CPV kód

34100000-8

Motorové vozidlá

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Obec Valaliky 1 12 317 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 18 779 345 EUR
Mesto Revúca 3 53 745 EUR
Slovenská správa ciest 7 786 937 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 2 27 792 EUR
Mesto Prešov 1 25 325 EUR
Mesto Bardejov 2 19 233 EUR
Mesto Žilina 9 171 771 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 132 422 EUR
Mesto Levoča 3 30 824 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 140 350 EUR
Obec Muránska Dlhá Lúka 1 14 750 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 82 696 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 4 1 515 196 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 172 800 EUR
Prešovský samosprávny kraj 30 570 298 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 158 625 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 16 490 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2 272 680 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 3 0 Neuvedná
Trnavský samosprávny kraj 5 489 277 EUR
Slovak Business Agency 1 140 750 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 50 124 EUR
Obec Rohožník 1 77 592 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 1 22 217 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 4 178 716 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 2 453 088 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 7 479 930 EUR
Obec Čičarovce 1 15 000 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 19 800 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 9 9 800 537 EUR
Obec Beluša 1 17 650 EUR
Košický samosprávny kraj 3 227 540 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 210 117 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 8 865 604 EUR
Mesto Stupava 1 25 965 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 36 887 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 30 510 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 26 591 236 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 49 900 EUR
Dopravný úrad 1 25 748 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 3 459 342 EUR
Mestské lesy Košice a.s. 1 162 845 EUR
Mesto Krupina 1 11 292 EUR
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka 1 19 167 EUR
Mesto Lipany 2 19 346 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 97 001 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 16 656 EUR
Krajský súd v Košiciach 1 25 000 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 100 033 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 4 207 497 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 11 752 727 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 16 666 EUR
Obec Kanianka 2 50 317 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 57 700 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 3 243 257 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 3 46 399 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 1 12 485 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 6 148 243 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 16 919 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 0 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 36 583 EUR
Slovenská národná knižnica 1 11 240 EUR
Mesto Svidník 1 91 667 EUR
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 1 0 EUR
Mesto Košice 5 136 527 EUR
Mesto Brezno 3 75 080 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 5 100 306 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 4 12 500 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 5 44 822 EUR
Mesto Dunajská Streda 3 102 864 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 142 812 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 0 EUR
Mesto Modra 3 45 323 EUR
Mesto Fiľakovo 1 35 950 EUR
Mesto Sabinov 3 35 474 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 83 332 EUR
Obec Ražňany 1 12 483 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 2 325 433 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 17 900 EUR
Slovenské národné múzeum 1 16 670 EUR
Stredná odborná škola 2 28 367 EUR
Mesto Senec 1 0 EUR
Okresný súd Bardejov 1 16 575 EUR
Obec Oslany 1 12 958 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 6 2 740 306 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 2 37 499 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 4 263 240 EUR
Mesto Pezinok 1 12 600 EUR
Obec Radošina 1 0 EUR
Stredná odborná škola 1 22 083 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 33 118 EUR
Obec Sačurov 1 0 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 52 860 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 2 28 564 EUR
SZRB Asset Management, a.s. 5 359 961 EUR
BIOPEL, a. s. 3 1 592 531 EUR
Mesto Michalovce 1 15 108 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 1 27 000 EUR
Obec Demänovská Dolina 1 31 133 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 47 480 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 18 000 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 40 700 EUR
Mesto Ružomberok 1 9 404 EUR
Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 1 10 800 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 23 149 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 1 32 000 EUR
Obec Čaňa 2 27 125 EUR
Záchranná služba 3 287 736 EUR
Mesto Detva 1 12 438 EUR
Mesto Hlohovec 1 12 082 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 14 1 653 782 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 115 417 EUR
Obec Jakubov 1 76 371 EUR
MH Invest, s.r.o. 7 124 999 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 3 110 402 EUR
Technické služby mesta Prešov a.s. 1 27 518 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 25 000 EUR
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. 1 28 325 EUR
Obec Dlhé nad Cirochou 1 0 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 3 69 555 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 58 583 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 1 55 500 EUR
Obec Tomášikovo 1 25 417 EUR
Park kultúry a oddychu Prešov 1 16 658 EUR
Obec Kiarov 1 8 562 EUR
Obec Čeláre 1 8 903 EUR
Obec Jur nad Hronom 1 16 250 EUR
Krajská prokuratúra 1 29 625 EUR
Okresný súd Komárno 1 16 100 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 22 816 EUR
Zariadenie pre seniorov Komfort n.o. 1 32 917 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 4 232 169 EUR
Okresný súd Spišská Nová Ves 1 20 833 EUR
Mesto Stará Turá 1 34 078 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 3 64 217 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 7 149 498 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi 1 10 550 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 1 14 583 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 133 478 EUR
Spojená škola 2 202 183 EUR
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 3 194 118 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 2 84 590 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 14 040 EUR
Zoologická záhrada 1 39 500 EUR
Mesto Rajecké Teplice 1 16 832 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 25 37 647 404 EUR
Domov sociálnych služieb v Prešove 1 28 333 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 49 972 EUR
Slovenská ústredná hvezdáreň 1 23 333 EUR
Obec Holčíkovce 1 0 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 6 168 600 EUR
Obec Rudina 3 38 749 EUR
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 1 13 004 EUR
Mestská časť Bratislava - Rusovce 1 13 742 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 41 667 EUR
Mesto Spišská Stará Ves 1 13 155 EUR
Správa účelových zariadení 1 35 000 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 1 0 EUR
Obec Smižany 1 18 475 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 15 000 EUR
Mesto Sečovce 1 25 250 EUR
Mäso Melek, s.r.o. 1 324 783 EUR
Obec Veľké Rovné 1 0 EUR
Mesto Spišské Podhradie 2 58 196 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 1 29 988 EUR
Domov sociálnych služieb v Jabloni 1 12 250 EUR
Obec Ždiar 1 17 998 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 4 63 173 EUR
DLHOPIS, o.c.p., a.s. 1 38 000 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3 36 428 EUR
Mesto Lučenec 2 76 667 EUR
Obec Kvakovce 4 140 292 EUR
Obec Beckov 1 14 583 EUR
Mesto Jelšava 2 28 332 EUR
Obec Vojčice 2 38 366 EUR
Obec Konská 2 10 998 EUR
Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná 1 15 583 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 14 801 EUR
Obec Rabča 1 22 108 EUR
Obec Utekáč 1 10 331 EUR
Obec Kolárovice 1 20 792 EUR
Obec Trakovice 1 12 500 EUR
Obec Veľký Blh 1 20 832 EUR
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 2 109 083 EUR
Obec Likavka 1 13 916 EUR
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 2 128 849 EUR
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o. 1 26 035 EUR
Krajská prokuratúra 2 0 EUR
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 1 16 500 EUR
Obec Muráň 1 24 875 EUR
Obec Budča 1 10 000 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 19 999 EUR
Mesto Nemšová 1 10 747 EUR
Obec Harichovce 1 11 541 EUR
JASANIMA - Domov sociálnych služieb 2 44 811 EUR
Mesto Hriňová 1 13 083 EUR
Okresný súd Brezno 1 16 667 EUR
Bábkové divadlo v Košiciach 2 0 EUR
Štátna opera 1 11 000 EUR
Obec Neded 1 16 667 EUR
Obec Spišské Hanušovce 1 14 328 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 1 0 EUR
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 1 18 250 EUR
Škola úžitkového výtvarnictva J.Vydru 1 20 830 EUR
Obec Sečovská Polianka 1 12 482 EUR
Športové gymnázium 1 21 250 EUR
Obec Olováry 1 8 388 EUR
Obec Gánovce 1 9 912 EUR
Obec Jablonica 1 24 542 EUR
Mestské lesy Rožňava, s.r.o. 1 10 649 EUR
Slovenská pošta, a.s. 57 104 280 221 EUR
Stredná odborná škola 1 19 961 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 23 950 EUR
Vojenský historický ústav 1 18 333 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 4 99 241 EUR
Poľnonákup TATRY, a.s. 1 29 500 EUR
Lesný podnik mesta Zvolen, s. r. o. 2 57 441 EUR
Centrum sociálnych služieb Zátišie 1 0 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 2 37 084 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 3 76 870 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 1 51 500 EUR
Obec Slanec 1 12 583 EUR
Obec Hladovka 1 14 499 EUR
Obec Litava 1 0 EUR
Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa 2 110 100 EUR
Mesto Bojnice 1 19 553 EUR
Mesto Šahy 2 0 EUR
Domov v Poloninách Nová Sedlica 1 25 609 EUR
Obec Petrovice 1 9 825 EUR
Krajské múzeum v Prešove 1 0 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 1 35 750 EUR
VEPOS, spol. s r.o. 1 18 417 EUR
Obec Šarišské Jastrabie 1 21 132 EUR
Slovenský tenisový zväz 1 31 250 EUR
Domov sociálnych služieb prof. K. Matulaya pre deti a dospelých 1 9 917 EUR
Okresný súd Dunajská Streda 1 16 417 EUR
Stredná odborná škola 1 12 500 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 2 26 333 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 25 148 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 31 365 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 10 900 EUR
Obec Dobroč 1 11 250 EUR
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 1 20 833 EUR
Okresný súd Bratislava V 1 20 350 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 11 491 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 22 375 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 47 966 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 20 000 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 5 217 649 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 14 469 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 35 380 EUR
Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky 1 22 083 EUR
Stredná odborná škola 1 9 892 EUR
ŽILBYT, s.r.o. 3 56 450 EUR
Galéria mesta Bratislavy 1 14 317 EUR
Spojená škola 1 13 983 EUR
Okresný súd Košice II 1 20 833 EUR
Hotelová akadémia Jána Andraščíka 1 11 500 EUR
Centrum sociálnych služieb v Poprade 1 18 665 EUR
Štátny pedagogický ústav 1 18 416 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 2 20 298 EUR
Spojená škola 1 17 887 EUR
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 1 0 EUR
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 1 16 608 EUR
Podnik verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš 1 22 825 EUR
Obec Plavé Vozokany 1 8 838 EUR
Senior Martin n.o. 1 8 750 EUR
Technické služby mesta Bytče 1 51 233 EUR
Stredná odborná škola 1 8 958 EUR
Obec Radoľa 1 11 583 EUR
Inšpektorát práce, Trnava 1 7 708 EUR
ONDAVA - Domov sociálnych služieb 1 24 918 EUR
Divadlo Andreja Bagara v Nitre 1 10 000 EUR
