CPV kód

71320000-7

Inžinierske projektovanie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Slovenská správa ciest 11 1 886 177 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 70 580 EUR
Mesto Žilina 11 5 462 202 EUR
Žilinský samosprávny kraj 36 436 237 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 110 150 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 46 817 EUR
Mesto Levice 1 134 640 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 37 370 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 187 990 EUR
Mesto Prievidza 1 27 200 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 3 447 479 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 96 000 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 18 1 074 619 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2 183 200 EUR
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1 1 196 900 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 23 280 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 52 500 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 125 883 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 147 000 EUR
Generálny investor Bratislavy (GIB) 2 312 659 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 1 25 236 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 278 350 EUR
Mesto Košice 4 5 942 000 EUR
Mesto Brezno 5 354 570 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 376 116 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 19 2 034 862 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 1 268 914 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 6 253 100 EUR
Obec Nitrianske Pravno 1 27 276 EUR
Mesto Nové Zámky 1 124 500 EUR
Slovenská filharmónia 1 61 760 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 7 1 150 541 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 432 500 EUR
Mesto Banská Bystrica 4 220 622 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 1 092 280 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 855 000 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 26 19 962 197 EUR
Obec Sady nad Torysou 1 32 833 EUR
Obec Kladzany 1 174 600 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 7 60 597 650 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 135 0 Neuvedná
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 9 132 800 EUR
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 2 1 865 850 EUR
Obec Rudňany 1 12 500 EUR
Športové centrum polície 2 779 760 EUR
Domov sociálnych služieb 1 39 800 EUR
Domov MÁRIE 1 58 300 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
ABB, s.r.o. 2 10 026 950 EUR
DELTECH, a.s. - hlavný člen skupiny 1 393 660 EUR
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 15 9 722 822 EUR
CEVO, s. r. o. 1 42 375 EUR
SYTELI, s.r.o. 1 855 000 EUR
DAQE Slovakia s.r.o. 20 419 525 EUR
VUJE, a.s. 3 11 865 850 EUR
VUJE, a.s. 2 0 Neuvedná
PIO KERAMOPROJEKT, a.s. 1 47 300 EUR
Žilinská univerzita v Žiline, vysoká škola 1 11 500 EUR
PPA INŽINIERING s.r.o. 1 217 800 EUR
IPOS, s.r.o. 2 135 705 EUR
Architektonické štúdio Atrium s.r.o. 1 12 500 EUR
ARGUS - DS, s.r.o. 2 59 700 EUR
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby 4 444 957 EUR
PROMA, s.r.o. 5 1 018 590 EUR
Insvet s.r.o. 2 0 EUR
DESIGN ENGINEERING, s.r.o. 2 413 160 EUR
Inžinierske združenie AMBERG - BUNG 4 3 348 919 EUR
Ing. arch. Gabriel Drobniak 1 61 760 EUR
CEMOS, s. r. o. 1 71 590 EUR
GEOCONSULT, spol. s r.o. 5 100 120 EUR
PRODEX spol. s r.o. 11 9 404 688 EUR
HBH Projekt spol. s r.o. 3 212 491 EUR
Alfa 04 a.s. 6 411 093 EUR
REMING CONSULT a.s. 16 23 828 459 EUR
sudop TRADE project s.r.o. 2 64 800 EUR
FIDOP s.r.o. - vedúci člen združenia Babindol 1 20 160 EUR
M.M. s.r.o. 1 174 600 EUR
HPK engineering a.s. 1 27 200 EUR
HYDROCONSULTING s r.o. 1 25 236 EUR
Enviroline, s.r.o., Košice 1 32 833 EUR
ESP Consult, s.r.o. 4 314 600 EUR
SAG Elektrovod, a.s. 1 10 000 000 EUR
IFT InForm Technologies, a.s. 1 787 500 EUR
Valbek, s.r.o. 2 1 306 968 EUR
EGEM, s. r. o. 1 787 500 EUR
EGEM s.r.o. organizačná zložka 1 10 000 000 EUR
Alter Energo, a.s. 1 10 000 000 EUR
LiV - EPI, s.r.o. 3 10 089 050 EUR
LiV - EPI, s.r.o. 10 0 Neuvedná
R-PROJECT INVEST, s.r.o. 4 314 600 EUR
Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. 6 731 668 EUR
emPulse, s.r.o. 6 250 379 EUR
ZDRAVOPROJEKT BRATISLAVA s.r.o. 1 278 350 EUR
JEGON, s.r.o. 5 328 700 EUR
LT PROJEKT a.s. 1 96 000 EUR
MARELI s.r.o. 2 123 600 EUR
H & W INVEST s.r.o. 1 125 883 EUR
Sokol trade spol. s r.o. 2 0 EUR
HYDROTRAJEKT, s.r.o. 1 33 900 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. 3 172 920 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
MARELI s.r.o 1 13 500 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
Ing. Slavomír Kelemen SK DESIGN 1 99 000 EUR
Edwin s.r.o. 1 597 650 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
Cykloprojekt s. r. o. 2 182 700 EUR
ArchArt, s.r.o. 2 2 798 EUR
BURSA, s.r.o. 1 147 000 EUR
pline s.r.o. 1 432 500 EUR
1 0 Neuvedná
MČ Projekty, s.r.o. 1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
PAMARCH, s.r.o. 1 73 304 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
ZTS INMART atóm a.s. 1 187 990 EUR
N/A s. r. o. 1 266 666 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
MARETTA projekt s.r.o. 2 226 570 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
Structing, s.r.o. 3 30 060 EUR
Vodales, s.r.o. 1 17 650 EUR
PATÁK s.r.o. 7 0 Neuvedná
Bevatron s.r.o. 12 0 Neuvedná
KVS projekt s.r.o. 12 0 Neuvedná
E-PRO CONSULTING s.r.o. 12 0 Neuvedná
