CPV kód

30199770-8

Stravné poukážky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 10 929 679 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 2 959 072 EUR
Gymnázium Pavla Horova 2 11 533 EUR
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 1 96 997 EUR
Mesto Revúca 2 221 737 EUR
Obec Chynorany 5 65 169 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 3 19 569 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 5 608 202 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 2 261 917 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 2 455 978 EUR
Mesto Poprad 4 1 448 306 EUR
Mesto Bardejov 6 959 256 EUR
Mesto Žilina 3 18 690 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 1 600 000 EUR
Obec Ivanka pri Dunaji 28 161 167 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 6 759 027 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 554 527 EUR
Mesto Levoča 3 323 457 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 661 719 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 3 390 697 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 6 89 029 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15 3 726 249 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 289 049 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 13 765 863 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 611 819 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 74 194 EUR
Mesto Rožňava 7 932 407 EUR
Mesto Martin 1 246 346 EUR
Mesto Nová Baňa 2 138 121 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 304 506 EUR
Mesto Nitra 4 781 708 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 519 612 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 487 022 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 15 700 EUR
Národná transfúzna služba SR 11 3 565 964 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 3 608 160 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 6 360 908 EUR
Mesto Medzilaborce 4 321 268 EUR
Obec Turňa nad Bodvou 1 145 780 EUR
Obec Ladce 1 33 563 EUR
OBP, spol. s r.o. 1 21 710 EUR
Obec Beluša 2 144 007 EUR
Stredná priemyselná škola strojnícka 2 68 888 EUR
Obec Kamenica nad Cirochou 1 560 EUR
Košický samosprávny kraj 2 671 197 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 16 669 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 6 724 994 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 3 351 146 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 87 901 EUR
HOREZZA, a.s. 4 25 983 EUR
Mesto Piešťany 2 985 741 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 6 373 502 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 8 475 918 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 5 36 431 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 5 636 171 EUR
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 3 353 842 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 53 635 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 5 140 910 EUR
Mesto Lipany 2 0 EUR
Obec Demjata 6 62 418 EUR
Centrum pre liečbu drogových závislostí 2 18 738 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 4 17 286 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 0 EUR
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 25 707 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 6 672 877 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 5 695 645 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 5 683 381 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 3 341 949 EUR
Bytová správa, s.r.o. 1 24 022 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 2 418 956 EUR
Mesto Trstená 1 93 800 EUR
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 4 272 013 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 227 266 EUR
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 1 115 703 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 21 20 195 260 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4 318 222 EUR
Slovenská národná knižnica 1 207 843 EUR
Mesto Humenné 3 142 354 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 3 8 930 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 118 825 EUR
Mesto Svidník 1 107 676 EUR
Mesto Krompachy 3 266 774 EUR
Obec Podbrezová 5 238 794 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 3 495 625 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 2 268 442 EUR
Obec Zemplínska Široká 3 4 075 EUR
Obec Dunajská Lužná 5 185 189 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 2 42 746 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 0 EUR
Stredná odborná škola 1 12 600 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 134 189 EUR
Mesto Senica 5 781 519 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 173 961 EUR
Mesto Nové Zámky 7 777 627 EUR
Slovenská filharmónia 3 365 810 EUR
Mesto Partizánske 5 827 186 EUR
Slovenské národné múzeum 1 201 741 EUR
Mesto Hanušovce nad Topľou 3 198 882 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 13 597 EUR
Stredná odborná škola 1 57 327 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 3 214 708 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 5 92 383 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 2 195 742 EUR
Obec Pata 2 33 764 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 7 7 157 EUR
Mesto Pezinok 4 99 949 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 4 182 937 EUR
Stredná odborná škola dopravná 2 95 346 EUR
Ústav hydrológie SAV 3 39 988 EUR
Stredná odborná škola 4 92 149 EUR
Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 4 133 631 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 136 183 EUR
Mesto Kráľovský Chlmec 2 161 669 EUR
Mesto Vysoké Tatry 2 113 321 EUR
Obec Sačurov 1 74 703 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 1 000 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 5 286 320 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 3 85 272 EUR
IUVENTA 15 232 189 EUR
SZRB Asset Management, a.s. 1 15 839 EUR
Mesto Michalovce 2 256 795 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 7 816 263 EUR
Mesto Tornaľa 3 186 631 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 5 719 609 EUR
Mesto Vrbové 5 212 640 EUR
Obec Budimír 6 150 EUR
Obec Madunice 2 0 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 16 1 591 080 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 3 390 014 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 104 729 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 230 700 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 400 644 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 2 347 531 EUR
Obec Ladomerská Vieska 1 7 998 EUR
Záchranná služba 2 422 071 EUR
Obec Vechec 2 90 923 EUR
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 2 82 856 EUR
Mesto Hlohovec 5 643 876 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 1 127 187 EUR
Obec Rakúsy 2 30 168 EUR
Slovenská akadémia vied (SAV) 1 18 853 EUR
Obec Studenec 1 4 534 EUR
MH Invest, s.r.o. 2 36 344 EUR
"CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 2 21 560 EUR
Kancelária prezidenta SR 5 378 072 EUR
Obec Dulov 2 11 240 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 22 573 EUR
Obec Družstevná pri Hornáde 4 97 616 EUR
Obec Horné Srnie 1 9 450 EUR
Mesto Šamorín 2 279 089 EUR
Obec Stročín 3 0 EUR
Obec Šarišské Michaľany 3 41 161 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 2 423 246 EUR
Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 3 463 333 EUR
Obec Štrba 4 75 850 EUR
Poliklinika Karlova Ves Bratislava 2 21 481 EUR
Mesto Sereď 5 429 804 EUR
Obec Trenčianska Teplá 3 121 770 EUR
Mesto Púchov 5 595 102 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 2 60 869 EUR
Obec Veľké Leváre 13 117 802 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 5 886 696 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 70 338 EUR
Obec Žabokreky 1 16 598 EUR
Mesto Svätý Jur 3 214 677 EUR
Krajský súd v Žiline 5 716 087 EUR
Okresný súd Komárno 4 260 101 EUR
Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov 6 46 893 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 1 25 825 EUR
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 2 2 123 EUR
Mesto Turčianske Teplice 2 200 446 EUR
Obec Veľké Uherce 4 31 571 EUR
Letisko Poprad - Tatry, a.s. 1 81 186 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 5 53 422 EUR
Mesto Sobrance 1 0 EUR
Slovenský metrologický ústav 5 206 904 EUR
Okresný súd Spišská Nová Ves 2 220 863 EUR
Okresný súd Trebišov 2 215 616 EUR
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 4 93 589 EUR
Okresný súd Žiar nad Hronom 2 245 694 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra 2 127 654 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 6 1 336 925 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 2 183 912 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi 2 65 451 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 3 121 257 EUR
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 3 160 459 EUR
Bratislavská organizácia cestovného ruchu 3 45 369 EUR
Spojená škola 1 0 EUR
Zoologická záhrada Košice 5 298 935 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 46 000 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 5 288 105 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 3 182 084 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 466 538 EUR
"PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 4 221 992 EUR
Mesto Kremnica 2 265 869 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 194 584 EUR
Obec Kružlov 1 13 649 EUR
Mesto Rajecké Teplice 4 130 539 EUR
Mesto Veľký Meder 1 59 988 EUR
Slovenský pozemkový fond 3 1 164 042 EUR
Okresný súd Topoľčany 4 275 875 EUR
Mesto Stropkov 3 497 324 EUR
Obec Raková 1 2 800 EUR
Mestská časť Košice-Nad Jazerom 5 198 650 EUR
SLUŽBA mestský podnik Stropkov 3 317 494 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava 1 17 325 EUR
Ústav anorganickej chémie SAV 6 181 927 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 6 131 944 EUR
Gymnázium Mikuláša Kováča 2 75 103 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 3 39 156 EUR
Univerzitná knižnica v Bratislave 1 207 338 EUR
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 5 283 090 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 53 793 EUR
Správa účelových zariadení 5 188 005 EUR
Okresný súd Piešťany 1 68 514 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 5 302 981 EUR
Slovenské banské múzeum 1 0 EUR
Okresný súd Revúca 1 125 843 EUR
Obec Smižany 2 281 016 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice 3 283 425 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 4 981 386 EUR
Okresný súd Nové Zámky 3 273 632 EUR
Mesto Sečovce 1 187 131 EUR
Obec Brusno 1 14 393 EUR
Mestská časť Košice - Západ 2 289 137 EUR
Obec Chminianske Jakubovany 2 153 124 EUR
Mesto Spišské Podhradie 3 159 112 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 2 378 000 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 7 79 706 EUR
Národné športové centrum 3 71 987 EUR
Elektrotechnický ústav SAV 6 165 784 EUR
Správa mestských komunikácií Poprad 1 88 632 EUR
Ľubovnianske múzeum - hrad 1 100 861 EUR
Štátna vedecká knižnica v Prešove 3 123 153 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 7 808 318 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 5 237 326 EUR
Okresný súd Levice 3 325 967 EUR
Okresný súd Galanta 1 50 969 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 1 2 688 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 7 807 914 EUR
Ústav polymérov SAV 3 98 957 EUR
Krajská prokuratúra 1 320 000 EUR
Mestské kultúrne stredisko 2 20 035 EUR
Stredná priemyselná škola 2 57 019 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 6 977 936 EUR
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 4 205 667 EUR
Národný onkologický ústav 72 765 830 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 1 482 194 EUR
Mesto Lučenec 5 604 532 EUR
Obec Vinné 21 89 201 EUR
Obec Limbach 6 65 674 EUR
Mesto Jelšava 1 192 000 EUR
Obec Zámutov 4 198 360 EUR
Letisko Sliač, a.s. 3 174 967 EUR
Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 4 35 686 EUR
Služby Mesta Piešťany 2 256 882 EUR
Obec Soľ 11 167 170 EUR
Obec Veľké Dvorníky 1 10 237 EUR
Obec Helcmanovce 5 54 141 EUR
Mesto Veľký Šariš 1 78 295 EUR
Obec Cernina 3 45 516 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 6 39 345 EUR
Obec Predajná 3 69 369 EUR
Obec Drienov 4 36 689 EUR
Mestské lesy Kremnica, s.r.o. 2 190 197 EUR
Špeciálna základná škola 1 17 263 EUR
Obec Nesvady 3 125 253 EUR
Základná škola 1 5 699 EUR
Obec Štiavnik 2 186 136 EUR
Komunita Kráľovnej pokoja 7 46 993 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 6 86 400 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 2 337 825 EUR
Ústav zoológie SAV 11 61 057 EUR
Obec Kľačany 2 4 770 EUR
Okresný súd Poprad 3 438 044 EUR
Obec Pruské 5 80 538 EUR
Obec Šarovce 1 0 EUR
Krajská prokuratúra 2 195 227 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou 7 456 657 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra 6 183 259 EUR
Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske 4 62 412 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 8 94 289 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 6 636 116 EUR
Stredná umelecká škola 2 59 997 EUR
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 6 157 543 EUR
Spojená škola 1 14 450 EUR
JASANIMA - Domov sociálnych služieb 3 200 194 EUR
Obec Čičava 1 57 594 EUR
Encyklopedický ústav SAV 1 49 909 EUR
Základná škola Družicová 4, Košice 2 38 422 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 4 360 418 EUR
Dom tretieho veku 3 29 019 EUR
Okresný súd Michalovce 3 192 694 EUR
Okresný súd Brezno 1 0 EUR
Základná škola 3 39 849 EUR
Bábkové divadlo v Košiciach 2 144 940 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4 402 548 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 4 198 231 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 93 970 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 4 183 969 EUR
Obec Rovné 4 8 303 EUR
Obec Pribeta 6 75 280 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 12 100 594 EUR
Hotelová akadémia 5 31 319 EUR
Spojená škola 5 166 486 EUR
Mesto Šaštín - Stráže 4 308 504 EUR
Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 1 10 494 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 4 138 832 EUR
Mestská časť Bratislava - Vajnory 1 167 933 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 1 890 EUR
Technické služby mesta Levoča 3 330 374 EUR
Mesto Strážske 4 145 409 EUR
Obec Hrabušice 6 208 789 EUR
Obec Chorvátsky Grob 1 51 707 EUR
Obec Blahová 3 5 942 EUR
Technické služby mesta Galanta 1 187 144 EUR
Obec Čaklov 2 58 677 EUR
MH Manažment, a.s. 1 38 784 EUR
Mesto Žarnovica 4 345 366 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 415 318 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 6 124 610 EUR
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 2 11 974 EUR
Stredná odborná škola technická 1 9 197 EUR
Mestské kultúrne stredisko 4 71 449 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 4 163 175 EUR
Ústav informatiky SAV 3 102 566 EUR
Krajská prokuratúra 10 3 129 239 EUR
Slovenská pošta, a.s. 18 35 753 758 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 105 840 EUR
Okresný súd Bratislava III 1 131 220 EUR
Výskumná agentúra 4 504 934 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 27 300 204 EUR
Centrum účelových zariadení 3 626 791 EUR
MH Invest II, s.r.o. 5 60 EUR
Okresný súd Malacky 3 179 159 EUR
Staromestská a.s. 2 59 100 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 7 794 637 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave 5 336 077 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 35 568 EUR
Ústav ekológie Lesa SAV 2 391 968 EUR
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 1 238 130 EUR
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 3 39 661 EUR
Centrum sociálnych služieb Zátišie 2 25 456 EUR
Fond na podporu umenia 4 98 721 EUR
Obec Vyšný Žipov 3 32 355 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 4 6 874 EUR
Mestský dom kultúry, príspevková organizácia 3 110 664 EUR
Obec Kapušany 3 40 571 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 2 195 300 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4 20 294 EUR
Obec Topoľníky 2 41 413 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 7 108 788 EUR
Obec Veľká Franková 3 2 854 EUR
Obec Budkovce 1 4 597 EUR
Obec Veľké Zálužie 19 148 801 EUR
Obec Slanec 1 0 EUR
Mesto Turany 4 150 252 EUR
Obec Poráč 1 18 860 EUR
Matica slovenská 5 240 493 EUR
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 2 12 794 EUR
Múzeum v Kežmarku 6 89 335 EUR
Obec Vyšná Hutka 3 6 646 EUR
Obec Hlinné 4 26 215 EUR
Obec Nálepkovo 4 202 182 EUR
Správa majetku Košického samosprávneho kraja 1 123 201 EUR
Krajské múzeum v Prešove 1 34 591 EUR
Obec Nižný Mirošov 2 4 790 EUR
Obec Dolné Kočkovce 1 20 484 EUR
Obec Mníšek nad Hnilcom 5 112 204 EUR
Službyt Nitra, s.r.o. 3 244 041 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 5 454 853 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 5 581 565 EUR
Divadlo Alexandra Duchnoviča 3 66 229 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 5 60 843 EUR
Trstenské Technické služby - TTS, s.r.o. 1 23 854 EUR
Domov sociálnych služieb prof. K. Matulaya pre deti a dospelých 1 11 696 EUR
Okresný súd Dunajská Streda 3 388 599 EUR
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici 3 96 207 EUR
Mesto Gelnica 5 304 594 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 2 6 402 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 6 943 515 EUR
"BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 3 65 317 EUR
Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 1 4 725 EUR
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 6 208 448 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 3 105 250 EUR
Tribečská knižnica v Topoľčanoch 3 96 263 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 3 42 895 EUR
Protimonopolný úrad SR 5 361 302 EUR
Správa majetku Sereď, s.r.o. 5 35 687 EUR
Domov sociálnych služieb 6 37 235 EUR
Inšpektorát práce Banská Bystrica 4 74 119 EUR
Domov sociálnych služieb Rozsutec 5 104 761 EUR
Environmentálny fond 2 119 012 EUR
Základná škola J. A. Komenského Revúca 3 6 227 EUR
Základná škola 1 2 240 EUR
Národné osvetové centrum 6 197 312 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 30 000 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom 3 74 083 EUR
Obec Kysak 2 12 098 EUR
Základná škola Šrobárova 4 9 952 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 4 31 076 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 4 199 923 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 4 22 967 EUR
Základná škola Márie Medveckej 1 2 077 EUR
