CPV kód

18110000-3

Pracovné odevy

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 41 8 066 144 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 650 800 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 25 883 069 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 11 507 EUR
Mesto Poprad 2 9 232 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 30 34 143 521 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 3 715 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 126 194 EUR
Mesto Trnava 1 22 159 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 3 140 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 2 329 544 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 4 660 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 4 913 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 32 56 758 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 33 940 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 2 20 740 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 2 324 998 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 25 830 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 42 599 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 12 2 852 850 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 6 12 523 EUR
Dopravný úrad 1 967 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 99 900 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 43 15 317 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 3 77 569 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 36 566 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 5 591 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 21 945 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 49 918 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 8 98 053 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 3 496 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 32 169 618 EUR
Slovenské národné múzeum 18 7 071 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 16 7 986 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 60 320 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 525 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 2 906 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 16 521 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 21 17 432 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 4 13 657 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 81 098 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 4 125 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 633 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 3 1 505 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 8 545 EUR
Záchranná služba 4 236 206 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 67 500 EUR
Slovenské národné divadlo 7 60 338 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 16 66 756 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 1 6 666 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 3 900 EUR
Zariadenie pre seniorov Komárno 1 5 924 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 535 EUR
Spišská katolícka charita 1 74 EUR
Zoologická záhrada 2 416 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 59 12 351 449 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 1 462 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 446 EUR
Mesto Snina 1 9 582 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 5 15 753 EUR
Národný onkologický ústav 1 185 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 2 3 281 EUR
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 1 9 167 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 1 182 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 6 18 873 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 2 788 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 9 18 796 EUR
Športové gymnázium 3 6 269 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 441 903 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 4 102 059 EUR
Centrum účelových zariadení 3 78 763 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 53 300 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 4 1 028 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 18 736 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 3 439 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 4 5 300 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1 3 399 EUR
Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 2 7 934 EUR
Technické služby mesta Humenné 3 8 201 EUR
Domov sociálnych služieb 2 1 633 EUR
Spojená škola 1 561 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 4 3 825 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 1 1 620 EUR
Školský internát 4 2 249 EUR
Stredná odborná škola letecko technická 6 6 298 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 65 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 2 1 158 EUR
Inšpektorát práce Bratislava 1 1 283 EUR
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 1 4 645 EUR
Divadlo Aréna 2 4 925 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 1 977 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 5 11 186 EUR
Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 2 3 423 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 4 1 981 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 3 7 322 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 1 1 630 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 1 758 EUR
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 1 0 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 2 660 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 2 6 558 EUR
OTV, s.r.o. 1 389 EUR
Školský internát 1 1 079 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 2 888 EUR
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 1 2 071 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DeLUX - SM, s.r.o. 10 791 762 EUR
JANOLI, s.r.o. 38 2 620 987 EUR
KORAKO plus s. r. o. 41 590 370 EUR
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce 18 3 958 235 EUR
GEMOR Fashion s.r.o. 15 24 053 965 EUR
EXPORT-IMPORT, s.r.o. 1 525 EUR
Rempo s.r.o. 97 27 928 003 EUR
ABTEX s.r.o. 1 454 EUR
ARTRA s.r.o. 1 64 195 EUR
SIAD Slovakia spol. s r. o. 1 1 283 EUR
Margita Kubjatková - MARGITA 4 51 148 EUR
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 1 818 EUR
KORAKO plus, s. r. o. 9 78 146 EUR
Lindák Rastislav-NILTEX 4 13 666 EUR
Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. 7 5 855 EUR
KALMATEX s.r.o. 3 179 301 EUR
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 7 13 843 EUR
Ľubica Podolcová ĽUBICA 13 8 802 EUR
SABRINA MODELLE, s.r.o. 1 22 159 EUR
VALOR s.r.o. 2 2 324 998 EUR
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 3 10 963 EUR
Protech, spol. s r.o. 5 70 952 EUR
E L S T R O T E , spol. s r.o. 1 956 EUR
NIBIA s. r. o. 5 2 451 EUR
JNL s.r.o. 4 20 820 EUR
R.M.L. TRENČÍN, s.r.o. 32 66 405 EUR
Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB 38 74 448 EUR
Lukáš Minarovič 3 2 473 EUR
Lucia Rošková R-interiér 1 189 EUR
STEBERG s.r.o. 1 141 000 EUR
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 10 61 291 EUR
ACAPO,s.r.o. 20 32 920 EUR
Ing. Branislav Kovaľ - BRAKON 14 16 739 EUR
PMB Slovakia, s.r.o. 1 24 990 EUR
ŠTÝL EU s.r.o. 1 184 EUR
JASTA Slovakia, s.r.o. 1 3 098 EUR
FIBI, s.r.o. 1 3 270 EUR
Ing. Štefan Šesták - LONATER 1 157 EUR
Ing. Eva Bašistová VENTEX 7 44 507 EUR
LM reklama s.r.o. 2 1 944 EUR
UNIONTEX TRADE, spol. s r.o. 4 38 460 EUR
PILEX, s.r.o. 10 41 874 EUR