Združenie Rodiny pre DETSKÝ ÚSMEV 1 8 750 EUR
Krajská knižnica v Žiline 1 13 874 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 9 667 EUR
Arcidiecézna charita Košice 1 17 825 EUR
LUX, n. o. 1 27 417 EUR
Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, Prešov 1 20 900 EUR
Mestská knižnica Bratislava 1 10 833 EUR
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade 1 16 458 EUR
Centrum sociálnych služieb ORAVA 1 13 330 EUR
HARMONIA zariadenie sociálnych služieb 1 26 325 EUR
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA 1 21 667 EUR
Spojená škola 2 24 575 EUR
Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 2 32 117 EUR
Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto 1 20 790 EUR
Centrum voľného času v Poprade 1 8 333 EUR
Vihorlatské múzeum v Humennom 1 0 EUR
Cesta nádeje 1 8 375 EUR
Súkromná základná škola waldorfská 1 10 742 EUR
Technické služby mesta Hnúšťa 1 10 460 EUR
Inovačné partnerské centrum, Prešov 3 54 000 EUR
Slovenský zväz cyklistiky 2 27 050 EUR
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 1 14 100 EUR
Krízové stredisko 1 26 490 EUR
Obchodná akadémia 1 12 916 EUR
Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín 3 29 460 EUR
Služby mesta Michalovce, s. r. o. 1 12 430 EUR
Okresný súd Lučenec 1 15 992 EUR
Detský domov Kolárovo 1 17 314 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 21 008 EUR
Okresný súd Stará Ľubovňa 1 15 741 EUR
Zemplínske múzeum 1 14 583 EUR
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 1 18 692 EUR
Detský domov Komárno 1 16 373 EUR
Detský domov Poprad 1 0 EUR
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o. 1 0 EUR
Detský domov Škovránok 1 11 250 EUR
Detský domov Dedina Mládeže 1 19 283 EUR
Hospic Sv. Františka z Assisi, n.o. 1 29 384 EUR
Slovenská kanoistika 2 54 300 EUR
Okresný súd Košice - okolie 1 20 832 EUR
Okresný súd Svidník 1 20 825 EUR
Okresný súd Košice I 1 20 833 EUR
Regionálna veterinárna a potravinová správa 1 44 125 EUR
Obec Nitrianske Pravno, s. r. o. 1 62 615 EUR
Budimírske služby s.r.o. 1 122 000 EUR
RIKOSTAV, s.r.o. 1 250 000 EUR
RIKOSTAV, s.r.o. 1 250 000 EUR
Organizácia verejnoprospešných služieb 1 24 699 EUR
Stredná športová škola 1 23 310 EUR
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 1 6 346 100 EUR
InvEast SK, s.r.o. 1 55 127 EUR
Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá 1 11 092 EUR
Slovenská kanoistika 3 105 120 EUR
MEPOS SNV s.r.o. 1 109 300 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 1 25 000 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých - INTEGRA 1 25 000 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o. 2 55 583 EUR
AGRA, s.r.o. 1 76 371 EUR
IMPA Žilina s.r.o. 1 9 825 EUR
GALIMEX s.r.o. 2 39 260 EUR
AGROSERVIS spol. s r.o. 1 39 500 EUR
Todos Bratislava s.r.o. 38 11 686 167 EUR
KESLER spol. s.r.o. 3 44 890 EUR
Ing. Radoslav Popovič R A D E S 2 109 440 EUR
Tempus - Car s.r.o. 15 426 298 EUR
FRANCE-TECH, spol. s r.o. 1 21 100 EUR
Motor-Car Poprad, spol. s r.o. 1 13 155 EUR
PGT s.r.o. 2 47 298 EUR
DANUBIASERVICE, a.s. 35 2 386 947 EUR
HYDREX, s.r.o. 1 62 615 EUR
Inreka plošiny servis, s.r.o. 2 104 733 EUR
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. 13 514 867 EUR
BAYERN CENTER s.r.o. 1 12 082 EUR
HÍLEK a spol., a.s. 4 226 577 EUR
AUTONOVA, s.r.o. 18 735 061 EUR
EUROMOTOR PLUS, s.r.o. 10 100 837 EUR
FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. 15 1 953 800 EUR
Summit Motors Bratislava, spol. s r.o. 4 155 630 EUR
IMPA Dolný Kubín, s.r.o. 8 148 982 EUR
Moris Slovakia s.r.o. 2 40 629 EUR
PROCAR, a.s. 1 122 000 EUR
KONNEX s.r.o. 1 91 667 EUR
UniCredit Fleet Management, s.r.o. 2 210 117 EUR
Volvo Group Slovakia, s.r.o. 2 916 240 EUR
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., 8 2 471 231 EUR
autosport SZILÁGYI s.r.o. 1 22 825 EUR
TT-CAR, s.r.o. 7 113 921 EUR
DOVE, s.r.o. 1 18 692 EUR
HYCA s.r.o. 10 1 323 172 EUR
Autoprofit, s.r.o. 5 110 485 EUR
PYRA, spol. s r.o. 1 24 542 EUR
EverLift Slovakia, s.r.o. 2 500 000 EUR
MURTEC s.r.o. 1 65 000 EUR
AC Bratislava, spol. s r.o. 1 59 814 EUR
AUTOPOLIS, s.r.o. 17 1 582 816 EUR
PO CAR, s.r.o. 5 63 340 EUR
A R A V E R a. s. 1 58 333 EUR
KARIREAL SLOVAKIA, a.s. 2 33 823 EUR
AUTO-IMPEX spol. s r.o. 8 442 891 EUR
HANES Slovakia, s.r.o. 3 0 EUR
UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. 2 231 590 EUR
IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o. 3 36 908 EUR
FINAL - CD spol. s r. o. 13 291 336 EUR
BOAT a.s. 7 202 033 EUR
AUTONOVO, a.s. 3 63 567 EUR
MOTOR - CAR Košice s.r.o. 2 12 317 EUR
SWAM servis s.r.o. 3 359 108 EUR
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. 1 1 298 EUR
AUTO MARKET, a.s. 2 42 458 EUR
MB SERVIS, s.r.o. 1 6 346 100 EUR
MIKONA s.r.o. 1 14 499 EUR
Envitech s.r.o. 1 192 000 EUR
PAK-INVEST, s.r.o. 3 80 467 EUR
SIMIS s.r.o. 1 162 845 EUR
Harmónia, s.r.o. 7 315 433 EUR
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. 42 76 742 058 EUR
LeasePlan Slovakia, s. r. o. 31 72 814 520 EUR
Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia 1 9 900 EUR
Porsche Slovakia, spol. s r.o. 1 396 265 EUR
FINAL - CD plus, s.r.o. 5 98 199 EUR
IMPA Bratislava, a.s. 5 180 830 EUR
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. 4 355 337 EUR
AUTOKAROS, a.s. 4 148 490 EUR
PRO AUTO, s.r.o. 8 118 797 EUR
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. 7 58 983 EUR
H & M autoopravy - predaj s.r.o. 2 48 120 EUR
BUILT, spol. s r.o., odštepný závod Prešov 1 27 518 EUR
Motor-Car Prešov,s.r.o. 2 49 200 EUR
TORNO s.r.o., 2 37 084 EUR
Auto Gábriel, s.r.o. Košice 10 172 097 EUR
LION CAR, s.r.o. 4 88 468 EUR
PK Auto Spol. s r.o. 31 561 959 EUR
Auto Ideal s.r.o. 7 108 735 EUR
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o. 4 12 500 EUR
AUTO VALUŠEK služby, s. r. o. 12 220 406 EUR
TSM SLOVAKIA s.r.o. 6 195 084 EUR
DAAX spol. s r.o. 1 51 500 EUR
Todos Italia s. r. o. 2 20 830 EUR
RM JET, spol. s r.o. 1 14 040 EUR
T A N E X , spol. s r.o. 2 16 656 EUR
EUROCAMP s.r.o. 2 11 092 EUR
MOTO JAS, s.r.o. 13 601 995 EUR
SECO AUTOTRANS s.r.o. 2 211 531 EUR
UNICAR, s.r.o. 17 237 275 EUR
A - MOBIL s.r.o. 1 15 000 EUR
NOVÝ TOPCAR, s.r.o. 2 13 999 EUR
AUTO PARK BREZNO, s. r. o. 4 106 379 EUR
CAMEA car, a.s. 7 131 197 EUR
AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR, spol. s r.o. 3 50 858 EUR
C - CAR, s.r.o. 1 0 EUR
LIMA car, s.r.o. 1 9 912 EUR
AUTO VIBA s.r.o. 7 81 372 EUR
Todos Ružomberok s.r.o. 3 54 040 EUR
TVRDEX, s.r.o. 1 9 750 EUR
Auto Unicom, s.r.o. 3 31 737 EUR
Sk - technik, s.r.o. 1 0 EUR
Auto Becchi, s. r. o. 2 34 900 EUR
POINT a.s. Žilina 2 13 874 EUR
DS - CAR, s.r.o. 4 128 281 EUR
AUTOMAPE - spol. s r. o. 2 37 928 EUR
MONASTER, s.r.o. 1 6 420 EUR
VLM Auto, s.r.o. 4 78 781 EUR
PPC TEAM plus s.r.o. 3 130 285 EUR
AUTORIS, s.r.o. 1 10 460 EUR
United Lease Group, s. r. o. 1 99 100 EUR
Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o. 1 9 892 EUR
Motor-Car Zvolen s.r.o. 3 38 475 EUR
MOTORSTORE, s.r.o. 1 171 006 EUR
PP AUTO s.r.o. 2 45 707 EUR
KIA Bratislava s.r.o. 2 45 490 EUR
OPTIMAL SK, s.r.o. 1 11 500 EUR
SZILCAR PARTNERS s.r.o. 3 68 675 EUR
AUTO - KÚTY Prievidza s. r. o. 2 52 850 EUR
IZOLSTAV-ZA, s.r.o. 1 0 EUR
3H MOBIL s.r.o. 3 28 312 EUR
Auto FRIM spol. s r.o. 1 10 649 EUR
QALT s.r.o. 5 118 992 EUR
Effective management SK, s.r.o. 5 124 000 EUR
AUTO CAR - BB, s.r.o. 3 76 229 EUR
ALBERA Slovensko s. r. o. 3 50 203 EUR
AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. 3 105 082 EUR
AUTO NITRA, spol. s r.o. 2 41 334 EUR
Auto Prestige Group a. s. 1 27 500 EUR
RAI - INTERNACIONAL, s.r.o. 5 370 366 EUR
MAGNUM Co., s.r.o. 1 22 483 EUR
CC TRADE, s.r.o. 1 21 250 EUR
M a H, spol. s r.o. 2 32 514 EUR
R - J. A. servis, s. r. o. 1 21 008 EUR
EKOAUTO s.r.o. Bardejov 2 26 830 EUR
Auto-centrum, a.s. 1 31 365 EUR
AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o. 2 39 165 EUR
ALBEX PLUS, s.r.o. 1 24 699 EUR
IZSÁK Company, s.r.o. 2 57 417 EUR
Auto Lamač Plus, spol. s r.o. 2 23 125 EUR
HS - PLUS, s.r.o. 2 44 700 EUR
JR-CARS, s.r.o. 1 22 108 EUR
ALD Automotive Slovakia s.r.o. 11 19 714 323 EUR
ALD Automotive s.r.o., organizačná zložka 1 0 Neuvedná
AWL, s.r.o. 2 0 Neuvedná
AUTOMAX PLUS s.r.o. 2 60 983 EUR
AUTO-KLIMA Bratislava s.r.o. 1 27 042 EUR
AUTOTIP spol. s r.o. 1 18 599 EUR
C.B. ONE, s.r.o. 2 1 448 896 EUR
MAU Trade s.r.o. 2 56 383 EUR
RENAULT RETAIL GROUP SK s.r.o. 2 101 117 EUR
JDK IMPORT MOBILE s.r.o. 1 15 000 EUR
AUTOLUX KOŠICE, spol. s r.o. 1 38 500 EUR
AUTO ROTOS s.r.o. 2 80 498 EUR
Attila Ondrej AUTOCENTRUM 1 29 913 EUR
Motor - Car Nitra, s.r.o. 1 58 250 EUR
TT - CAR Nitra, s.r.o. 1 36 340 EUR
EUROCOVER Slovakia, s.r.o. 2 147 917 EUR
ORION Humenné, s.r.o. 1 59 500 EUR
Todos s.r.o. 2 107 380 EUR
PETRO CARS, s.r.o. 1 22 779 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Doplnenie vozového parku o elektrické vozidlá formou operatívneho leasingu. Trenčiansky samosprávny kraj 176 720 176720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne motorové vozidlo vo vyhotovení ako pojazdná dielňa Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 133 500 133500.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
MOTOROVÉ VOZIDLO Slovenská národná knižnica od 9 666 do 10 499 9666 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie motorového vozidla. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 41 700 41700.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nové nákladné vozidlo s hákovým nakladačom a kontajnery Obec Rohožník 70 000 70000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka vozidiel s príslušenstvom a zaškolením obsluhy BIOPEL, a. s. 1 340 000 1340000.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka motorových vozidiel Výskumný ústav vodného hospodárstva 119 100 119100.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Ťahač s hydraulickým nakladacím žeriavom pre odvoz a manipuláciu dreva Mestské lesy Košice a.s. 150 000 150000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorové vozidlá Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o. 30 000 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie osobného motorového vozidla. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 32 390 32390.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Obnova a Modernizácia Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia – nákup špeciálnych monitorovacích vozidiel Slovenský hydrometeorologický ústav 192 000 192000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup špeciálnych dopravných prostriedkov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 240 290 240290.0 EUR 2015 Tovary Áno 4
Operatívny lízing Slovenská pošta, a.s. 535 514 535514.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Operatívny lízing Slovenská pošta, a.s. 684 489 684489.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Operatívny lízing Slovenská pošta, a.s. 10 423 059 037 10423059037.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Nákup motorových vozidiel, vrátane zabezpečenia príslušných služieb Rozhlas a televízia Slovenska 18 831 18831.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Operatívny lízing Slovenská pošta, a.s. 899 541 899541.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodanie osobných motorových vozidiel. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 197 550 197550.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie osobných motorových vozidiel. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 197 550 197550.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Operatívny lízing Slovenská pošta, a.s. 752 898 752898.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Nákup motorových vozidiel, vrátane zabezpečenia príslušných služieb Rozhlas a televízia Slovenska 100 036 100036.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Motorové vozidlá do 3,5t Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 063 500 1063500.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Operatívny lízing Slovenská pošta, a.s. 830 871 830871.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Nákup špeciálnych dopravných prostriedkov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 41 118 41118.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Operatívny lízing Slovenská pošta, a.s. 877 025 877025.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1 177 969 1177969.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1 199 974 1199974.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1 407 854 1407854.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávka pohrebného vozidla. Technické služby mesta Prešov a.s. 27 518 27518.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Modernizácia a rozšírenie výrobných kapacít Mäsokombinátu Melek - II. Etapa(Chladiarenské vozidlá). Mäso Melek, s.r.o. 373 620 373620.