CPV kód

45214220-8

Stavebné práce na objektoch stredných škôl

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Nitriansky samosprávny kraj 21 8 393 599 EUR
Gymnázium Pavla Horova 1 109 910 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 1 351 194 EUR
Žilinský samosprávny kraj 44 7 755 616 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 123 998 EUR
Prešovský samosprávny kraj 3 2 764 791 EUR
Trnavský samosprávny kraj 2 1 558 700 EUR
Stredná odborná škola polygrafická 1 179 076 EUR
Stredná priemyselná škola strojnícka 2 1 017 468 EUR
Gymnázium 1 52 630 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 21 17 263 129 EUR
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 1 215 973 EUR
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 1 110 000 EUR
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 1 388 015 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 2 404 311 EUR
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 1 263 855 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 3 415 813 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 13 13 591 027 EUR
Stredná odborná škola 2 624 845 EUR
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 1 510 345 EUR
Stredná odborná škola automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava 2 844 786 EUR
Gymnázium duklianských hrdinov 1 220 791 EUR
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia 1 58 895 EUR
Stredná odborná škola 2 329 050 EUR
Spojená škola 1 258 244 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 2 535 925 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 200 935 EUR
Stredná priemyselná škola Snina 1 316 629 EUR
Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec 1 216 267 EUR
Gymnázium 1 180 195 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava 1 985 988 EUR
Stredná odborná škola technická 1 236 396 EUR
Stredná priemyselná škola 1 374 684 EUR
Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 1 184 588 EUR
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske") 1 75 806 EUR
Stredná priemyselná škola dopravná 1 685 319 EUR
Dopravná akadémia, Trenčín 1 86 279 EUR
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 1 493 355 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 706 069 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti - ROSA 1 315 293 EUR
Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra 1 2 818 662 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 885 616 EUR
Hotelová akadémia 1 127 198 EUR
Obchodná akadémia 1 136 918 EUR
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB 1 196 554 EUR
Stredná odborná škola 1 167 290 EUR
Gymnázium Antona Bernoláka 1 360 566 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 1 779 998 EUR
Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, 811 07 Bratislava 1 692 381 EUR
Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice 1 894 565 EUR
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava 1 359 723 EUR
Gymnázium, Senecká 2, 902 01 Pezinok 1 307 048 EUR
Gymnázium Karola Štúra, Námestie Slobody 5, 900 01 Modra 1 282 789 EUR
Stredná odborná škola technická 1 178 295 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, 850 07 Bratislava 1 647 552 EUR
Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava 1 471 407 EUR
Stredná odborná škola 1 317 747 EUR
Stredná odborná škola Majstra Pavla 1 525 244 EUR
Stredná priemyselná škola 1 969 223 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 1 438 365 EUR
Gymnázium Andreja Sládkoviča 1 123 725 EUR
Stredná zdravotnícka škola Humenné 1 318 695 EUR
Gymnázium 1 1 545 152 EUR
Stredná športová škola 1 45 198 EUR
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia 1 419 941 EUR
Stredná zdravotná škola 1 146 303 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 208 209 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 169 770 EUR
Stredná odborná škola chemická 1 187 760 EUR
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA 1 169 485 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 224 140 EUR
Spojená škola 1 215 179 EUR
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice 1 780 292 EUR
Konzervatórium 1 205 055 EUR
Obchodná akadémia 2 435 752 EUR
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník 1 1 198 258 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
CONSTRUO spol. s r.o. 1 127 198 EUR
ESIN construction, a.s. 2 624 845 EUR
PROIZOL, s.r.o. 3 289 027 EUR
HOLLSTAV, s. r. o. 2 652 206 EUR
DAG SLOVAKIA, a. s. 4 7 120 681 EUR
CS, s.r.o. 2 1 051 605 EUR
HASTRA s.r.o. 3 1 798 092 EUR
DARTON s.r.o. 2 2 480 956 EUR
UNISTAV,s.r.o. Prešov 1 780 292 EUR
LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 2 146 683 EUR
Construction, s.r.o. 1 224 140 EUR
ROKO gips, s.r.o. 1 220 501 EUR
PEhAES, a.s. 2 459 179 EUR
EURO-BUILDING, a.s. 2 3 695 918 EUR
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 2 1 077 408 EUR
PLYNMONT Humenné, s.r.o. 1 316 629 EUR
F K L a brat, spol. s r.o. 6 2 692 031 EUR
STAVFIN, a.s. 4 347 382 EUR
AVA-stav, s.r.o. 1 779 998 EUR
MiPe-Plast, s.r.o. 12 4 381 126 EUR
MM TRADE SK s.r.o. 2 239 132 EUR
ELINSS, s.r.o. 1 167 290 EUR
Miteco, s.r.o. 1 205 055 EUR
AU - STAV, s.r.o 1 958 566 EUR
Ramicon, s.r.o. 1 471 407 EUR
SEPStav 1 110 000 EUR
IMAO electric, s. r. o. 1 331 492 EUR
Obnovstav, s.r.o. 2 118 421 EUR
STAVOSPOL, spol. s r.o. 1 68 623 EUR
HESTON s.r.o. 1 274 557 EUR
Window Holding, a.s. 3 143 634 EUR
Stavomontáže Inštalácie s.r.o. 1 47 977 EUR
SOAR, spol. s r.o. 10 1 720 834 EUR
HLG STAV BOTTOLI s. r. o. 1 510 345 EUR
MIGI, spol. s r.o. 1 525 244 EUR
CONSTRUCT, s.r.o. 1 419 941 EUR
E U R O S spol. s r.o. 1 49 725 EUR
Adifex, a. s. 2 830 176 EUR
RV stav, s. r. o. 3 1 103 327 EUR
Reinter s.r.o. 1 52 630 EUR
EURO-ŠTUKONZ a.s. 4 5 297 686 EUR
H.K.K. mont, s.r.o. 1 220 791 EUR
T.P.K. s.r.o. 1 1 211 215 EUR
NEA-PLAST, s.r.o. 1 215 973 EUR
SCORP, spol. s r.o. 1 109 910 EUR
HÍLEK a spol., a.s. 1 985 988 EUR
BETPRES, s.r.o. 1 849 789 EUR