KEYmax s.r.o. 1 185 EUR
Ondrej Gergel MOGER 6 11 240 EUR
CIBEX, s.r.o. 9 12 409 EUR
MARTEX EU, s.r.o. 1 4 660 EUR
FALKEN - JK, s. r. o. 6 6 377 EUR
EXIsport s.r.o. 1 3 227 EUR
GOLD WORK, s. r. o. 1 100 EUR
Ing. Peter Lichý - SPORT RYSY 3 10 404 EUR
Cread Studio, s. r. o. 1 0 EUR
TRISSAN s.r.o. NITRA 7 4 550 EUR
LVC s.r.o. 2 25 000 EUR
M.S.T. GROUP, s. r. o. 4 16 637 EUR
Anna Zemčáková - SARTEX 1 821 EUR
Povex s.r.o. 1 15 749 EUR
Mária Šimonová 1 120 166 EUR
Outland s.r.o. 1 816 EUR
Peron Slovakia, s.r.o. 2 20 180 EUR
BORTEX BOBROV, spol.s.r.o. 1 535 EUR
Alena Kuzmová - SAMSON 1 30 EUR
MIDITECH spoločnosť s ručením obmedzeným 1 254 EUR
UNIMARKET, s.r.o. 1 74 EUR
KZLM-TILIA, spol. s r.o. 1 4 095 EUR
Ing. Dušan Filimonov - ACAPO 35 113 020 EUR
ZEDA, s.r.o. 2 4 300 EUR
Tatiana Staňová MODEN 4 5 607 EUR
GOLD MÓDA s. r. o. 1 0 EUR
Saradam s.r.o. 1 2 297 EUR
Peter Staňo MODEN 18 23 091 EUR
GRAFID, s.r.o. 1 21 296 EUR
TREKLAND s.r.o. 1 812 EUR
ĽUBICA, s.r.o. 9 20 908 EUR
Pixel Print s.r.o. 1 165 EUR
Tatiana Michalková 1 1 459 EUR
BASTAG OOPP, s.r.o. 1 229 EUR
KoHa pro s.r.o. 10 78 841 EUR
PP SAFETY s.r.o. 1 230 EUR
ATW Monitoring, s.r.o. 1 900 EUR
BRAKON s.r.o. 3 7 339 EUR
NILTEX s. r. o. 2 1 539 EUR
BELARA s.r.o. 1 168 870 EUR
ACAPO Žilina s. r. o. 1 3 150 EUR
IPC - SLOVAKIA, s. r. o 1 1 299 EUR
Tamal s. r. o. 5 5 693 EUR
SPORTBART, s.r.o. 1 633 EUR
Safety 1st service, s.r.o. 1 3 180 EUR
ganes s. r. o. 4 10 676 EUR
Ing. Ján Čech - JANOLI - výroba odevov 1 13 250 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Osobné ochranné pracovné pomôcky Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 99 900 99900.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 129 500 129500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 129 500 129500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Oblečenie pracovné pre špecialistov LaPVO SPV-96 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 72 655 72655.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná rovnošata pre príslušníkov PZ a príslušníkov HaZZ SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 587 618 2587618.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Rovnošatové súčasti pre určených zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 73 723 73723.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 24 417 24417.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Obstaranie rovnošatových súčastí pre určených zamestnancov vrátane doplnkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 342 342.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 48 273 48273.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Obstaranie rovnošatových súčastí pre určených zamestnancov vrátane doplnkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 46 523 46523.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 349 995 349995.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a návrh kodifikačných údajov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 127 750 127750.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Rovnošatové súčasti pre určených zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 91 981 91981.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 21 960 21960.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Rovnošatové súčasti pre určených zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 76 295 76295.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 26 090 26090.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Osobné ochranné pracovné prostriedky. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 148 296 148296.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lekárske a pracovné odevy, zdravotná a iná pracovná obuv, postelná bielizeň Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 650 800 650800.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Rovnošatové súčasti pre určených zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 139 217 139217.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 999 1999.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 43 286 43286.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 90 129 90129.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Pracovné odevy a návrh kodifikačných údajov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 44 459 44459.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 44 368 44368.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Pracovné odevy a návrh kodifikačných údajov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 405 1405.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Pracovné odevy a návrh kodifikačných údajov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 64 899 64899.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup výstrojných súčastí pracovnej rovnošaty pre príslušníkov Policajného zboru, Hasičského záchranného zboru a príslušníkov Finančnej správy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 275 340 4275340.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodanie rovnošatových súčastí pre určených zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 13 822 13822.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 21 168 21168.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Pracovné odevy a návrh kodifikačných údajov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36 964 36964.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vrchný odev služobnej rovnošaty pre príslušníkov Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 439 900 8439900.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 23 792 23792.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 19 376 19376.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Oblečenie pracovné pre špecialistov LaPVO SPV-96 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 58 209 58209.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 539 875 2539875.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 44 731 44731.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 903 317 903317.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 32 240 32240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, kombinézy, bundy a doplnky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 774 833 1774833.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Nákup osobných ochranných pracovných odevov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 477 158 477158.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, kombinézy, bundy a doplnky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 774 833 1774833.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Nákup osobných ochranných pracovných odevov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 166 670 166670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 287 153 287153.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - odevy Záchranná služba 174 759 174759.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, kombinézy, bundy a doplnky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 707 675 707675.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Uniformy ZZS BA a výstrojné súčasti Záchranná zdravotná služba Bratislava 554 075 554075.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 574 610 574610.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oblečenie pracovné pre špecialistov LaPVO SPV-96 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 48 392 48392.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 290 382 290382.