CPV kód

39221000-7

Kuchynské vybavenie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 102 328 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 3 38 621 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 16 32 289 EUR
Mesto Žilina 2 0 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 4 375 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 2 152 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 5 400 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 1 409 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 8 072 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 1 16 140 EUR
Mesto Rožňava 1 0 EUR
Mesto Martin 2 39 832 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 15 165 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 2 571 452 EUR
Mesto Prievidza 2 1 586 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 7 65 472 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 262 008 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3 3 259 EUR
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 1 0 EUR
Mesto Piešťany 4 16 160 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 99 177 EUR
Mesto Komárno 13 11 144 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 208 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 6 5 015 EUR
Obec Babín 1 6 620 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 15 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 2 208 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 1 365 EUR
Mesto Senica 11 28 592 EUR
Mesto Holíč 1 91 000 EUR
Mesto Šaľa 1 12 682 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 408 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 20 9 361 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 6 974 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 3 917 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 14 70 428 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 17 750 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 2 167 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3 4 752 EUR
Obec Družstevná pri Hornáde 1 5 917 EUR
Mesto Šamorín 1 1 817 EUR
Mesto Dolný Kubín 11 29 604 EUR
Mesto Púchov 1 715 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 970 EUR
Obec Veľké Kostoľany 1 4 721 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 12 791 EUR
Obec Heľpa 1 6 833 EUR
VICTORIA PREŠOV, s.r.o. 1 258 600 EUR
Spišská katolícka charita 1 774 EUR
Zoologická záhrada 1 1 987 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 6 67 153 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 1 583 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 1 5 100 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 4 499 EUR
Národný onkologický ústav 2 1 767 EUR
Obec Špačince 1 13 166 EUR
Obec Zborov nad Bystricou 2 31 750 EUR
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1 2 917 EUR
TATRADOM s.r.o. 1 87 643 EUR
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 1 12 958 EUR
Obchodná akadémia 2 4 088 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 3 833 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 1 14 165 EUR
Spojená škola 1 3 000 EUR
WORLD EXCO s.r.o. 1 295 188 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 4 723 EUR
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 1 9 613 EUR
Hotelová akadémia 3 31 395 EUR
Spojená škola 5 2 473 EUR
Základná škola, Bukovecká 17, Košice 1 3 100 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 4 506 EUR
Obec Sečovská Polianka 1 45 405 EUR
Obec Jablonica 1 1 342 EUR
Krajská prokuratúra 2 2 178 EUR
Centrum účelových zariadení 2 36 049 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 5 5 491 EUR
Obec Hruštín 1 15 675 EUR
VITALITA n.o. 2 8 092 EUR
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 3 96 527 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 3 654 EUR
Liptovsko-oravský seniorát Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Liptovskom Ondreji 1 2 399 EUR
Obec Drahňov 1 9 083 EUR
Obec Vyšná Hutka 1 8 494 EUR
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 1 6 067 EUR
Obec Hermanovce 1 19 149 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 878 EUR
Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130 1 4 063 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 16 108 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 1 208 EUR
Dopravná akadémia 2 832 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 238 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 1 804 EUR
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 2 3 970 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 8 325 EUR
Spojená škola 1 14 873 EUR
Školský internát Medická 2, Košice 2 7 527 EUR
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 3 12 069 EUR
Školský internát 3 6 840 EUR
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 1 1 066 EUR
Domov dôchodcov Šaľa 2 8 533 EUR
Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 1 2 432 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 1 298 EUR
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 2 10 258 EUR
Domov sociálnych služieb 1 0 EUR
"MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 1 3 708 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 169 EUR
Základná škola Považská 12 1 800 EUR
Základná škola Staničná 13 1 6 250 EUR
Centrum sociálnych služieb v Poprade 1 17 284 EUR
Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 1 3 318 EUR
Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice 2 0 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 1 1 697 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 1 7 310 EUR
Stredná odborná škola drevárska 2 14 749 EUR
Základná škola Malá Ida 2 19 917 EUR
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 1 4 249 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 1 1 812 EUR
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 1 7 389 EUR
Školský internát 1 9 270 EUR
Obec Zemplínska Nová Ves 5 14 066 EUR
Športové gymnázium 2 2 484 EUR
Základná škola Jozefa Urbana 1 10 460 EUR
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca 1 2 988 EUR
Základná škola Hroncova 23, Košice 1 4 629 EUR
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 1 11 184 EUR
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci 5 23 218 EUR
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 1 2 108 EUR
Základná škola s materskou školou Predajná 1 10 790 EUR
Školský internát Považská 7, Košice 1 2 650 EUR
Hotelová akadémia 1 874 EUR
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Žižkova 4, Košice 1 1 961 EUR
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 1 3 125 EUR
Materská škola, Belehradská 6, Košice 2 7 003 EUR
Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 1 208 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 13 500 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 5 416 EUR