Štefan Tipary EKOLSTAV 1 197 969 EUR
TERCIA, spol. s r.o. 1 374 049 EUR
TLM INVESTMENT s. r. o. 2 232 890 EUR
JUMI-STAV spol. s r.o. 1 178 295 EUR
EKO SVIP, s.r.o. 1 819 282 EUR
HBH, a.s. 1 1 241 419 EUR
RMP Building s.r.o. 1 48 761 EUR
KANGO, spol. s r.o. 1 212 196 EUR
LEVSTAV - LEVICE, s.r.o. 3 764 117 EUR
ZMVZ, s.r.o. 1 164 525 EUR
ELEE Consult, s. r. o. 1 164 525 EUR
GreMi KLIMA, s.r.o. 1 97 064 EUR
TERS systém, spol. s r.o. 2 145 464 EUR
CONSTRUCTOR - EU s.r.o. 1 169 485 EUR
STAVOMAL SLOVAKIA s.r .o. 2 827 820 EUR
TEXO PARTNER a. s. 2 853 078 EUR
PETRA +, spol. s r. o. 1 438 365 EUR
IZOTECH Group, spol. s r.o. 1 414 266 EUR
STROJSTAV spol. s r.o. 1 215 999 EUR
ANEKO SK, a.s. 1 154 556 EUR
KOBAS, s.r.o. 1 84 171 EUR
FORMAT Prešov, s.r.o. 1 196 554 EUR
SOHO GROUP, a.s. 1 692 381 EUR
NOVSTAV SL s.r.o. 1 236 396 EUR
PS STAVBY, s.r.o 6 2 642 196 EUR
SESTAV, s.r.o. 2 784 629 EUR
JOBOSTAV, s.r.o. 1 136 918 EUR
Anton Miškech 1 374 684 EUR
PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o. 1 166 323 EUR
BTC GROUP, s.r.o. 1 184 588 EUR
Metrostav Slovakia a. s. 3 2 754 490 EUR
DM ELSAD s. r. o. 2 353 219 EUR
MONTY Pro spol. s r.o. 1 685 319 EUR
Davetec s.r.o. 1 45 198 EUR
JUMA Nitra, s.r.o. 1 2 818 662 EUR
ZLATNER, spol. s r.o. 1 362 696 EUR
R.J.R., s.r.o. 1 318 695 EUR
M-Unit, s.r.o. 1 269 257 EUR
RECORD TK spol. s r.o. 1 369 024 EUR
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. 1 1 198 258 EUR
GO - trade SK, s.r.o. 1 693 438 EUR
SOAR sk, a.s. 1 139 979 EUR
Keraming a.s. 1 3 529 973 EUR
INPEK HOLDING, a.s. 1 644 158 EUR
EURO-BAU s.r.o. 1 198 186 EUR
TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o. 2 590 505 EUR
I.S.O.N. spol. s r.o. 1 169 770 EUR
Si.To.Ro. s.r.o. 1 751 282 EUR
STEFE Banská Bystrica, a.s. 1 217 876 EUR
STAVINEK, s.r.o. 1 304 946 EUR
TO-MY-STAV s.r.o. 2 607 626 EUR
ENERMAX s.r.o. 1 155 176 EUR
František Nemec STAVREM s.r.o. 1 215 179 EUR
KALORIM s.r.o. 1 77 450 EUR
PB bau, s.r.o. 1 180 195 EUR
MPorte s.r.o. 1 638 000 EUR
REKONDÍCIA SK s.r.o. 2 907 477 EUR
NATOSTAV s. r. o. 1 1 049 623 EUR
HSH izol s.r.o. 1 217 661 EUR
I. K. Investment s.r.o. 1 146 303 EUR
Ladislav Pollák 1 206 278 EUR
JP - JUNIOR s.r.o. 1 198 232 EUR
EURO LEASPARTNER, s.r.o. 1 316 922 EUR
BM-MONT, s.r.o. 1 187 760 EUR
MORGANIT, s.r.o. 1 217 876 EUR
MULLDEX s.r.o. 1 894 565 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Oprava zateplenia fasády budovy školy Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 199 962 199962.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Gymnázium J.Lettricha Martin - Stavebné úpravy výplní otvorov. Žilinský samosprávny kraj 78 860 78860.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia sociálnych zariadení a zdravotechniky na školskom internáte na Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera v Piešťanoch Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 340 771 340771.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Gymnázium J. Lettricha, Martin - stavebné úpravy výplní otvorov Žilinský samosprávny kraj 166 022 166022.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zateplenie fasády, strechy a výmena okien Stredná odborná škola Svätoplukova 2, Bratislava Stredná odborná škola 685 000 685000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zateplenie a výmena okien na internáte SOŠ záhradníckej Gustava Čejku v Malinove Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 601 500 601500.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Obnova exteriéru internátu Saratovská 26, Bratislava Stredná odborná škola automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava 810 000 810000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Oprava havarijného stavu strechy školy Gymnázium 44 333 44333.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice – Stavebné úpravy výplní otvorov - internát Žilinský samosprávny kraj 169 320 169320.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Gymnázium Varšavská, Žilina – odstránenie havarijného stavu, rekonštrukcia a hydraulické vyregulovanie ÚK Žilinský samosprávny kraj 101 597 101597.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia školskej jedálne GDH - havarijný stav Gymnázium duklianských hrdinov 199 500 199500.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a zlepšenie vzdelávacieho procesu na Strednej odbornej škole Sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia 70 578 70578.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Výmena výplní otvorov – Budova školy, školský internát, kuchyňa, telocvičňa a spoločenská sála Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 199 645 199645.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Michalovce - Gymnázium P. Horova - Stavebné úprav Gymnázium Pavla Horova 174 414 174414.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výmena okien, PVC podlahy a maľovky v budove školy SPŠE, K. Adlera 5 v Bratislave Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 199 900 199900.0 EUR 2016 Práce Nie 1
SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto - Stavebné úpravy výplní otvorov Žilinský samosprávny kraj 48 295 48295.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Stavebné úpravy budovy, zateplenie a výmena okien a prístavba spojovacej chodby, Gymnázium Veľká okružná 22, Žilina Žilinský samosprávny kraj 497 523 497523.0 EUR 2016 Práce Nie 1