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných odevov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 99 996 99996.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a ochranné pracovné pomôcky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 083 1083.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 2 700 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 708 708.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 055 2055.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka pracovných odevov pre opatrovateľský personál Domov sociálnych služieb 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výstražno-ochranný odev oranžový Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 680 4680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy-operačné prádlo Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 414 414.46 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pílčicke vybavenie a príslušenstvo k píle Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 220 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy, pomôcka a pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výstražno-ochranný odev oranžový Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 675 4675.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné pomôcky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 640 1640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 257 257.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostreidky Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 14 400 14400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovný odev a obuv Slovenské národné múzeum 80 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovný odev a obuv Psychiatrická nemocnica Hronovce 857 856.51 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 154 154.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
OOPP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné nohavice dámske biele Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 1 190 1190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy a obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 270 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Katolícka univerzita v Ružomberku 833 833.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranný odev pracovný Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy, pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 456 456.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 50 000 50000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Košele a nohavice - bavlna Fakultná nemocnica Trnava 6 893 6893.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pilčícke oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 920 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy, pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 456 456.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 3 312 3312.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovný odev a obuv Slovenské národné múzeum 190 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 9 706 9706.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
OOPP- ochranný pracovný odev- bavlna Zoologická záhrada 250 249.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 970 970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Mesto Poprad 6 948 6948.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy, pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
OOPP- ochranný pracovný odev- bavlna Zoologická záhrada 250 249.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Overal ochranný jednorázový Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 160 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zástera Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 84 84.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovný odev a obuv Slovenské národné múzeum 270 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bielizeň osobná, operačná Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 34 000 34000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy, pracovná obuv. OOPP Centrum účelových zariadení 5 928 5928.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 300 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná obuv Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 530 1530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ochranné pracovné odevy a obuv Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy OOPP Nemocnica Poprad a. s. 19 990 19990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lesnícke rovnošaty a rovnošatové súčasti Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 476 1476.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné odevy, obuv a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 370 2370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobné ochranné pracovné pomôcky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranný odev pracovný Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy, pomôcky a pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 342 3342.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranný odev pracovný Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 7 800 7800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 5 232 5232.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy, pomôcky a pracovná obuv Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 634 2633.54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy - nohavice Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 213 213.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Stredná odborná škola letecko technická 2 534 2534.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné, čašnícke, kuchárske a zdravotnícke odevy a obuv Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 8 730 8730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Stredná odborná škola letecko technická 2 534 2534.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie a pracovná obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 811 1811.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 3 800 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie a pracovná obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 370 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 3 086 3086.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy Stredná odborná škola - Szakközépiskola 2 200 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 395 1395.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
