CPV kód

33700000-7

Predmety osobnej starostlivosti

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 2 686 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 24 147 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 1 041 993 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 306 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 1 750 EUR
Mesto Rožňava 9 34 419 EUR
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 6 29 698 EUR
Mesto Nitra 2 206 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 4 12 649 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 67 333 EUR
Mesto Prievidza 2 25 908 EUR
Technická univerzita v Košiciach 6 96 643 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 0 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 0 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 12 185 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 29 301 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 15 708 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 763 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 1 367 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 1 50 000 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 6 10 712 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 54 57 486 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 109 250 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 19 3 863 524 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 420 EUR
Mesto Svätý Jur 77 14 312 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 3 4 550 EUR
Mestská časť Košice - Západ 5 5 580 EUR
Národný onkologický ústav 57 189 570 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 7 11 695 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 3 93 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 3 34 142 EUR
Štátna opera 8 14 386 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 3 2 568 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 16 529 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 4 1 961 EUR
Športové gymnázium 1 16 445 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 228 129 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 10 14 090 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 8 691 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 7 4 924 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 3 45 000 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 13 402 EUR
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 6 4 003 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 38 139 EUR
IDEA - Domov sociálnych služieb 1 5 095 EUR
"SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov 1 0 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 4 916 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 4 942 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 3 970 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 9 3 153 EUR
Divadlo Aréna 2 3 067 EUR
Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 3 2 472 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 1 667 EUR
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 2 1 072 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 11 792 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 14 050 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Lohmann & Rauscher, s.r.o. 2 1 075 EUR
JUMICOL, s.r.o. 12 181 029 EUR
LEON global s.r.o. 23 73 578 EUR
BANCHEM, s.r.o. 3 1 046 563 EUR
Xepap, spol. s r.o. 12 83 076 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 9 20 745 EUR
VIDRA a spol. s.r.o. 6 7 753 EUR
STEPA Slovakia s.r.o. 1 1 592 EUR
Trend Hygiena, s.r.o. 5 118 247 EUR
Ing. Jozef Gatial 1 652 EUR
KORAKO plus, s. r. o. 1 15 708 EUR
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. 2 2 375 EUR
A S C spol. s r.o. 1 1 113 EUR
CORA GASTRO, s.r.o. 5 18 616 EUR
ECOLAB s.r.o. 2 16 171 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 2 304 EUR
Double N, s.r.o. 5 906 EUR
GGT a.s. 1 3 710 000 EUR
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 9 8 773 EUR
PAPERA s.r.o. 1 223 EUR
TENEX SERVIS, s.r.o. 2 1 228 EUR
Bella Sk s.r.o. 4 2 714 EUR
Ing. Iveta Janíková 24 38 717 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 73 73 027 EUR
VILLA MARKET s.r.o. 1 241 EUR
KRIDLA s.r.o 17 16 149 EUR
Roman Laco - ROADA 9 24 228 EUR
Ing. Ľudovít Paulina MIPA 2 439 EUR
KEKO TRADING spol. s r.o. 1 1 099 EUR
Drogéria u Kovára s. r. o. 6 3 879 EUR
Magdaléna Kokoruďová - REPROS 10 18 910 EUR
Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB 1 0 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 28 21 591 EUR
Ing. Anton Ferenc - TOPO 20 38 070 EUR
VICOM s.r.o. 27 123 166 EUR
Persona s.r.o. 1 750 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 5 4 000 EUR
3D-GROUP s.r.o. 4 25 340 EUR
HygoLand s.r.o. 3 2 694 EUR
VERDI, s. r. o. 25 126 913 EUR
Ing. Tomáš Dzurňák - D & D 1 4 166 EUR
Fifty-Fifty s.r.o. 2 42 341 EUR
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. 7 25 861 EUR
OFFICE DEPOT s.r.o. 2 1 690 EUR
PEDRO PLUS, s.r.o. 4 1 742 EUR
LORIKA Slovakia s.r.o. 1 2 879 EUR
Cardiopharm spol. s r.o. 1 0 EUR
Mette s. r. o. 1 228 129 EUR
Profexy s.r.o. 1 2 620 EUR
STC MARTIN, s.r.o. 13 31 506 EUR
Juraj Spišák - Majster Papier 11 18 677 EUR
HYDROCHEM, s.r.o. 1 240 EUR
LUMAX, s. r. o. 2 2 577 EUR
GASTROBAL s.r.o. 2 420 EUR
Marek Špeťko - IMEX 4 6 442 EUR
BOLUS s r.o. 1 1 207 EUR
Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier 7 9 711 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 20 302 20302.0 EUR 2017 Tovary Áno 2
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 30 189 30189.0 EUR 2018 Tovary Áno 3
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 19 959 19959.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
mydlo tekuté Detská fakultná nemocnica Košice 2 772 2772.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vatová tyčinka s glycerínom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 615 615.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové obrúsky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 285 285.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, pracie prostriedky. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 6 795 6795.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 230 2230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 721 720.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienický a čistiaci materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 13 697 13697.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 899 1899.07 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Svätý Jur 352 352.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienický a čistiaci materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 13 697 13697.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 173 173.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drogéria Technická univerzita v Košiciach 33 200 33200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický tovar SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 802 802.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 220 2220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky osobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 800 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 159 2159.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drogéria Technická univerzita v Košiciach 30 000 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 12 800 12800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 790 790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 205 205.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické. dezinfekčné a čistiace prostriedky Mesto Rožňava 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 295 295.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa a dodávka hygienického materiálu a čistiacich prostriedkov II Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 131 745 131745.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 954 1954.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 970 969.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 430 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiletky na holenie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 25 25.