CPV kód

30231000-7

Počítačové monitory a konzoly

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 95 301 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 44 29 003 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 1 529 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 168 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 1 818 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 7 045 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 7 114 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 4 677 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 3 8 617 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 792 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 3 070 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 210 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 32 26 388 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 858 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 6 20 449 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 1 822 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 130 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 11 6 236 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 638 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 1 715 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 1 812 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 32 920 EUR
Mesto Senica 2 3 427 EUR
Mesto Nové Zámky 7 6 207 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 8 145 110 EUR
Slovenské národné múzeum 2 564 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 9 28 185 EUR
Mesto Senec 1 1 125 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 79 200 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 942 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 2 064 EUR
Mesto Michalovce 1 0 EUR
Mesto Tornaľa 2 0 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 9 2 065 469 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 1 779 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 2 892 EUR
Biomedicínske centrum SAV 1 89 334 EUR
Mesto Liptovský Hrádok 1 156 EUR
Slovenské národné divadlo 1 4 110 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 2 5 948 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 14 123 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 2 324 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 9 3 238 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 38 19 059 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 2 353 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 10 1 653 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 5 658 EUR
Ústav polymérov SAV 1 299 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 6 992 EUR
Národný onkologický ústav 1 4 390 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 417 EUR
Ústav zoológie SAV 1 173 EUR
Encyklopedický ústav SAV 4 1 979 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 4 2 785 EUR
CEIT a.s. 2 586 EUR
Výpočtové stredisko SAV 1 6 999 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 3 7 303 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 2 2 561 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 85 000 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom 1 958 EUR
Ústav merania SAV 20 3 945 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 4 2 792 EUR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 1 928 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 1 354 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 8 1 521 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 3 705 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 172 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 758 EUR
VIPO a.s. 2 1 683 EUR
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 1 1 205 EUR
Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 1 3 342 EUR
Úrad vládneho auditu 2 73 373 EUR
Základná škola Michalovce Okružná 17 1 95 EUR
Filozofický ústav SAV 1 107 EUR
Slovenská stavebná inšpekcia 1 174 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1 570 EUR
Okresný súd Trnava 1 284 EUR
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 1 733 EUR
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno 1 1 624 EUR
Úrad vládneho auditu 1 19 150 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DATALAN, a.s. 1 59 550 EUR
AutoCont SK a.s. 11 2 067 399 EUR
F.A.T., s.r.o. 2 3 635 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 11 2 160 EUR
SOFOS, s r. o. 1 4 390 EUR
Tecton, a.s. 1 470 EUR
Datacomp s.r.o. 5 6 632 EUR
PolyStar, s.r.o. 1 758 EUR
Euro Media Košice, s.r.o. 1 109 EUR
elfa, s.r.o. 3 520 EUR
COMPEX DATA s.r.o. 1 89 334 EUR
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 2 96 251 EUR
AVsystems, s.r.o. 1 0 EUR
ITSK, s.r.o. 74 59 751 EUR
Zero Košice spol. s r.o. 1 168 EUR
DD21 s.r.o. 1 38 251 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 1 20 420 EUR
Euroline computer s.r.o. 1 197 EUR
MB TECH BB s.r.o. 1 849 EUR
Smart Computer, spol.s r.o. 2 658 EUR
Next Team, s.r.o. 1 153 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 2 442 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 17 19 962 EUR
Školská technika s.r.o. 1 2 500 EUR
nanoTECH s.r.o. 3 854 EUR
V-bit, spol.s.r.o. 4 924 EUR
ATECH.NET s.r.o. 1 1 200 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 1 0 EUR
CMA Group, s.r.o. 1 3 457 EUR
AXISplus SK s.r.o. 1 146 EUR
Skyfall s.r.o. 1 928 EUR
IKARO s.r.o. 4 2 994 EUR
Altrinia s. r. o. 1 0 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 11 11 731 EUR
LLOYD & PARTNERS, s.r.o. 5 2 065 EUR
Martin Gall - MG COMP 18 140 424 EUR
Peter Tkáč - Axet 1 505 EUR
SERVISUJEM, s. r. o. 2 644 EUR
ABCOM Košice s.r.o. 5 5 629 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 3 82 923 EUR
pro JGS s.r.o. 1 4 110 EUR
DATAROOM s.r.o. 2 312 EUR
ISSO, s.r.o. 1 4 380 EUR
FOCUS COMPUTER s.r.o. 1 280 EUR
TOP SERVIS IT a.s. 1 439 EUR
Tecprom-Trifit spol. s r.o. 2 55 399 EUR
MARSANN IT, s.r.o. 1 358 EUR
PRO. Laika spol. s r.o 1 608 EUR
GNOMA, s.r.o. 1 95 EUR
tnTEL, s.r.o. 1 792 EUR
VT DATA s.r.o. 3 2 490 EUR
MIKOTECH, spol. s r.o. 2 10 479 EUR
realshop.sk, s.r.o. 1 37 124 EUR
DIVAX, spol. s r.o. 1 2 492 EUR
Andrej Holka 1 825 EUR
ANUR s.r.o. 7 3 150 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 5 7 924 EUR
Wittee, a. s. 1 1 125 EUR
HENRYSO, s.r.o. 34 18 919 EUR
Setop, s.r.o. 5 10 452 EUR
PHC Slovakia s.r.o. 1 80 EUR
Pavel Scholtz 3 2 379 EUR
X logistics, s.r.o. 8 17 250 EUR
GIEGO s.r.o. 3 3 035 EUR
KASON, s.r.o. 12 10 692 EUR
Fanny s.r.o. 1 1 872 EUR
HS technology s.r.o. 5 8 153 EUR
JVH, s. r. o. 1 2 667 EUR
Automation & Business, s. r. o. 1 4 930 EUR
DIGIMAT, s.r.o. 1 7 114 EUR
Tomáš Sádovský 1 3 583 EUR
ELMONT - COM, s. r. o. 1 2 917 EUR
Standberg, s. r. o. 1 205 EUR
SAVOG s. r. o. 2 4 424 EUR
BigON, s.r.o. 1 516 EUR
BEPAS s.r.o. 1 170 EUR
REAL CAR, s.r.o. 1 1 470 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu. Číslo zákazky v EVO: 24.03 Úrad vlády Slovenskej republiky 1 017 163 1017163.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 166 466 166466.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 11 318 11318.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 305 899 305899.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 122 582 122582.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu. Číslo zákazky v EVO: 24.03 Úrad vlády Slovenskej republiky 361 816 361816.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu. Číslo zákazky v EVO: 24.03 Úrad vlády Slovenskej republiky 61 860 61860.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu. Číslo zákazky v EVO: 24.03 Úrad vlády Slovenskej republiky 9 087 9087.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu. Číslo zákazky v EVO: 24.03 Úrad vlády Slovenskej republiky 9 278 9278.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
LCD monitor kancelársky širokouhlý Fakultná nemocnica Trenčín 3 240 3240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD monitor kancelársky štvorcový Fakultná nemocnica Trenčín 3 750 3750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor LED 21,5" alebo ekvivalent Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 1 113 1113.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor LCD LED LG E1910 - 19" TFT alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 220 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
monitor Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 400 399.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň, monitor, softwear, skartovací stroj Vysoká škola výtvarných umení 770 770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED monitor k PC Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
