CPV kód

39700000-9

Spotrebiče pre domácnosť

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 5 801 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 4 650 EUR
Mesto Poprad 1 1 625 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 18 456 796 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 74 30 984 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 2 226 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 12 733 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 45 152 864 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 0 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 2 700 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 50 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 25 3 825 EUR
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným 1 81 268 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 10 4 019 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 612 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 1 374 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 40 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 3 624 EUR
HOREZZA, a.s. 1 53 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 22 88 217 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 10 500 EUR
Mesto Komárno 5 1 452 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 16 392 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 1 160 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 5 500 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 3 928 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 14 17 246 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 21 5 786 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 328 EUR
Slovenské národné múzeum 1 40 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 24 583 EUR
Mesto Kráľovský Chlmec 1 970 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 30 384 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 30 397 EUR
Záchranná služba 1 425 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 6 773 EUR
Zoologická záhrada 3 666 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 3 1 887 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 1 697 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 1 000 EUR
Národný onkologický ústav 3 6 776 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 2 2 129 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 2 926 EUR
Obec Zákamenné 1 192 EUR
LUNA, n.o. 1 7 470 EUR
MH Invest II, s.r.o. 2 16 500 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 3 326 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 2 3 825 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 171 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 42 EUR
Stredná odborná škola 4 3 291 EUR
Spojená škola internátna 1 217 EUR
Školský internát 2 3 927 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 78 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 528 EUR
Spojená škola internátna Prakovce 1 3 291 EUR
Múzeum vo Svätom Antone 1 45 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 350 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Daffer spol. s r.o. 1 21 583 EUR
Obnovstav, s.r.o. 1 1 817 EUR
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. 1 10 EUR
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 1 192 EUR
BIOTECH s.r.o. 1 513 EUR
PC SEMA, s.r.o. 10 309 983 EUR
CORTEC s.r.o. 2 81 660 EUR
COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. 1 2 980 EUR
ITSK, s.r.o. 73 124 120 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 2 184 EUR
Ing. Ivan Trnovský 1 940 EUR
CLIMAPORT s.r.o. 1 483 EUR
CORA GASTRO, s.r.o. 3 3 383 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 4 6 075 EUR
WTW, meracia a analytická technika, s.r.o. 1 165 EUR
VILLA MARKET s.r.o. 9 1 791 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 1 84 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 208 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 22 6 133 EUR
Ib-elektro s.r.o. 35 143 730 EUR
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 1 423 EUR
Ivan Hoferica - LIMAR 23 31 583 EUR
ANDREA SHOP, s.r.o. 3 10 858 EUR
WINTEC Slovakia s.r.o. 5 3 986 EUR
Silver Tech, s.r.o. 4 2 849 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 2 200 EUR
Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus 1 817 EUR
BL technics, s.r.o. 2 1 875 EUR
VERDI, s. r. o. 2 4 498 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 2 24 101 EUR
Ing. Daniel Krajčovič - INTERPAP 2 2 482 EUR
EURONAL s. r. o. 1 491 EUR
GASTROSET SK, s.r.o. 1 875 EUR
Internet Mall Slovakia s.r.o. 1 1 000 EUR
TRADENET s.r.o. 2 64 771 EUR
PROMOS s.r.o. 1 258 EUR
BEPOL, s.r.o. 1 65 EUR
LINOREX, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 600 EUR
BIMPEX, s.r.o. 1 93 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 12 10 956 EUR
M&D online s. r. o. 1 204 EUR
HENRYSO, s.r.o. 43 28 257 EUR
EUROGASTROP s.r.o. 1 4 650 EUR
RIZNER s. r. o. 1 437 EUR
Ondrej Šeben - ŠEKO SHOP 1 316 EUR
X logistics, s.r.o. 11 11 010 EUR
Vladimír Janičina ELKO 2 303 EUR
GIEGO s.r.o. 6 2 799 EUR
KASON, s.r.o. 18 47 914 EUR
5K, spoločnosť s ručením obmedzeným 3 829 EUR
T.Z.M., s.r.o. 2 104 EUR
HS technology s.r.o. 11 23 952 EUR
HTONER s.r.o. 1 37 800 EUR
Vario Trade s. r. o. 1 31 EUR
Job assistence, s.r.o. 1 624 EUR
Oľga Chládeková - PIXEL elektro 10 6 057 EUR
Palušný Robert 1 17 000 EUR
FERMAT SK s.r.o. 1 374 EUR
KIN.SKY s. r. o. 1 71 EUR
APEN s. r. o. 2 15 550 EUR
Techfun s. r. o. 1 79 EUR
JStore, s. r. o. 1 38 EUR
ELEKTROHELP s. r. o. 1 1 449 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Gastro vybavenie D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným 67 725 67725.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kuchynské zariadenie - spotrebiče pre domácnosť UNIVERZITA J. SELYEHO 2 063 2063.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
El. spotrebiče LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 900 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička jednodverová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 160 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 312 312.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup parných generátorov, naparovacích žehličiek, dosiek na žehlenie a sušičov vlasov Úrad vlády Slovenskej republiky 1 680 1680.47 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 29 742 29742.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatické práčky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 864 3864.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo ku kávorvarom a vysávačom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 15 14.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 29 742 29742.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektospotrebiče Stredná odborná škola 310 310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická varná doska Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 475 475.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče - chladnička, mikrovlnná rúra, automatická práčka, elektrická dvojplatnička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varná kanvica na vodu Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varná doska plynová Spojená škola internátna 260 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou dvojdverová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 29 742 29742.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica na vodu Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 45 45.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebič- kombinovaná chladnička+ ekologická likvidácia Zoologická záhrada 356 355.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 60 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovárne kanvice biele a v prevedení nerez NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 874 873.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varné dosky a odsávače pár Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 600 4600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Tefal KO 29913 Expres alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 23 23.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 50 49.73 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica PHILIPS HD9324/50 alebo ekvivalent Technická univerzita v Košiciach 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 711 7711.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Tefal, Sencor Najvyšší súd Slovenskej republiky 330 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou, mikrovlnná rúra Technická univerzita v Košiciach 390 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebič- kombinovaná chladnička Zoologická záhrada 326 326.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče - chladnička, mikrovlnná rúra, automatická práčka, elektrická dvojplatnička alebo ekvivalent Stredná odborná škola 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 19 280 19280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie priestorov/B Národný onkologický ústav 3 500 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče a biela technika Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 120 6120.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Elektrické spotrebiče- kombinovaná chladnička a rýchlovarná kanvica Zoologická záhrada 122 121.63 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče-chladničky, rýchlovarné kanvice, ventilátory, predlžovacie káble alebo ekvivalent Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 3 371 3370.81 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mraziacim boxom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný mixér a šľahač Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varná kanvica na vodu Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické a kuchynské spotrebiče Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 976 2976.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické a kuchynské spotrebiče Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 708 2708.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Smoothie maker SENCOR SNB 4301 RD alebo ekvivalent HOREZZA, a.s. 55 55.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické a kuchynské spotrebiče Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 012 1012.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia na ohrev vody-Varná kanvica Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 20 20.09 EUR 2016 Tovary Nie 1