SŠ Tvrdošín – stavebné úpravy – rekonštrukcia výplní okenných otvorov Žilinský samosprávny kraj 79 600 79600.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Gymnázium P.O. Hviezdoslava Dolný Kubín - stavebné úpravy – strecha, zateplenie, interiér - úpravy elektroinštalácie a podhľadov Žilinský samosprávny kraj 601 358 601358.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Gymnázium Bytča - stavebné úpravy – zateplenie obvodového plášťa a výmena okien – špeciálne učebne Žilinský samosprávny kraj 109 416 109416.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Stavebné práce - výmena okien a zasklených stien schodísk a balkónov na objekte internátu. Stredná odborná škola 164 525 164525.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina - Rekonštrukcia VZT v školskej kuchyni - vetranie Žilinský samosprávny kraj 99 098 99098.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy priestorov. Žilinský samosprávny kraj 107 536 107536.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava strechy budovy školy SOŠ technická Tlmače Nitriansky samosprávny kraj 57 517 57517.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Sanácia striech SOŠ polytechnická, Dolný Kubín - spojovací trakt a internát. Žilinský samosprávny kraj 65 116 65116.0 EUR 2014 Práce Nie 1
SOŠ stavebná, Liptovský Mikuláš – rekonštrukcia kotolne – výmena kotlov a horákov Žilinský samosprávny kraj 155 704 155704.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Obchodná akadémia, Žilina - stavebné úpravy spojovacej chodby Žilinský samosprávny kraj 47 815 47815.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Stavebné úpravy a zateplenie fasády – Spojená škola Hlinská ul., Žilina Žilinský samosprávny kraj 182 804 182804.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Stavebné úpravy – rekonštrukcia výplní okenných otvorov – SOŠ obchodu a služieb Čadca Žilinský samosprávny kraj 112 653 112653.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Stavebné úpravy budovy školy – prestavba dielní – SOŠ Námestovo Žilinský samosprávny kraj 71 053 71053.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Šikmé strechy SOŠT v Starej Ľubovni - sekcia "A" a "B"- rekonštrukcia Stredná odborná škola technická 199 026 199026.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy - rekonštrukcia výplní okenných otvorov Žilinský samosprávny kraj 248 300 248300.0 EUR 2014 Práce Nie 1
SOŠ stavebná, Tulipánová, Žilina – Ekvitermická regulácia ÚK v objektoch školy Žilinský samosprávny kraj 46 280 46280.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy školy OA Šurany Nitriansky samosprávny kraj 206 500 206500.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Gymnázium V.P.Tótha Martin - rekonštrukcia strechy Žilinský samosprávny kraj 34 800 34800.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Gymnázium Bytča - výmena okien. Žilinský samosprávny kraj 81 000 81000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Gymnázium Liptovský Mikuláš - Rekonštrukcia kotolne. Žilinský samosprávny kraj 158 900 158900.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Modernizácia SPŠ Nové Mesto nad Váhom Stredná priemyselná škola 375 000 375000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia elektroinštalácie v Technickej akadémii vo Zvolene Banskobystrický samosprávny kraj 35 840 35840.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 184 000 184000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia rozvodov celej elektroinštalácie školy - I. etapa Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske") 76 000 76000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zateplenie fasády, strechy a výmena okien SOŠ Svätoplukova č. 2, Bratislava – odstránenie azbestocementových dosiek Stredná odborná škola 49 820 49820.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Obnova exteriéru internátu Saratovská 26, Bratislava – výmena zábradlia Stredná odborná škola automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava 97 098 97098.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Gymnázium Hlinská, Žilina – stavebné úpravy - rekonštrukcia šatní, vstupu a jeho nadkrytie Žilinský samosprávny kraj 75 128 75128.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Stavebné úpravy výplní otvorov na učebniach – SOŠ obchodu a služieb Martin Žilinský samosprávny kraj 188 619 188619.0 EUR 2015 Práce Nie 1
SOŠ obchodu a služieb, Dolný Kubín - stavebné úpravy budovy školy a internátu zateplenie a výmena okien I. etapa stavebné úpravy okenných výplní internátu Žilinský samosprávny kraj 62 806 62806.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Revitalizácia budov - SOŠ obchodu a služieb Trenčín Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 125 633 125633.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zateplenie fasády, strechy a výmena okien a dverí Stredná priemyselná škola dopravná Kvačalova 20, Bratislava Stredná priemyselná škola dopravná 771 000 771000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia vykurovacieho systému – vybudovanie regulačného uzla, Gymnázium v Dolnom Kubíne Žilinský samosprávny kraj 68 131 68131.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Stavebné úpravy okien a dverí pavilónov TV a laboratórií Nitriansky samosprávny kraj 146 667 146667.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výmena okien na stavebných objektoch SO 103 a SO 104 Dopravná akadémia Trenčín. Dopravná akadémia, Trenčín 98 980 98980.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Dolný Kubín - stavebné úpravy okenných výplní. Žilinský samosprávny kraj 159 398 159398.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Obnova fasády budovy Gymnázia Pierra de Coubertina Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 231 902 231902.0 EUR 2015 Práce Nie 1
SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok – stavebné úpravy okenných výplní a fasády – SO 01 Pavilón „A“ - učebne Žilinský samosprávny kraj 254 882 254882.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Obchodná akadémia Dolný Kubín – stavebné úpravy a zateplenie Žilinský samosprávny kraj 469 993 469993.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Spojená škola, Tvrdošín - stavebné úpravy výplní otvorov – III. etapa Žilinský samosprávny kraj 170 859 170859.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zateplenie a výmena okien na internáte SOŠ vinársko – ovocinárskej v Modre Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 516 600 516600.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Internát SOŠ hotelových služieb a obchodu – zateplenie a výmena okien Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 995 000 995000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zateplenie strechy, fasády, výmena okien a dverí DSS a RS ROSA Domov sociálnych služieb pre deti - ROSA 355 000 355000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