monitor 21 ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 310 2310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačový monitor BENQ GW2470H Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 136 136.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor LCD LED LG E1910 - 19" TFT alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 240 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infokiosky s kamerou Mesto Michalovce EUR 2016 Tovary Nie 1
Záložný systém svetelnej konzoly Slovenské národné divadlo 4 932 4932.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup počítačov s monitormi "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 169 1168.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň, Monitor 22 " Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom 1 150 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačový monitor Samsung LS24D300HS/EN/ Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 248 248.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Ústav experimentálnej fyziky SAV 354 354.45 EUR 2016 Tovary Nie 1
monitor, tlačiareň, dátový kábel Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektory, monitory Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 1 490 1490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
monitor Slovenský hydrometeorologický ústav 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítačový monitor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor 25" IPS Vysoká škola výtvarných umení 372 372.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory pre osobné počítače Mesto Nové Zámky 920 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 495 495.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Philips 243V5LHAB alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 140 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor LCD HP LA1950 - 19" alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 225 225.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PHILIPS 3270QP alebo ekvivalent - 3kusy VIPO a.s. 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DELL U2412M alebo ekvivalent - 3 kusy VIPO a.s. 720 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
monitory pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 360 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD monitor k osobnému počítaču Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 170 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počitačový monitor 24" Ústav experimentálnej fyziky SAV 138 138.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor LCD HP LA1950 - 19" alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Philips 223V5LSB2 a monitor Samsung S24D300H alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor LCD HP LA1950 - 19" alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED Monitor ACER 24" KA240HQAbid Mesto Tornaľa 363 363.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 217 2217.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové monitory Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 620 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED Monitor 21,5" Philips 223V5LHSB2 Ústav merania SAV 115 115.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač s monitorom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 916 916.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Biomedicínske centrum SAV 115 030 115029.94 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor, pamäťová karta, klávesnica, myš Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 215 215.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor 27" BenQ GL2760H Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED Monitor 27" Philips 277E6EDAD Ústav merania SAV 215 215.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Dell 19" P190S alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 580 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové monitory Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 696 696.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor 24" BenQ GL2460HM Filozofický ústav SAV 159 159.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor 32" BenQ BL3200PT Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 379 379.17 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor HP EliteDisplay E240 Ústav zoológie SAV 230 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
monitor 32" 4K Centrum vedecko-technických informácií SR 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Philips 243V5LHAB 23,6" Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 117 116.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stropný statív s monitorom Národný onkologický ústav 4 500 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED monitory Philips 243V5LSB /alebo ekvivalent/ - 10 kusov Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 276 1276.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED Monitor IPS Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Samsung 24" Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 102 101.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor 24" Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 375 375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor LG 24MP58VQ 24,0" alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED monitor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 274 274.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolové PC Lenovo ThinkCentre M800, LCD monitory a kancelársky balík Microsoft Office 2016 pre podnikateľov (slovenská jazyková verzia) Úrad vládneho auditu 51 290 51290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítačový monitor Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 720 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 280 1280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Dell 24" Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 217 216.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačový monitor ASUS VC 239H Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor LG 24" Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 126 126.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory k PC Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 3 400 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup počítačového monitora LED 27" Encyklopedický ústav SAV 670 670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup počítačového monitora LED 24" Encyklopedický ústav SAV 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD monitor kancelársky širokouhlý Fakultná nemocnica Trenčín 2 600 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD monitor kancelársky štvorcový Fakultná nemocnica Trenčín 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Herná konzola XBox 360 500 GB Ústav experimentálnej fyziky SAV 190 189.71 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD monitor kancelársky širokouhlý Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 950 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor, externý disk Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 195 195.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava a monitor LCD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 120 3120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory k PC Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 3 400 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD Monitor, SSD disk, záložný zdroj a PC príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 639 639.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Dell S2415H 24,0" alebo ekvivalent Mesto Senec 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor 21,5" Philips 223V5LHSB2 Ústav merania SAV 110 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s monitorom a bezdrôtové slúchadlá Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED Monitor ACER 24" KA240HQAbid Mesto Tornaľa 242 242.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 210 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske počítače, monitory a kancelárske balíky Microsoft Office 2016 pre podnikateľov (slovenská jazyková verzia) Úrad vládneho auditu 49 582 49582.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Samsung S24E650PL alebo ekvivalentný Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové monitory a konzoly – počítač prenosný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 140 000 140000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED monitory 65" Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 376 5376.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED Monitor Okresný súd Trnava 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor LCD HP LA1951G - 19" alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