OOPP pre zamestnancov Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 1 850 1850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pracovných odevov a obuvi Stredisko sociálnej starostlivosti 4 500 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pomôcky a pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 176 176.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 647 1647.14 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 2 912 2911.81 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 168 168.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Ekonomická univerzita v Bratislave 72 72.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky - ORO Národný onkologický ústav 185 185.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a ochranné prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 660 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy, obuv Katolícka univerzita v Ružomberku 208 208.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie, pracovná obuv a osobné ochranné a bezpečnostné pomôcky Úrad vlády Slovenskej republiky 7 230 7229.87 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 647 1647.14 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 950 1950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Stredná odborná škola obchodu a služieb 4 823 4823.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné nohavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie lesníckej rovnošaty a jej súčastí Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 17 750 17750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné nohavice s gumou Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 528 528.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné nohavice pánske biele, pekárske Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 336 336.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke oblečenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 505 505.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Slovenské národné múzeum 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovná zimná bunda s potlačou, zimná pracovná obuv Slovenské národné múzeum 1 370 1370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 415 415.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy, ochranné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 95 94.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Mesto Poprad 6 484 6484.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 518 518.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) Pôdohospodárska platobná agentúra 72 000 72000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné ochranné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 6 500 6500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 140 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pracovného odevu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 435 434.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 373 2373.42 EUR 2016 Tovary Nie 1
pánsky pracovný odev Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pracovného odevu-Rybárske vybavenie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 485 1485.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 2 179 2179.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 645 645.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 250 249.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 880 3880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Ekonomická univerzita v Bratislave 1 012 1012.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovné rukavice, ochranná obuv Školský internát 1 700 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 80 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné nohavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Spojená škola 725 725.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke a ochranné pracovné oblečenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 580 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačné prádlo Ľubovnianska nemocnica, n. o. 7 294 7294.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
OOPP - pracovná obuv a odev ŠJ Športové gymnázium 4 147 4146.51 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Zariadenie pre seniorov Komárno 8 000 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 473 472.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
OOPP - pracovná obuv a odev ŠI Športové gymnázium 1 782 1781.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a pomôcky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 500 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 281 280.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 198 198.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 10 808 10807.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačné prádlo Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 180 3180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
pracovná zimná bunda Slovenské národné múzeum 30 30.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy OOPP Nemocnica Poprad a. s. 29 509 29509.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
pracovný odev a obuv Slovenské národné múzeum 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
pracovné odevy - pánske košele biele Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 100 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 770 1770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
pracovné odevy a pracovná obuv OTV, s.r.o. 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy OOPP Nemocnica Poprad a. s. 29 509 29509.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 280 3280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operačné prádlo Ľubovnianska nemocnica, n. o. 8 647 8647.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 424 424.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monterková súprava pre civilných zamestnancov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 992 4992.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranný pracovný odev pre upratovačky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 720 3720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pracovných odevov a obuvi Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 060 2059.91 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plášte do stravovacej prevádzky Spišská katolícka charita 158 157.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranná obuv, pracovné odevy UNIVERZITA J. SELYEHO 623 623.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné prádlo pre zdravotníckych zamestnancov a pacientov Ľubovnianska nemocnica, n. o. 19 988 19988.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky - odevy Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6 550 6550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a pracovná obuv Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 295 295.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 120 4120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 210 210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Ekonomická univerzita v Bratislave 2 490 2490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky - odevy Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6 800 6800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy, obuv Katolícka univerzita v Ružomberku 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka pracovných odevov pre oštrovateľský a opatrovateľský personál Domov dôchodcov - Gerium 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bielizeň osobná, operačná Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 41 000 41000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odevy ochranné a pracovné, obuv bezpečnostná a pracovná, rukavice ochranné a pracovné, ochrana hlavy, ochrana zraku, ochrana sluchu a dýchacích ciest LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64 202 64202.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 900 5900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nepremokavé pánske outdoorové nohavice Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 465 465.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nepremokavé dámske outdoorové nohavice Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 395 395.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 680 680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné nohavice pekárske Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 379 379.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 742 1742.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12 500 12500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 121 1120.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke a ochranné pracovné oblečenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 520 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 186 186.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy - tričká a polokošele Záchranná služba 21 966 21966.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pilčícke oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 2 645 2645.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
