CPV kód

33761000-2

Toaletný papier

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Slovenská správa ciest 10 2 383 EUR
Mesto Žilina 6 20 925 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 1 300 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 6 599 EUR
Mesto Trnava 1 262 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 967 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 8 380 704 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 46 16 078 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 72 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 3 27 356 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 4 866 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 71 956 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 3 583 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 1 1 349 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 3 11 153 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 2 12 877 EUR
Generálna prokuratúra SR 5 14 248 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 162 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 1 075 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 4 32 347 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 7 600 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 7 495 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 2 1 373 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 14 211 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 6 9 084 EUR
Stredná odborná škola 1 204 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 101 833 EUR
Mesto Nové Zámky 2 1 028 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 3 21 048 EUR
Mesto Partizánske 4 1 121 EUR
Slovenské národné múzeum 44 10 633 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 13 6 098 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 15 9 773 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 4 748 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 2 441 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 4 323 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 25 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 20 22 468 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 2 366 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 345 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 104 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 8 13 076 EUR
Mesto Zvolen 9 1 369 EUR
Obec Varhaňovce 2 3 331 EUR
Obec Semerovo 5 395 EUR
Okresný súd Topoľčany 4 1 143 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 155 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 1 974 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 1 328 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 3 767 EUR
Ústav zoológie SAV 3 321 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 7 1 364 EUR
Krajská prokuratúra 13 2 521 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 1 746 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4 13 053 EUR
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 9 042 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 2 757 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 19 17 723 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 4 0 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 2 5 583 EUR
Krajská prokuratúra 1 2 700 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 14 984 EUR
Obchodná akadémia 2 292 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 1 124 EUR
Obec Kojatice 1 1 769 EUR
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 2 234 EUR
Environmentálny fond 7 1 927 EUR
Hlavný banský úrad 3 584 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 11 025 EUR
Teresa Benedicta 1 229 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 9 8 062 EUR
Okresný súd Bratislava II 4 1 218 EUR
Domov sociálnych služieb 1 149 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 1 170 EUR
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 2 2 783 EUR
Okresný súd Prešov 1 11 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 6 362 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 2 473 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 041 EUR
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 6 500 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých 1 100 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 1 50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 175 EUR
"PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 2 1 606 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 3 3 872 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 1 558 EUR
Inšpektorát práce Nitra 1 258 EUR
Domov sociálnych služieb 3 6 507 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 0 EUR
Základná škola Matky Alexie 5 307 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 245 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 2 250 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 1 217 EUR
Úrad vládneho auditu 2 1 063 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3 5 861 EUR
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 3 244 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 9 295 EUR
Environmentálny fond 4 1 109 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Europapier Slovensko, s. r. o. 2 8 400 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1 967 EUR
JUMICOL, s.r.o. 1 9 042 EUR
LEON global s.r.o. 7 9 881 EUR
BANCHEM, s.r.o. 2 3 672 EUR
Xepap, spol. s r.o. 2 262 EUR
Trend Hygiena, s.r.o. 12 312 826 EUR
KORAKO plus, s. r. o. 2 2 416 EUR
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. 1 2 842 EUR
CORA GASTRO, s.r.o. 1 283 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 1 640 EUR
Double N, s.r.o. 2 779 EUR
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 3 12 553 EUR
PAPERA s.r.o. 1 633 EUR
TENEX SERVIS, s.r.o. 2 1 048 EUR
Ing. Iveta Janíková 14 16 417 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 180 214 358 EUR
VILLA MARKET s.r.o. 11 5 393 EUR
KRIDLA s.r.o 9 2 531 EUR
Roman Laco - ROADA 4 5 345 EUR
KEKO TRADING spol. s r.o. 1 88 EUR
Drogéria u Kovára s. r. o. 1 350 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 44 51 410 EUR
Ing. Anton Ferenc - TOPO 3 5 100 EUR
VICOM s.r.o. 28 33 590 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 35 8 970 EUR
Scandi s.r.o. 1 507 EUR
3D-GROUP s.r.o. 1 2 700 EUR
SLOVPAP SK s. r. o. 1 209 EUR
HygoLand s.r.o. 8 3 247 EUR
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. 1 1 900 EUR
BLARO, s.r.o. 4 627 EUR
BELT SLOVAKIA s.r.o. 1 298 EUR
TRIPSY s.r.o. 1 751 EUR
Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART 1 8 823 EUR
STC MARTIN, s.r.o. 4 2 120 EUR
Juraj Spišák - Majster Papier 25 43 128 EUR
HYDROCHEM, s.r.o. 2 9 000 EUR
LUMAX, s. r. o. 1 1 318 EUR
Marek Špeťko - IMEX 2 551 EUR
BOLUS s r.o. 5 8 013 EUR
Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier 9 201 597 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
toaletný papier, papierové utierky, roly papierové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 351 4351.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby Hlavný banský úrad 597 597.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Mesto Zvolen 310 310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 150 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier SmartOne 2vrstvový Vysoká škola múzických umení v Bratislave 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Stredná odborná škola 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 168 168.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19 cm Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 180 1180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Okresný súd Prešov 7 000 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 380 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové servítky, papierové hyg. výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 700 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 520 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Krajská prokuratúra 380 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Univerzitná nemocnica Martin 7 250 7250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier TOKR SmartOne 2vrstvový Vysoká škola múzických umení v Bratislave 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, hygienické a čistiace prostriedky Centrum vedecko-technických informácií SR 2 200 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Štatistický úrad Slovenskej republiky 220 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO Štatistický úrad Slovenskej republiky 130 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 498 1497.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Krajská prokuratúra 3 400 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská správa ciest 310 310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Mestská časť Bratislava - Dúbravka 235 235.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19 cm Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Najvyšší súd Slovenskej republiky 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 45 45.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO Mesto Zvolen 90 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