Domáce spotrebiče Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 532 2532.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče a biela technika Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 124 069 124069.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 60 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k vysávačom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 129 1129.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
rýchlovarná kanvica Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varná kanvica na vodu Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické prístroje pre domácnosť Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 43 43.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický podlahový vysávač Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 660 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varná kanvica na vodu Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia na ohrev vody-Varná kanvica Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 20 20.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 28 28.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 252 252.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termokanvica Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 112 112.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické prístroje pre domácnosť Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 101 4101.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 020 1020.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče LUNA, n.o. 8 970 8970.17 EUR 2017 Tovary Áno 1
Príslušenstvo ku kávovarom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 84 84.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Obec Zákamenné 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompaktný teplovzdušný ventilátor s termostatom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 40 39.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka domácich elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 18 936 18936.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 731 731.25 EUR 2017 Tovary Áno 1
Rýchlovarná kanvica, teplovzdušný konvektor s ventilátorom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 672 672.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup bielej techniky s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 142 5142.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 180 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 515 5515.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12 000 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kanvica rýchlovarná Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 773 772.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup bielej a čiernej techniky s príslušenstvom MH Invest II, s.r.o. 10 000 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatické práčky a sušičky bielizne Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 784 2784.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup bielej a čiernej techniky s príslušenstvom MH Invest II, s.r.o. 9 999 9999.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 31 210 31209.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebiče pre domácnosť ( práčka s vrchným plnením , bezsáčkový vysávač) Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 351 351.43 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo ku kávovarom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 156 156.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kombinovaný sporák s príslušenstvom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 220 220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elekrické spotrebiče pre domácnosť Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 139 139.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup bielej techniky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 221 220.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 200 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Varná kanvica na vodu Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 280 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kávovar, mlynček na kávu a umývačka riadu Nitriansky samosprávny kraj 8 000 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup rýchlovarných kanvíc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 894 894.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrických spotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 10 620 10620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička, ponorný mixér, mlynček Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 235 235.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Slovenské národné múzeum 40 40.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický mlynček Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 28 27.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 144 144.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sklokeramický sporák AEG 47995VD-MN alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 383 383.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odvlhčovače Technická univerzita v Košiciach 4 150 4150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elekrické spotrebiče pre domácnosť - kavovár, mikrovlnka, filtračná kanvica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 660 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovlná rúra Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 84 84.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka vstavanej práčky Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 360 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie priestorov Národný onkologický ústav 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica, teplovzdušný konvektor s ventilátorom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 672 672.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kávovar, filtračná kanvica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 648 648.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sklokeramický sporák Elektrolux EKC 6450 AOX alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 433 433.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička UNIVERZITA J. SELYEHO 199 199.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 480 1479.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče pre domácnosť - chladnička, mikrovlnná rúra, ventilátor LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Múzeum vo Svätom Antone 55 55.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka chladničky Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 433 433.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče - radiátory Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 455 1454.69 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 524 1524.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické a kuchynské spotrebiče Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebiče pre domácnosť Záchranná služba 540 540.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské lektrické spotrebiče Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 100 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebiče pre domácnosť, stroje prístroje a zariadenie pre stravovacie zariadenie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 9 115 9115.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlovarné kanvice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 54 54.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovlná rúra Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 72 72.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické prístroje pre domácnosť Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 138 138.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče pre domácnosť - sušič na topánky , rýchlovarná kanvica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 430 1430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické prístroje pre domácnosť Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 308 4307.