22“ LED BenQ QW2270 – FHD, VA, DVI, ff, monitor - 2 ks Mesto Liptovský Hrádok 190 190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitory pre osobné počítače alebo ekvivalent Mesto Nové Zámky 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava výkonná s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 600 5600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor Samsung 24" Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno 2 160 2160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 850 2850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 28 900 28900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor LCD HP - 24" LA2405x - 5 ks, monitor LCD HP - 22" Pavilion 2211x - 5 ks alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 850 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 320 3320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monotor, Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monotor, Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup monitora a dátového kábla Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 437 437.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor 21,5“ Vysoká škola výtvarných umení 85 85.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
monitory Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 056 1056.18 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 187 187.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1. Stolný PC HP Slimline 260-a180nc 2. Monitor Philips 243V5QHSBA/00 3. Alternatívny, kompatibilný , ekvivalentný toner HP CE740A black Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 800 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná stanica Vysoká škola výtvarných umení 855 855.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
monitory Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 056 1056.18 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor LCD HP - 24" LA2405x - 15 ks alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 850 2850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor pre kancelársky počítač s HDMI káblom Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 9 400 9400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové monitory Vysoká škola výtvarných umení 310 310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor 24" BenQ GW2470H alebo ekvivalent Mesto Senica 650 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor kancelársky širokouhlý Fakultná nemocnica Trenčín 5 800 5800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor kancelársky štvorcový Fakultná nemocnica Trenčín 2 600 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup počítačového monitora LED 24" Encyklopedický ústav SAV 1 560 1560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor k osobnému počítaču Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 420 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED monitor s Full HD rozlíšením Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 211 211.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor kancelársky štvorcový Fakultná nemocnica Trenčín 2 600 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor kancelársky širokouhlý Fakultná nemocnica Trenčín 5 800 5800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 100 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor k PC Dell U2515H Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 345 345.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
full HD externý monitor 24" k notebooku s rozlíšením minimálne 1920x1080 px Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 167 166.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup počítačového monitora LED 24" Encyklopedický ústav SAV 520 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor - sklopný Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 432 432.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor 23" Dell P2317H Professional Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 170 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor LCD HP - 24" LA2405x - 25 ks alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 2 225 2225.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC monitor Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 260 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor 22" Národný ústav reumatických chorôb 119 119.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie počítačového LCD monitora Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 167 167.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor 27" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 914 914.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor - sklopný Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 432 432.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
24'' Monitor Full HD, DVI, D-Sub, HDMI Ústav experimentálnej fyziky SAV 112 112.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor pre osobné počítače Mesto Nové Zámky 320 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 823 1822.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor 24" BenQ GW2470H alebo ekvivalent Základná škola Michalovce Okružná 17 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 217 216.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 880 879.57 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 454 454.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 100 2100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava výkonnejšia a monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 350 1350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika CEIT a.s. 171 170.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor Ústav experimentálnej fyziky SAV 352 351.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor Samsung 2243SN alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 160 160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup počítačových zostáv Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 21 839 21838.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
LCD monitor QHD Národný ústav reumatických chorôb 370 370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor k PC Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 242 242.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom a Monochromatické multifunkčné zriadenie - laser, A4, obojstranná tlač, kopírka, skener Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 600 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 252 252.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor Samsung S22F350FH alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 130 130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitory k PC 24" Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 3 000 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LCD monitor kancelársky širokouhlý Fakultná nemocnica Trenčín 7 400 7400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
monitor zakrivený širokouhlý Ústav merania SAV 235 235.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LCD monitor LED Ústav merania SAV 408 408.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitory pre osobné počítače Mesto Nové Zámky 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup monitorov Múzeum Slovenského národného povstania 1 100 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor + laserové ukazovátko Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 325 325.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom a monochromatické multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LCD monitor a počítačové komponenty Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 309 309.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušentsvo počítačov Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 304 303.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 290 289.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
LCD monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 156 155.83 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka multifunkčných zariadení, PC monitorov a príslušenstva k výpočtovej technike. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 24 537 24536.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