Spojená škola internátna Prakovce 1 429 EUR
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice 1 0 EUR
Materská škola 1 0 EUR
Materská škola Havanská 26, Košice 1 3 674 EUR
Materská škola 1 2 367 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 750 EUR
REAL ESTATE LC s.r.o. 1 295 800 EUR
Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov 2 68 541 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
RM Gastro – JAZ, s.r.o. 12 244 550 EUR
SOLLER, s.r.o. 1 10 375 EUR
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 46 430 772 EUR
LAWEX, spol. s r.o. 1 725 EUR
S.T.C. spol. s r.o. 13 18 037 EUR
Multi CZ s.r.o. 1 564 853 EUR
CORTEC s.r.o. 7 394 592 EUR
GastroRex, s.r.o. 3 10 861 EUR
ITSK, s.r.o. 6 8 192 EUR
SOLAR SOLUTIONS SLOVAKIA, s.r.o. 1 295 188 EUR
CORA GASTRO, s.r.o. 40 144 679 EUR
Berndorf Sandrik, s.r.o. 9 5 608 EUR
Interiéry Riljak, s.r.o. 1 715 EUR
GASTROTECHNIKA, s.r.o. 14 64 162 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 2 437 EUR
VILLA MARKET s.r.o. 2 106 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 3 239 EUR
Ib-elektro s.r.o. 7 2 033 EUR
KEKO TRADING spol. s r.o. 8 13 661 EUR
MERCATOR DMS, spol. s r.o. 1 2 400 EUR
Ivan Hoferica - LIMAR 5 5 979 EUR
ALVEX, spol. sr.o. 9 67 781 EUR
GASTROLUX, s.r.o 5 9 707 EUR
Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus 15 99 439 EUR
LarUm, s.r.o. 4 11 858 EUR
Tibor Németh - GASTROCENTER 2 900 EUR
SERVIS LINE, s.r.o. 4 3 863 EUR
Gastromarket Tatry, s.r.o. 18 20 684 EUR
Elektroservis VV, s.r.o. 14 111 011 EUR
Ján Sloboda -GASTROSERVIS 2 14 891 EUR
Vladimír Reguly IBIS SERVICE 4 4 938 EUR
MAKRO spol. s r.o. 1 15 250 EUR
DAVAC spol. s r.o. 4 238 370 EUR
COOPServis, spol.s r.o. 1 2 200 EUR
BBnet Consulting, a.s. 1 1 342 EUR
Adam Chabada 1 19 332 EUR
JTF partnership, s.r.o. 4 28 875 EUR
OMES spol. s r.o. 9 57 200 EUR
LINOREX, spoločnosť s ručením obmedzeným 3 3 964 EUR
Tatria plus, s.r.o. 1 10 790 EUR
DEXTRADE Žilina , s.r.o. 1 750 EUR
FriendS&FriendS, s.r.o. 2 4 266 EUR
AUTO - KÚTY Prievidza s. r. o. 3 13 040 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 2 873 EUR
HENRYSO, s.r.o. 6 1 945 EUR
Radoslav Kubáň 1 0 EUR
EUROGASTROP s.r.o. 28 128 121 EUR
Gastro Global s.r.o. 1 3 998 EUR
V.P.F. MEDIUM s.r.o. 2 4 177 EUR
X logistics, s.r.o. 1 205 EUR
Pixel Print s.r.o. 1 707 EUR
MULTI-CLUB, spol. s r.o. 1 8 325 EUR
T.Z.M., s.r.o. 1 52 EUR
Marek Špeťko - IMEX 12 6 099 EUR
ROAX s.r.o. 3 4 083 EUR
HS technology s.r.o. 1 2 989 EUR
Oľga Chládeková - PIXEL elektro 1 53 EUR
A-Z Gastro s.r.o. 1 11 458 EUR
YMAX - Lučenec, spol. s r.o. 1 295 800 EUR
EU PasTels, s.r.o. 2 3 640 EUR
SAVOG s. r. o. 1 3 308 EUR
UNI-JAS gastrotechnika s.r.o. 1 2 479 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Inovácia technologického vybavenia za účelom zavedenia výroby nového produktu - chladené a mrazené polotovary VICTORIA PREŠOV, s.r.o. 217 136 217136.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Rekonštrukciou NKP podporujeme rozvoj kult. poznávacieho cestovného, ruchu v regióne: Objekt č.2 Tabačiareň Zámok Holíč - vybavenie kuchyne Mesto Holíč 108 995 108995.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Rekonštrukcia penziónu SKI JEZERSKO - obstaranie kuchynského vybavenia TATRADOM s.r.o. 88 951 88951.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
KONGRESOVÉ A RELAXAČNÉ CENTRUM BEŠEŇOVÁ - TOVAR WORLD EXCO s.r.o. 246 680 246680.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Elektrický ohrievací stôl na taniere - režón 2 ks VITALITA n.o. 2 900 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastronádoby do výdajných pultov a konvektomatov Domov dôchodcov Šaľa 7 200 7200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby Domov dôchodcov Šaľa 5 400 5400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gatrozariadenie Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 7 700 7700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie a vybavenie kuchyne MKS Obec Babín 9 400 9400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Obec Jablonica 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický nástrekový 10 zásuvkovy GN1/1 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 000 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kuchynské vybavenie pre školské jedálne Mesto Banská Bystrica 15 402 15402.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie do školskej kuchyne Základná škola s materskou školou Župkov 1 710 1710.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie a vybavenie kuchyne kultúrneho domu Obec Hruštín 24 600 24600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie elektrického konvektomatu pre prípravu jedál a múčnikov RATIONAL SCC201Wel Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 19 500 19500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynová smažiaca panvica s objemom 120 l Mesto Piešťany 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Combistar BX 82 E (ANGELO PO) alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 23 280 23280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový KONVEKTOMAT elektrický ANGELO PO BX122E1 s príslušenstvom, alebo ekvivalent alebo ekvivalent Stredná odborná škola drevárska 11 000 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynský robot RM - 40H s príslušenstvom Mesto Dolný Kubín 3 900 3900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynský robot H30 s príslušenstvom Mesto Dolný Kubín 3 600 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Panva sklopná elektrická EBS50-78 Mesto Dolný Kubín 2 350 2350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie elektrického konvektomatu pre prípravu jedál a múčnikov RATIONAL CM plus 201 s príslušenstvom Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 19 128 19128.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická 3 rúra TPE 30 ARS Mesto Dolný Kubín 3 480 3480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varný kotol elektrický KE785 Mesto Dolný Kubín 3 040 3040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie elektrických spotrebičov pre potreby školskej jedálne Školský internát 16 000 16000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkokuchynské sporáky a kombinované sporáky Mesto Piešťany 9 000 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie do hotelových, stravovacích a reštauračných zariadení objednávateľa na celom území SR Centrum účelových zariadení 20 800 20800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkokapacitný elektrický sporák pre nemocničnú kuchyňu SE 40 ARS Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 3 400 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče pre potreby školskej jedálne Spojená škola 21 649 21649.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický bojlerový Rational SCC102 s príslušenstvom a umývačka čierneho riadu Elettrobar River 295 s príslušenstvom Centrum sociálnych služieb v Poprade 28 700 28700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varný kotol elektrický KE-150-O a ekvivalent Obchodná akadémia 2 988 2988.