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 6 41 903 EUR
Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch 3 142 998 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove 6 146 910 EUR
Gemersko-malohontské osvetové stredisko 3 55 616 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 5 104 778 EUR
Základná škola s materskou školou, SNP 47, Krompachy 1 45 166 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 103 703 EUR
Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany 4 108 403 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kukučinova 473, Trenčín 4 59 584 EUR
Tekovské múzeum v Leviciach 1 40 500 EUR
Špeciálna základná škola Hrabušice 2 6 914 EUR
Obec Lehota 17 77 289 EUR
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom 6 108 767 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 1 9 401 EUR
Divadlo Štúdio tanca 2 19 723 EUR
Školský internát Medická 2, Košice 2 39 608 EUR
Obec Trnava pri Laborci 5 19 602 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 287 409 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 5 113 828 EUR
Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch 1 13 199 EUR
Slovenské centrum dizajnu 1 34 822 EUR
Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno 1 4 134 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 4 18 033 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 5 62 811 EUR
Základná škola 1 0 EUR
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 2 35 289 EUR
Slovenský historický ústav v Ríme 4 8 620 EUR
Školský internát 5 53 761 EUR
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika 2 6 000 EUR
Stredná odborná škola letecko technická 6 240 069 EUR
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 2 17 495 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 4 111 685 EUR
CULTUS Ružinov, a.s. 3 196 891 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 15 67 181 EUR
Obec Zeleneč 2 18 400 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 2 24 744 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 5 57 686 EUR
Za dôstojný život 7 170 497 EUR
Vlastivedné múzeum v Hlohovci 5 90 070 EUR
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 6 49 317 EUR
1. Humenská a.s. 3 12 591 EUR
Základná škola, Laborecká 66, Humenné 3 3 097 EUR
Základná škola s materskou školou Dvorec 1 0 EUR
"PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 4 17 091 EUR
Balneologické múzeum v Piešťanoch 1 10 691 EUR
Prevádzkareň obce Lendak 3 57 468 EUR
Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 2 395 857 EUR
Záhorské múzeum v Skalici 2 9 773 EUR
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 4 252 137 EUR
Trenčín región 2 6 399 EUR
Obec Hvozdnica 1 12 000 EUR
Technické služby mesta Trebišov 6 394 115 EUR
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 2 0 EUR
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 4 24 951 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 5 414 386 EUR
Domov dôchodcov 2 22 022 EUR
Domov sociálnych služieb 3 3 789 EUR
Stredná odborná škola drevárska 2 2 520 EUR
Stavebná prevádzkáreň, s.r.o. 1 4 799 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 3 350 EUR
Okresný súd Liptovský Mikuláš 1 112 929 EUR
Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza 6 169 892 EUR
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi 3 32 968 EUR
Tanečné divadlo Ifjú Szivek 1 16 500 EUR
Mestská časť Košice - Krásna 4 19 998 EUR
Knižnica Mateja Hrebendu 1 46 447 EUR
Galéria mesta Bratislavy 1 96 231 EUR
Galantská knižnica 2 42 555 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 207 938 EUR
Obec Malá Franková 3 1 220 EUR
Základná škola 1 14 371 EUR
Spojená škola 5 13 580 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 4 19 847 EUR
Obec Ordzovany 7 2 410 EUR
Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 6 117 529 EUR
Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede 2 20 320 EUR
Spojená škola 2 97 841 EUR
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica 2 34 391 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 11 161 498 EUR
Žitnoostrovná knižnica 3 62 645 EUR
Centrum voľného času 11 44 881 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 14 32 354 EUR
Slovenská katolícka charita 1 0 EUR
Základná škola 2 5 414 EUR
Technické služby mesta Sobrance 2 36 356 EUR
Fond na podporu vzdelávania 2 25 532 EUR
Galéria Jána Koniarka v Trnave 6 99 952 EUR
Základná škola Staničná 13 1 14 960 EUR
Základná škola Leles 4 66 999 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 10 809 EUR
Senior Trend, n.o. 1 102 369 EUR
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím 2 12 527 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 7 268 EUR
Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, 905 01 Senica 5 168 088 EUR
Centrum voľného času 1 2 101 EUR
Spojená škola internátna 1 9 591 EUR
Spojená škola internátna 5 17 298 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 5 23 350 EUR
Správa zariadení sociálnych služieb 3 144 996 EUR
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 3 119 021 EUR
Súkromná stredná umelecká škola 6 68 993 EUR
Správa majetku mesta 2 11 441 EUR
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 1 3 000 EUR
Obchodná akadémia 6 117 674 EUR
Evanjelická spojená škola 1 42 786 EUR
Slovenská humanitná rada 2 26 389 EUR
Základná škola Ľudovíta Fullu 1 7 790 EUR
Základná škola 3 24 496 EUR
Domov sociálnych služieb Hrabiny 1 1 593 EUR
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. 4 63 215 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 3 94 610 EUR
Slovenský ľudový umelecký kolektív 2 176 691 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 2 9 566 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 2 13 471 EUR
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 2 142 330 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 1 2 719 EUR
AD HOC Malacky 5 52 984 EUR
Stredná zdravotnícka škola 6 129 150 EUR
Centrum voľného času 5 292 572 EUR
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach 1 7 000 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 5 61 650 EUR
Základná škola Fábryho 44, Košice 1 34 382 EUR
Trnavské osvetové stredisko 6 56 825 EUR
Základná škola, Krosnianska 4, Košice 1 16 740 EUR
Gemersko-malohonstské múzeum v Rimavskej Sobote 2 66 959 EUR
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 2 28 352 EUR
Centrum sociálnych služieb - LÚČ 2 4 775 EUR
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 3 10 580 EUR
Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 1 41 898 EUR
Gymnázium Jána Chalupku v Brezne 5 108 428 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 4 10 399 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra 2 3 079 EUR
Centrum sociálnych služieb - DOMINO 2 7 906 EUR
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca 1 3 822 EUR
Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni 2 1 216 EUR
Knižnica Jána Kollára 4 38 621 EUR
ONDAVA - Domov sociálnych služieb 3 28 424 EUR
Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 4 159 665 EUR
Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho 5 51 983 EUR
Základná umelecká škola 2 97 706 EUR
Stredisko sociálnych služieb Petržalka 3 179 838 EUR
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 5 15 099 EUR
Silver care, n. o. 1 6 615 EUR
TV PEZINOK, s.r.o. 4 19 006 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építoipari Szakkozépiskola 3 36 010 EUR
Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene 1 24 449 EUR
Verejnoprospešné služby Stupava 2 133 341 EUR
Základná umelecká škola Ul. Komenského 807/27, Svidník 3 155 092 EUR
Gymnázium bilingválne 3 223 242 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 10 35 917 EUR
Gymnázium Andreja Sládkoviča 4 33 566 EUR
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 1 2 713 EUR
Okresný súd Trnava 1 114 927 EUR
Stredná priemyselná škola dopravná 2 7 652 EUR
Základná škola Starozagorská 8, Košice 1 6 316 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 3 62 549 EUR
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 9 17 776 EUR
Pohronské osvetové stredisko 3 57 469 EUR
Stredná odborná škola Jána Bocatia 4 320 557 EUR
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou 1 1 800 EUR
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 2 44 153 EUR
Spojená škola, Matúškova 1631, Dolný Kubín 4 83 563 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 2 861 EUR
Centrum voľného času 3 44 002 EUR
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou 1 37 387 EUR
Mestské kultúrne centrum 2 60 553 EUR
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 4 104 579 EUR
Obec Poproč 3 78 522 EUR
Stredná odborná škola 4 204 666 EUR
Pohronské múzeum v Novej Bani 1 15 393 EUR
Obec Krásnohorské Podhradie 1 5 697 EUR
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko 5 27 785 EUR
Horehronské múzeum v Brezne 1 16 740 EUR
Základná umelecká škola Sabinov 3 97 455 EUR
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 3 21 501 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 6 52 461 EUR
Gemerské osvetové stredisko 1 28 080 EUR
Školský internát Považská 7, Košice 2 28 998 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 55 110 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J. Curie 3760/2, Poprad 2 74 614 EUR
Základná umelecká škola M.Moyzesa 1 34 419 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 3 107 831 EUR
REGINA - Domov sociálnych služieb 2 19 554 EUR
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského 1 19 089 EUR
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica 2 45 556 EUR
Stredoslovenská galéria 3 67 642 EUR
Nome n.o. 1 16 779 EUR
Podtatranská knižnica v Poprade 2 78 666 EUR
Stredoslovenské osvetové stredisko 4 65 238 EUR
Spojená škola, Malé Tatry 3, Ružomberok 4 36 895 EUR
"Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 5 88 755 EUR
Základná škola Bidovce 1 7 994 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 4 53 118 EUR
Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 5 97 353 EUR
Divadlo Jána Palárika Trnava 1 0 EUR
Základná umelecká škola 2 41 764 EUR
Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 1 1 345 EUR
Špeciálna základná škola 4 44 911 EUR
Jazyková škola Užhorodská č. 8, 040 01 Košice 3 79 266 EUR
Vihorlatské múzeum v Humennom 2 58 308 EUR
Spojená škola 6 149 255 EUR
Základná škola v Trenčíne, Hodžova ul. 37 1 8 398 EUR
Stredná odborná škola sklárska 3 8 106 EUR
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA 3 6 388 EUR
Základná umelecká škola Hanušovce nad Topľou 1 8 746 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Mierová 4, Humenné 1 18 133 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 1 19 418 EUR
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra 2 0 EUR
Reedukačné centrum 2 8 019 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici 5 77 040 EUR
Centrum právnej pomoci 3 463 993 EUR
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 2 34 171 EUR
VION, n.o. 1 18 311 EUR
Úsmev pod Vihorlatom, n.o. 1 1 816 EUR
Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice 5 142 017 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Centrálna 102, Svidník 2 32 407 EUR
Špeciálna základná škola Trhovište 1 0 EUR
Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša 3 9 111 EUR
Spojená škola Čaklov 4 62 931 EUR
Mestské kultúrne centrum 1 19 690 EUR
Turizmus regiónu Bratislava 4 29 540 EUR
Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky 1 13 225 EUR
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia 1 9 249 EUR
Verejnoprospešné služby Karlova Ves 5 178 027 EUR
Zariadenie sociálnych služieb "Harlekýn" 2 16 638 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 13 14 011 EUR
Marginal 4 8 813 EUR
Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, Medzilaborce 2 21 743 EUR
ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združenie 4 15 427 EUR
Spojená škola internátna Prakovce 1 23 377 EUR
Základná škola Veľké Leváre 2 10 107 EUR
Mestský bytový podnik 1 6 979 EUR
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 1 9 800 EUR
Spišské divadlo 3 140 741 EUR
Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. 1 16 630 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 10 722 EUR
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. 1 18 806 EUR
Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 13 313 EUR
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 2 0 EUR
Špeciálna základná škola s materskou školou, Lipová 622, Kysucké Nové Mesto 2 81 960 EUR
Okresný súd Martin 4 459 594 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove 5 77 302 EUR
Stredná odborná škola 1 3 EUR
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove 1 1 279 EUR
Základná škola s materskou školou 1 7 298 EUR
Záhorské osvetové stredisko v Senici 2 34 225 EUR
Gymnázium Terézie Vansovej 1 13 776 EUR
Hydromeliorácie, š.p. 1 139 608 EUR
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 3 8 061 EUR
Základná škola, Palešovo námestie 9, 053 04 Spišské Podhradie 2 33 517 EUR
Okresný súd Stará Ľubovňa 1 76 723 EUR
Základná škola 6 34 982 EUR
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 1 9 350 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok 1 40 366 EUR
Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa 3 78 847 EUR
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o. 1 3 604 EUR
Okresný súd Námestovo 2 153 097 EUR
ANIMA - Domov sociálnych služieb 3 13 719 EUR
Tribečské múzeum v Topoľčanoch 2 61 351 EUR
Špeciálna základná škola 2 30 558 EUR
Spojená škola internátna 2 100 908 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých 2 78 013 EUR
Súkromná základná umelecká škola, Osloboditeľská 27, Bratislava 2 11 309 EUR
Základná škola s materskou školou Bidovce 209 1 6 799 EUR
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 1 40 987 EUR
OZ RADOŠINKA 2 8 725 EUR
Domov sociálnych služieb 1 27 113 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 3 33 776 EUR
Obec Plešivec 2 49 051 EUR
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec 1 3 100 EUR
Spojená škola 4 63 197 EUR
Základná škola s materskou školou Čerhov 2 1 890 EUR
Divadlo Štúdio tanca 2 23 578 EUR
Obec Dohňany 2 17 275 EUR
Vihorlatské múzeum v Humennom 2 56 590 EUR
Gymnázium Andreja Sládkoviča 1 11 583 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 94 018 EUR
Budimírske služby s.r.o. 3 0 EUR
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 2 7 557 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch 3 61 743 EUR
Stredná zdravotnícka škola Humenné 1 13 327 EUR
Gymnázium, Párovská 1, Nitra 1 15 006 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 18 479 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera, Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola 2 33 698 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 68 220 EUR
Obec Poproč 1 61 261 EUR
Partnerstvo Spiša 1 2 733 EUR
Obec Spišské Tomášovce 2 93 982 EUR
Úrad pre reguláciu hazardných hier 1 65 144 EUR
Technické služby mesta Trebišova 2 270 082 EUR
Základná umelecká škola 1 23 640 EUR
Environmentálny fond 2 161 935 EUR
Novohradská knižnica 1 49 175 EUR
Úrad vládneho auditu 8 1 110 790 EUR
Domov dôchodcov Spišská Nová Ves 1 8 135 EUR
Obec Krásnohorské Podhradie 2 33 775 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach 2 42 563 EUR
Základná škola s materskou školou, Školská 3, Poproč 2 77 886 EUR
Centrum pre podporu rozvoja okresu Stropkov, n.o. 1 2 339 EUR
Miestna akčná skupina Hontiansko - Novohradské partnerstvo 2 8 038 EUR
Praktická škola, Slnečná 421, Spišský Štiavnik 1 1 000 EUR
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 3 27 163 EUR
VSP - Stredný Gemer 1 10 277 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 1 33 915 EUR
Spojená škola, Slnečná 421, Spišský Štiavnik 1 14 848 EUR
Mestské múzeum v Pezinku 1 2 999 EUR
Kunsthalle Bratislava 1 15 473 EUR
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou 3 10 037 EUR
Slovenské centrum dizajnu 1 65 650 EUR
Centrum Právnej Pomoci 1 173 856 EUR
Základná škola, Janka Kráľa 1, Nová Dubnica 5 13 316 EUR
Gymnázium, Komenského 32, Trebišov 1 10 338 EUR
ZŠ Spojová 14 1 28 356 EUR
Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany 1 10 006 EUR
Špeciálna základná škola 1 10 395 EUR
Fyzikálny ústav SAV 1 104 429 EUR
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA 1 29 813 EUR
Ústav na výkon väzby 1 98 970 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza 2 50 123 EUR
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra 1 47 995 EUR
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 1 5 168 EUR
Gymnázium, Komenského 32, Trebišov 1 22 973 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica 1 5 361 EUR
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 2 11 377 EUR
Stredná priemyselná škola dopravná 1 19 140 EUR
Fond na podporu vzdelávania 2 24 932 EUR
Gymnázium sv. Moniky v Prešove 3 33 271 EUR
Evanjelická spojená škola 1 35 989 EUR
Školský internát 1 25 938 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 3 31 136 EUR
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 1 61 475 EUR
Základná škola Komenského č. 21, Nesvady 1 5 919 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 8 877 EUR
Základná škola s materskou školou Stráne pod Tatrami, okres Kežmarok 1 67 286 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 22 744 EUR
Základná škola Zámutov 1 34 245 EUR
Obec Korytárky 1 10 190 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 1 3 216 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 6 919 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 7 268 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 917 104 068 480 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 1423 75 529 719 EUR
Edenred Slovakia, s.r.o. 16 1 882 115 EUR
VAŠA Slovensko, s. r. o. 7 633 693 EUR
AquaECO s.r.o. 38 1 216 951 EUR
GGFS s.r.o. 35 1 097 621 EUR
AXASOFT, a.s. 2 13 629 EUR
Ticket Systems s. r. o. 10 860 072 EUR
Ticket Service, s.r.o. 13 1 458 204 EUR
GoWELD, s.r.o. 1 4 200 EUR
Up Déjeuner, s. r. o. 10 393 629 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Stravné poukážky. Mesto Revúca 79 375 79375.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky pre Okresný súd Spišská Nová Ves 2015 - 2016 Okresný súd Spišská Nová Ves 131 000 131000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky pre Okresný súd Trebišov na roky 2015 - 2016 Okresný súd Trebišov 128 000 128000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 52 994 52994.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka stravných poukážok Okresný súd Revúca 123 984 123984.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
