CPV kód

33793000-5

Sklenené výrobky pre laboratóriá

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 23 375 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 9 3 741 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 107 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 215 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 34 44 381 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 11 111 797 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 7 4 873 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 55 750 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 18 18 514 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 5 82 732 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 687 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 23 14 859 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 2 003 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 25 620 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 964 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 19 24 577 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 5 80 369 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 11 6 824 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 1 129 EUR
Neurobiologický ústav SAV 4 1 175 EUR
Ústav zoológie SAV 3 650 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 6 1 068 EUR
Saneca Pharmaceuticals a. s. 6 43 559 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 69 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 9 10 990 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 7 1 784 EUR
VIPO a.s. 2 309 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 2 209 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 3 3 006 EUR
Hermes LabSystems, s.r.o. 2 3 012 EUR
BIOTECH s.r.o. 3 26 150 EUR
ITES Vranov, s.r.o. 5 603 EUR
Roche Slovensko, s.r.o. 1 203 EUR
G Trade s.r.o. 1 140 EUR
PRAGOLAB s.r.o. 2 1 175 EUR
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 27 40 634 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 69 281 576 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 4 867 EUR
VIDRA a spol. s.r.o. 3 20 916 EUR
CENTRALCHEM, s.r.o. 3 691 EUR
Lambda Life a.s. 2 0 EUR
VWR International GmbH 12 17 072 EUR
LABO - SK, s. r. o. 9 16 205 EUR
INTERTEC s.r.o. 3 3 798 EUR
BD BAMED s.r.o. 15 95 551 EUR
SELVIT, spol. s r.o. 1 67 EUR
CRYOSOFT spol. s r.o. 2 5 128 EUR
MERCI SLOVAKIA, s. r. o. 3 9 047 EUR
Chromservis SK s.r.o. 10 12 798 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 584 EUR
KEKO TRADING spol. s r.o. 3 964 EUR
GAVAX, s.r.o. 6 4 318 EUR
Ing. Igor Liba - Bali 3 550 EUR
AZ CHROM s. r. o. 1 925 EUR
MARCONI, s. r. o. 2 221 EUR
INTERSERVIS, s.r.o. 1 3 087 EUR
ROFA SLOVENSKO, spol s r.o. 1 2 083 EUR
Mikrochem Energy, spol. s r.o. 3 1 329 EUR
Aloquence, s. r. o. 4 836 EUR
Mgr. Petr Stavinoha 3 6 338 EUR
equilab s.r.o. 2 0 EUR
VWR International s.r.o. 2 2 455 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Sklenené výrobky pre laboratória Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 614 614.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - semi-mikrokivety Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 138 1137.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - mikroplatničky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 596 596.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - počítacie sklíčka Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 145 145.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Podložné a krycie sklo Univerzitná nemocnica Martin 1 479 1478.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Saneca Pharmaceuticals a. s. 5 310 5310.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Chemikálie a laboratórne sklo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 263 263.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
vialky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 074 1073.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 603 603.41 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Podložné a krycie sklo Univerzitná nemocnica Martin 1 617 1617.34 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 340 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sklenené a plastové výrobky do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 3 219 3219.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 53 52.77 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Podložné a krycie sklo Univerzitná nemocnica Martin 1 467 1466.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 328 1328.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Saneca Pharmaceuticals a. s. 4 900 4900.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Sklenené laboratórne výrobky Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 254 253.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 372 372.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
vialky Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 898 898.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Podložné a krycie sklo Univerzitná nemocnica Martin 1 618 1618.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a plasty, laboratórne pomôcky, chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 180 2180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 579 579.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na 2-D elektroforézu a laboratórne sklá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 408 407.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 253 253.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 104 104.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Podložné a krycie sklo Univerzitná nemocnica Martin 3 236 3236.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sklenené a plastové výrobky do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 390 1390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Podložné a krycie sklo Univerzitná nemocnica Martin 1 800 1799.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zostava na destiláciu silíc Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mini sklenené guličky/ pre BeadBeater Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 98 98.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a pomôcky a testovacie prúžky Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 106 1106.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
laboratorne sklo, laboratorne pomôcky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 140 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo, kadičky s výlevkou vysoké Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 83 83.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 656 1656.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, podložné sklá, rukavice latexové Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 325 1325.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a kyselina octová Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 270 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Podložné a krycie sklo Univerzitná nemocnica Martin 21 354 21354.47 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a materiál, ochranné rukavice, dezinfekčné prípravky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 334 334.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 656 1656.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál pre tepelne spracovanie, prípravu a analýzu vzoriek Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 5 293 5293.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Petriho misky sklenené Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 720 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Neurobiologický ústav SAV 230 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sklenené a plastové výrobky do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 803 803.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 74 74.41 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vialky vákuované, Septá Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 926 1926.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklenené výrobky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 280 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a labotatórne pomôcky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 409 408.73 EUR 2016 Tovary Nie 1