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup hygienických potrieb Technická univerzita v Košiciach 14 850 14850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 550 1550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Mesto Rožňava 5 650 5650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 230 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drogéria Technická univerzita v Košiciach 30 000 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Svätý Jur 115 115.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 370 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 087 1087.17 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 26" Národný onkologický ústav 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Akadémia Policajného zboru v Bratislave 20 650 20650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienický materiál Divadlo Aréna 2 800 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienický a čistiaci materiál Divadlo Aréna 1 188 1188.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 5 869 5869.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiletky na holenie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 59 59.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 102 102.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vatová tyčinka s glycerínom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický tovar SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 780 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, pracie a hygienické prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické vložky Bella Normal maxi Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 770 1770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 320 1320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 120 1120.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 26" Národný onkologický ústav 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové obrúsky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 290 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vložky hygienické Ústav na výkon trestu odňatia slobody 610 610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, pracie a hygienické výrobky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 672 2671.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 115 115.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické. dezinfekčné a čistiace prostriedky Mesto Rožňava 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a predmety osobnej starostlivosti Mestská časť Košice - Západ 1 940 1940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 2 240 2240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 792 792.09 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky osobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 950 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 647 646.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický tovar SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 773 773.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 175 175.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 65 65.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, pracie prostriedky. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 765 3764.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 691 691.06 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 185 185.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mydlo tekuté Detská fakultná nemocnica Košice 2 772 2772.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vatová tyčinka s glycerínom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 615 615.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 15 500 15500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 693 692.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Svätý Jur 170 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygenické potreby Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiletky na holenie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 68 68.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 345 1345.13 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 1 320 1320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 26" Národný onkologický ústav 1 350 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický tovar SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 840 840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 345 1345.13 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 559 558.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové obrúsky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 270 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 466 466.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody 315 315.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kozmetické výrobky Štátna opera 3 600 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 240 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 054 1053.97 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti a čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 567 567.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 197 6197.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Svätý Jur 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 106 105.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky osobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 5 636 5636.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 1 620 1620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické vložky Bella Normal maxi Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 375 375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 172 172.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vložky hygienické Ústav na výkon trestu odňatia slobody 610 610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 437 436.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 1 620 1620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 989 988.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 702 1702.39 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 750 1750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky osobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 8 520 8520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky Národný onkologický ústav 5 120 5120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 824 1824.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 225 225.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 70 70.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti, čistiace a leštiace výrobky Mestská časť Košice - Západ 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 121 1121.06 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 796 796.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické. dezinfekčné a čistiace prostriedky Mesto Rožňava 4 800 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 537 1537.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické vložky Bella Normal maxi Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti IDEA - Domov sociálnych služieb 9 200 9200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 240 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Svätý Jur 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 104 1104.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 87 86.58 EUR 2017 Tovary Nie 1
