CPV kód

32250000-0

Mobilné telefóny

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Slovenská správa ciest 2 8 374 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 2 029 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 43 458 EUR
Mesto Levoča 1 0 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 44 975 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 413 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 59 167 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 1 768 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 2 7 597 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 1 150 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 1 592 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 321 280 EUR
Mesto Prievidza 1 115 000 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 29 15 403 EUR
Košický samosprávny kraj 1 2 749 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 2 23 833 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 1 403 EUR
HOREZZA, a.s. 1 590 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 2 504 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 574 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 6 697 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 550 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 7 56 322 EUR
Slovenská národná knižnica 1 7 920 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 11 100 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 2 873 EUR
Mesto Nové Zámky 3 23 557 EUR
Slovenské národné múzeum 3 2 839 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 17 950 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 19 19 500 EUR
Mesto Pezinok 3 2 714 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 5 21 282 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 35 478 EUR
Kancelária prezidenta SR 11 8 156 EUR
Mesto Trenčín 1 1 000 EUR
Mesto Zvolen 1 12 083 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 1 60 000 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 3 21 878 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 3 17 224 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 3 7 739 EUR
Horská záchranná služba 2 149 643 EUR
Slovenský pozemkový fond 1 41 467 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 7 3 482 EUR
Národný bezpečnostný úrad 4 18 745 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 7 402 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2 9 683 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 9 054 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 3 11 761 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 233 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 2 35 700 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 6 26 105 EUR
Zdravé regióny 1 30 200 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 4 15 097 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 405 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Slovak Telekom, a.s. 6 431 498 EUR
ALTAMIRA SOFTWORKS, s.r.o. 1 6 379 EUR
O2 Slovakia, s.r.o. 14 351 235 EUR
Orange Slovensko, a.s. 3 76 577 EUR
Datacomp s.r.o. 4 18 172 EUR
ITSK, s.r.o. 36 88 077 EUR
O2 Business Services, a.s. 2 7 178 EUR
SGL media, s.r.o. 1 590 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 3 2 433 EUR
nanoTECH s.r.o. 3 1 405 EUR
AXISplus SK s.r.o. 1 855 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 13 10 599 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 1 1 036 EUR
K4FIN, s.r.o. 1 2 167 EUR
SIGNAL-CODE s.r.o. 1 4 200 EUR
Smartshop s. r. o. 1 4 200 EUR
Andrej Holka 3 4 804 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 16 15 052 EUR
HENRYSO, s.r.o. 6 5 616 EUR
MCN s.r.o. 2 3 283 EUR
Setop, s.r.o. 3 1 687 EUR
ITIT s. r. o. 2 1 059 EUR
IRDistribution, a. s. 29 155 085 EUR
GIEGO s.r.o. 13 56 096 EUR
KASON, s.r.o. 1 168 EUR
5K, spoločnosť s ručením obmedzeným 6 19 604 EUR
HS technology s.r.o. 1 282 EUR
Dávid Vorčák 1 870 EUR
SAVOG s. r. o. 1 4 238 EUR
TurTel s.r.o. 5 30 270 EUR
JC MEDIA s.r.o. 1 30 200 EUR
Try More, s.r.o. 1 477 EUR
IMONICE INVEST, s.r.o. 2 13 360 EUR
REAL CAR, s.r.o. 1 950 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Služby mobilného operátora Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 89 381 89381.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia Mesto Prievidza 115 000 115000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Slovenská konsolidačná, a.s. 6 500 6500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
iPhone 5S 16GB HOREZZA, a.s. 598 598.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mobilný telefón s obalom a bezdrátovou nabíjacou stanicou Ekonomická univerzita v Bratislave 870 870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IP video a mobilne telefony Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 120 3120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Samsung Galaxy A5 (2016), alebo ekvivalent Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 399 399.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IP video a mobilne telefony2 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 5 200 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné hlasové a dátové služby + mobilné telefóny Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 80 000 80000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny, príslušenstvo k mobilným telefónom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 050 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 600 2600.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 040 2040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny - Samsung Galaxy A3 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 560 1560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mobilný telefón Ekonomická univerzita v Bratislave 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný telefón s príslušenstvom Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 7 700 7700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilne telefony Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 243 1243.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Smartfón Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 710 710.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 080 1080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Smartfón Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 230 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 869 869.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny - Samsung Galaxy A3 alebo ekvivalent Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 828 828.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný telefón - Huawei E3372H alebo ekvivalent Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 47 47.39 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup Microsoft Lumia 550 čierny alebo ekvivalent Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 413 412.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 633 633.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Slovenský pozemkový fond 49 760 49760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny - Samsung Galaxy A3 alebo ekvivalent Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 828 828.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mobilné telefóny Ekonomická univerzita v Bratislave 1 896 1896.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 292 291.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny - Samsung Galaxy A3 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 220 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mobilné telefóny Ekonomická univerzita v Bratislave 1 674 1674.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Apple SE 64GB Space gray Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné hlasové a dátové služby + mobilné telefóny Fakultná nemocnica Trnava 7 910 7910.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup mobilných telefónov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 13 200 13200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mobilný telefón Ekonomická univerzita v Bratislave 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny - Samsung Galaxy A3 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 220 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné hlasové a dátové služby + mobilné telefóny Fakultná nemocnica Trnava 7 910 7910.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny - Samsung Galaxy A3 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 444 444.