kúpa stravných poukážok Mesto Veľký Meder 59 490 59490.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky pre Geologický ústav SAV Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 46 000 46000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 22 464 22464.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky pre GJGT Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 158 760 158760.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky pre AU v Banskej Bystrici Akadémia umení v Banskej Bystrici 168 252 168252.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Slovenská konsolidačná, a.s. 466 538 466538.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Poskytovanie stravovacích služieb formou papierových stravných poukážok pre Krajskú prokuratúru Žilina a okresné prokuratúry v jej obvode Krajská prokuratúra 320 000 320000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 27 719 999 27719999.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Stravovacie poukážky Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 8 121 8121.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 552 478 552478.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Stravné poukážky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 942 282 5942282.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných pukážok Mesto Poprad 1 108 379 1108379.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 855 391 1855391.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 97 736 97736.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 731 014 1731014.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok Nitriansky samosprávny kraj 959 072 959072.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Mestského úradu Piešťany a ním riadených organizácií Mesto Piešťany 891 800 891800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania Krajská prokuratúra 443 620 443620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 430 023 430023.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 660 763 1660763.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 162 747 1162747.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 240 305 1240305.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky 2018-2020 Mesto Žiar nad Hronom 342 278 342278.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 182 990 1182990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 407 124 407124.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 139 488 139488.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 234 925 1234925.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 125 000 125000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 167 685 167684.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Okresný súd Malacky 11 124 11124.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Topoľníky 20 800 20800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Vyšný Žipov 10 332 10332.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 25 440 25440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Hrabušice 70 700 70700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup stravných lístkov na rok 2016 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 14 200 14200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Tribečská knižnica v Topoľčanoch 24 420 24420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 203 4203.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 20 831 20831.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Exportno-importná banka Slovenskej republiky 137 700 137700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 119 000 119000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa majetku Sereď, s.r.o. 7 910 7910.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Ústav ekológie Lesa SAV 178 112 178112.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Dunajská Streda 118 500 118500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok. Národné lesnícke centrum (NLC) 34 850 34850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Pribeta EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredná odborná škola 31 000 31000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Kľačany 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné lístky Obec Kysak 5 666 5666.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov na rok 2016,2017 Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 36 794 36794.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Základná škola Márie Medveckej 2 125 2125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa. Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 80 200 80200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch 37 584 37584.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove 11 053 11053.35 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 465 1465.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 18 869 18869.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup stravných lístkov OBP, spol. s r.o. 22 000 22000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gemersko-malohontské osvetové stredisko 18 368 18367.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 19 661 19660.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravne poukážky Mesto Vranov nad Topľou 134 900 134900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Obec Budimír 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov na rok 2016 Spojená škola Banská Bystrica 42 000 42000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 7 151 7151.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Šaštín - Stráže 50 100 50100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky a darčekové poukážky "BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 18 290 18289.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany 27 192 27192.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kukučinova 473, Trenčín 13 320 13320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Špeciálna základná škola Hrabušice 6 000 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb prof. K. Matulaya pre deti a dospelých 13 400 13400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 6 972 6972.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 5 950 5950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 11 025 11025.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na roky 2016-2017 Mesto Partizánske 240 000 240000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky alebo ekvivalent Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom 19 000 19000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 9 625 9625.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Banskobystrický samosprávny kraj 164 160 164160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 439 4439.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Dunajská Lužná 27 420 27420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Spišské Podhradie 51 200 51200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Agroinštitút Nitra, štátny podnik 8 000 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 2 180 2180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 950 1950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Obec Demjata 12 500 12500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Obec Veľké Uherce 11 940 11940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch 13 200 13200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok na rok 2016 Múzeum v Kežmarku 14 600 14600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Pruské 16 250 16250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 6 973 6973.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Tekovské múzeum v Leviciach 40 500 40500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 3 845 3845.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 32 990 32990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 372 4372.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Základná škola 2 520 2520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov objednávateľa Mesto Žarnovica 49 850 49850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravne poukážky Obec Štiavnik EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Štrba 17 600 17600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Školský internát 9 950 9950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. alebo ekvivalent Gymnázium Milana Rastislava Štefánika 6 330 6330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 16 000 16000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 9 510 9510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Zámutov 28 400 28400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 150 5150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredná odborná škola 31 000 31000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Dulov 5 763 5763.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Zeleneč 8 880 8880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Obec Madunice 9 500 9500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Komunita Kráľovnej pokoja 7 950 7950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Stročín 1 260 1260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Divadlo Alexandra Duchnoviča EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 4 600 4600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na obdobie 24 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Fond na podporu umenia EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Za dôstojný život 21 301 21300.5 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Obec Rovné 10 990 10990.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Vlastivedné múzeum v Hlohovci 15 550 15550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky MH Invest, s.r.o. 15 500 15500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku Obec Vyšná Hutka 2 171 2170.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 1. Humenská a.s. 3 535 3535.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Základná škola s materskou školou Dvorec 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola dopravná 46 400 46400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Záhorské múzeum v Skalici 9 000 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 9 530 9530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na obdobie 24 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Fond na podporu umenia EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. alebo ekvivalent Gymnázium Milana Rastislava Štefánika 6 320 6320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Mestský dom kultúry, príspevková organizácia 35 280 35280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravne poukážky Obec Hvozdnica EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 9 888 9888.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technické služby mesta Trebišov 64 300 64300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 6 300 6300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 900 3900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 66 396 66396.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent SZRB Asset Management, a.s. 16 120 16120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb Rozsutec 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky, stravovacie poukážky Domov sociálnych služieb 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Obec Dulov 5 763 5763.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stavebná prevádzkáreň, s.r.o. 4 900 4900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent alebo ekvivalent Obec Drienov 7 660 7660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Elektrotechnický ústav SAV 32 500 32500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Dom tretieho veku 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. MH Invest II, s.r.o. 13 400 13400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Horné Srnie 9 545 9544.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Stročín 6 300 6300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredná odborná škola 31 000 31000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Za dôstojný život 21 301 21300.5 EUR 2016 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola drevárska 2 570 2570.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza 6 700 6700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Okresný súd Galanta 51 154 51154.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi 6 800 6800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent alebo ekvivalent Tanečné divadlo Ifjú Szivek 18 000 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 33 600 33600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 2 350 2350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Knižnica Mateja Hrebendu 48 000 48000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 7 050 7050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Galéria mesta Bratislavy 100 500 100500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Veľké Leváre 4 999 4999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 22 000 22000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Ústav anorganickej chémie SAV 35 750 35750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastrolístky - stravné poukážky Centrum účelových zariadení 208 992 208992.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Limbach EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov - stravné poukážky Vysoká škola výtvarných umení 145 300 145300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 37 737 37737.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 5 300 5300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Košice - Krásna 8 030 8030.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Ordzovany 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom papierových stravných poukážok Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 19 732 19731.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 45 144 45144.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných pokážok. Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica 6 489 6489.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 40 320 40320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 2 465 2465.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 2 464 2464.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 16 840 16840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 37 658 37658.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 133 000 133000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Centrum sociálnych služieb Zátišie 8 160 8160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Centrum voľného času 2 330 2330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov dôchodcov 11 080 11080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Slovenská katolícka charita 23 200 23200.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 151 200 151200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Rožňava 194 600 194600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technické služby mesta Sobrance 19 750 19750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb v súlade so zákonníkom práce prostredníctvom stravovacích poukážok – gastro lístkov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 16 000 16000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok - výška poplatku za poskytnuté služby Stredná odborná škola 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Galéria Jána Koniarka v Trnave 13 750 13750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Okresný súd Malacky 3 730 3729.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov - ,,papierové" stravné poukážky Vysoká škola výtvarných umení 145 300 145300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 5 160 5160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Senior Trend, n.o. 102 375 102375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Hlavné mesto SR Bratislava 2 530 2530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím 5 790 5790.05 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, 905 01 Senica 32 924 32923.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom dodania stravných poukážok Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra 25 600 25600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Banskobystrický samosprávny kraj 164 160 164160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola internátna 3 280 3280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola služieb a lesníctva 8 163 8163.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Soľ 10 800 10800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 133 000 133000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa zariadení sociálnych služieb 40 700 40700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gréckokatolícka charita Prešov 5 350 5350.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Súkromná stredná umelecká škola 6 700 6700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bratislavský samosprávny kraj 43 500 43500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Obchodná akadémia EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok alebo ekvivalent Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 5 106 5106.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 8 910 8910.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 81 900 81900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Slovenská humanitná rada 6 889 6889.4 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza 22 634 22634.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. 7 105 7105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov objednváteľa Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava 17 637 17637.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 120 050 120050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 72 300 72300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Veľké Leváre 4 999 4999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Divadlo Štúdio tanca 9 993 9993.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Kľačany 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajský súd v Žiline EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Nemocnica Poprad a. s. 4 224 4224.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok AD HOC Malacky 11 000 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok. Stredná zdravotnícka škola 19 200 19200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 700 000 700000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 3 845 3845.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 7 147 7147.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Regionálne osvetové stredisko v Leviciach 7 000 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Trnavské osvetové stredisko 8 400 8400.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Mesto Moldava nad Bodvou 43 632 43632.