ošetrujúce prípravky pri inkontinencii Fakultná nemocnica Trnava 2 100 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický tovar SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 680 680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 674 673.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 490 490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 197 197.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 1 512 1512.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky pre materské školy a školské jedálne pri MŠ + pre opatrovateľskú službu seniorov Mesto Prievidza 23 400 23400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky, hygienické prostriedky, umývacie prostriedky, "SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov 9 508 9508.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo do zásobníkov typu TORK (421501 S1) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 338 338.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Nitra 73 72.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 9 047 9046.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienický materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 9 285 9285.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 729 729.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky-kuchyňa /17 Národný onkologický ústav 2 880 2880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky a potreby Národný onkologický ústav 4 140 4140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky a potreby II/17 Národný onkologický ústav 3 240 3240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 6 100 6100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 810 810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, pracie prostriedky. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 816 3816.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 375 1375.09 EUR 2017 Tovary Nie 1
Utierky na dezinfekciu Národný onkologický ústav 4 368 4368.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie hygienických potrieb Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 160 2160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kozmetické výrobky Štátna opera 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Mesto Rožňava 5 200 5200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 430 430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibakteriálne mydlo Národný onkologický ústav 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 166 166.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok aktívny chlór . Národný onkologický ústav 5 254 5254.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 6 100 6100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky do kuchýň a jedálni Technická univerzita v Košiciach 16 100 16100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hotelová kozmetika Technická univerzita v Košiciach 8 500 8500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prostriedky osobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 6 360 6360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 550 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier 26" Národný onkologický ústav 990 990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové obrúsky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 270 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Mesto Svätý Jur 185 185.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo do zásobníkov typu TORK (421501 S1) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 243 243.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 2 646 2646.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrece PVC modré, červené Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 363 363.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 285 285.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Svätý Jur 180 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 242 1242.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 422 1421.69 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 498 2498.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 6 100 6100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky-kuchyňa /17 Národný onkologický ústav 3 100 3100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo do zásobníkov typu TORK (421501 S1) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 242 242.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky a potreby Národný onkologický ústav 4 150 4150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky a potreby, predmety osobnej starostlivosti Národný onkologický ústav 3 600 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibakteriálne mydlo Národný onkologický ústav 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 060 1059.83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné , pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 2 380 2380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nástenný stojan, papierová rolka, dávkovač mydla Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 324 323.94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo do zásobníkov typu TORK (421501 S1) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 216 216.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 226 226.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 060 1059.81 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výrobky a predmety osobnej starostlivosti Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 240 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kozmetické výrobky Štátna opera 3 700 3700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 933 2932.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 192 1192.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrece PVC na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 561 560.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti, čistiace a leštiace prostriedky, kancelárske potreby Mestská časť Košice - Západ 2 290 2290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 998 14998.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a ďalšie potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 4 838 4837.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické vložky Bella Normal Maxi alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 590 590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Svätý Jur 135 135.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo do zásobníkov typu TORK (421501 S1) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 211 210.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 010 1010.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Svätý Jur 180 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 70 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné , pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 707 1707.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 025 2025.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky-kuchyňa /9/17 Národný onkologický ústav 3 160 3160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 273 272.98 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie hygienicko - epidemiologického režimu na požadovanej úrovni Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 231 230 231230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody 690 690.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 550 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 201 201.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti a čistiace prostriedky a pracie prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 620 2620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 340 340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 175 175.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a ďalšie potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 950 1950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 800 800.15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 800 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygenické potreby Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 1 100 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo do zásobníkov typu TORK (421501 S1) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 209 208.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 596 1596.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 390 3390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 606 606.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky . Národný onkologický ústav 650 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické vložky Bella Normal Maxi alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 470 1470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 353 352.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 270 270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrece PVC na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 326 326.