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Samsung Galaxy S6 edge 32GB Black Sapphire Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 480 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Google Pixel XL Quite Black 32GB Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 991 991.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Národné centrum zdravotníckych informácií 5 580 5580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Samsung Galaxy A5 (2017), alebo ekvivalent Kancelária prezidenta SR 880 880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lenovo PHAB 2 Plus 32GB Gray Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 294 294.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Slovenská konsolidačná, a.s. 735 735.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón iPhone 7 alebo ekvivalent Kancelária prezidenta SR 950 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón iPhone 6S alebo ekvivalent Kancelária prezidenta SR 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Samsung Galaxy A5 (2017), alebo ekvivalent Kancelária prezidenta SR 880 880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12 000 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón iPhone 6S alebo ekvivalent Kancelária prezidenta SR 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Smartfón Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 978 978.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón s príslušenstvom Štátny inštitút odborného vzdelávania 280 280.2 EUR 2017 Tovary Áno 1
Mobilný telefón iPhone 6S alebo ekvivalent Kancelária prezidenta SR 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón iPhone 7, alebo ekvivalentný Kancelária prezidenta SR 950 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 440 440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
mobilný telefón Ekonomická univerzita v Bratislave 1 110 1110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón s operačným systémom Android 7.1 napr. Google Pixel Quite Black 32GB alebo ekvivalent Národný bezpečnostný úrad 836 835.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 378 1378.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Slovenská konsolidačná, a.s. 735 735.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné hlasové a dátové služby + mobilné telefóny Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 4 650 4650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Slovenská správa ciest 4 300 4300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
mobilný telefón Ekonomická univerzita v Bratislave 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 480 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón s tvrdeným sklom, púzdrom a pamäťovou kartou Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 4 300 4300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
mobilný telefón Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
mobilný telefón Ekonomická univerzita v Bratislave 566 566.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 240 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Huawei P9 alebo ekvivalent Technická univerzita v Košiciach 730 730.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón, obal , powerbank, nabíjacia podložka na bezdrôtové nabíjanie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 679 679.21 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny - Samsung Galaxy J3 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Samsung Galaxy S8 Dual SIM 64GB SM-G950FD alebo ekvivalent Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón iPhone 7, alebo ekvivalentný Kancelária prezidenta SR 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Samsung Galaxy S8+ 64GB, alebo ekvivalentný Kancelária prezidenta SR 899 899.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón - Lenovo A 1000 Onyx Black a Caterpillar CAT B25 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 360 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
mobilný telefón Ekonomická univerzita v Bratislave 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Smartfón Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón - Lenovo Moto C Black Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 80 80.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny - SONY XPERIA Compact Universe Black Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 402 402.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Apple iPhone 5S Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lenovo Moto E4 Gray s príslušenstvom Technická univerzita v Košiciach 1 170 1170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Huawei P10 LITE Blue DUAL SIM Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné zariadenia, hlasové a dátové služby mobilného operátora Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 25 000 25000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
mobilný telefón Ekonomická univerzita v Bratislave 1 670 1670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Samsung Galaxy Note 8, alebo ekvivalentný Kancelária prezidenta SR 1 008 1008.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Národné centrum zdravotníckych informácií 4 000 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 630 630.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Slovenská správa ciest 5 750 5750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky - smartfónu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 235 235.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Smartfón Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 630 630.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
mobilný telefón Ekonomická univerzita v Bratislave 1 392 1392.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Samsung Galaxy XCover 4 alebo ekvivalent Mesto Trenčín 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nových mobilných telefónov Košický samosprávny kraj 3 762 3762.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5 040 5040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilné dotykové telefóny Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 504 3504.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
mobilný telefón Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 458 458.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky - smartfónu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 799 799.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 780 780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Služby mobilného operátora Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 204 192 204191.5 EUR 2018 Služby Nie 1
Mobilné telefóny Slovenské národné múzeum 2 000 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Služby mobilného operátora Slovenská národná knižnica 24 000 24000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Smartfón Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 320 1320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 296 295.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup 2ks smartfónov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 172 2172.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - mobilné telefóny Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 610 1610.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Poskytnutie a prevádzkovanie komplexných telekomunikačných služieb Mesto Levoča 60 686 60686.4 EUR 2018 Služby Nie 1
Mobilné telefóny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 582 582.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
mobilne telefony Centrum vedecko-technických informácií SR 660 660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia Mesto Zvolen 36 000 36000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
mobilné telefóny Národné centrum zdravotníckych informácií 7 238 7238.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - mobilný telefón Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Slovenské národné múzeum 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny a navigačné zariadenia (5 ks) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 182 1181.69 EUR 2018 Tovary Nie 1
mobilne telefony Mesto Nové Zámky 2 380 2380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 330 330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Huawei P10 Lite Dual SIM Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 486 486.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