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná umelecká škola 32 000 32000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 30 150 30150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gemersko-malohonstské múzeum v Rimavskej Sobote 31 524 31523.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Protimonopolný úrad SR 72 086 72086.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 7 050 7050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola 12 700 12700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 9 900 9900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 133 988 133988.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4 920 4920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 105 700 105700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 4 600 4600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku v Brezne 19 936 19935.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 7 285 7285.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Centrum voľného času 4 620 4620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 172 764 172764.22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Mesto Poprad 138 312 138312.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné a darčekové poukážky Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 2 391 2390.85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 6 400 6400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 4 725 4725.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola 2 280 2280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Budkovce 4 640 4640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 19 877 19877.22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Brusno 14 800 14800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Knižnica Jána Kollára 9 060 9060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 50 250 50250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Čaklov 28 286 28285.79 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 87 500 87500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných lístkov Mesto Žilina 133 600 133600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho 9 216 9216.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 3,90 € Kancelária verejného ochrancu práv 7 870 7870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 50 000 50000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 2 480 2480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove 13 358 13358.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Veľké Leváre 4 999 4999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Stredná odborná škola, Prakovce 282 23 000 23000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum voľného času 59 985 59985.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredisko sociálnych služieb Petržalka 61 000 61000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 9 900 9900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 2 930 2930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Nové Zámky 129 600 129600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Bardejov 135 000 135000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálne cesty Bratislava a.s. 155 000 155000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 73 080 73080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Silver care, n. o. 6 615 6615.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bratislavský samosprávny kraj 31 000 31000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 95 714 95714.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavné lístky Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építoipari Szakkozépiskola 11 624 11623.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene 24 500 24500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Levice 149 520 149520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 2 950 2950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Verejnoprospešné služby Stupava EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 3 845 3845.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná umelecká škola Ul. Komenského 807/27, Svidník 25 568 25568.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 2 184 2184.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov dôchodcov 11 080 11080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 61 600 61600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gymnázium Andreja Sládkoviča EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola internátna 3 250 3250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Spojená škola 5 410 5410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Komárno 134 400 134400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 31 752 31752.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky SŽ 1 Národné osvetové centrum 2 722 2722.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Mesto Revúca 129 150 129150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 186 000 186000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Poliklinika Karlova Ves Bratislava 6 205 6205.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Gymnázium Ľudovíta Štúra 374 374.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 81 446 81446.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 15 700 15700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium Mikuláša Kováča 35 947 35947.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 56 700 56700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky CULTUS Ružinov, a.s. 70 400 70400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 7 137 7137.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 2 895 2895.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 3 460 3460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Pohronské osvetové stredisko 19 200 19200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavné lístky Základná škola 6 200 6200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4 950 4950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavné lístky Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1 798 1798.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum voľného času 14 760 14760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gréckokatolícka charita Prešov 58 140 58140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Základná škola 2 910 2910.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Mestské kultúrne centrum 30 535 30535.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 42 000 42000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Vajnory 170 000 170000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné lístky Pohronské múzeum v Novej Bani 15 708 15707.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Obec Krásnohorské Podhradie 6 000 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok 2016-17 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 147 420 147420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné lístky Horehronské múzeum v Brezne 16 800 16800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Základná umelecká škola Sabinov 35 840 35840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko 5 376 5376.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 30 756 30756.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 2 090 2090.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Súkromná stredná umelecká škola 6 700 6700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky HOREZZA, a.s. 2 380 2380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 20 811 20811.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky 2017 Mesto Žiar nad Hronom 136 000 136000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 9 900 9900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 9 450 9450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Stredná odborná škola 54 300 54300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa účelových zariadení 37 000 37000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Stredná odborná škola obchodu a služieb EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Púchov 25 480 25480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky a ich dodanie do sídla objednávateľa Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J. Curie 3760/2, Poprad 26 916 26916.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 21 600 21600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 8 390 8389.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Encyklopedický ústav SAV 50 280 50280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gemerská knižnica Pavla Dobšinského 19 100 19100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola Jána Bocatia 109 820 109820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredoslovenská galéria 21 064 21064.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredoslovenské osvetové stredisko 15 120 15120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 5 780 5780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 720 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov "Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 11 500 11500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné a darčekové poukážky Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 25 853 25853.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 1 796 1796.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva 48 502 48502.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky. Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 12 960 12960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný ústav reumatických chorôb 9 900 9900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Ordzovany 625 625.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľká Franková 595 595.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 2 016 2016.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent alebo ekvivalent alebo ekvivalent Obec Drienov 2 570 2570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 3,90 € Kancelária verejného ochrancu práv 7 880 7880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Limbach 9 600 9600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Štátny inštitút odborného vzdelávania 109 000 109000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredná odborná škola letecko technická 45 500 45500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Košice-Nad Jazerom 34 650 34650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Sereď 105 400 105400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 7 137 7137.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná umelecká škola 14 000 14000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Špeciálna základná škola 17 453 17452.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 1 360 1360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stravovacích poukážok – gastro lístkov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 24 000 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Psychiatrická nemocnica Hronovce 9 990 9990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Mesto Senica 152 358 152358.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravne poukážky Špeciálna základná škola 10 200 10200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 9 900 9900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Školský internát Považská 7, Košice 11 000 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok Mesto Levoča 88 445 88445.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 42 000 42000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Rajecké Teplice 31 349 31348.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Jazyková škola Užhorodská č. 8, 040 01 Košice 20 100 20100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Základná škola, Laborecká 66, Humenné 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 160 776 160776.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Liptovský Mikuláš 115 000 115000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva 48 502 48502.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Spojená škola, Matúškova 1631, Dolný Kubín 13 600 13600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Ústav zoológie SAV 3 400 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola polytechnická 46 183 46182.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Humenné 106 050 106050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Spojená škola 23 206 23206.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 3 830 3830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Košice - Krásna 9 890 9890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technické služby mesta Trebišov 71 360 71360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Mesto Vrbové 49 000 49000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 161 600 161600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Veľké Dvorníky 10 350 10350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 4 506 4505.54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium bilingválne 59 500 59500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Matica slovenská 57 120 57120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na rok 2017 Mesto Nové Zámky 147 000 147000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Akadémia umení v Banskej Bystrici 129 500 129500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 87 500 87500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4 950 4950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Žilina 18 700 18700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb 5 850 5850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných lístkov Mesto Žilina 156 000 156000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 48 437 48436.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Zámutov 28 100 28100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok na rok 2017 Múzeum v Kežmarku 17 500 17500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bratislavská organizácia cestovného ruchu 16 416 16416.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Kancelária prezidenta SR 70 000 70000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Obec Ladce 33 600 33600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok 2017 Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 10 500 10500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Hanušovce nad Topľou 53 900 53900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Soľ 10 800 10800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 3 900 3900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Nálepkovo 45 450 45450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná umelecká škola Hanušovce nad Topľou EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Mierová 4, Humenné 18 144 18144.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky SLUŽBA mestský podnik Stropkov 91 960 91960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 700 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 23 800 23800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 2 163 2163.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 19 440 19440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Stropkov 163 200 163200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb 19 963 19963.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredná odborná škola letecko technická 45 500 45500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov Stredná odborná škola sklárska 2 882 2882.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Štrba 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium arm. gen. L. Svobodu EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 160 000 160000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Reedukačné centrum 1 270 1270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravne poukážky alebo ekvivalent Prešovský samosprávny kraj 625 107 625107.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 6 421 6421.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici 27 300 27300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske 15 210 15210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Mesto Hlohovec 115 368 115368.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Trnava 116 100 116100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 10 200 10200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 36 000 36000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Národné športové centrum 24 100 24100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 46 247 46247.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Mesto Sobrance 27 960 27959.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Púchov 153 945 153945.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 10 050 10050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 101 400 101400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Podbrezová 46 930 46930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Hrabušice 70 700 70700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 6 200 6200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Trenčianska Teplá 22 100 22100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku Obec Mníšek nad Hnilcom 15 851 15850.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Základná škola Leles 16 500 16500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 7 000 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Exportno-importná banka Slovenskej republiky 139 830 139830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Zeleneč 9 700 9700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 85 680 85680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok na rok 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 111 552 111552.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Veľké Leváre 10 550 10550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 2 118 2118.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Staromestská a.s. 22 902 22902.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Gelnica 54 600 54600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 91 800 91800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Poliklinika Karlova Ves Bratislava 15 450 15450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum právnej pomoci 126 412 126411.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Chynorany 10 660 10660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 12 726 12726.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 53 740 53740.13 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Kamenica nad Cirochou 560 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 367 3366.