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Úžitkové motorové vozidlo Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 24 257 24257.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá - 20 ks Košický samosprávny kraj 227 540 227540.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 973 596 973596.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1 526 602 1526602.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Osobné a úžitkové motorové vozidlá Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 23 000 23000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Úžitkové motorové vozidlá Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 151 000 151000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie osobných motorových vozidiel. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 326 600 326600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Environmentálne úsporné motorové vozidlá TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 2 289 206 2289206.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných vozidiel, úžitkových vozidiel a minibusov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5 448 946 5448946.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1 046 363 1046363.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Nákup osobných vozidiel, úžitkových vozidiel a minibusov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 216 431 216431.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 50 275 50275.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 30 642 099 30642099.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Služobné motorové vozidlo Dopravný úrad 26 492 26492.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných vozidiel, úžitkových vozidiel a minibusov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 255 753 1255753.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1 295 775 1295775.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Environmentálne motorové vozidlá TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 2 042 500 2042500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo - Volkswagen T6 Caravelle Trendline LR 2,0L TDI, 150k/110kw, DS7 - automatická prevodovka Rozhlas a televízia Slovenska 31 375 31375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Mesto Spišská Stará Ves 16 000 16000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá strednej triedy Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 85 413 85412.64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové úžitkové vozidlo s nákladným priestorom Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 18 000 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mesto Žiar nad Hronom 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 138 859 138859.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nových osobných motorových vozidiel Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 64 500 64500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Obec Dobroč 14 000 14000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo úžitkové Peugeot Partner New Furgon alebo EKVIVALENT Mesto Žilina 15 500 15500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dacia Dokker 1,6 75kW ARCTICA alebo ekvivalent Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 9 600 9600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo ŠKODA Yeti, päťdverová, päťmiestna, dvopriestorová Obec Ždiar 22 500 22500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Škoda Fabia Combi 1.2 TSI 81kW alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 14 600 14600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového zametacieho vozidla na celoročné využitie formou leasingu Mesto Senec 164 187 164186.71 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo na prepravu osôb Škola úžitkového výtvarnictva J.Vydru 25 000 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové vozidlá s pohonom 4x4 kategórie N1 ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 120 000 120000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nové osobné motorové vozidlo, 5 miestne, Škoda Rapid Ambition alebo ekvivalent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 15 463 15463.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup motorových vozidiel Slovenský hydrometeorologický ústav 25 000 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie nového úžitkového motorového vozidla Mesto Levoča 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Škoda Fabia Combi 1.2 TSI 66kW Obec Utekáč 13 500 13500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup vozidla na prepravu osôb 1+17 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 35 500 35500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorove vozidlo - minibus alebo ekvivalent, farba - tmavomodrá imperial alebo ekvivalen, motor - diesel, prevodovka - manuálna 6M stupňová Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky 26 600 26600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup motorového vozidla Slovenský hydrometeorologický ústav 27 500 27500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Peugeot 301 alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup motorového vozidla Škoda Fabia Combi Active Mesto Bardejov 11 345 11345.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Ambition 1.4 TSI 110 kW 6-stup. mech. Okresný súd Komárno 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Ambition 1.6 TDI 81 kW 5-stup. mech. Okresný súd Dunajská Streda 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Rapid alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi 12 666 12666.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo osobné Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 23 700 23700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa nového osobného motorového vozidla Okresný súd Košice II 25 000 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
KIA cee´d SW 1,6 GDi Mesto Pezinok 15 440 15440.01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Kia ceed 1.4 CVVT GOLD alebo ekvivalent Obec Konská EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠKODA SUPERB 2,0 TDI 140 kW výbava STYLE LESY MESTA BREZNO, s.r.o. 28 325 28325.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil Trenčianske múzeum v Trenčíne 17 763 17763.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Kia ceed 1.4 CVVT GOLD alebo ekvivalent Obec Konská EUR 2016 Tovary Nie 1
Jazdené nákladné vozidlo Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 60 000 60000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa nového osobného motorového vozidla Stredná odborná škola 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SUZUKI VITARA 1,6i VVT PREMIUM Obec Trakovice 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil DÁCIA LODGY 1,5 dCi, 80 kW, 7 miest Obec Oslany 15 560 15560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Obec Šarišské Jastrabie 25 500 25500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Rapid Ambition 1,2 TSi 81 kW alebo ekvivalent Mesto Modra 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Banskobystrický samosprávny kraj 13 290 13290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Úžitkové motorové vozidlo, benzín, 74 až 105 kW, 1 až 1,6 litrový Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 24 000 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
5 - miestne motorové vozidlo Nitriansky samosprávny kraj 25 855 25855.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové úžitkové motorové vozidlo s nákladným priestorom na prepravu tovaru Technická univerzita v Košiciach 24 600 24600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Obec Smižany 25 000 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Volkswagen Crafter Kasten GP LRp 35 Rozhlas a televízia Slovenska 28 500 28500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá nižšej strednej triedy Hlavné mesto SR Bratislava 30 769 30769.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Audi A6 FLEET 3,0 TDI quattro STR alebo ekvivalent Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 57 600 57600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 23 972 23972.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Style 1,4 TSI 110 kW 6-stup. mechanická prevodovka alebo ekvivalent Okresný súd Brezno 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie nového motorového vozidla pre mestskú políciu Mesto Levoča 17 000 17000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 9 miestneho motorového vozidla Nitriansky samosprávny kraj 154 000 154000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávkové motorové vozidlo Mesto Košice 30 000 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla Bratislavský samosprávny kraj 171 975 171974.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup motorového vozidla - midibus Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 137 280 137280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové vozidlá kategórie T1 Zoologická záhrada 47 407 47407.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávkový pohrebný automobil. Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa 45 417 45416.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo New Kia Sportage 1,6 GDI Gold alebo ekvivalent Obec Čaňa 19 384 19384.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa nového úžitkového motorového vozidla na prepravu osôb Slovenská ústredná hvezdáreň 38 000 38000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup motorového vozidla - midibus Spojená škola 137 280 137280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa nového úžitkového motorového vozidla Fiat Ducato Maxi L3H2 7 miestny alebo ekvivalentný Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 26 000 26000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Obec Gánovce 11 950 11950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobné motorové vozidlo Combi alebo ekvivalent Senior Martin n.o. 11 669 11669.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové úžitkové valníkové vozidlo – FIAT DUCATO alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 30 000 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Banskobystrický samosprávny kraj 13 290 13290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Úžitkové 7 miestne vozidlo Fiat Ducato Maxi 2,3 MTJ 150k 35 L4 Dvojkabína Podnik verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš 22 826 22826.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
VW Caravelle LR - Nové motorové vozidlo 8 miestne Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 26 000 26000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná plošina PT 160 Nissan Cabstar 35.12. alebo ekvivalent Technické služby mesta Bytče 61 800 61800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
NÁKUP NOVÉHO OSOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA Banskobystrický samosprávny kraj 9 600 9600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil DÁCIA Logan 1,5 dCi, 55 kW/75 k S&S model Arctica alebo ekvivalent Obec Plavé Vozokany EUR 2016 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných automobilov nižšej strednej triedy SZRB Asset Management, a.s. 18 750 18750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nová Škoda Fabia alebo ekvivalent Stredná odborná škola 11 540 11540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 57 000 57000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nový osobný automobil Fabia Combi Style 1.2 TSI 81 kW 6-stup. mech. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 16 000 16000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SUZUKI VITARA 1,6i VVT PREMIUM Obec Rudina EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Citroen C-Elysée VTi 115 alebo ekvivalent. Obec Olováry 10 065 10065.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nové osobné motorové vozidlo Citroen C-Elysée VTi 115 alebo ekvivalent. Obec Kiarov 10 274 10274.01 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodanie osobných motorových vozidiel. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 162 000 162000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Citroen C-Elysée VTi 115 Obec Čeláre 10 683 10683.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
NÁKUP nového osobného motorového vozidla Banskobystrický samosprávny kraj 12 500 12500.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa úžitkového motorového vozidla Fiat Ducato Maxi L3H2 7 miestny alebo ekvivalentný Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 23 500 23500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
