CPV kód

24950000-8

Špecializované chemické výrobky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 2 713 507 EUR
Slovenská správa ciest 1 400 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 301 650 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 5 588 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 23 16 412 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 4 978 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 13 45 317 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 3 287 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 2 590 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 1 334 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 14 2 890 EUR
Slovenské národné múzeum 1 5 265 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 1 713 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 72 699 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 91 157 649 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 1 9 000 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 746 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 2 89 715 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 4 080 EUR
Neurobiologický ústav SAV 69 22 174 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1 7 380 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 2 397 EUR
Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 7 3 377 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 0 EUR
Národná transplantačná organizácia 1 2 258 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 4 303 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 118 58 468 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1 0 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 2 2 332 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Hermes LabSystems, s.r.o. 2 4 965 EUR
MGP, spol. s r.o. 3 5 277 EUR
BIOTECH s.r.o. 78 96 214 EUR
VELAZ, s.r.o. 1 760 EUR
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. 2 2 226 EUR
Roche Slovensko, s.r.o. 3 4 119 EUR
G Trade s.r.o. 5 1 684 EUR
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 1 48 EUR
CENTRALCHEM, s.r.o. 2 70 EUR
Lambda Life a.s. 54 78 485 EUR
Merck spol. s r.o. 9 2 827 EUR
VWR International GmbH 10 2 534 EUR
LABO - SK, s. r. o. 26 17 097 EUR
Life Technologies s r.o. 39 33 110 EUR
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 3 143 817 EUR
OPTOTEAM, s.r.o. 2 950 EUR
REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. 2 4 588 EUR
ProScience Tech s. r. o. 17 17 589 EUR
HARTMANN - RICO spol. s r.o. 6 72 699 EUR
DYNEX Servis, spol. s r.o. 34 116 516 EUR
K-TRADE spol. s r.o. 3 694 EUR
FANG - Dent, s.r.o. 1 122 EUR
SYNTCHEM, spol. s r.o. 7 2 694 075 EUR
BARIA s.r.o. 3 3 678 EUR
MERCI SLOVAKIA, s. r. o. 1 2 500 EUR
Chromservis SK s.r.o. 3 645 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 1 3 858 EUR
Stavebné profily s.r.o. 1 9 000 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 3 298 EUR
SARSTEDT spol. s r.o. 2 817 EUR
Eurolab Lambda a.s. 4 205 EUR
Ecoli s.r.o. 11 5 158 EUR
Unicomp s.r.o. 3 425 EUR
SIGMA-ALDRICH spol. s r. o. - organizačná zložka 20 5 047 EUR
ŠTÝL EU s.r.o. 2 162 242 EUR
Scintila, s.r.o. 2 3 035 EUR
GeneTiCA s.r.o. 2 3 616 EUR
C-Consulting LabTechnologies s. r. o. 4 2 992 EUR
I.T.A. spol. s r.o. 2 2 771 EUR
NOACK - SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 5 575 EUR
HACH LANGE s.r.o. 1 0 EUR
MEDIMPRAX, spol. s r.o. 3 557 EUR
VIAGENE s.r.o. 1 4 777 EUR
RANDOX, s.r.o. 2 5 985 EUR
Johan ENVIRO s.r.o. 3 4 026 EUR
CM - ZANRAY spol. s r.o. 1 358 EUR
Aloquence, s. r. o. 4 446 EUR
ROKO group, s.r.o. 1 400 EUR
Lach-Ner, s.r.o. 1 129 EUR
Bohemia Genetics s.r.o. 1 1 409 EUR
Sigma-Aldrich, spol. s r.o. 3 204 EUR
Amplia s. r. o. 4 599 EUR
HPST, s.r.o. 1 950 EUR
VWR International s.r.o. 1 342 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Chemikálie a vojenský materiál radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 729 672 729672.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Chemikálie a vojenský materiál radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 479 24479.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Chemikálie a vojenský materiál radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 315 750 315750.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Chemikálie a vojenský materiál radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 266 698 266698.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 2 989 2989.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tekutý alkalický čistiaci prostriedok do umývačky laboratórneho skla alebo ekvivalent Neurobiologický ústav SAV 92 92.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Array platne na stanovenie metylácie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 450 3450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Izolačný kit pre exosomy z bunkového média a Sekundárna fluorescenčná protilátka Neurobiologický ústav SAV 487 487.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Amplex® UltraRed Reagent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
MagJET Plant Genomic DNA Kit, K2761, resp. ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 127 127.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
EasySep Human Monocytes Isolation Kit Neurobiologický ústav SAV 740 740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulovú a bunkovú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 558 558.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulovú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 250 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Array na stanovenie génov zapojených do procesov vzniku rakoviny Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 506 3506.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Murashige & Skoog Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 34 33.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre tkanivové kultúry Neurobiologický ústav SAV 1 673 1673.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie a plasty pre tkanivové kultúry Neurobiologický ústav SAV 1 462 1462.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre kultiváciu buniek Neurobiologický ústav SAV 336 336.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikália pre tkanivové kultúry Neurobiologický ústav SAV 54 54.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
primery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 471 470.58 EUR 2016 Tovary Nie 1
Primárne protilátky Neurobiologický ústav SAV 1 326 1326.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre tkanivové kultúry Neurobiologický ústav SAV 267 267.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
MultiArray Biočip Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 900 8900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Izolačný kit pre nukleové kyseliny z ľudskej plazmy a séra Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 317 317.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
PCR kit pre pyrosekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 466 465.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre RT-PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 910 1910.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na celkovú metyláciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 091 2090.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tekutý alkalický čistiaci prostriedok do umývačky laboratórneho skla alebo ekvivalent Neurobiologický ústav SAV 270 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre western blot Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 277 277.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre prácu v laboratóriu bunkových kultúr Neurobiologický ústav SAV 3 684 3684.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sety a kitty na izoláciu nukleových kyselín a metylačné analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 338 337.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