SPŠ stavebná v Žiline – Stavebné úpravy, zateplenie auly a telocvične Žilinský samosprávny kraj 286 755 286755.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia budovy spojenej školy. Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra 3 017 198 3017198.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výmena okien na Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera v Piešťanoch Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 208 450 208450.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Spojená škola, Nižná - stavebné úpravy a zateplenie na budove internátu. Žilinský samosprávny kraj 211 911 211911.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Oprava fasády školy Hotelová akadémia 141 507 141507.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia podkrovia na centrum informačných technológii a jazykovej prípravy Trnavský samosprávny kraj 736 958 736958.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia telocvične - SOŠ drevárska, Topoľčany Nitriansky samosprávny kraj 157 858 157858.0 EUR 2016 Práce Nie 1
SOŠ polytechnická, Ružomberok – Stavebné úpravy výplní otvorov. Žilinský samosprávny kraj 39 253 39253.0 EUR 2015 Práce Nie 1
SOŠ elektrotechnická, ul. Komenského Žilina - Stavebné úpravy výplní otvorov. Žilinský samosprávny kraj 84 935 84935.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Gymnázium A.Kmeťa, B.Štiavnica-rekonštrukcia objektu Banskobystrický samosprávny kraj 340 000 340000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kotolne v Obchodná akadémia Banská Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj 63 233 63233.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia hygienických zariadení – SOŠ lesnícka J.D. Matejovie Liptovský Hrádok Žilinský samosprávny kraj 99 793 99793.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Stavebné práce – rekonštrukcia sociálnych zariadení, výmena dverí, zasklených stien a oprava schodiska. Obchodná akadémia 136 918 136918.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Stavebné práce – rekonštrukcia sociálnych zariadení, výmena PVC podláh a svietidiel. Stredná odborná škola 167 290 167290.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy - rekonštrukcia kuchyne Žilinský samosprávny kraj 151 819 151819.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č.14 pre SZŠ Trenčiansky samosprávny kraj 289 000 289000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Stavebné práce – opravy v priestoroch SOŠ polygrafickej Stredná odborná škola polygrafická 179 076 179076.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zateplenie fasády a výmena výplní fasádnych otvorov SPŠ Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 828 500 828500.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Bratislava, SOŠ PZ Devínska Nová Ves - rekonštrukcia kotolne Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 958 361 958361.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a oprava podkrovia na centrum informačných technológii a jazykovej prípravy Gymnázia F.V. Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica - stavebné práce Trnavský samosprávny kraj 680 000 680000.0 EUR 2014 Stavebné práce Nie 1
Jazyková škola v Žiline – stavebné úpravy - rekonštrukcia plynovej kotolne a hydraulické vyregulovanie ÚK Žilinský samosprávny kraj 93 141 93141.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Gymnázium Rajec, zateplenie obvodového plášťa Žilinský samosprávny kraj 108 440 108440.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Oprava bloku A školského internátu Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec 256 000 256000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia budovy Gymnázia Jána Papánka, Vazovova 6 Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, 811 07 Bratislava 692 381 692381.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Oprava a zateplenie striech školy a telocvične vrátane výmeny okien, svietidiel a obloženia v telocvični, vymaľovanie telocvične Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava 323 000 323000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Spojená škola, Nižná – rekonštrukcia hygienických zariadení v budove školy Žilinský samosprávny kraj 82 530 82530.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Pezinok, SOŠ PZ, objekt č. 15 – garáže a telocvičňa, rekonštrukcia strechy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 139 979 139979.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia kúrenia a termostatických hlavíc STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB 196 554 196554.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zateplenie objektu Gymnázia Pezinok Gymnázium, Senecká 2, 902 01 Pezinok 307 600 307600.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia plaveckého bazéna a telocvične SPŠSG, Drieňová 35, Bratislava Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava 1 038 600 1038600.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zateplenie objektu Gymnázia Karola Štúra Gymnázium Karola Štúra, Námestie Slobody 5, 900 01 Modra 282 900 282900.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Objekt školy a dielni - zateplenie obvodového a strešného plášťa Stredná odborná škola technická 178 295 178295.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zateplenie a výmena okien na objekte Strednej zdravotníckej školy, Strečnianska 20, Bratislava Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, 850 07 Bratislava 647 552 647552.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zateplenie budovy školy a výmena strešných okien Gymnázium Antona Bernoláka 315 000 315000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Snina – zateplenie strešného plášťa, inštalácia fotovoltaických panelov na SPŠ Stredná priemyselná škola Snina 319 833 319833.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zateplenie objektov školy / SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, Bratislava Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 396 801 396801.0 EUR 2018 Práce Nie 1