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varný kotol elektrický KE-85-O alebo ekvivalent Obchodná akadémia 2 154 2154.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 540 3540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sklenená misa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkokuchynské sporáky a kombinované sporáky Mesto Piešťany 9 000 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie - elektrická panva a sporák kombinovaný Mesto Senica 6 378 6378.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varný kotol elektrický KE-85-O alebo ekvivalent Mesto Šamorín 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie - elektrická trojrúra, kotol plynový Mesto Senica 7 820 7819.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerezové zariadenia kuchyne v ŠJ 2016 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 6 877 6877.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sporák elektrický SE-940 A s príslušenstvom Mesto Dunajská Streda 3 300 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická dvojplatnička LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varné plynové kotle s nepriamym ohrevom Univerzitná nemocnica Bratislava 11 995 11995.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny robot Základná škola Hroncova 23, Košice 6 500 6500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektircký sporák MORA ES 823 MW biely, chladnička Zanussi ZRA21600WA biela , mikrovlnná rúra Samsung MS 23F301TAS, elektrický varič alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 224 1224.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stôl nerezový pracovný bez spodnej police, dvojdrez nerezový lisovaný a umývadlo antikórové s batériou Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 960 1960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariaďovacie predmety, spotrebičče kuchyne Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 140 029 140029.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový KONVEKTOMAT elektrický ANGELO PO BX122E1 s príslušenstvom Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 9 800 9800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné nerezové veľkokuchynské stoly Mesto Piešťany 2 980 2980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pec elektrická statická alebo ekvivalent Mesto Senica 3 100 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektircký sporák MORA ES 823 MW biely, chladnička Zanussi ZRA21600WA biela , mikrovlnná rúra Samsung MS 23F301TAS, elektrický varič alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 224 1224.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerezové kuchynské stoly, nerezové drezy Obec Zemplínska Nová Ves 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývacia linka Mesto Senica 4 275 4275.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák (varenie na plyn, rúra na pečenie elektrická) Obec Veľké Kostoľany 6 000 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastro zariadenie pre výdajňu stravy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 12 608 12608.47 EUR 2016 Tovary Nie 1
kuhynské vybavenie - plynový sporák s elektrickou rúrou, chladnička s mrazničkou, elektrická smažiaca panvica, umývačka riadu Obec Zemplínska Nová Ves 2 990 2990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat RETIGO s injekčným nástrekom pary, kapacita 10xGN 1/1+ 1 extra zásuv Základná škola s materskou školou Predajná 13 022 13022.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Škrabka zemiakov a zeleniny alebo ekvivalent Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 987 1987.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynský riad a vybavenie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 063 3062.57 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Škrabka zemiakov a zeleniny alebo ekvivalent Športové gymnázium 1 284 1284.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladiaci šalátobar alebo ekvivalent Športové gymnázium 2 148 2148.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 7 200 7200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varný kotol Centrum sociálnych služieb - AVE 2 040 2040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup škrabky na zemiaky pre ŠJ Mesto Prievidza 1 560 1560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 640 2640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 360 3360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 120 3120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická dvojplatnička LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 40.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický sporák tálový delený s rúrou Mesto Senica 2 880 2880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynský robot H30 s príslušenstvom Mesto Dolný Kubín 3 100 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol 300 l Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 6 000 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie do kuchyne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Orange Vision RETIGO 1011i alebo ekvivalent s príslušenstvom VITALITA n.o. 9 900 9900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 573 1573.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 480 2479.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 104 103.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 611 611.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 352 352.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický bojlerový Základná škola Jozefa Urbana 14 000 14000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerezové kuchynské stoly Obec Zemplínska Nová Ves 570 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývací stroj Mesto Senica 3 137 3137.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovný stôl nerezový Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 277 2277.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne v kultúrnom dome Obec Zemplínska Nová Ves 6 900 6900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sporák elektrický s rúrou CFQ 90/80 21E Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 2 200 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie a vybavenie MŠ - vybavenie do školskej jedálne Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Žižkova 4, Košice 2 556 2556.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 466 465.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 760 2760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 880 2880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 360 3360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 320 1320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 240 9240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 160 5160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne v kultúrnom dome Obec Zemplínska Nová Ves 6 900 6900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie a vybavenie kuchyne kultúrneho domu alebo ekvivalent Obec Vyšná Hutka 11 330 11330.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Robot univerzálny RM - 60 H Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne - inventár Spišská katolícka charita 1 041 1040.61 EUR 2016 Tovary Nie 1