LCD monitor/TV TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 110 000 110000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitory + komponenty Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 642 642.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitory 24“ Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 1 147 1147.32 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitory CEIT a.s. 484 484.29 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava a monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 947 947.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LCD monitor „24" Samsung S24D330HSX Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 97 97.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 100 2100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívny monitor so stojanom Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 4 400 4400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor Ústav experimentálnej fyziky SAV 184 183.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty pre PC zostavy a monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 933 4933.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný monitor Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 22 561 22561.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
LCD LED monitor prehnutý Ústav merania SAV 486 486.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 873 1872.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor k stolovému počítaču Slovenské národné múzeum 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 17 (5000), 24" Samsung S24F350 Monitor Výpočtové stredisko SAV 10 000 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor k PC Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 180 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor LCD k osobnému počítaču Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 330 330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitory k počítaču PC 24" Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 3 450 3450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych počítačových zostáv notebookov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 58 478 58477.71 EUR 2018 Tovary Nie 1
LED monitor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 071 1070.73 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitory pre osobné počítače Mesto Nové Zámky 772 772.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie výpočtovej techniky a príslušenstva Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 350 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor 27" Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 589 589.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor LCD Slovenská stavebná inšpekcia 260 260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor 27 UHD Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 460 460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom pivot Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 400 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - monitor Univerzitná nemocnica Martin 7 120 7120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 744 1744.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor Fujitsu B19-7 alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 640 640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup počítačov a notebookov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 79 676 79676.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
LCD monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 190 190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor 27 UHD Slovenské národné múzeum 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LCD monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 345 345.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor a tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 280 280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LCD monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 345 345.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom pivot Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 580 580.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výkonný monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 270 270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 380 1380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika + príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 250 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LCD LED monitor Ústav merania SAV 128 127.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
LCD LED monitor Ústav merania SAV 120 120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LED monitor Ústav merania SAV 183 183.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 18 290 18290.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
LCD monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 150 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitory 24“ Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 100 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor 27" Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 542 541.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor 27" Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 542 541.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo počítačov Štatistický úrad Slovenskej republiky 9 008 9007.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitory do laboratória Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 100 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 200 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitory 24“ Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 100 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor 27" Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 542 541.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitory 37/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 696 696.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 550 1550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LED monitor Ústav merania SAV 338 338.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LCD monitor, laserová myš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 325 325.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitory Úrad vládneho auditu 25 000 25000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor, klávesnica, myš Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 420 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LCD monitor Záchranná zdravotná služba Bratislava 5 933 5933.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitory pre osobné počítače Mesto Nové Zámky 3 200 3200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LCD LED monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 396 396.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka monitora Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 125 125.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LCD monitor Záchranná zdravotná služba Bratislava 5 933 5933.17 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové LCD monitory a prepojovacie káble DVI Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 139 1138.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
monitor Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 310 310.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s monitorom, klávesnica, myš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 106 2106.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitory 24"PV Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 6 408 6408.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor 27" Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 330 330.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitory k počítaču PC 24" a 27" Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 6 625 6625.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor, projektor, stropný držiak na dataprojektor, HDMI kábel Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 922 922.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň a monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 205 205.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom pivot Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 700 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor 10/2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 171 171.44 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 310 310.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor a disk Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 310 310.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor Samsung S22F350 alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 180 180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň a monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 205 205.