Enaco, s.r.o. 6 0 Neuvedná
ELPP, s.r.o. 5 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
VM PROJEKT, s.r.o. 1 288 462 EUR
Geotechnik Sk, s.r.o. 8 78 550 EUR
PRO-SENSE s.r.o. 1 4 900 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
Design Project s.r.o. 1 39 800 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
Fabrik projektion, s.r.o. 1 27 800 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
Ing. AďolfJcbavý, ADOS, Alternatívni dopravní štúdio 1 70 785 EUR
APLAN, spol. s r.o. 1 87 654 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
Ing. Peter Kúdeľa 1 124 500 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia cesty vo Vyšehradnom Obec Nitrianske Pravno 25 000 25000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Aktualizácia jestvujúcej projektovej dokumentácie pre realizáciu projektu Komplexné riešenie školského areálu Trenčín -Zámostie Trenčiansky samosprávny kraj 50 500 50500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
I/65 Kremnica - Kremnické Bane (aktualizácia DP) Slovenská správa ciest 35 000 35000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Nosný systém MHD I. etapa – prestupové zastávky – zastávka Jesenského Generálny investor Bratislavy (GIB) 25 000 25000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mostných objektov Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 110 150 110150.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Na bicykli po stopách histórie- cyklotrasa v úseku Nemšová - Trenčín Trenčiansky samosprávny kraj 38 960 38960.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu pre "Centrum výskumu a inovácií bezpečnosti zásahových činností". Centrum výcviku Lešť 100 000 100000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Dopracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Rekonštrukcia budovy Slovenskej filharmónie Reduty v Bratislave II. Slovenská filharmónia 61 760 61760.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Cesta I/75 Beluja, zosuv km 125,370 -129,200 - vypracov. a dodanie dokument. staveb. zámeru a dokument. pre územné rozhodnutie Slovenská správa ciest 69 709 69709.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zriadenie železničnej zástavky Martin – Fatra“ – projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 30 000 30000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice Žilina žkm 131,253 - projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 47 700 47700.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice – Žilina žkm 155,332 – projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 45 000 45000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice – Žilina žkm 168,360 – projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 47 000 47000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice Žilina žkm 112,470 - projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 30 000 30000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice Žilina žkm 125,795 - projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 30 000 30000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
„Zriadenie zabezpečeného priecestia Snina – Stakčín žkm 26,328“ – projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 53 000 53000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
„Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších Barca - Rožňava žkm 19,385“ – projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 75 500 75500.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších Bratislava – Štúrovo v žkm 171,145 – projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 46 700 46700.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Cesta I/51 bezpečnostné opatrenia (Babindol, Lapáš) Slovenská správa ciest 33 333 33333.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie Rekonštrukcia mosta cez rieku Ondavu medzi obcami Kladzany a Hencovce a rekonštrukcia mosta cez rieku Ondavu medzi obcami Nižný Hrušov a Dlhé Klčovo Obec Kladzany 174 600 174600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby: "Úprava okružnej križovatky na ul. Vysokoškolákov - Žilina, Mesto Žilina 29 000 29000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Projektová dokumentácia - Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice Mesto Prievidza od 32 000 do 39 000 32000 EUR 2016 Služby Nie 1
Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami - zmena technického riešenia PDS SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 25 236 25236.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu inžinierskej činnosti stavby s názvom: Sady nad Torysou – Kanalizácia a ČOV Obec Sady nad Torysou 32 833 32833.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel - projektová príprava II. časť Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 984 800 5984800.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Projektové činnosti pre stavbu „Vedenie 2x400 kV Horná Ždaňa - lokalita Oslany" Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 199 900 1199900.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Most pre peších a cyklistov Dobrohošť - Dunakiliti VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1 196 900 1196900.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Inžinierska činnosť a vypracovanie projektu pre stavbu: "Rozvodňa 400 kV Bystričany" Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 665 950 665950.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Projektové práce - Električkové trate Hlavné mesto SR Bratislava 966 736 966736.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice-Príbovce km 113,500 - km 129,000, odstránenie havarijného stavu a cesta I/50 v úseku Chocholná-Mníchova Lehota Slovenská správa ciest 932 253 932253.0 EUR 2014 Služby Áno 1