toaletný papier JUMBO Základná škola Matky Alexie 110 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 7 188 7188.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup toaletného papiera Vysoká škola múzických umení v Bratislave 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre dospelých 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Krajská prokuratúra 380 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 16 077 16077.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Toaletný papier JUMBO 19 cm Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Mesto Zvolen 135 135.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier,papierové utierky, tekuté mydlo Rozhlas a televízia Slovenska 4 177 4177.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 105 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 2vrstvový Vysoká škola múzických umení v Bratislave 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Mesto Zvolen 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a toaletný papier Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 530 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19 cm Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská správa ciest 1 750 1750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 2vrstvový Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 230 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 008 1008.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier a zošity Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 345 345.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO Mesto Trnava 470 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 210 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletné potreby Slovenské národné múzeum 745 745.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, jednorázové plastové výrobky a čistiace prostriedky Úrad vlády Slovenskej republiky 2 984 2983.53 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 590 590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 400 útržkový Stredná odborná škola lesnícka 67 67.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 380 1380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové uteráky na ruky, papierové utierky, buničitá vata Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 2 810 2810.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier do zásobníkov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 16 128 16128.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové uteráky na ruky, papierové utierky, buničitá vata Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky, metly, mopy Štatistický úrad Slovenskej republiky 343 343.03 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Nové Zámky 730 730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Jumbo 28 dvojvrstvové z celulózy a Utierky ZZ Mesto Partizánske 576 576.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Najvyšší súd Slovenskej republiky 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier do zásobníkov Technická univerzita v Košiciach 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 530 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Základná škola Matky Alexie 170 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 050 2050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 2vrstvový, nerecyklovaný Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 2 496 2496.39 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 270 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 560 1560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Mesto Zvolen 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky a potreby Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 9 000 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 350 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Krajská prokuratúra 380 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier a papierové hygienické výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 715 715.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier TENTO alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 115 115.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO Slovenské národné múzeum 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3-vrstvový a Skladané uteráky na ruky 1-vrstvové Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Recyklovaný toaletný papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 200 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Krajská prokuratúra 380 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 330 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav zoológie SAV 230 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská správa ciest 230 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 147 147.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky, roly papierové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 634 1633.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Mesto Zvolen 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Hlavný banský úrad 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Obchodná akadémia 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Základná škola Matky Alexie 116 116.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 08/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 860 11860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, mydlo Slovenské národné múzeum 310 310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 200 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 240 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier,papierové utierky, tekuté mydlo Rozhlas a televízia Slovenska 2 900 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 200 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 470 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Obec Semerovo 85 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Krajská prokuratúra 380 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier - 2 vrstvový Domov sociálnych služieb 225 225.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 335 335.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Hlavný banský úrad 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Najvyšší súd Slovenskej republiky 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Mesto Zvolen 310 310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky, roly papierové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 476 1476.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a tovar Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 030 1030.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier a papierové utierky Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 458 1458.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 87 87.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a toaletný papier Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 110 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 440 1440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 44 44.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica Poprad a. s. 8 000 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav zoológie SAV 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 783 783.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier alebo ekvivalent Okresný súd Bratislava II 320 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier alebo ekvivalent Okresný súd Bratislava II 490 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Krajská prokuratúra 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Jumbo 28 dvojvrstvové z celulózy a Utierky ZZ Mesto Partizánske 837 837.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3-vrstvový a Skladané uteráky na ruky 1-vrstvové natural Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Centrum vedecko-technických informácií SR 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 150 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier Okresný súd Banská Bystrica 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletné, čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Štatistický úrad Slovenskej republiky 195 194.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, skladané papierové utierky, kuchynské papierové utierky,papierové obrúsky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4 200 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 810 810.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 957 957.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO Mesto Zvolen 60 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier - 2 vrstvový Teresa Benedicta 275 275.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Slovenská správa ciest 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO Základná škola Matky Alexie 90 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Krajská prokuratúra 320 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier. Katolícka univerzita v Ružomberku 126 126.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Obec Semerovo 85 85.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 760 760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
papierové utierky v kotúči Obec Semerovo 145 145.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 340 340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 940 940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 700 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Mesto Zvolen 370 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 130 1130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 008 1008.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 970 970.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov pre mestskú políciu I alebo ekvivalent Mesto Nové Zámky 1 340 1340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby a pomôcky Stredná odborná škola informačných technológií 322 321.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienický materiál Technická inšpekcia, a.s. 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, kartónové obálky, núdzová schránka, kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 694 693.87 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné, čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 453 453.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier 02/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 570 11570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 028 2028.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Žilina 1 680 1680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier 3vrstvový Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier a zásobník Fakultná nemocnica Trnava 6 373 6372.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 590 2590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 100 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, ochranné pracovné pomôcky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 350 3350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 424 1424.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 950 1950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Krajská prokuratúra 210 210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier TENTO Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Obec Varhaňovce 2 328 2327.87 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 299 1298.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 8 500 8500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Slovenská správa ciest 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Štatistický úrad Slovenskej republiky 360 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb 2 950 2950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a toaletný papier Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 130 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 980 1980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