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky MH Manažment, a.s. 40 000 40000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky MH Invest, s.r.o. 22 550 22550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 3,90 € Kancelária verejného ochrancu práv 7 880 7880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 14 400 14400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím 6 940 6940.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Vysoké Tatry 57 400 57400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technické služby mesta Trebišov 75 300 75300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2017 Obec Helcmanovce 8 581 8580.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kukučinova 473, Trenčín 14 060 14060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 21 600 21600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. MH Invest II, s.r.o. 19 000 19000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky VION, n.o. 19 000 19000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice 44 200 44200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Lipany 80 881 80881.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Centrálna 102, Svidník 17 000 17000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 240 3240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Stročín EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Vihorlatské múzeum v Humennom 29 492 29492.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky alebo ekvivalent Obec Trnava pri Laborci 3 200 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné lístky Obec Kysak 6 480 6480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Slovenská humanitná rada 19 581 19581.4 EUR 2017 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 1 720 1720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Za dôstojný život 24 500 24500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 3 300 3300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 7 030 7030.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Spišské Podhradie EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Špeciálna základná škola Trhovište 19 900 19900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Komunita Kráľovnej pokoja 20 300 20300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Poproč 23 484 23484.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Pezinok 1 820 1820.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Moldava nad Bodvou 61 812 61812.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Reedukačné centrum 6 765 6765.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Blahová EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 37 542 37541.57 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 133 988 133988.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 158 240 158240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 196 804 196804.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky JASANIMA - Domov sociálnych služieb 89 760 89760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov na rok 2017-2019 Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 77 000 77000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Topoľníky 21 700 21700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša 850 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 999 2999.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Spojená škola Čaklov 20 300 20300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 30 700 30700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Mestské kultúrne centrum 20 100 20100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky alebo ekvivalent Spojená škola internátna 3 400 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gastrolístky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 68 000 68000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Spojená škola, Malé Tatry 3, Ružomberok 8 750 8750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 25 160 25160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 21 613 21612.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky HOREZZA, a.s. 2 745 2745.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 3 100 3100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove 23 377 23377.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 4 230 4230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Turizmus regiónu Bratislava 8 300 8300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Medzilaborce 61 387 61387.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Nome n.o. 17 000 17000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Chorvátsky Grob 52 500 52500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 11 830 11830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku Obec Vyšná Hutka 2 304 2304.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Šaštín - Stráže 160 000 160000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa majetku Sereď, s.r.o. 8 500 8500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov: stravné poukážky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 20 400 20400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Pribeta 12 600 12600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola Šrobárova 2 280 2280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Základná škola J. A. Komenského Revúca 1 250 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prestredníctvom stravných poukážok, alebo ekvivalent Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky 13 440 13440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravne poukážky Mesto Vranov nad Topľou 136 800 136800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 6 500 6500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky TV PEZINOK, s.r.o. 4 680 4680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent alebo ekvivalent Obec Demjata 7 000 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok na 12 mesiacov Spojená škola Banská Bystrica 61 200 61200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Ústav anorganickej chémie SAV 40 800 40800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 7 030 7030.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. alebo ekvivalent Obec Budimír 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 1 727 1727.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Špeciálna základná škola Hrabušice EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestské kultúrne stredisko 20 280 20280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Úsmev pod Vihorlatom, n.o. 1 830 1830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 6 760 6760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky "PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 54 264 54264.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2017 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 119 000 119000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 11 830 11830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom 17 000 17000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Elektrotechnický ústav SAV 37 180 37180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 135 000 135000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom papierových stravných poukážok Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 19 041 19040.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Streda nad Bodrogom 3 350 3350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Vlastivedné múzeum v Hlohovci 15 411 15411.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov 5 830 5830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov, darčekové a relax poukážky Zariadenie sociálnych služieb "Harlekýn" 7 070 7070.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent alebo ekvivalent alebo ekvivalent Obec Drienov 13 500 13500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 34 000 34000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky na zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesto Poprad 207 468 207468.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Školský internát Medická 2, Košice 20 500 20500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Vyšný Žipov 11 200 11200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Pruské 16 105 16105.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb Rozsutec 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 7 000 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 81 700 81700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup stravných lístkov Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 19 000 19000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Obec Rovné 10 064 10064.08 EUR 2017 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Verejnoprospešné služby Karlova Ves 33 200 33200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Marginal 4 320 4320.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 8 700 8700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi 24 790 24790.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 8 235 8235.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 4 030 4030.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent alebo ekvivalent alebo ekvivalent Obec Drienov 13 500 13500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združenie 6 120 6120.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Stravné lístky, stravovacie poukážky Domov sociálnych služieb 1 318 1318.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Školský internát 10 200 10200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Záhorské múzeum v Skalici 10 000 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici 18 794 18793.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Spojená škola 49 000 49000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola dopravná 3 400 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Divadlo Alexandra Duchnoviča 22 750 22750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum voľného času 2 120 2120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 1 935 1935.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gastrolístky Centrum voľného času 4 730 4730.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. alebo ekvivalent Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 6 055 6055.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Hotelová akadémia 5 497 5497.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany 28 280 28280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 7 715 7715.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 18 000 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovacích a darčekových poukážok Obec Madunice 36 800 36800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 7 000 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 40 000 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov - ,,papierové" stravné poukážky 2 Vysoká škola výtvarných umení 163 250 163250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technické služby mesta Sobrance 17 675 17675.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 83 808 83808.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Rožňava 194 350 194350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mestského úradu v Tornali prostredníctvom stravných poukážok Mesto Tornaľa 84 522 84522.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Mestský bytový podnik 7 000 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 8 478 8478.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Krajské múzeum v Prešove 35 200 35200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou papierových stravných poukážok Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 34 000 34000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Balneologické múzeum v Piešťanoch 10 800 10800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom papierových stravných poukážok Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 18 720 18720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800 8800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200 5200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Šarišské Michaľany 14 250 14250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Trnovec nad Váhom 19 890 19890.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4 930 4930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 1. Humenská a.s. 3 908 3907.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 47 600 47600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok Technické služby mesta Levoča 108 000 108000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Súkromná stredná umelecká škola 10 600 10600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov na rok 2017-2019 Mesto Žarnovica 98 300 98300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. 16 800 16800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Ordzovany 790 790.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 13 018 13017.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium Ľudovíta Štúra 2 750 2750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Zoologická záhrada Košice 55 100 55100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. 19 089 19089.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Poprad 1 121 864 1121864.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800 8800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Stredná odborná škola drevárska 2 758 2758.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 175 000 175000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 1 870 1870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 122 500 122500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Základná škola, Laborecká 66, Humenné 1 450 1450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Základná škola s materskou školou Štiavnik EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 22 000 22000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Strážske 28 560 28560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok Hlavné mesto SR Bratislava 2 600 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Špeciálna základná škola s materskou školou, Lipová 622, Kysucké Nové Mesto 37 800 37800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Martin EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Slovenský metrologický ústav 37 000 37000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Bardejov 133 000 133000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove 20 276 20275.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Obchodná akadémia EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad vlády Slovenskej republiky 134 791 134790.78 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok Stredná odborná škola 3 3.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom dodania stravných poukážok Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra 29 155 29155.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Nitriansky samosprávny kraj 972 000 972000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou papierových stravných poukážok Ústav hydrológie SAV 28 100 28100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov Trenčín región 2 617 2616.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Galéria Jána Koniarka v Trnave 15 850 15850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Obec Veľké Uherce 9 564 9564.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800 8800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Základná škola s materskou školou 7 500 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 2 028 2028.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajský súd v Žiline 135 000 135000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza 31 434 31434.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
stravné poukážky Obec Cernina 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Trnavské osvetové stredisko 9 100 9100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky HOREZZA, a.s. 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Divadlo Štúdio tanca 10 439 10439.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Svätý Jur 68 400 68400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok. Stredná zdravotnícka škola 20 650 20650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4 940 4940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Ústav informatiky SAV 29 100 29100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Poprad 146 160 146160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku v Brezne 19 604 19604.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 4 035 4035.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 7 040 7040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 4 761 4760.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Nemocnica Poprad a. s. 5 386 5386.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravne poukážky Obec Štiavnik EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Nesvady 44 200 44200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 7 000 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 108 500 108500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gymnázium Andreja Sládkoviča 10 439 10438.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 3,90 € Kancelária verejného ochrancu práv 11 800 11800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800 8800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200 5200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. 9 750 9750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Protimonopolný úrad SR 75 600 75600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 51 000 51000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Veľké Leváre 10 550 10550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 200 000 200000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 4 230 4230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 101 745 101745.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania-stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave 118 943 118942.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Soľ 12 600 12600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 7 365 7364.74 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 54 655 54655.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania-stravné poukážky Hlavné mesto SR Bratislava 250 799 250798.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Beluša 120 000 120000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 72 300 72300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 93 600 93600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice 105 000 105000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Mesto Turany 23 400 23400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 62 000 62000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Šarovce 76 183 76183.2 EUR 2017 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 8 235 8235.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Inšpektorát práce Banská Bystrica 3 500 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola 12 400 12400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 40 436 40435.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 2 430 2430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 84 500 84500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 7 030 7030.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 51 050 51050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 2 522 2522.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľká Franková 680 680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építoipari Szakkozépiskola 11 779 11779.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Vechec 32 640 32640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola, Palešovo námestie 9, 053 04 Spišské Podhradie EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 3 100 3100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800 8800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho 9 860 9860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Topoľčany 102 400 102400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Stredná odborná škola, Prakovce 282 23 000 23000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok AD HOC Malacky 9 450 9450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredisko sociálnych služieb Petržalka 61 000 61000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná umelecká škola Ul. Komenského 807/27, Svidník 44 200 44200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 145 000 145000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa majetku Košického samosprávneho kraja 125 563 125563.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národné osvetové centrum 4 025 4025.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 918 2918.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Malá Franková 410 410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2017 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 174 718 174718.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 36 720 36720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra EUR 2017 Tovary Nie 1