ŽSR, výstavba novej železničnej zastávky Handlová zastávka a súvisiacej infraštruktúry“, projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 119 975 119975.0 EUR 2015 Služby Nie 1
ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 570 370 2570370.0 EUR 2015 Služby Áno 1
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, projektová dokumentácia Mesto Košice 1 680 000 1680000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV Západoslovenská distribučná, a.s. 10 000 000 10000000.0 EUR 2016 Služby Nie 6
Vypracovanie dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) pre Doplnenie ISD na diaľnici D2 Bratislava, Lamač - št. hr. SR/ČR Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 217 800 217800.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Modernizácia električkového depa DPMK - projektová dokumentácia Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 092 280 1092280.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov. Trenčiansky samosprávny kraj 492 213 492213.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 7
ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 134 335 134335.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Spracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dohľadu: Prístavba budovy Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s. Preventívno ambulantné diagnostické centrum na parcelách č. 463/4, 463/120 a 463/169 v Banskej Bystrici. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 278 350 278350.0 EUR 2015 Služby Nie 1
ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR- Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 159 589 2159589.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 124 665 124665.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 52 500 52500.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Vypracovanie projektovej dokumentácie na obnovu a modernizáciu Športového centra STU Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 70 580 70580.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Vypracovanie projektových dokumentácií skutočného stavu silnoprúdovej inštalácie a bleskozvodu vo vybraných objektoch ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 210 250 210250.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 4
Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť pre Rozšírenie priestorov a vybavenie urgentného príjmu DFNsP Bratislava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 149 000 149000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Projektové práce – Rekonštrukcia cesty III/50310 a Preložka cesty III/50310 (obchvat obce Rohožník) Bratislavský samosprávny kraj 1 380 000 1380000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Rozšírenie kanalizačnej siete-Brezno časť Bujakovo, Predné Halny, Zadné Halny Mesto Brezno 55 000 55000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2017 Služby Nie 2
I/9 Drietoma - obchvat, štúdia realizovateľnosti Slovenská správa ciest 53 918 53918.0 EUR 2017 Služby Áno 1
ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 927 800 927800.0 EUR 2017 Služby Áno 1
ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 683 110 683110.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Vypracovanie projektových dokumentácií Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 37 370 37370.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre Detenčný ústav Hronovce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 855 000 855000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Výstavba nakladacích a vykladacích priestorov a prístupových ciest k týmto priestorom v železničných staniciach Sása Pliešovce, Dobrá Niva a Kamenica nad Cirochou - vypracovanie PD Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 68 200 68200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2016 Služby Nie 2
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2016 Služby Nie 1
Vypracovanie projektových dokumentácií skutočného stavu silnoprúdovej inštalácie a bleskozvodu vo vybraných objektoch ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 42 850 42850.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2016 Služby Nie 2
KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta, projektová dokumentácia Mesto Košice 675 778 675778.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Rekonštrukcia Devínskej cesty (2) Generálny investor Bratislavy (GIB) 283 344 283344.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Projektové práce a inžiniering Západoslovenská distribučná, a.s. 3 700 000 3700000.0 EUR 2018 Služby Nie 15
Vypracovanie dokumentácie na ponuku (DP) pre doplnenie a modernizáciu ISD na úseku R1 Trnava - Nitra, Tekovské Nemce - Banská Bystrica Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 400 000 400000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spracovanie PD: Prístavba operačnej sály a stavebné úpravy časti 4. NP pre lôžkovú jednotku Nemocnica svätého Michala, a. s. 96 000 96000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Výstavba a rekonštrukcia vedení VVN Nitra Čermáň – Veľký Ďur Západoslovenská distribučná, a.s. 597 650 597650.0 EUR 2018 Služby Nie 1