pracovný odev a obuv Slovenské národné múzeum 420 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy, pomôcky a pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 618 2618.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné odevy a pracovné pomôcky pre zamestnancov Dopravný úrad 1 314 1313.87 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 2 645 2645.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná obuv Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odevy ochranné a pracovné, obuv bezpečnostná a pracovná, rukavice ochranné a pracovné, ochrana hlavy, ochrana zraku, ochrana sluchu a dýchacích ciest LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62 000 62000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
OOPP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Stredná odborná škola letecko technická 2 448 2448.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke odevy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 12 846 12846.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy - tričká a polokošele Záchranná služba 21 966 21966.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola - Szakközépiskola 2 300 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke a ochranné pracovné oblečenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 420 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pánske košele Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 161 770 161769.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 50 49.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke a ochranné pracovné oblečenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné chranné pracovné odevy - zdravotnícke prevázdky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 31 308 31308.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 320 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná bunda zimná Ústav na výkon trestu odňatia slobody 631 630.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovné rukavice, ochranná obuv Školský internát 1 550 1550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné odevy, obuv a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 580 2580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy-zamestnanecké prádlo Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 4 448 4448.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 167 200 167200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Stredná odborná škola obchodu a služieb 3 666 3666.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
zimná pracovná bunda a zimná obuv Slovenské národné múzeum 80 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie a pracovná obuv Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 1 999 1999.03 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv - OOPP al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 36 500 36500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv - OOPP al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 36 500 36500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 4 327 4327.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy,pracovná obuv Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 300 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 75 069 75069.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 8 100 8100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Panské polokošele s nášivkou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 38 448 38448.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 3 928 3928.46 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operačné prádlo Ľubovnianska nemocnica, n. o. 21 776 21776.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 220 1220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobné ochranné pracovné pomôcky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 520 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 370 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 530 530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné odevy, obuv a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 900 3900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 330 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 943 943.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pracovných odevov a obuvi Stredisko sociálnej starostlivosti 7 000 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 983 982.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné odevy a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 818 2818.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 985 985.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 865 864.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 536 535.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
OOPP - pracovná obuv a odev ŠJ Športové gymnázium 4 200 4199.86 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 999 998.51 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné prádlo pre zdravotníckych zamestnancov a pacientov Ľubovnianska nemocnica, n. o. 15 550 15550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 14 391 14390.93 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 160 019 160019.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 3 013 3013.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 480 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Ústav na výkon trestu odňatia slobody 265 265.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 400 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 750 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 754 1754.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 275 275.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy pre zamestnancov Domov sociálnych služieb 2 100 2100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup – ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 112 112 112112.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 552 2552.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 539 539.09 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 754 1754.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 22 000 22000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
pracovný odev a obuv Slovenské národné múzeum 170 170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 723 722.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné ochranné odevy Slovenské národné divadlo 120 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 980 4980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 9 057 9056.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 681 681.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 570 1570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 160 160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 900 4900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 385 385.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