papierové utierky, čistiace prostriedky, rukavice Slovenské národné múzeum 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, skladané papierové utierky, kuchynské papierové utierky,papierové obrúsky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 20 400 20400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 242 1242.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
(5) Hygienické potreby 2017 Rozhlas a televízia Slovenska 6 662 6661.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 180 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3 500 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, masážna amulzia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 442 1442.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 490 490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby I Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 6 000 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Recyklovaný toaletný papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 770 770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 898 1898.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Žilina 1 740 1740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 541 2541.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO Základná škola Matky Alexie 39 39.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Krajská prokuratúra 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 25 25.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Univerzitná nemocnica Martin 7 604 7604.06 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier 2vrstvový, nerecyklovaný Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 2 499 2499.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, rukavice Slovenské národné múzeum 470 470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav zoológie SAV 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 369 368.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 898 1898.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky na ruky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 548 2547.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 697 1697.07 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 235 235.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Krajská prokuratúra 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 897 896.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 20 234 20233.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenské národné múzeum 405 405.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Žilina 1 560 1560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Krajská prokuratúra 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 570 570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 799 1798.86 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 852 852.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 330 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 065 4065.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 140 1140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 289 288.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier 3vrstvový Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 1 856 1855.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenské národné múzeum 518 517.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Krajská prokuratúra 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 209 209.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier biely, 3-vrstvový Skladané uteráky na ruky 1-vrstvové biele Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 244 2244.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 230 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 739 739.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica Poprad a. s. 7 500 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 7 207 7207.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 230 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier a kryštalická sóda Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier do zásobníkov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 380 1380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 445 445.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 540 540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 200 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Žilina 1 920 1920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 461 460.73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 880 2880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Krajská prokuratúra 320 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 000 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier TENTO Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier alebo ekvivalent Okresný súd Bratislava II 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 850 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 059 1058.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 410 410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Slovenská správa ciest 3 780 3780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Recyklovaný toaletný papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Žilina 15 600 15600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 522 2522.41 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Obec Semerovo 90 90.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 380 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3 716 3715.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 900 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 2 040 2040.49 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Žilina 15 600 15600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup hygienických potrieb Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 20 311 20310.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 242 2242.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, zelené utierky typ "Z", hygienické vreckovky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 280 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 550 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier do zásobníkov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 380 1380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 100 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier a zásobník Fakultná nemocnica Trnava 27 855 27854.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Obec Varhaňovce 2 328 2327.87 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier 1/2018 Univerzitná nemocnica Bratislava 16 725 16725.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Obec Kojatice 2 125 2125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby 2018 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3 800 3800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 573 2572.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 200 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 140 1140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier TENTO alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 100 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 8 865 8865.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 471 471.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby I Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 6 700 6700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 000 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 95 95.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Úrad vládneho auditu 797 796.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská správa ciest 250 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 115 1115.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 964 4964.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup toaletného papiera Generálna prokuratúra SR 2 160 2160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové hygienické výrobky Univerzitná nemocnica Bratislava 72 294 72294.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, toaletný papier, utierky Slovenské národné múzeum 360 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb 3 650 3650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 518 517.79 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica Poprad a. s. 8 823 8822.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 1 170 1170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 200 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Obchodná akadémia 200 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 47 760 47760.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 830 4830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3 468 3468.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 294 293.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 250 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 142 1141.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier 3vrstvový Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 800 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 320 1320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier do zásobníkov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 376 2376.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 970 970.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 200 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 286 285.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 384 383.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 593 593.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 900 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 313 313.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky na ruky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 650 1650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Úrad vládneho auditu 706 705.