CPV kód

33696500-0

Laboratórne činidlá

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
MR Diagnostic, s.r.o. 1 4 450 EUR
Hermes LabSystems, s.r.o. 6 4 358 EUR
MGP, spol. s r.o. 1 354 EUR
BIOTECH s.r.o. 37 51 142 EUR
Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. 2 36 022 EUR
Roche Slovensko, s.r.o. 1 4 149 EUR
Bio G s.r.o. 2 562 EUR
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 2 1 003 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 1 483 EUR
CENTRALCHEM, s.r.o. 3 645 EUR
Lambda Life a.s. 31 6 356 355 EUR
Merck spol. s r.o. 8 8 275 EUR
VWR International GmbH 4 10 294 EUR
BIOGENIX, s.r.o. 1 228 EUR
BIOHEM, spol. s r.o. 1 553 EUR
LABO - SK, s. r. o. 8 12 729 EUR
Life Technologies s r.o. 14 18 589 EUR
INTERTEC s.r.o. 1 520 EUR
ProScience Tech s. r. o. 17 5 226 866 EUR
DYNEX Servis, spol. s r.o. 29 45 154 EUR
K-TRADE spol. s r.o. 3 1 727 EUR
CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 138 EUR
Chromservis SK s.r.o. 2 915 EUR
Eurolab Lambda a.s. 2 995 EUR
Ecoli s.r.o. 3 3 592 EUR
IMEDEX s.r.o. 1 927 EUR
Unicomp s.r.o. 4 8 984 EUR
SIGMA-ALDRICH spol. s r. o. - organizačná zložka 4 3 296 EUR
KRD molecular technologies s.r.o. 2 928 EUR
BIOCOM Slovakia s.r.o. 2 257 EUR
Scintila, s.r.o. 1 580 EUR
GeneTiCA s.r.o. 4 18 450 EUR
I.T.A. spol. s r.o. 1 430 EUR
HACH LANGE s.r.o. 2 961 EUR
VIAGENE s.r.o. 1 4 072 EUR
Aloquence, s. r. o. 2 1 986 EUR
Bio - Consult Slovakia, s.r.o. 1 89 EUR
Bohemia Genetics s.r.o. 1 679 EUR
OASIS - lab, s.r.o. 1 154 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie reagencií a spotrebného materiálu pre analýzu ľudskej DNA Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 274 068 274068.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zabezpečenie reagencií a spotrebného materiálu pre analýzu ľudskej DNA Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 533 365 533365.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zabezpečenie reagencií a spotrebného materiálu pre analýzu ľudskej DNA Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 122 267 122267.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zabezpečenie reagencií a spotrebného materiálu pre analýzu ľudskej DNA Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 97 868 97868.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 500 000 4500000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre analýzu ľudskej DNA Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 000 000 4000000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie reagencií a spotrebného materiálu pre analýzu ľudskej DNA Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 206 641 206641.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA QIAamp DNA Blood Mini Kit, Taq DNA polymeráza Qiagen kit Národná transplantačná organizácia 5 603 5603.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 522 522.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá, suplementy a bioindikátory Štátny ústav pre kontrolu liečiv 9 600 9600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy Ústav zoológie SAV 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kultivačné média, suplementy a bioindikátory Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 2 600 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 917 2917.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórne sklo Katolícka univerzita v Ružomberku 573 573.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 160 1160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 587 587.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA QIAamp DNA Blood Mini Kit Národná transplantačná organizácia 4 100 4100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 952 2952.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 640 640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie a pomôcky pre analýzy vody Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 895 895.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 620 1620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemické sklo, pomôcky a základné chemikálie. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 968 968.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie- Kvapôčkový generačný olej pre próby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 280 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulovú biológiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 447 447.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardy a modifikátory pre atómovú absorpčnú spektrometriu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 520 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 530 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie na PCR Ústav zoológie SAV 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 630 2630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie - štandardy Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 166 165.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
miRNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 890 2890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemilumi reagens Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DNA polymeráza Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 108 108.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 965 1965.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špecializovaná sada na prípravu vzorky exprimovaných génov neoplasticky pozmenených buniek Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 500 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špecializovaná sada na identifikáciu a zobrazovanie exprimovaných rezistenčných génov malignancií Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 500 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 570 1570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
RT-PCR, mPCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 600 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie - Kvantifikácia DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 270 1270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a plasty na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 963 5963.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá - kity na izoláciu DNA Ústav zoológie SAV 1 194 1194.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál pre molekulovú analýzu DNA pomocou HRM analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 150 4150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
TRAP-6 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 242 242.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie na reverznú hybridizáciu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 132 132.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada na analýzu metabolických dráh bunky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 900 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada na analýzu proteómu bunky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 300 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na bisulfidovú modifikáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 060 1060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá Ústav zoológie SAV 468 468.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál pre histologické vyšetrenia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 495 495.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Génové polymorfizmy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 390 390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Štandardy k LC/MS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 784 784.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sada na expanziu bunkových línií a analýzu cytotoxicity. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 650 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie na PCR Ústav zoológie SAV 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity na izoláciu DNA Ústav zoológie SAV 330 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Test Kit NIOX MINO Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 450 4450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity Ústav zoológie SAV 105 105.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 879 878.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