oopp Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 400 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy: Plášť dámsky farebný bez rukávov – šatová zástera Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 465 465.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tričká s výšivkou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 290 290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky - odevy Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6 670 6670.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 200 6200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 556 556.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 880 1880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 29 000 29000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bielizeň osobná, operačná Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 18 500 18500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 3 132 3132.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pilčícke oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 215 1215.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plášť do dažďa Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 238 238.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 222 222.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 800 4800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 3 200 3200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 228 228.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 576 576.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 560 4560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 282 282.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 227 227.43 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovná obuv Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 804 804.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 622 1621.78 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné nohavice pekárske Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 950 1950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Stredná odborná škola letecko technická 2 400 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 552 552.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 420 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie rovnošaty a jej súčastí Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 19 265 19265.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola - Szakközépiskola 814 814.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
pracovný odev a obuv Slovenské národné múzeum 530 530.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 798 797.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
pánsky pracovný odev Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy-zamestnanecké prádlo Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 11 000 11000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a ochranná pracovná obuv Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 665 1665.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
oopp Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 850 1850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 670 670.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 305 591 305591.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 450 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovné rukavice, ochranná obuv Školský internát 1 550 1550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné odevy, obuv a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 040 2040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pracovných odevov a obuvi Stredisko sociálnej starostlivosti 6 500 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 450 1450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 290 2290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
OOPP Trenčianske múzeum v Trenčíne 3 870 3869.83 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 640 640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných odevov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 43 946 43946.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 555 555.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 564 564.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne pracovné odevy Trenčianske múzeum v Trenčíne 303 303.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 9 930 9930.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 276 276.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výstroj materiálu pre mestskú políciu Mesto Trnava 26 600 26600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné odevy, obuv a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 960 3960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 3 693 3693.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 565 1565.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 750 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 440 1440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné a pracovné prostriedky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 356 000 1356000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a ochranné prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 350 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačné prádlo Ľubovnianska nemocnica, n. o. 18 690 18690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv a pracovné ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 9 298 9298.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 178 810 178810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 460 1460.22 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 16 803 16802.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv a pracovné ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 9 826 9826.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy s vyšitým názvom a logom zamestnávateľa, pracovná obuv Divadlo Aréna 2 700 2700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výstrojných súčastí pracovnej rovnošaty pre príslušníkov Policajného zboru, pre príslušníkov Hasičského a záchranného zbor Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 146 027 2146027.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Uniformy ZZS BA a výstrojné súčasti Záchranná zdravotná služba Bratislava 336 311 336311.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných odevov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 87 783 87783.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 960 3960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné bundy Inšpektorát práce Bratislava 1 900 1900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy s vyšitým názvom a logom zamestnávateľa, pracovná obuv Divadlo Aréna 2 700 2700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6 087 6086.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 700 4700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 8 8.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 2 200 2200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné pomôcky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 210 1210.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uniformy ZZS BA a výstrojné súčasti Záchranná zdravotná služba Bratislava 23 129 23129.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 243 381 243380.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy - zdravotnícke prevázdky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 24 591 24591.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6 450 6450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