5 miestne motorové vozidlo Nitriansky samosprávny kraj 108 000 108000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový Mercedes - Benz Vito alebo "ekvivalent" Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 24 000 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Citroën C-Elysée PureTech 82 alebo ekvivalent Inšpektorát práce, Trnava 9 600 9600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SUZUKI VITARA 1,6i VVT Obec Rudina 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo na prepravu osôb Stredná odborná škola 24 000 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Octavia Combi Business 1.4 TSI 110 kW 6-stup. mech. alebo ekvivalent Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 23 999 23998.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Obec Radoľa 14 000 14000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo na prepravu osôb Združenie Rodiny pre DETSKÝ ÚSMEV 10 900 10900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie osobného motorového vozidla. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 38 300 38300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mesto Žiar nad Hronom 30 000 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Octavia Combi Business 1.4 TSI 110 kW 6-stup. mech. Spojená škola 21 465 21465.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
7-miestne motorové vozidlo na prepravu osôb a materiálu so zníženou produkciou emisií Krajská knižnica v Žiline 17 494 17494.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
NÁKUP NOVÉHO osobného motorového vozidla Banskobystrický samosprávny kraj 7 999 7999.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Mesto Žilina 78 000 78000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Prešovský samosprávny kraj 28 057 28057.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá BIOPEL, a. s. 107 500 107500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo - MULTIVAN Mesto Stupava 32 000 32000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
8-miestne motorové vozidlo s hydraulickou zdvíhacou plošinou Domov sociálnych služieb v Prešove 34 000 34000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Octavia 2.0 TDI (A) alebo ekvivalent (VW Passat, Audi ....) Mesto Košice 24 000 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova vozového parku - 5 miestne motorové vozidlo Nitriansky samosprávny kraj 40 000 40000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové 5- miestne motorové vozidlo na prepravu osôb s certifikovanou zdvíhacou elektrohydraulickou plošinou pre jeden invalidný vozík Arcidiecézna charita Košice 21 500 21500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové DUCATO Light 2,3 MTJ EURO 6 150k L2H2 Combi-9 miestne motorové vozidlo na prepravu osôb so zdvíhacou elektrohydraulickou plošinou alebo ekvivalent Domov v Poloninách Nová Sedlica 30 731 30731.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil triedy SUV (Hyundai Tucson 2,0 CRDi (136kW/185k) PREMIUM 4x4) alebo ekvivalent Mesto Sečovce 30 300 30300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové 9-miestne motorové vozidlo na prepravu osôb so zdvíhacou elektrohydraulickou plošinou LUX, n. o. 39 000 39000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Suzuki Vitara 1,6 VVT 2WD 5MT výbava Premium Obec Likavka 18 000 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Citroen Berlingo BlueHDi 100k FEEL Mesto Detva 14 926 14926.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných automobilov strednej a nižšej strednej triedy SZRB Asset Management, a.s. 125 000 125000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kia Cee´d SW 1,6 GDi SILVER Mesto Krupina 14 000 14000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo úžitkové Peugeot BOXER New Furgon 7 miestne alebo EKVIVALENT Mesto Žilina 35 760 35760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SUZUKI VITARA 1,6i VVT alebo ekvivalent Obec Rudina 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Combi Stredná odborná škola elektrotechnická 11 600 11600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
motorové vozidlo Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 36 000 36000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Technická inšpekcia, a.s. 57 500 57500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo, 5 miestne Škoda Fabia Combi 1,2 TSI/81 Kw Obec Litava 11 200 11200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Octavia alebo ekvivalent Obec Neded 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Mesto Nemšová 12 990 12990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných automobilov strednej a nižšej strednej triedy SZRB Asset Management, a.s. 125 000 125000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové úžitkové motorové vozidlo Krajské múzeum v Prešove 18 000 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo Peugeot 208 STYLE alebo EKVIVALENT Mesto Žilina 13 000 13000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Prešovský samosprávny kraj 46 451 46451.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Prešovský samosprávny kraj 37 456 37456.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo - 7 miestne Mestská knižnica Bratislava 13 000 13000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového motorového vozidla HYUNDAI 1,2i COMFORT alebo ekvivalent Mesto Bardejov 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový 5 miestny automobil s posuvnými zadnými dverami Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 14 000 14000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
7-miestne motorové vozidlo na prepravu osôb a materiálu so zníženou produkciou emisií Gréckokatolícka charita Prešov 17 500 17500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa nového osobného motorového vozidla Podtatranské osvetové stredisko v Poprade 19 750 19750.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Motorové vozidlá Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 206 386 206386.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Obec Veľký Blh 25 000 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo 8 miestne Slovenský tenisový zväz 37 500 37500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Úžitkové vozidlo do lesnej výroby Lesný podnik mesta Zvolen, s. r. o. 28 721 28720.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové vozidlá Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 206 386 206386.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla pre potreby Strednej zdravotníckej školy, Banská Bystrica Stredná zdravotnícka škola 13 790 13790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil triedy SUV s pohonom 4x4 a naftovým motorom Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 28 000 28000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový úžitkový automobil, 5-miest na sedenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 11 667 11666.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo MPV Štátny veterinárny a potravinový ústav 23 000 23000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil pre mestskú políciu: DACIA DUSTER ARCTICA 1,6 SCe 84kW/114k S§S 4x2 Mesto Lipany 11 700 11700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nákladného motorového vozidla Obec Veľké Rovné 45 000 45000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobných motorových vozidiel. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 112 000 112000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové 9-miestne motorové vozidlo na prepravu osôb s mechanickou zdvíhacou plošinou Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA 26 000 26000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
operatívny leasing motorového vozidla Slovenská správa ciest 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Spojená škola 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 13 080 13080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá - 20 ks Košický samosprávny kraj 227 540 227540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový Peugeot Boxer Furgon 6-miestny 1+5,alebo ekvivalent Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto 25 000 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka osobných motorových vozidiel Sociálna poisťovňa, ústredie 183 600 183600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná 18 700 18700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Domov sociálnych služieb prof. K. Matulaya pre deti a dospelých 12 140 12140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 9 miestneho motorového vozidla Mesto Bojnice 23 990 23990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Centrum voľného času v Poprade 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Citroën Berlingo Multispace BlueHDI 120 S&S XTR Obec Spišské Hanušovce 17 200 17200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Vihorlatské múzeum v Humennom 24 000 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nový osobný automobil Škoda Fabia Combi Active alebo "ekvivalent" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 10 600 10600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla Stredná odborná škola 24 000 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla pre potreby Spojenej školy Modrý Kameň Spojená škola 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Volkswagen Caddy 4 Kombi 1,4 L TSI BMT Mesto Dunajská Streda 20 332 20332.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového zametacieho vozidla na celoročné využitie Mesto Šahy 212 700 212700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nový osobný automobil Kia Cee´d SW 1,6GDi Platinum alebo "ekvivalent" pri dodržaní technických a kvalitatívnych parametrov Galéria mesta Bratislavy 18 000 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mestská časť Bratislava - Rača 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového motorového vozidla Cesta nádeje EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla OPEL, model ZAFIRA TOURER 5-dv Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 16 608 16607.51 EUR 2016 Tovary Nie 1
Úžitkové vozidlo do lesnej výroby Lesný podnik mesta Zvolen, s. r. o. 28 721 28720.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového motorového vozidla HYUNDAI ix20 alebo ekvivalent Hotelová akadémia Jána Andraščíka EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 35 200 35200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil pre mestskú políciu: DACIA DUSTER ARCTICA 1,6 SCe 84kW/114k S§S 4x2 Mesto Lipany 11 550 11550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo ŠKODA Rapid alebo ekvivalent Obec Dlhé nad Cirochou 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla s pohonom 4x4 Stredná odborná škola 26 500 26500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobný automobil Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 26 000 26000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Úžitkové motorové vozidlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 26 318 26317.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
9-miestne KOMBI vozidlo s pohonom 4x4 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 33 300 33300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá nižšej strednej triedy Hlavné mesto SR Bratislava 90 951 90950.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Mesto Fiľakovo 43 150 43150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobný automobil Súkromná základná škola waldorfská 12 900 12900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové alebo predvádzacie vozidlo Fabia Combi Style s akčným paketom Style Plus 1.2 TSI 81 kW 6-stup. mech. Technické služby mesta Hnúšťa 10 460 10460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo, 5 miestne Škoda Rapid Style 1,2 TSI 81 kW 6-stup. mech. alebo ekvivalent Obec Ražňany 15 800 15800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Úžitkové motorové vozidlo Obec Kolárovice 28 000 28000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo, SUZUKI VITARA 1,6 VVT 4 WD PREMIUM, alebo ekvivalent Obec Beckov 17 500 17500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
9 - miestne motorové vozidlo so svetelným a zvukovým výstražným zariadením a pracovným osvetlením Obec Jablonica 30 000 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Audi A6 3,0 TDI quattro STR Mesto Dunajská Streda 89 726 89725.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka osobných motorových vozidiel Sociálna poisťovňa, ústredie 232 320 232320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operatívny leasing motorového vozidla Inovačné partnerské centrum, Prešov 25 850 25850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operatívny leasing osobného motorového vozidla Regionálne cesty Bratislava a.s. 38 000 38000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