Byreta s priamym skleneným kohútom so skleneným jadrom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 276 276.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 330 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 582 11582.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 694 694.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Membrany pre laserovu mikrodisekciu Neurobiologický ústav SAV 705 705.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kremenné trubice Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 833 2833.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 810 810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 19 19.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hermetická dóza sklenená s uzáverom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 299 299.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 275 275.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Saneca Pharmaceuticals a. s. 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Laboratórne sklo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 480 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podložné, krycie sklíčka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 263 263.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 202 1202.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 210 210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka laboratórneho skla a Silikagélu VIPO a.s. 175 175.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 665 665.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 445 445.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka laboratórneho skla a Silikagélu VIPO a.s. 175 175.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 324 323.71 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 200 200.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 385 385.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie laboratória Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 100 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 666 1666.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie laboratória Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 14 14.41 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie a pomôcky Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál, protilátky a špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 1 053 1053.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pasteurové pipety Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 130 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
laboratórne sklo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 876 876.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
laboratórne sklo 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 473 473.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie laboratória Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 860 860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie laboratória Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 860 860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 143 1143.41 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Podložné a krycie sklo Univerzitná nemocnica Martin 2 281 2281.14 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vialky vákuované, Septá, Tedlarový vak Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 815 814.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sklenené a plastové výrobky do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 995 2995.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre laboratória Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 900 1900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 740 1740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Saneca Pharmaceuticals a. s. EUR 2017 Tovary Áno 1
Fľaša Steilbrust so širokým hrdlom Ústav zoológie SAV 19 19.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo, sklenené výrobky pre laboratóriá Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 137 136.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 780 780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo, príslušenstvo a chemikálie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 087 3087.19 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a materiál Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 101 1101.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo, príslušenstvo a chemikálie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 087 3087.19 EUR 2017 Tovary Nie 1
Erlenmayerové fľašky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 60 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Všeobecný spotrebný materiál Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 37 099 37098.62 EUR 2017 Tovary Áno 1
Všeobecný spotrebný materiál Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 27 201 27200.65 EUR 2017 Tovary Áno 1
Vybavenie laboratória Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 183 183.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Saneca Pharmaceuticals a. s. 7 300 7300.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 208 208.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
laboratórne potreby Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 396 396.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 303 303.07 EUR 2017 Tovary Nie 1
laboratórne sklo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
laboratórne sklo + balóniky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 819 818.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Membrany pre laserovu mikrodisekciu Neurobiologický ústav SAV 705 705.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Podložné a krycie sklo Univerzitná nemocnica Martin 27 697 27697.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál pre prípravu a analýzu vzoriek Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 832 1832.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 132 132.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky podľa rozpisu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 370 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie laboratória Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 8 950 8949.88 EUR 2017 Tovary Nie 1
Exsikátor s plastovým hmatníkom a porcelánovou vložkou a silikagél Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 444 444.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vialky vákuovanéSeptá Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 927 1927.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 040 1040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórne sklo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 580 579.54 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hermetická dóza sklenená s uzáverom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 152 1151.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 126 126.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie laboratória Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 027 1026.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podložné sklá Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 210 210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 228 228.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 228 228.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 125 1125.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne fľaše Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 86 86.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sklíčka pod mikroskop Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kolóna Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 536 536.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a spotrebný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 498 498.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
náhradné sklá pre dvojrozmernú elektroforézu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 330 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 493 493.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória a chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 830 830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sklenené fľaše pre odbery Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 825 825.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Saneca Pharmaceuticals a. s. 35 000 35000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