Gastrolístky Centrum voľného času 2 310 2310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum voľného času 59 985 59985.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 40 280 40280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4 950 4950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 5 860 5860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1 860 1859.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 44 200 44200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Dom tretieho veku 10 000 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4 950 4950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 4 020 4020.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola Šrobárova 1 710 1710.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Krajská prokuratúra 453 600 453600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Limbach 9 600 9600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800 8800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200 5200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, 905 01 Senica 32 924 32923.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gréckokatolícka charita Prešov 57 912 57912.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky Mesto Kremnica 126 000 126000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 18 240 18240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 35 202 35202.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 120 600 120600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na rok 2018 Mesto Nové Zámky 143 500 143500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 7 040 7040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky alebo ekvivalent Obec Ordzovany 620 620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 23 608 23608.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 1 750 1750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 2 204 2204.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Základná škola 2 782 2782.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky alebo ekvivalent alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 1 744 1744.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Súkromná stredná umelecká škola 12 350 12350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Fond na podporu kultúry národnostných menšín 9 573 9572.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky a ich dodanie do sídla objednávateľa Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok 41 160 41160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Knižnica Jána Kollára 9 520 9520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov. Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 199 999 199999.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800 8800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 9 500 9500.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 133 000 133000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Stará Ľubovňa 76 800 76800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa 23 000 23000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Stredná odborná škola 53 200 53200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Výskumná agentúra 155 371 155370.6 EUR 2017 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola dopravná 49 000 49000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4 950 4950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služby hromadného stravovania , nákup stravovacích poukážok Slovenský pozemkový fond 741 000 741000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske 14 000 14000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Štatistický úrad Slovenskej republiky 74 350 74350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 49 000 49000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky "BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 19 266 19266.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Slovenské centrum dizajnu 35 420 35420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služby hromadného stravovania-stravné poukážky Hlavné mesto SR Bratislava 165 234 165234.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov "Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 12 000 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Akadémia umení v Banskej Bystrici 131 950 131950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 9 800 9800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 8 460 8460.14 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredoslovenské osvetové stredisko 15 750 15750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Moldava nad Bodvou 96 960 96960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Malá Franková 410 410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky TV PEZINOK, s.r.o. 5 400 5400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Psychiatrická nemocnica Hronovce 14 787 14787.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola polytechnická 46 150 46150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 4 914 4914.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 91 800 91800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Spojená škola 23 206 23206.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800 8800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 2 700 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 2 430 2430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 143 514 143514.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Dunajská Lužná 33 600 33600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200 5200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Mestské kultúrne centrum 30 535 30535.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici 31 500 31500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky "CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 8 788 8788.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na rok 2018 Mesto Partizánske 142 200 142200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 192 000 192000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Sereď 108 800 108800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná umelecká škola 28 000 28000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov Stredná odborná škola sklárska 2 711 2710.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Verejnoprospešné služby Stupava 120 000 120000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2018 Okresný súd Brezno 178 869 178869.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 13 520 13520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Veľké Leváre 10 550 10550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kukučinova 473, Trenčín 17 100 17100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Exportno-importná banka Slovenskej republiky 142 800 142800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 14 620 14620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok Mesto Levoča 112 632 112632.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na roky 2018-2020 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra 62 756 62756.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Rajecké Teplice 31 468 31468.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredná odborná škola letecko technická 40 000 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica 9 800 9800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Matica slovenská 66 600 66600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola, Matúškova 1631, Dolný Kubín 16 560 16560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 20 400 20400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Špeciálna základná škola 11 200 11200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Košice - Krásna 10 570 10570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Okresný súd Žiar nad Hronom 207 360 207360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Zámutov 72 000 72000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 121 800 121800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,10 € Kancelária verejného ochrancu práv 14 500 14500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok Divadlo Jána Palárika Trnava 140 500 140500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre rok 2018 Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 16 427 16426.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o. 3 604 3604.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Papierové stravné poukážky Mesto Senica 144 720 144720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 133 980 133980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bábkové divadlo v Košiciach 24 500 24500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa účelových zariadení 37 000 37000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Chynorany 10 600 10600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Elektrotechnický ústav SAV 63 000 63000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Spojená škola Čaklov 15 300 15300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technické služby mesta Trebišov 75 300 75300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Námestovo 99 000 99000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb 17 894 17893.79 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Podbrezová 45 600 45600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Základná škola Leles 17 000 17000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 3 500 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Lipany 100 875 100875.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice 44 200 44200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 17 280 17280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 095 2095.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok na rok 2018 Múzeum v Kežmarku 17 300 17300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 900 2900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Mesto Vrbové 49 000 49000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko 5 712 5712.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Humenné 132 108 132108.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb 7 500 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Martin 250 250 250250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 77 000 77000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Košice-Nad Jazerom 40 800 40800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Slovenské národné múzeum 206 918 206918.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Hanušovce nad Topľou 76 000 76000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 54 655 54655.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok na rok 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 124 032 124032.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Mesto Nitra 208 573 208572.86 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 102 000 102000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Základná škola J. A. Komenského Revúca 1 100 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Národné osvetové centrum 174 050 174049.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 200 7200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre MOPS 2018-2020 Obec Rakúsy 20 700 20700.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
stravné poukážky Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 10 150 10150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 36 400 36400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Mesto Hlohovec 115 368 115368.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Spišské Podhradie 54 250 54250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 172 000 172000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Technická univerzita v Košiciach 303 450 303450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na rok 2018 (2) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 50 400 50400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Tribečské múzeum v Topoľčanoch 28 000 28000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služby hromadného stravovania-stravné poukážky Hlavné mesto SR Bratislava 135 000 135000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Kancelária prezidenta SR 63 000 63000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Podtatranská knižnica v Poprade 41 000 41000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 183 456 183456.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2018 Obec Helcmanovce 8 238 8238.34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Nálepkovo 49 995 49995.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800 8800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Slovenský metrologický ústav 80 000 80000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky alebo ekvivalent Obec Trnava pri Laborci 3 450 3450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok. Ľubovnianske múzeum - hrad 102 480 102480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 7 000 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok Ministerstvo financií Slovenskej republiky 6 460 6459.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 53 740 53740.13 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Štátna vedecká knižnica v Prešove 41 800 41800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Vihorlatské múzeum v Humennom 29 500 29500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky II Centrum právnej pomoci 169 050 169050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 48 300 48300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Univerzitná knižnica v Bratislave 208 800 208800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Hrabušice 26 350 26350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4 950 4950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 17 010 17010.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku Obec Mníšek nad Hnilcom 23 495 23495.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Soľ 18 000 18000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 21 600 21600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bratislavská organizácia cestovného ruchu 19 152 19152.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Slovenská filharmónia 124 210 124210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 4 025 4025.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 17 550 17550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Obec Demjata 8 750 8750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 150 851 150851.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 30 600 30600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Múzeum Slovenského národného povstania 73 000 73000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Ústav informatiky SAV 37 300 37300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Slovenská národná knižnica 208 999 208999.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2018 Staromestská a.s. 36 720 36720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Žabokreky 16 600 16600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2018 SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 100 800 100800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 8 505 8505.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 1. Humenská a.s. 5 303 5302.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Dunajská Streda 133 100 133100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 476 476.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 13 520 13520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Vranov nad Topľou 180 000 180000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Tribečská knižnica v Topoľčanoch 34 000 34000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch 39 456 39456.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Trnovec nad Váhom 26 520 26520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku Obec Vyšná Hutka 2 304 2304.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gemersko-malohontské osvetové stredisko 18 887 18887.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Poproč 23 484 23484.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 200 3200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Za dôstojný život 24 500 24500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky - zabezpečenie stravovania Špeciálna základná škola 16 200 16200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Blahová 3 060 3060.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove 1 280 1280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov: stravné poukážky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 20 400 20400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Poukážky na stravu Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 5 840 5840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Predajná 24 793 24793.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. alebo ekvivalent Obec Budimír 100 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 24 820 24820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 100 400 100400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Technická univerzita v Košiciach 161 000 161000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Vyšný Žipov 11 200 11200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