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier alebo ekvivalent Okresný súd Bratislava II 180 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 211 1210.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica Poprad a. s. 10 324 10324.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie toaletného papiera a čistiacich prostriedkov, dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 500 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 042 2042.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 250 1250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, uteráky na ruky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 675 1675.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 196 2196.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier TENTO Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 100 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Okresný súd Topoľčany 260 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier 3vrstvový Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 300 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, uteráky na ruky Univerzita Komenského v Bratislave 1 890 1890.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby pre rok 2019/2020 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 4 800 4800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 300 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, uteráky na ruky Univerzita Komenského v Bratislave 2 063 2063.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 840 840.06 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 360 359.85 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, uteráky na ruky Univerzita Komenského v Bratislave 3 900 3900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 100 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 750 1750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, uteráky na ruky Univerzita Komenského v Bratislave 1 680 1680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predmety osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 650 1650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, zásobník Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 108 108.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO dvojvrstvový biely Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 496 2496.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, toaletný papier Slovenské národné múzeum 150 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 767 767.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Univerzita Komenského v Bratislave 1 667 1667.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup hygienických potrieb Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 16 217 16217.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, uteráky na ruky Univerzita Komenského v Bratislave 2 200 2200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 360 360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 100 2100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 310 310.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, toaletný papier Slovenské národné múzeum 450 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 830 830.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier 3vrstvový Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 300 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup toaletného papiera a papierových utierok Generálna prokuratúra SR 15 523 15523.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, mop Slovenské národné múzeum 280 280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup toaletného papiera a papierových utierok Generálna prokuratúra SR 7 569 7569.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové hygienické výrobky Univerzitná nemocnica Bratislava 83 950 83950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, fixinela, vrecia Slovenské národné múzeum 650 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 85 85.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Obec Semerovo 90 90.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Okresný súd Topoľčany 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 480 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 150 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 420 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier TENTO Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 100 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 723 723.24 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, rukavice Slovenské národné múzeum 350 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier 3vrstvový Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 450 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 194 1194.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier a mydlo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 440 4440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier a mydlo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 685 3685.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, pena do zásobníka Deb Refresch ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 750 1750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby pre rok 2020/2021 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 6 360 6360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 067 1067.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská správa ciest 510 510.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 536 536.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 769 768.62 EUR 2020 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, osviežovače Slovenské národné múzeum 670 670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup hygienických potrieb Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 22 712 22712.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 830 830.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 637 1637.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 800 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky a plastové kefy na WC Okresný súd Topoľčany 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO dvojvrstvový biely Slovenské národné múzeum 60 60.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náplne do hygienických dávkovačov Stredná odborná škola obchodu a služieb 3 900 3899.58 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup toaletného papiera Generálna prokuratúra SR 2 268 2268.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská správa ciest 450 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, osviežovače Slovenské národné múzeum 300 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predmety osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 450 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 150 150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO, papierové utierky na ruky, čistiace prostriedky, kancelárske potreby, dezinfekčné prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 835 835.13 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 800 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 086 2085.99 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky na rok 2020 - 2021 Univerzitná nemocnica Bratislava 63 225 63225.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
toaletný papier, jar Slovenské národné múzeum 420 420.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO, papierové utierky na ruky, dezinfekčné prostriedky, čistiace prostriedky, pracovné kalendáre Štatistický úrad Slovenskej republiky 714 714.22 EUR 2020 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, osviežovače Slovenské národné múzeum 540 540.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 290 2290.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predmety osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 290 1290.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup toaletného papiera a papierových utierok Generálna prokuratúra SR 5 688 5688.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, pena do zásobníka Deb Refresch ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 750 1750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO, papierové utierky na ruky, dezinfekčné prostriedky, čistiace prostriedky, pracovné kalendáre Štatistický úrad Slovenskej republiky 610 610.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 190 alebo ekvivalent Krajský súd v Banskej Bystrici 3 000 3000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
toaletný papier a zásobník Fakultná nemocnica Trnava 12 699 12699.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská správa ciest 500 500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Národné lesnícke centrum (NLC) 9 637 9637.17 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 800 800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Sociálna poisťovňa, ústredie 207 960 207960.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky na rok 2021-2022 Univerzitná nemocnica Bratislava 97 622 97622.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 528 528.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náplne do hygienických dávkovačov Stredná odborná škola obchodu a služieb 3 899 3899.06 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky na rok 2021-2022 Univerzitná nemocnica Bratislava 97 622 97622.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 900 1900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Okresný súd Topoľčany 600 600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Predmety osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 690 690.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toaletný papier Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 150 150.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO Štatistický úrad Slovenskej republiky 240 240.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toaletný papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 605 604.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 95 95.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 190 alebo ekvivalent Inšpektorát práce Nitra 365 365.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×