mirVana microRNA izolačný kit Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 413 413.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
TaqMan MicroRNA RT Kit 200 rxns Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 207 207.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
TaqMan Universal Master Mix II, no UNG, 2x 5 ml Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 742 742.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR, with dsDNase Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 402 402.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
TaqMan microRNA Assays (rno-miR-1, ID 001351; rno-miR-15b, ID 000390; rno-miR-21, ID 000397; U6snRNA, ID 001973) Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 812 812.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekcia malých a veľkých plôch, citlivých povrchov a nástrojov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 48 212 48212.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Agarose Low Melt 3 Neurobiologický ústav SAV 220 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fluorescenčné farbenie Biot41003 Gel Red Biotium Nucleic acid Stain Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 130 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lactate Dehydrogenase (LDH) Assay Kit (Colorimetric) Neurobiologický ústav SAV 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál a špeciálna chemikália Neurobiologický ústav SAV 634 634.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Angiotensin II,human, FAM-labeled Neurobiologický ústav SAV 324 324.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PCR beads na prípravu a realizáciu amplifikácie vybraných úsekov DNA prostredníctvom PCR reakcie - illustra TM Hot Start Mix RTG (96 reakcíí) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 774 774.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a protilátky Neurobiologický ústav SAV 1 012 1012.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
QIAquick PCR Purification Kit (250) 28106, resp. ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 426 425.81 EUR 2016 Tovary Nie 1
QIAGEN DNeasy Plant Mini Kit (250) 69106 resp. ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 836 836.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
NEBNext Ultra DNA Library Prep Kit for Illumina E7370L, resp. ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 4 503 4502.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a plasty podľa rozpisu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 182 1182.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Index Primer Set 1) E7335L, resp. ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 474 473.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Index Primer Set 2) E7500L, resp. ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 474 473.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
chemikálie pre RT-PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 739 1739.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fluorescenčné farbenie Biot41003 Gel Red Biotium Nucleic acid Stain Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 128 128.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Array na stanovenie génov zapojených do procesov vzniku rakoviny Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 590 2590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na sledovanie metylačného statusu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 426 2425.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
QIAGEN DNeasy Plant Mini Kit (250) 69106 resp. ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 836 836.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 229 3229.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Média na kultiváciu, liečivo, inzerty s platničkami Neurobiologický ústav SAV 703 703.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky Neurobiologický ústav SAV 1 574 1574.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 618 618.21 EUR 2016 Tovary Nie 1
Primárne protilátky pre imunohistochémiu Neurobiologický ústav SAV 2 211 2211.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sekundárne protilátky Neurobiologický ústav SAV 440 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Primárna protilátka Neurobiologický ústav SAV 495 495.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 728 728.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rosettesp Human CD45 Depletion Coctail Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 372 2372.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre kultiváciu buniek Neurobiologický ústav SAV 3 854 3854.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál, protilátky a špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 4 600 4600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Promega Wizard SV Genomic DNA Purification Start-Up Kit, 220V Electrical alebo ekvivalent; Promega Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System alebo ekvivalent; Promega GoTaq G2 Green Master Mix alebo ekvivalent; Analytic Jenna innuPREP Plant DNA Kit alebo ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Serum, primárne a sekundárne protilátky pre imunohistochemiu a flow cytometriu. Neurobiologický ústav SAV 2 020 2020.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Murashige & Skoog Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 58 58.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 500 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 782 4781.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo na bisulfidovú konverziu, MS-HRM a CpG assay Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 429 429.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do molekulárneho laboratória Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 980 1980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
siRNA určené na elimináciu expresie génu MAGEL2 spolu s reagentom a referenčným génom GAPDH Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 148 1148.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PCR beads na prípravu a realizáciu amplifikácie vybraných úsekov DNA prostredníctvom PCR reakcie - illustra TM Hot Start Mix RTG (96 reakcíí); DNeasy Plant Mini Kit (50), Eppendorf Safe-Lock Tubes, 1.5 mL, Eppendorf QualityTM, colorless (1000pcs.) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 720 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 554 1554.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Agar Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 601 600.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 140 1140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PCR chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 980 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie -Izolácia nukleových kyselín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 325 325.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne biochemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, drobné prístroje a spotrebný materiál pre prácu v molekulárnom laboratóriu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 3 510 3510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na PCR Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 100 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre imunohistochémiu Neurobiologický ústav SAV 378 378.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre prácu v laboratóriu bunkových kultúr Neurobiologický ústav SAV 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