II/545 Kapušany - Raslavice, vypracovanie projektovej dokumentácie Prešovský samosprávny kraj 46 817 46817.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2016 Služby Nie 1
Projektové práce a inžiniering Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 5
Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov – projektová dokumentácia a súvis. činnosti Banskobystrický samosprávny kraj 145 454 145454.0 EUR 2018 Služby Nie 1
„Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno - Č. Balog a III/2724 (52612) Kokava nad Rimavicou-Utekáč“ – projektová dokumentácia a súvisiace činnosti. Banskobystrický samosprávny kraj 83 696 83696.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Nadstavba a rekonštrukcia MŠ Mesto Žilina 18 000 18000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Nadstavba, prístvba a rekonštrukcia MŠ Mesto Žilina 24 000 24000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Nadstavba a rekonštrukcia MŠ Mesto Žilina 30 000 30000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Nadstavba a rekonštrukcia MŠ Mesto Žilina 18 000 18000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Nadstavba, prístvba a rekonštrukcia MŠ Mesto Žilina 24 000 24000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Rekonštrukcia elektroinštalácie MŠ Mesto Žilina 3 000 3000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Prestavba budovy na materskú školu a prístavba komunitného centra. Obec Rudňany 16 000 16000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
"Projekt Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža" - spracovanie projektovej dokumentácie Trenčiansky samosprávny kraj 247 500 247500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
"Na bicykli po stopách histórie" - vypracovanie PD pre stavebné povolenie, inžinierska činnosť a občasný autorský dozor pre cyklotrasu Trenčiansky samosprávny kraj 105 000 105000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a obnovu 120 monitorovacích objektov podzemných vôd resp. prírodných vôd na prameňoch a nacenenie predpokladaných rekonštrukčných prác v súlade so spracovaným projektom pre každý prameň samostatne Slovenský hydrometeorologický ústav 207 000 207000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 577 847 577847.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 049 000 2049000.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Projektové práce a inžiniering Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 1
Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár - projektová dokumentácia a súvisiace činnosti Banskobystrický samosprávny kraj 104 500 104500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Cesta I/61 Bratislava - Senec, DÚR, Oznámenie 8a po vypracovaní DÚR, DSP v podrobnosti DRS, Oznámenie 8a po vypracovaní DSP v podrobnosti DRS, dodatok SZ, DP, AD, KD Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 898 000 5898000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Žilina-Topoľčany, štúdia realizovateľnosti Slovenská správa ciest 374 715 374715.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2016 Služby Nie 2
Bytový dom ul. MPČĽ, Brezno - Mazorníkovo Mesto Brezno 214 609 214609.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Projektové práce a inžiniering Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 3
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2016 Služby Nie 2
Projektové práce a inžiniering Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 3
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2016 Služby Nie 1
Rekonštrukcia a premiestnenie technologických zariadení do objektu SO 760-II.3.4.5.:V1 – projektová dokumentácia Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 187 990 187990.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2016 Služby Nie 2
Projektové práce a inžiniering Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 5
Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Nitrianskeho kraja - Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica – PD a súvisiace činnosti Banskobystrický samosprávny kraj 81 593 81593.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. okr. BB/ZV – Zvolenská Slatina – PD a súvisiace činnosti. Banskobystrický samosprávny kraj 116 394 116394.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fiľakovo – hr. okresu LC/RS – projektová dokumentácia a súvisiace činnosti Banskobystrický samosprávny kraj 69 900 69900.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Projektové práce a inžiniering Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 4
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavby: „Rekonštrukcia budovy – Radnica Žilina“, pre stavebné povolenie (DSP) a pre realizáciu stavby (DRP) vrátane projektu interiéru. Mesto Žilina 73 304 73304.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK–vypracovanie PD pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť a občasný autorský dozor pre stavbu. Trenčiansky samosprávny kraj 242 200 242200.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV – II. Západoslovenská distribučná, a.s. 11 280 000 11280000.0 EUR 2020 Služby Nie 7
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - úsek Nosická priehrada - Považská Bystrica, žel.stanica Trenčiansky samosprávny kraj 78 200 78200.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Rekonštrukcia cesty I/57 št. hranica ČR/SR - Horné Srnie Slovenská správa ciest 86 426 86426.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Sanácia zosuvov na cestách III.triedy - Železná Breznica, Lovča, Rykynčice, Prestavlky, Rudno-Voznica - vypracovanie projektovej dokumentácie a súvisiacich činností Banskobystrický samosprávny kraj 75 502 75502.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Projektové práce a inžiniering Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 3