1.Vstupný stôl nerezový s drezom k umývačke riadu do stravovacej prevádzky2. Stôl pracovný nerezový, s tromi zásuvkami a jednou policou3. Stôl pracovný nerezový, s dvomi zásuvkami a policou Krajská prokuratúra 1 360 1360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerezové kuchynské stoly, nerezový riad,nerezový regál Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 5 080 5080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vozík servírovací nerezový, termos celonerezový Národný onkologický ústav 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Robot univerzálny RM - 60 H Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130 5 740 5740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne Obec Sečovská Polianka 72 000 72000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup univerzálneho kuchynského robota Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 560 1560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 446 445.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie jedálne a dovoz jedál Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ohrevný stôl s delenými lisovanými vaňami a odoberací stôl k umývačke riadu Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 1 580 1580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 446 445.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pec elektrická statická alebo ekvivalent Mesto Senica 3 100 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž elektrického konvektomatu s príslušenstvom Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 21 979 21979.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servírovácí vozík antikorový 3 policový Mestská časť Bratislava - Dúbravka 936 936.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne a reštaurácie - inventár Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 16 200 16200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynský robot RM - 60H s príslušenstvom Mesto Dolný Kubín 6 518 6518.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot B-30F s mlynčekom na mäso Základná škola s materskou školou Babín 1 115 1114.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Delička cesta so zakružovaním Univerzitná nemocnica Martin 6 700 6700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stroj nárezový šnekový Nemocnica s poliklinikou Myjava 998 998.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plynová varná stolička Mesto Komárno 492 492.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský a jedálenský inventár Národný onkologický ústav 1 840 1840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský robot univerzálny RM 30H s príslušenstvom Mesto Dolný Kubín 3 229 3229.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie materskej školy Obec Špačince 19 100 19100.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Škrabka na zemiaky ŠKBZ 20 N alebo ekvivalent, Smažiaca elektrická panvica BRM80 – 98 ET alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 6 300 6300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výdajný ohrevný pult a ostatné kuchynské vybavenie "MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 6 750 6750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývacia linka Mesto Senica 4 404 4403.94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Flambovací vozík Hotelová akadémia 1 050 1050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie kuchyne domova seniorov Obec Zborov nad Bystricou 34 356 34356.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský inventár Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12 000 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobný spotrebný materiál do kuchyne Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 963 963.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický bojlerový Psychiatrická nemocnica Hronovce 13 756 13755.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský robot RM - 60H s príslušenstvom alebo ekvivalent alebo ekvivalent Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 280 5280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kúpa kuchynského vybavenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 910 909.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývacia linka Mesto Senica 2 640 2640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlaková panvica 150 l s príslušenstvom Nitriansky samosprávny kraj 32 000 32000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup univerzálneho veľkokuchynského robota RE-24 alebo ekvivalent HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci 7 331 7330.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický FAGOR Advance, AE-101 alebo ekvivalent, Pec elektrická PCE-930 C alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 11 000 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývačka riadu pre školskú jedáleň Mesto Komárno 349 349.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup univerzálneho veľkokuchynského robota RE-24 alebo ekvivalent HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci 7 331 7330.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot s príslušenstvom Mesto Žilina 3 070 3070.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny robot HD 60 Spojená škola 4 230 4230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biela technika, elek. spotrebiče, vybavenie sociálnych zariadení a spotrebný materiál (24_2017) Zoologická záhrada 2 385 2384.71 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot s príslušenstvom Mesto Žilina 3 070 3070.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup univerzálneho veľkokuchynského robota RE-24 alebo ekvivalent HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci 7 331 7330.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny robot Materská škola, Belehradská 6, Košice 4 240 4240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot Materská škola 7 000 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny robot Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice 4 500 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny robot pre školskú kuchyňu Materská škola Havanská 26, Košice 6 900 6900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie do školskej jedálne Obec Heľpa 12 000 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny robot Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 6 350 6350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny robot veľkokapacitný pre ŠJ Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup univerzálneho veľkokuchynského robota RE-24 alebo ekvivalent HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci 7 331 7330.