QIAamp DNA Mini Kit (250) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 400 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava na stanovenie typu proteínu a jeho analýzu vo vzorke a na stanovenie vplyvu translačno-metabolických procesov Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 175 2174.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fluorescein isothiocyanate–dextran Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 654 654.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dextran Sulfate 40 Sodium Salt Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 690 690.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a kity na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 887 2887.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá Ústav zoológie SAV 580 580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy a Super Hot Master Mix Ústav zoológie SAV 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 349 1349.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá - kity na izoláciu DNA Ústav zoológie SAV 850 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá pre bunkové kultúry Ústav zoológie SAV 240 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 182 2182.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 025 1025.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kit ExtractNow CleanUp kit Minerva-Biolabs GmbH Ústav zoológie SAV 98 98.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
EXOSAP-IT 100 REACTIONS Ústav zoológie SAV 99 99.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
2317 Chemikálie a vybavenie na Sangerovo sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 163 1163.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na PCR a sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 693 693.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kyselina dusičná pre AAS a fľaše PE Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 178 178.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
chemikálie, materiály a plasty pre výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 762 1762.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
pGEM T-Easy Vector system Ústav zoológie SAV 230 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sekundárny certifikovaný referenčný materiál na kalibráciu pH metra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 54 54.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 715 715.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 060 1060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity na izoláciu DNA Ústav zoológie SAV 315 315.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity Ústav zoológie SAV 260 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Štandardy PDE inhibítorov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 592 592.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 355 355.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlo pre prístroj FACS Aria Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 205 205.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kity na izoláciu a analýzu DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 400 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolačný kit Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 640 2640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá – kity a enzýmy na manipuláciu s DNA Ústav zoológie SAV 850 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fluorescein isothiocyanate–dextran Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 654 654.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie na vedecko-výskumné účely Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 235 1235.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky, kity a chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 961 1961.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie pre molekulárno-biologické laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 724 1723.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 060 1060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity pre prácu s prístrojom Muse® Cell Analyzer Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 789 789.39 EUR 2017 Tovary Nie 1
human hsCRP ELISA kit, human IL-23 ELISA kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 790 790.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity pre prácu s prístrojom Muse® Cell Analyzer Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 789 789.39 EUR 2017 Tovary Nie 1
DNA, miRNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 199 199.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na molekulovo-biologické analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 134 9133.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie pre molekulárno-biologické laboratórium (2) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 000 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na biochemickú a genetickú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 562 562.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá Ústav zoológie SAV 540 540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sada chemikálií (kit), určená na reprogramovanie ľudských kožných buniek do indukovaných pluripotentných kmeňových buniek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 226 1226.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
4517 Chemikálie - laboratórna chémia a príslušenstvo pre diagnostiku mutácií Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 610 2609.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
4617 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 522 522.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
4717 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 330 2330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
4817 Chemikálie, spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 186 3186.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá Ústav zoológie SAV 650 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie (2) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 420 5420.17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stanovenie kvality a kvantity DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 618 618.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xceed RT (pre syntézu cDNA) Ústav zoológie SAV 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolačný kit na DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 171 171.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 273 273.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA QIAamp DNA Blood Mini Kit Národná transplantačná organizácia 5 582 5582.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny vymeniteľný, jednorazový zásobník na tzv. sheath tekutinu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 369 369.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá a reagencie pre bunkové kultúry Ústav zoológie SAV 100 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sekvenovanie2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 158 1158.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sekvenovanie1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 035 1035.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolačný kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 182 1182.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na prietokovú cytometriu 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 962 961.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na molekulovo-biologické analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 706 8706.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na NGS sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 679 3678.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
FACS 1B Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 431 431.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na bunkové kultúry Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 006 1006.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 060 1060.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kity na izoláciu a analýzu plazmidovej DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 854 854.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sada chemikálií (kit), určená na reprogramovanie ľudských kožných buniek do indukovaných pluripotentných kmeňových buniek-1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 226 1226.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Alkylačné činidlo pre kit na stanovenie glutationu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 109 108.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá - kity na izoláciu nukleových kyselín Ústav zoológie SAV 220 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 992 3992.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá - kity na izoláciu DNA z tkanív a agarózového gélu Ústav zoológie SAV 350 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sekvenačná chémia, príprava knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 176 4176.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chémia na separáciu buniek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 012 1011.91 EUR 2018 Tovary Nie 1