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor Samsung S22F350 alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 360 360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor a príslušenstvo k notebookom 12/2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 011 1010.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor Samsung S22F350 alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 360 360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Virtuálna realita, monitory a príslušenstvo k PC 14/2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 007 2007.11 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor 24" Dell UltraSharp U2412M White alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 200 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka monitora Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 130 130.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dotykový monitor 15,6" s 2 ks dotykového pera a polohovateľným stojanom na monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 748 748.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor Samsung S22F350 alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 85 85.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LCD monitor Ústav merania SAV 644 644.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 200 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LCD monitor prehnutý Ústav merania SAV 415 415.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitory Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 490 1490.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
externý disk, monitor Katolícka univerzita v Ružomberku 371 371.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT a prevádzkový materiál IKT Národný bezpečnostný úrad 3 100 3100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 404 404.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 404 404.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
monitor a externý hard disk Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 251 251.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
pc monitor LG a externé hard disky WD Elements Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 336 336.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky monitor Ústav merania SAV 110 110.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky monitor Ústav merania SAV 109 109.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačový monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 245 245.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskej techniky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14 436 14435.86 EUR 2020 Tovary Áno 1
Monitor a dokovacia stanica Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 375 375.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor Samsung S22F350 alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 80 80.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačový LCD monitor, počítačová laserová myš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 360 360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky monitor Ústav merania SAV 440 440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitory, disky a počítače Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 706 2706.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskej techniky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 26 134 26133.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka monitorov Samsung C49J89, prípadne ekvivalent rovnakých parametrov Centrum výcviku Lešť 3 120 3120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky monitor Ústav merania SAV 930 930.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitory a externé disky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 554 554.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komponenty a príslušenstvo k PC Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 160 1160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky monitor Ústav merania SAV 225 225.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky monitor Ústav merania SAV 275 275.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky monitor Ústav merania SAV 170 170.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky monitor Ústav merania SAV 421 421.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitory k počítaču PC 24" a 27" pre zamestnancov Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 6 625 6625.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LCD monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 358 358.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LCD monitor, Multifunkčné zariadenie Katolícka univerzita v Ružomberku 620 620.44 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitory ku stolným PC Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 280 280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor Dell + bezdrôtové klávesnica a myš Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 238 238.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor Dell + bezdrôtové klávesnica a myš Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 238 238.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 554 554.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitory k PC Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 175 175.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiarne, monitory, projektor, mobilne telefóny a PC príslušenstvo Mesto Senica 3 948 3948.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselné zobrazovacie jednotky pre operátorské pracoviská Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 5 586 5586.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup monitora (EKS) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 574 573.62 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskej techniky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14 594 14594.1 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky (10 ks) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 13 994 13994.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitory, notebooky a PC príslušenstvo Štátny ústav pre kontrolu liečiv 128 352 128352.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monitor, tlačiareň, operačná pamäť Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 420 420.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlačiareň, monitory a slúchadlá Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 559 1559.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monitor, disk, chladiaca podložka, myš Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 520 520.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
PC príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 235 235.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 215 215.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monitory 8 ks Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 470 1470.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 685 685.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monitor, batéria Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 311 311.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monitory pre osobné počítače Mesto Nové Zámky 682 681.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monitory 8 ks Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 780 1780.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monitor HP 24fw s reproduktorom Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 150 150.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 730 730.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 440 440.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 550 550.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monitory, tablet, príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 275 1275.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monitory, tablet, príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 275 1275.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítaču Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 829 1829.34 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monitory 5 ks Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 633 632.56 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 139 139.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monitory, tablet, príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 275 1275.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monitory, tablet, príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 275 1275.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monitory a PC príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 600 1600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×