nové osobné motorové vozidlo Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 21 500 21500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo kategórie M1 Obec Petrovice 11 800 11800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Mesto Ružomberok 12 000 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operatívny leasing motorového vozidla Inovačné partnerské centrum, Prešov 19 800 19800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Mesto Žiar nad Hronom 45 480 45480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Štátna opera 14 400 14400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo s úpravou pre mestskú políciu - KIA CEED alebo ekvivalentný (zvukové a svetelné výstražné zariadenie, farebné polepy) Mesto Žilina 30 000 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup 4 ks nových osobných 9-miestnych automobilov Košický samosprávny kraj 98 816 98815.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový úžitkový automobil 4x4 pre krízové riadenie Mesto Košice 28 000 28000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil - 7 miestny Obec Budča 12 000 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo kategórie M1 Slovenský zväz cyklistiky 18 000 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobný automobil VW Touran VEPOS, spol. s r.o. 18 500 18500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
nové osobné motorové vozidlo Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 19 500 19500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cestovný autobus Obec Radošina 30 000 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Viacúčelové motorové vozidlo Správa účelových zariadení 35 000 35000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Fabia Combi alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 48 000 48000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Fiat Tipo 1.4 95k alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Dúbravka 13 765 13765.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového 9-miestneho motorového vozidla Krízové stredisko 27 000 27000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo na prepravu osôb Obchodná akadémia 17 000 17000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 33 000 33000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo na prepravu osôb Stredná odborná škola 11 500 11500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Obec Sečovská Polianka 16 000 16000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladný automobil so sklápacou nadstavbou Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 44 200 44200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup špeciálneho osobného motorového vozidla (typ NISSAN NV200 KOMBI / ekvivalent) Mesto Žilina 20 160 20160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Combi alebo ekvivalent Slovenský zväz cyklistiky 18 000 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové Osobné Motorové Vozidlo Obec Čičarovce 18 000 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladné vozidlo so sklápacou nadstavbou Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 79 200 79200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo osobné Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 36 000 36000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Volkswagen T6 Skriňová dodávka LR 2,0L TDI EU5 alebo ekvivalent Obec Tomášikovo 30 500 30500.01 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operatívny leasing osobného motorového vozidla DLHOPIS, o.c.p., a.s. 38 000 38000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín 12 091 12091.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín 12 591 12591.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného 8-miestneho automobilu Bábkové divadlo v Košiciach 56 700 56700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Malé úžitkové vozidlo - Technika pre zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Obec Kvakovce 20 228 20228.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlo MH Invest, s.r.o. 30 000 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného 8-miestneho automobilu Bábkové divadlo v Košiciach 56 700 56700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia alebo ekvivalent Mesto Levoča 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná plošina PT 160 NISSAN CABSTAR 35.12 alebo ekvivalent Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 64 800 64800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Služby mesta Michalovce, s. r. o. 16 000 16000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo do 3,5 tony na prepravu 9 osôb Zariadenie pre seniorov Komfort n.o. 39 500 39500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 667 6666.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Obec Jur nad Hronom 19 500 19500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SUZUKI VITARA 1,6i VVT GLX Elegance alebo ekvivalent Obec Trnovec nad Váhom 18 800 18800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Divadlo Andreja Bagara v Nitre 12 000 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Metodicko-pedagogické centrum 24 000 24000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Obec Harichovce 13 850 13850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operatívny leasing motorového vozidla Inovačné partnerské centrum, Prešov 19 800 19800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operatívny leasing osobných automobilov Slovenská správa ciest 242 400 242400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo SUV Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 10 800 10800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kúpa nového osobného motorového vozidla Krajský súd v Košiciach 30 000 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového úžitkového motorového vozidla Stredisko sociálnej starostlivosti 16 666 16666.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SUV MH Invest, s.r.o. 19 000 19000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo úžitkové L2H2 Fakultná nemocnica Nitra 17 114 17114.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo na prevoz stravy 8-miestne Športové gymnázium 29 073 29073.39 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 36 499 36499.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35 940 35940.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Úžitkový automobil Obec Jaslovské Bohunice 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
5 miestne motorové vozidlo Nitriansky samosprávny kraj 60 000 60000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil MH Invest, s.r.o. 30 000 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SEDAN alebo LIFTBACK MH Invest, s.r.o. 15 000 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka automobilu s izotermickou vložkou Mestská časť Bratislava - Petržalka 24 000 24000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SEDAN alebo LIFTBACK MH Invest, s.r.o. 15 000 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SEDAN alebo LIFTBACK MH Invest, s.r.o. 15 000 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo na prepravu menej ak 10 osôb. Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, Prešov 22 000 22000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SEDAN alebo LIFTBACK MH Invest, s.r.o. 15 000 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sklopný valník - Technika pre zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Obec Kvakovce 65 842 65841.6 EUR 2017 Tovary Áno 1
Opel Combo Combi N1 L1H1 s izotermickou úpravou alebo ekvivalent Mesto Sabinov 18 000 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový Peugeot BOXER VALNÍK 7-miestny, alebo ekvivalent Mesto Rajecké Teplice 24 000 24000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
motorové vozidlo - 9 miestne na prepravu osôb so zdvíhacou plošinou nové HARMONIA zariadenie sociálnych služieb 31 600 31600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový úžitkový automobil Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 11 000 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mestská časť Bratislava - Rača 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná plošina na podvozku FORD RANGER 4x4 XL SingleCab alebo ekvivalent Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa 77 500 77500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový úžitkový automobil s izotermickou úpravou, protisklzovou podlahou vrátane ATP certifikácie, s posuvnými zadnými dverami na oboch stranách Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 19 000 19000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo financované prostredníctvom finančného lízingu Mesto Michalovce 18 135 18135.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Ambition 1,4 TSi, 110 kW alebo ekvivalent Okresný súd Lučenec 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
9 miestne motorové vozidlo s hydraulickou zdvíhacou plošinou Nitriansky samosprávny kraj 34 927 34927.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
9 - miestne osobné motorové vozidlo Nitriansky samosprávny kraj 25 000 25000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové úžitkové motorové vozidlo s nákladným priestorom na prepravu tovaru Technická univerzita v Košiciach 21 500 21500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo 5 miestne, motorové vozidlo 5 miestne combi Nitriansky samosprávny kraj 50 000 50000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠKODA RAPID 1,2 TSI 81kW Mesto Brezno 14 526 14526.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Škoda Octavia Combi ambition alebo ekvivalent a Škoda Superb Liftback ambition alebo ekvivalent Slovenská konsolidačná, a.s. 38 700 38700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Malé nákladné vozidlá - 8 ks Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 200 000 200000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávkový pohrebný automobil. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 35 000 35000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
2 kusy nové osobné motorové vozidlá Krajská prokuratúra 36 000 36000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový 9 - miestny osobný automobil Stredná odborná škola polytechnická 25 400 25400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Slovak Business Agency 168 984 168984.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Domov sociálnych služieb v Jabloni 14 700 14700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo: Citroën Berlingo VP diesel BLUEHDI 120K XTR alebo EKVIVALENT Spojená škola 18 200 18200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Kia Ceed SW 1,6 GDI Silver my 2017 99kW 135k alebo ekvivalent Stredná odborná škola 11 900 11900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo úžitkové Peugeot BOXER Furgon alebo EKVIVALENT Mesto Žilina 25 500 25500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo úžitkové Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 22 248 22248.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup multifunkčného komunálneho vozidla pre umývanie plôch a komunikácií - pre zlepšenie kvality ovzdušia Mesto Šahy 215 996 215995.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Okresný súd Stará Ľubovňa 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Combi alebo ekvivalent alebo ekvivalent Zemplínske múzeum 19 990 19990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Metodicko-pedagogické centrum 18 836 18836.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
JAZDENÝ dodávkový automobil skriňový Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 8 000 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operatívny leasing osobného motorového vozidla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 736 20736.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služobné úžitkové vozidlo Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 30 000 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové úžitkové valníkové vozidlo Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 38 900 38900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 9 600 9600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Okresný súd Bardejov 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Metodicko-pedagogické centrum 18 836 18836.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil na prepravu 7 osôb Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 22 500 22500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
