky, plagáty, záložky, kalendáriky, publikácie, foldre) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 18 900 18900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 458 3458.38 EUR 2018 Tovary Nie 1
Novoročné prianie 2019 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 620 620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 050 2050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 700 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výroba, tlač samolepiek Hlavné mesto SR Bratislava 1 731 1731.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač monografie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 282 3281.52 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obojstranné preukazy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 264 600 264600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, pracovné diáre, plánovacie kalendáre , daňové tlačivá na rok 2019 Mesto Nové Zámky 4 000 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač brožúry Mesto Trnava 2 500 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 452 451.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 752 1752.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 900 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spisový obal a spisová doska UNIVERZITA J. SELYEHO 324 323.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačené výrobky a príbuzne produkty - tlačivá zadávané do tlače Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 33 819 33819.42 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačené výrobky a príbuzne produkty - tlačivá štandardné Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 22 007 22007.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 10 000 10000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 050 1050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač plagátov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 144 144.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 880 1880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač brožúry Mesto Trnava 48 240 48240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 638 637.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačivá Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 68 68.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač publikácií, časopisov, plagátov a letákov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 946 2945.63 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 600 600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií a časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 420 2420.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Krabica na medicínsky odpad Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 350 1350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 050 2050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačivá Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 649 4648.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačivá zdravotnícke/2018 Národný onkologický ústav 1 056 1056.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Krabica na medicínsky odpad Detská fakultná nemocnica Košice 1 901 1901.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 114 2114.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 655 655.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač publikácií a vizitiek Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 13 544 13543.55 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 100 2100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač tlačených výrobkov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 468 7467.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 556 556.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 700 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač vizitiek Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 105 105.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 630 630.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač tlačených výrobkov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 14 169 14169.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 470 1470.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač foldrov a časopisov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 096 5096.4 EUR 2019 Služby Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 629 629.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné diáre, plánovacie kalendáre , daňové tlačivá na rok 2020 Mesto Nové Zámky 1 750 1750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač publikácií a pozvánok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 170 8169.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Novoročné prianie 2020 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 356 356.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač učebnice Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 398 2398.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 635 1635.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 625 1625.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 7 006 7005.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Publicita projektu - Samolepiace etikety s potlačou Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 100 100.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 550 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlač monografie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 519 519.2 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 325 1325.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Krabica na medicínsky odpad Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 350 1350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 592 1592.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obojstranné preukazy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 254 520 254520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačivá zdravotnícke/2018 Národný onkologický ústav 670 670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 406 1406.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačivá Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 649 4648.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 236 1236.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezpečnostné symboly, značky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 543 543.18 EUR 2020 Tovary Nie 1
Turistické mapy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 598 598.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 200 1200.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 375 375.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 640 1640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 670 1670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 075 3074.61 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 180 180.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačivá zdravotnícke/2018 Národný onkologický ústav 1 120 1120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačivá Fakultná nemocnica Trnava 14 998 14997.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 279 279.2 EUR 2020 Služby Nie 1
Pracovné diáre, plánovacie kalendáre , daňové tlačivá na rok 2021 Mesto Nové Zámky 4 120 4120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlač a výroba mesačníka Hlavné mesto SR Bratislava 214 520 214520.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 577 1577.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezpečnostné symboly, značky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 222 1222.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 675 675.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 903 2902.9 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 574 1574.1 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 262 2262.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačivá Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 6 000 6000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 125 2125.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlač farebného magazínu Limitless Group s.r.o. 2 932 2932.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Krabica na medicínsky odpad Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 500 1500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 011 3010.7 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 737 1736.56 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 590 1590.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 300 1300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlačivá alebo ekvivalent Mesto Lučenec 988 988.35 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 094 2094.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obojstranné preukazy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 253 260 253260.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlačivá Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 4 000 4000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlačivá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 710 1710.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350 350.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Dodanie tovaru s potlačou pre Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 10 000 10000.0 EUR 7. Február 2020 19. Február 2020 Neuvedené 2020-02-07 00:00:00 UTC 2020-02-19 09:00:00 UTC
Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy VALLOS s.r.o. VALLOS, s.r.o. 101 000 101000.0 EUR 23. Júl 2014 13. August 2014 Áno 2014-07-23 00:00:00 UTC 2014-08-13 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×