„Stavebné úpravy stravovacej prevádzky Gymnázia Andreja Vrábla, Levice“ Nitriansky samosprávny kraj 224 280 224280.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP na objektoch 4 SOŠ Bratislavský samosprávny kraj 6 469 448 6469448.0 EUR 2018 Práce Áno 4
Zateplenie objektov školy / Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava 471 407 471407.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Oprava striech na budovách školy Bratislavský samosprávny kraj 182 702 182702.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zateplenie budov SPŠ stavebnej, Nitra Nitriansky samosprávny kraj 324 690 324690.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Prešov – SOŠ Lesnícka zníženie energetickej náročnosti budovy Spojená škola 264 908 264908.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Stredná odborná škola – stavebné úpravy Stredná odborná škola 322 590 322590.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti objektu – SOŠ elektrotechnická Poprad Matejovce Stredná odborná škola elektrotechnická 904 042 904042.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia budovy - garáže Stredná priemyselná škola strojnícka 198 186 198186.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zateplenie a úprava fasády budovy školy. Stredná priemyselná škola strojnícka 819 282 819282.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – objekt telovýchovnej a záujmovej činnosti – Gymnázium Juraja Fándlyho Šaľa Nitriansky samosprávny kraj 155 176 155176.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti objektu - SOŠ technická, Humenné Prešovský samosprávny kraj 851 275 851275.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zvýšenie počtu žiakov SOŠ Majstra Pavla v Levoči Stredná odborná škola Majstra Pavla 525 244 525244.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Poprad – Obchodná akadémia zníženie energetickej náročnosti budovy Prešovský samosprávny kraj 764 706 764706.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit Prešovský samosprávny kraj 1 181 226 1181226.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy školy, telocvične a dielní SOŠ, Nábr. ml. 1, Nitra - budovy na ul. Nábr. ml. v Nitre Nitriansky samosprávny kraj 503 130 503130.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad Stredná priemyselná škola 990 785 990785.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Kvalitným odborným vzdelaním v SOŠT ZM k dobrému pracovnému miestu - stavebné práce Nitriansky samosprávny kraj 313 362 313362.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Celková rekonštrukcia telocviční v SOŠ polygrafickej, Račianska 190, 835 26 Bratislava Bratislavský samosprávny kraj 338 172 338172.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia priestorov na praktické vyučovanie odborných predmetov v SOŠ veterinárnej v Nitre – stavebné práce Nitriansky samosprávny kraj 439 777 439777.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zateplenie všetkých pavilónov školy Gymnázium Ul. 1. mája č.8, Malacky Bratislavský samosprávny kraj 466 780 466780.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zvýšenie počtu žiakov SZŠ v Humennom Stredná zdravotnícka škola Humenné 326 814 326814.0 EUR 2019 Práce Áno 1
- Rekonštrukcia strechy na budove SOŠ - Szakközépiskola, Šahy Nitriansky samosprávny kraj 197 969 197969.0 EUR 2019 Práce Nie 1
„Zníženie energetickej náročnosti budovy Gymnázia Hansa Selyeho s VJM v Komárne “ – stavebné práce Nitriansky samosprávny kraj 1 540 026 1540026.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Hornonitrianske centrum vzdelania: Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi Trenčiansky samosprávny kraj 751 282 751282.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Modernizácia zdroja tepla a vyregulovanie rozvodov tepla SOŠ informačných technológií Stredná odborná škola informačných technológií 438 365 438365.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia rozvodov ÚK a výmena vykurovacích telies v budove školského internátu Stredná športová škola 45 198 45198.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Spojenej školy, Nové Zámky Nitriansky samosprávny kraj 1 486 177 1486177.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia vykurovacieho systému Obchodnej akadémie - Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia 419 941 419941.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Technici budúcnosti z Tlmáč - stavebné práce Nitriansky samosprávny kraj 212 488 212488.0 EUR 2019 Práce Áno 1
„Zníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Handlová" Trenčiansky samosprávny kraj 335 699 335699.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus) Stredná športová škola Trenčín - stavebné práce Trenčiansky samosprávny kraj 693 438 693438.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Gymnázium Partizánske Trenčiansky samosprávny kraj 835 338 835338.0 EUR 2019 Práce Áno 1
"Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne" - stavebné práce Trenčiansky samosprávny kraj 958 566 958566.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 – SPŠ Považská Bystrica Trenčiansky samosprávny kraj 215 999 215999.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia školskej jedálne SOŠ HSaO Zvolen Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 208 209 208209.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Progresívne vzdelávanie v cukrárstve a pekárstve – stavebné práce Nitriansky samosprávny kraj 511 596 511596.0 EUR 2020 Práce Áno 1
SŠ Tvrdošín – stavebné úpravy – rekonštrukcia strechy, obvodového plášťa so zateplením – telocvičňa, jedáleň Žilinský samosprávny kraj 393 646 393646.0 EUR 2020 Práce Nie 2