OptiPrep™ Neurobiologický ústav SAV 243 243.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kultivačné média a liečivá Neurobiologický ústav SAV 555 555.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemické výrobky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 360 359.51 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 534 534.09 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre fluorescenciu a plastové výrobky Neurobiologický ústav SAV 388 388.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fluorescenčné sekundárne protilátky Alexa Fluor Neurobiologický ústav SAV 341 341.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Platničky pre metylačnú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 105 104.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty na pyrosekvenačnú reakciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 201 201.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
protilátky určené na špecifickú detekciu antigénov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 694 694.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál – molekulová biológia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 305 2305.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mirVana microRNA izolačný kit Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
TaqMan Universal Master Mix II, no UNG, 2x 5 ml Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 770 770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špecializované chemikálie a laboratórne potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 230 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sorbenty, sorpčné prostriedky a odstraňovač ropných nečistôt Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 161 368 161367.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
RT² Profiler™ PCR Array Human Wound Healing Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 830 2830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky a plasty Neurobiologický ústav SAV 574 574.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inhibítory apoptotických bielkovín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie do umývačky laboratórneho skla Neurobiologický ústav SAV 185 185.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne kity pre analýzu a diagnostiku Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 386 386.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre tkanivové kultúry Neurobiologický ústav SAV 445 445.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fluidné karty na stanovenie apoptotických génov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 410 1410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sekundárna protilátka Neurobiologický ústav SAV 175 175.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
MultiArray Biočip 3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 300 3300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Neurobiologický ústav SAV 1 703 1703.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Triplexový kit na stanovenie viability, cytotoxicity a apoptózy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 362 362.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Amplex® UltraRed Reagent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie a plasty pre tkanivové kultúry Neurobiologický ústav SAV 662 662.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fluorescenčné farbenie Biot41003 Gel Red Biotium Nucleic acid Stain Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 140 140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre tkanivové kultúry Neurobiologický ústav SAV 226 226.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Amplex® UltraRed Reagent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primery a IAA (C1´) immunoassay kit podľa špecifikácii Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál na sledovanie metylačného statusu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 154 154.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 113 2112.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
QIAGEN DNeasy Plant Mini Kit (250) 69106 resp. ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 836 836.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Produkty pre molekulárnu biológiu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 421 421.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Génová expresia a metylačné analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 696 696.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gyn_DNA izolácia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 297 1297.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekutý alkalický čistiaci prostriedok do umývačky laboratórneho skla Neurobiologický ústav SAV 260 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie - p-Coumaric acid ≥98.0% (HPLC), Superoxide Dismutase from bovine erythrocytes, Histopaque, Bovine Serum Albumin Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 230 1230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Restrikčné enzýmy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 317 316.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia malých a veľkých plôch, citlivých povrchov a nástrojov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 900 4900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolácia DNA z bukálneho steru Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 409 409.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 585 585.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LMO sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 623 622.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 455 2454.55 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre tkanivové kultúry Neurobiologický ústav SAV 801 801.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chromabond ® C18, octadecyl-silica kolóny Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 270 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie ,séra, sekundárna protilátka Neurobiologický ústav SAV 1 628 1628.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie Neurobiologický ústav SAV 1 056 1056.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primárne protilátky Neurobiologický ústav SAV 1 502 1502.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 628 1628.06 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sekundárna protilátka VeriBlot for IP Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 202 202.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie Neurobiologický ústav SAV 838 838.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 555 1555.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie a spotrebný laboratórny materiál Neurobiologický ústav SAV 4 687 4687.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
MultiArray Biočip Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 900 2900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia malých a veľkých plôch, citlivých povrchov a nástrojov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 11 470 11470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sekundárne protilátky pre imunohistochémiu Neurobiologický ústav SAV 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Metyl sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 868 4868.31 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a plasty podľa rozpisu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 926 1926.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a vybavenie podľa rozpisu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 836 836.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórne rukavice na praktické cvičenia študentov Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 334 1334.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Neurobiologický ústav SAV 325 325.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primárne protilátky Neurobiologický ústav SAV 995 995.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PCR beads na prípravu a realizáciu amplifikácie vybraných úsekov DNA prostredníctvom PCR reakcie - illustra TM Hot Start Mix RTG (96 reakcíí) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky Neurobiologický ústav SAV 389 389.