TECHNICKO-HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL – PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA III. ČASŤ Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 148 000 3148000.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre modernizáciu križovatiek riadených CDS – Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 119 475 119475.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Projektová príprava k obnove a rekonštrukcii mostov BBSK Banskobystrický samosprávny kraj 333 910 333910.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, 1. etapa „I/62 Sereď, most ev. č. 62-013“ Slovenská správa ciest 101 516 101516.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Projekt pre stavebné povolenie cyklotrasy R17 – Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy Hlavné mesto SR Bratislava 28 500 28500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Projektové práce a inžiniering - II. Západoslovenská distribučná, a.s. 9 308 084 9308084.0 EUR 2020 Služby Nie 18
Revitalizácia a dostavba areálu Športového centra polície v mestskej časti Bratislava Dúbravka – PD, inžiniering Športové centrum polície 509 545 509545.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Projektové práce a inžiniering Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 1
Dodávka a montáž merania spotreby na hraničných bodoch jednosmernej a striedavej trakcie DS ŽSR - PD Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 787 500 787500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Projekčné a inžinierske služby k dielu: Modernizácia a obnova výškových budov - Blok B VM Ľ: Štúra Mlyny UK BA Univerzita Komenského v Bratislave 288 462 288462.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Rekonštrukcia cesty I/61 Melčice - Lieskové - Opatovce Slovenská správa ciest 72 400 72400.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa – 2.časť, projektová dokumentácia Mesto Košice 1 888 000 1888000.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie a majetkovoprávne usporiadanie pre projekt: Vybudovanie cyklotrasy BB – Vlkanová – Sliač, II. etapa. Banskobystrický samosprávny kraj 229 000 229000.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 – Pršianska terasa“ – PD a súvisiace činnosti Banskobystrický samosprávny kraj 54 750 54750.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a uskutočnenie inžinierskej činnosti pre stavbu s názvom: „Preložka cesty III/2455, Detva - DÚR“ Banskobystrický samosprávny kraj 74 877 74877.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a stavebné povolenia s názvom stavby: „Domov Márie Banská Štiavnica – nové využitie areálu bývalej SOŠ na ul. Špitálskej v Banskej Štiavnici - PD“ Domov MÁRIE 96 050 96050.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Projektové práce a inžiniering - II. Západoslovenská distribučná, a.s. 478 984 478984.0 EUR 2020 Služby Nie 4
Vypracovanie projektových dokumentácií ciest a mostov v rámci Žilinského samosprávneho kraja Žilinský samosprávny kraj 296 439 296439.0 EUR 2020 Služby Nie 33
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2016 Služby Nie 1
Projektové práce a inžiniering - II. Západoslovenská distribučná, a.s. 219 082 219082.0 EUR 2020 Služby Nie 5
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV – II. Západoslovenská distribučná, a.s. 396 280 396280.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2016 Služby Nie 2
Projektová dokumentácia - DSS Ladomerská Vieska Domov sociálnych služieb 39 800 39800.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie –Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad – projektová dokumentácia a súvisiace činnosti Banskobystrický samosprávny kraj 142 600 142600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky (mimo) – Kúty“ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 6 790 000 6790000.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu líniových stavieb Západoslovenská distribučná, a.s. 2 900 000 2900000.0 EUR 2021 Služby Nie 6
Vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu a obnovu kultúrneho domu Družba Mesto Levice 219 624 219624.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie s náležitosťami pre stavebné povolenie a uskutočnenie inžinierskej činnosti pre stavbu s názvom: Cyklotrasa Zvolen – Hronská Breznica Banskobystrický samosprávny kraj 143 150 143150.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu líniových stavieb Západoslovenská distribučná, a.s. 420 117 420117.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2016 Služby Nie 1
Projektové práce a inžiniering - II. Západoslovenská distribučná, a.s. 372 571 372571.0 EUR 2020 Služby Nie 6
ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 620 560 620560.0 EUR 2021 Služby Áno 2