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny robot Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice 4 362 4362.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie do školskej jedálne_66 Mesto Komárno 7 307 7307.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie do školskej jedálne_64 Mesto Komárno 10 641 10641.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dvojdverová chladnička pre potreby ŠJ Mesto Komárno 1 824 1824.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice 4 500 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny robot Materská škola, Belehradská 6, Košice 4 240 4240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup univerzálneho veľkokuchynského robota RE-24 HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci 7 331 7330.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny robot stojaci RM-200H s príslušenstvom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 588 1587.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 700 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pojazdný bufetový stôl CHBS 3GN, 1300 mm Mesto Dolný Kubín 2 170 2170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stôl nerezový pracovný a dvojdrez nerezový lisovaný Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 1 411 1411.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot Domov sociálnych služieb 5 500 5500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat Mesto Rožňava 12 720 12720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie výdajne stravy materskej školy kuchynskými zariadeniami Liptovsko-oravský seniorát Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Liptovskom Ondreji 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Zakúpenie kuchynských strojov pre ŠJ_107 Mesto Komárno 2 671 2671.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Škrabka zemiakov a zeleniny Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 930 1930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 14 487 14487.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 380 1380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie do kuchyne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 750 1750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský gastro inventár Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 750 8750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gastrozariadenie Materská škola 4 000 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gastrozariadenie Základná škola, Bukovecká 17, Košice 5 160 5160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny robot stojanový RM 60 H Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 4 200 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaný plynový sporák s elektrickou smaltovanou rúrou, Model MORA KS 142 MW1 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 220 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 458 1458.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot Mesto Šaľa 18 000 18000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombinovaný voľnestojaci sporák Mora K 868 AS s plynovou varnou doskou a multifunkčnou elektrickou rúrou MF11 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 310 310.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sklokeramický elektrický sporák Mora C 611 BW LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 250 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Škrabka zemiakov a zeleniny Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 965 1965.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Veľkokuchynský stolový otvárač na konzervy Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 186 186.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 740 12740.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup truhlicového mraziaceho zariadenia, umývačky skla a riadu a gastroinventáru do Školskej kuchyni Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 2 350 2350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pojazdný ohrievač tanierov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 484 2484.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup univerzálneho kuchynského robota Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 3 779 3778.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drobné kuchynské vybavenie do hotelových, stravovacích a reštauračných zariadení objednávateľa na celom území SR Centrum účelových zariadení 18 000 18000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 180 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastro zariadenie pre kuchyňu a výdajňu stravy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 100 397 100397.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenie do školskej jedálne Hotelová akadémia 40 000 40000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický bojlerový s príslušenstvom Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 15 000 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výdajný ohrevný pult Základná škola Považská 12 1 468 1468.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Univerzálny robot stojanový RM 60 H , panva smažiaca elektrická Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 8 670 8670.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termosy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 33 175 33175.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický nástrekový konvektomat Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 11 064 11064.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastro zariadenie pre výdajňu stravy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 26 208 26208.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 230 230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie, kuchynské potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 6 500 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre školskú jedáleň Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 5 600 5600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termosy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 33 175 33175.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývačka riadu a plynový sporák s elektrickou rúrou Mesto Senica 5 183 5183.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výdajný ohrevný pult Školský internát 1 350 1350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sódobar Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 103 4102.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 685 685.