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fluorescenčné sekundárne protilátky Alexa Fluor Neurobiologický ústav SAV 1 432 1432.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre flow cytometriu a tkanivové kultúry Neurobiologický ústav SAV 1 003 1003.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 150 3150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 460 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lab plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 697 697.17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo na Western blott Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 869 869.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemikálie na Western blot Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 430 430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo na Western blot 2 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 340 340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 460 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre tkanivové kultúry Neurobiologický ústav SAV 2 865 2865.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre flow cytometriu a tkanivové kultúry Neurobiologický ústav SAV 1 887 1887.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
spotrebný materiál a špecializované chemické výrobky pre elektroforézu a molekulárnu biológiu, drobné laboratórne prístroje Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 9 430 9430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chromabond ® C18, octadecyl-silica kolóny Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
chemikálie, kity, spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 800 4800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
enzymatická purifikácia PCR produktov ExoSap Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 480 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo na Western blot 3, papier Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 197 197.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Agaróza a spotrebný plast na PCR Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 819 819.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity na PCR Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 560 560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikália pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 607 607.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity na purifikáciu RNA Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 560 560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
RNA koncentrátor Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 230 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
cDNA prepisový kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 202 202.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Detekcia metylácie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 306 306.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primárne protilátky Neurobiologický ústav SAV 505 505.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky a chemikálie Neurobiologický ústav SAV 1 895 1895.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 762 762.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 923 923.17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 448 2448.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
DNeasy Plant Mini Kit (50) od firmy Qiagen, RNeasy Plant Mini Kit (50) od firmy Qiagen Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 510 510.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ReadyStrip IPG Strips Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 145 145.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 850 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ecoplate Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 194 2193.62 EUR 2017 Tovary Nie 1
Semi-dry blotovací systém, pipety, špeciálna chemikália Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 611 1611.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
spotrebný materiál a špecializované chemické výrobky pre elektroforézu a molekulárnu biológiu, drobné laboratórne prístroje Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 451 1451.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 333 333.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Navrhnuté Oligonukleotidy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 93 92.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Immobilon Western HRP substrát WBLKS0500 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 240 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
API testy a činidlá k API testom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 112 2112.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Panel génov VWF, FGs Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 616 3616.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primárne protilátky Neurobiologický ústav SAV 610 610.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 638 638.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
3Dye™ 2D DIGE Kit Neurobiologický ústav SAV 724 724.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primárne protilátky Neurobiologický ústav SAV 1 005 1005.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 270 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 201 201.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 266 266.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky a špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 2 320 2320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 723 4722.73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 787 787.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolačný kit pre nukleové kyseliny z ľudskej plazmy a séra Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 622 1621.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polymeráza Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 455 455.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 998 998.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 760 760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a chemikálie Neurobiologický ústav SAV 1 778 1778.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydrofóbny sorpčný koberec, hydrofóbna sorpčná rohož Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 537 4537.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sorbenty a sorpčné prostriedky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 161 995 161995.38 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolačné a purifikačné kity Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 285 285.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sklíčko Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 616 3616.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reštrikčné enzýmy Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 681 681.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fluorescenčné farbenie Biot41003 GelRed Biotium Nucleic acid Stain Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 140 140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Izolačné kity, plastový materiál a iné veci do laboratória Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 938 938.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 700 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pipetové špice zd Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 120 119.85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špecifické protilátky proti surfaktantovým proteínom, kit pre amplifikáciu nízko koncentrovaných templátov genómovej DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 431 1431.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 340 340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 283 8283.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 550 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Agaróza Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 331 331.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne chemické komponenty Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 110 1110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 660 660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 321 4321.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Izolačný kit pre nukleové kyseliny z ľudskej plazmy a séra Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 680 680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 321 4321.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zalievacia matrica pre EM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 190 190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