Projektové dokumentácie Žilinský samosprávny kraj 111 999 111999.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu na stavbu MCT ( mestská cyklistická trasa ) Hušták - Kráľová Mesto Banská Bystrica 119 322 119322.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni DÚR s náležitosťami DSP a výkon inžinierskej činnosti pre projekt s názvom: „Cyklotrasa Banská Bystrica – Brusno". Banskobystrický samosprávny kraj 108 950 108950.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a vykonanie inžinierskej činnosti Banskobystrický samosprávny kraj 100 000 100000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Projektová príprava - výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline Mesto Žilina 684 700 684700.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 138 220 138220.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - PRK Banskobystrický samosprávny kraj 266 666 266666.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Projektové dokumentácie Žilinský samosprávny kraj 27 800 27800.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Rekonštrukcia mostných objektov na ulici Mládežnícka – projektová dokumentácia Mesto Banská Bystrica 35 800 35800.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Projektová príprava - modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a menierní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline Mesto Žilina 2 336 200 2336200.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Projektové práce a inžiniering - II. Západoslovenská distribučná, a.s. 233 428 233428.0 EUR 2020 Služby Nie 5
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2016 Služby Nie 1
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu líniových stavieb Západoslovenská distribučná, a.s. 252 251 252251.0 EUR 2021 Služby Nie 4
Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu na stavbu MCT ( mestská cyklistická trasa ) Hušták - Senica Mesto Banská Bystrica 70 785 70785.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Vypracovanie svetelno-technickej štúdie a PD rekonštrukcie verejného osvetlenia v majetku Mesta Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica 42 375 42375.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Projektová dokumentácia - Komplexná obnova nebytového priestoru na Vajanského nábreží 10, Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave 113 045 113045.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Projektové práce a inžiniering - II. Západoslovenská distribučná, a.s. 179 905 179905.0 EUR 2020 Služby Nie 5
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu líniových stavieb Západoslovenská distribučná, a.s. 210 630 210630.0 EUR 2021 Služby Nie 3
Výstavba bytových domov – projektová dokumentácia Mesto Brezno 93 000 93000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Výstavba bytových domov – projektová dokumentácia Mesto Brezno 128 670 128670.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Integrovaný prestupný bod – časť autobusová stanica v Nových Zámkoch Mesto Nové Zámky 124 500 124500.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu projektu pre cyklotrasy Hlavné mesto SR Bratislava 46 692 46692.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu polikliniky KVP, vrátane výkonu súvisiacej inžinierskej činnosti a autorského dozoru Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 94 500 94500.0 EUR 2022 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Zdravotného strediska Sídlisko Ťahanovce, vrátane výkonu súvisiacej inžinierskej činnosti a autorského dozoru Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 88 700 88700.0 EUR 2022 Služby Nie 1
Rekonštrukcia cesty I/49 Mestečko - Púchov Slovenská správa ciest 67 350 67350.0 EUR 2021 Služby Áno 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Vypracovanie projektovej dokumentácie a majetkovoprávne usporiadanie pre projekt: Vybudovanie cyklotrasy B.B.-Vlkanová, I. etapa Banskobystrický samosprávny kraj 67 000 67000.0 EUR 29. Júl 2019 5. August 2019 Neuvedené 2019-07-29 00:00:00 UTC 2019-08-05 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia a skapacitnenie kruhovej križovatky na ceste II/578 v km 0,346 a priesečnej križovatky na ceste II/578 v km 0,538 – vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie Banskobystrický samosprávny kraj 69 000 69000.0 EUR 30. Október 2019 8. November 2019 Neuvedené 2019-10-30 00:00:00 UTC 2019-11-08 10:00:00 UTC
„Vypracovanie projektovej dokumentácie pre zákazku: Zabezpečenie svahu a priľahlej cesty a MO 2021-002 na ceste III/2021“ Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 17 400 17400.0 EUR 15. Marec 2021 19. Marec 2021 Neuvedené 2021-03-15 00:00:00 UTC 2021-03-19 09:00:00 UTC
Projektová dokumentácia - Revitalizácia Námestia Matice Slovenskej v Dubnici nad Váhom Mesto Dubnica nad Váhom 50 900 50900.0 EUR 19. Marec 2021 31. Marec 2021 Neuvedené 2021-03-19 00:00:00 UTC 2021-03-31 15:00:00 UTC
Súbor projektových dokumentácii na parkoviská v meste Dubnica nad Váhom Mesto Dubnica nad Váhom 14 352 14352.23 EUR 26. Marec 2021 7. Apríl 2021 Neuvedené 2021-03-26 00:00:00 UTC 2021-04-07 12:00:00 UTC
Rekonštrukcia cesty vo vyšehradnom Obec Nitrianske Pravno 25 000 25000.0 EUR 14. Apríl 2015 6. Máj 2015 Nie 2015-04-14 00:00:00 UTC 2015-05-06 11:00:00 UTC
DSS Červená Skala - Výstavba nového objektu sociálnych služieb (podporované bývanie) – PD Domov sociálnych služieb 25 000 25000.0 EUR 21. Apríl 2021 5. Máj 2021 Neuvedené 2021-04-21 00:00:00 UTC 2021-05-05 09:00:00 UTC
Pasport stavby Chateau Mignon Mesto Dubnica nad Váhom 3 818 3818.0 EUR 7. Máj 2021 17. Máj 2021 Neuvedené 2021-05-07 00:00:00 UTC 2021-05-17 12:00:00 UTC
Geodetické práce – meranie deformácií vodných stavieb pre potreby TBD SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 104 000 1104000.0 EUR 18. Máj 2021 17. Jún 2021 Nie 2021-05-18 00:00:00 UTC 2021-06-17 09:00:00 UTC
Štúdia realizovateľnosti cyklotrasy Zvolen – Pstruša Banskobystrický samosprávny kraj 25 000 25000.0 EUR 19. Máj 2021 26. Máj 2021 Neuvedené 2021-05-19 00:00:00 UTC 2021-05-26 09:00:00 UTC
Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu administratívnej budovy na Technickej ulici č. 6 Hlavné mesto SR Bratislava 63 500 63500.0 EUR 8. Jún 2021 21. Jún 2021 Neuvedené 2021-06-08 00:00:00 UTC 2021-06-21 13:00:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Vybudovanie oporného múru na ceste III/2211 v k.ú. Ružomberok- časť N. Hrboltová“ Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 20 833 20833.33 EUR 26. Júl 2021 3. August 2021 Neuvedené 2021-07-26 00:00:00 UTC 2021-08-03 09:00:00 UTC
Projektová dokumentácia - Nové zastávky MHD - Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 34 300 34300.0 EUR 29. Júl 2021 9. August 2021 Neuvedené 2021-07-29 00:00:00 UTC 2021-08-09 10:00:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Úprava križovatky ciest II/541, II/507 a miestnych komunikácií v obci Kotešová“ Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 20 833 20833.33 EUR 5. August 2021 12. August 2021 Neuvedené 2021-08-05 00:00:00 UTC 2021-08-12 09:00:00 UTC
Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne – Projektová dokumentácia Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 1 111 000 1111000.0 EUR 5. August 2021 10. September 2021 Áno 2021-08-05 00:00:00 UTC 2021-09-10 10:00:00 UTC
Projektantské práce Bytový súbor Terchovská, dotknuté územie METRO Bratislava, a.s. 27 000 27000.0 EUR 16. August 2021 25. August 2021 Neuvedené 2021-08-16 00:00:00 UTC 2021-08-25 10:00:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie Plaváreň – Rekonštrukcia technológie úpravy vody Mesto Topoľčany 18 103 18102.5 EUR 18. August 2021 25. August 2021 Neuvedené 2021-08-18 00:00:00 UTC 2021-08-25 14:00:00 UTC
Park + Ride Púchovská – projektová dokumentácia Hlavné mesto SR Bratislava 10 000 10000.0 EUR 20. August 2021 2. September 2021 Neuvedené 2021-08-20 00:00:00 UTC 2021-09-02 10:00:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Rekonštrukcia oporného múru III/2051 v k.ú. Kysucký Lieskovec“ Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 9 800 9800.0 EUR 25. August 2021 2. September 2021 Neuvedené 2021-08-25 00:00:00 UTC 2021-09-02 09:00:00 UTC
Spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby na ulici Zámocké schody č. 1 Hlavné mesto SR Bratislava 35 000 35000.0 EUR 26. August 2021 8. September 2021 Neuvedené 2021-08-26 00:00:00 UTC 2021-09-08 10:00:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Úprava križovatky ciest II/541, II/507 a miestnych komunikácií v obci Kotešová“ Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 20 833 20833.33 EUR 23. September 2021 1. Október 2021 Neuvedené 2021-09-23 00:00:00 UTC 2021-10-01 09:00:00 UTC
Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarní a modernizácia trolejbusových tratí – Projektová dokumentácia Mesto Prešov 2 853 000 2853000.0 EUR 12. Október 2021 15. November 2021 Áno 2021-10-12 00:00:00 UTC 2021-11-15 10:00:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby, vykonanie inžin. činnosti a výkon odborného autorského dohľadu pre stavbu s názvom „Prestavba križovatky na okružnú na ceste III/2460 - Rákoš int. ZV Banskobystrický samosprávny kraj 83 333 83333.33 EUR 30. November 2021 9. December 2021 Neuvedené 2021-11-30 00:00:00 UTC 2021-12-09 09:00:00 UTC
Sanácia bodových závad na cestách II. a III. triedy v okresoch BB, ZV, ZH, BS, BR, RA, VK Banskobystrický samosprávny kraj 250 000 250000.0 EUR 6. December 2021 7. Január 2022 Nie 2021-12-06 00:00:00 UTC 2022-01-07 11:00:00 UTC
Spracovanie a vykonanie projektu JPÚ Obec Markušovce 181 937 181936.64 EUR 29. December 2021 25. Január 2022 Neuvedené 2021-12-29 00:00:00 UTC 2022-01-25 09:00:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Vybudovanie prístupovej komunikácie k turistickému cieľu Predná Hora. Banskobystrický samosprávny kraj 12 500 12500.0 EUR 29. Júl 2020 10. August 2020 Neuvedené 2020-07-29 00:00:00 UTC 2020-08-10 10:00:00 UTC
Sanácia mostu ev. č. 526 - 048, Hnúšťa - vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby Banskobystrický samosprávny kraj 44 160 44160.0 EUR 4. Január 2022 18. Január 2022 Neuvedené 2022-01-04 00:00:00 UTC 2022-01-18 09:00:00 UTC
Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh METRO Bratislava, a.s. 69 110 69110.0 EUR 7. Január 2022 13. Január 2022 Neuvedené 2022-01-07 00:00:00 UTC 2022-01-13 13:00:00 UTC
Zhotovenie realizačného projektu v rámci projektu „Spojená škola Detva – modernizácia odborného vzdelávania“ Banskobystrický samosprávny kraj 24 000 24000.0 EUR 25. Január 2022 4. Február 2022 Neuvedené 2022-01-25 00:00:00 UTC 2022-02-04 09:00:00 UTC
Projektová dokumentácia - oprava rekreačného areálu Budmerice Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 80 000 80000.0 EUR 25. Január 2022 14. Február 2022 Neuvedené 2022-01-25 00:00:00 UTC 2022-02-14 00:00:00 UTC
Projektová dokumentácia - Útulok pre ľudí bez domova Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 15 560 15560.0 EUR 26. Január 2022 3. Február 2022 Neuvedené 2022-01-26 00:00:00 UTC 2022-02-03 10:00:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu cesty III/2347 v intraviláne Huty v ckm 3,540 – 4,095 (Borové) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 20 833 20833.0 EUR 23. September 2019 30. September 2019 Neuvedené 2019-09-23 00:00:00 UTC 2019-09-30 09:00:00 UTC
Vypracovanie PD a súvisiace činnosti pre projekt "SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota - modernizácia odborného výcviku" Banskobystrický samosprávny kraj 56 600 56600.0 EUR 19. August 2020 26. August 2020 Neuvedené 2020-08-19 00:00:00 UTC 2020-08-26 00:00:00 UTC