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče pre vybavenie kuchynky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 744 743.61 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka vstavanej rúry a sušičky na prádlo Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 833 833.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče a biela technika Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 108 618 108618.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické prístroje pre domácnosť - rýchlovarná kanvica, univerzálny automatický kávovar Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 468 468.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica a strihač vlasov Ústav na výkon trestu odňatia slobody 210 210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebičov pre domácnosť Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 20 045 20045.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče - el. sporák , olejový radiátor, fotopasca, nabíjačka autobatérií LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 250 2250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sklokeramický sporák Elektrolux EKC 6450 AOX alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 299 1299.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Viacúčelový vysávač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 189 189.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sklokeramický sporák Elektrolux EKC 6450 AOX alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 299 1299.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 181 1180.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Variče a rýchlovarné kanvice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 610 1610.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Strojček na strihanie vlasov Ústav na výkon trestu odňatia slobody 240 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické prístroje pre domácnosť - práčka, chladnička, mikrovlnná rúra Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 372 372.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 181 1180.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka vstavanej chladničky Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 250 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebiče do služobného bytu a robotníckeho domu Povina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 420 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
rýchlovarná kanvica Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 150 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 001 4000.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra, umývačka riadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 744 744.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebiče pre domácnosť - práčky, sušička, chladnička, mikrovlna rúra, sporák, rýchlovarná kanvica Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 903 5903.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kávovar Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 714 714.41 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sklokeramický sporák Elektrolux EKC 6430 AOW alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 225 225.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče - chladnička, mikrovlnná rúra, automatická práčka, elektrická dvojplatnička alebo ekvivalent Stredná odborná škola 1 255 1255.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
UV žiarič - horské slnko Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 206 206.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče - chladnička, mikrovlnná rúra, automatická práčka, elektrická dvojplatnička alebo ekvivalent Stredná odborná škola 1 255 1255.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LCD televízor, rádioprijímač Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 152 1152.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálny ručný tepovací stroj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 682 681.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mraznička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 290 290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školiaca miestnosť – spotrebiče Prešovský samosprávny kraj 3 729 3728.8 EUR 2018 Tovary Áno 1
Elektrické spotrebiče - mraznička, vysávač, kanvica, CD,el.sporák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biela technika - rýchlovarné kanvice Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 260 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
interiérové vybavenie KC Mesto Kráľovský Chlmec 1 164 1164.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 771 1770.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 51 130 51129.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Domáce spotrebiče pre MŠ_52 Mesto Komárno 184 184.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysokotlakový čistič Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 149 149.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 660 1660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 199 199.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 933 1933.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 50 50.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Parný čistič Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 250 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra a rýchlovarná kanvica Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 115 115.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 240 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 3 055 3055.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrosporebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 010 1010.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická rúra s dvojplatničkou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 327 327.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vreckový vysávač Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 84 84.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 70 70.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra a rýchlovarná kanvica Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 80 80.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vreckový vysávač Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 84 84.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Voľne stojaca chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 279 279.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče pre domácnosť Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 138 138.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 221 5220.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladničky bez mraziaceho boxu (monoklimatické) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10 000 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické varné dosky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 950 2950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče II Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 650 1650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biela technika Školský internát 2 460 2460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biela technika Školský internát 2 460 2460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 48 787 48787.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sklokeramický sporák Elektrolux EKC 6450 AOX alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 433 433.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LED televízor a príslušenstvo Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 690 689.65 EUR 2019 Tovary Nie 1
Teplovzdušný ventilátor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 40 40.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatická práčka Univerzita Komenského v Bratislave 246 246.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Národný onkologický ústav 2 280 2280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče - rýchlovarná kanvica, skartovací stroj, žiarivky, žiarovky, štartéry LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 750 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Domáce spotrebiče - Vreckový vysávač Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 62 61.87 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 770 770.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Teplovzdušný ventilátor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 20 20.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 473 473.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 6 949 6949.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bojler Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 216 216.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pračka s horným plnením Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 479 479.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Univerzita Komenského v Bratislave 50 50.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladničky, mrazničky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 887 887.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