pracovný odev a obuv Slovenské národné múzeum 160 160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné prádlo pre zdravotníckych zamestnancov a pacientov Ľubovnianska nemocnica, n. o. 15 550 15549.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 9 160 9160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka pracovných odevov pre oštrovateľský a opatrovateľský personál Domov dôchodcov - Gerium 5 000 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 400 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
pracovný odev a obuv Slovenské národné múzeum 490 490.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 2 100 2100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 165 165.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plášť do dažďa Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 80 80.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pilčícke oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 240 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné oblečenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 800 5800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 555 555.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, kombinézy, bundy a doplnky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 378 997 378997.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 125 694 125694.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uniformy ZZS BA a výstrojné súčasti Záchranná zdravotná služba Bratislava 20 393 20393.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 3 601 884 3601884.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 299 1299.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrchné odevy služobnej rovnošaty pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10 588 080 10588080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrchné odevy služobnej rovnošaty pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 783 000 2783000.0 EUR 2019 Tovary Nie 7
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 325 653 325653.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
certifikovaný pracovný odev a pracovná obuv - dámska Slovenské národné múzeum 90 90.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 165 165.34 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné pomôcky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 210 1210.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 160 2160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 510 510.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky 2019-2020 Stredná odborná škola letecko technická 3 668 3668.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy-zamestnanecké prádlo Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 14 154 14154.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 4 100 4100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6 000 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
pracovné odevy, pracovná obuv. OOPP Technické služby mesta Humenné 3 900 3900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie lesníckej rovnošaty a jej súčastí 2019 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 19 073 19072.99 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - mikina na zips, bunda zimná reflexná 5v1, obuv Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 25 200 25200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 365 3365.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 5 165 5164.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné oblečenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 855 855.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 7 320 7320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - tričká, mikiny, polokošele Záchranná služba 63 254 63254.48 EUR 2019 Tovary Nie 1
zimná pracovná bunda a zimná obuv Slovenské národné múzeum 120 120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovné rukavice, ochranná obuv Školský internát 1 500 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné odevy a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 520 2520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pracovných odevov a obuvi Stredisko sociálnej starostlivosti 6 000 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 3 727 3726.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné pomôcky 2 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 395 395.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uniformy a výstrojné súčasti Záchranná zdravotná služba Bratislava 202 647 202646.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiálne a technické vybavenie pre terénny tím - oblečenie Hlavné mesto SR Bratislava 20 000 20000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv a pracovné ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 240 4239.55 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné pomôcky 3 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 170 1170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 784 1784.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky 7/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 600 1600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, rukavice Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 9 359 9358.94 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka pracovných odevov pre oštrovateľský a opatrovateľský personál Domov dôchodcov - Gerium 6 000 6000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 000 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 342 3342.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrchné odevy služobnej rovnošaty pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 774 248 774248.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 484 939 484939.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Osobné ochranné pracovné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 484 4484.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky - odevy a obuv Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 11 400 11400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 380 1380.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv a pracovné ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 732 1731.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, rukavice Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 4 569 4568.94 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 7 450 7450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 4 800 4800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Certifikovaný pracovný odev a obuv Slovenské národné múzeum 440 440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 3 387 3386.53 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie (bundy) Centrum sociálnych služieb - DEMY 1 657 1657.47 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovný odev, obuv, rukavice Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 5 576 5576.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrchné odevy služobnej rovnošaty pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 528 3528.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 173 568 173568.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Pracovné odevy Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 10 216 10216.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky 2020-2021 Stredná odborná škola letecko technická 4 295 4295.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