CRT Intro pack Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 122 122.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
RNeasy Plant Mini Kit (50) (od firmy Qiagen, kat. č. 74904) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 337 337.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 425 1425.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
DNASE CMO 321 AGAR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 146 146.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia nástrojov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 710 2710.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sekundárne protilátky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 555 555.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál a chémia Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 821 821.11 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu plazmidov Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 160 160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Alkalická fosfatáza rekombinantná Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 80 80.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 375 375.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky pre PCR a stanovenie mykotoxínov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 353 2353.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 848 3848.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunologické kity a protilátky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 675 2675.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polytetrafluoroethylene Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 84 84.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
materiál pre stanovenie mikro RNA pomocou real-time PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 500 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mastermix na genotypizáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 211 211.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre "in vitro" Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 547 1547.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 224 1224.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Referenčné RNA z rôznych ľudských a opičích tkanív Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 000 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sypký sorbent na likvidáciu ropných látok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na výskumné účely Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 15 685 15685.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 682 682.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia nástrojov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 710 2710.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Značkovací fluorescenčný sprej Slovenská správa ciest 480 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 594 594.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
RNeasy Plant Mini Kit (50) (od firmy Qiagen, kat. č. 74904) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 360 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
spotrebné chemikálie pre Qubit Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 505 505.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sypký sorbent na likvidáciu ropných látok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 825 825.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia nástrojov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 710 2710.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ReadyStrip IPG Strips Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 328 328.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 852 852.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Histogel Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 146 146.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na výskumné účely Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 19 667 19666.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 881 881.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, analytické súpravy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 391 2391.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na reverznú transkripciu cDNA s RNase inhibítormi Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 941 2941.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sorpčné materiály a pásky vytyčovacie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 109 7109.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ecoplate Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 245 3245.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
QIA Aquick Nucleotide removal Kit Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 106 106.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Transfekčný kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 163 163.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PCR kit na skríning, reagens na farbenie gélov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 690 690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DNA marker, enzýmy, kompetentné baktérie, LB agar, AMP, Kanamycín, Puromycín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 208 5208.19 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na identifikáciu črevných baktérií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 241 241.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sssi /CpG/ Methyltransferase Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 94 94.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Testy expresie génov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 250 2250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výskumný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 000 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výskumný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 933 2933.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky, chemikálie a antibiotikum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 333 1333.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 403 7403.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 594 594.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
protilátky na FACS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 260 1260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 325 325.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Qiagen DNeasy Blood & Tissue Kit Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 390 1390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - Multiplexná real-time PCR súprava Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 855 2855.23 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórna centrifúga a príslušenstvo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 200 5200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