mobilný telefón Ekonomická univerzita v Bratislave 60 60.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilné zariadenia, hlasové a dátové služby mobilného operátora, notifikácia alarmu Exportno-importná banka Slovenskej republiky 17 000 17000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komplexné služby mobilného operátora pre rok 2019 a 2020 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 48 000 48000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny a navigačné zariadenia Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 11 753 11753.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 31 590 31590.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny 2019 SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 3 588 3588.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Kancelária prezidenta SR 1 536 1536.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Mesto Pezinok 900 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Mesto Pezinok 1 800 1800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Mesto Pezinok 990 990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Telekomunikačné služby - IP hlasové služby a mobilné hlasové služby vrátane dodávky mobilných telefónov. Mesto Nové Zámky 56 500 56500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Smart zariadenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 504 504.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilné hlasové a dátové služby + mobilné telefóny Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 4 650 4650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Univerzita Komenského v Bratislave 11 100 11100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Smart zariadenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 252 252.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Smart zariadenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 200 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
mobilné telefóny Ekonomická univerzita v Bratislave 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Slovenské národné múzeum 961 961.47 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Štátny ústav pre kontrolu liečiv 5 086 5086.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
mobilné telefóny Ekonomická univerzita v Bratislave 603 603.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Štátny ústav pre kontrolu liečiv 5 086 5086.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
mobilný telefón Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 290 290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
mobilné telefóny Ekonomická univerzita v Bratislave 288 288.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 870 870.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Národné centrum zdravotníckych informácií 6 282 6282.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny, zariadenia Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 14 256 14256.24 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny 2019 II SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 4 000 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny s podporou dual SIM Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 000 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Služby mobilného operátora Exportno-importná banka Slovenskej republiky 17 280 17280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Štátny ústav pre kontrolu liečiv 5 400 5400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Služby mobilného operátora Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 141 552 141552.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Štátny ústav pre kontrolu liečiv 5 400 5400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Služby mobilného operátora: mobilné hlasové a dátové služby a koncové mobilné zariadenia Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 57 150 57150.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Mobilné telefóny s príslušenstvom + objektív Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 150 1150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilný telefón s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 787 787.11 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 199 1198.99 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny 2020 SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 4 500 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup mobilných telefónov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 200 19200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 800 1800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny a príslušenstvo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 4 523 4522.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 11 000 11000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny s operačným systémom android a iOS Národný bezpečnostný úrad 5 123 5122.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
mobilné zariadenie pre podporu rozšírenej reality Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 796 796.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny a príslušenstvo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 9 801 9800.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
mobilné telefóny Ekonomická univerzita v Bratislave 4 238 4238.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Smart zariadenie pre sledovanie bezpilotných zariadení (dronov) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 799 799.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
MOTOROLA TLKR T81 HUNTER, IPX4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 800 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilný telefón, 1 ks Horská záchranná služba 575 575.29 EUR 2020 Tovary Áno 1
Mobilné zariadenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 27 720 27720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup mobilných telefónov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 500 29500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mobilné telekomunikačné zariadenia a príslušenstvo Zdravé regióny 74 536 74536.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Mobilné telefóny a príslušenstvo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 7 699 7699.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup mobilných telefónov Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 77 400 77400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Národné centrum zdravotníckych informácií 7 986 7986.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Smartfón Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 960 960.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
mobilné telefóny Ekonomická univerzita v Bratislave 2 906 2906.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny 2021 SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 20 430 20430.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
mobilné telefóny Ekonomická univerzita v Bratislave 1 149 1149.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny s podporou dual SIM Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 896 2895.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 31 914 31914.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny s operačným systémom android a iOS Národný bezpečnostný úrad 8 353 8353.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
mobilne telefony Mesto Nové Zámky 1 890 1890.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny s operačným systémom android a iOS Národný bezpečnostný úrad 8 353 8353.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mobilné hlasové a dátové služby + mobilné telefóny Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 5 250 5250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Telefóny (Osobný komunikačný prostriedok) Horská záchranná služba 179 718 179718.48 EUR 2021 Tovary Áno 1
mobilné telefóny-EKS Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 388 3388.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
mobilné telefóny Ekonomická univerzita v Bratislave 1 387 1386.8 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Nákup a dodanie mobilných telefónov pre ROZVOJOVÚ AGENTÚRU Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o. Rozvojová agentúra BBSK, n.o. 6 700 6700.0 EUR 8. Júl 2021 26. Júl 2021 Neuvedené 2021-07-08 00:00:00 UTC 2021-07-26 09:00:00 UTC
Nákup mobilných telefónov pre zamestnancov Úradu BBSK Banskobystrický samosprávny kraj 29 961 29960.92 EUR 29. Júl 2021 9. August 2021 Neuvedené 2021-07-29 00:00:00 UTC 2021-08-09 09:00:00 UTC
Mobilné telefóny Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 937 462 2937462.0 EUR 13. Október 2021 8. November 2021 Áno 2021-10-13 00:00:00 UTC 2021-11-08 11:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×