PBS, HBSS, HBSS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 163 163.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stanovenie kvality a kvantity DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 530 530.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie pre vysoko citlivý kit na stanovenie kvality a kvantity DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 310 310.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a kity na DNA analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 800 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sekvenačná chémia, príprava knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 905 1904.65 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá – kity na izoláciu DNA z tkanív a agarózového gélu Ústav zoológie SAV 280 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 609 609.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál na praktické cvičenia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 303 302.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity na analýzu steroidov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 878 7878.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál na praktické cvičenia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 303 302.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá a chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 260 3260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 628 628.31 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie pre biologické analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 072 4071.78 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie – molekulárna biológia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 452 3452.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dextran Sulfate 40 Sodium Salt Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 690 690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Muse Cell Cycle Kit 100 tests Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 220 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na izoláciu NK Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 573 573.03 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 060 1060.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemikálie pre výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 524 524.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 060 1060.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Malé laboratórne prístroje pre molekulárno-biologické laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 520 1519.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre biologické laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 824 1823.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a plasty pre genotypizáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 396 2396.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 259 129 259129.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Enzým proteáza Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 189 189.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na izoláciu DNA a enzýmy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 466 466.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
oligotex mrna midi kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 702 702.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 154 154.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy pre molekulárno-biologické analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 205 204.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na digitálne NGS sekvenovanie – génové panely pre RNA a DNA a podporný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 17 379 17379.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sekvenačná chémia NGS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 527 8527.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 530 530.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá – kity na izoláciu DNA Ústav zoológie SAV 590 590.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá – kity na izoláciu DNA z tkanív a agarózového gélu a PCR reakcií Ústav zoológie SAV 690 690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Činidlá a protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 570 570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 800 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a kity na DNA analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 827 827.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA QIAamp DNA Blood Mini Kit Národná transplantačná organizácia 3 561 3561.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie pre stanovenie Fe vo vode Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 108 108.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórna chémia pre diagnostiku mutácií Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 598 2598.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a plasty 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 927 927.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit pre stanovenie kvality a kvantity DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 100 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Panel pre cielené NGS sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 842 3842.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na molekulárnu analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 730 730.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie na molekulárno-biologické analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 115 3115.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a kity na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 892 4892.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Činidlá na molekulárnu analýzu Univerzita Komenského v Bratislave 2 459 2459.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá – sada k očisteniu RNA od DNA Ústav zoológie SAV 100 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá – kity na izoláciu DNA Ústav zoológie SAV 365 365.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 472 848 472848.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 060 1060.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby pre PCR Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 136 1136.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 157 231 157231.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kit na testovanie produkcie peroxidu vodíka baktériami Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 373 373.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 056 1056.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 056 1056.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA QIAamp DNA Blood Mini Kit Národná transplantačná organizácia 6 188 6188.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 060 1060.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 096 5096.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 060 1060.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 060 1060.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 200 356 200356.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby pre PCR Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 318 1318.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 060 1060.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 060 1060.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reagencie pre hematologické analyzátory Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 32 883 32883.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 991 991.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 739 199 739199.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 060 1060.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 060 1060.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre analyzátory Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 164 3164.27 EUR 2021 Tovary Nie 1
Membrána na blotovanie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 450 450.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 205 820 205819.61 EUR 3. Máj 2021 4. Jún 2021 Nie 2021-05-03 00:00:00 UTC 2021-06-04 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×