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výdajný ohrevný pult Školský internát 1 350 1350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Varná stolička elektrická Mesto Prievidza 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat RETIGO 1011b bojlerový alebo ekvivalent Centrum sociálnych služieb - Juh 8 779 8779.14 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie výdajnej kuchyne Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 866 2865.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlynček na mäso, umývacie nerezové stoly Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 800 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie výdajnej kuchyne - sporák elektrický s rúrou Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 269 2269.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konvektomat Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 376 5376.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s príslušenstvom Obec Zborov nad Bystricou 6 490 6490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nerezové zariadenie do výdajne MŠ_64 Mesto Komárno 880 880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie do kuchyne ŠJ_54 Mesto Komárno 1 320 1320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termosy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 33 175 33175.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastro nádoby, miešadlá použiteľné v systéme HCCP Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konvektomat Školský internát 5 660 5660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mraznička s objemom 500 l Dopravná akadémia 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývací pult - umývací stôl s dvomi drezmi a spodnou policou (antikorový) Dopravná akadémia 620 620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup bukových kopistí, antikorových obracačiek, ručných škrabiek na zemiaky, bukových tĺčikov na mäso, štvordielnych antikorových obedárov, jedálenských podnosov PH, menu boxov z PVC, antikorových 20 l termosov s výpustným kohútom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 391 1390.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický kotol, umývačka riadu a konvektomat Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 23 567 23567.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenia a vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 898 3897.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie stravovacích zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 464 1464.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot Spojená škola 750 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termosy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 13 555 13555.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trojpolicový servírovací vozík Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 504 504.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nárezový stroj FIMAR 250 mm Spojená škola 520 520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný stôl nerezový s dvoma zásuvkami Spojená škola 550 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný stôl nerezový s dvoma policami Spojená škola 350 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nerezový regál so 4 policami Spojená škola 1 280 1280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat 20 x GN 2/1 Retigo blue Vision B2021i - injekčný alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 165 18165.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 4 000 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 450 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot Základná škola Staničná 13 9 900 9900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastrozariadenie Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 6 000 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Modernizácia vybavenia odborných pracovísk pre odborný výcvik a odbornú prax Kuchár, Hotelová akadémia Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 96 528 96528.0 EUR 2018 Tovary Áno 3
Potreby pre spoločenské stravovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 720 1720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby pre spoločenské stravovanie - príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 870 870.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie do kuchyne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 2 900 2900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské stroje a zariadenia Hotelová akadémia 2 250 2250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby pre ŠJ_147 Mesto Komárno 5 113 5113.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne Obec Drahňov 18 421 18420.8 EUR 2018 Tovary Áno 1
Univerzálny kuchynský robot Ústav na výkon trestu odňatia slobody 880 880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 336 6336.13 EUR 2018 Tovary Nie 1
Univerzálny robot RE22 / 60L s príslušenstvom (alebo ekvivalent) Stredná odborná škola drevárska 10 095 10095.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenie a vybavenie Hotelová akadémia 488 488.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pult výdajný ohrevný Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 876 876.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 509 3508.97 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fritéza Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 504 504.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Samsung MS23F301TAS/EO alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 400 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 173 173.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Univerzálny robot RE 22 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 580 6580.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Samsung MS23F301TAS/EO alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 78 78.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie – Regále, stoly a pulty Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 12 960 12960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s navážacím vozíkom Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 11 080 11080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Krájač zeleniny Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 282 3282.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 162 162.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tyčový mixer pre ŠJ Mesto Komárno 384 384.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Montovateľné pracovné stoly do ŠJ Mesto Komárno 986 986.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nárezový stroj Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 709 1709.13 EUR 2019 Tovary Nie 1