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 200 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 707 707.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo do zásobníkov typu TORK (421501 S1) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 209 208.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné , pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 3 495 3495.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia PVC na odpad, rozpustné vrecia, mikroténové sáčky do koša Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 5 034 5034.09 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, Papierové utierky, Mydlo tekuté do zásobníkov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 17 519 17518.63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky Národný onkologický ústav 2 940 2940.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 230 230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky Národný onkologický ústav 1 820 1820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky Národný onkologický ústav 2 750 2750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 952 1951.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Nitra 340 340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 757 756.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky pre materské školy a školské jedálne pri MŠ + pre opatrovateľskú službu seniorov Mesto Prievidza 18 000 18000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebné a úžitkové predmety do prevádzky Národný onkologický ústav 3 490 3490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky Národný onkologický ústav 3 855 3855.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 452 452.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 596 1596.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Mesto Rožňava 6 500 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 355 2355.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 250 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mydlo do dávkovača Národný onkologický ústav 1 992 1992.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 774 773.71 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 663 663.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 105 105.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné , pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 668 1668.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kozmetické výrobky, osviežovače vzduchu, čistiace výrobky Štátna opera 3 400 3400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný hygienický a čistiaci materiál Národný onkologický ústav 3 670 3670.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál - drogéria Národný onkologický ústav 5 725 5725.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 250 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 880 880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 678 678.26 EUR 2018 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky, toaletné výrobky , čistiace výrobky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 462 462.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné , pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 696 1696.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénový odpad, odpadkové vrecká, vaky, predmety osobnej starostlivosti, čistiace a leštiace prostriedky, kancelárske potreby Mestská časť Košice - Západ 2 380 2380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 165 165.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál - drogéria - elektro Národný onkologický ústav 8 313 8313.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 210 210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 135 135.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 394 1394.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti a čistiace potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienický materiál Národný onkologický ústav 2 765 2765.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kozmetické výrobky Štátna opera 3 000 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 218 3218.11 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich potrieb a pomôcok Akadémia Policajného zboru v Bratislave 34 000 34000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Národný onkologický ústav 3 875 3875.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienický materiál Národný onkologický ústav 4 325 4325.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 810 810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 845 845.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 368 368.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 760 2760.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 297 4297.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 150 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 816 815.66 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 260 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný čistiaci a hygienický materiál Národný onkologický ústav 5 585 5585.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 466 466.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 980 1980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 368 368.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 800 2800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné , pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 3 003 3003.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300 1300.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 053 2053.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 85 85.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Národný onkologický ústav 2 570 2570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické vložky Bella Normal Maxi alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 882 882.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Národný onkologický ústav 14 762 14762.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 233 3233.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 290 290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, Papierové utierky, Mydlo tekuté do zásobníkov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 15 121 15120.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 160 160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kozmetické výrobky Štátna opera 2 000 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Národný onkologický ústav 1 855 1855.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 027 1026.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 200 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Národný onkologický ústav 8 640 8640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 195 195.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné , pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 3 050 3050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 13 980 13980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 220 220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 490 490.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 010 2010.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 420 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Mesto Rožňava 6 300 6300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mydlo tekuté, mydlo detské, mydlo jadrové, mazľavé mydlo Detská fakultná nemocnica Košice 2 283 2283.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drogéria - rôzny spotrebný materiál Národný onkologický ústav 12 370 12370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 6 820 6820.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 110 110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 568 1567.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a pomôcky Akadémia Policajného zboru v Bratislave 30 000 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 360 360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 055 15055.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 753 3752.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické vložky Bella Normal Maxi alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 970 970.