rýchlovarná kanvica Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 192 192.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tepovač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 545 545.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Domáce spotrebiče-biela technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 267 266.61 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysávač s príslušenstvom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 90 90.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysávač s príslušenstvom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 240 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistička vzduchu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 199 199.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 921 921.38 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup elektrospotrebičov Úrad vlády Slovenskej republiky 35 828 35828.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednodverová chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 126 126.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzne spotrebiče pre domácnosť - práčka, keramický varič Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 341 341.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysávač, žehlička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 193 193.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička, mraznička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 052 1052.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 49 827 49826.91 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka odsávača pár Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 140 140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička bez mrazničky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 456 456.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatická práčka pre MŠ Mesto Komárno 319 319.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 160 160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bojler - ohrievač vody Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 290 290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 529 529.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 460 460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Práčka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 399 399.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička UNIVERZITA J. SELYEHO 209 209.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sušička prádla Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 554 554.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Domáce spotrebiče-biela technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 145 145.18 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stĺpový ventilátor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 177 176.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Univerzita Komenského v Bratislave 1 250 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stojanový ventilátor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 145 145.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bojler na teplú vodu Mesto Komárno 384 384.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebiče Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 496 496.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje - teplomer, meteostanica Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 198 198.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 310 310.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
rýchlovarná kanvica Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 934 934.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup mikrovlnných rúr, varných kanvíc, elektrických varičov a elektrickej mini rúry Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 523 523.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 360 360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Biela technika - umývačka riadu (vstavaná) Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 429 429.48 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče s príslušenstvom pre MŠ Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 200 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 429 429.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka televízora Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 375 375.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Truhlicová mraznička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 331 331.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čierna a biela technika Univerzita Komenského v Bratislave 2 150 2150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
rýchlovarná kanvica Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 427 427.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatická práčka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 350 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatická práčka Mesto Komárno 525 525.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mini chladničky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 225 225.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mraznička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 648 648.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup mikrovlnných rúr, varných kanvíc a elektrického variča Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 231 231.41 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou a mikrovlnná rúra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 344 344.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka vstavanej mrazničky Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 449 449.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou a mikrovlnná rúra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 344 344.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Autochladnička Klarstein Survivor 50 alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 650 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče, biela technika Stredná zdravotnícka škola 536 536.46 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 124 124.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Teplovzdušný konvektor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 60 60.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysávač, žehlička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 193 193.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Biela technika - umývačka riadu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 229 229.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebiče pre domácnosť Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 806 3806.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 729 729.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 290 290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 240 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický bojler v kvalite MORA komfort EOMK 150 SMSM Mesto Komárno 335 335.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Olejový radiátor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 215 215.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatický kávovar a mikrovlnná rúra Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 357 357.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče - vysávač, automatická práčka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 370 370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička s mraziacim boxom Univerzita Komenského v Bratislave 300 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rozšírenie kapacity materskej školy - Obstaranie interiérového vybavenia pre materskú školu - kuchynka - spotrebiče Mesto Poprad 2 658 2658.45 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup a dodávka elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 800 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vysávač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 120 120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 77 77.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sušiče rúk Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 654 654.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 750 750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LED stolné lampy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 252 252.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kombinované elektrospotrebiče Univerzita Komenského v Bratislave 5 580 5580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Spojená škola internátna Prakovce 4 078 4078.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 916 2916.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kombinované elektrospotrebiče Univerzita Komenského v Bratislave 5 580 5580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Univerzita Komenského v Bratislave 2 560 2560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče a biela technika_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 54 800 54800.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Nákup a dodávka elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 10 336 10336.01 EUR 2020 Tovary Nie 1