9 miestne motorového vozidlo + príves Nitriansky samosprávny kraj 25 000 25000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia alebo ekvivalent Krajská prokuratúra 18 000 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Kia Carens alebo "ekvivalent" Detský domov Komárno 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového 9-miestneho motorového vozidla Detský domov Poprad 22 500 22500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1 kus nové osobné motorové vozidlá Krajská prokuratúra v Prešove 18 000 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Technická univerzita v Košiciach 36 360 36360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Štátny pedagogický ústav 22 158 22157.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operatívny leasing osobného motorového vozidla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 736 20736.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Škoda Fabia Combi Drive 5-miestne alebo ekvivalent Detský domov Škovránok 13 500 13500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo na prepravu minimálne 8 osôb. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 35 500 35500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komunálne vozidlo ako nosič komunálnych nadstavieb Obec Jakubov 91 646 91646.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlo 9- miestne ( nové) Detský domov Dedina Mládeže 23 900 23900.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia alebo ekvivalent Krajská prokuratúra 18 000 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Záchranná služba 103 200 103200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Centrum vedecko-technických informácií SR 65 570 65570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Volkswagen Polo Comfortline - alebo ekvivalent Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o. 16 000 16000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
9 – miestne osobné motorové vozidlo Obec Holčíkovce 25 000 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 20 000 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Služobné motorové vozidlo Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 23 280 23280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dispečerské motorové vozidlo Záchranná služba 16 699 16699.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Karoq alebo ekvivalent Hospic Sv. Františka z Assisi, n.o. 36 000 36000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sklopný valník - Technika pre zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Obec Kvakovce 44 630 44629.67 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nové osobné motorove vozidlo - minibus alebo ekvivalent, farba - Blazer Blue alebo ekvivalen, motor - diesel, prevodovka - manuálna 6M stupňová Slovenská kanoistika 33 000 33000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Technická inšpekcia, a.s. 39 000 39000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávkový pohrebný automobil. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 35 000 35000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octavia alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 25 000 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové terénne osobné motorové vozidlo Mestské lesy Rožňava, s.r.o. 11 250 11250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo na prepravu osôb a batožiny Katolícka univerzita v Ružomberku 24 167 24166.66 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo osobné Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 39 346 39346.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Poľnonákup TATRY, a.s. 29 500 29500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Terénny automobil s pohonom 4x4 kategórie N1G ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 30 000 30000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil ŠKODA Octavia Combi Centrum sociálnych služieb v Poprade 22 400 22400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
5 miestne motorového vozidlo Nitriansky samosprávny kraj 48 000 48000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dacia Dokker 1,6 75kW ARCTICA alebo ekvivalent Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 19 060 19060.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo - combi 4x4 Štátny veterinárny a potravinový ústav 32 000 32000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo nižšej strednej triedy, prevedenie kombi Geodetický a kartografický ústav Bratislava 83 450 83450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo - nové Park kultúry a oddychu Prešov 20 000 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá so zvláštnymi výstražnými znameniami a svetlami v počte 4 ks Hlavné mesto SR Bratislava 100 000 100000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil ŠKODA Superb Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 36 000 36000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 25 000 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sklopný valník - Technika pre zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Obec Kvakovce 45 635 45635.46 EUR 2018 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlo nižšej strednej triedy - segment "C" Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 45 000 45000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
osobný automobil Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 18 800 18800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné vozidlo na zimnú a letnú údržbu komunikácií MB Unimog U427 alebo ekvivalent s príslušenstvom (posýpacia nadstavba 4 m3, radlica , cisterna 5 m3 TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 260 000 260000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octavia alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 24 000 24000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 9 083 9083.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nových osobných motorových vozidiel Prešovský samosprávny kraj 60 000 60000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dve nové motorové vozidlá úžitkové Peugeot Partner VÚFT PKL2 alebo EKVIVALENT ŽILBYT, s.r.o. 30 000 30000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nového služobného osobného automobilu AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 17 000 17000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Úžitkové motorové vozidlo s nižšou hmotnosťou "RENAULT MASTER 2.3 dCi 130 (VAN - Valník 4dv.), alebo ekvivalent" - nové Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 25 900 25900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup vozidla s polievacou nadstavbou Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 26 244 26244.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kúpa nového motorového vozidla Okresný súd Košice - okolie 25 000 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup technológie na zber komunálneho odpadu - MÚV Mesto Spišské Podhradie 34 680 34680.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
9 miestne motorové vozidlo Nitriansky samosprávny kraj 22 000 22000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá so zvláštnymi výstražnými znameniami a svetlami v počte 4 ks Hlavné mesto SR Bratislava 100 000 100000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup služobných motorových vozidiel Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 172 764 172764.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nový osobný automobil Okresný súd Svidník 25 000 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá Škoda Superb alebo ekvivalent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 72 000 72000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nového služobného osobného automobilu Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 25 000 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné vozidlo Spojená škola 106 157 106156.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Okresný súd Bratislava V 20 833 20833.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 11 400 11400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo úžitkové Peugeot EXPERT VU FT PREMIUM L3H1 alebo EKVIVALENT ŽILBYT, s.r.o. 17 000 17000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zakúpenie služobných motorových vozidiel MsP Mesto Prešov 30 400 30400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladný automobil – trojstranný sklápač s hydraulickou rukou Mesto Lučenec 117 940 117940.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nové motorové vozidlo úžitkové Peugeot Partner Furgon alebo EKVIVALENT ŽILBYT, s.r.o. 13 333 13333.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Mesto Žilina 35 000 35000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
5 miestne úžitkové vozidlo s ťažným zariadením Nitriansky samosprávny kraj 20 000 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 13 090 13090.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo nižšej strednej triedy H2-MPV Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 17 098 17097.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladný automobil – trojstranný sklápač s hydraulickou rukou Obec Sačurov 100 000 100000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlo Volkswagen Golf Edition Trendline - alebo ekvivalent Centrum sociálnych služieb Zátišie 14 000 14000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo 9-miestne Obec Rabča 27 500 27500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín 10 672 10672.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kúpa nového osobného motorového vozidla Okresný súd Košice I 25 000 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové vozidlá Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 19 125 19125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prepravník osôb nový - motorové vozidlo úžitkové SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Centrum sociálnych služieb ORAVA 16 000 16000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných vozidiel, úžitkových vozidiel a minibusov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 762 801 762801.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Osobné motorové vozidlo nižšej strednej triedy H2-MPV Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 17 100 17100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 328 858 328858.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 14 200 000 14200000.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
NÁJOM VOZIDIEL AMBULANCIÍ ZZS S PRÁVOM KÚPY Záchranná zdravotná služba Bratislava 25 826 788 25826788.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Univerzálny nosič náradia na zimnú údržbu komunikácií a kosenie Stiga Titan 740DCR alebo ekvivalent s príslušenstvom (posýpacia nadstavba 260 l, radlica, mulčovacia hlava) Mesto Stará Turá 40 900 40900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
nový osobný automobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 14 550 14550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1 012 934 1012934.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 118 628 118628.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octavia alebo ekvivalent Krajská prokuratúra Nitra 36 000 36000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie motorového vozidla. Regionálna veterinárna a potravinová správa 53 000 53000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operatívny leasing osobných a úžitkových vozidiel pre DPB, a.s. (EVO) Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2018 Služby Nie 3