Krájač chleba Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 539 2539.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konvektomat Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 10 300 10300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výdajný ohrevný pult a gastronádoby Krajská prokuratúra 1 500 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Spojená škola internátna Prakovce 597 597.15 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie oddelenia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 350 1350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 270 270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Univerzálny robot Mesto Martin 26 400 26400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenia a vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 800 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 491 1491.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie univerzálneho robota Mesto Martin 31 200 31200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia pre vybavenie kuchyne REAL ESTATE LC s.r.o. 295 800 295800.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vybavenie stravovacích zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 532 532.38 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 375 375.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Univerzálny robot RE22 / 60L s príslušenstvom (alebo ekvivalent) Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 7 250 7250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlynček na mäso Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 843 842.77 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 105 105.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadenia Základná škola Malá Ida 15 000 15000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadenia Základná škola Malá Ida 15 000 15000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 260 260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plynový konvektomat 20 x GN 2/1 Retigo Blue Vision B2021ig- injekčný alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25 530 25530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynský inventár do školskej jedálne Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 10 800 10800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie do kuchyne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 601 1600.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plynový konvektomat 20 x GN 2/1 Retigo Blue Vision B2021ig- injekčný alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 760 24760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Gastro inventár do školskej jedálne Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 3 300 3300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastronomického zariadenia - Krájač zeleniny s mobilným podstavcom a sadou diskov pre školskú jedáleň Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 5 600 5600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vnútorné vybavenie materskej školy IV. Mesto Púchov 861 861.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nádoby na jedlo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 250 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veľkokuchynský robot RM 50 - príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 212 1212.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hrnce Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 302 302.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nerezový pracovný stôl Mesto Komárno 1 656 1656.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručný šľahač v kvalite KitchenAid 5KHM9212 Mesto Komárno 149 149.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nerezová rýchlovarná kanvica Univerzita Komenského v Bratislave 25 25.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie do školskej kuchyne Školský internát Medická 2, Košice 3 971 3970.82 EUR 2019 Tovary Nie 1
"Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne - zariadenie kuchyne" Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov 51 491 51491.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra MORA MT 120W LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 100 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 90 90.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tabletový transportný vozík Abner TTV-E 3x10 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 13 316 13316.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 660 660.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
"Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne - zariadenie kuchyne" Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov 51 711 51710.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 840 840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynský drez z nehrdzavejúcej ocele s batériou – set Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup gastroinventára Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 999 1999.03 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 4 600 4600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie stravovacích zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynský robot RM - 60H s príslušenstvom Mesto Dolný Kubín 6 000 6000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie oddelenia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 130 130.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Termos nerezový s výpustom 20 L Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 363 4362.72 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie pre chladenie a mrazenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 589 3588.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Veľkokuchynské stroje a zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 154 21154.36 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchynských zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 048 2047.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 707 706.71 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol - 300 litrov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 887 5887.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre školskú jedáleň Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 3 800 3800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie oddelenia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 670 670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 541 541.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchynských zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 364 364.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 119 118.86 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie pre chladenie a mrazenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 742 3742.27 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 297 297.