stravné poukážky Národné športové centrum 24 050 24050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 6 750 6750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Gelnica 61 200 61200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola Šrobárova 2 280 2280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Sačurov 74 800 74800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb Hrabiny 1 600 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jedálny kupón Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 21 026 21026.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad vlády Slovenskej republiky 129 272 129272.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove 25 502 25502.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky ANIMA - Domov sociálnych služieb 5 070 5070.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200 5200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800 8800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Kružlov 13 790 13790.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
nákup stravných lístkov Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 20 500 20500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 160 212 160212.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola internátna 43 200 43200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 118 156 118156.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na obdobie 24 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Fond na podporu umenia 40 000 40000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 6 300 6300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastrolístky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 58 000 58000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Štrba 11 830 11830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Pribeta 12 600 12600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých 34 560 34560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom 17 000 17000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov Trenčín región 3 838 3837.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Verejnoprospešné služby Karlova Ves 33 200 33200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky (gastrolístky) Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 36 000 36000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastrolístky Centrum voľného času 2 508 2508.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Letisko Sliač, a.s. 108 130 108129.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Šarišské Michaľany 12 000 12000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom papierových stravných poukážok Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 19 041 19040.96 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Vlastivedné múzeum v Hlohovci 17 200 17200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 5 427 5427.15 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov 6 120 6120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Ústav anorganickej chémie SAV 43 750 43750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 172 200 172200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 32 800 32800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa majetku Sereď, s.r.o. 6 800 6800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Služby hromadného stravovania-stravné poukážky Hlavné mesto SR Bratislava 135 000 135000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Čičava 57 600 57600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 39 000 39000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok na rok 2018 MH Invest II, s.r.o. 22 800 22800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky HOREZZA, a.s. 16 000 16000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 79 040 79040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici 16 500 16500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 10 180 10180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredoslovenská galéria 23 600 23600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 14 000 14000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Nižný Mirošov 3 160 3160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov, darčekové a relax poukážky Zariadenie sociálnych služieb "Harlekýn" 9 605 9605.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
stravné poukážky Mestský dom kultúry, príspevková organizácia 35 280 35280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Medzilaborce 73 080 73080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 8 410 8410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 17 530 17530.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. alebo ekvivalent Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 6 125 6125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Marginal 4 320 4320.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stravné poukážky ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združenie 8 640 8640.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800 8800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné a darčekové poukážky Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 12 612 12612.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 85 680 85680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom papierových stravných poukážok Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 19 080 19080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 6 750 6750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Hotelová akadémia 5 040 5040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Divadlo Alexandra Duchnoviča 25 000 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 26 292 26292.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 6 750 6750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestské kultúrne stredisko 14 847 14847.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Malá Franková 415 415.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Turizmus regiónu Bratislava 7 920 7920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 2 467 2467.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4 940 4940.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9 000 9000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok Slovenský historický ústav v Ríme 1 710 1710.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky, stravovacie poukážky Domov sociálnych služieb 1 318 1318.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 39 000 39000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Súkromná základná umelecká škola, Osloboditeľská 27, Bratislava 7 400 7400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 22 000 22000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky nominálna hodnota 3,70 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 12 950 12950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Zoologická záhrada Košice 53 000 53000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 4 015 4015.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 15 000 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov - ,,papierové" stravné poukážky 3 Vysoká škola výtvarných umení 163 500 163500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 47 600 47600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Komunita Kráľovnej pokoja 6 760 6760.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 8 505 8505.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800 8800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
stravné poukážky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 175 000 175000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 135 000 135000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky REGINA - Domov sociálnych služieb 49 183 49183.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb Rozsutec 20 000 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 38 880 38880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Obchodná akadémia 18 794 18793.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Pruské 15 940 15940.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov na rok 2018-2021 Základná škola s materskou školou Bidovce 209 7 045 7044.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 3 406 3406.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou papierových stravných poukážok Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 70 000 70000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom dodania stravných poukážok Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra 30 942 30942.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
stravné poukážky alebo ekvivalent Obec Ordzovany 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 16 200 16200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Galéria Jána Koniarka v Trnave 16 900 16900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 41 040 41040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Inšpektorát práce Banská Bystrica 16 000 16000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Obec Rovné 8 830 8830.1 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stravovacie poukážky Mestské lesy Kremnica, s.r.o. 87 400 87400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Environmentálny fond 52 500 52500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200 5200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Trnavské osvetové stredisko 9 100 9100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastrolístky Centrum voľného času 4 180 4180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Bardejov 154 800 154800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Kapušany 14 400 14400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 111 600 111600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Soľ 18 000 18000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Slanec 15 030 15030.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 120 2120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 41 400 41400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola, Palešovo námestie 9, 053 04 Spišské Podhradie 17 280 17280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. 10 000 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Martin 133 792 133792.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gymnázium Andreja Sládkoviča 9 720 9720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravných lístkov Slovenské banské múzeum 199 980 199980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 82 163 82163.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou papierových stravných poukážok Ústav hydrológie SAV 64 010 64010.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 103 500 103500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Púchov 181 000 181000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Strážske 32 640 32640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Krajská prokuratúra Nitra 378 000 378000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 5 630 5630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na rok 2018 (DM) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 805 805.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 544 544.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Stredná odborná škola, Prakovce 282 21 860 21860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok AD HOC Malacky 10 260 10260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredisko sociálnych služieb Petržalka 61 500 61500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Streda nad Bodrogom 3 150 3150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Limbach 9 800 9800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Komárno 143 000 143000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Slovenská filharmónia 123 210 123210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 877 1876.79 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Jazyková škola Užhorodská č. 8, 040 01 Košice 30 048 30048.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 65 000 65000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 5 650 5650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálne cesty Bratislava a.s. 200 000 200000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 4 761 4761.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 4 210 4210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 54 300 54300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Nové Zámky 140 000 140000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 8 640 8640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na obdobie 24 mesiacov od uzatvorenia zmluvy Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 76 380 76380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200 5200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národné osvetové centrum 9 975 9975.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národné osvetové centrum 4 025 4025.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 2 131 2131.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania-stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave 118 943 118942.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technické služby mesta Trebišov 79 700 79700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho 10 440 10440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Čaklov 30 420 30420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Školský internát 9 936 9936.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Protimonopolný úrad SR 75 600 75600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 43 200 43200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Pohronské osvetové stredisko 19 200 19200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium Mikuláša Kováča 40 560 40560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 4 210 4210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 550 2550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Univerzitná nemocnica Bratislava 168 480 168480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany 27 135 27135.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2018 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 199 200 199200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 608 3608.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Levice 163 380 163380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 9 400 9400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 3 445 3444.91 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravovacie lístky Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 7 920 7920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 190 000 190000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 8 505 8505.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra 2 900 2900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 972 972.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza 33 630 33629.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 38 880 38880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok. Stredná zdravotnícka škola 19 840 19840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 8 500 8500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad vlády Slovenskej republiky 20 000 19999.98 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építoipari Szakkozépiskola 13 616 13616.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 4 800 4800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 11 610 11610.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky CULTUS Ružinov, a.s. 70 400 70400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 108 000 108000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Svätý Jur 72 000 72000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800 8800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Žitnoostrovná knižnica 20 250 20250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Fond na podporu vzdelávania 13 500 13500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90 000 90000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky (gastrolístky) Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 67 877 67877.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Raková 2 800 2800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Základná škola, Laborecká 66, Humenné 1 450 1450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 2 520 2520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,10 € Kancelária verejného ochrancu práv 8 300 8300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky OZ RADOŠINKA 4 400 4400.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stravné lístky, dodanie stravných lístkov Obec Veľké Leváre 10 850 10850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Smižany 193 300 193300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 34 560 34560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove 20 462 20462.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 7 783 7783.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 2 880 2880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 1 900 1900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gymnázium Andreja Sládkoviča 9 720 9720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni 576 576.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200 5200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800 8800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 600 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný ústav reumatických chorôb 13 900 13900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Záhorské osvetové stredisko v Senici 16 200 16200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 9 300 9300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 68 362 68362.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Vysoké Tatry 57 941 57941.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v papierovej forme na rok 2019 Mesto Nové Zámky 158 379 158378.