Motorové vozidlo osobné Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 27 073 27073.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kúpa motorového vozidla CITROEN BERLINGO FEEL BlueHDi 100 BVM5 al ekvivalent - nové JASANIMA - Domov sociálnych služieb 20 000 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Obec Muráň 30 000 30000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šmykom riadený nakladač Obec Nitrianske Pravno, s. r. o. 63 615 63615.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo ,,Suzuki Vitara, 1,4i BOOSTERJET, druh paliva benzín, pohon 2WD, prevodovka 6MT, výkon kW/K - 103/140, farba - Galactic Gray Metalic (ZCD), výbava PREMIUM" Obec Hladovka 17 400 17400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Úžitkové motorové vozidlo Obec Demänovská Dolina 40 000 40000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 36 510 36510.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 20 500 20500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladný automobil – trojstranný sklápač s hydraulickou rukou Mesto Lučenec 122 132 122132.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlo Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 24 911 24911.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 75 000 75000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných vozidiel, úžitkových vozidiel a minibusov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 116 607 2116607.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Osobné motorové vozidlo Obec Slanec 17 222 17222.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operatívny leasing osobných automobilov, Slovenská správa ciest 31 340 31340.16 EUR 2019 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlo nižšej strednej triedy (segment "C") Slovenská inšpekcia životného prostredia 72 000 72000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 19 800 19800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Kombi Mesto Žiar nad Hronom 16 800 16800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladný automobil – valník s hydraulickým žeriavom RIKOSTAV, s.r.o. 250 000 250000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Kia CEED 1,4 MPi Gold alebo ekvivalent Obec Valaliky 15 562 15561.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo KIA STONIC 1,4 M6 Gold 74 KW/100k Mesto Hriňová 15 700 15700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá Škoda Superb a Škoda Rapid alebo ekvivalenty Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 37 638 37638.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo nižšej strednej triedy - segment "C" Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 136 500 136500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 17 748 17748.49 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 55 551 55551.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladný automobil – valník s hydraulickým žeriavom RIKOSTAV, s.r.o. 250 000 250000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup nákladného vozidla do 3,5t s nadstavbami Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 48 000 48000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla formou operatívneho leasingu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22 404 22404.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup komunálneho vozidla na zber odpadu Mesto Spišské Podhradie 35 187 35187.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Škoda Superb alebo ekvivalent formou finančného leasingu Mesto Revúca 39 500 39500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo " SUZUKI S-CROSS 1.4 BoosterJET AllGrip Prémium, " alebo ekvivalent - nové - (najazdené max. 5 km) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 17 800 17800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo (9-miestne) Univerzita Komenského v Bratislave 21 250 21250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kúpa úžitkového motorového vozidla Prešovský samosprávny kraj 26 000 26000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Úžitkové motorové vozidlo " OPEL Combo Van Selection L1H1 standard B16DT Start/Stop Diesel ( 75Kw/100HP ) MT5, " alebo ekvivalent - nové - (najazdené max. 10 km) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 14 500 14500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
5 miestne motorové vozidlo - 5 ks Nitriansky samosprávny kraj 125 000 125000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 1 451 406 1451406.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 802 438 802438.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Úžitkové a nákladné motorové vozidlá Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 142 330 142330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kúpa úžitkového motorového vozidla na finančný leasing Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 18 600 18600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové služobné motorové vozidlo Škoda Octavia alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 17 950 17950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Škoda Superb alebo ekvivalent Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 45 000 45000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové úžitkové vozidlo Mitsubishi L200 alebo ekvivalent Organizácia verejnoprospešných služieb 30 000 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Úžitkové a nákladné motorové vozidlá Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 91 200 91200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Technická inšpekcia, a.s. 46 000 46000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Hyundai i30 PD kombi alebo ekvivalent Mesto Modra 20 000 20000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup nového úžitkového motorového vozidla Stredisko sociálnej starostlivosti 24 200 24200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Úžitkové motorové vozidlo N1 dodávkové s prepravným chladením Štátny veterinárny a potravinový ústav 36 433 36433.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
osobný automobil Univerzita Komenského v Bratislave 12 050 12050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 1 210 554 1210554.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 333 104 333104.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 851 605 851605.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Nákup motorových vozidiel TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 503 200 503200.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Osobné motorové vozidlá Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 81 500 81500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Návesová súprava – ťahač a náves Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 112 000 112000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup podvozkov a nadstavieb pre pojazdné dielne Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 189 640 189640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup automobilov pre realizáciu aktivít v rámci jednotlivých projektov financovaných z OPKŽP Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 929 106 929106.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 877 457 877457.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Motorové vozidlá pre OvZP Prešovského samosprávneho kraja Prešovský samosprávny kraj 409 693 409693.0 EUR 2019 Tovary Nie 11
Motorové vozidlá pre OvZP Prešovského samosprávneho kraja Prešovský samosprávny kraj 409 693 409693.0 EUR 2020 Tovary Nie 14
Nákup služobných motorových vozidiel. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 412 275 412275.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektromobil pre mestskú políciu Mesto Brezno 41 700 41700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Terénny automobil Pick up 4x4 Slovenská správa ciest 49 577 49576.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup motorových vozidiel do 3,5 t. Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka 23 600 23600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá InvEast SK, s.r.o. 55 127 55127.18 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá Škoda Superb a Škoda Scala Slovenská konsolidačná, a.s. 47 800 47800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kúpa nového osobného motorového vozidla Okresný súd Spišská Nová Ves 25 000 25000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Úžitkové motorové vozidlo na finančný leasing Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 40 474 40474.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kúpa úžitkového motorového vozidla na finančný leasing. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 23 549 23549.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorové vozidlá Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 50 000 50000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové 5 miestne osobné motorové vozidlo Obec Beluša 21 192 21192.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kúpa nového osobného motorového vozidla Obec Muránska Dlhá Lúka 18 500 18500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo vyššej strednej triedy - segment "D" (podľa kategorizácie Združenia automobilového priemyslu SR) – osobný automobil na prepravu osôb a batožiny. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 47 830 47830.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné 5 miestne motorové vozidlo Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá 13 400 13400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Úžitkové motorové vozidlo na finančný leasing Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 40 474 40474.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kúpa úžitkového motorového vozidla na finančný leasing. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 23 549 23549.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorové vozidlá Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 84 818 84818.24 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 30 000 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný automobil Slovenské národné múzeum 18 745 18745.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo s úpravou pre mestskú políciu Mesto Žilina 16 900 16900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kúpa nového osobného motorového vozidla Mesto Jelšava 17 000 17000.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nákup 2 ks - osobné motorové vozidlo "Dacia DOKKER - Arctica Blue dCi 70 kW/95 k S&S" , alebo ekvivalent" - nové Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 28 000 28000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Štatistický úrad Slovenskej republiky 132 774 132774.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kúpa úžitkového motorového vozidla na finančný leasing. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 50 000 50000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nadstavba na zvoz komunálneho odpadu Mesto Svidník 110 400 110400.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Úžitkové motorové vozidlo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 12 190 12190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kúpa motorového vozidla Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 12 570 12570.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 39 900 39900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dispečerské motorové vozidlá Záchranná služba 250 538 250537.93 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kúpa motorového vozidla Opel Movano Combi JASANIMA - Domov sociálnych služieb 35 922 35922.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kúpa nového osobného motorového vozidla Mesto Jelšava 17 000 17000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákladné vozidlo Budimírske služby s.r.o. 122 048 122048.14 EUR 2020 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlo (8-miestne) Univerzita Komenského v Bratislave 30 500 30500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nové osobné motorove vozidlo - minibus alebo ekvivalent, farba - Blazer Blue alebo ekvivalen, motor - diesel, prevodovka - manuálna 6M stupňová Slovenská kanoistika 34 430 34430.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Technická inšpekcia, a.s. 56 000 56000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
NOVÉ 7miestne motorové vozidlo Detský domov Kolárovo 22 000 22000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
9 miestne špeciálne osobné motorové vozidlo s dvíhacou plošinou a kotviacim systémom na invalidný vozík ONDAVA - Domov sociálnych služieb 29 901 29901.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup motorových vozidiel Slovenská správa ciest 202 610 202610.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 2 108 433 2108433.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 877 457 877457.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Nový osobný automobil Hyundai Tucson alebo ekvivalent (VW ,KIA, AUDI ....) Mesto Košice 20 500 20500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