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra MORA MT 120W LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 100 100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra MORA MT 120W LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 100 100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčný kuchynský robot Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 709 709.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie pre chladenie a mrazenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 483 482.91 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie oddelenia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 140 140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlynček na mäso Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 309 1309.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchynských zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 289 289.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nárezový stroj s automatickým krájaním Školský internát Považská 7, Košice 3 700 3700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Veľkokuchynské stroje a zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 206 11206.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Termos nerezový s výpustom 20 L Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 078 2078.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra MORA MT 120W LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 70 70.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Profesionálny automatický nárezový stroj Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 2 612 2612.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy - zariadenie kuchyne Trenčiansky samosprávny kraj 276 220 276220.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Vybavenie stravovacích zariadení - gastronádoba; košík oválny; set koreničiek 5ks; Set - korenička na soľ, korenie a nádobka na špáradlá; Pohár na šampanské - miska; poháre na víno; kalich misket sada resp. ekvivalent, Poháre na vodu - mondo resp. ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 843 3842.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynský robot RM - 60H s príslušenstvom Mesto Dolný Kubín 5 200 5200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup profesionálnych pračiek a kuchynskej profesionálnej škrabky na zemiaky a zeleninu Stredisko sociálnej starostlivosti 5 850 5850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Inventár stravovacích zariadení Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 724 1724.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Univerzálny planetárny mixér - stolný 10 l | HENDI, 222836 resp. ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 591 591.15 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie do kuchyne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 701 1700.63 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Školský internát Medická 2, Košice 6 683 6682.87 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tabletový systém rozvozu stravy Univerzitná nemocnica Martin 564 853 564853.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Orange Vision RETIGO 1011b+ (bojlerový) alebo ekvivalent s príslušenstvom Obec Družstevná pri Hornáde 8 900 8900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Škrabka zemiakov a zeleniny Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 476 2476.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne pre materskú škôlku Obec Hermanovce 35 674 35674.08 EUR 2021 Tovary Áno 1
Umývačka riadu a sporák kombinovaný s elektrickou rúrou Mesto Senica 6 449 6448.98 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka prvkov gastrotechnológie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 83 935 83935.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kombinovaný voľnestojaci sporák Mora K 561 BW LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 210 210.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Konvektomat do kuchyne - 2ks Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 23 986 23986.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vybavenie oddelenia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 250 1250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Gastro vybavenie - riad a pomôcky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 005 3004.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nerezový pracovný stôl s jednou policou Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 961 961.38 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Orange Vision RETIGO 1011b+ (bojlerový) s príslušenstvom Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 8 680 8680.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Nákup technologického vybavenia kuchyne hotela Carpe diem, s.r.o. 234 423 234422.62 EUR 27. Január 2021 2. Marec 2021 Áno 2021-01-27 00:00:00 UTC 2021-03-02 09:00:00 UTC
Vybavenie kuchyne hotela Granit – Kúpeľný ústav F.E.Scherera Piešťany HOREZZA, a.s. 158 000 158000.0 EUR 2. Január 2015 22. Január 2015 Nie 2015-01-02 00:00:00 UTC 2015-01-22 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Kúria Dubnických - gastrozariadenie Kúria Dubnických s.r.o. 40 946 40946.0 EUR 14. August 2014 8. September 2014 Áno 2014-08-14 00:00:00 UTC 2014-09-08 09:00:00 UTC
Konvektomat Viacúčelové zariadenie pre seniorov 4 500 4500.0 EUR 4. Október 2021 7. Október 2021 Neuvedené 2021-10-04 00:00:00 UTC 2021-10-07 09:00:00 UTC
Konvektomaty pre Materské školy Mesto Topoľčany 20 690 20690.33 EUR 11. November 2021 18. November 2021 Neuvedené 2021-11-11 00:00:00 UTC 2021-11-18 13:00:00 UTC
Nadstavba a stavebné úpravy výmenníkovej stanice so zmenou účelu na polyfunkčný objekt - kuchyňa PARA-STEEL, s. r. o. 53 961 53961.0 EUR 15. December 2015 4. Január 2016 Áno 2015-12-15 00:00:00 UTC 2016-01-04 09:00:00 UTC
Modernizácia bistra ZÁHRADA - vybavenie Ing. Juraj Čorba - bistro ZÁHRADA, Kukučínova 13, 040 01 Košice Ing. Juraj Čorba - bistro ZÁHRADA 79 958 79957.9 EUR 15. December 2014 8. Január 2015 Áno 2014-12-15 00:00:00 UTC 2015-01-08 11:00:00 UTC
Zariadenie vybavenie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 46 211 46211.0 EUR 7. August 2014 26. August 2014 Áno 2014-08-07 00:00:00 UTC 2014-08-26 08:00:00 UTC
Rekonštrukcia kaštieľa Orlové - technológie/Interiérové vybavenie EUROCOM & CO, s.r.o. 131 710 131710.0 EUR 19. Jún 2015 9. Júl 2015 Áno 2015-06-19 00:00:00 UTC 2015-07-09 08:00:00 UTC
Modernizácia bistra ZÁHRADA - vybavenie Ing. Juraj Čorba - bistro ZÁHRADA 79 958 79958.0 EUR 10. Február 2015 3. Marec 2015 Áno 2015-02-10 00:00:00 UTC 2015-03-03 10:00:00 UTC
Vybavenie kuchyne kuchynským zariadením Ing. Eduard Dunčič - ORAVA TOUR 60 874 60874.0 EUR 9. December 2014 19. Január 2015 Áno 2014-12-09 00:00:00 UTC 2015-01-19 09:00:00 UTC
Gastrotechnológia GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. 167 623 167623.0 EUR 3. September 2020 20. Október 2020 Áno 2020-09-03 00:00:00 UTC 2020-10-20 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×