Senzorový sušič rúk Univerzita Komenského v Bratislave 250 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Automatický kávovar, mikrovlnná rúra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 692 691.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 28 470 28470.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 220 220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Práčka s predným plnením Whirlpool Supreme Care FSCR 10432 alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 510 510.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Teplovzdušný konvektor, ventilátor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 138 138.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Teplovzdušný konvektor, ventilátor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 138 138.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Univerzita Komenského v Bratislave 1 630 1630.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup mikrovlnných rúr, varných kanvíc, elektrického sporáku Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 697 697.35 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica, kávovar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 728 3728.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
rýchlovarná kanvica, kávovar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 627 626.94 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kapsulový kávovar - KRUPS NESCAFÉ KP123B31 Dolce Gusto Mini Me PF alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 66 66.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stojanový ventilátor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 85 85.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Teplovzdušný konvektor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 126 126.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Hlavné mesto SR Bratislava 30 000 30000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vysávač Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 65 65.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Práčka Whirpool AWG 912 S PRO alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 899 899.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Electrolux ESF9500LOX alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 459 459.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 169 169.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Beztlakový ohrievač vody Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 75 75.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 4 382 4382.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Fén na vlasy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 37 37.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče - chladnička s mrazničkou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 208 208.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Práčka Whirpool AWG 912 S PRO alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 885 885.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče pre domácnosť alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 625 625.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vysávač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 114 114.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kávovar Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 389 389.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kávovar Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 150 150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Autochladnička Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 70 70.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rádiomagnetofón s CD Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 109 109.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Práčka IPSO IA105 alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 580 3580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vysávač na mokré a suché vysávanie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 95 95.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mraznička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 629 629.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 429 429.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Teplovzdušný ventilátor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 44 43.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Bosch Super Silence SMS46G105E alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 385 385.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrický drvič ľadu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 95 95.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 350 2350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Domáce spotrebiče Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 44 43.54 EUR 2020 Tovary Nie 1
Olejový radiátor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 75 75.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 80.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 192 192.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebiče pre domácnosť Univerzita Komenského v Bratislave 1 450 1450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 48 48.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Teplovzdušný ventilátor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 200 200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Teplovzdušný konvektor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 124 123.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Domáce spotrebiče - rýchlovarná kanvica Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 44 44.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Palacinkovač a plniaci lievik Univerzita Komenského v Bratislave 600 600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče a biela technika_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 64 767 64767.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Chladnička s mraziacim boxom Univerzita Komenského v Bratislave 80 80.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 13 100 13100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 459 459.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Domáce spotrebiče – rýchlovarná kanvica, mikrovlnná rúra Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 96 96.47 EUR 2021 Tovary Nie 1
Biela technika - chladnička Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 131 131.48 EUR 2021 Tovary Nie 1
Odvápňovač pre espressá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 46 46.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 509 509.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 355 354.95 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče a biela technika_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11 299 11299.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kávovar Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 419 419.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebiče malé Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 559 559.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 370 370.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Odvlhčovače vzduchu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 781 781.3 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Univerzita Komenského v Bratislave 610 610.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 400 400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ohrievač vody Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 125 125.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Biela technika - truhlicová mraznička Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 377 376.61 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrické prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 32 200 32200.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 449 449.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Práčka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 290 290.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 21 21.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Minichladnička, rychlovárna kanvica, ohrievač vzduchu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 210 210.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Profesionálny vysávač na mokré a suché vysávanie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 525 525.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Automatický zmäkčovač vody AL8 alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 515 515.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Práčka so sušičkou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 440 440.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chladnička Klarstein Survivor 35 alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 600 600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stĺpový ventilátor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 225 225.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče a biela technika_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 15 550 15550.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Elektrospotrebiče a biela technika_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 25 143 25143.0 EUR 2021 Tovary Nie 2

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Elektrospotrebiče 2020 Hlavné mesto SR Bratislava 6 507 6506.67 EUR 7. Október 2020 12. Október 2020 Neuvedené 2020-10-07 00:00:00 UTC 2020-10-12 10:00:00 UTC
Elektrospotrebiče 2021 - 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 458 333 458333.33 EUR 26. Apríl 2021 21. Máj 2021 Nie 2021-04-26 00:00:00 UTC 2021-05-21 10:00:00 UTC
Technologické vybavenie BAD, s.r.o. 200 783 200783.32 EUR 3. Marec 2015 20. Marec 2015 Áno 2015-03-03 00:00:00 UTC 2015-03-20 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×