Stredná zdravotnícka škola Zvolen – odstránenie vlhkosti muriva v suteréne školy II Stredná zdravotná škola 146 303 146303.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia budovy školskej jedálne Trenčiansky samosprávny kraj 315 996 315996.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia vstupnej časti školy, krčkov a telocvične - dokončovacie práce Nitriansky samosprávny kraj 644 158 644158.0 EUR 2020 Práce Nie 1
"Rekonštrukcia školskej jedálne" Trenčiansky samosprávny kraj 271 927 271927.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom Trenčiansky samosprávny kraj 277 413 277413.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Prestavba 4.NP a 5.NP - vybudovanie školských tried a sociálnych zariadení z ubytovacích buniek Bratislavský samosprávny kraj 206 278 206278.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia školy 1. etapa Trenčiansky samosprávny kraj 1 282 500 1282500.0 EUR 2020 Práce Nie 1
"Modernizácia praktického vyučovania" - stavebné práce SPŠ Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky samosprávny kraj 453 104 453104.0 EUR 2020 Práce Áno 1
SOŠ stavebná, Tulipánová, Žilina - stavebné úpravy kotolne, Bánovská cesta Žilinský samosprávny kraj 77 450 77450.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Gymnázium AS B. Bystrica - zníženie energetickej náročnosti – rekonštrukcia strešného plášťa budov. Gymnázium Andreja Sládkoviča 123 725 123725.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 Bratislavský samosprávny kraj 2 406 223 2406223.0 EUR 2020 Práce Áno 1
"Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania" - stavebné práce SOŠ strojnícka Považská Bystrica Trenčiansky samosprávny kraj 1 241 419 1241419.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji Bratislavský samosprávny kraj 3 113 495 3113495.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Rekonštrukcia sociálnych zariadení buniek Bratislavský samosprávny kraj 401 003 401003.0 EUR 2020 Práce Nie 1
“Obnova technického vybavenia pre moderné odborné vzdelávanie v škole budúcnosti” – stavebné práce Nitriansky samosprávny kraj 222 951 222951.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Výmena technológie, modernizácia parnej výmenníkovej stanice a vyregulovanie vykurovacej sústavy Stredná odborná škola chemická 262 455 262455.0 EUR 2021 Práce Nie 1
„Rekonštrukcia telocvične a prístavba sociálneho zázemia“ – Gymnázium A. V. Levice Nitriansky samosprávny kraj 435 235 435235.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia budovy Strednej odbornej školy polytechnickej v Humennom Stredná odborná škola polytechnická 200 935 200935.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Komplexná rekonštrukcia budovy školy – výmena okien, zateplenie a ukončenie fasády Gymnázium 180 195 180195.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia plynovej kotolne a modernizácia technológie Konzervatórium 205 055 205055.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Sučany Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 388 015 388015.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kuchyne, výdajne stravy a jedálne - stavebné práce Trenčiansky samosprávny kraj 754 999 754999.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia strechy telocvične, stolárskych dielní a skladu STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA 205 436 205436.0 EUR 2021 Práce Nie 1
,,Energetická úspora budovy A" Trenčiansky samosprávny kraj 291 510 291510.0 EUR 2021 Práce Nie 1
SOŠ OaS Nová Baňa – Rekonštrukcia objektov školy II. etapa Stredná odborná škola obchodu a služieb 224 140 224140.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia izolácie suterénu v budove školy Stredná odborná škola drevárska 169 770 169770.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia plynovej kotolne na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici Obchodná akadémia 217 876 217876.0 EUR 2021 Práce Nie 1
„Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá“ - stavebné práce Trenčiansky samosprávny kraj 414 266 414266.0 EUR 2021 Práce Áno 1
ZNÍŽENIE energetickej náročnosti budovy školy, telocvične a dielní - SOŠ, Nábrežie mládeže 1, Nitra - budova na ul. Levická cesta v Nitre - 2. etapa Nitriansky samosprávny kraj 217 661 217661.0 EUR 2021 Práce Nie 1
„Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová“ – stavebné práce Trenčiansky samosprávny kraj 902 815 902815.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti školy Trenčiansky samosprávny kraj 1 479 435 1479435.0 EUR 2021 Práce Nie 1
SOŠ Strojnícka, Kysucké Nové Mesto, Stavebné úpravy budovy školy – zateplenie obvodového plášťa, výmena okien Žilinský samosprávny kraj 638 000 638000.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Dodávka a montáž podláh v Spojenej škole, Kremnička 10, Banská Bystrica. Spojená škola 215 179 215179.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rekonštrukcia prístavku školy Bratislavský samosprávny kraj 258 541 258541.0 EUR 2021 Práce Nie 1
„Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce Trenčiansky samosprávny kraj 3 529 973 3529973.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Gymnázium Opatovská cesta 7, Košice. Gymnázium 1 545 152 1545152.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rekonštrukcia elektroinštalácie budovy Gymnázia, Štúrovo Nitriansky samosprávny kraj 237 878 237878.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obchodnej akadémie Watsonova Košice. Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice 780 292 780292.0 EUR 2022 Práce Áno 1
"Dovybavenie COVP SOŠ Pruské" – stavebné práce Trenčiansky samosprávny kraj 1 398 571 1398571.0 EUR 2022 Práce Áno 1
Výstavba dielni na odborný výcvik Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník 1 198 258 1198258.0 EUR 2022 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti SOŠ železničnej v Košiciach 2.etapa Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice 894 565 894565.0 EUR 2022 Práce Áno 1
Rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena PVC podláh v budove internátu na Spojenej škole v Ivanke pri Dunaji Bratislavský samosprávny kraj 442 634 442634.0 EUR 2022 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica Trenčiansky samosprávny kraj 660 631 660631.0 EUR 2022 Práce Nie 1
Stredná odborná škola elektrotechnická, Žilina – nadstavba, prístavba a stavebné úpravy budovy školy Žilinský samosprávny kraj 1 964 000 1964000.0 EUR 2022 Práce Áno 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
„Rekonštrukcia zvislých kanalizácií, vodovodných rozvodov a sociálnych zariadení v budove internátu SOŠ veterinárnej v Nitre“ Nitriansky samosprávny kraj 355 559 355558.84 EUR 3. Máj 2022 24. Máj 2022 Neuvedené 2022-05-03 00:00:00 UTC 2022-05-24 09:00:00 UTC
Zníženie energetickej náročnosti budov školy Trenčiansky samosprávny kraj 2 696 180 2696179.8 EUR 10. Máj 2022 31. Máj 2022 Neuvedené 2022-05-10 00:00:00 UTC 2022-05-31 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia sociálnych zariadení a kanalizačných prípojok - Obchodná akadémia Nitra Nitriansky samosprávny kraj 280 851 280851.36 EUR 11. Máj 2022 2. Jún 2022 Neuvedené 2022-05-11 00:00:00 UTC 2022-06-02 09:00:00 UTC
Oprava a údržba - zariadení WC - Budova A - II.NP Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza 4 913 4913.48 EUR 18. Január 2021 21. Január 2021 Neuvedené 2021-01-18 00:00:00 UTC 2021-01-21 09:00:00 UTC
Lepenie podlahovín z PVC - Dielne Košovská cesta Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza 8 185 8184.58 EUR 18. Január 2021 21. Január 2021 Neuvedené 2021-01-18 00:00:00 UTC 2021-01-21 11:00:00 UTC
Oprava a údržba zariadení WC - majstri OV - Košovská cesta Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza 6 251 6250.62 EUR 18. Január 2021 21. Január 2021 Neuvedené 2021-01-18 00:00:00 UTC 2021-01-21 13:00:00 UTC
"Projekt obnovy objektu Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské - 772/1,772/2 - komplexná rekonštrukcia strechy Kaštieľa" Trenčiansky samosprávny kraj 1 089 574 1089573.68 EUR 24. Február 2021 23. Marec 2021 Neuvedené 2021-02-24 00:00:00 UTC 2021-03-23 08:00:00 UTC
,,Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín“ Trenčiansky samosprávny kraj 1 315 526 1315526.14 EUR 14. Jún 2021 7. Júl 2021 Neuvedené 2021-06-14 00:00:00 UTC 2021-07-07 08:00:00 UTC
Zateplenie objektu školy / Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava Bratislavský samosprávny kraj 1 138 087 1138086.94 EUR 20. September 2021 11. Október 2021 Neuvedené 2021-09-20 00:00:00 UTC 2021-10-11 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia budovy školského internátu“ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, 934 03 Levice Nitriansky samosprávny kraj 1 510 743 1510743.19 EUR 22. September 2021 27. Október 2021 Neuvedené 2021-09-22 00:00:00 UTC 2021-10-27 08:00:00 UTC
Oprava podlahy spojovacej chodby a vedľajšieho vestibulu Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 13 040 13040.03 EUR 16. November 2021 26. November 2021 Neuvedené 2021-11-16 00:00:00 UTC 2021-11-26 10:00:00 UTC
Prístavba pracoviska praktického vyučovania Strednej odbornej školy dopravnej Žilina Žilinský samosprávny kraj 3 577 022 3577021.52 EUR 22. November 2021 20. December 2021 Áno 2021-11-22 00:00:00 UTC 2021-12-20 09:00:00 UTC
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica - stavebné práce Trenčiansky samosprávny kraj 1 084 254 1084253.58 EUR 23. December 2021 12. Január 2022 Neuvedené 2021-12-23 00:00:00 UTC 2022-01-12 09:00:00 UTC
„Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle SŠ Púchov“ - stavebné práce Trenčiansky samosprávny kraj 1 057 917 1057916.66 EUR 23. December 2021 12. Január 2022 Neuvedené 2021-12-23 00:00:00 UTC 2022-01-12 09:00:00 UTC
Energetická úspora budovy A Trenčiansky samosprávny kraj 351 797 351796.79 EUR 30. December 2021 27. Január 2022 Neuvedené 2021-12-30 00:00:00 UTC 2022-01-27 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia kotolne školského internátu Strednej odbornej školy technickej Lučenec Stredná odborná škola technická 52 542 52541.88 EUR 30. Júl 2020 11. August 2020 Neuvedené 2020-07-30 00:00:00 UTC 2020-08-11 00:00:00 UTC
Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca – prestavba a modernizácia objektu Beskyd Žilinský samosprávny kraj 1 652 068 1652068.39 EUR 20. Január 2022 16. Február 2022 Áno 2022-01-20 00:00:00 UTC 2022-02-16 09:00:00 UTC
Zateplenie školy s výmenou okien a dverí a hydraulickým vyregulovaním UK – SOŠ pedagogická, Bullova 2, Bratislava Bratislavský samosprávny kraj 1 331 982 1331981.9 EUR 28. Január 2022 16. Február 2022 Neuvedené 2022-01-28 00:00:00 UTC 2022-02-16 09:00:00 UTC
Zateplenie objektu školy a telocvične - Gymnázium Hubeného Bratislavský samosprávny kraj 727 528 727528.0 EUR 27. Január 2022 15. Február 2022 Neuvedené 2022-01-27 00:00:00 UTC 2022-02-15 09:00:00 UTC
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ strojníckej Bánovce nad Bebravou - stavebné práce Trenčiansky samosprávny kraj 735 688 735687.66 EUR 7. Február 2022 25. Február 2022 Neuvedené 2022-02-07 00:00:00 UTC 2022-02-25 09:00:00 UTC
Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne Nitriansky samosprávny kraj 1 997 536 1997536.47 EUR 11. Február 2022 15. Marec 2022 Neuvedené 2022-02-11 00:00:00 UTC 2022-03-15 08:00:00 UTC
SOŠ podnikania a služieb Námestovo Zníženie energetickej náročnosti objektu Žilinský samosprávny kraj 756 421 756420.7 EUR 4. Apríl 2022 4. Máj 2022 Áno 2022-04-04 00:00:00 UTC 2022-05-04 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia plavárne (II. Etapa) Gymnázium Z.K. s VJM Galanta Gymnázium Z. Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta - Galánta 461 844 461844.44 EUR 28. Marec 2022 13. Apríl 2022 Neuvedené 2022-03-28 00:00:00 UTC 2022-04-13 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická. Bratislavský samosprávny kraj 3 365 809 3365808.78 EUR 1. Apríl 2022 20. Apríl 2022 Neuvedené 2022-04-01 00:00:00 UTC 2022-04-20 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji – SO 10 Odborná učebňa - skladovanie objemových krmív a stelív Bratislavský samosprávny kraj 500 388 500387.61 EUR 31. Marec 2022 21. Apríl 2022 Neuvedené 2022-03-31 00:00:00 UTC 2022-04-21 10:00:00 UTC
Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov - stavba Stredná priemyselná škola strojnícka 2 133 752 2133752.3 EUR 31. Marec 2022 5. Máj 2022 Neuvedené 2022-03-31 00:00:00 UTC 2022-05-05 10:00:00 UTC
Realizácia vodozádržných opatrení na Strednej priemyselnej škole technickej v Spišskej Novej Vsi Technická akadémia, Spišská Nová Ves 799 502 799501.98 EUR 30. Marec 2022 20. Apríl 2022 Neuvedené 2022-03-30 00:00:00 UTC 2022-04-20 10:00:00 UTC
Dodávka a montáž klimatizačných zariadení Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica 20 720 20719.55 EUR 27. Apríl 2022 9. Máj 2022 Neuvedené 2022-04-27 00:00:00 UTC 2022-05-09 00:00:00 UTC
"Inováciami k zvýšeniu odbornej pripravenosti študentov SPŠ - ISzKI Komárno" - stavebné práce Nitriansky samosprávny kraj 485 955 485955.28 EUR 14. September 2018 9. Október 2018 Áno 2018-09-14 00:00:00 UTC 2018-10-09 08:00:00 UTC
Vytvorenie moderného centra odborného vzdelávania pre odbory murár a stavebná výroba pri SOŠOS v Rimavskej Sobote Stredná odborná škola obchodu a služieb 140 857 140857.29 EUR 24. Jún 2019 8. Júl 2019 Neuvedené 2019-06-24 00:00:00 UTC 2019-07-08 09:00:00 UTC
Výmena okien SOŠ potravinárska, Nitra Nitriansky samosprávny kraj 64 111 64110.83 EUR 1. Október 2014 21. Október 2014 Nie 2014-10-01 00:00:00 UTC 2014-10-21 09:00:00 UTC
Kvalitnejšie športové podmienky pre verejnosť a žiakov školy – Výmena športového povrchu v telocvični Gymnázia Augusta Horislava Škultétyho, Veľký Krtíš. Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 33 500 33500.0 EUR 17. Október 2019 29. Október 2019 Neuvedené 2019-10-17 00:00:00 UTC 2019-10-29 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia vykurovacieho systému v Obchodná akadémia, Banská Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj 63 233 63233.0 EUR 4. Jún 2015 22. Jún 2015 Nie 2015-06-04 00:00:00 UTC 2015-06-22 09:00:00 UTC
Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina - rekonštrukcia a hydraulické vyregulovanie ÚK. Žilinský samosprávny kraj 92 555 92554.95 EUR 22. August 2014 11. September 2014 Nie 2014-08-22 00:00:00 UTC 2014-09-11 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia plynovej kotolne v budove Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium 81 725 81724.56 EUR 12. August 2019 23. August 2019 Neuvedené 2019-08-12 00:00:00 UTC 2019-08-23 09:00:00 UTC
Výmena opotrebovanej športovej parketovej podlahy v telocvični Gymnázia Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium 34 588 34588.0 EUR 10. September 2019 20. September 2019 Neuvedené 2019-09-10 00:00:00 UTC 2019-09-20 10:00:00 UTC
Rekonštrukciu dielní odborného výcviku Stredná odborná škola techniky a služieb, Brezno 110 035 110035.0 EUR 18. Júl 2019 5. August 2019 Neuvedené 2019-07-18 00:00:00 UTC 2019-08-05 09:00:00 UTC
- Rekonštrukcia vstupnej časti školy, krčkov a telocvične – SOŠ veterinárna Nitra – dokončovacie práce Nitriansky samosprávny kraj 484 238 484237.88 EUR 25. Október 2018 23. November 2018 Nie 2018-10-25 00:00:00 UTC 2018-11-23 10:00:00 UTC
„Kvalitnejšie športové podmienky pre verejnosť a žiakov školy – Výmena športového povrchu v telocvični Gymnázia Augusta Horislava Škultétyho, Veľký Krtíš“ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 33 500 33500.0 EUR 23. September 2019 1. Október 2019 Neuvedené 2019-09-23 00:00:00 UTC 2019-10-01 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č.14 pre SZŠ Trenčín Trenčiansky samosprávny kraj 289 000 289000.0 EUR 28. August 2015 16. September 2015 Nie 2015-08-28 00:00:00 UTC 2015-09-16 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia budovy školy SOŠ T. Vansovej v Prievidzi - rekonštrukcia strechy (vrátane zateplenia), prestavba šatní na učebne a výmena okien Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza 233 000 233000.0 EUR 28. August 2015 16. September 2015 Nie 2015-08-28 00:00:00 UTC 2015-09-16 10:00:00 UTC
Gymnázium A. Kmeťa B. Štiavnica – rekonštrukcia objektu Banskobystrický samosprávny kraj 445 168 445168.4 EUR 25. Február 2015 18. Marec 2015 Nie 2015-02-25 00:00:00 UTC 2015-03-18 10:00:00 UTC
Zníženie energetickej náročnosti budovy školy - výmena výplní otvorov Nitriansky samosprávny kraj 398 174 398174.0 EUR 13. Apríl 2016 9. Máj 2016 Nie 2016-04-13 00:00:00 UTC 2016-05-09 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva Gymnázium V. B. Nedožerského 154 900 154900.0 EUR 20. Október 2015 9. November 2015 Nie 2015-10-20 00:00:00 UTC 2015-11-09 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia a prístavba učební odborného výcviku Stredná odborná škola technická 166 393 166392.68 EUR 3. Marec 2015 23. Marec 2015 Nie 2015-03-03 00:00:00 UTC 2015-03-23 10:00:00 UTC
Sanácia múrov a omietok a riešenie vonkajšej kanalizácie v Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec Banskobystrický samosprávny kraj 80 833 80833.3 EUR 18. September 2015 9. Október 2015 Nie 2015-09-18 00:00:00 UTC 2015-10-09 09:00:00 UTC
STAVEBNÉ ÚPRAVY BLOKU A, B a C – VESTIBUL A UČEBŇA CNC PRE SOŠ DUBNICA NAD VÁHOM, BRATISLAVSKÁ ULICA Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 1 397 589 1397589.0 EUR 6. Október 2015 23. Október 2015 Nie 2015-10-06 00:00:00 UTC 2015-10-23 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia a prístavba učební odborného výcviku SOŠ Stredná odborná škola technická 166 393 166392.68 EUR 16. Jún 2015 3. Júl 2015 Nie 2015-06-16 00:00:00 UTC 2015-07-03 09:00:00 UTC
Zníženie energetickej náročnosti budov B, C a D Gymnázia v Nových Zámkoch Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky 925 598 925598.25 EUR 5. Február 2018 27. Február 2018 Áno 2018-02-05 00:00:00 UTC 2018-02-27 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×