RNeasy Plant Mini Kit (50) (od firmy Qiagen, kat. č. 74904) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 540 540.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové kŕmne sondy pre hlodavcov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 760 760.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, kity a materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 136 4136.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 023 5022.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 215 215.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 405 405.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ms mlpa zd Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 948 948.18 EUR 2018 Tovary Nie 1
SS gulicky zd Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 437 437.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multiplexná real-time PCR súprava Base + LNA nucleotide Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 250 1250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu DNA z rastlinných pletív Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 756 755.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inhibítor PRI-724 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 496 496.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátka, papier na western blot a chémia Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 538 538.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemikália pre molekulárne analýzy - RNase A Quiagen; z dôvodu optimalizovaných protokolov a nákupu doplnkových chemikálií do už obstaraných kitov neakceptujeme ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 245 245.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemikália pre molekulárne analýzy - Chloroform Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 159 159.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primery na identifikáciu Escherichia coli pomocou PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 261 261.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Veterinárne MIC doštičky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 507 507.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolná centrifúga, Kity a polymerázy pre molekulárne analýzy Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 3 000 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Izolácia nukleových kyselín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 740 2740.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
dNTP Mix -10 mM Solution Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 131 130.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a materiál na SDS-PAGE a Western Blot Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 785 1785.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity DuoSet Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 777 4777.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elisa Kit GLP-1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 135 3135.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
MLPA kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 294 1294.18 EUR 2018 Tovary Nie 1
Izolačný kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 140 2140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 380 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunologické kity a protilátky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 373 373.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 024 1024.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
KIT FUNGAL DNA MINI Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 152 152.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ReadyStrip IPG Strips Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 327 327.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reštrikčné enzýmy Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 255 255.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
QIAGEN DNeasy Plant Mini Kit (250) 69106 resp. ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 044 2044.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Spectrum Plant Total RNA Kit Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 330 330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Detekčný kit s príslušenstvom pre imunohistochémiu (IHC) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 353 1353.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chémia pre agarózovú elektroforézu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 491 491.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chromabond ® C18, octadecyl-silica kolóny Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 400 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PUR izolácia, alebo ekvivalent. TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 9 000 9000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Izolačné kity Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 556 556.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál 1 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 854 1854.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál 2 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 784 6784.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiál pre elektroforézu Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 708 1708.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reštrikčný enzým a DNA Ladder Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 253 253.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Polytetrafluoroethylene Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 84 84.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fluorometer s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 744 2744.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Primery pre PCR Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 116 116.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia a materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 354 6354.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Amplex UltrarRed reagent; Primery Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 550 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
T4 DNA Ligase a MIX DNTP Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 130 130.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 600 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne reagencie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 400 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
enzýmy pre purifikácie biologických vzoriek Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 120 1120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
chemikálie pre molekulárne analýzy, kity na izoláciu DNA - Quiagen DNeasy Plant Mini Kit (50); z dôvodu optimalizovaných protokolov a nákupu doplnkových chemikálií do už obstaraných kitov neakceptujeme ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 740 740.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sorbčné látky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 210 210.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fluorometer s príslušenstvom Národná transplantačná organizácia 2 710 2710.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 739 2739.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sekundárna protilátka Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 175 174.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
RNeasy Plant Mini Kit (50) (od firmy Qiagen, kat. č. 74904) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 284 284.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 800 1800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Gel Loading Dye Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 95 94.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sorbenty a sorpčné prostriedky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 171 464 171464.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie na prácu s bunkovou kultúrou INS-1E final Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 893 1893.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