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum voľného času 14 760 14760.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad vlády Slovenskej republiky 20 000 19999.98 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,10 € Kancelária verejného ochrancu práv 5 000 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 9 360 9360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Základná škola 3 102 3102.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb 7 920 7920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva 55 918 55917.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 13 000 13000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov "Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 18 000 18000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredoslovenské osvetové stredisko 16 800 16800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 382 381.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola Jána Bocatia 108 000 108000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 211 269 1211269.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum voľného času 65 830 65830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Základná umelecká škola Sabinov 44 000 44000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Stredná odborná škola 52 600 52600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bábkové divadlo v Košiciach 128 000 128000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 9 880 9880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 103 352 103352.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola polytechnická 46 800 46800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastrolístky Centrum voľného času 2 121 2121.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravných lístkov Bytová správa, s.r.o. 24 200 24200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 10 800 10800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Akadémia umení v Banskej Bystrici 146 520 146520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Moldava nad Bodvou 105 040 105040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 9 300 9300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200 5200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Inšpektorát práce Banská Bystrica 26 000 26000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 46 800 46800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Mesto Turany 42 917 42917.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad vlády Slovenskej republiky 20 000 19999.98 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky a ich dodanie do sídla objednávateľa Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J. Curie 3760/2, Poprad 50 880 50880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Exportno-importná banka Slovenskej republiky 150 000 150000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Psychiatrická nemocnica Hronovce 14 805 14805.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 7 250 7250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastrolístky - stravné poukážky Centrum účelových zariadení 220 680 220680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov Stredná odborná škola sklárska 2 609 2609.41 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 254 500 254500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Knižnica Jána Kollára 10 080 10080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravovacie lístky Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 2 340 2340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,10 € Kancelária verejného ochrancu práv 8 300 8300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 56 860 56860.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 3 450 3450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky - zabezpečenie stravovania Špeciálna základná škola 16 000 16000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 4 882 4881.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, 905 01 Senica 34 884 34884.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola, Matúškova 1631, Dolný Kubín 16 560 16560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 133 980 133980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 31 150 31150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v papierovej forme na rok 2019 Mesto Nové Zámky 124 009 124009.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
stravné poukážky Základná škola s materskou školou Čerhov 939 938.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Matica slovenská 62 160 62160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva 55 918 55917.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
stravné poukážky Špeciálna základná škola 11 520 11520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici 38 000 38000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2018, 2019 a 2020 Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec 3 100 3100.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok Správa mestských komunikácií Poprad 90 000 90000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 32 000 32000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Knižnica Jána Kollára 10 080 10080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok na rok 2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 130 560 130560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Košice - Krásna 12 010 12010.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov. Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 199 999 199999.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Dunajská Lužná 40 500 40500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium bilingválne 68 000 68000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Sereď 7 920 7920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa majetku Sereď, s.r.o. 7 920 7920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok na rok 2019 Múzeum v Kežmarku 18 300 18300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok pre rok 2019 Stredná odborná škola letecko technická 36 480 36480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 10 976 10976.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky TV PEZINOK, s.r.o. 5 112 5112.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 482 194 482194.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 161 920 161920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská inovačná a energetická agentúra 216 090 216090.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stravné poukážky "CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 12 780 12780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok Slovenský historický ústav v Ríme 1 900 1900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa 31 500 31500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Kancelária prezidenta SR 82 000 82000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 39 960 39960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre rok 2019 Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 12 960 12960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Spojená škola 26 522 26521.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Mesto Senica 146 730 146730.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Podbrezová 47 690 47690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky na rok 2019 Ústav informatiky SAV 37 800 37800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 143 800 143800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 3 600 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Stropkov 171 360 171360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb 19 443 19442.54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky, dodanie stravných lístkov Obec Veľké Leváre 1 980 1980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 96 000 96000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Dom tretieho veku 10 000 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2019, verzia 2 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 97 200 97200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko 5 184 5184.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 13 000 13000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 9 108 9108.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky na rok 2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 51 060 51060.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Mesto Turany 51 500 51500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,10 € Kancelária verejného ochrancu práv 8 300 8300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Hanušovce nad Topľou 73 000 73000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 250 20250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 14 400 14400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Základná škola Leles 17 999 17999.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kukučinova 473, Trenčín 15 200 15200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky 283 985 283985.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na rok 2019 Mesto Partizánske 149 960 149960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Humenné 142 410 142410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2019 Mesto Gelnica 64 600 64600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
stravné poukážky Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 10 820 10820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Slovenský metrologický ústav 40 854 40853.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na rok 2019 Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 11 250 11250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky SLUŽBA mestský podnik Stropkov 104 679 104678.85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky Mesto Hlohovec 139 573 139573.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Mesto Vrbové 56 000 56000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 133 980 133980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Chynorany 13 500 13500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Štátna vedecká knižnica v Prešove 41 800 41800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok na rok 2019 a 2020 Mesto Sečovce 190 000 190000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2019 Mestská časť Košice-Nad Jazerom 43 200 43200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 4 680 4680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastrolístky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 86 400 86400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 29 040 29040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200 5200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 77 838 77838.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa účelových zariadení 40 000 40000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na rok 2019 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 56 000 56000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku Obec Mníšek nad Hnilcom 24 876 24876.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Obec Cernina 8 200 8200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 580 349 580349.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 241 357 1241357.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok Národná transfúzna služba SR 1 852 000 1852000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 2 688 2688.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Štrba 36 000 36000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky, alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 13 320 13320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Nálepkovo 42 218 42218.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2019 Obec Helcmanovce 10 742 10742.14 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok Národná transfúzna služba SR 1 852 000 1852000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 595 618 595618.22 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 5 760 5760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 34 200 34200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Elektrotechnický ústav SAV 64 800 64800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice 46 800 46800.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Obec Soľ 18 000 18000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky alebo ekvivalent Obec Trnava pri Laborci 3 700 3700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 8 460 8460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 34 200 34200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Komunita Kráľovnej pokoja 10 800 10800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 58 500 58500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 18 030 18030.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 6 720 6720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 404 7404.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie hromadného stravovania Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 149 040 149040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Za dôstojný život 25 200 25200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Pribeta 12 605 12605.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky, dodanie stravných lístkov Obec Veľké Leváre 10 820 10820.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky na rok 2019 Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia 9 250 9250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Rožňava 109 800 109800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 18 030 18030.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 13 000 13000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 180 600 180600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok na 12 mesiacov Spojená škola Banská Bystrica 54 000 54000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 540 540.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica 36 360 36360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Blahová 2 880 2880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 22 100 22100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky JASANIMA - Domov sociálnych služieb 54 200 54200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 192 000 192000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 108 000 108000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Gastrolístky - stravné poukážky Centrum účelových zariadení 220 680 220680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 18 432 18432.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov: stravné poukážky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 21 600 21600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Výskumná agentúra 80 000 80000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Prevádzkareň obce Lendak 20 160 20160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky ANIMA - Domov sociálnych služieb 4 056 4056.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. alebo ekvivalent Obec Budimír 100 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. alebo ekvivalent Budimírske služby s.r.o. 40 40.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Dohňany 7 920 7920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 18 000 18000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Základná škola J. A. Komenského Revúca 5 250 5250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 82 000 82000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok Technické služby mesta Levoča 108 000 108000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov na rok 2019-2021 Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 88 000 88000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 14 472 14472.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 68 592 68591.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Spojená škola, Malé Tatry 3, Ružomberok 12 600 12600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Obec Demjata 10 800 10800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 4 680 4680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 10 180 10180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky Základná škola 7 286 7286.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky Mesto Krompachy 79 496 79496.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 7 250 7250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 27 000 27000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok na rok 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 42 000 42000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky Slovenská filharmónia 123 210 123210.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove 43 459 43459.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok v papierovej forme Mesto Levoča 122 807 122807.32 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 11 731 11731.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Múzeum Slovenského národného povstania 160 000 160000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky Mesto Nitra 187 202 187201.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Hrabušice 26 100 26100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mestského úradu v Tornali prostredníctvom stravných poukážok Mesto Tornaľa 83 600 83600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Trnovec nad Váhom 62 400 62400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky (gastrolístky) Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 36 000 36000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Verejnoprospešné služby Karlova Ves 37 800 37800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bratislavská organizácia cestovného ruchu 26 400 26400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 7 045 7045.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom papierových stravných poukážok Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 20 500 20500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jedálny kupón Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 21 026 21026.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom 19 000 19000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Gastrolístky Centrum voľného času 6 688 6688.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Obec Dolné Kočkovce 21 100 21100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2019 SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 110 250 110250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov 6 600 6600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 13 000 13000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, 905 01 Senica 34 884 34884.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Marginal 4 320 4320.0 EUR 2019 Tovary Áno 1