8 miestne motorové vozidlo viacúčelové Nitriansky samosprávny kraj 70 000 70000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup špeciálnych vozidiel ZZS BA Záchranná zdravotná služba Bratislava 764 448 764448.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Úžitkové motorové vozidlo do 3,5t - dodávka Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 15 000 15000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup motorových vozidiel Slovenská správa ciest 333 663 333663.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup automobilov pre realizáciu aktivít v rámci jednotlivých projektov financovaných z OPKŽP Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 519 790 519790.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technické vybavenie pre údržbu cestnej infraštruktúry - nákladné vozidlá s príslušenstvom a výmennými nadstavbami Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 6 346 100 6346100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorové vozidlá Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 36 349 36348.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 1 738 339 1738339.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 875 045 875045.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Osobné motorové vozidlá Štatistický úrad Slovenskej republiky 57 600 57600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup motorového vozidla Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 16 056 16056.11 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 725 320 725320.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Operatívny leasing nového osobného motorového vozidla v počte 10 kusov. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 228 000 228000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Terénne vozidlo 4x4 pick up dvojkabína Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 30 775 30775.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obnova vozového parku - osobné motorové vozidlo Nitriansky samosprávny kraj 70 000 70000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modernizácia vozového parku podniku EKO - podnik verejnoprospešných služieb 237 134 237134.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Nové osobné motorové vozidlo Dacia Duster alebo ekvivalent Obec Čaňa 13 833 13833.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný automobil ŠKODA Octavia Combi Vojenský historický ústav 24 000 24000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nové osobné motorove vozidlo - minibus alebo ekvivalent, farba - Biela alebo ekvivalen, motor - diesel, prevodovka - automatická Slovenská kanoistika 46 500 46500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
CITROËN C3 FEEL Pure Tech 82k S&S alebo ekvivalent Mesto Sabinov 10 400 10400.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 1 735 799 1735799.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 875 045 875045.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Nákup osobného motorového vozidla formou operatívneho leasingu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 52 877 52877.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nové osobné motorove vozidlo - minibus alebo ekvivalent, farba - Biela alebo ekvivalen, motor - diesel, prevodovka - automatická Slovenská kanoistika 46 500 46500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie osobného motorového vozidla Mesto Dunajská Streda 13 400 13400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákladné vozidlo - Valník Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 23 760 23760.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla segmentu „C“ Stredisko sociálnej starostlivosti 12 500 12500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných automobilov strednej triedy SZRB Asset Management, a.s. 70 000 70000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Dacia Dokker alebo ekvivalent Mesto Revúca 13 500 13500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Stredisko sociálnej starostlivosti 14 583 14583.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup nových osobných motorových vozidiel Trnavský samosprávny kraj 384 337 384337.0 EUR 2020 Tovary Áno 4
Kúpa úžitkového motorového vozidla Citroen Jumpy Combi 9 miestny alebo ekvivalent Stredná športová škola 27 972 27972.49 EUR 2020 Tovary Nie 1
5 -miestne osobné motorové vozidlo Mestská časť Bratislava - Rusovce 16 500 16500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Služobné motorové vozidlá Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 57 600 57600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných automobilov strednej triedy SZRB Asset Management, a.s. 70 000 70000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá - kategória SUV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 43 900 43900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nové osobné motorove vozidlo - minibus alebo ekvivalent, farba - Blazer Blue alebo ekvivalen, motor - diesel, prevodovka - manuálna 6M stupňová Slovenská kanoistika 33 740 33740.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Služobné motorové vozidlo Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 51 600 51600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vozidlo na zimnú údržbu a zvoz kontajnerov MEPOS SNV s.r.o. 109 320 109320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Operatívny leasing nového osobného motorového vozidla v počte 4 kusy. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 90 000 90000.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Nové osobné motorové vozidlo, combi, 5-miestne, Škoda Octavia Ambition, alebo ekvivalent Národné lesnícke centrum (NLC) 62 500 62500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 1 354 693 1354693.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 873 957 873957.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Operatívny leasing nového osobného motorového vozidla v počte 4 kusy. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 90 000 90000.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Modernizácia vozového parku - Osobné motorové vozidlo do 3,5 t EKO - podnik verejnoprospešných služieb 15 740 15740.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 1 256 842 1256842.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 1 293 946 1293946.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Nákup motorových vozidiel TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 503 200 503200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
5-miestny úžitkový automobil na prepravu osôb a nákladu v teréne Univerzita Komenského v Bratislave 27 149 27149.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Scala Ambition 1,0 TSI 70 kW5 Manual alebo ekvivalent Mesto Sabinov 15 000 15000.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dodanie osobného motorového vozidla. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 50 000 50000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup služobných motorových vozidiel. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 208 333 208333.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Nákup podvozku a nadstavby pre pojazdnú dielnu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 94 700 94700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Kia SPORTAGE 1.6 T-GDI 2WD BLACK EDITION alebo ekvivalent Obec Vojčice 23 656 23655.58 EUR 2021 Tovary Nie 1
5-miestne osobné motorové vozidlo kategórie SUV Univerzita Komenského v Bratislave 15 950 15950.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Kia SPORTAGE 1.6 T-GDI 2WD BLACK EDITION alebo ekvivalent Obec Vojčice 23 656 23655.58 EUR 2021 Tovary Nie 1
Služobné motorové vozidlá 1/2021 Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 44 600 44600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nové osobné SUV automobily ( napr.: Hyundai Tucson, ,KIA, AUDI, Nissan, VW...) - 3ks Mesto Košice 67 500 67500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 2 041 091 2041091.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Osobné motorové vozidlá Technická inšpekcia, a.s. 32 000 32000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dve nákladné vozidlá na údržbu verejných priestranstiev – 2 rozdielne varianty Mestská časť Bratislava - Dúbravka 56 976 56976.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 873 414 873414.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Nákup malého úžitkového automobilu Obec Kanianka 28 000 28000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektromobil Mesto Brezno 34 530 34530.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup malého úžitkového automobilu Obec Kanianka 33 600 33600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v nemocnici - Zabezpečenie ochranných a dezinfekčných prostriedkov pre ochranu pracovníkov nemocnice - Nové motorové vozidlo pre MOM Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 18 068 18068.17 EUR 2021 Tovary Áno 1
Doplnenie vozového parku o elektrické vozidlá formou operatívneho leasingu Trenčiansky samosprávny kraj 104 218 104217.98 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 27 000 27000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné a dodávkové motorové vozidlá MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 98 374 98374.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Úžitkové motorové vozidlá (2) MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 70 570 70570.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Mesto Revúca 15 000 15000.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Nové osobné motorové vozidlo Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 52 000 52000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup motorového vozidla kombi Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 30 000 30000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup motorového vozidla kombi Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých - INTEGRA 30 000 30000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SUV - nové Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 20 833 20833.33 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mesto Modra 27 000 27000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 1 602 731 1602731.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 873 414 873414.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Nákup služobných motorových vozidiel. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 245 890 245890.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
OPERATÍVNY LEASING MOTOROVÝCH VOZIDIEL Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 726 218 1726218.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OPERATÍVNY LEASING MOTOROVÝCH VOZIDIEL Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 226 544 1226544.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 1 650 611 1650611.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 873 414 873414.0 EUR 2018 Tovary Nie 2

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Nákladné motorové vozidlá Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 12 550 000 12550000.0 EUR 3. August 2021 30. August 2021 Nie 2021-08-03 00:00:00 UTC 2021-08-30 09:00:00 UTC
Úžitkové motorové vozidlá Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 6 330 000 6330000.0 EUR 11. Október 2021 5. November 2021 Nie 2021-10-11 00:00:00 UTC 2021-11-05 10:00:00 UTC
Operatívny leasing motorových vozidiel Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 426 380 1426380.0 EUR 11. November 2021 7. December 2021 Nie 2021-11-11 00:00:00 UTC 2021-12-07 12:00:00 UTC
Nákladné motorové vozidlo – ťahač návesov Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 89 000 89000.0 EUR 26. November 2021 10. December 2021 Neuvedené 2021-11-26 00:00:00 UTC 2021-12-10 08:00:00 UTC
Dodanie samohybného zametacieho stroja Mesto Nitra 129 900 129900.0 EUR 29. November 2021 23. December 2021 Nie 2021-11-29 00:00:00 UTC 2021-12-23 08:30:00 UTC
Nákup osobných motorových vozidiel Slovenská správa ciest 630 973 630973.0 EUR 29. November 2021 10. Január 2022 Nie 2021-11-29 00:00:00 UTC 2022-01-10 10:00:00 UTC
Operatívny lízing – prenájom motorových vozidiel. Banskobystrický samosprávny kraj 1 314 597 1314597.0 EUR 23. December 2021 19. Január 2022 Nie 2021-12-23 00:00:00 UTC 2022-01-19 09:00:00 UTC
Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov v obci Moravany nad Váhom Obec Moravany nad Váhom 398 128 398128.05 EUR 29. December 2021 24. Január 2022 Áno 2021-12-29 00:00:00 UTC 2022-01-24 10:00:00 UTC
Obstaranie nákladných automobilov s prívesmi BOMAT s.r.o. 125 670 125670.0 EUR 8. Február 2017 22. Február 2017 Áno 2017-02-08 00:00:00 UTC 2017-02-22 10:00:00 UTC
Dodávka osobného motorového vozidla Ekonomická univerzita v Bratislave 29 167 29167.0 EUR 1. Október 2019 14. Október 2019 Neuvedené 2019-10-01 00:00:00 UTC 2019-10-14 09:00:00 UTC
Autopark ZEDKO, s.r.o. 117 005 117004.67 EUR 15. Február 2017 19. Máj 2017 Áno 2017-02-15 00:00:00 UTC 2017-05-19 12:00:00 UTC
Terénne motorové vozidlá Geodetický a kartografický ústav Bratislava 118 450 118450.0 EUR 2. November 2015 19. November 2015 Nie 2015-11-02 00:00:00 UTC 2015-11-19 12:00:00 UTC
Osobné motorové vozidlo Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 41 649 41649.17 EUR 8. Február 2017 23. Február 2017 Nie 2017-02-08 00:00:00 UTC 2017-02-23 00:00:00 UTC
Autopark Technické služby Turčianske Teplice, s. r. o. 193 562 193561.67 EUR 29. August 2018 8. Október 2018 Áno 2018-08-29 00:00:00 UTC 2018-10-08 10:00:00 UTC
Nákup automobilov Prešovský samosprávny kraj 91 650 91650.0 EUR 30. September 2014 20. Október 2014 Nie 2014-09-30 00:00:00 UTC 2014-10-20 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×