krycie sklíčka Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 210 210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky pre stredoškolské súťaže zo skla Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 15 000 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 345 345.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 430 430.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podložné a krycie sklíčka Ústav zoológie SAV 361 361.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie -laboratórna podstava, laboratórny stojan, tyč, držiak, sklenená zátka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 733 733.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 518 517.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo, porcelán Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 80 80.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 450 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo na elektroforézu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 750 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nitrilové rukavice, Petriho misky, Odmerný valec, Fľaša indikátorová, Sklenená tyčinka, Špičky na pipety, Stojan na skúmavky, Fľaša so závitom GL, Čistiace kefky, Byreta, Trecia miska, Tĺčik k miske, Lievik, Parafilm, Pinzeta, Špachtľa s mikrolyžičkou, Filtračný papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 670 1670.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 612 611.54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo pre potreby chemického laboratória Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 600 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kelímok spaľovací Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 80 80.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál pre tepelne spracovanie a analýzu vzoriek Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 604 1604.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 040 1040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Podložné a krycie sklo Univerzitná nemocnica Martin 28 825 28824.85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklené výrobky Ústav zoológie SAV 650 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 070 1070.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo, prístroje a pomôcky do laboratória Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 10 480 10480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo, prístroje a pomôcky do laboratória Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 10 480 10480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 345 345.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vialky vákuované Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 796 1796.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 854 853.52 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo, pomôcky a príslušenstvo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 758 1758.23 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória, mikroskop a váhy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 650 1650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Podložné a krycie sklo Univerzitná nemocnica Martin 28 825 28824.85 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hermetické sklenené dózičky s uzáverom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 157 1156.72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 258 1258.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 198 198.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Všeobecný spotrebný materiál Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 3 560 3559.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Všeobecný spotrebný materiál Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 81 995 81994.79 EUR 2019 Tovary Áno 1
Všeobecný spotrebný materiál Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 13 885 13884.67 EUR 2019 Tovary Áno 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 960 1960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup laboratórnych pomôcok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 599 1599.22 EUR 2019 Tovary Nie 1
laboratórne sklo Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 326 326.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 190 190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 983 983.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kadička vysoká s výlevkou, objem 50 ml Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 113 113.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 533 533.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál a pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 437 437.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie laboratórnych prístrojov a iného laboratórneho vybavenia do laboratórií Trenčiansky samosprávny kraj 90 805 90804.6 EUR 2019 Tovary Áno 1
Laboratórne sklo pre potreby chemického laboratória Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 885 3885.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 360 360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratórií Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 660 660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 485 485.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 785 5785.32 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a pomôcky do laboratória Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 381 1381.09 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a pomôcky do laboratória Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 381 1381.09 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a príslušenstvo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 316 316.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a príslušenstvo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 316 316.37 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál a pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 503 1502.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sklenené laboratórne pomôcky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 215 215.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 65 65.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 160 1160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál a pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 395 395.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Krycie sklíčka pre mikroskop Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 10 10.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 550 2550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a príslušenstvo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 351 350.97 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a príslušenstvo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 398 397.93 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sterilné lieviky 100 ml, EZ-Pak membránové filtre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 031 1031.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 281 281.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a plast Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 190 190.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného laboratórneho materiálu. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 003 1002.65 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 700 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup laboratórnych fliaš. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 224 223.99 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál a pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 400 399.96 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 631 631.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 9 603 9603.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 453 1453.44 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a príslušenstvo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 901 901.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne materiál a pomôcky - skúmavky, pipety, teplomer Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 909 908.69 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo pre potreby chemického laboratória Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 987 2987.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Výskumný ústav vodného hospodárstva 74 112 74112.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Laboratórne sklo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 275 274.58 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a príslušenstvo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 4 524 4524.41 EUR 2020 Tovary Nie 1
Automatická rozplňovačka živných pôd Národné lesnícke centrum (NLC) 26 307 26306.67 EUR 2020 Tovary Áno 1
Laboratórne pomôcky a príslušenstvo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 844 2843.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 101 100.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný, diagnostický materiál a diagnostické činidlá- sterilné filtre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 188 1187.95 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 012 1012.06 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 984 1984.28 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×