ŽSR, výstavba novej železničnej zastávky Handlová zastávka a súvisiacej infraštruktúry“, projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 53 500 53500.0 EUR 14. November 2014 8. December 2014 Nie 2014-11-14 00:00:00 UTC 2014-12-08 10:00:00 UTC
II/545 Jánovce - Kľušov, vypracovanie projektovej dokumentácie Prešovský samosprávny kraj 35 000 35000.0 EUR 11. December 2015 30. December 2015 Áno 2015-12-11 00:00:00 UTC 2015-12-30 10:00:00 UTC
III/3216 Bijacovce-Brezovica, vypracovanie projektovej dokumentácie Prešovský samosprávny kraj 30 000 30000.0 EUR 23. December 2015 13. Január 2016 Áno 2015-12-23 00:00:00 UTC 2016-01-13 10:00:00 UTC
Doplnenie ISD na úseku R1 Trnava - Nitra, Tekovské Nemce - Banská Bystrica Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 300 000 300000.0 EUR 13. Marec 2015 13. Apríl 2015 Nie 2015-03-13 00:00:00 UTC 2015-04-13 09:00:00 UTC
Komplexná príprava projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 17 512 930 17512930.17 EUR 5. Jún 2019 15. Júl 2019 Nie 2019-06-05 00:00:00 UTC 2019-07-15 12:00:00 UTC
Rozšírenie výroby v CSM Industry s.r.o. o výrobu automobilových podvozkov CSM Industry s.r.o. 1 818 000 1818000.0 EUR 6. Jún 2018 6. Júl 2018 Áno 2018-06-06 00:00:00 UTC 2018-07-06 10:00:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie mosta s názvom: „Most na ceste III.2413 ev. číslo 66019-01 Vlkanová“ Banskobystrický samosprávny kraj 37 000 37000.0 EUR 4. Jún 2019 13. Jún 2019 Neuvedené 2019-06-04 00:00:00 UTC 2019-06-13 10:00:00 UTC
Vypracovanie dokumentácie na ponuku "Doplnenie ISD na diaľnici D2 Bratislava, Lamač - št. hr. SR/ČR". Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 200 000 200000.0 EUR 4. Marec 2015 24. Marec 2015 Nie 2015-03-04 00:00:00 UTC 2015-03-24 09:30:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie mosta s názvom: „Most na ceste III.2413 ev. číslo 66019-01 Vlkanová“ Banskobystrický samosprávny kraj 37 000 37000.0 EUR 19. Jún 2019 1. Júl 2019 Neuvedené 2019-06-19 00:00:00 UTC 2019-07-01 10:00:00 UTC
Projektová dokumentácia pre stavbu: „Stavebná obnova hlavnej budovy a budovy chemických laboratórií SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici“ Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 66 000 66000.0 EUR 17. Október 2019 28. Október 2019 Neuvedené 2019-10-17 00:00:00 UTC 2019-10-28 10:00:00 UTC
Štúdia realizovateľnosti cyklotrasy Zvolen - Hronská Breznica Banskobystrický samosprávny kraj 25 000 25000.0 EUR 27. Apríl 2020 6. Máj 2020 Neuvedené 2020-04-27 00:00:00 UTC 2020-05-06 09:00:00 UTC
Štúdia realizovateľnosti cyklotrasy Banská Bystrica - Brusno Banskobystrický samosprávny kraj 18 000 18000.0 EUR 10. Jún 2020 23. Jún 2020 Neuvedené 2020-06-10 00:00:00 UTC 2020-06-23 09:00:00 UTC
Sanácia bodovej závady na ceste III/2410 Špania Dolina, v km 3,770-3,900-projektová dokumentácia a súvisiace činnosti Banskobystrický samosprávny kraj 33 500 33500.0 EUR 13. Marec 2020 6. Apríl 2020 Neuvedené 2020-03-13 00:00:00 UTC 2020-04-06 09:00:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie na "Rekonštrukciu cesty III/2347 v intraviláne Huty v ckm 3,540 – 4,095 (Borové)" Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 20 833 20833.0 EUR 11. Október 2019 18. Október 2019 Neuvedené 2019-10-11 00:00:00 UTC 2019-10-18 09:00:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie s názvom: „DDaDSS Krupina - výstavba nového účelového zariadenia sociálnych služieb - PD.“ Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 62 260 62260.0 EUR 17. August 2020 31. August 2020 Neuvedené 2020-08-17 00:00:00 UTC 2020-08-31 10:00:00 UTC
Vypracovanie PD a súvisiace činnosti pre projekt „Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania“ Banskobystrický samosprávny kraj 40 000 40000.0 EUR 19. August 2020 25. August 2020 Neuvedené 2020-08-19 00:00:00 UTC 2020-08-25 09:00:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti súvisiacej s vydaním územného rozhodnutia (DUR) cyklotrasy Štiavnická Anča na úseku Hronská Breznica - Banská Štiavnica Banskobystrický samosprávny kraj 45 000 45000.0 EUR 21. Február 2020 2. Marec 2020 Neuvedené 2020-02-21 00:00:00 UTC 2020-03-02 09:00:00 UTC
Cesta I/75 Beluja, zosuv km 125,370 -129,200 - vypracov. a dodanie dokument. staveb. zámeru a dokument. pre územné rozhodnutie Slovenská správa ciest 69 710 69709.6 EUR 2. Júl 2015 27. Júl 2015 Nie 2015-07-02 00:00:00 UTC 2015-07-27 10:00:00 UTC
Projektová dokumentácia - Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice Mesto Prievidza 33 000 33000.0 EUR 18. Február 2016 9. Marec 2016 Nie 2016-02-18 00:00:00 UTC 2016-03-09 13:00:00 UTC
Zrušenie podchodu pre cestujúcich v zastávke Drienovec v žkm 31,310 trate Barca - Rožňava Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 25 000 25000.0 EUR 23. Marec 2015 9. Apríl 2015 Nie 2015-03-23 00:00:00 UTC 2015-04-09 09:00:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie Doplnenie ISD na diaľnici D2 Bratislava, Lamač - št. hr. SR/ČR Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 100 000 100000.0 EUR 27. August 2014 17. September 2014 Nie 2014-08-27 00:00:00 UTC 2014-09-17 09:30:00 UTC
III/3440 Prešov-most cez Sekčov (ul. Solivarská), vypracovanie projektovej dokumentácie Prešovský samosprávny kraj 66 667 66667.0 EUR 28. December 2015 19. Január 2016 Áno 2015-12-28 00:00:00 UTC 2016-01-19 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×