DNA primery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 78 77.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
TURBO DNA-free kit Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 186 186.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Veterinárne MIC doštičky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 248 248.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PCR beads na prípravu a realizáciu amplifikácie vybraných úsekov DNA prostredníctvom PCR reakcie - illustra TM Hot Start Mix RTG (96 reakcíí) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 500 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Amoxycillin sodium / Clavulanate potassium Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 53 52.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Primery pre PCR Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 265 265.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky, pipety Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 520 2520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kit na stanovenie koncentracie proteinov pre nízky objem vzorky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 219 219.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia a materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 652 4651.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál a chemikálie Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 3 069 3069.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Izolačný kit plazmidy Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 452 452.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 650 650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reagencie a laboratórny spotrebný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 487 5487.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 100 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pierce™ Protein A/G Magnetic Beads Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 205 204.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hlbokomraziaci box, špecializované chemické výrobky pre molekulárnu biológiu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 3 703 3703.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne bioreagenciá Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 533 1533.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bacto Peptone Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 114 114.05 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reagencie a laboratórny spotrebný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 955 4955.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Precision Plus Protein™ Dual Color Standards Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 452 451.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok, chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10 560 10560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pierce Plant Total Protein Extraction Kit Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 264 264.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Protilátka a cellulose acetate Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 195 195.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Slovenské národné múzeum 5 270 5270.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia a materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 957 3957.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reagencie pre analýzu vody spektrofotometrom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 000 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Protilatky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 534 533.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
TURBO DNA-free kit Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 185 185.19 EUR 2020 Tovary Nie 1
Veterinárne MIC doštičky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 704 704.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kity / homogenizačné kryty na magnetické hroty na izoláciu nukleových kyselín - kompatibilné s automatickou izolačnou stanicou s technológiou separácie na princípe M-PVA magnetických partikúl. Štátny veterinárny a potravinový ústav 108 600 108600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hexylene glycol Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 71 70.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Precision Plus Protein™ Dual Color Standards, dNTP, farbička na agarózovy gél Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 556 556.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické kity pre stanovenie mykotoxínov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 133 6133.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 213 212.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reagencie pre analýzu vody spektrofotometrom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 000 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reagencie, činidlá a chemikálie potrebné v diagnostike COVID. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 8 500 8500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kity na izoláciu nukleových kyselín - kompatibilné s automatickou izolačnou stanicou s technológiou separácie na princípe M-PVA magnetických partikúl, PCR kity s NOVA patentovanou technológiou. Štátny veterinárny a potravinový ústav 98 687 98686.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Protease Inhibitor Cocktail for plant extracts Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 152 151.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Certifikované referenčné materiály živočíšnych tkanív Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 161 1161.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie pre vojenskú techniku a materiál radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 127 077 1127077.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
DNA Ladder Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 274 273.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky pre molekulárnu biológiu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 600 2600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Reagencie, činidlá a chemikálie potrebné v diagnostike COVID19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 148 011 148011.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 379 2379.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 300 1300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mineral oil for RT PCR Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 93 92.92 EUR 2021 Tovary Nie 1
DNA primery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 297 297.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ecoplate Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 860 2860.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 150 1150.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 217 217.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 284 284.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
kit na izoláciu DNA-z dôvodu optimalizovaných protokolov a nákupu doplnkových chemikálií do už obstaraných kitov neakceptujeme evivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 493 493.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obstaranie sorpčných prostriedkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 92 325 92325.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie pre vojenskú techniku a materiál radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 230 399 230399.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Vojenský materiál pre vojenskú techniku a RCHBO Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 277 816 1277815.83 EUR 22. Jún 2021 26. Júl 2021 Nie 2021-06-22 00:00:00 UTC 2021-07-26 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×