pracovné odevy, pracovná obuv. OOPP Technické služby mesta Humenné 3 200 3200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 7 679 7678.98 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bielizeň osobná, operačná Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 35 371 35370.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 3 180 3180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 964 1964.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
OOPP - Reprezentačné odevy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 700 1700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Certifikovaný pracovný odev a obuv Slovenské národné múzeum 130 130.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 005 1005.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 11 000 11000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 629 4629.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 400 3400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pracovných odevov a obuvi Stredisko sociálnej starostlivosti 6 500 6500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
certifikovaný pracovný odev a certifikovaná obuv Slovenské národné múzeum 490 490.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 308 680 308680.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Pracovné odevy, obuv a ochranné okuliare Stredná odborná škola, Prakovce 282 210 210.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy-zamestnanecké prádlo Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 9 056 9056.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Terénne oblečenie a obuv Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 800 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 7 450 7450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv - zimné obdobie 2020-2021 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 120 2120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovné rukavice, ochranná obuv Školský internát 1 300 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 2 670 2670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie (nohavice) Centrum sociálnych služieb - DEMY 676 676.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 403 877 403877.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Operačné prádlo Ľubovnianska nemocnica, n. o. 22 800 22800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 890 103 890103.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 850 1850.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné a pracovné prostriedky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 968 998 968998.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500 500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 5 336 5336.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6 120 6120.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka pracovných odevov pre oštrovateľský a opatrovateľský personál Domov dôchodcov - Gerium 6 600 6600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Mesto Snina 9 583 9583.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, rukavice Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 3 553 3553.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv- letné obdobie 2021. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 655 4655.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 444 625 444625.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Nákup OOPP pre zamestnancov údržby na škole Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 700 1700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, kombinézy, bundy a doplnky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 86 116 86116.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - Reprezentačné odevy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 350 350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky - odevy a obuv Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 8 900 8900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 900 2900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovné odevy - Bundy pre zamestnancov dozornej a strážnej služby a reprezentačné zložky OS SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 415 500 415500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovný odev, obuv, rukavice Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 3 070 3070.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie pre zdravotníckych pracovníkov Univerzitná nemocnica Martin 55 470 55470.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie (tričká) Centrum sociálnych služieb - DEMY 220 220.48 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 440 1440.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
pracovné odevy, pracovná obuv. OOPP Technické služby mesta Humenné 4 400 4400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie (tričká) Centrum sociálnych služieb - DEMY 220 220.48 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 14 999 14999.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, kombinézy, bundy a doplnky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 291 571 291571.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Pracovné odevy, kombinézy, bundy a doplnky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 291 571 291571.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 247 219 247219.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Pracovné odevy, kombinézy, bundy a doplnky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 145 569 145569.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Vrchné odevy služobnej rovnošaty pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10 588 080 10588080.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 3 080 3080.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 3 500 3500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovný odev a ochranná obuv pre záchranárov Záchranná zdravotná služba Bratislava 816 165 816165.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 264 179 264179.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Osobné ochranné pracovné prostriedky. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 199 564 199564.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov Mesto Trnava 25 000 25000.0 EUR 26. Február 2021 9. Marec 2021 Neuvedené 2021-02-26 00:00:00 UTC 2021-03-09 09:00:00 UTC
Nákup a dodanie osobných ochranných pracovných odevov a prostriedkov Slovenská národná knižnica 43 451 43451.23 EUR 8. Apríl 2021 28. Apríl 2021 Neuvedené 2021-04-08 00:00:00 UTC 2021-04-28 10:30:00 UTC
Nákup a dodanie osobných ochranných pracovných odevov a prostriedkov Slovenská národná knižnica 43 451 43451.23 EUR 7. Máj 2021 19. Máj 2021 Neuvedené 2021-05-07 00:00:00 UTC 2021-05-19 10:00:00 UTC
Pracovné odevy, obuv, a ochranné pomôcky Slovenské technické múzeum 4 990 4990.0 EUR 8. Jún 2021 28. Jún 2021 Neuvedené 2021-06-08 00:00:00 UTC 2021-06-28 15:00:00 UTC
OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY PRE ZAMESTNANCOV SLOVENSKEJ POŠTY, A.S. Slovenská pošta, a.s. 1 064 300 1064300.0 EUR 6. September 2021 1. Október 2021 Nie 2021-09-06 00:00:00 UTC 2021-10-01 10:00:00 UTC
„Pracovné odevy pre SIŽP“ Slovenská inšpekcia životného prostredia 172 140 172140.0 EUR 16. November 2021 1. December 2021 Neuvedené 2021-11-16 00:00:00 UTC 2021-12-01 09:00:00 UTC
Osobné ochranné pracovné prostriedky - DNS Mesto Trnava 62 054 62054.22 EUR 8. Júl 2019 5. August 2019 Neuvedené 2019-07-08 00:00:00 UTC 2019-08-05 11:00:00 UTC
Oblečenie pracovné pre špecialistov LaPVO Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 116 667 116667.0 EUR 7. September 2015 3. December 2015 Nie 2015-09-07 00:00:00 UTC 2015-12-03 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×