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia PVC na odpad, mikroténové vrecká Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 197 197.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 12 771 12771.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 250 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia PVC na odpad, mikroténové vrecká Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 108 108.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 260 260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drogéria - rôzny spotrebný materiál Národný onkologický ústav 9 850 9850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kozmetické výrobky Štátna opera 3 000 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 032 2032.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 355 355.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drogéria - rôzny spotrebný materiál Národný onkologický ústav 10 300 10300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 300 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 356 1356.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 005 1004.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 280 2280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia PVC na odpad, mikroténové vrecká, vedro PVC Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 156 156.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia PVC na odpad, mikroténové vrecká, vedro PVC Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 179 179.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 195 195.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 614 613.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 711 710.65 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 350 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drogéria - rôzny spotrebný materiál Národný onkologický ústav 8 750 8750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti a xerografický papier Mestská časť Košice - Západ 834 834.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, Papierové utierky, Mydlo tekuté do zásobníkov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 12 700 12699.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 280 280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 200 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier, Papierové utierky, Mydlo tekuté do zásobníkov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 12 700 12699.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Národný onkologický ústav 14 200 14200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rôzny čistiaci a hygienicky spotrebný materiál Národný onkologický ústav 11 640 11640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400 2400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drogéria - rôzny spotrebný materiál Národný onkologický ústav 11 635 11635.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 15 000 15000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické vložky Bella Normal alebo ekvivalent Ústav na výkon trestu odňatia slobody 936 936.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 690 1690.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 8 661 8661.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 8 661 8661.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 199 2198.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 7 350 7350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mydlo do dávkovača Národný onkologický ústav 1 272 1272.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby - toaletný papier a utierky Sociálna poisťovňa, ústredie 24 360 24360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drogéria - rôzny spotrebný materiál Národný onkologický ústav 3 620 3620.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drogéria - rôzny spotrebný materiál Národný onkologický ústav 13 877 13877.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 140 3140.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 789 789.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 8 338 8338.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Mesto Rožňava 6 000 6000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drogéria - rôzny spotrebný materiál Národný onkologický ústav 7 500 7500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drogéria - spotrebný materiál Národný onkologický ústav 9 530 9530.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 98 000 98000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Upratovanie a údržba, dezinfekcia a hygiena Stredná odborná škola, Prakovce 282 5 900 5900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 1 260 1260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a pomôcky Akadémia Policajného zboru v Bratislave 29 500 29500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 264 14264.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 169 4169.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 665 1665.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 890 2890.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Športové gymnázium 22 692 22691.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drogéria - rôzny spotrebný materiál Národný onkologický ústav 7 300 7300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 1 620 1620.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 560 560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 879 879.38 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 785 785.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kozmetické výrobky Štátna opera 2 500 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 215 215.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 15 060 15060.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 348 1348.05 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toaletný papier, Papierové utierky, Mydlo tekuté do zásobníkov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 12 699 12698.98 EUR 2021 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 169 4169.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 400 400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 185 185.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Drogéria - spotrebný materiál Národný onkologický ústav 8 924 8924.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7 269 7269.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5 432 5432.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5 277 5277.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 215 4215.38 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 550 550.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorazové obaly - spotrebný materiál Národný onkologický ústav 4 044 4044.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 375 375.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 370 370.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 19 460 19460.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Hygienické potreby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 83 939 83939.28 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 200 200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Mesto Rožňava 6 160 6160.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Drogéria - spotrebný materiál Národný onkologický ústav 11 687 11686.84 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 6 300 6300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 660 660.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 240 240.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 195 195.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000 1000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie, balenie, skladovanie a distribúcia hygienických balíčkov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 710 000 3710000.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Hygienické potreby, čistiace a dezinfekčné prostriedky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 041 993 1041993.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Hygienicke,pracie a čistiace prostriedky Mesto Piešťany 61 667 61667.0 EUR 12. August 2014 11. September 2014 Nie 2014-08-12 00:00:00 UTC 2014-09-11 12:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×